SHORT LENGTH STORIES

ఇకపైన నీకు క్యారట్ వంకాయలతో పనిలేదు రోజు ఇదే పార్కుకి రా బాగా దెంగుతా | telugu boothu kathalu

హోటల్ లో పని చేసే శివరాజు గాడికి సినిమాలు అంటే భలే పిచ్చి. ప్రతి రోజూ వచ్చిన డబ్బులతో ఏదో ఒక సినిమా చూసి ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ ని తలచు కుంటూ మొడ్డ కొట్టుకోవటం అలవాటు.. కొన్ని సార్లు వాళ్ళు బోర్ కొడితే హోటల్ కి వచ్చిన వాళ్ళలో తనకు నచ్చిన వాళ్ళని తలచు కుంటూ కొట్టుకునేవాడు. అలా వాడి రోజులు మూడు చేతి జాడింపులూ… ఆరు సినిమాలుగా వర్ధిల్లు తుండగా… వాడి ఇంటిలో వాళ్ళు వాడికి పెళ్లి సంబంధం చూసారు. ఆ అమ్మాయి పేరు కావేరి….కుదమట్టం గా తెల్లగా చూడ డానికి చాలా అందం గా వుంటుంది. తీర్చి దిద్ది నట్టు వుండే అందాలు ఎక్కడి వక్కడ ఎత్తులు లోయలు చాలా కసిగా వుంటుంది. ఆమెకీ సినిమాలు చూడడం అంటే భలే ఆసక్తి… పెళ్లి చూపుల రోజే కావేరి శివరాజు కీ, శివరాజు కావేరికీ బాగా నచ్చడంతో పెళ్లి OK చేసుకున్నారు.

పెళ్లి రెడీ చేసుకున్న తరువాత ఇద్దరూ కలిసి షికార్లు చెయ్యడం ప్రారంభించారు. ఒకసారి వాళ్ళిద్దరూ అలా పార్క్ లో కూచుని మాట్లాడు కుంటున్నారు ప్రేమగా ఒకరి కళ్ళలో ఒకరు కళ్ళు పెట్టి..
‘కావు! ఏంటి సంగతులు…’
‘ఏమున్నాయి శివరాజు!! నువ్వే చెప్పు… ఏమి సినిమాలు చూసావ్ ఈ మధ్య…’
‘రెండు… సినిమాలు చూసాను కావు…. ఒకటి తెలుగు సినిమా, ఇంకోటి హిందీ సినిమా….’
‘ఎలా వున్నాయి….’
‘సినిమా అంతా బాగానే ఉంది గానీ…నేను చేసుకోవడానికి ఒక్క సీన్ కూడా లేదు….’ అనేసాడు మాటల్లో….
‘ఏంటి? నువ్వు చేసుకునేది…’ అంటూ రెట్టించింది కావేరి….
‘ఆహా … ఏమీ లేదు….’ అంటూ మాట దాటేయ్ డానికి ప్రయత్నించాడు శివరాజు…
‘ఆహా నువ్వు చెప్పాల్సిందే…’ అంటూ మొండి పట్టు పట్టింది కావేరి….
‘అబ్బే… ఏమీ లేదు అంటున్నాగా…! వదిలేయ్….!’
‘అంటే పెళ్ళికి ముందే విషయం దాస్తున్నావ్ అంటే… పెళ్లి అయిన తరువాత ఎన్ని విషయాలు దాటేస్తావ్….? నువ్వు విషయం చెప్పక పోతే నేను నీతో మాట్లాడను ఫో…!’ అంటూ బుంగ మూతి పెట్టింది కావేరి….అతన్ని కొర… కొర …. చూస్తూ
ఆమె మొండి పట్టుదల చూసి
‘సరే… నేను చెప్పిన తరువాత నువ్వు ఏమీ అనుకోకూడదు…. నువ్వే బలవంత పెట్టి నా చేత చెప్పిస్తున్నావ్….’
‘అలాగే… నేను ఏమీ అనను….సరేనా…’ అంటూ అతని చేతిలో చెయ్యి వేసింది కావేరి…
‘అలా అయితే ఒకే…. ఏమీ లేదు నేను ప్రతి రోజూ మొడ్డ కొట్టుకుంటాను చేసుకుంటాను సినిమాల లో హీరోయిన్ లని తలచుకుని…. అదే విషయం నీకు చెపుతూ ఆ సినిమాలలో ఒక్క హాట్ సీన్ కూడా లేదు…అని చెప్ప బోయి నేను చేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు అని నోరు జారేసాను..’
‘ఓస్ … ఇది చెప్ప దానికా నువ్వు… ఇంత సేపు సణిగింది… నేను కూడా…ఆ…ఆమ్…’అంటూ మాటలు మింగేసింది…కావేరి…
‘అదేంటి… నువ్వు కూడా… ఆ….’ అంతో అనుమానం గా చూసాడు శివరాజు ఆమెని…
అతను అలా అనుమానం గా చూడడంతో… బుగ్గల్లో రోజా పూలు పూస్తుండగా తల వంచేసింది… కావేరి… ఆమెనే అనుమానం ఆ చూస్తూ
‘ఏంటి ఏంటి చెప్పు నా గురించి అంతా చెప్పించు కుని నువ్వు ఏమీ చెప్ప కుండా వుంటే నేను ఏమి అనుకోవాలి…. ఫర్లేదు చెప్పు…’ అంటూ ఆమెని కదిపాడు శివరాజు.
‘ఆహా ఏమీ లేదు… నేను కూడా… అలాగే చేస్తాను…’
‘అలాగే అంటే.. ఎలాగా…?’ అంటూ రేట్టిస్తుండడంతో …ఇంక చెప్పక తప్ప లేదు కావేరికి…
‘నేను కూడా నాకు నచ్చిన హీరో లని చూస్తే మనసులో గిలి కలిగి కింద తడి చేరుతుంది…ఇంక అప్పటి నుండి మొదలయిన జిల రాత్రి ఏ వంకాయో… లేక కారెట్ తోనో కొట్టుకుంటే తప్ప తగ్గదు…’ అంటూ ముఖాన్ని చేతుల్లోకి దాచేసింది…
ఆమె అలా చెప్పే సరికి శివరాజు ముఖం లో నెత్తురు చుక్క లేకుండా పాలి పోయింది. అతనికి తను చేస్తున్న పని బాగానే ఉంది కానీ తనకు కాబోయే భార్య అలా చేస్తుంది అనే సరికి ఎక్కడో బాధ గా ఉంది. మనసంతా కేలికేసి నట్టు అయిపొయింది. అప్పటికి ఇంటి దగ్గర దిగ బెట్టేసి ఆమెతో ‘బై’ చెప్పేసి తన ఇంటికి వచ్చి పడ్డాడు ఎలాగో… శివరాజు మనసు అంతా గందర గోళం గా ఉంది. కావేరి అలా చేస్తుంది అంటే ఆమెని అనుమానించాల్సి వస్తుంది. మరి నేను చేసే పని ఏమిటి… తను చేసిది కూడా అదేగా… మరి నా గురించి ఆమె అలా అనుకున్నా పరవా లేదు కానీ నేను మాత్రం ఆమెని అలా ఆలోచించ లేక పోతున్నాను. మరి నేను ఏమి చెయ్యాలి? అని ఆలోచిస్తూ నిద్ర రాక అటూ ఇటూ దొర్ల సాగాడు బెడ్ మీద.
ఆలోచిస్తూ అలాగే నిద్ర పోయిన అతనికి కలలో ఒక అందమయిన ప్రదేశం కనిపించింది. అది ఒక దీవి. అక్కడ అందరూ సినిమా హీరోయిన్ లే వున్నారు. ఒక్క మగ పురుషుడు కూడా లేడు తను తప్ప. ఆ హీరోయిన్ లందరూ శివరాజు గడు నాకు కావాలంటే నాకు కావాలంటూ కొట్టుకోసాగారు. వాళ్ళలో ఒక సీనియర్ హీరోయిన్ వచ్చి వాళ్ళ నందరినీ సర్ది లాటరీ పద్ధతి ద్వారా ఎప్పుడు ఎవరికీ కావాలంటే వాళ్ళు శివరాజు గాడిని తీసుకుని వెళ్లి ఎంజాయ్ చేద్దాం అని చెప్పింది. అంతా మంచి సలహా చెప్పిన ఆ హీరోయిన్ కి మనసులోనే ధన్యవాదాలు తెలుపు కుంటూ వారు వేసే లాటరీ కోసం ఎదురు చూడ సాగాడు శివరాజు గాడు.

ఇందాక సలహా చెప్పిన హీరోయినే ఒక కాగితం ముక్క తెచ్చి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చించి ఒక పడి పేర్లు రాసింది వాటి మీద. ఒక చిన్న డబ్బీ లాంటిది తెచ్చి తను రాసిన చీటిల నన్నిటినీ దానిలో వేసి కులికించి’నువ్వే ఒక చీటీ తియ్యి…. ఎవరా అదృష్ట వంతురాలో తెల్చేయ్….మళ్ళీ మేము తీస్తే మోసం అంటారు…’’సరే….’ అంటూ ఖంగారు గా ఒక చీటీ తీసాడు. శివరాజు గాడి ఆల్ టైం ఫేవరేట్ హీరోయిన్ అక్కడ కనిపించడం లేదు… అందుకే వాడి ఖంగారు. మొదట ఎవరు వస్తారో అర్ధం కాక వాడికీ టెన్షన్ గా ఉంది. ఆ చీటీని తీసి ఆమెకే ఇచ్చాడు. ఆమె ఆ చీటీ తీసి పెద్ద ఆస్కార్ అవార్డ్ లాగ అనౌన్స్ చేసింది ఆ పేరు… ‘రోజా’ అని. అయ్యో నా హీరోయిన్ పేరు రాలేదే అనుకుంటూ నిరుత్సాహ పడి పోతున్న శివరాజు గాడి ముందు ఒక మెరుపు తీగ నిలబడింది. చామన ఛాయ రంగులో సెక్సీగా వున్న ఆమెని చూసిన అతని మనసు హుషారుగా వురకలేట్టింది.

మంచి పొడగరి అయిన ఆమె తేనె రంగులో మెరుస్తూ సన్నగా నాజూకు గా ఉంది. పింక్ రంగు లంగా జాకెట్ వేసుకుని వున్న రోజా కళ్ళు మీనాల లాగ, పొడవుగా వున్న ముక్కు కోటేరు లాగ, దాని కింద వున్న పెదవుల చెర్రీ పండ్ల మాదిరి రసాలు ఊరుతూ వున్నాయి. సన్నని మెడ కిందుగా వున్న ఆమె శరీరం అప్పుడే కడిగిన ముత్యం మాదిరి ఉంది. అటు కోల మొహం కాదు అలాగని గుండ్రని ముఖమూ కాదు. ఆమె అందమంతా నవ్వే టప్పుడు విల్లులా మేలి తిరుగుతున్న ఆమె జ్యూసీ పెదవుల లోనే ఉంది. వాటి మాటున మెరుస్తున్న ఆమె పలువరస తెల్లగా చక్కగా ఉంది. మెడ కింద ఆమె ఎదకు అతుక్కుని వున్న గుబ్బలని చూస్తుంటే ఎత్తయిన హిమ గిరులని చోస్తున్నట్టుగా ఉంది. వాటి కిందుగా మెత్తటి పట్టు పరుపు లాగ వున్న ఆమె నడుము కొంచెం గా కొవ్వు పట్టి కసేక్కిస్తుంది. ఆమె తేనె రంగు పొట్ట మధ్యలో రూపాయి కాసంత బొడ్డు చూస్తుంటే అర్జంట్ గా దానిని తేనె నాకి నట్టు ఆ పూకు నకేయ్యాలని పించని మొగాడు వుండదు..

’రా… రా… ఇంక ఈ రోజుకి నువ్వు నా వాడివి….’ అంటూ పొగరుగా అతని చెయ్యి పట్టుకుని ఆ బీచ్ లోపల గుబురుగా పెరిగి వున్న చెట్ల మధ్యకి తీసుకు వెళ్ళింది రోజా… ఆమెని వెనక నుండి ఈర్ష్య గా చూస్తున్న వారి చూపులు పట్టించు కోకుండా…ఆమె లాక్కుంటూ తీసుకు వెళుతుంటే సాగుతూ ఆమె వెనకే వెళ్లి పొయ్యాడు శివరాజు ఆ చెట్ల మధ్యకి….

అక్కడ ఆ చెట్ల మధ్యలో అతను ఒక పెద్ద బెడ్ ఇసుక మీద వేసి దాని పక్కనే వున్న టెంకాయ చెట్లకి ఒక వల ఉయ్యాల కట్ట బడి వుండడం చూసాడు. అమ్మా ఈ దూల ముండలు ఆల్రెడీ ఈ బీచ్ ని పిక్నిక్ స్పాట్ చేసి నట్టు వున్నారు. అను కుంటూ ఆమె వెనకే ఆ బెడ్ ని సమీపించాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన మరుక్షణం రోజా ఆకలి గున్న సింహం మాదిరి అతని మీద పడింది. నేరుగా అతని పెదవులని తన పెదవులతో మూసి కుడి చేతిని వాడి మొడ్డ మీద వేసి ఫాంట్ పైనే నలిపెయ్య సాగింది. ఆమెని చూసిన మరుక్షణమే నిగిడి పొయ్యి తాచు పాములాగా బుసలు కొడుతున్న అతని ఆయుధం ఆమె చేయి పడే టప్పటికి ఇంకా ఇంకా లేచి ఆడ సాగింది. అతని బలం ఆమె అరచేతికి బిర్రుగా బిగుసుకునే సరికి మెచ్చుకోలుగా అతని ముఖం వంక చూసి….

’వ్వ్… ఫరవాలేదు… బలవంతుడివే… మరి మంచి పోటు గాడి వయితే ఈ రోజు నా పొలం తడిచి పోవాల్సిందే…’ అనింది రోజా తన అందమయిన పెదవులని తడుపు కుంటూ..

’వూ… మీరే చూస్తారుగా నా పోటు….’ అంటూ గర్వంగా తమని పిసికే మొనగాడి కోసం పొగరుగా ఎదురు చూస్తున్న ఆమె సల్ల మీద చెయ్యి వేసాడు శివరాజు.

అతని చెయ్యి ఆమె వక్షోజాల మీద పడంగాల్నే ఎన్నో రోజుల నుంచి విరహంతో వేగుతున్నట్టుగా వున్న ఆమె శరీరం బుస్….బుస్… మంటూ శబ్దం చేస్తూ కళ్ళు అర మోడ్పులవగా సెక్సీ గా చూసింది. ఆమె చూపుకి మనసులో కోరికలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడగా ఆమె జాకెట్ హుక్స్ విప్ప సాగాడు శివరాజు. ఆమె ఎద ఉప్పొంగుతూ వుండగా ఆమె చన్నులు ఇంకాస్త ఉప్పొంగి ఆమె జాకెట్ బిగుతుగా తయారవుతూ ఇంకా ఇంకా టైట్ గా మార సాగింది. కొంచెం బలవంతం మీద గానీ ఆమె చల్లు ఆ బంధనాల నుండి వెలువడ లేదు. కళ్ళు మోసుకుని తన శరీరాన్ని వంచి వక్షోజాలని శివరాజు ముందుకు తోసి నట్టుగా నిల బడ్డ రోజా ఆ ఫోసులో ఒక అందమయిన శిల్పం మాదిరిగా ఉంది. బంధనాలు విడివడి రబ్బరు బంతుల లాగ ఎగసి పడిన ఆమె బొండాల ని నగ్నం గా చూసే టప్పటికి శివరాజు గాడి మతి పోయింది. సమున్నతంగా ఎదిగి గుండ్రం గా ఆమె ఎద మొత్తం ఆవ రించు కుని సన్నని నడుము మీద చెట్టుకు వేలాడుతున్న పుచ్చ కాయల మాదిరి అనిపిస్తున్న వాటి షేపు చూసిన శివరాజు కి ఇంక గొంతు తడారి పోయింది.

గొంతులో తడారు తుంటే రెండు మూడు గుటకలు వేసిన శివరాజు ఆమె వక్షోజాలని తదేకం గా అలాగే చూసాడు. తమకం గా కళ్ళు మూసుకుని అతని స్పర్స కోసం ఎదురు చూస్తున్న రోజా ఎంతకీ అతని స్పర్స తగలక పొయ్యే సరికి మీనాల్లాంటి తన కళ్ళని మత్తుగా తెరిచి చూసింది శివరాజు వైపు. అతను ఆమె సల్లని కళ్ళతోనే తినేసే లాగ నిలబడి చూస్తుంటే అతని కళ్ళ లో ని కామ కోరికల సెగ ఆమె సల్ల కి తగిలి చు………ర్రు…… మన్నాయి ఎత్తయిన ఆమె ఎదల కొనలు ..‘స్స్….హ్హ….’ అంటూ తన ఎద ని మరింతగా పొంగించి అతని ముఖానికి రాసింది ఆమె… బరువయిన ఆ రాయి ముద్దల తాకిడి అతన్ని గట్టిగా తగిలే సరికి ఇహ లోకం లోకి వచ్చిన శివరాజు ఆమెని నిలువెల్లా కమ్ముకోవాలని తన చేతులని ఆమె వీపు చుట్టూ వేసి ఆమెని తన వైపు హత్తుకున్నాడు శివరాజు. ఆమె ఎత్తయిన ఎద అతన్ని పది అంగుళాల అవతలే ఆపేసింది గానీ లేక పోతే అతని తనువు మొత్తం ఆమెని అతుక్కునేది. అర్జంట్ గా ఆమె పెదవులని ఆబగా చీకుతూ ఆమె మెడ వొంపు మీద తన కొర మీసంతో గిలి గింతలు పెడుతూ ఆమె సల్లు మొలిచే చోట ఎద ఎత్తుల ప్రారంభపు ప్రదేశం లో తన గరుకయిన పెదవులతో ముద్దులే ముద్దులు కురిపించ సాగాడు. అతని తాకిడికి అసలే సినిమా హీరోయిన్ అయిన ఆమె పెడుతున్న హావ భావాలు చూస్తుంటే ఒక కర్ర బిళ్ళ ఆమె కి చాలేట్టుగా అనిపించదు.

నిగిడి చుర కత్తుల్లా మొలిచిన ఆమె ముచికలు తేనె రంగులో నోరు ఊరిస్తున్నాయి. దాని చుట్టూ వున్న మచ్చ నల్లగా నిగ నిగ లది పోతూ ఉంది. తాటి మున్జలని తలిపిస్తున్న ఆమె చల్లు వాటి మీద మొలిచిన మచ్చలు చూస్తుంటే ఆమాంతం వాటిని నోటిలో కుక్కేసు కున్నాడు శివరాజు. బంగారు రంగులో మెరుస్తున్న ఆమె స్థన ద్వయం అతని బలమయిన నోటి కొరుకుల్లకి దాసోహం అంటూ లొంగి పోయి సగం పైగా అతని నోటిలో ఇరుక్కుని తమ తీపులని తగ్గించు కుంటున్నాయి. అప్పటికే కింద గునపం లా పొడుస్తున్న అతని యవ్వనం పైన రుబ్బు రోలు లో మర్దిస్తున్న అతని నోటి దెబ్బకి బిళ్ళ లోపల చెరువు పారుతుంటే ఆగ లేక పోయిన రోజా తన వలువలు క్షణం లో విప్పేసి అతని మీదకి కామ రాక్షసి లాగ ఉరికింది. తన గుడ్డలు ఎప్పుడో విప్ప తీసుకుని రెడీ గా వున్న శివరాజు గాడు బలమయిన తన మొడ్డని నిమురుకుంటూ ఆమె తాకిడిని కాచుకున్నాడు. మెలితిరిగి నరాలు తేలి వున్న అతని లందు ఆమెకి బాగా నచ్చడంతో దాన్ని తన గుప్పిటలో పట్టు కుని తన బొడ్డు చుట్టూ రాసుకుంటూ బొడ్డులో పెట్టుకుంటూ తనువంతా ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్తూ కి మెలికలు తిరుగుతూ కామ సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది రోజా. వెచ్చుకున్న ఆమె పెదవులని చూస్తుంటే ఆవురావురు మంటూ ముందు దాని లోపలికి జొర బడి పోవాలని ఎగిరెగిరి పడుతుంది శివరాజు గాడి లంబం. దాని అలజడి గమనించిన రోజా దాన్ని గుప్పిటలో గట్టిగా పట్టుకుని తన చేతినిండుగా తగులు తున్న దాని బలానికి మురిసి పోతూ తన పెదవులని దాని తడి తో మెరుస్తున్న దాని ఎర్రని బోడిపేని ప్రియంగా ముద్దు పెట్టింది.

విల్లులా వొంపు తిరిగి అత్యంత సెక్సీ గా వున్న ఆమె ఎర్రని పెదవులు అతని లంబానికి తగలడం దాని అదృష్ట మయినట్టు గా ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ అదిరి పోయింది అతని మొడ్డ. ఆమె ఎర్రని నోటిలోకి మత్తుగా సాగుతూ దిగుతున్న అతని మొడ్డ మీద ఆమె ఎంగిలి తడి మెరుస్తుంది ఆ సాయంత్రపు ఎండా పడి. అలా నాలుగు పోట్లు పొడిచే సరికి కింద చిమ చిమ లాడి తన కోపాన్ని ప్రదర్శించిన ఆమె నిలువు పెదవుల కోరిక గ్రహించిన రోజా అతని లంబాన్ని అలాగే పట్టుకుని రివర్స్ లో అతని వైపు ఎక్కింది. ఇప్పుడు ఆమె వుపస్తు అతని మొహం మీద ఉంది అతని కర్ర బిళ్ళ ఆమె మొహం మీద ఉంది. అలాగే అతని కర్రని చీకుతూ తన నడుము కింది భాగాన్ని అతని మొహం కేసి కొట్టింది రోజా.. ఆమె నడుము బలానికి అతని ముక్కు ఆమె తొడల సందులో ఇరుక్కు పోయి ఒక రకమయిన ఘాటయిన మదపు వాసన అతని ముక్కు పుటలకి సోకింది.

ఆ సువాసన ఎంత హాయిగా ఉంది అంటే దాన్ని ఇంకా ఇంకా పీల్చాలి అన్నట్టుగా అతను ఆమె తొడల ని తన ముక్కు కేసి వత్తుకున్నాడు. ఒక వైపు అతని పండు ని గొంతు దాక పోనిన్చుకుని చీకుతూనే కింద శివరాజు ముఖం చేస్తున్న అల్లరికి తనువు అంతా జిల్లార్చుకు పోతూ వున్న రోజా పూ రెమ్మల్లో రసం చెరువు అవుతుంగి. జీడి పాకం లా జిగటగా చిక్క గా ఆమె బిళ్ళ మడతల్లో నుండి పూ కోసల నుంచి తీగలుగా సాగుతున్న ఆమె రసం తేనె చుక్కలుగా అతని పెదవుల మీద పడుతుంటే ఆగ లేని శివరాజు ఆమె ఉబ్బెత్తు ప్రదేశాన్ని మింగేయ్యాలి అన్నట్టుగా తన నోరు అంతా తెరిచి ఆమె బిళ్ళ ని నోటి లోకి తీసుకున్నాడు. ఒక్క సారిగా అతను చేసిన పనికి పంటి కొసలు అత్యంత సున్నిత మయిన ఆమె నిలువు పెదవులకి గీరుకోగాల్నే ఆమె కామ కేంద్రాలలో వున్న తంత్రులు మీటి నట్టు అయి ఒడలు అంతా కదిలించేసింది రోజా…

శరీరం అంతా కదిలి పోతుంటే ఆమె నిలువు పెదవుల నుండి అతని మొహం మీదకి కారుతున్న రసాల ప్రవాహం చుక్కల నుండి అచ్చులుగా కారుతుంది. దాని రుచికి మైమరిచి పోతూ నాలుకని పెదవుల మీద రాసుకుంటూ ఇంకా ఇంకా కావాలి అన్నట్టుగా పట్టు పరుపుల మాదిరి వున్న ఆమె పిర్రాలని తన ముఖం మీదకి వొత్తుకున్నాడు శివరాజు. అతని చర్యకి కింద బొక్క లో నుండి తియ్యని బాధ జివ్వు జివ్వు మంటూ ఎగిసి పడుతుంటే అనువుగా సర్దుకుంది తన గుద్దలని సర్దుకుంటూ రోజా. ఆ సర్దుకోవడం లో…ఆమె పూకు నిలువు బొక్క అతని నోటికి కరెక్ట్ గా వచ్చింది. తన సూదంటి రాయి లాంటి నాలికని బయటికి తీసి ఆమె పెదవుల కి రాస్తూ వాటి సందులో దూర్చాడు. చాలా రోజులు గా అక్కడ గీక్కోలేదు కాబోలు ఆమెకి దట్టం గా బొచ్చు మొలిచి ఉంది అక్కడ. ఆ అతుల మధ్యలో నుండి దారి చేసుకుంటూ కమ్మని వాసన వస్తున్న ఆమె బిళ్ళ లోపల తన నాలికతో రాస్తూ వుంటే ఆమె లిప్స్ అతని నాలిక పోయిన మేరకు తెరుచుకుంటూ మళ్ళీ మూసుకుంటూ ఆడుకుంటున్నాయి.

అమీబా లాగ కదులు తున్న ఆమె పెదవులు కూడా అతని మొడ్డ ని వట్ట కాయల తో సహా మింగి వెయ్యాలి అన్నట్టు లోపలి కంతా కుక్కుకుంటూ కింద జరుగు తున్న ఆకు రాయి గీకుడికి పరవశించి పోతుంది రోజా… శివరాజు గాడి నాలిక రోజా గొల్లి ని టిక్లింగ్ చేస్తున్న కొద్దీ ఆమెకి ఒంటి లో నరాలు జివ్వు… జివ్వు… మంటూ లేస్తున్నాయి. ఇంక ఆగ లేను అన్నట్టు పైకి లేచి తనే అతగాడి మీద పడింది రోజా.. తన పంగ చీల్చి అతని నడుము దగ్గర కూచున్న రోజా అతని మేడ్రాన్ని తన బాగా మందిరం కేసి ఆనించి గురి చూసి ఒక్క సరిగా అతని తొడల కేసి కొట్టింది తన పిర్రాలని.

ఆ దెబ్బకి….’ఆ…హా… అమ్మా…అబ్బా…స్స్….’ అంటూ వారు అరిచిన కేకలు ఒకే సరి గాలి లోకి ఎగిసి ఆ చల్లని సాయంత్రం వేల ఆ చెట్ల మధ్యలో సముద్రపు హోరు కంటే కూడా జోరు గా ప్రతిద్వనించాయి. మధ్యకు కోసిన పుచ్చ కాయల లాంటి ఆమె పిర్రలు ఆమె అతని మీద కూచున్న తీరుకు అతని తొడ లకి తగిలి మెత్తగా అటూ ఇటూ ఊగాయి.

’ఒరేయ్.. నీ యమ్మ…! లంజా కొడకా.. ఎంత లావుగా ఉంది రా నీ పండు…నా బొక్కలో నిండుగా బిర్రుగా దిగి గొల్లి ని పిచ పిచ్చ గా పచ్చడి చేస్తుంది’

’మీ వంటి అందాల రాసి నా సొంతం అయితే నా లవడా ఎలాంటి పని అయినా చేస్తుంది…’

’నీ యబ్బ…! నా కొడకా… మొడ్డని ఇంత లావు పెంచి నా పూకు లో తప్ప ఇంకే బొక్కలో దూర్చాలని రా… పూకు నా కొడకా…!’

’ఏ బొక్కలో దెంగాలో చెప్పండి ఆ బొక్కలో నా మొడ్డని చివరి కంటా దించక పోతే అప్పుడు అడగండి…’

’ముందు నా కొవ్వు పట్టిన పూకుని పగల దెంగురా….దొంగ లంజా నాయాల… తరువాత మిగతా బొక్కల సంగతి చూద్దువు గానీ..!’

’అలాగే రోజా..!! నీ తేనె రంగు దేహం నన్ను పిచ్చి వాడిని చేస్తుంది…’

’కుమ్ము కోరా…పిచ్చ నా కుయ్యా… నా బిగుతయిన పూకు నీ బలిసిన మొడ్డకి పరీక్ష పెడుతుంది చూడు చూడు నీ కర్ర నా బొక్కలోకి ఎలా దిగుతుందో…’ అంటూ పిచ్చి పిచ్చి గా తల ఊపుతూ తనువు లోని సెగ కళ్ళ లో నుంచి కొడుతుంటే తన దేహం అగ్ని గుండా మవుతుంటే కసి కసిగా ఎగిరి ఎగిరి దెంగుతుంది రోజా శివరాజు ని. ఆమె ఎగురు తున్న తీరుకు బంగారు కుండల మాదిరి బరువు గా నిండుగా వున్న ఆమె చను ద్వయం ఎగిరెగిరి పడుతుంది. విచిత్రం గా తన నడుముని తిప్పుతూ రుబ్బు రోలు పత్రం మాదిరి గుండ్రం గా ఒక సారి ఏట వాలుగా ఒక సారి తన గొల్లి కి అతని ఆకురాయి అన్నీ వైపులా తగిలేట్టు తిప్పుతుంది రోజా తన నడుముని.అలా ఒక పది నిమిషాలు రుబ్బు రోలు ఆడించే సరికి అయిపో వచ్చేసింది శివరాజు కి. ఆమెని ఆగ మన్నట్టుగా సల్లని వొత్తాడు శివరాజు..అయినా ఆమె ఆగేట్టు లేదు… అతని లంభాని జారిపోనివ్వ కుందూ చూసుకుంటూ ఎగిరెగిరి పడుతుంది అతని నడుము మీద… కరెక్ట్ గా అదే సమయానికి అతనికి ఒక గొంతు వినిపించింది….

’నచ్చిందా….’ అంటూ ముద్దగా పలుకు తుంది ఒక ఆడ గొంతు…నోటిలో ఏదో అడ్డు వున్నట్టు …

’వూ… బాగా నచ్చింది… చాలా మంది కంటే నువ్వే బాగా చేస్తున్నావ్… ఐస్ ఫ్రూట్…వూ.. కానియ్…’ అని ఒక చిర పరిచిత మయిన మగ గొంతు…సీనుకి ఆ రెండు గొంతు లూ ఎక్కడో విన్నట్టు గా ఉంది…కళ్ళు తెరిచి అటూ ఇటూ ఎంత సేపు చూసినా ఎవరూ కనపడ లేదు అతనికి…. ఒక్క సారిగా తన మీద ఊగుతూ కదులు తున్న రోజా ని ఆ బెడ్ మీదకి తోసేసి ఆ గొంతులు వినిపించిన దిశగా పరిగెత్తాడు….

అక్కడ తనకు కాబోయే భార్య కావేరి వేరే మన్మధుడి లాంటి హీరో తొడల మధ్య నోరు పెట్టి చీకుతుంది… ఆ పనిలో నే వారు మాట్లాడిన మాటలే తనకు వినిపించింది. వారిని చూసి నిర్ఘాంత పోయిన శివరాజు అచేతనం గా నిల బడి పొయ్యాడు. అతని వెనకే అక్కడికి వచ్చిన రోజా అతని అవస్థని చూసి ఫక్కున నవ్వింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button