ad
long stories

Nenu Chesina Sahayaniki – 13 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

Nenu Chesina Sahayaniki - 13 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

Nenu Chesina Sahayaniki – 13 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

nani6107

Nenu Chesina Sahayaniki | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast
Nenu Chesina Sahayaniki | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

మా చెల్లి అడిగింధీ అని కాలేజీ డుమ్మా కొట్టి ప్రియ ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఫుల్ షాపింగ్ చేసిసము, సొ మ చెల్లి కూల్ అయ్యి నాతో ఇంటకముందుల వుంధి, రోజు కాలేజీ ఇల్లు అప్పుడప్పుడు ప్రియ వల్ల ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయటం రొటీన్ ల సాగుతుంధి, ఎక్సామ్ వుండటం  వల్ల  కొన్ని రోజులు  ప్రియ వాలల ఇంటికి వెళ్ళటం కూడరాలేదు ఏక్షమస్ ఆయక ప్రియ వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను వాళ్ళు చాలా డల్ గా వున్నారు ఏమి అయినధి అని విక్కీ ను అడిగాను వన్ వీక్ బ్యాక్ ఇంటి మేధా లోన్ తీసుకున్నది కట్టలేదని బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంటిని వేలం వేశారు ఎవరో పెద్ద ఆయన పాడుకున్నారు, పది రోజులలో ఇల్లు కాళీ చేయమని బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పారు అన్నయ్య  అని విక్కీ అన్నాడు, సరే అయ్యిందేదో అయ్యిందహి రెండు రోజులు మా ఇంటికి వెళ్దాం పదండి అన్నాను, మహా అయితే ఇంకా నాలుగు రోజూలు కదా అన్నయ్య మేము ఇంటి లో వుండేది ఎన్నో జ్ఞాపకాలు వున్నాయి ఇక్కడ నాలుగు రోజులు ఇక్కడే వుంటాము అన్నయ్య ఎటు కదలము అని ప్రియ చెప్పేనధి, ఇవ్వాళ మా చెలి బర్త్డే మీరు కచకితంగా రావాలి మా చెల్లి మరి మరి చెప్పి  తీసుకురమ్మని ఇప్పుడు  నేను మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్లకపోతే మా చెల్లి వూరుకుంటునధ  ఆశాలే నాతో అధి ఆరు నెలల తర్వాత మాట్లాడినధి ఇంకా నేను వుండలేను దానితో మాట్లాడకుండా సొ ప్లీజ్ దయచేసి మేరు బయలుదేరండి రేపు వెళ్లిపోండి  కానీ రండి అని చెప్పాను ఇక తప్పక బయలుదేరారు. 

వెళ్ళగానే మాచెల్లి, అమ్మ , అన్నయ్య వీళ్ళని పలకరించి ఇంట్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి నతో వల్లలగానే ట్రీట్ చేశారు ఇంట్లో మొత్తం పండగ వాతావరణం వుంధి ముద్దలా చెల్లి కధ అందుకే ఇల్లు మొత్తం మా అన్నయ్య డెకొరేషన్ తో నింపేశాడు అందరి ఆనందల మద్య లో మా చెల్లి కేక్ కటింగ్ చేసి అందరికీ పెట్టి  మేము అందరం కూడా సరదాగా మోహలకి పూసుకొని మా చెల్లి పుట్టిన రోజుని ఇంకా సంతోషామిన రోజుగా మార్చేసము , ప్రియ వాళ్ళు కూడా ప్రస్తుతానికి అన్నీ మర్చిపోయి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు, మా నాన్న గారు అప్పుడే వచ్చారు మా చెల్లి కి బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చి విశ్ చేసి ఆయన రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు, అందరం బోజనం చేశాము, ప్రియ వాళ్ళని వుండమంటే వుందను వెళ్లిపోతము అన్నారు , ఇంకా నేను చెప్పిన వినరు అని వెళ్లిపోవటానికి రెఢీ అయ్యారు అందరికీ చెప్పి బయలుదేరుతుండగా, మా చెల్లి ప్రియ ని పిలిచి నా బర్త్డే కి స్మాల్ గిఫ్ట్ అని ఒక కవర్ చేతజీలో పెట్టినధి, ప్రియ నాకెందుకు గిఫ్ట్ వద్దు అంటే ఇంతలో మా నాన్నగారు వచ్చి తీసుకో అమ్మ ఇప్పుడు అధి మేకు చాలా అవసరం అని చెప్పగానే ఏంటో అని ప్రియ ఓపెన్ చేసి చూసింధి అందులో ఇంటి డాక్యుమెంట్స్ వున్నాయి , ఒక్కసారిగా ప్రియ మొహం లో వెలుగు విక్కీ వాళ్ళు కూడా చూడగానే చాలా సంతోషించారు, వెంటనే విక్కీ మీకు మనీ చిన్నగా ఇస్తాం అంది నాన్న తో అన్నాడు, చూడుబాబు ఇధి నేను మా పిల్లల కోసం చేశాను , మీ నాన్నగారు కూడా బాగా తెలుసు ఆయనకి ఒకరికి సాయం చేయటమే తెలుసు మా పిల్లల ద్వారా మేకు హెల్ప్ చేసినందుకు నేను చాలా సంతోషం గా వున్నాను మేరు కూడా మా పిల్లలే ఇంకా ఏమి ఆలోచించకుండా హాయిగా వుందండి మేకు ఎటు వంటి హెల్ప్ కావాలన్న మేకు నేను వున్నాను అని మరచిపోకండి, అయిన నా దెగ్గర దాకా అవసరలేధు నా కొడుకు మిమ్మల్ని నమ్మాడు అంటే మేకు ఏఏ బాధ రాకుండా చూసుకుంటాడు అని చెప్పి వెళ్లిపోయారు, నేను వాళ్ళని డ్రాప్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళాను, నేను ఇంట్లో నుండి వెళ్ళాక ముంధు వరకు వీళ్ళతో బాగానే వున్నాను, అప్పటినుండ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో చూశాను 

ఏమి అయినధి విక్కీ చెల్లి , తమ్ముడు ఎక్కడ రా అని అడిగాను వాడు నన్ను పట్టుకొను ఏడుస్తున్నాడు తప్పించి చెప్పటలేధు నేను గట్టిగా అడిగాను, ఇంకా ఎక్కడ చెల్లి అన్న ఈ నా కొడుకులు చంపేశారు అన్న,, ఒక్కసారి గా నాకు కోపం బాధ రెండు ఒక్కసారి గా వచ్చాయి ఒక్కసారిగా కులపడిపోయాను ప్రియ తో గడిపిన క్షణాలు ఒకొక్కటి కళ్ల  ముంధు తిరుగుతున్నాయి, ఒక్కసారిగా కంటినిండా నీరు నిండి కిందకి జారుతున్నాయి, బాధని తగ్గించుకొని విక్కీ ని లేపి పక్కన కూర్చో పెట్టుకొని ఏమి అయింది అని అడిగాను. ఇంతలో హోమ్ మినిస్టర్ గారు నా కొడుకు అలాంటివాడు కాదు అన్నారు, మేరు ఆగండి సర్ మీ కొడుకు ఇంకా బతకడు మా చెల్లిని చంపిన వాడిని ఎందుకు ప్రాణాలతో వాడులతము అన్నాను, అదికాదు మధు అని ఆయన అనగానే విక్కీ ఏమి చెబుతాడో వినడం సర్ తర్వాత మేరే చెప్పండి. 

చెప్పు విక్కీ అన్నాను, నాన్న కోరిక మీధ చెల్లి మంచి కాలేజీ  లో ఫ్రీ  సియట్ సంపాదించినధి, మేము అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసి వచ్చే వల్లము, ఈసారి కూడా చూడటానికి వెళ్ళాము  ప్రియ ఎప్పటిలాగానే చాలా సంతోషం గా వుంధి , ఎప్పటి లాగానే తన అల్లరితో మమ్మల్ని ఆటపట్టించినధి ఎక్సామ్  అవ్వగానే హాలిడేస్ వున్నాయి వన్ మంత్ మెతోనే అని చెప్పినధి, మేము కూడా ఆరోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ వుంటాము అని చెప్పి చెల్లి తో గడిపిన క్షణాలు తలుచుకుంటూ చెల్లి ని విడిచి పెట్టి వెళ్ళటానికి ఇస్తాం లేకపోయన ఎప్పటిలాగానే బాధతో వెళ్లిపోయాము, ఇంటికి వెళ్ళాక చెల్లి వచ్చే క్షణం కోసం ఎదురుచూస్తూ రోజులు గడుపుతున్నాము, ఒకరోజు సడన్ గా ఇంటిముంధు అంబులెన్స్  వచ్చి ఆగింధీ ఏక్షమస్ తర్వాత వస్తాను అన్న చెల్లి త్వరగానే ఇంటికి వచ్చింది ప్రాణం లేకుండా, అది చూసి తట్టుకొనే శక్తి మాకు ఎక్కడనుండి వచ్చిందో తేలేదు అన్న, ఒక్కసారిగా గుండెలు పగిలేలా ఏడిచి ఏడిచి ఇద్దరము అలాగే కులపడిపోయాము, ఒకప్పుడు నాన్నతో చెప్పాను దాన్ని ఇంట్లోనుండి పంపించేయి అని ఇప్పుడు మాకు అధి మా ప్రాణం  అయిపోయినధి అధి లేకుండా ఎలా వుండలో కూడా మాకు అర్దం అవ్వటలేధు, అసలు ఏమి ఏయినధి అని అడిగే ఆలోచన కూడా మా ఇద్దరికీ రాలేధు, మేం కూడా తనతో వెళ్లిపోవళి అనే ఆలోచనలో వున్నాము, తమ్ముడు అడిగాడు ఏమి అయినధి అని ఏడుస్తూ, రాత్రి విపరితమిన కడుపులో నొప్పి వచ్చినధి అంట తట్టుకోలేక లెటర్ రాశి  నిద్ర మాత్రలు మింగి చనిపోయినధి అని లెటర్ చేతిలో పెట్టారు, లెటర్ చెల్లి రాసినదే,

అడిగే ఆలోచన కూడా మా ఇద్దరికీ రాలేధు, మేం కూడా తనతో వెళ్లిపోవళి అనే ఆలోచనలో వున్నాము, తమ్ముడు అడిగాడు ఏమి అయినధి అని ఏడుస్తూ, రాత్రి విపరితమిన కడుపులో నొప్పి వచ్చినధి అంట తట్టుకోలేక లెటర్ రాశి  నిద్ర మాత్రలు మింగి చనిపోయినధి అని లెటర్ చేతిలో పెట్టారు, లెటర్ చెల్లి రాసినదే,

మేము కూడా చెల్లి బాధతోనే చనిపోయినధి అని అనుకున్నాము , అధి అలా చేసినందుకు ధాని మీధ కోపం వచ్చింది, అధి బాధపడి అలా చేసుకునే ముంధు మేము గురుతుకు వచ్చి వుంటే అధి అలా చేసేది కాదు, అధి దాని అల్లరి లేకుండా మేము ఎలా వుండగళం అనుకుంది, అమ్మ నాన్న చనిపోయిన దెగ్గరనుండి అదే ప్రాణం అని బతుకుతున్న మాకు ఫస్ట్ టైమ్ ధాని మీధ కోపం వచ్చినధి, దానికి మేము కస్టపడి  మరి గణం గా పెళ్లి చేద్దాము అనుకున్నాము ఇలా ధాని చావుని వేడుకుగా జరుపుతాం అనుకోలేధు, ఇంకా మాకు భూమి  మీధ బ్రతకటానికి ఆశ  లేధు, మా చెల్లి తోపాటే వెళ్లిపోదాం అని నిర్ణయానిచ్చుకొని, వున్నాడానిలో దాని కార్యక్రమం చాలా గణం గా చేశాము,  చెల్లినే తలుచకుంటూ చెల్లి వస్తువులని ఒకొక్కటి చేతులతో తాడుముతూ ఇద్దరం బాధ పడుతూ కూర్చున్నాము, ఇంకా మేము కూడా చెల్లి లాగే చనిపోవలని ఇద్దరం అనుకున్నాము, తమ్ముడు బయటకి వెళ్ళి విషం బాటిల్ తీసుకువచ్చాడు, నేను తమ్ముడు ఒకసారి హుగ్ చేసుకొని మళ్ళీ జనం అంటూ వుంటే నాకు తమ్ముడుగానే పుట్టారా అని ఏడిచాను వాడు కూడా నిన్ను చాలా మిస్ అవుతున్నాను అన్నయ్య మన ముగ్గురం  మళ్ళీ అన్న చెల్లిల్లు లాగానే పుట్టి అమ్మ నాన్న లతో కలిసి విడిపోకుండా వుండాలి అని కోరుకో అన్నయ్య అని ఇద్దరం ఒకసారి ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకొని ఇద్దరం ఒకేసారి తాగటానికి చేతులు పయకి వేత్తము అప్పుడే ఎదహో కింద  పడిన సౌండ్ వస్తే ఇద్దరం పక్కకి తిరిగి చూస్తే అక్కడ ప్రియ అలమర  నుండి ఒక పుస్తకం కింద పడింది, పుస్తకం తీసి చూసాము శ్రావణి అని వుంధి స్టడీ పుస్తకం ప్రియ అలమర  లో చూస్తే ఇంకో రెండు పుస్తకాలు వున్నాయి శ్రావణి వి, ప్రియ శ్రావణి పుస్తకాలు మిస్ అయిన నోట్స్ రాసుకోవటానికి తీసుకొని రావచ్చు అనుకోని శ్రావణి బుక్స్ ఇచ్చేసి వచ్చాక చనిపోదము అని డిసైడ్ అయ్యి సిటీ కి బయలుదేఫరాము,
వెళ్ళగానే ప్రియ కాలేజీ కి వెళ్ళాము, శ్రావణి గురుంచి అడిగితే కాలేజీ కి రావటంలేధు అని చెప్పారు, ఆఫీసు రూమ్ లోకి వెళ్ళి డీటైల్స్ చెప్పి శ్రావణి అడ్రసు కనుకొన్నాము, శ్రావణి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాము, శ్రావణి వాళ్ళ మదర్ తలువు తీశారు ఎవరు బాబు మేరు అని అడిగారు, మేము ప్రియ వల్ల అన్నయ్యాలం అండి, మా  చెల్లి దెగ్గర శ్రావణి పుస్తకాలు వుంటే తీసుకొని వచ్చాము అని చెప్పాము, మేము ప్రియ వల్ల అన్నయ్యాలం అనగానే ఆమే నవూతూ లోపలకి రమ్మంది, ప్రియ నాకు బాగా తెలుసు బాబు, శ్రావణి ప్రియ ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రియ ని కూడా నా కుతూరీలనే చూశాను, ప్రియ అలా చేసి వుందా కూడదు అని బాధ పడినధి, మేము కూడా చెల్లి గుర్తుకు వచ్చి బాధ పడ్డాము,

ఇంతలో ఆంటీ గారు సారీ బాబు మిమ్మల్ని అనవసరం గా బాధ పెట్టాను, వుండండి తాగటానికి ఏమయినా తీసుకువస్తాను అని చెప్పి లోపలకి వెళ్తుంటే ఆంటీ ఇప్పుడు మాకు ఏమి వద్ధూ శ్రావణి ని పిలుస్తారా అని అన్నాను, ఆంటీ కూర్చుని కంటి  నిండా ఒక్కసారిగా వచ్చిన నీళ్ళని తుడుచు కుంటూ ప్రియ చనిపోయిన దెగ్గర నుండి అధి తేడాగా బిహావే చేస్తుంది బాబు సరిగ్గా తిండి తినాధు, అందరితో మాట్లాడటం మానేసింధి, అసలు గధి  నుండి బయటకి కూడా రాలేధు, పిచ్చి పట్టినట్లు ఆరుస్తునధి, అని చెప్పి ఏడ్చారు, ఆంటీ  మేము ఒకసారి చూడొచ్చా అన్నాను, వెళ్ళండి బాబు కానీ అధి ఏమన్నా అంటే బాధ పడొద్దు, ప్రియ వల్ల అన్నయ్యాలం అని చెప్పి చూడండి, మీతో అన్న మాట్లాదిద్దేమో అని అంధి, సరే బాబు మీరు వెళ్ళండి నేను మెకోశం ఏదయినా ప్రిపేర్ చేస్తాను అని గధి చూపించి ఆంటీ కిచెన్ లోకి వెళ్లిపోయారు, మేము వెళ్ళి శ్రావణి రూమ్ తలుపు కొట్టాము, శ్రావణి గతి గట్టి గా తిట్టడం మొదలు పెట్టినధి, తలుపు తియ్యి శ్రావణి అని అన్నాను యు ఇడియట్ ఎవరా నువు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు గెటవుట అని గట్టిగా అరిసింధి, నేను వెంటనే శ్రావణి నేను విక్కీ ని ప్రియ వల్ల అన్నయ్య ని తలుపు తీయి అమ్మ అన్నాను, శ్రావణి వెంటనే తలుపు తీసి అన్నయ్య అని నన్ను హుగ్ చేసుకొని ఏద్చినధి, మమ్మల్ని లోపలకి తీసుకొని వెళ్ళి కూర్చోమని చెప్పి ఏడుస్తుంధి, చూడు శ్రావణి దానికి మనం అవసరలేధు అందుకే  అధి చేయాల్సినధి చేసేసి వెళ్లిపోయినధి, ప్రియ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాధు  అనను బాధ వుంటునధి ఇంకా ఎన్ని రోజులు, నువు బాధ పడి ఆంటీ వాళ్ళని బాధ  పెడతావు ప్లీజ్ అర్దం చేసుకో నువు కూడా మా చెల్లి వే, ప్రియ వల్ల నువు ఇలా బాధ పడితే మేము తట్టుకోలేము, ఇప్పటికే ప్రియ వల్ల ఏడ్చి ఏడ్చి ఎడవటానికి కంట్లో నీరు కూడా లేధు, నువు ఇలా అవ్వటానికి కారణం ప్రియ ఆవితే ఇంకా మేము తట్టుకోలేము, ప్లీజ్ మర్చిపో ఇంకా ధనిని నీకు చాలా మంచి లైఫ్ వుంధి మా వల్ల నీ లైఫ్ చెడిపోకూడదు అని నచ్చ చెప్పాను, ఎలా మర్చిపోను అన్నయ్య అధి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని శ్రావణి అంధి, ఏంటి శ్రావణి  నువు కూడా అధి ఎంబిబిఎస్ చదువుతూ కడుపు నొప్పి కూడా బారంచలేక దానికి ఏమయినా అయితే మనం అమీ అయిపోతామో అని ఆలోచించ కుండ అది వెలిపోతే దానికోసం నువు ఇలా అయిపోతే అర్దం ఏమి వుంటుందీ అని అన్నాను, శ్రావణి ఒక్కసరిగా స్టాప్ ఈట్ అని గట్టిగా ఆర్చినధి , శ్రావణి అరిచిన అరుపుకి నేను తమ్ముడు ఇద్దరం ఒక్కసారిగా అదిరి పడ్డాము, శ్రావణి ఒక్కసారిగా నా కాలర్ పట్టుకొని ఎలా మర్చి పోను అన్నయ్య, ఆధానటే నాకు ఎంత ఇస్టం  తెలుసా, ఎలా మార్చపోను కళ్ల ముంధు అయిదు మృగాలు మీద పడి దారుణంగా రేప్ చేస్తే, ఎలా మర్చిపోను దాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కోసి అవయవాలు మొత్తం తీసేసి కళ్ల ముందే కాలచేస్తే, ఏమి చేయలేని దనీలా వున్నాను ఎలా మర్చి పోను అని నను హుగ్ చేసుకొని ఏడుస్తుంది, నాకు అసలు ఏం విన్నానో సరదం కాలేధు అధి విన్నతమ్ముడు ఒక్కసారిగా కోపం తో ఎవరూ గట్టిగా అరిచి రూమ్ లో వున్న సమన్లు మొత్తం విసెరెసతున్నాడు, అడవిలో మదం పట్టిన ఏనుగు ఎలా ప్రవరసతీస్తుందో తమ్ముడు అలా ప్రవరసతీస్తున్నాడు వాడిని ఆపటం న వల్ల కావటం లేధు, నా మైండ్ అస్సలు పనిచేయటం లేధు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఒక్కసారిగా ఇద్దరం అలాగే కులపడిపోయి శ్రావణిని అడిగాను, ఏంటి శ్రావణి నువు చెప్పెది చేళ్ల ధి సుసయిడె కధా. ఎలా నమ్మరు అన్నయ్య అధి సుసయిడె చేసుకుంటుంధి అని ఓహో బాడీ చూసి నమ్మరా, అసలు ఏమి అయ్యిందో చెప్పు శ్రావణి నాకు అసలు ఏమి అర్దం అవతలేధు అన్నాను, చెప్తాను అన్నయ్య .
 
 
ఆరోజు కాలేజీ ఫస్ట్ డే

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

 

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Nenu Chesina Sahayaniki – 13, నేను చేసిన సహాయానికి ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Oka Gruhini Nundi Naa Koduku Friend Ki Lanja Dhaaka Naa Prayanam, Okari Kosam Okaru,Nenu Chesina Sahayaniki

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: