Avanthipura Simhasanam

Avanthipura Simhasanam – 1 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

Avanthipura Simhasanam - 1 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

Avanthipura Simhasanam – 1 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

prasad_rao16

Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu
Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

 .అవంతీపుర సామ్రాజ్యముదానికి రాజు రత్నసింహుడుచాలా కాలం రాజ్యం పరిపాలించిన తరువాత తన తరువాత రాజుగా తన ముగ్గురు కొడుకుల్లో ఎవరిని రాజుగా నిర్ణయించాలో అర్ధం కాక మధనపడుతుండేవాడు.
రత్నసింహుడికి ముగ్గురు కొడుకులుఇద్దరు కోడళ్ళు

మెదటి కొడుకు – విజయ సింహుడు,

స్వర్ణ మంజరి ః

విజయ సింహుడి భార్యనిజంగా పేరుకి తగ్గట్టు ఆమె ఒళ్ళు బంగారపు ఛాయతో మెరిసి పోతుంటుందిగుండ్రటి మొహంతీర్చిదిద్దినట్టుండె కను ముక్కు తీరుచక్కటి పలు వరసపొడవైన కేశ సంపదకొబ్బరిబోండాల్లాంటి ఎత్తులుసన్నటి నడుముఅరటిబోదెల్లా పచ్చగా నున్నగ మెరిసిపోతుండే తొడలుదాదాపు 5.5 అడుగుల ఎత్తుఆమె ఒంట్లో ఎక్కడ ఏమి ఎంతలో ఉండాలో అంత కరెక్టుగా ఉండి మంచి కసిగా ఉండేదివీళ్ళకు ఒక అబ్బాయివయసు 9 ఏళ్ళు
రెండవ కొడుకు – వీర సింహుడు,
ప్రభావతి ః 

వీరసింహుడి భార్య. ఈమె కూడా చాలా అందంగా ఉంటుందిఎర్రగా కాచిన పాల వంటి ఒంటి చాయకోల ముఖంపెద్ద పెద్ద కళ్ళుసంపెంగ మొగ్గలాంటి ముక్కుఎర్రటి దొండ పండు లాంటి పెదవులుశంఖం లాంటి మెడబిగువైన శరీరంఒక అమ్మాయివయసు 5 ఏళ్ళు

మూడవ కొడుకు – ఆదిత్య సింహుడుఇంకా పెళ్ళి కాలెదు.
రత్నసింహుడు తన తరువాత రాజుగా నిర్ణయించడానికి ఇంతగా ఆలోచించడానికి కారణం ఏంటంటేతన మొదటి కొడుకు విజయ సింహుడు భయస్తుడుయుధ్ధాలంటే భయంరాజ తంత్రం గురించిరాజకీయాల గురించి సరైన అవగాహన లేదు.

ఇక రెండో కొడుకు వీర సింహుడుపేరుకు తగ్గట్టు వీరుడుఎప్పుడూ యుధ్ధం అంటే ఉత్సాహంగా ముందు ఉంటాడుఎప్పుడు రాజ్యంలో ఉండటంకన్నా యుధ్ధ భూమిలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతుంటాడురాజకీయాల గురించి అస్సలు ఆసకి కనపరిచేవాడు కాదు.
మూడో కొడుకు ఆదిత్య సింహుడుచాలా తెలివైన వాడుసమయానికి తగ్గట్టు రాజకీయాల్లో కానిరాజ తంత్రాల్లో కాని చాలా చురుగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటాడుఅలాగే యుధ్ధవిద్యల్లో కూడా ఆరితేరినవాడుతన చిన్నన్నయ్య వీరసింహుడి కంటే యుధ్ధ విద్యల్లో ఆరితేరినవాడుపైగా తను కోరున్నది దక్కించుకోవడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తాడు…తాను కోరుకున్నది రాజ్యం అయినా, ఆడది అయినా సరె…వెనకాడకుండా దక్కించుకునేదాకా విశ్రాంతి తీసుకోడు.
ఒక రోజు రత్నసింహుడు తన ముగ్గురు కొడుకుల్ని తన విశ్రాంతి మందిరానికి పిలిపించాడు.
దాంతో కొడుకులు ముగ్గురు తండ్రి మందిరానికి వెళ్ళారుఅక్కడ రత్నసింహుడు దీర్ఘంగా ఆలోచించడం చూసి సమస్య చాలా తీవ్రమయినదని ముగ్గురికి అర్ధం అయింది

రత్నసింహుడు తన కుమారుల్ని చూసిఆసనాలు చూపించి కూర్చోమని సైగ చేసాడు.
ముగ్గురు తమ తమ ఆసనాల్లో కూర్చున్న తరువాత పెద్దవాడైన విజయసింహుడు తన తండ్రితో, “ఏమీటి నాన్నగారు…..ఏదో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు?” అని అడిగాడు.
రత్న సింహుడు ఒక్కసారి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చి తన ముగ్గురి కొడుకుల వైపు చూస్తూ, “నాయనలారా….నేను మీ ముగ్గురినీ ఒకేలాగా ప్రేమగా పెంచాను….కాని మీరు ముగ్గురు దానికి తగ్గట్టే వినయ విధేయలతో పెరిగారు…..ఇప్పుడు నాకు బాగా వయసైపోయింది….రాజ్యభారం నేను మోయలేకపోతున్నానుఅందుకని నేను మీ ముగ్గురిలో ఒకరిని  రాజ్యానికి చక్రవర్తిగా పట్టాభిషేకం చేద్దామనుకుంటున్నాను,” అని తన కొడుకులవైపు చూసాడు.
వాళ్ళు శ్రధ్ధగా తన మాటలు వినడం చూసి, “అందుకని సాంప్రదాయం ప్రకారం అయితే పెద్దకొడుకు రాజ్యానికి వారసుడు అవుతాడు….కాని,” అని రత్నసింహుడు తన పెద్ద కొడుకైన విజయసింహుడి వైపు చూసి, “నాయనా….నువ్వు యుద్ధవిద్యల్లోనురాజకీయాల్లోను నీకు అనుభవం లేదు….నిన్ను చక్రవర్తిని చేస్తే మన సామంతరాజులు స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుని మన మీద తిరుగుబాటు చేస్తారు,” అని తన మిగతా ఇద్దరు కుమారుల వైపు చూసి, “మీరు ముగ్గురు ఒకసారి ఏకాంతంగా సమావేశం అయ్యిబాగా చర్చించుకుని…..ఎవరిని చక్రవర్తిగా చేస్తే బాగుంటుందో చెబితే వారికి రాజ్యాని అప్పజెప్పి నేను విశ్రాంతి తీసుకుందామనుకుంటున్నాను,” అని అన్నాడు.
అంతా విన్న తరువాత ఆదిత్య సింహుడు మాట్లాడదామని లేవబోతుండే సరికిరెండవ కొడుకైన వీరసింహుడు తన తండ్రితో, “నాన్నగారు….మేము మీ మాటకు ఎదురు చెప్పేవాళ్ళం కాదు….మీకు ఎలా మంచిది అనిపిస్తే అలా చేయండి…..మాలో ఎవరిని చక్రవర్తిని చేసినా మిగతా ఇద్దరం మీ నిర్ణయాన్ని ఆమోదించిఅంతా కలిసి ఉంటాము,” అన్నాడు.

వాళ్ళు శ్రధ్ధగా తన మాటలు వినడం చూసి, “అందుకని సాంప్రదాయం ప్రకారం అయితే పెద్దకొడుకు రాజ్యానికి వారసుడుఅవుతాడు….కాని,” అని రత్నసింహుడు తన పెద్ద కొడుకైన విజయసింహుడి వైపు చూసి, “నాయనా….నువ్వు యుద్ధవిద్యల్లోనురాజకీయాల్లోను నీకు అనుభవం లేదు….నిన్ను చక్రవర్తిని చేస్తే మన సామంతరాజులు స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుని మన మీదతిరుగుబాటు చేస్తారు,” అని తన మిగతా ఇద్దరు కుమారుల వైపు చూసి, “మీరు ముగ్గురు ఒకసారి ఏకాంతంగా సమావేశం అయ్యిబాగా చర్చించుకుని…..ఎవరిని చక్రవర్తిగా చేస్తే బాగుంటుందో చెబితే వారికి రాజ్యాని అప్పజెప్పి నేను విశ్రాంతితీసుకుందామనుకుంటున్నాను,” అని అన్నాడు.
అంతా విన్న తరువాత ఆదిత్య సింహుడు మాట్లాడదామని లేవబోతుండే సరికిరెండవ కొడుకైన వీరసింహుడు తన తండ్రితో, “నాన్నగారు….మేము మీ మాటకు ఎదురు చెప్పేవాళ్ళం కాదు….మీకు ఎలా మంచిది అనిపిస్తే అలా చేయండి…..మాలో ఎవరినిచక్రవర్తిని చేసినా మిగతా ఇద్దరం మీ నిర్ణయాన్ని ఆమోదించిఅంతా కలిసి ఉంటాము,” అన్నాడు.

దాంతో ఆదిత్యసింహుడు, “అవును నాన్నగారు….మీరు ఎలా నిర్ణయిస్తే అలా నడుచుకుంటాము,” అన్నాడు.
అదివిన్న రత్నసింహుడు ఆనందంతో పొంగిపోతూ, “మీ వినయ విధేయతలు చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది….కాని భవిష్యత్తులో  విధమైన సమస్యలు రాకూడదు….ఎందుకంటే రాజ్యకాంక్ష అనేది చాలా విపరీతాలకు దారి తీస్తుంది…..అందుకని రాజ్యాన్ని మీ ముగ్గురికీ సమానంగా విభజించి మీ ముగ్గుర్ని రాజులుగా చేస్తాను…..ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకుంటూ మీ రాజ్యాలను పరిపాలించుకోండి,” అన్నాడు.
నాన్నగారూ…..రాజ్యకాంక్ష అనేది చాలా విపరీతాలకు దారి తీస్తుంది….అది మాకు తెలుసు…..కాని రాజ్యాన్ని విభజించటం వలన సమస్యలు ఇంకా అధికం అవుతాయిఅధికారం కూడా పలచబడి….ముందు ముందు ఇంకా పెద్ద సమస్యలకు దారి తీస్తుంది….అందుకని నా సలహా ఏంటంటే పెద్దన్నయ్య ఐన విజయ సింహుడిని చక్రవర్తిగా చేయండి….మేము ఇద్దరం ఆయనకి ఇరువైపులా ఉండి  రాజ్యాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటాము…..ఇది నా సలహా మాత్రమే….తుది నిర్ణయం మాత్రం మీదే,” అని వీర సింహుడు తన అన్న తమ్ముడి వైపు చూసాడు.
తమ్ముడి మాటలు విని విజయసింహుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు.

కాని ఆదిత్య సింహుడు మాత్రం కొంచెం గంభీరంగా ఉండటం చూసి, “నీ అభిప్రాయం ఏమిటి తమ్ముడూ?” అని అడిగాడు.
కాని ఆదిత్యసింహుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండే సరికి రత్నసింహుడు, “సరే….మీరు ముగ్గురు కొద్ది రోజులు బాగా ఆలోచించి….ముగ్గురు మాట్లాడుకుని నాకు మీ అభిప్రాయం తెలపండి….ఇక నాకు విశ్రాంతి కావాలి….మీరు మీ మందిరాలకు వెళ్ళండి,” అని అన్నాడు.
దాంతో ముగ్గురు లేచి రత్న సింహుడి విశ్రాంతి మందిరం నుండి బయటకు వచ్చారు….కాని ఎవరు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడుకోకుండా ఎవరి మందిరాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.
అక్కడి నుండి ఆదిత్య సింహుడు తన మందిరానికి వెళ్ళి తన అంతరింగుకులనుగూఢచారులని పిలిచి సమావేశం ఏర్పాటు చేసిఎవరెవరు ఏమేమి పనులు చేయాలో చెప్పి పంపించి తన రాజతంత్రానికి సంతోషపడుతూ ప్రశాంతంగా పడుకున్నాడు.
ఇక విజయసింహుడు తన తండ్రి విశ్రాంతి మందిరం దగ్గర నుండి తన అంతఃపురానికి వచ్చాడు.
తన భర్త రాక కోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్న స్వర్ణమంజరి విజయసింహుడిని చూడగానే ఆత్రంగా ఎదురువచ్చి, “ప్రభూ సమావేశం ఆంతర్యం ఏమిటి….ఏం మాట్లాడుకున్నారు?” అని అడిగింది.
విజయసింహుడు తన భార్య స్వర్ణ మంజరితో జరిగినది అంతా చెప్పి, “వీరసింహుడు నన్ను చక్రవర్తిని చెయ్యమన్నాడుకాని ఆదిత్య సింహుడు మాత్రం అటు ఒప్పుకోలేదు….అలా అని వ్యతిరేకించలేదు….దాంతో నాన్నగారు రెండు రోజుల గడువు ఇచ్చి మా ముగ్గురిని మాట్లాడుకుని మా నిర్ణయాన్ని చెప్పమన్నారు,” అన్నాడు.
దాంతో స్వర్ణమంజరి ఆలోచనలో పడింది, “ఎలాగైనా తన భర్తని చక్రవర్తిని చేయాలి….వీర సింహుడు ఎలాగూ తన భర్తనే చక్రవర్తిని చెయ్యమంటున్నాడు….కాబట్టి ఆదిత్య సింహుడిని ఎలాగైనా ఒప్పించడం చెయ్యాలి….భయపెట్టడానికి అతను సామాన్యుడు కాదు….యుధ్దవిద్యల్లోనురాజ తంత్రాల్లోను ఆరితేరినవాడుఅందు వలన చాలా జాగ్రత్తగా కార్యం నెరవేర్చాలి….ఆదిత్యసింహుడిని కనుక ఒప్పించగలిగితే తన భర్త చక్రవర్తి అయితేతనకు తన సంతానానికి భవిష్యత్తులో ఇక తిరుగుండదు…..తన భర్తను సింహాసనం ఎక్కించడానికి ఎంతటి సాహసాన్ని అయినా చేయాలి,” అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చితన నమ్మకస్తులను పిలిచి సమావేశం ఏర్పాటుచేసి ఆదిత్య సింహుడి గురించిబలంబలహీనతల గురించి వివరాలు సేకరించి తనకు తరువాత రోజు సాయంత్రానికి అందాలని చెప్పి వారందరిని పంపించింది.

దాంతో స్వర్ణమంజరి పంపించిన దూతలు ఆదిత్య సింహుడి బలంబలహీనతల గురించి ఆరా తీయడ మొదలుపెట్టారు.
 విషయం రాజతంత్రంలో అందరికన్నా ఎప్పుడూ ఒక అడుగు ముందు ఉండే ఆదిత్య సింహుడికి తన వేగుల ద్వారా తెలిసిందిదానితో ఆదిత్య సింహుడి పెదవుల మీద ఒక చిత్రమైన నవ్వు ఒకటి మెరిసి వెంటనే మాయమయ్యింది.
వెంటనే తన పధకాన్ని అమలు చేయడం మొదలుపెట్టాడుఅంతఃపురంలో నమ్మకస్తులైనబాగా దగ్గర వారైన పురుషులకు తప్ప పరపురుషులకు ప్రవేశం లేదు.
కాబట్టి స్వర్ణమంజరికి బాగా నమ్మకస్తురాలయిన చెలికత్తె మంజుల ఆదిత్యసింహుడి దగ్గరకు పనిలోకి వచ్చింది.
నమస్కారం…..ప్రభూ,” అంటూ మంజుల వినయంగా ఆదిత్యసింహుడికి నమస్కరిస్తూ అన్నది.
ఆదిత్య సింహుడు మంజులని చూసి, “ఎవరు నువ్వు…..ఇంతకు ముందు నిన్ను నా రాజభవనంలో ఎప్పుడు చూడలేదే,” అన్నాడు.
నేను మీకు ఇష్టమైన దాసి ఉష చెల్లెల్ని ప్రభూ,” అన్నది మంజుల.
ఉష ఎక్కడ…..ఆమె ఎందుకు రాలేదు,” అన్నాడు ఆదిత్య సింహుడు.
మా అక్కయ్యకు ఒంట్లో బాగాలేదు ప్రభూ…..అందుకని ఆమెకు నయమయ్యేదాకా నన్ను మిమ్మల్ని సేవించుకోవడానికి వెళ్ళమన్నది ప్రభూ,” అన్నది మంజుల.
దాంతో ఆదిత్య సింహుడు మంజులని పైనుండి కింద దాకా చూస్తు, “మంజుల….నీ సోదరి నన్ను ఎలా సేవించుకోవాలో అన్ని చెప్పిందా?” అనడిగాడు.
చిత్తం ప్రభూ….నాకు మొత్తం వివరంగా చెప్పి పంపించింది ప్రభూ,” అంటూ మంజుల ఆదిత్యసింహుడి దగ్గరకు వచ్చి అతని చేతిని తీసుకుని తన నడుము మీద వేసుకుని, “మీ సేవకు నేను సిధ్దం ప్రభూ….ఆజ్ఞాపించండి,” అన్నది మంజుల.

ఆదిత్యసింహుడు మంజుల నడుం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని పెదవుల మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుని ఇంకో చేత్తో మంజుల చీర పైట కిందకు తన చేతిని పోనిచ్చి ఆమె ఎత్తుల్ని పిసుతున్నాడు.
మంజుల ఒక చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి వీపు మీద రాస్తూఇంకో చేత్తో పంచె మీదే ఆయన మడ్డని పట్టుకుని నలుపుతున్నది.
అలా కొద్దిసేపటి తరువాత ఆదిత్యసింహుడు మంజుల పెదవులని ఒదిలి తన హంసతూలికా తల్పం మీద కూర్చుని మంజులని తన దగ్గరకు రమ్మన్నాడు.
ఇటువంటి సమయాల్లో మగవారి మనసు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునిదానికి అనుగుణంగా మసలుకోవడంలో మంజుల సిధ్ధహస్తురాలైనందువలన ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసి చిన్నగా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ అక్కడ పాత్రలోని మదిరను గ్లాసులో పోసుకుని వచ్చి ఆదిత్యసింహుడి తొడ మీద కూర్చుని తను తీసుకొచ్చిన మదిర గ్లాసుని అతని నోటికి అందిచింది.

మంజుల ఒక చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి వీపు మీద రాస్తూఇంకో చేత్తో పంచె మీదే ఆయన మడ్డని పట్టుకుని నలుపుతున్నది.

అలా కొద్దిసేపటి తరువాత ఆదిత్యసింహుడు మంజుల పెదవులని ఒదిలి తన హంసతూలికా తల్పం మీద కూర్చుని మంజులని తనదగ్గరకు రమ్మన్నాడు
ఇటువంటి సమయాల్లో మగవారి మనసు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునిదానికి అనుగుణంగా మసలుకోవడంలో మంజులసిధ్ధహస్తురాలైనందువలన ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసి చిన్నగా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ అక్కడ పాత్రలోని మదిరను గ్లాసులోపోసుకుని వచ్చి ఆదిత్యసింహుడి తొడ మీద కూర్చుని తను తీసుకొచ్చిన మదిర గ్లాసుని అతని నోటికి అందిచింది.ఆదిత్యసింహుడు ఒక చేత్తో మంజుల నడుం మడతలను సవరదీస్తూఇంకోచేత్తో కొబ్బరిబోండాల్లాంటి ఆమె సళ్ళని పైట మీదే పిసుకుతూ మదిరను తాగుతున్నాడు.

అలా కొద్దిసేపు ఆదిత్యసింహుడి చేత పాత్రలో ఉన్న మదిర మొత్తం కొంచెం కొంచెం తాగించిన తరువాత తను వచ్చిన పని మొదలుపెట్టింది.

ప్రభూ…..నేను మీకు నచ్చలేదా?” అనడిగింది మంజుల.

ఆదిత్యసింహుడు చిన్నగా నవ్వుతూ మంజుల వైపు మత్తుగా చూస్తూ, “ సందేహం నీకు ఎందుకు వచ్చింది?” అనడుగుతూ ఆమె మెడ ఒంపులో ముద్దు పెట్టుకుంటూ అడిగాడు.

సందేహం కాదు ప్రభూ…..మా అక్కయ్య ఉష మీ గురించి చాలా చెప్పింది,” అంటూ తన సళ్ళ మీద ఉన్న ఆదిత్యసింహుడి చేతిని చిన్నగా కిందకి జరిపి తన పైట నేల మీదకి జారవిడిచింది.

ఇప్పుడు ఆదిత్యసింహుడికి బలిసిన ఆమె సళ్ళు  అడ్డు లేకుండా రవికలో నుండి సగానికి పైగా కనిపించే సరికిమంజులని తన వైపుకు తిప్పుకుని ఆమె సళ్ళ మధ్యలో ముద్దు పెడుతూఒక చేత్తో మంజుల పిర్రల్ని పిసుకుతూఇంకో చేత్తో ఆమె సళ్ళని పిసుకుతూ, “నా గురించి ఉష ఏమి చెప్పింది,” అనడిగాడు.

మంజుల ఒళ్ళు కూడా చిన్నగా వేడెక్కుతున్నదిఒక చేతిని ఆదిత్యసింహుడి జుట్టులోకి పోనిచ్చి నిమురుతూఅతని తలని తన సళ్ళకేసి గట్టిగా హత్తుకుంటూ, “మీరు చాలా సరసులనిమా అక్కని రోజు అనుభవించకుండా ఉండరని…. మీరు తమ అంతరంగిక రహస్యాలు కూడా మా అక్కయ్యకు చెబుతారని చెప్పింది,” అంటూ మంజుల తన రెండో చేతిని ఆదిత్య సింహుడి వీపు మీద వేసి రుద్దుతున్నది.

నువ్వు నీ సోదరి ఉష కన్నా చాలా అందంగా ఉన్నావుఇన్ని రోజులు నా దగ్గరకు రాలేదేంటీఇక నుండి నువ్వు కూడా నీ అక్కయ్యతో పాటు నన్ను సుఖపెట్టాలి,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు రవిక మీదే మంజుల సళ్ళల్లో ఒకదాన్ని నోట్లో కుక్కుకుని చీకుతూఇంకో దాన్ని  చేత్తో పిసుకుతున్నాడు.

మంజుల చిన్నగా మూలుగుతూ, “అవునా ప్రభూ…..నాలో మీకు మా అక్కయ్య ఉష కన్నా ఏమి నచ్చింది ప్రభూ,” అనడిగింది.

నీ బలిసిన సళ్ళునీ అందంనీలో ఉన్న చొరవమగాడ్ని ఎలా సుఖపెట్టాలో నీకు బాగా తెలుసు,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు మంజుల రవిక ముడి విప్పదీసి ఆచ్చాదన లేకుండా పసిడి వర్ణంలో మెరిసిపోతున్న మంజుల సళ్లను తన రెండు చేతులతో పిసుకుతున్నాడు.

ఆదిత్యసింహుడు తన దారిలోకి వచ్చాడు అని తన మనసులో అనుకుని, “అబ్బా…..ఆడదాన్ని పొగడటంలో మిమ్మల్ని మించిన వారు లేరు……నన్ను అసలు అనుభవించకుండానే….నేను మగాడ్ని అంత బాగా సుఖపెట్టగలను అని మీకు ఎలా తెలుసు,” అంటూ మంజుల తన రవికను తన చేతుల నుండి వేరు చేసి నేల మీద పడేసింది.

 దాంతో మంజుల సళ్ళు స్వేచ్చగా ఆదిత్య సింహుడి కళ్ళ ముందు మంజుల కదలికలకు అనుగుణంగా కదులుతున్నాయి.

ఆదిత్యసింహుడు తన రెండు చేతులతో మంజుల సళ్ళను పిసుకుతూతన మొఖాన్ని ఆమె మెడ ఒంపులో దూర్చి ముద్దులు పెడుతున్నాడు.

ఇక మంజులకు కూడా బాగా కోరిక ఎక్కువయ్యింది.

కాని అదే సమయంలో తను వచ్చిన పని కూడా పూర్తి చేయాలని అనుకునిచిన్నగా ఆదిత్యసింహుడిని హంస తూలికా తల్పం మీద పడుకోబెడుతూఒక చేత్తో తన ఒంటి మీద బట్టలను పూర్తిగా విప్పేసి కింద పడేసిఇంకో చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి పంచె కూడా లాగేసిఅతని మడ్డని పట్టుకుని పిసుకుతూఆదిత్యసింహుడి మీదకు ఎక్కి పడుకునిఅతని ముఖం మీదఛాతీ మీద ముద్దులు పెడుతున్నది.

ఆదిత్యసింహుడు కూడా ఇసుకతిన్నెల్లాంటి మంజుల పిర్రల్ని పిసుకుతూ, “మంజులా……నీ అక్క కన్నా నువ్వే చాలా బాగున్నావే….నాకు పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు నువ్వే నా కోరికలు తీర్చాలి…..ఇక నా అంతఃపురంలో నీకు అడ్డులేదు,” అన్నాడు.

ఇక మంజుల ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తన పధకాన్ని అమలులో పెట్టింది, “ఇవన్నీ ఒట్టి మాటలే ప్రభూ…..నన్ను పూర్తిగా అనుభవించిన తరువాత నా వైపు కూడా చూడరు….నాకు మీ రాజుల మనస్తత్వం గురించి బాగా తెలుసు,” అంటూ మంజుల కిందకు వెళ్ళి ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని నాలుకతో పైనుండి కింది దాకా చీకింది.

దాంతో ఆదిత్యసింహుడు చిన్నగా మూలుగుతూ మంజుల తల వెనక భాగంలో చెయ్యి వేసిఆమె కురుల్లోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి నిమురుతూ, “అబ్బా….ఏమి నాకావే… స్వర్గం చూపిస్తున్నావు కదె….. విద్య ఎక్కడ నేర్చుకున్నావే…..సరే నీకు ఏం కావాలో కోరుకో…..ఏమడిగినా ఇస్తాను,” అన్నాడు.

మంజుల తన మనసులో, “నెమ్మదిగా దారిలోకి వచ్చాడు,” అని అనుకుని, “అయితే నా మనసులో ఒక సందేహం ఉన్నది ప్రభూ…..దాని గురించి మిమ్మల్ని అడగాలంటే చాలా భయంగా ఉన్నది…..అడగమంటారా ప్రభూ?” అంటూ మంజుల ఆదిత్యసింహుడు మడ్డని నోట్లోకి పెట్టుకుని చీకింది.

ఆహా మంజుల…..ఇప్పటి వరకు నా మడ్డ ఎంతో మంది చీకారు కాని….నీ అంత బాగా ఎవరూ చీకలేదె….ఏం సుఖంగా ఉన్నదే….నీ సందేహం ఏమిటో అడుగు,” అన్నాడు ఆదిత్యసింహుడు.
అయితే మా కాబోయే చక్రవర్తి ఎవరు…..మీరేనా….లేక…..మీ పెద్దన్నయ్య విజయసింహుల వారా…..” అంటూ మంజుల తన నోట్లో ఉన్న ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని గట్టిగా చీకుతూనేతన ఆడతనాన్ని ఆదిత్యసింహుడి నోటి దగ్గరకు వచ్చేలా తిరిగింది.
ఆదిత్యసింహుడు తన కళ్ళెదురుగా ఉన్న మంజుల ఆడతనాన్ని నాలుకతో నాకుతూ, “ సామ్రాజ్యానికి నేనే చక్రవర్తిని…. మా చిన్నన్నయ్య మాత్రం విజయసింహుడిని చక్రవర్తిని చేద్దాం అని అంటున్నాడు….నాకు మాత్రం అది అంగీకారం లేదు…  మాత్రం నాకు లాభం లేకుండా నేను ఎందుకు మా పెద్దన్నయ్య విజయసింహుడికి మద్దతు ప్రకటిస్తాను,” అంటూ తన చేతి వేళ్ళతో మంజుల ఆడతనాన్ని విడదీసి తన నాలుకని ఇంకా లోపలికి దూర్చి నాకుతున్నాడు.

అలా ఆదిత్యసింహుడి నాలుక తన ఆడతనంలో దూరేసరికి మంజుల చిన్నగా మూలుగుతూ, “హాప్రభూ… చంపేస్తున్నారు నన్నుచాలా సుఖంగా ఉన్నది…. అలాగే నాకండి,” అని పొగుడుతూ, “మీ మనసులో కోరిక ఏంటి ప్రభూ….విజయసింహుల వారు చక్రవర్తి అవాలంటే ఆయన మీకోసం ఏం చేయాలి..” అన్నది మంజుల.
నా మనసులో ఎప్పడి నుండో ఒక కోరిక మిగిలిపోయిందిఅది తీరితే నేను మా పెద్దన్నయ్య  సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అవటానికి అంగీకరిస్తానుకాని  కోరిక అంత సులభంగా తీరేది కాదు,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి మంజుల సళ్ళను పిసుకుతున్నాడు.
నాతో చెప్పకూడదా ప్రభూ…..మీక్కూడా సాధ్యంకాని కోరికా అది?” అనడుగుతూ మంజుల ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని ఒదిలిఆదిత్యసింహుడు మీద సరిగ్గా పడుకునిఆయన పెదవుల్ని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నది.
అవును…. కోరిక చాలా ప్రమాదకరమైనది కూడా….” అన్నాడు ఆదిత్యసింహుడు.
మంజుల తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని పట్టుకుని తన ఆడతనం రెమ్మలకేసి రుద్దుకుంటూ, “నాతో చెప్పండి ప్రభూనాకు చేతనయినంత సహాయం చేస్తాను,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని తన ఆడతనంలోకి దూర్చుకున్నది.

దాంతో ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ మంజుల పూకులోకి మెత్తగా దిగిపోయింది.
అబ్బఏమున్నది ప్రభూ మీ మడ్డవచ్చే రాణిగారు ఎవరో కాని అమరసుఖాలను అనుభవిస్తారు…ఆమె వచ్చెదాకా నేను మాత్రం మీ మడ్డని రోజు రాత్రంతా నాలో ఉంచుకుని పడుకుంటాను,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడిని పొగుడుతూ, “ఇంతకూ అంత ప్రమాదకరమైన  కోరిక ఏమిటి ప్రభూ,” అనడిగింది.
ఆదిత్యసింహుడు ఒక చేత్తో మంజుల వీపుని నిమురుతూఇంకో చేత్తో ఆమె పిర్రల్ని పిసుకుతూ, “ కోరిక చాలా ప్రమాదమయినది….అదీకాక నువ్వు  మాత్రం నాకు సహాయం చేయలేవు,” అన్నాడు.
అసలు మీ కోరిక ఏమిటో మీరు సెలవిస్తే కదా…..నేను సహాయం చేయగలనో లేదో తెలిసేది,” అంటూ మంజుల ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని తన పూకులో ఉంచుకుని అతని మీద ఊగుతున్నది.

సరే అయితేచెబుతున్నా వినుకాని  విషయం బయటికి రాకూడదుబయటికి వచ్చిందో నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు మంజులని పడుకోబెట్టి ఆమె మీదకు ఎక్కి తన మడ్డని మంజుల పూకులోకి దూర్చాడు.
అబ్బాహాముందు మీ కోరిక ఏమిటో చెప్పండి ప్రభూ,” అంటూ మంజుల కింద నుండి తన నడుముని పైకి లేపుతూ ఆదిత్యసింహుడి ఊపులకు ఎదురు ఊపులు ఊపుతున్నది.
నాకునాకు చాలా కాలం నుండి మా వదిన స్వర్ణ మంజరిని నా కసి తీరా అనుభవించాలని ఉన్నదినా కోరిక కనుక మా వదిన స్వర్ణమంజరి తీరిస్తేనేను మా అన్నయ్య విజయసింహుడిని చక్రవర్తి కావడానికి అంగీకరిస్తాను,” అన్నాడు ఆదిత్యసింహుడు తన వదిన స్వర్ణమంజరిని తల్చుకుంటూ మంజులని వేగంగా దెంగుతున్నాడు.

ఆదిత్యసింహుడి నోటి నుండి అటువంటి కోరిక ఊహించని మంజులకి ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు పట్టపగలే నక్షత్రాలు కనిపించాయి.
ఆమె మెదడు అంతా మొద్దుబారి పోయింది…అతని కోరిక విని అవాక్కయిపోయి ఏమనాలో తెలియక ఆదిత్యసింహుడి వైపే చూస్తున్నది.

మంజుల ముఖంలోని భావాలను చదివినట్టుగా ఆదిత్యసింహుడు, “చూసావా….నా కోరిక విని నువ్వే ఎలా అశ్చర్యపోతున్నావోప్రతిరోజు నేను నీ సోదరి ఉషని అనుభవిస్తున్నప్పుడల్లా ఆమెలో మా వదిన స్వర్ణమంజరిని అనుభవిస్తున్నట్టే ఊహించుకుంటున్నాను,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు ఇంకా వేగంగా మంజుల పూకులో తన మడ్డని ఆడిస్తున్నాడు.

ఆదిత్యసింహుడి కోరిక విన్న మంజుల తన మనసులో, “ఇక విజయసింహుల వారు చక్రవర్తి కావడం జరగని పని,” అనుకుని బయటకు మాత్రం ఆదిత్యసింహుడితో, “అదేమి కోరిక ప్రభూఎవరైనా ఇంకో రాజ్యంలోని రాణులనో… రాకుమార్తెలనో మోహిస్తారు కానిమీరు మీ సొంత అన్నగారి భార్యని కోరుకోవడం తప్పు కదా ప్రభూ,” అనడిగింది.
అందుకనే నా కోరికను నాలోనే దాచుకున్నాను….. కోరిక తీరే మార్గం లేదు…..అలాగే మా అన్నయ్య విజయసింహుడు చక్రవర్తి అయ్యే అవకాశం కూడా లేదు,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు మంజుల పూకుని తన రసాలతో నింపేసి కదలకుండా అలాగే ఆమె మీద పడుకున్నాడు.
కాని మంజుల మాత్రం తన మనసులో, “ విషయం రాణి స్వర్ణ మంజరిగారితో ఎలా చెప్పాలిఒకవేళ  విషయం చెబితే ఆవిడ ఎలా స్పందిస్తారుఇక విజయ సింహులవారు చక్రవర్తి అయ్యే అవకాశమే లేదా,” అని అనుకుంటూ అలాగే ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయింది.
కాని ఆదిత్యసింహుడు మాత్రం నిద్రపోతున్న మంజుల వైపు చూస్తూ, “నువ్వు మా వదిన స్వర్ణమంజరి పంపితే వచ్చావని నాకు తెలుసేఅందుకే నిన్ను ఎరగా వేసి నా కోరిక తీర్చుకుంటానుఅది వదిన తన ఇష్టంతో నా కోరిక తీరుస్తుందోలేక నా కింద బలవంతంగా నలుగుతుందోఅది ఆమె ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది,” అనుకుంటూ మంజుల సళ్ళను పిసుకుతూ తను కూడా నిద్రపోయాడు.
తెల్లవారిన తరువాత మంజులకు మెలుకువ వచ్చి తనను తాను చూసుకున్నది.
తన సళ్ళ మీద ఉన్న ఆదిత్యసింహుడి చేతిని చిన్నగా పక్కకు జరిపి తల్పం మీద నుండి కిందకు దిగి బట్టలు వేసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి స్వర్ణమంజరిని కలవడానికి వెళ్ళింది.
రాణి స్వర్ణమంజరి ఆత్రంగా మంజుల రాక కోసం అసహనంగా అటూ ఇటూ పచార్లు చేస్తూ ప్రతిసారి ద్వారం వైపు చూస్తున్నది.
అలా కొద్దిసేపటి తరువాత మంజుల రావడం చూసి అక్కడ ఉన్న ఆసనంలో కూర్చున్నది.

మంజుల మెల్లగా స్వర్ణమంజరి దగ్గరకు వచ్చి నమస్కారం చేసి తల వంచుకుని నిల్చున్నది.
మంజుల విషయం చెప్పకుండా తల వంచుకుని నిల్చునేసరికి స్వర్ణమంజరి అసహనంతో, “మంజుల నిన్ను ఆదిత్యసింహుడి గుట్టు తెలుసుకుని రమ్మని పంపిస్తే…నువ్వు ఇలా తల వంచుకుని నిలబడటంలో ఆంతర్యం ఏమిటి?” అనడిగింది.
దాంతో మంజుల తల ఎత్తి కలవరపాటుతో చూట్టూ చూసింది.
స్వర్ణమంజరి దేవి అంతఃపురంలో ఆమె పరిచారికలుదాసిలు పనులు చేసుకుంటూ అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నారు.
అది గమనించిన మంజుల ఆందోళనగా స్వర్ణమంజరి వైపు చూస్తూ, “రాణీ గారుమీతో ఏకాంతంలో సమావేశం జరపాలి…..విషయం చాలా తీవ్రమైనది,” అని అన్నది.
మంజుల మొహంలో కలవరపాటుని స్వర్ణమంజరి గమనించింది.
దాంతో ఆమె తెచ్చిన సమాచారం కూడా చాలా తీవ్రమైనదని స్వర్ణమంజరికి అర్ధమయింది.
దాంతో రాణి స్వర్ణమంజరి అక్కడ ఉన్న పరిచారికలతోదాసీలతో, “మాకు ఏకాంతం కావాలి…..అందరు ఇక్కడనుండి వెళ్ళండి,” అన్నది.
రాణి గారి ఆజ్ఞ విని పరిచారికలుదాసిలు అందరూ అక్కడనుండి వేళ్ళిపోయారు.
అందరు వెళ్ళిపోయిన తరువాత స్వర్ణమంజరి, “ఇప్పుడు చెప్పు మంజులఅంత తీవ్రమైన సమాచారం ఏం తెచ్చావు… ఆదిత్యసింహుడి మనసులో ఉన్న మాట ఏమిటీమాకు సవివరంగా వివరించు,” అన్నది స్వర్ణమంజరి మంజులతో.
రాణిగారు…..అది…..అది….ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్ధం కావడం లేదమ్మా,” అంటూ మంజుల తడబడుతున్నది.
స్వర్ణమంజరికి అసహనం ఇంకా ఎక్కువయ్యి, “ఎక్కువ విసిగించక విషయం చెప్పు,” అన్నది కోపంతో.

దాంతో మంజుల ఆమె కోపాన్ని చూసి భయపడుతూ, “అమ్మానేను చెప్పే విషయం వింటే చాలా అనర్ధాలు జరుగుతాయి విజయసింహులవారు చక్రవర్తి అవడం చాలా కష్టం రాణిగారు,” అన్నది.
అంత కష్టమయిన కార్యమానా భర్త చక్రవర్తి కావడానికి ఎటువంటి సాహసం అయినా చేస్తానునువ్వు ఆదిత్యసింహుడి దగ్గర జరిగిన విషయం చెప్పు,” అన్నది స్వర్ణమంజరి.
మంజుల తల వంచుకుని, “అది చెబితే మీరు నన్ను చంపేస్తారుఅంతటి ప్రమాదకరమైన విషయం అది,” అన్నది.
అబ్బాఇప్పుడు నువ్వు  విషయం చెప్పకపోతే నిజంగానే నిన్ను చంపేస్తానువిసిగించక ముందు ఆదిత్యసింహుడి పన్నాగం ఏమిటో చెప్పు,” అన్నది స్వర్ణ మంజరి కోపంగా మంజుల వైపు చూసింది.
మంజుల ఇక చెప్పక తప్పదన్నట్టు, “ఆదిత్యసింహులవారు తన కోరిక ఒకటి బయటపెట్టారుఅది మీరు నెరవేరిస్తే విజయసింహులవారు చక్రవర్తి కావడానికి అంగీకారం తెలుపుతారట,” అన్నది.
నేను నిన్ను పంపించినట్టు ఆదిత్యసింహుడికి తెలుసా,” అనడిగింది స్వర్ణమంజరి.
లేదమ్మాచాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించానుమీరు నన్ను పంపించినట్టు ఆయనకు అసలు తెలియదు,” అన్నది మంజుల.
సరే….ఇప్పుడు చెప్పు…..ఏంజరిగిందొ…..ఆదిత్యసింహుడి కోరిక ఏమిటో చెప్పు,” అన్నది స్వర్ణమంజరి.
అది…..ఆదిత్యసింహులవారి కోరిక ఏమిటంటే…..మీరు,” అని మంజుల తల ఎత్తి స్వర్ణమంజరి వైపు చూసిమళ్ళీ తల వంచుకుని, “మీరు ఆదిత్యసింహుల వారి కోరిక తీర్చాలంట,” అన్నది మంజుల.
అదే ఏమి కోరిక తీర్చాలి నేను,” అంటూ స్వర్ణమంజరి మంజుల వైపు సందేహంగా చూస్తూ, “అంటే ఆదిత్యసింహుడి ఉద్దేశ్యం నేను అతనితో ఒకే తల్పం మీద….” అంటూ ఇక మాట్లాడలేకపోయింది.
అవునమ్మా…..ఆదిత్యసింహుల వారు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నారు…..మీరు అతని కామవాంఛ తీరిస్తే ఆయన విజయసింహులవారు చక్రవర్తి అవడానికి మార్గం సుగమం చేస్తానన్నారు,” అన్నది మంజుల.
మంజుల అలా అనగానే స్వర్ణమంజరి భరించలేని కోపంతో ఆసనంలో నుండి పైకి లేచి మంజుల దగ్గరకు వచ్చి ఆమె గొంతు పట్టుకుని పైకి లేపి, “ఏం…చెబుతున్నావు నువ్వు…మతుండే మాట్లాడుతున్నావా,” అని అరిచింది.

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Avanthipura Simhasanam – 1, అవంతీపుర సింహాసనం ,Telugu Boothu Kathalu,dengudukadalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudu kathalu,xossipy

quater

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: