Uncategorized

చేలరేగినా ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్-2

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నా రెండో పార్ట్ 2 చదివి సుఖపడగలరని కోరుకుంటున్నాను ఇది చాలా పచ్చిగా ఉంటుంది స్టోరీ నచ్చకపోతే వదిలివేయండి .ఓకే ఇంకా స్టోరీ చూదాం రండి . నేను ఇంకా టికెట్ తీసుకోని వెళ్లి నా సీట్ లో కూర్చినా రెండు నిముషాలు తరవాత విమానము బయదేరింది ,నేను ఆలా నిద్ర లోకి వేళ్ళ హైదరాబాద్ కి చేరుకున్నాకా ఒక అతను లేపి నన్ను హైదరాబాద్ వచ్చింది అన్నాడు ,ఓకే సర్ అని చెప్పా దిగి టాక్సీ తీసుకోని ఇంటికి వేళ్ళ అమ్మ ఎదురుగ వచ్చి వచ్చావురా ని రూమ్ కి వెళ్లి ప్రెష్ అవమంది ఓకే చేపి నేను నారూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయి తరవాత అమ్మ దెగరికి వెళ్లి ఏంటి అమ్మ అర్జెంటు గా రమన్నావు అన్న అప్పుడు అమ్మ నిన్ను చూడాలని ఉంది అందుకే రమ్మన్నా అంది అరేయ్ నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉండు us కి వేళ్ళకు అంది ఓకే అమ్మ అప్పుడు టైం చేస్తే టెన్ అవుతుంది అమ్మ ఆకలిగా ఉంది అన్న సరే రా అని తీసుకువెళ్లి అన్నం పెట్టింది ,తిని నిద్ర వస్తుంది అమ్మ పాడుకొంటా అన్న ఓకే వెళ్లి పడుకో అంది ఓకే గుడ్ నైట్ అని చేపి వెళ్లి పడుకున్న నెక్స్ట్ డే లేచి చుస్తే టైం టెన్ ఐంది ఫ్రెష్ అయి బలాకానీ వేళ్ళ అక్కడ పెద్దమ్మ పేపరు చూస్తూ ఉంది అప్పుడు పెద్దమ్మ హాయ్ డార్లింగ్ ఎప్పుడు వచ్చావు అంది ,నేను నైట్ వచ్చాను పెద్దమ్మ డార్లింగ్ అన్న. నైట్ మీరు బిజీ గా ఉంటారు గా పెద్ద నాన్న తో నువ్వు ,పిన్ని బాబాయ్ తో ,అక్క బావ తో అమ్మమ్మ తాతా తో అందుకే మార్నింగ్ మాట్లాడు వచ్చులే అనుకున్న అన్న . అప్పుడు పెద్దమ్మ ఒక సరిగా బాంబు పిలిచింది ,ఎందుకు బిజీ గా ఉంటాము రా మన మగవారు అంత ఆక్సిడెంట్ లో చని పోయారు అంది ,నేను ఒక సరిగా షాక్ ఏంటి పెద్దమ్మ నువ్వు చెప్పేది అన్న. అవును రా మన మగవారు అందరు ఆరు నెలలు మందు చెనిపోయారు ఆక్సిడెంట్ లో నీకు తెలిసిన ఏమి చేస్తువు లే అని నీకు చెప్పలేదు మేము అంది .నేను ఒక సరిగా నా రూమ్ లేకి వెళ్లి లాక్ చేసుకొని య. హు .హు .అంటూ డాన్స్ చేశా ఇంకా నా ఆనందాన్ని కి అంతాలు లేకుండా ఐపోయింది ఈ వార్త విన్న తరవాత వాలా కి ఆక్సిస్డెంట్ ఎలా జరిగింది అని కూడా అడగలే ఎందుకు అంటే నేనే అనుకున్న వలను చంపి ఒకో అడా లంజలా ను నా మొగ్గులేకి దింపి లంజలు బొక్క లు లూసు చేసి లంజలను నేను పెళ్లి చేసుకు కొని లంజలను వంగమంటే వంగేలా పడుకుమంటే పాడుకొనేలా నా మడ్డకి బానిసలను చేసి గంటకు ఒకో దాని దెంగి సుఖ పడాలి అనుకున్న .నాకు ఎటి వంటి పనిలేకుండా వాలే చచ్చారు లంజకొడులు అనుకోని ఇంకా నేరుగా వేళ్ళ బలాకానీ కి మనుసులో ఇంకా లంజలను లైన్లో పెట్టాలి అనుకుంటూ . బలాకానీ లో ఎవరు లేరు ఎక్కడకు వెళ్లారు అబ్భా అనుకున్న గ పెద్దమ్మ గార్డెన్ లో చెట్లకు నీళ్లు పెడుతూ కనిపించింది ,ఇప్పడు దీనిని లైన్లో పడదాం అని పెద్దమ్మ దెగ్గరికి వేళ్ళ , పెద్దమ్మ ఏమి చేస్తన్నావు అన్న అప్పుడు పెద్దమ్మ కళ్ళు కనిపించట్లా ఏమి చేస్తున్నానో అంది నాకు ఎందుకు కనిపిస్తాయ ఏ లంజ ని నైటీ లోపల ఉన్న ని పిర్రలు ను సుళ్ళు ను చాటడమే చేరిపోతుందినా కాళ్ళ కి అని మనుసులో అనుకున్న , త్తేరుకొని పెద్దమ్మ ఇంట్లో వాలు ఎక్కడ కి వెళ్లారు ఎవురు లేరు అన్న పెద్దమ్మ వాలు గుడికి వెళ్లారు రా అంది ఓకే పెద్దమ్మ నాకు బోరుకొడుతుంది అన్న , పెద్దమ్మ ఆలా బయటకి వెళ్లి రా రా బోరుకొడితే అంది .నేను వెళ్ళాను పెద్దమ్మ నాకు ఎవరు తెలియదు ఇక్కడే కూర్చుని ఇక్కడ అందాలను చూస్తా అన్న డబల్ మీనింగ్ లో పెద్దమ్మ ఎక్కడ ఏమి అందాలు ఉన్నాయి రా అంది మములుగా ,పో పెద్దమ్మ నేను పోను ఇక్కడే చైర్ లో కూర్చొని నేను చూడలిసిన అందాలని చూస్తా అంటూ చైర్ లో కూర్చినా ,ఓకే ని ఇష్టం అంది పెద్దమ్మ.నేను పెద్దమ్మ నడుస్తున్నపుడు ఒక పిర్ర కిందికి ఒకొకటి పైకి నాట్యము చేస్తుంటే నాకు పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది వంగినప్పుడు సళ్ళు ను చూస్తు, ఇంకా లాభము లేదు ఈ లంజను ఈరోజుపగలు కావించి నైట్ నానగాలి తో దీని పొలాన్ని దున్ని నా సొంతం చేసుకోవాలి అనుకున్న , పెద్దమ్మ సళ్ళ ను పిర్రలు చూస్తున్నటు నేను పెద్దమ్మ పసిగటింది , అప్పుడు పెద్దమ్మ ఏమిరా కనిపిస్తున్నాయా అందాలు అంది డబల్ మీనింగ్ తో ,నేను ఆ అన్న, నాకు ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చి నా దెగ్గర ఉన్న వాలి బాల్ ని పెద్దమ్మ వెనక ఉండాలా తన్న బాల్ వెళ్లి పెద్దమ్మ బ్యాక్ ఆగింది కరెక్ట్ గా, అప్పుడూ నేను పెద్దమ్మ దెగరికి వెళ్లి పెద్దమ్మ ని వెనుక ఇంతలావు ఉంది ఏంటి అన్న పిర్ర లను చూస్తు అప్పుడు పెద్దమ్మ మీ లాంటి వలకోసము రా పెచ్చింది అదే తయారు చేసింది అంది మాటమారుస్తూ ,అవునా ,అవును అంది. నేను మల్లి సళ్ళ ను చూస్తు బొండాలు బాగాఉన్నాయి అన్నా చెట్టుకు , పెద్దమ్మ బొడం లో నీళ్లు ఎప్పుడైనా తాగావా రా అంది ,నేను తాగలేదు పెద్దమ్మ తగపిస్తావా నాకు నువు అన్న , పెద్దమ్మ ఆ తగపిస్తాలే నీతో తొందర లో అంది , మల్లి నేను పెద్దమ్మ నువ్వు పెద్దె నానా పోయాక ఐస్ క్రీం చీకేవా అన్న పెద్దమ్మ లేదు రా పపెద్ద నాన్న పోయాక ఐస్ క్రీం తీసుకొచ్చి చీకించే వాడే లేడురా ,అవునా మరి నాది చీకుతావా పెద్దమ్మ అన్న , పెద్దమ్మ ఏంటిది అంది నా మడ్డ ను చూస్తు ,అదే పెద్దమ్మ ఐస్ క్రీం తెస్తా చుకుంటావా ఆ అంది ,మరి ఎంత సైజు కావాలి నీకు అన్న పెద్దమ్మ ఎంత సైజు ఉంది నిధి అంది అదే ఎంత ధీ తెస్తావు అంది మాటమారుస్తూ , నీకు ఎంతది కావాలో చెప్పు అన్న పెద్దమ్మ నాకు టెన్ ఇంచు ధీ కావాలిరా ? టెన్ ఇంచు ధీ చీకగలవా అన్న ,మందు తీసుకు రా రా చూపిస్తా అంది ,నది తట్టుకోగలదా ని చీకుడి కి అదే నేను తెచ్చినా ఐస్ క్రీం అన్న మాటమారాస్తూ , నిది తట్టుకో గలదు నా చీకుడికి అదే నువ్వు తెచ్చినా ఐస్ క్రీం అని మాటమారుస్తూ అంది ,వామో నువ్వు మాములు దానివి కాదే లంజ అనుకున్న మనుసు లో ,మరి పెద్దమ్మ నువ్వు పెద్ద నాన్న తెచ్చినా ఐస్ క్రీం ఒకటేనా చికింది అన్న, పెద్దమ్మ లేదురా మనా ఇంట్లో ఉన్న మగవారియి అని చికా అంది అదే వాలు తెచ్చినా ఐస్ క్రీం అంది మాటమారుస్తూ ,నేను ఒక్కసారిగా షాక్ వామో లంజ ఎంత కసిదానివే అనుకున్న మనసులో ,మరి ఎంత సైజు లు వాళ్లవి అన్న అదే ఐస్ క్రీం . పెద్దమ్మ ఫైవ్ నుండి సిక్స్ ఉన్నాయి అంది ,తట్టుకోగలిగావా అన్న నేను పెద్దమ్మ నువ్వే చూస్తు వు గా నిది చీకుతున్నపుడు నా సత్తా అంది ,ఓకే నైట్ తెస్తా చీకుతావా అన్న ఓహ్ ఓకే అంది . ఇప్పుడు పెద్దమ్మ అనూష మనసులో ఇలా అనుకుంటుంది .అర్జున్ మంచి రసికుడే వీడిని ఎలా గోల లైన్లో పెట్టి నా గుద్ద బొక్క లు దెంగుంచుకోవాలి ఆరు నెలలుగా పూకుని దెంగేవాడే లేడు వీడిని నా గుద్ద కి బానిసని చేసుకొని అని అంగెల్ లో అడిగి మరి దెంగుచుకోవాలి అనుకుంది .ఆలా ఎవరి పనుల్లో వాలు బిజీ గా ఉన్నారు . నైట్ అన్నం తిని ఎవరి రూంలకు వాళ్ళు వెళ్లారు . నైట్ టెన్ కి కాల్ చేసాను పెద్దమ్మ కి పెద్దమ్మ కాల్ లిఫ్ట్ చేసి హలో తెచ్చావేరా అంది ,ఆ అన్న , రూమ్ కి వచ్చాయి అంది ఓకే అని వేళ్ళ పెద్దమ్మ డోర్ లాక్ చేసారా రారా అన్నది ఓకే అని డోర్ లాక్ చేసి వచ్చా , పెద్దమ్మ నైటీలో ఉంది నేను రాగానే పెద్దమ్మ రన్ చేసుకుంటూ నా దెగ్గరికి వస్తుంది , అప్పుడు పెద్దమ్మ ముందు సళ్ళు వెనక పిర్రలు ఊగుతున్నాయి , పెద్దమ్మ వచ్చి ఐస్ క్రీం తీసుకోని చుకుంటుంది సప్ప . సప్ప . మని నేను ఇంకా లేటు ఛాయాకుంటా పెద్దమ్మ ని వెనక వట వేసుకొని భుజాలు పై చేయి వేసి పెద్దమ్మ సళ్ళు చూస్తున్నా పెద్దమ్మ అవి ఏమి పాటుంచు కోకుండా ఐస్ క్రీం చీకుతుంది , నేను ఇంకా నా చేతులు భుజాలు పై తీసి నడుము పై వేసి దెగ్గరకు లేకున్నా పెద్దమ్మ చీకుతున్న ice క్రీమ్ ముతుకి అంటుకుంది ,నేను మతికి అంటుకున్న క్రీమ్ నా వేళ్ళతో తీసి పెద్దమ్మ నోట్లో పెట్ట పెద్దమ్మ నా వెలను స్ముతగా చీకుతుంది . నాకు ఫుల్ గా మొడ్డ లేసి పెద్దమ్మ పిర్రలు మధ్యలో గుచుకుకుంటుంది నా పెదాలు తో పెద్దమ్మ మేడ పై ముదులు పెడుతున్న, పెద్దమ్మ ఐస్ క్రీం చీకడము ఐపోంది మల్లి మా పెద్దమ్మ బావ ఐస్ క్రీమ్ ఐపోయింది ఇంకా ఏమైనా ఉందా నేను చికలిసింది అంది .నేను ఒక్కసారిగా పెద్దమ్మ మొకం చూసి ఏమన్నావు అన్న పెద్దమ్మ అవును నా పిర్రలు మధ్యలో గూచీ వాడిని మరి ఏమనాలి అంది ,నేను మరి నేను గుద్దింక్కుకునేదాని ఏమనాలి అన్న పెద్దమ్మ లంజ అనాలి అంది .నేను లంజ గుద్దునా అన్న గుద్దు అంది ,నేను పెద్దమ్మ ని ముందుకు తీపి తన పెదాలు మీద ఉన్న ఐస్ క్రీం ను నా నాలుక తో తుడిచి నా నాలుకని తన నోట్లో పెట్ట ఆలా టెన్ మినిట్స్ చికునం తరవాత పెద్దమ్మ కళ్ళలోకి చూసి లంజ చీకుతావా నా మొడ్డని అన్న ఓహ్ నేను రెడీ అంది , పెద్దమ్మ మేకలు పై కూర్చొని నా షార్ట్ లో ఉన్న సుల్లి ని బయటకి తీసింది , size ఎంత అన్నటుగా కన్ను కోటింది టెన్ అన్న పెద్దమ్మ ఎలా పెంచావు రా దీని అంది ,ని కోసమే పెంచా అన్న పెద్దమ్మ నావింది ,సులి బాగా చీకగలవా అన్న నువ్వే చుస్తువుగా నా చీకుడు అని స్కిన్ ని పైకి లాగి తన నాలుకతో నా గుండు పై రాస్తూ నోట్లో పేటి కొని చీకుతుంది సప్ప .సప్ప …సప్ప మంటూ నేను తటుకోలేక హు .హు హ .హ ఊసు ఊసు .హు లంజ చీకు చీకు ..లంజ హు .హ .,ఇసు .అనూష లంజ హు పెద్దమ్మ మాత్రం చికదం ఆపడం లేడు సప్ప స్పా .సప్ప .సప్ప చీకుతుంది పెద్దమ్మ నీటిని దెంగు అన్నట్టు సైగ చేసింది నేను నా చేతులు తో తన జుట్టు పట్టుకొని దెంగుతున్న హు
హ .హు .హ లంజ ఎలా ఉందే అన్న పెద్దమ్మ బాగుంది అని కను కోటింది తరవాత పెద్దమ్మ నా సుల్లి ని బయటకి లాగి ఊపిరి తీసుకుంది ,నా సులి ని తన మొకం పై పోటుకొని నా వత్తకాయలు చీకుతుంది నేను తటుకోలేక హు .హ.వస్స హోం ఉస్స .హు లంజ ఎన్ని సుల్లి లు చీకవే లంజ దొమీరిదనా హు. హ .హు ని అమ్మని దేంగా .ని అక్కని దేంగా హు ఏమి సుకం ఇస్తునవ్ వె లంజ నేను పెద్దమ్మ చెంప పై కోటి లంజ సుల్లి చీకవే అని నోట్లో పెట్ట పెద్దమా ………………ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెమైనింగ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ చదవండి.

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button