ad
Aranyamlo

Aranyamlo – 7 | అరణ్యంలో | telugu sex stories in jabardasth

Aranyamlo - 7 | అరణ్యంలో | telugu sex stories in jabardasth

Aranyamlo – 7 | అరణ్యంలో | telugu sex stories in jabardasth

Chari113

 

అలా  అక్కడ నుండి తన సొంత వూరికి బయలు దేరింది  ఇంకా అక్కడ తన ఇద్దరు కూతుర్లతో   నెల రోజులు  సొంత వూరిలో  సరదాగా  గడిపింది . నెల రోజుల తరువాత  చిత్తూరికి  వెళ్ళి   వాళ్ళ ఆఫీసు లో   రిపోర్ట్ చేసి  జాయినయ్యింది   తరువాత వారం రోజులు   ఇల్లు  చూసుకొని   ఇంట్లో దిగింది   అలా   ఇంట్లోకి దిగిన మరుసటి రోజే   తన పై  ఆఫీసర్   తన ఇంటికి వచ్చి  తనని దెంగి తన సళ్ళ పాలు  తాగి వెళ్ళాడు  అలా  తనని వారం వారం  దెంగుతూ వున్నాడు . మరో మూడు నెలలు గడిచింది   ఇంకా తన ఇద్దరు కూతుర్లను   తనతోనే తెచ్చుకొని  హాయిగా    ఆనందంగా  వుండాలని  తీసుకొచ్చింది   .తన పై ఒఫ్ఫికెర్తో వారం లో రెండు రోజులు  అతని గెస్ట్ హౌస్ లో దెంగించుకొనేది   అలా వుండంగా ఒక శుక్రవారం నాడు  తెల్లవారు జామున తనకి ఒక కల వచ్చింది అందులో  ఒక ఋషి ఆమెతో  ఇలా అన్నాడు

 చూడు మగువా  నువ్వు పొందిన ఈ  వరాన్ని  నెల పాలు చేయాకు   నలుగురికి   మంచి జరగడం కోసం  ఉపయోగించు   అలగే  నువ్వు  నీ వల్ల   పోయింది అనుకున్న   ప్రాణం  నుండి శక్తులు   ఇంకా ఈ భూమి పైనే  వుంది  దాని వల్లే    చాలా   మంచి జరగబోతుంది  అని  చెప్పి    ఆ శక్తుల ఆచూకీ కోసం  నువ్వు కామాదేవతకు యాగం చేయవలసి వుంటుంది    అని చెబుతూ వుండంగా   తన చిన్న కూతురు    ప్రసన్న అమ్మ అమ్మ అంటూ తనని కదపడం తో  తను  మేలుకుంది    ఇంకా తను లేచి రెడీ అయ్యి  తన కూతుర్లకి   తిఫ్ఫెన్ చేసి తను రెడీ అయ్యి  ఆఫీసు కి వెళ్లింది గాని ఆరోజు నుండి  తన మదిలో కలలో ఋషి చెప్పిన మాటలే గుర్తుకు  వస్తు వుంది
 
ఇక్కడ లత అలా ఆలోచిస్తూ వుంటే  మరో పక్క   విజయ్ వల్లీలు  కొత్తగా వచ్చిన ఇద్దరు  ఆఫీసర్ లు  ఒక లేడి ఒక  మగ అతను ఇద్దరినీ వాళ్ళ   వలలో వేసుకొని    ఆ అడవిలో    వీళ్ళ  ఆగయిత్యాలను  మరి క్రూరం గా  చేస్తున్నారు  వీళ్ళకి తేలియని విషయం ఏమిటంటే వీళ్ళ చేస్తున్న  ప్రతి 10  తప్పులకి  వీళ్ళ ఒక్కో శక్తులు కోల్పోతున్నారు  అలా  అలా వీళ్ళు ఒక్కో శక్తులని గడిచిన 4 నెలలలో  మొత్తం కోల్పోయారు ఒక వశీకరణ తప్ప  కామ మొహంలో పడి వాళ్ళ శక్తులు  కోల్పోయిన విషయం మరిచిపోయారు  అలా  ఇంకో నెల గడిచింది  ఈ సారి  విజయ్ వల్లి చేసిన  తప్పు   వాళ్ళ చివరి శక్తి అయిన వశీకరణ శక్తిని కుండ పోగొట్టబోతోంది  అని గ్రహించలేక పోయారు   వాళ్ళు  వాళ్ళు వాళ్ళ గూడెం లోని   18 యేళ్ళ   అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి విజయ్  తో పాటు  ఇంకో  వాడు కూడా బాగా దెంగి ఆమెను చంపి   సెలయేరులో   పడేశారు   ఇదంతా  అక్కడే  సెలయేరు దగ్గర  వున్న ఒక జంట దొంగ చాటుగా   చూసేశారు    వాళ్ళు చూసింది   వల్లి  విజయ్  ఇంకో ఆఫీసర్  ని  ఇంకా
వాళ్ళు ఇద్దరు  జరిగింది మొత్తం  ఆ గూడెం పెద్దలకి మొత్తం వివరించారు  ఇంకా వాళ్ళు మొదట్లో నమ్మలేదు  వాళ్ళ మాటలను  అలా కొద్ది రోజులకి మరో పిల్ల   కూడా అలా  సవమై తేలింది   ఇంకా  వాళ్ళలో  వల్లి విజయ్ పై అనుమానం రా సాగింది  ఈ సారి  వల్లి   చేయబోయే తప్పు   అదేనండీ  వశీకరణ  చేయబోయే చివరి అమ్మాయి  ఈ అమ్మాయితో   ఆమె శక్తులు మొత్తం  పోభోతుంది   వల్లి  ముందు లాగే  పక్క గూడెం లో ని ఒక అమ్మాయి వాగు దగ్గరికి నీళ్ళకు వెళ్తుంటే  ఆమె  ను మద్యలో ఆపి వశీకరణ చేసింది  అంతే  ఆ అమ్మాయి వశీకరణ అయ్యింది కానీ వల్లి మొత్తం శక్తులు కోల్పోయింది  కానీ  ఈ సారి ఆమె  ఆమెను విజయ్ వాళ్ళు వుంటే కొర్తెర్స్ కి తీసుకు వెళ్ళడం  ఆ గుడానికి చెందిన ఒక  ఆమె చూసి వాళ్ళ గూడెం లో వాళ్ళకి చెప్పింది  ఇంకా ఆ గూడెం వాళ్ళు  వల్లి గుడానికి చేరుకున్నారు  అక్కడ విషయం మొత్తం  వాళ్ళకి చెప్పారు ఇంకా   అందరూ మాట్లాడుకొని  విజయ్ కొర్త్ర్స్ దగ్గరికి  ఇద్దరు మగాళ్లను  పంపి  చూడమన్నారు  ఇంకా వాళ్ళు ఇద్దరు దొంగ చాటుగా అక్కడికి చేరుకొని   మెల్లగా  బయట సైడ్ లో వుంటే    పైపులను పట్టుకొని  మొదటి అంతస్తులో వుంటే విజయ్  గది కిటికీ   దగ్గరికి చేరుకున్నారు  అలా  చేరుకున్న ఇద్దరు   అదో షాక్ తగిలినట్టు  చూస్తున్నారు  అక్కడ ఆ అమ్మాయి  వొంటి పై నూలు పోగు గూడా లేదు  ఆమె  పక్కన  ఇద్దరు మగాళ్లు  నగణంగా కూర్చొని  ఏదో తాగుతున్నారు  ఇంకా ఇద్దరు తాగింది అవగానే   విజయ్ పక్కన వున్న వ్యక్తి  నేరుగా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి  ఆమె పూకులో మడ్డ  పెట్టిదెంగడం మొదలు పెట్టాడు  కొద్ది  సేపటికి హా హాహ్ హ హ హా  అంటూ ములుగుతూ   వాడి మడ్డను  బయటికి తీశాడు అంతే ఆమె పూకులో నుండి రక్తం బయటికి కారుతు వుంది ఈ సారి విజయ్ గాడు  వెళ్ళి వాడి మడ్డను ఆమె పూకులో పెట్టి అలానే చాలా సేపు దెంగి కార్చుకొని  వచ్చి కూర్చున్నాడు  అదే టైమ్ లో   ఆ రూమ్లోనికి  వల్లి నగణంగా నడుచు కుంటూ వచ్చి   ఏమి అయ్యిందా అంటే  దానికి  ఇప్పుడెనా  నువ్వు  వెళ్ళి నీ పని చేసుకో అంటే తను   పక్క రూమ్ కి వెళ్లింది  కొద్ది సేపటికి ఆ రూమ్ నుండి ములుగులు రావడం తో  ఆ రూమ్ కి వెళ్ళి        కిటికీ సందులో చూస్తే  5 మండి మగాళ్లు వున్నారు  వీళ్ళు ఇద్దరు ఆడొల్లు వున్నారు ఇద్దరు ఒకేసారి వల్లి పూకులో రెండు మడ్డలు పెట్టి దెంగుతూ వుంటే వల్లి హాహాహఃహ్ హ్హఃహ్ …హాహాహ్ …అహహ  అంటూ ములుగుతూ   వుంటే  పక్కన   ఇంకో ఆమె  హా హాహ్ మెల్లగా అంటూ ములుగుతూ వుంది  ఆమె పూకులో ఒకడు ఆమె నోట్లో ఒకడు దెంగుతూ వున్నాడు ….  ఇదంతా చూసి వీళ్ళు ఆశ్చర్య పోయారు .. ఇంకా వాళ్ళు ఇద్దరు ఒక్కడి నుండి చప్పుడు చేయకుండా  అక్కడ నుండి వాళ్ళ గుడానికి వచ్చేసి  అక్కడ కూసింది మొత్తం  వాళ్ళకి చెప్పేసరికి  వాళ్ళు మొత్తం ఆశ్చర్యపోయారు ఇంకా అక్కడ నుండి అందరూ దాదాపు ఒక 100 మంది  గూడెం మగాళ్లు  వాళ్ళ తో పాటు మరో 150 మంది  ఆడొల్లు  ఆ కొర్తెస్ కి చేరుకొని  వాళ్ళని   అక్కడే   పట్టుకొని బందించారు  కానీ  వల్లి విజయ్  మాత్రం ఈ మాత్రం భయం లేకుండా  వాళ్ళ అందరినీ చూసి   మీరు అంతా  వశీకరణ కండి అన్నారు   కానీ  వాళ్ళకు తెలియదుగా వాళ్ళ  శక్తులు  మొత్తం పోయాయి అని  ఇంకా  వాళ్ళు అలా చెప్పగానే  అందరూ  నవ్వేసి వాళ్ళని నేరుగా గుడానికి తెచ్చి    చీటి పేర్చి    వల్లి విజయ్ తో పాటు  మిగిలిన ఇద్దరినీ  ఒక్కడికక్కడే  సజీవ దహనం చేసేశారు 
  మరో పక్క  వీళ్ళు కోల్పోయిన శక్తులు మొత్తం లతకి  చేరింది  
లతా ఒక రోజు నిద్రపోతుండంగా  లతతో  ముగ్గురై పంచుకున్న  సుఖం ఇప్పుడు ఒక్కటైనది   ఆ సుఖాన్ని  మంచి పనికై   వాడవలెను సుమా   దాని ఎలా చేయాలో   అన్వేసించు  అని  చెప్పి మాయమయ్యాడు 
అసలు  ఆ శక్తులు  లతనే చేరుకోవడానికి గల కారణం  లతా చేసిన మంచి పని  అది ఏమిటంటే  తను   ఇచ్చిన తన రొమ్ముపాలు  అదేనండీ మురళి  కి ఇచ్చిన రొమ్ముపాలు   ఆ రొమ్ము పాలను   మురలి నేరుగా తీసుకు వెళ్ళి  అతని ఇంట్లోని ఫ్రీడ్జ్ లో పెట్టాడు  తన  కోడలు  దాన్ని  ఆవు పాలు అనుకోని    కాచి తనుకొంచం తన మొగుడికి కొంచం ఇచ్చింది   వాళ్ళకి పెళ్లి అయ్యి  దాదాపు 5 సంవస్తారాలు అయినా  ఇంకా పిల్లలు లేరు  లోపం  మొగుడిలోనే వునింది  ఆమె లోనూ వునింది   ఆ పాలు తాగాగానే ఆమె లోని   లోపాలు మొత్తం మాయమై  పోయాయి అదే రోజు వాళ్ళు కలవడం చేత మూడు నెలలు గడిచే సరికి  ఆమె  కు కడుపు వచ్చింది అందరూ ఆశ్చర్య పోయారు  కానీ వాళ్ళకి ఎవరికి  ఎలా ఇది స్ద్యమయ్యిందో  అర్థమవలేదు  . తను చేసిన ఈ మంచి పని వల్ల లోకం లోనికి ఒక  జీవి  రావడం జరిగింది   అందు వల్ల   తనలోని  మంచి ఆత్మ  ఆ శక్తులను  లతా లోనికి కలుపు కుంది
ఇంకా  లత ఆ ముని మాటలో ఏదో వుంది అని దాదాపు 5 సంవత్స రాలుగా     రతి దేవతలు ,కామ దేవతల గురించి  అన్వేశించి     చాలా రహస్యాలు తెలుసుకుంది    
తను అంతా  తెలుసుకొనే సమయానికి  5 సంవస్తారాలు గడిచాయి  తన కూతురులు పెద్ద కూతురికి 20 సంవత్సరాలు వచ్చాయి  చిన్న కూతురికి 18 సంవత్సరాలు వచ్చాయి 
 లత   ఇప్పుడు  చిత్తూర్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ కి హెడ్ గా ప్రమోట్ అయ్యింది 

 

 

10c

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Aranyamlo – 7,అరణ్యంలో,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,kamasastry stories,dengudukadalu,telugu hot stories,jabbardasth.in,kamasastry kathalu,dengudu kathalu,xossipy

year

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: