Avanthipura Simhasanam

Avanthipura Simhasanam – 8 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

Avanthipura Simhasanam - 8 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

Avanthipura Simhasanam – 8 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

prasad_rao16

Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu
Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu
ప్రభావతి తనను గమనించిందన్న విషయం గ్రహించిన ఆదిత్యసింహుడు లోపల ఉన్న దాసీలకు కనిపించకుండా ప్రభావతిని చూసి చేయి ఊపాడు.

ఆదిత్యసింహుడిని చూసి ప్రభావతి ఆనందంతో తల్పం మీద నుండి దిగబోయింది.
కాని ఆదిత్యసింహుడు, “ముందు దాసీలను బయటకు పంపించు,” అన్నట్టు ప్రభావతికి సైగ చేసాడు.
ఆదిత్యసింహుడి సైగను అర్ధం చేసుకున్న ప్రభావతి వెంటనే తన దాసీల వైపు చూసి, “నాకు నిద్ర రావడం లేదు….మీరు వెళ్ళండి,” అన్నది.

దాంతో వాళ్ళు తమ చేతుల్లో ఉన్న వింజామరలు పక్కన పెట్టి ప్రభావతికి అభివాదం చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయారు.
ప్రభావతి తల్పం దిగి దాసీలు వెళ్ళీన తరువాత తన మందిరం తలుపు గడివేసి చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి ఆదిత్యసింహుడిని చూసి, “వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు….ఇక రమ్మన్నట్టు,” సైగ చేసింది.
ఇక ఆదిత్యసింహుడు మెల్లగా చెట్టు కొమ్మలను పట్టుకుని ప్రభావతి మందిరం దగ్గరకు వచ్చి చెట్టు కొమ్మలను పట్టుకుని ఆమె మందిరం లోపలికి దూకాడు.
ఆదిత్యసింహుడు రాగానే ప్రభావతి ఆనందంతో దాదాపుగా పరిగెత్తుకుంటున్నట్టుగా వెళ్ళి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నది.
ప్రభావతి అలా చేస్తుందని ఆదిత్యసింహుడు ఊహించకపోవడంతో ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపోయినా….వెంటనే తేరుకుని ఆమె కురుల నుండి వస్తున్న సువాసనను పీలుస్తూ తన చేతులతో ప్రభావతిని చుట్టేసి తన చేతులతో ఆమె పట్టులాంటి పొడవాటి కురుల మీదే వీపుని మెల్లగా నిమురుతున్నాడు.
అలా వాళ్ళిద్దరూ ఎంతసేపు ఉన్నారో ఇద్దరికీ తెలియలేదు.
ప్రభావతి ముందుగా తేరుకుని ఆదిత్యసింహుడి కౌగిలిలో నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది.
కాని ఆదిత్యసింహుడు ఆమెను వదలకుండా ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుని ప్రభావతి మొహం లోకి చూసి నవ్వుతున్నాడు.
అది చూసిన ప్రభావతి కూడా చిరునవ్వుతో, “ఏంటిది యువరాజా….వదలండి…” అన్నది.
ఆదిత్యసింహుడు : ఇది మరీ బాగున్నది…ముందుగా కౌగిలించుకున్నది మేము కాదు కదా….మీరే నన్ను కౌగిలించుకుని మళ్ళి నన్నే వదలమంటున్నారా…..
ప్రభావతి : అలా అని ఇలాగే పట్టుకుని ఉంటారా….(అంటూ గింజుకుంటున్నది….కాని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు నటిస్తున్నది.)
ఆదిత్యసింహుడు : మరి చిన్నపిల్లాడి ముందు ఫలహారం పెట్టి తినవద్దంటే ఆ పిల్లవాడు ఊరుకోడు…మారాం చేస్తాడు… (అంటూ ముందుకు ఒంగి ఆమె చెక్కిళ్ళ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.)
ప్రభావతి : ఏంటిది యువరాజా…మరీ ఎక్కువ స్వతంత్రం తీసుకుంటున్నారు…ఇంకా మన వివాహం కాలేదు…అయినా చిన్నపిల్లాడికి అవసరానికి మించి ఫలహారం పెట్టరు….తరువాత అజీర్తితో బాధపడతాడు….(అంటూ అతని ఛాతీ మీద చేత్తో నిమురుతున్నది.)
ఆదిత్యసింహుడు : కొన్ని కొన్ని ఫలహారాలు….ఎంత తిన్నా….ఇంకా తినాలనే అనిపిస్తుంది…
ప్రభావతి : ఈ నాలుగు రోజుల్లో మీరు మాటలు బాగా చెబుతున్నారు…(అంటూ ఆదిత్యసింహుడి కౌగిలి నుండి విడిపించుకుని వచ్చి తల్పం మీద కూర్చున్నది.)
ఆదిత్యసింహుడు కూడా వచ్చి ఆమె ఎదురుగా నిల్చుని ప్రభావతిని పైనుండి కింద దాకా కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
ఆదిత్యసింహుడు తన వైపు అలా కన్నార్పకుండా చూస్తుండే సరికి ప్రభావతి సిగ్గుపడుతూ, “ఏంటి….అలా చూస్తున్నారు….ఏదో కొత్తగా చూస్తున్నట్టూ,” అన్నది.
ఆదిత్యసింహుడు మెల్లగా తల్పం మీద ప్రభావతి పక్కనే కూర్చుంటూ, “మరి మిమ్మల్ని ఈ మందిరంలో తల్పం మీద కొత్తగా చూస్తున్నట్టే కదా,” అంటూ ఆమె భుజం మీద చెయ్యి వేసాడు.
దాంతో ప్రభావతి మెల్లగా ఆదిత్యసింహుడికి కొంచెం ఎడంగా జరిగి కూర్చున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు : ఏమయింది ప్రభావతీ…నేను రావడం నీకు ఇష్టం లేదా…దూరం జరుగుతున్నావు….
ప్రభావతి : అదేం లేదు….కొంచెం బెరుగ్గా ఉన్నది….
ఆదిత్యసింహుడు మెల్లగా తన చేత్తో ప్రభావతి భుజాన్ని పట్టుకుని మెల్లగా తన మీదకు లాక్కున్నాడు.
ప్రభావతి మెల్లగా వెనక్కు వాలి ఆదిత్యసింహుడి ఛాతీ మీద తల ఆనించి కళ్ళు మూసుకున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు మెల్లగా తన చేతులను ప్రభావతి నడుము మీద వేసి మెల్లగా నిమురుతున్నాడు.
దాంతో ప్రభావతి ఆ స్పర్శను అనుభవిస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నది.
ఆమె నుండి ఏవిధమైన ప్రతిఘటన లేకపోయే సరికి ఆదిత్యసింహుడు ఒక చేతిని ఆమె బొడ్డు మీదకు పోనిచ్చి నిమురుతూ….ఇంకో చేతిని ఆమె పైట చాటు సళ్ళ మీదకు పోనిస్తున్నాడు.
ప్రభావతి వెంటనే ఏం జరుగుతున్నదో అర్ధం చేసుకుని వెంటనే ఆదిత్యసింహుడి చేతిని పట్టుకుని ఆపుతూ పైకి లేచి నిల్చుని, “వద్దు యువరాజా….నాకు భయంగా ఉన్నది…వివాహం అయ్యే దాకా మనం హద్దులు దాటొద్దు,” అన్నది.
కాని ఆదిత్యసింహుడు ఆమె మాటలు పట్టించుకోకుండా ప్రభావతి చేతులు పట్టుకుని తన మీదకు లాక్కున్నాడు.
దాంతో ప్రభావతి ఒక్కసారిగా ఆదిత్యసింహుడి మిద పడిపోయింది.
ఆదిత్యసింహుడు వెంటనే ప్రభావతిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని తన పెదవులతో ఆమె ఎర్రటి పెదవులను మూసేసి….ఆమె కింది పెదవిని నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతున్నాడు.
ప్రభావతి ముందు ఆదిత్యసింహుడి పట్టు నుండి విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించినా మెల్లగా ప్రతిఘటించడం మానేసి తను కూడా ముద్దులో తియ్యదనాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నది.
అలా కొద్దిసేపు ఇద్దరూ ఒకరి పెదవులను ఒకరు చీక్కుంటూ గట్టిగా కౌగిలించుకున్నారు.
ప్రభావతి కొద్దిసేపటికి ఆదిత్యసింహుడి పెదవులను వదిలి పైకి లేచి అక్కడ ఉన్న అద్దం ముందు నిల్చుని చెదిరిపోయిన దుస్తులను, కురులను సరిచేసుకుంటూ, “ఇక చాలు యువరాజా….ఇప్పటికే మనం చాలా వరకు హద్దులు దాటాము… ఇంతకు మించి ఇద్దరకీ శ్రేయస్కరం కాదు,” అన్నది.
ప్రభావతి అలా చెబుతుంది, కాని ఆమె శరీరం మాత్రం బలమైన కౌగిలి కోరుకుంటున్నది.
ఆమె తొడల మధ్య చెమ్మ ఊరడం ప్రభావతికి స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది.
అప్పటికే తన రాజ్యంలో తనకు నచ్చిన అమ్మాయిలను, ఆడవాళ్ళను అనుభవించిన ఆదిత్యసింహుడికి కోరికతో తహతహలాడిపోతున్న ప్రభావతి శరీరం సన్నగా వణకడం గమనించాడు.  ఆదిత్యసింహుడు తన చేతులను ప్రభావతి నడుము మీద నుండి కిందకు పోనిచ్చి ఆమె పిర్రల మీద వేసి తన మడ్డ వైపు గట్టిగా అదుముకున్నాడు.

ఇప్పుడు ప్రభావతి మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేదు…ఆమె తన ఊపిరిని భారంగా పీలుస్తూ ఆదిత్యసింహుడికి తన ఒంటిని అప్పగించి అతను ఇచ్చే సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు అలాగే ప్రభావతిని తల్పం మీద పడుకోబెట్టి తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి ఆమె లంగా మీదే తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి పూకు మీద వేళ్లతో నొక్కాడు.
వేళ్ళ ఒత్తిడికి ప్రభావతి ఒళ్ళు చిగురాటుకులా వణికిపోయింది.

ఆదిత్యసింహుడు తన చేత్తో ప్రభావతి పూకుని లంగా మీదే తన అరచేతిని బోర్లించి పిసుకుతూ వేళ్లతో పూకు పెదవులను రాపాడిస్తున్నాడు.
ఆదిత్యసింహుడి చేయి తన తొడల మధ్య ఇస్తున్న సుఖానికి ప్రభావతి తట్టుకోలేక తన కాళ్ళను ఇంకా బాగా ఎడం చేసింది.
దాంతో ఆదిత్యసింహుడు తన వేలిని పూకు పెదవుల మధ్య పెట్టి కసిగా రాపాడిస్తున్నాడు.
ప్రభావతి ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేక గట్టిగా మూలుగుతూ, “స్…హా…అహ్…” అంటూ తన మొత్తని పైకి లేపింది.
ఆదిత్యసింహుడు తన చేతిని ప్రభావతి పూకు మీద వేసి పైనుండి కిందకు….కింద నుండి పైకి రాపాడిస్తున్నాడు.
అంతలో ప్రభావతి వెంటనే తల్పం మీద నుండి పైకి లేచి తన బట్టలు సర్దుకుంటూ, “అమ్మో…ఇక చాలు…” అన్నది.
ఆదిత్యసింహుడికి ఒక్కసారిగా నోటి దగ్గర భోజనం లాగేసినట్టు అనిపించి ప్రభావతి వైపు ఏంటి అన్నట్టు చూసాడు.
ఆదిత్యసింహుడి చూపుని అర్ధం చేసుకున్న ప్రభావతి, “ఇక చాలు యువరాజా….వివాహం కాకుండా ఇంత దూరం నావల్ల కాదు…ఇక మీరు బయలుదేరండి…మీరు ఇక్కడే ఉంటే నన్ను తేలిగ్గా లొంగదీసుకుంటారు,” అంటూ తన లంగాని సర్దుకుని పైటని సరిచేసుకుంటున్నది.

కాని ఆదిత్యసింహుడు తన చేత్తో ప్రభావతి చేతిని పట్టుకుని తన ఒళ్ళొ కూర్చోబెట్టుకుని, “ఇలా సగంలో వదిలేయడం చాలా పాపం…నా మీద మీకు జాలి కలగడం లేదా,” అనడుగుతూ ఆమె పిర్రల మీద చేతులు వేసి తన మడ్డ మీదకు లాక్కున్నాడు.
“అమ్మో….ఇప్పుడు మీమీద జాలిపడితే…తరువాత నా తండ్రిగారి ముందు తల ఎత్తుకుని తిరగలేను….” అంటూ ప్రభావతి భయంగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసింది.
“మేము మా రాజ్యానికి వెళ్ళగానే మన వివాహం గురించే మా తల్లిదండ్రులతో ప్రస్తావిస్తాను…” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన మడ్డని కింద నుండి ఆమె పూకు మీద నొక్కాడు.
“అబ్బా…అలా గుచ్చి గుచ్చి చంపకండి…నాకు భయంగా ఉన్నది,” అంటూ ప్రభావతి తనకు తెలియకుండానే తన పిర్రల్ని ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ కేసి నొక్కుతున్నది.
“మరి అది వెళ్ళవలసిన దారిలో వెళ్ళనిస్తే గుచ్చుతుంది అనే భాధ తప్పుతుంది,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన మడ్డని ఇంకా గట్టిగా ప్రభావతి పిర్రల మధ్యలో గుచ్చాడు.
“అమ్మో…ఇప్పటికే నాకు చాలా భయమేస్తున్నది…తరువాత ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే…,” అంటూ ప్రభావతి తమ పిర్రల్ని అటూ ఇటూ కదిలిస్తున్నది.
భయమేస్తున్నది అన్న మాట ప్రభావతి అంటున్నదే కాని ఆమె ఆదిత్యసింహుడి ఒళ్ళో నుండి మాత్రం లేవకుండా తన పిర్రల్ని అతని మడ్డకేసి నొక్కుతున్నది.
“అలా ఏమీ జరగదు…అనవసరంగా భయపడకు,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేతి వేళ్ళతో ప్రభావతి పిర్రల మధ్య చీలికలో రాస్తున్నాడు.
“మీకేం మగవారు….మీరు బాగానే చెబుతారు…తరువాత ఏమైనా సమస్యలు వస్తే మమ్మల్నే నిందిస్తారు,” అంటూ ప్రభావతి భారంగా ఊపిరి పీలుస్తున్నది.
ఇక ఆదిత్యసింహుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా తన చేతివేళ్ళను పిర్రల మధ్యలోనుండి ప్రభావతి పూకు వరకు రాపాడిస్తూ ఆమెను మెల్లగా రెచ్చగొడుతున్నాడు.
ప్రభావతి కూడా మెల్లగా కసెక్కిపోతూ జరగబోయేది ఏమిటో తెలిసికూడా ఆమె ఆదిత్యసింహుడిని ఆపలేకపోతున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు మెల్లగా ప్రభావతిని తల్పం మీద పడుకోబెట్టి ఆమె మీదకు ఎక్కి తన మడ్డ ఆమె పూకు మీద గట్టిగా తగిలేట్టుగా పెట్టి నొక్కాడు.
దాంతో ప్రభావతి గట్టిగా మూలుగుతూ, “స్….హా…యువరాజా…ఇక చాలు…తట్టుకోలేకపోతున్నా,” అంటూ ముద్దముద్దగా మాట్లాడుతున్నది.
“ఏమీ కాదు యువరాణీ…ఇంత దూరం వచ్చిన తరువాత ఆపడం చాలా పాపం,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన నడుముని ప్రభావతి పూకు కేసి గట్టిగా నొక్కాడు.
ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ తన పూకు మీద గట్టిగా తగిలేసరికి ఆమె నోటి నుండి వెచ్చటి నిట్టూర్పు బయటకు వచ్చింది.
ఆమె ఎర్రటి పెదవులు కోరికతో సన్నగా వణుకుతున్నాయి.
ఆదిత్యసింహుడు తన చేతులతో ప్రభావతి సళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతూ, “ఎంత అందంగా ఉన్నారు ప్రభావతీ…. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అసలు ఆగలేకపోతున్నాను,” అంటూ ఆమె చెవిలో గుసగుసలాడాడు.
ప్రభావతి మొహంలోకి అలాగే కసిగా చూస్తూ ఆదిత్యసింహుడు ఆమె చేతిని పట్టుకుని అప్పటికి పంచెలో నుండి బయటకు దూకిన తన మడ్డ మీద వేసుకున్నాడు.
ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ తన చేతికి వెచ్చగా తగలడంతో ఆమెకు తన చేయి కాలిపోతుందన్న భావన కలిగింది.
ప్రభావతి మత్తుగా ఆదిత్యసింహుడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “ఇంతలా కాలిపోతుందేంటి…” అన్నది.
“మీ మృదువైన చేయి పడే సరికి అది ఇంకా గట్టిపడిపోయింది,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన నడుము చుట్టూ ఉన్న పంచెను లాగేసాడు.
ప్రభావతి తన చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని గట్టిగా పట్టుకుని భారంగా ఊపిరి పీలుస్తూ, “నా చేయి పడితే ఇంత పెద్దది అవుతుందా,” అన్నది తమకంతో. అంతేకదా….అపురూప అందాల రాశి తన చేత్తో పట్టుకుని ఊపుతుంటే గట్టిపడకుండా ఎలా ఉంటుంది….దానికి తోడు మీ తొడల మధ్య పువ్వులో తిమ్మిరి తగ్గించాలంటే ఈమాత్రం ఉండాలి…అయినా అలా కళ్ళు మూసుకుంటే ఎలా యువరాణీ….ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి చూడండి,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు ఆమె మొహం లోకి కసిగా చూస్తున్నాడు.

“అమ్మో….నావల్ల కాదు….నాకు ఇలాగే బాగున్నది….హాయిగా ఉన్నది,” అంటూ ప్రభావతి కళ్ళు మూసుకునే తన చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకున్నది.
దాంతో ఆదిత్యసింహుడు ముందుకు ఒంగి తన నాలుకతో ప్రభావతి పెదవుల మీద రాస్తూ, “పరవాలేదు యువరాణీ… ఒక్కసారి చూడు,” అంటూ పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టాడు.
ప్రభావతి కళ్ళు తెరిచి సిగ్గుతో ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసి తల కిందకు దించి తన చేతిలో ఉన్న అతని మడ్డని చూసి ఆమె తన కళ్ళను ఆశ్చర్యంతో పెద్దవి చేసుకుని చూస్తూ చేత్తో నలుపుతున్నది.
“ఇంత పెద్దది నాలో ఎలా దూరుతుంది,” అంటూ ప్రభావతి భయంగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసింది.
“మావి ఎంత పెద్దవిగా ఉన్నా….మీ తొడల మధ్య పూకులో పెట్టగానే మొత్తం మింగేస్తాయి,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు ఆమె చెక్కిళ్ళ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
ప్రభావతి తన చేతిలో ఉన్న మడ్డ వైపు భారంగా చూస్తూ, “ఇప్పుడు దీన్ని నా తొడల మధ్యలో దూరుస్తారా,” అంటూ కసిగా ఆదిత్యసింహుడి కళ్ళల్లోకి చూసింది.
“అంతేగా మరి….” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు మళ్ళీ తన చేతుల్లో ఉన్న ఆమె సళ్ళను గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.
“వద్దు యువరాజా….నాకు భయంగా ఉన్నది…ఏదోలా ఉన్నది,” అంటూ ప్రభావతి తమకంగా తన చేతిని పైకి కిందకు ఆడిస్తున్నది.
“యువరాణీ….నా మడ్డని చూసారు….మరి మీ అందమైన పూకుని చూపించరా,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు కసిగా ప్రభావతి కళ్ళల్లోకి చూసాడు.
“ఇప్పటి దాకా చేసింది అంతా అనుమతి తీసుకునే చేసారా…కానివ్వండి….ఇంత దూరం వచ్చిన తరువాత మీరు కూడా ఆగరు…మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి,” అంటూ ప్రభావతి కూడా కసిగా తన చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని స్పీడుగా ఊపుతున్నది.
ప్రభావతి అలా అనగానే ఆదిత్యసింహుడు ఒక్కసారి ఆమె లంగా మీదే పూకుని గట్టిగా నలుపుతూ లంగా ముడి విప్పేసి కాళ్ళ మీదగా లాగేసి కిందకు విసిరేసాడు.
నున్నటి తొడలు దీపపు వెలుగులో మెరిసిపోతుంటే ప్రభావతి తొడల మధ్య గులాబీరంగులో మెరిసిపోతూ నున్నగా ఉన్న ఆమె పూకుని అలాగే ఒక్క క్షణం పాటు ఆదిత్యసింహుడు కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తుండిపోయాడు.
తన మానం వైపు ఆదిత్యసింహుడు కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తుండే సరికి ప్రభావతి సిగ్గుతో తన కాళ్ళను దగ్గరకు జరుపుకుంటూ అప్రయత్నంగా ఒక చేతిని తన తొడల మధ్య పెట్టి అతని కళ్ళకు కనిపించకుండా దాచడానికి ప్రయత్నిస్తూ, “అలా కన్నార్పకుండా చూస్తారేంటీ,” అన్నది.
“ఇంత అందంగా నా ముందు కనిపిస్తుంటే చూడకుండా ఎలా ఉంటాం ప్రభావతి,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేతులతో ఆమె తొడలను దూరంగా జరిపి పూకుకి అడ్డంగా పెట్టుకున్న ఆమె చేతిని పక్కకు జరిపి తన పెదవులతో ప్రభావతి తొడల మధ్య నిలువుపెదవుల మీద ముద్దు పెట్టి నాలుకతో పైనుండి కిందకు రాపాడించాడు.
ఆదిత్యసింహుడి నాలుక తడి వెచ్చగా తన పూకు మీద తగిలేసరికి ప్రభావతి గట్టిగా మూలుగుతూ, “స్…హమ్మా…” అంటూ తల్పం మీద ఉన్న దుప్పటిని గట్టిగా పట్టుకున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు ఆమె తొడల మధ్యలో నుండి పైకి లేచి ప్రభావతి మొహం లోకి కసిగా చూస్తూ తన చూపుడి వేలితో ఆమె పూకు చుట్టూ కసిగా రాపాడిస్తున్నాడు.
ప్రభావతి కైపుగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూస్తూ, “అలా….అక్కడ ముద్దు పెడతారా,” అన్నది.
“ఇంత అందాల రాశి నా ముందు నగ్నంగా పడుకుని తన అందాలను నాకు అందిస్తానంటే….ఆమెలో ప్రతి అణువు స్పర్శించకపోతే మీ అందాన్ని అవమానించినట్టె,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన వేలిని ఆమె పూకు పెదవుల మధ్యలో పెట్టి పైనుండి కిందకు…కింద నుండి పైకి రాపాడిస్తున్నాడు.
దానికి ప్రభావతి కళ్ళు మత్తుతో మూతలు పడుతుండగా, “హబ్బా…యువరాజా….ఏవేవో చేసి నన్ను లొంగదీసుకుంటున్నారు…ఏదో తెలియని బాధ తియ్యగా ఒళ్ళంతా పాకుతున్నది,” అంటూ మూలుగుతూ మెలికలు తిరిగిపోతున్నది.
అది చూసిన ఆదిత్యసింహుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, “ఒక్క వేలితో అక్కడ రాస్తేనే ఇంతలా సుఖం ఉన్నదంటున్నారు… అదే నా మడ్డని పెడితే…ఇంకా ఎంత సుఖపడతారో,” అంటూ కసిగా తన వేలితో ఆమె పూకు మీద రాస్తున్నాడు.
“స్…హా….హా…అంత పెద్దది నా దాంట్లో దూరదు….నా వల్ల కాదు,” అంటూ ప్రభావతి తన చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి ఛాతీని నిమురుతూ ఇంకో చేతిని అతని తొడల మీద వేసి పైకి నిమురుతూ మడ్డని పట్టుకోవడానికి సంశయిస్తుంది.
అది గమనించిన ఆదిత్యసింహుడు వెంటనే తన చేత్తో ప్రభావతి చేతిని పట్టుకుని తన మడ్డ మీద వేసుకున్నాడు.
ప్రభావతి వెంటనే ఆయన మడ్డని చేత్తో గట్టిగా పట్టుకుని, “అయితే….ఇప్పుడు దీన్ని నా దాంట్లో దూరుస్తారా,” అన్నది.
ప్రభావతి అలా అనగానే ఆదిత్యసింహుడు ఇక ఆగలేక ఆమె మీద పడుకుని తన బరువు మొత్తం ప్రభావతి మీద వేసి తన మడ్డని ఆమె పూకు మీద ఆనించాడు.
ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ తన పూకు మీద తగలగానే ప్రభావతి ఒక్కసారిగా మత్తులో నుండి బయటపడ్డట్టు తన మీద ఉన్న ఆదిత్యసింహుడిని ఒక చేత్తో తోస్తూ….ఇంకో చేత్తో తల్పం పక్కనే ఉన్న తన లంగాను అందుకోబోయింది.
కాని ఆదిత్యసింహుడు ఒక చేత్తో ప్రభావతి చేతిని పట్టుకుని ఆపుతూ, “ఏమయింది…” అనడిగాడు.
“నాకు చాలా భయంగా ఉన్నది యువరాజా…మనకు ఇంకా వివాహం కూడా కాలేదు,” అంటూ ప్రభావతి సిగ్గుతో తల ఒంచుకున్నది.
“ఇంత దూరం వచ్చిన తరువాత ఆగమంటే మా వల్ల కాదు యువరాణీ,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేతులతో ప్రభావతి తొడలను ఎడం చేసాడు. ఇక ప్రభావతి చేసేది లేక సిగ్గుపడుతూ తన తొడలను ఎడం చేసి ఆదిత్యసింహుడికి అనుకూలంగా తల్పం మీద పడుకున్నది.

ఆదిత్యసింహుడు తన వేళ్లతో ప్రభావతి తొడల మొదలు నుండి పూకు పెదవుల దాకా రాపాడిస్తూ ఆమె మొహం లోకి చూసాడు.
ప్రభావతి ఊపిరి భారంగా పీలుస్తూ నాలుకతో పెదవులను తడి చేసుకుంటూ తన మొత్తను పైకి ఎత్తుతున్నది.
ప్రభావతి మొహంలో కసిని చూసిన ఆదిత్యసింహుడు తన అరచేతిని ఆమె పూకు మీద వేసి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
“స్….హబ్బా….మెల్లగా….అంత గట్టిగానా,” అంటూ ప్రభావతి మత్తుగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసింది.
“దీనికే అలా నొప్పి అంటే….మరి నా దాన్ని మీ దాంట్లోకి దూరిస్తే అల్లాడిపోతారేమో,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేత్తో మడ్డని పట్టుకుని ప్రభావతి పూకు మీద పైనుండి కిందకు రాస్తూ ఆమె మొహం లోకి చూసాడు.

ప్రభావతి తన తలను పైకి ఎత్తి తన నడుము వైపు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని తన పూకులో మొదటిసారిగా మగాడి మడ్డ దూరబోతుంటే అలాగే కన్నార్పకుండా భారంగా ఊపిరి పీలుస్తూ చూస్తున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు మెల్లగా తన నడుముని కిందకు దించుతుంటే అతని మడ్డ ప్రభావతి పూకు పెదవులను చీల్చుకుంటూ బిర్రుగా లోపలికి వెళ్తున్నది.
దాంతో ప్రభావతి గట్టిగా మూలుగుతూ, “అమ్మా…స్…” అంటూ కొంచెం గట్టిగా అరుస్తున్నది.
అప్పటికే ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ ప్రభావతి పూకులోకి సగం దాకా వెళ్ళిపోయింది.
ప్రభావతి నొప్పితో గట్టిగా అరవడంతో ఆదిత్యసింహుడు ఆగలేక ఆమె మీద పడుకుని రెండు సళ్ళను పట్టుకుని నలుపుతూ ఇంకొంచెం లోపలికి తోసాడు.
ప్రభావతి మళ్ళీ నొప్పితో గట్టిగా మూలుగుతూ తన నడుముని అటూ ఇటూ కదిలిస్తూ తన చేతులను ఆదిత్యసింహుడి పిర్రల మీద వేసి రుద్దుతున్నది.
దాంతో ఆదిత్యసింహుడి అలాగే ఆపకుండా ప్రభావతి సళ్లను పిసుకుతూ ఇంకొంచెం లోపలికి తోసేసరికి పూర్తిగా లోపలికి దూరిపోయింది.
ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ బిర్రుగా తన పూకు గోడలను రాసుకుంటూ అడుక్కంటా దిగేసరికి ప్రభావతికి నొప్పిగా ఉండి, “హా…యువరాజా…ముందు దాన్ని నా దాంట్లో నుండి తీసేయండి….బాగా నొప్పిగా ఉన్నది…” అంటూ ప్రభావతి బాధగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసింది.
“ఏం పర్లేదు ప్రభావతీ…మొదట్లో అలాగే ఉంటుంది….” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు కొద్దిసేపు కదలకుండా అలాగే పడుకుని మెల్లగా తన మడ్డని ప్రభావతి పూకులో లోపలికి బయటకు ఆడిస్తూ దెంగడం మొదలుపెట్టాడు.
ప్రభావతికి మొదట్లో నొప్పిగా ఉన్నా….తరువాత నొప్పి స్థానంలో సుఖం కలుగుతుండే సరికి ఆదిత్యసింహుడిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని కానివ్వమన్నట్టు తన మొత్తను పైకి ఎత్తింది.
దాంతో ఆదిత్యసింహుడు తన చేతులతో ప్రభావతి సళ్ళను పట్టుకుని గట్టిగా పిసుకుతూ వేగంగా తన మడ్డని ప్రభావతి పూకులో నుండి బయటకు లాగి మళ్ళీ అదే స్పీడుతో లోపలికి దూర్చాడు.
ఆ దెబ్బతో ప్రభావతికి ఒళ్ళంతా కదిలిపోయి గట్టిగా సుఖంతో మూలిగింది.
ఇక ఆదిత్యసింహుడు ఆపకుండా తన మడ్డని ప్రభావతి పూకులో లాగిలాగి కొడుతూ దెంగుతున్నాడు.

ప్రభావతి తన రెండు చేతులు ఎత్తి తన తల కింద ఉన్న తలగడను గట్టిగా పట్టుకుని నలుపుతూ మూలుగుతూ కింద నుండి నడుముని పైకి ఎత్తుతూ ఎదురూపులు ఇస్తున్నది.
ఆదిత్యసింహుడు ముందుకు ఒంగి ప్రభావతి సళ్ళల్లో ఒకదాన్ని నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ ఇంకా వేగంగా తన మడ్డని ప్రభావతి పూకులో ఆడిస్తున్నాడు.
ప్రభావతి కూడా ఒక చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి వీపుని నిమురుతూ…ఇంకో చేత్తో అతని పిర్రల్ని పట్టుకుని తన వైపుకి లాక్కుంటూ అతనితో సమానంగా రెచ్చిపోతున్నది.
అలా కొద్దిసేపు ఆ గది మొత్తం వాళ్ళిద్దరి వేడి నిట్టూర్పులతో, ఇద్దరి మొత్తలు గుద్దుకున్నప్పుడల్లా వచ్చే శబ్దాలతో నిండిపోయింది.
కొద్దిసేపటికి ప్రభావతికి చివరకు రావడంతో ఆమె ఆదిత్యసింహుడిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని మూలుగుతూ రసాలను కార్చేసుకున్నది.
దాంతో ఆదిత్యసింహుడు కూడా ఇంకో నాలుగు ఊపులు ఊపి తన రసాలతో ప్రభావతి పూకుని నింపేసి ఆమె మీద అలాగే వాలి పోయి గట్టిగా కౌగిలించుకుని పడుకుండిపోయాడు.
తరువాత కొద్దిసేపటికి ప్రభావతి తేరుకుని తన మీద ఉన్న ఆదిత్యసింహుడిని పక్కను తోసి కూర్చుని, “ఎలాగైతేనేం… మీ కోరిక తీర్చుకున్నారు….” అంటూ ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసి అతని ఛాతీ మీద తల పెట్టి పడుకుని చేత్తో నిమురుతూ, “మరి మన వివాహ విషయం మీ తల్లిదండ్రులతో ఎప్పుడు చర్చిస్తారు,” అనడిగింది.
ఆదిత్యసింహుడు కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ప్రబావతిని దగ్గరకు లాక్కుని, “మీరు ఏం భయపడకండి యువరాణీ…నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళను,” అన్నాడు.
వాళ్ళిద్దరూ కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న తరువాత మళ్ళీ పడకయుధ్ధం మొదలుపెట్టారు.
ఆ రోజు ఆదిత్యసింహుడు ఇంకో రెండు సార్లు ప్రభావతిని అనుభవించిన తరువాత ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు అలాగే ఒళ్ళు తెలియకుండా అలిసిపోయి పడుకుండిపోయారు.
వాళ్ళిద్దరూ అలా సోయలేకుండా పడుకునే సరికి తెల్లవారుజామున సూర్యుని కిరణాలు నేరుగా మందిరంలో ఉన్న వీళ్ళ మీద పడేసరికి ముందుగా ప్రభావతి మేలుకున్నది.
తల్పం మీద తామిద్దరం ఉన్న పరిస్థితి చూసుకుని ప్రభావతి సిగ్గు పడుతూ కిందకు దిగి కింద చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న తమ దుస్తులను చూసి…వాటిల్లో తన దుస్తులను తీసుకుని వేసుకుని ఆదిత్యసింహుడిని లేపింది.
ఆదిత్యసింహుడు కూడా జాగు చేయకుండా దుస్తులు వేసుకుని మళ్ళీ చెట్టు ఎక్కి ప్రభావతి మందిరం నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
ఆదిత్యసింహుడు వెళ్ళిపోయిన తరువాత ప్రభావతి ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుని తల్పం మొత్తం ఇదివరకటిలా సర్ది తలుపు గడి తీసి మళ్ళీ పడుకుని నిద్ర పోయింది

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Avanthipura Simhasanam – 8, అవంతీపుర సింహాసనం ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: