ad

Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu)

 • Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu)
  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 5 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 5 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast rajniraj కాసేపు గడిచాక ఇక్కడ ఇంద్రనీల్ కు తాను చేసినా తప్పేంటో అర్ధం అయ్యింది చూట్టూ చూసాడు అతని ఆలోచన అమలు పరచాడానికి ఇప్పుడే కేక్ కోసిన కత్తి కనిపించింది వేంటనే అది తీసుకుని వెళ్ళి తలుపు కొడుతున్నాడు ఆకాంక్ష ప్లీజ్ ప్లీజ్ తలుపు తీ ……తీ ప్లీజ్ ఆకాంక్ష కొంచం అతని మాటలకి ఏడుపుతో  నీల్ వెళ్ళిపో వెళ్లిపో అంది  ఆకాంక్ష నాకు తెలుసు ముందు తలుపు తియ్యి లేదు వద్దు అనుకోకుండా నేనే ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయ్యాను ఇందులో నీ తప్పేం లేదు అర్థం చేసుకోగలను ముందు నువ్వు వెళ్ళి పో మరి రాకు ఆకాంక్ష తప్పొప్పుల గురించి మరి మాట్లాడుకుందాం ముందు తలుపేతే తెరువు నీకు బాధ కలిగించాలనే అనే  ఆలోచన నాకు చాలా…

  Read More »
 • Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu)
  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 4 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 4 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast rajniraj ఆమె ఆ మౌనం పూర్తి అంగీకారంగా అర్థం అవుతోంది  అతనికి బాగా తెలుసు మరి కాసేపట్లో ఆమె ఆ చిరు కౌగిలి ద్వారా అతనికి పూర్తిగా లోంగీ పోతుందని ఆమె సర్వస్వాన్ని అతనికి అందిస్తుందని  ఎప్పుడూ అతని అంచనా తప్పలేదు ఇప్పుడు కూడా  అతను మెల్లిగా ముందుకు వంగి ఆమె భుజం మీద చిన్నగా అతని గడ్డాన్ని ఉంచుతూనే  ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఆమె పొందు కోసం చేతులను ఆమె చుట్టూ వేసాడు  అతని చేతులకు ఆమె వెనుకవైపు  ఓపెన్ వీపు భాగం తగిలింది ఆమె చాలా సేపటి నుంచి ఒత్తిడిలో ఉంది కాబోలు అక్కడంతా తడిగా ఉంది చెమటతో ఆకాంక్షకు దేహానికి ఆసమయంలో కావల్సిన స్వాంతన అదే అనిపించింది ఆమె మనసు తప్పు ఒప్పులను ఆలోచించడం చాలా…

  Read More »
 • Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu)
  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 3 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 3 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast rajniraj మరుసటి రోజు కూడా ఇంద్రనీల్ పది గంటల తరువాత ఆకాంక్ష ఇంటి పక్కకు చేరుకున్నాడు ఎప్పటిలాగానే సిగరెట్ తాగుతూ ఆకాంక్ష కోసం చూస్తున్నాడు  ఎందుకంటే అప్పటికి ఆకాష్ ఊరు వెళ్ళింది అతనికి తెలియదు ఆమె భర్త ఆఫీస్ వెళ్ళాక అక్కడికి వెళ్ళడం తనకి అనుకూలం అని అతని ఉద్దేశం   ఆకాంక్ష మామూలుగా తన పని చేసుకుని మళ్ళీ ఇంటి బయట ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతూ గడపడానికి వచ్చింది ఇంద్రనీల్ పలకరించాడు ఆకాంక్ష పలకరింపుగా నవ్వి అతని వైపు వచ్చింది   ఏంటండీ సిగరెట్ అయిపోయిందా అని అడిగింది   ఇంద్రనీల్ ఆ ఇప్పడే అయిపోయిందండి అన్నాడు   ఈ సారి ఆకాంక్ష గేట్ తెరచి లోపలికి పిలిచింది అతని వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చి కాఫీ పెట్టడం…

  Read More »
 • Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu)
  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 2 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 2 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast rajniraj ప్రస్తుతం నేలకు చతికిలపడి చావు కోసం పరితపిస్తూ వాడిలా ఎదో చిన్న ఆశతో ఇంటి గుమ్మాం వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆకాష్  అంతలో ఇంటి లాండ్ ఫొన్ మోగింది నిస్సత్తువగా నిరాశగా దాని వైపు చూసాడు  అతనికి ఎవరితోనూ మాట్లాడాలని లేదు తన భార్య వదిలి వెళ్ళాక ఇంటికే పరిమితం అయ్యాడు ఈ విశాల ప్రపంచంలో తనని పలకరించే దిక్కు కూడా లేదు తనకు ఉన్నది అతని భార్య బిడ్డ మాత్రమే ఇప్పుడు వారు కూడా లేరు ఫొన్ మోగడం ఆగిపోయింది కానీ వెంటనే మారో సారి మోగడం మొదలైంది ఎందుకో ఆకాష్ మదిలో చిన్న ఆశ కలిగింది లేని సత్తువను తెచ్చుకుంటూ ఫొన్ తీసాడు అవతలి వైపు నుంచి హాలో ఆకాష్ గారేనా  మాట్లాడేది అంది…

  Read More »
 • Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu)
  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 1 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast

  Kothi Kommachi (Anthuleni Kadhalu) – 1 | కోతి కొమ్మచ్చి (అంతులేని కధలు) | telugu dengudu kathalu jabardast rajniraj .ఈ కధలోని పాత్రలు పేర్లు అన్ని కల్పితం ఎవ్వరినీ ఉద్దేశించినవి కావు                       ఆకాష్ ఇప్పుడు వయసు  34  ఆకాంక్ష వయసు ఇప్పుడు 32  ఆకాష్ కు 22  ఆకాంక్ష కు 20  ఏళ్ళ వయసులోనే పెళ్లి జరిగింది ఆకాంక్ష కు అమ్మ నాన్న లేరు మేనమామ ఇంట్లోనే పెరిగి పెద్దదైంది ఆయనే పెళ్లి చేసాడు ఆకాష్ తండ్రి చిన్న తనంలోనే పోవడంతో వారికున్న కొద్దిపాటి పొలాన్ని కౌలుకు ఇచ్చి ఆకాష్ ను బాగా చదివించాలని సీటీకి చేరుకుంది ఆకాష్ వల్ల అమ్మా అంతా సవ్యంగా సాగి ఆకాష్ బాగా చదువుకోని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాడు తొందరగానే ఆకాంక్ష సంబంధం రాగానే వెంటనే…

  Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker