ad

Mangala Suthram

  • Mangala Suthram
    Mangala Suthram | మంగళసూత్రం | telugu dengudu kathalu jabardast

    Mangala Suthram – 1 | మంగళసూత్రం | telugu dengudu kathalu jabardast

    Mangala Suthram – 1 | మంగళసూత్రం | telugu dengudu kathalu jabardast  exbashok .  ఉదయం 6 గ కావాస్తుంది, సుబ్బ రాజు గారు ఇంకా మంచం మీద వొళ్ళు విరుచుకుంటూ ”  ఇంకా కాఫీ కాలేదా ”  అంటూ పూజ గది లో ఉన్నది అని తెలియక అరిచాడు. ” హా వస్తున్న …. అబ్బా ఈయన ఎప్పుడు ఇంతే ” అని కసురుకుంటూ దేవుని కాళ్ళ దగ్గర పెట్టిన తన తాళి ని మెడ లో వేసుకుంటూ.. కిచెన్ loki వెళ్ళింది  “అమ్మ ! టిఫన్ ఇంకా కాలేదా ,  ” అంటూ యూనిఫామ్ లో తన  17 ఎల్లా కొడుకు కిచెన్ బయట స్టోల్ పై కూర్చుని షు లెస్ కట్టుకుంటూ అడిగాడు.. “అబ్బా ! నువ్వు ఒకడివి…. చంపుకు తినేయండి నన్ను”  చీరా కొంగు తో మొకం తుచుకుంటు, ఒక చేత్తో కాఫీ…

    Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker