Avunu

Avunu – 7 | అవును  | Telugu Boothu Kathalu

Avunu - 7 | అవును  | Telugu Boothu Kathalu

Avunu – 7 | అవును  | Telugu Boothu Kathalu

కుమార్

Avunu | అవును  | Telugu Boothu Kathalu
Avunu | అవును  | Telugu Boothu Kathalu

 

సౌందర్య మొగుడిని వెనుక నుండి కౌగిలించుకుంది..

“ఏమిటీ పొద్దున్నే” అడిగాడు.
“ఈ రోజు సండే..కదా..సో ఎక్కడి కైనా వెళ్దాం” అంది..
“నేను,,ప్రతాప్ గారు కలిసి ఒక సైట్ చూడ టానికి వెళ్తున్నాం..” అన్నాడు
“అవునా..దేనికి..ప్లేస్” అంది..
“ఎదో కంపెనీ వుందిట ..దాని లాభల్లొ..కొంత పెట్టి సైట్ కొంటున్నారు” అన్నాడు
సౌందర్య అలొచిస్తు టిఫిన్ తయారుచెసి…ఇద్దరికీ ఇస్తూ”చూడండి…బాగా డబ్బు వున్న వాళ్లు ఎదో ఒకటి చెస్తు ఉంటారు..మీరు జాగ్రత్త”అంది.
“ఆమాత్రం తెలియదా..నాకు” అన్నాడు.
కొద్దిసేపు తర్వాత “నాతో..హమీద్ అంకుల్ ను తీసుకు వెళ్తాను” అన్నాడు.
సౌందర్య కొంచెం సీరియస్ గ చూసి”నాకు ఎందుకు చెప్పడం”అంది.
ఆమె మొహం లో కనపడుతూ వున్న సిగ్గు చుస్తు”నీకు ఏమన్నా పని ఉందేమో అని”అన్నాడు.
సౌందర్య కొంచెం దీర్ఘమ్ గ గాలి తీసుకుని “మీకు అనుమానం ఎక్కువ” అంది.
అతను వెళ్ళాక…కొడుకుని scooty మీద ఎక్కించుకుని గుడికి వెళ్ళింది..
“ఈ మధ్య కనపడటం లేదు ఏమిటి అమ్మాయ్” అన్నారు పూజారి గారు
“కుదరడం లేదు” అంది..
“మీ శ్రీవారు ఎలా ఉన్నారు” అడిగాడు
“బాగానే ఉన్నారు…ఆయన కూడా ఈ మధ్య రాలేదు..ఇటు..” అంది..
“మాకు కొన్ని వస్తువులు అవసరం పడితే…ఎవరో యాదయ్య ట.. అతని తో పంపారు..మీ నాన్నగారూ…వారు,నేను పరిచయస్తులమ్..తెలుసు గ.” అన్నారు.
“ఆ …పొలం లో పని చేస్తాడు..” అంది గత అనుభవం గుర్తుకు వచ్చి.. సిగ్గుతో.
కొద్దిసేపు కూర్చుని బయలుదెరుతు వుంటే…”అమ్మాయ్..ఆ యాదయ్య ను కొంచెం బస్సు స్టాప్ వద్ద దింప గలవా”అన్నారు పూజారి.
సౌందర్య అలొచిస్తు..తల ఊపింది..గుడి పక్కనే వున్న ఆయన ఇంటికి వెళ్ళింది..
ఆ ఇంట్లో బూజు దులుపుతు ఉన్నాడు..యాదయ్య.
సౌందర్య ను చూసి”అయ్యగారు..ఏవో వస్తువులు ఇమ్మన్నారు…”అన్నాడు.
“నిన్ను బస్ స్టాప్ వద్ద దింప మన్నారు..పూజారి గారు” అంది..
“నేను వెళ్తాను..అని చెప్పాను” అంటూ చిన్న మూట తీసుకుని వచ్చాడు.
ముగ్గురూ గుడి దగ్గరకు వెళ్ళాక”నేను వెళ్ళే వాడిని కదా..అమ్మాయి గారికి ఎందుకు శ్రమ”అన్నాడు యాదయ్య.
“అమ్మాయి ఏమి అనుకొదులె” అన్నారు ఆయన.
ఆయన ఇచ్చిన పువ్వులు,కుంకుమ తీసుకుని బయటకు వచ్చాక…”ఇవి నాకు ఎందుకు”అంటూ సౌందర్య నుదుటి మీద కుంకుమ పెట్టి..జడ లో పూలు పెట్టాడు.
సౌందర్య వాడిని పైకి కిందకి చూసి..scooty ఎక్కి స్టార్ట్ చేసింది.బాబు ముందు నిలబడ్డాడు…
యాదయ్య వెనకాల ఎక్కి..ఆమె భుజాలు పట్టుకున్నాడు.
సౌందర్య బండి నడుపుతు.. “మీ ఇంట్లో ఉంటున్నావ
.నాన్నగారి వద్ద ఉంటున్నావా” అడిగింది.
“మాఅబ్బయి పెళ్ళి అయిన దగ్గరి నుండి..మీ నాన్నగారి వద్దే ఉంటున్నాను” అంటూ..ఎడమ చెయ్యి కిందకు దింపి సౌందర్య నడుము పట్టుకున్నాడు.
“ఎప్పుడూ వచ్చావు” అడిగింది
“నిన్న రాత్రి..” అని నడుము నొక్కాడు.
ఆమె పెదవి కొరుక్కుంటూ బస్ స్టాప్ వైపు నడిపింది..కొద్దిసేపు తర్వాత
వాడు బండి దిగి”వెళ్ళొస్తాను”అన్నాడు..
“ఆలా నడుము నొక్కితే..డ్రైవింగ్ చేస్తూ న్న.. వారికి ఇబ్బంది” అంది.
వాడు కన్నుకొట్టి ,నడుము గిల్లాడు.. సౌందర్య ఇటు అటు చుస్తె ఎవరూ..గమనించలేదు..
వాడు బస్ స్టాప్ లోకి వెళ్ళి…నిమిషం లో వెనక్కి వస్తున్నాడు..
బాబు ని వెనుక ఎక్క మని… బండి తిప్పుతున్న సౌందర్య వాడిని చూసి..ఆపింది.
“సాయంత్రం దాకా మన ఊరు వద్ద ఆగే బస్సు లేదు ట.. రైలు కి పోతాను” అన్నాడు
“ఇప్పుడు రైలు లేదు…ఎక్కు” అంది..
బాబు మళ్ళీ ముందుకు వచ్చాడు…సౌందర్య బండి నడుపుతు వుంటే..భుజాలు పట్టుకున్నాడు..మెల్లిగా కుడి చేతి వేళ్ళు.. జాకెట్ లో పెట్టాడు.
స్వీట్ షాపు ముందు బండి ఆపి”నీకు కూర్చోవడం రాదు”అని షాపు లోకి వెళ్ళింది.
ఆమె వచెలొపు  యాదయ్య బడ్డీ కొట్టు లోకి వెళ్ళి కావాల్సినవి తెచ్చుకున్నాడు.
ఆమె అది గమనించి”చుట్ట,బీడీ లతో..ఇల్లు కంపు చేస్తావా”అంది.
ఈసారి వెనుక కూర్చున్నపుడు ..బుద్ది గ ఉన్నాడు..సౌందర్య నవ్వుతూ స్పీడ్ బ్రేకెర్స్ వద్ద ..స్లో చేయలేదు..ఆ అదురుకి వాడు సౌందర్య ను గుద్దుకుని..భుజాలు పట్టుకున్నాడు.
ఈలోగా చిన్నగా తుపర మొదలు అయ్యింది..
“అయ్యో తడిసిపోతామ్” అన్నాడు బాబు.
సౌందర్య బండి ని ఇంటి వైపు నడిపింది.. తుపర అలాగే వుంది..పెరగ లేదు..
ఇంట్లోకి వెళ్ళాక వంట గదిలోకి వెళ్ళి ..ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టింది..
యాదయ్య..బాబు తో మాట్లాడుతూ..టీవీ చుస్తు కూర్చున్నాడు..
కొద్దిసేపు తర్వాత బీడీ పొగ వాసన వస్తుంటే..కోపంగా హాల్ లోకి వెళ్ళింది..వాడు బయట నిల బడి కల్చుకుంటున్నాడు.
ఆమె కూడా గడప దాటి “ఇక్కడ వద్దు..అన్నానా..వాసన” అంది.
“సార్ ఇంట్లో లేరు..అని నాకు తెలియదు..ఊర్లో లేరా” అని భుజం మీద చెయ్యి వేశాడు.
ఆమె ఆ చెయ్యి తీసేసి”పని మీద వెళ్ళారు..వస్తారు”అంది.
“ఎప్పుడూ వస్తారు..” అంటూ పొగ వదిలాడు..ఫేస్ మీద
“చి..” అంది.. అడుగు వెనక్కి వేసి.
“ఆ రాత్రి సళ్ళు దెంగాను..ఎలా వుంది” అన్నాడు.
సౌందర్య తన సిగ్గు కనబడకుండా…వెనక్కి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళింది.
వాడు లోపలికి వెళ్ళేసరికి బాబు తో కూర్చుని టీవీ చూస్తోంది.
వాడు కూడా కూర్చుని కాసేపు చూసి..”నాకు విసుగ్గా వుంది”అన్నాడు..
మళ్ళీ”బాబు…అమ్మ కి చెప్పు..నాకు బంతులు కావాలీ అని..కాసేపు ఆడు కుంటాను”అన్నాడు.
చిరు కోపం తో చూసి”అమ్మ ఇవ్వదు అని చెప్పు..”అంది.
వాడు కాసేపు ఆగి”సరే నేను బయలు దెరతాను”అన్నాడు.
సౌందర్య వాడిని చుస్తు”సాయంత్రం దాకా బస్ లేదు..పైగా వంట చేశాను”అంది.
“నేను వెళ్తాను..అమ్మాయిగారు..” అన్నాడు మూట తీసుకుని.
సౌందర్య మాట్లాడకుండా లేచి..వంట చేసిన గిన్నెలు తెచ్చి..డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టింది.
“భోజనం చేసి వెళ్ళు” అంది…
వయ్యరమ్ గ నిలబడిన సౌందర్య ను పై నుండి కిందకు చూసి..”మీ ఇష్టం అమ్మాయిగారు..ఎప్పటి నుండో..మీ తొడల మధ్య నా జెండా కర్ర..దింపాలి..అనుకుంటున్నాను..”అన్నాడు సూటిగా.
సౌందర్య ఫేస్ ఎర్రగా అయ్య్ంది..”నోర్ముయ్”అంది మెల్లిగా.
వాడు గడప వరకూ వెళ్ళాక”ఆగు”అంది..
యాదయ్య వద్దకు వెళ్ళి”నీ వయసు ఏమిటి,నా వయసు ఏమిటి..పైగా వాడి ముందు..”అంది మెల్లిగా.
యాదయ్య..సౌందర్య చెయ్యి తీసుకుని…తన మొడ్డ మీద ఉంచాడు..
లుంగీ మీదే వాడి మొడ్డ నొక్కుతు”నాకిష్టం లేదు..ఎవరి కైనా తెలిస్తే ఛండాలంగా వుంటుంది”అంది సౌందర్య.
సౌందర్య పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు యాదయ్య.
*****
అదే టైమ్ కి ప్రతాప్ తో కలిసి పని మీద వెళ్ళిన ప్రకాష్,హమీద్…పని అయ్యాక ఒక హోటల్ లో దిగారు.
హోటల్ మేనేజర్ వచ్చి..ప్రతాప్ ను కలిసి…ఆల్బమ్ ఇచ్చాడు.
“నువ్వు కూడా సెలక్టు చేసుకో..ఎ హమీద్ నీక్కూడా కావాలా” అన్నాడు
“వద్దు సాబ్.మందు చాలు” అన్నాడు వాడు.
ప్రతాప్ ఇద్దరినీ,ప్రకాష్ ఒకరిని బుక్ చేసుకుని పనిలో పడ్డారు.
*****
బయట నుండి రావ్ గారి భార్య పిలిస్తే…గోడ వద్దకు వెళ్ళింది..సౌందర్య.
“ఏమిటి పిన్ని గారు” అంటూ.
“బాబు కి ఇష్టం.అని నేతి హల్వ..గారెలు చేశాను..భొజనమ్ పెట్టకు..ఇక్కడికి పంపు” అంది.
“అయ్యో మీరు శ్రమ తీసుకున్నారు” అంది సౌందర్య.
“ఆయన కూడా లేరు..ఎక్కడికో వెళ్ళారు..బాబు ని పంపు” అంది లోపలికి వెళ్తూ.
సౌందర్య ఇంట్లోకి వెళ్ళి…”ఎరా…నీకు ఇష్టం అయినవి..మామ్మగరికి చెప్పావా”అంది
“అవును” అన్నాడు
“పిలుస్తున్నారు..వెళ్తావా” అంది.
“వెళ్తాను” అన్నాడు సోఫా దిగి.
వాడితో గెట్ వరకూ వెళ్ళి”ఆవిడ ఒక్కరే ఉన్నారు తోడు వుండు”అంది..
వాడు వెళ్ళాక..వెనక్కి తిరిగి..ఇంట్లోకి వచ్చి..మెయిన్ డోర్ వేసింది..
యాదయ్య భుజాల మీద చేతులు వేసి “ఇది మన ఇద్దరి మధ్యే ఉండాలి” అంది.
యాదయ్య ….సౌందర్య నడుము పట్టుకుని…”అయితే నీకు మొడ్డ మీద కోరిక వుంది”అన్నాడు..కొంచెం వెటకారం గ.
వాడి లిప్స్ మీద ముద్దులు పెట్టి..గట్టిగా కౌగిలించుకుని..
“నీలాంటి వాడి మొడ్డ అంటే ఇష్టం..అందుకే ఆ రాత్రి ఆపలేదు” అంది చెవి వద్ద.
సౌందర్య పిర్రలు గట్టిగా నొక్కుతు..సోఫా లో కూర్చో బెట్టి..లుంగీ..చొక్కా విప్పెసాడు..
లేచి నిలబడిన వాడి వెంట్రుకల మొడ్డ ను చూసి..సిగ్గు పడుతూ వుంటే..ఆమె పైట జార్చెసి…సళ్ళు పట్టుకుని…నొక్కాడు.
“స్ అబ్బహ్ నొప్పి” అంది..
మొడ్డను సౌందర్య బుగ్గల మీద రుద్ది..లిప్స్ వద్ద ఉంచాడు..

ఆమె మెల్లిగా ముద్దులు పెట్టి…వెంట్రుకల ను పళ్ళ తో పట్టుకుని లాగుతు..”ఎందుకు పెంచావు”అంది.
వాడి వ్రుషనాల మీద ముద్దులు పెట్టి..లేచి నిలబడింది..
యాదయ్య… తన చీర విప్పుతు వుంటే..”ఎంతమంది అమ్మాయిల చీరలు విప్పావు”అంది.
వాడు లిప్స్ మీద ముద్దులు పెడుతూ..నాలుక అందిస్తే లాక్కుంది..
వాడి మొడ్డ నొక్కుతు కసిగా ముద్దు పెడుతుంటే..ఆమె సళ్ళు నొక్కుతు..హుక్స్ తీసాడు….
ముద్దు తరువాత”సోఫా లో పడుకుని లంగా జరుపు”అన్నాడు తొస్తు.
“రూమ్ లోకి వెళ్దాం” అంటూ చెయ్యి పట్టుకుని అటు నడిపించింది.
బయట”అమ్మాయి గారు”అని వినపడింది.
“నువ్వు కూర్చో” అంది..యాదయ్య తో.వాడు లోపలికి వెళ్ళాక..డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద కు వెళ్ళింది.
జాకెట్ కి రెండు హుక్స్ పెట్టి వున్నాయి..లంగా బొడ్డు కిందకి వుంది..కాళ్ళ పిక్కలు కనపడుతూ వున్నాయి.
డిష్ తీసుకుని…డోర్ తీసింది..వాడు ఎప్పటిలా అక్కడి దాకా వచ్చాడు.
సౌందర్య ను పై నుండి కిందకు చుస్తు..”సూపర్”అన్నాడు.
వాడికి డిష్ ఇస్తే తీసుకుని..”ఆ హమీద్ గాడు అద్రుష్టవంతుడు..”అంటూ..కుడి చెయ్యి ఆమె బొడ్డు వద్ద వుంచి..నొక్కాడు.
సౌందర్య వింతగా చూసి వాడి చేతిని తీసేసి..డోర్ వేసింది.
మంచం మీద వున్న యాదయ్య వద్దకు వయ్యరమ్ గ నడుస్తూ వెళ్ళి..వాడి మీదకు ఎక్కింది..
ఇద్దరు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ..దొర్లారు..వాడు ఆమె సళ్ళు పిసుకుతూ..జాకెట్ తీసి అవతల పడేసి..నోట్లో పెట్టుకుని చీకాడు…
సౌందర్య అప్పుడపుడు కిటికీ వైపు చుస్తునె వుంది..
యాదయ్య ఆలా కసిగా సళ్ళు పిసుకుతూ చీకుతు వుంటే..తట్టుకోలేక..వాడిని మీదకు లాక్కుని..”మొడ్డను దింపు”అంది..కామం తో.
సౌందర్య లంగా ను నడుము వరకూ లాగి..మీద పడుకున్నాడు.
సౌందర్య నవ్వి..తన కాళ్ళు వేరు చేసింది.
మొడ్డను ఆమె పూకు వద్ద నొక్కుతు”అమ్మాయి గారు.
నేను మీ పొలం లో పని చే సే…మనిషి ని”అన్నాడు
“యిప్పుడు.ఆఁ..నా పొలం లో నీ మగతనాన్ని దింపు” అంది
వాడు తన మొడ్డను సౌందర్య పూకు లోకి పెట్టి నొక్కాడు..
“ఆ ఆ ఆస్స్” అంది
మొడ్డ పూర్తిగా దిగి…వాడి వెంట్రుకలు..తగులుతున్నాయి పూకు వద్ద.
లాగి పెట్టి నాలుగైదు సార్లు దెంగాడు.. సౌందర్య పూకు లో.
ఆమె చిన్నగా ముల్గుతు వుంటే”తీసెయ్యనా”అన్నాడు.
“వద్దు…బలంగా దెంగు” అంది..తన తొడల తో వాడి తొడలు రుద్ది.
వాడు థప్ థప్ థప్ అంటూ సబ్దలు వచ్చేలా స్పీడ్ గా సౌందర్య పూకు లో దెంగాడు..
రెండు నిమిషాల్లో అరుస్తూ ఒర్గస్మ్ పొందింది.
“సార్..నిన్ను సరీగ్గా దెంగడం లేదా” అంటూ ఇంకో ఐదు నిమిషాలు దెంగాడు..
వాడు మంచం మీద పడుకుని రిలాక్స్ అవుతూ వుంటే..హాల్ లోకి వెళ్ళి చీర కట్టుకుంది..
డోర్ తీసెసరికి..బెగ్గెర్ అక్కడ వున్నాడు…వింతగా చుస్తు.
“వీడు ఎవడు” అన్నాడు
“నా బాయ్ ఫ్రెండ్.. వాటర్ కావాలా” అంది.
వాడు వెళ్ళాక..భోజనం వడ్డించి యాదయ్య ను పిలిచింది.
ఫుడ్ తిని ఇద్దరు అరగంట రెస్ట్ తీసుకున్నారు..
వాడు మళ్ళీ ఆమెని మీదకు లాక్కుని రెచ్చగొట్టాడు..ఈసారి సౌందర్య వాడి మీద కూర్చుని…వాడి సుల్లను తన పూకు లోకి దింపుకుంది..
నడుము పైకి కిందకు ఊపుతు దెంగింది..దాని వల్ల పూకు లో అన్నీ వైపులా రాపిడి జరిగి..సుఖం తో నిట్టూరుస్తూ ,ముల్గుతు…దెంగింది..
ఆమె అలిసిపొయక..తను దెంగాడు… యాదయ్య..
ఆమె సుఖం తో చిన్నగా ఏడుస్తున్న ట్టు అరుస్తొంది.
యాదయ్య మెల్లిగా లేచి..మొడ్డ ను సౌందర్య లిప్స్ వద్ద ఉంచాడు..
“వద్దు” అంటూ నోరు తెరిచింది.
ఆమె నోట్లో నిమిషం పాటు దెంగి..దెంగి..ఆగాడు.
తన నోట్లోకి ద్రవాలు రాగానే..వాడిని మత్తుగా చూసి.. మింగింది..
సాయంత్రం అయ్యాక..యాదయ్య ఆటో లో వెళ్ళిపోయాడు..బాబు ఇంట్లోకి వచ్చిన తరువాత.. మేడ మీదకు వెళ్ళి ప్రకాష్ కి ఫోన్ చేసింది.
అతను తియ్యలేదు..హమీద్ కి ఫోన్ చేసింది..
“సార్ పనిలో ఉన్నారు” అన్నాడు వాడు
“ఎ పని”
“చెప్పకుడదు” అన్నాడు
“నువ్వు నాతో చేసిన పనా” అంది
వాడు మాట్లాడలేదు..
“నిహారిక తోనా”
“కాదు…రేష్మి…టీవీ ఆర్టిస్టు” అన్నాడు.
సౌందర్య ఫోన్ పెట్టేసి…”ఈ రోజు రారు వీళ్ళు”అనుకుంది నిట్టూరిస్తూ.
స్కూల్ లో డల్ గ వున్న సౌందర్య ను అడిగింది సుభద్ర

“ఏమైంది”
“మా వారు ఎదో ఎఫైర్ లో ఉన్నారు అని అనుమానంగా వుంది” అంది.
“ఓహ్..సరదాగా అయ్యుంటుంది”
“నో…నేను ఎవరితో అయినా ఎఫైర్ పెట్టుకుంటే మంచిది అన్నట్టు మాట్లాడారు” అంది సౌందర్య.
“అయితే ఎంజాయ్ చెయ్యి..ఇప్పటి దాకా ప్రకాష్ కాకుండా ఎవరికీ అయిన ఛాన్స్ ఇచావ” అడిగింది
“నో” అంది మెల్లిగా.
“then… అతనే ఎంజాయ్ చెయ్యమని చెప్పాడు కదా..” అంది నవ్వి.
“ఆయన నన్ను వదిలించుకొవలని అనుకుంటే” అంది సౌందర్య.
“మీ అత్త,మామ ఉన్నారు కదా”
“ప్రకాష్ విషయం లో ఎవరూ కల్పించుకొరు”
“అయితే…ఎ అమ్మాయితో ఎఫైర్ లో ఉన్నాడో.. ఆమెని అడుగు..విషయం” అంది సుభద్ర.
సౌందర్య ఆలోచించి మధ్యాహ్నం బయలుదేరి…ప్రతాప్ ఉంటున్న గెస్ట్.హౌస్ కి వెళ్ళింది..
ఆమె ని చూసి “ఏమిటి అమ్మాయ్..ఇటు వచ్చావు” అని పలకరించాడు..ప్రతాప్.
గెస్ట్ హౌస్ రెంట్ ఎంత వుంటుందో…అలొచిస్తు కూర్చుంది.
ఆమె చేతి మీద తన చెయ్యి వేసి”జ్యూస్ తాగు”అన్నాడు
ఆమె తాగుతూ”మీ అమ్మాయి లేదా”అంది.
“లేదు…నువ్వు ఎదో మాట్లాడాలి అని వచ్చావు..అడుగు” అన్నారు..సిగరెట్ వెలిగించి
“మేము మిడిల్ క్లాస్ మనుషులం” అంది
“సో వాట్”
“నా భర్త…ఇంకో అమ్మాయిని ఇష్ట పడుతున్నారు..అని అనుమానం. కాని ఆయన చెప్పడం లేదు”
ప్రతాప్ “నాకు అర్థం అయ్యింది” అన్నారు.
లేచి కిటికీ వద్ద కు వెళ్ళి”మాకు తాత లు ఇచ్చిన ఆస్తులు వున్నాయి…నా కుతురుకి పెద్ద ఇంటి నుండి సంబంధం వస్తే చేశాను..బట్ సెట్ కాలేదు..వారు….
నాకు తెలుసు..ఇప్పుడు ఆమె ప్రకాష్ తో లవ్ లో వుంది”అన్నాడు
ఆ మాటలకి సౌందర్య కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి.
“మరి నా సంగతి ఏమిటి” అంది
“ప్రకాష్ కి జీవితం లో పైకి వెళ్ళే ఛాన్స్ దొరికింది..బాబు కి అతను హెల్ప్ చేయగలడు..ఇక నిహారిక నీ గురించి అలొచించదు.” అన్నాడు
సౌందర్య జ్యూస్ తాగుతూ కొంచెం సేపటికి తేరుకుంది.
“నాతో ఆయన సూటిగా చెప్పడం లేదు” అంది
“నిన్ను పార్టీ లో చేసినపుడు.. నీతో సుఖ పడాలి అనుకున్నాను..ఈ లోగా నా కూతురు..నీ మొగుడి ప్రేమలో పడింది” అన్నారు
“నన్ను వదుల్చు కోడానికి ఆయన ప్లాన్ చెస్తున్నారా..అంటే విడాకుల కోసం” అంది
“నువ్వు విడాకుల కి రెడీ అవడం మంచిది..లేకపోతే వీళ్ళు ఇద్దరు….పని వుంది అంటూ..అమెరికా నో,అస్త్రెలియనొ వెళ్తారు..ఏమి చెయగలవ్” అన్నారు
“తర్వాత నేను ఏమి చేయాలి” అంది
“మంచి వయసులో వున్న అమ్మాయివి..పెళ్ళి చేసుకో” అన్నాడు.
సౌందర్య కొద్దిసేపు కూర్చుని బయలుదెరుతు..”మనం మాట్లాడు కుంది..ఆయన కు చెప్పొద్దు..”అంది.
సౌందర్య వెళ్ళాక నిట్టూరుస్తూ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు..
అక్కడున్న ఇద్దరు అమ్మాయిలు…ఆయన్ని బెడ్ మీద పడేసి మీదకు ఎక్కారు..
****
సౌందర్య ఇంటికి వచ్చేసరికి…ప్రకాష్…కొడుకుతో కలిసి కెరమ్ బోర్డు ఆడుతూ ఉన్నాడు..
ఆమె బాత్రూం లో దూరి స్నానం చెస్తు..ఆలోచన లో పడింది..
తర్వాత బెడ్ రూమ్ లో చీర కట్టుకుంటూ అద్దం లో చుస్తు…”నీ సుఖం నువ్వు చూసుకో..సుందు”అంది..
లోపలికి వస్తున్న ప్రకాష్..”చాలా sexy గా వున్నావు…”అన్నాడు.
సౌందర్య నవ్వి బొట్టు పెట్టుకుని హాల్ లోకి వెళ్ళింది..
“మేము ఇద్దరం..బజారు కి వెల్తున్నామ్” అన్నాడు ప్రకాష్.
ఇద్దరితో గేట్ వరకూ వచ్చింది..సౌందర్య.
“ఎవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ వుంటే…పిల్చుకొ” అన్నాడు.
అతని కళ్ళలోకి చుస్తు”ఎందుకో నా మీద అంత ప్రేమ”అంది.
“హమీద్ నిన్ను దెంగాడు..కదా…” అన్నాడు బుగ్గ గిల్లి.
సౌందర్య నవ్వి”మీరు వాడిని బెదిరించార”అంది.
ప్రకాష్ అలొచిస్తు”లేదు..ఎం”అన్నాడు
“మరి వాడు నన్ను ఇంకో సారి.. దెంగి…అదే అనుభవిస్తె” అంది
“ఒప్పుకున్నావ్…నీలాంటి అమ్మాయి వాడికి దొరకదు” అన్నాడు.
“ఊ.. నాకేమో కోరిక లు పెరుగుతున్నాయి..” అంది..కన్ను కొట్టి.
“ఓహ్..ఇంకా ఎవరి మీద అయినా కామం పుట్టిందా” అడిగాడు.
“ఇప్పటి దాకా హమీద్ మొడ్డ ఒకటే…దిగింది..మీరు ఏమో ..ఎ మొడ్డ దిగినా పర్లేదు…అంటున్నారు” అంది కొంటెగా.
ప్రకాష్ కి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది..కాని నిహారిక వాడే కార్ లు గుర్తు వచ్చి… నవ్వుతూ…బైక్ స్టార్ట్ చేసాడు..
“ఆ వస్తున్న బెగ్గెర్ నాయాల్లథొ కూడా దెంగించుకొ…నేను ఏమి అనుకోను” అని చూపించాడు.. బైక్ ను ముందుకు నడుపుతు.
సౌందర్య కి ఒళ్ళు మండింది…ప్రకాష్ నిర్లక్ష్యానికి..
ఆ ఇద్దరు బెగ్గెర్స్ ఆమెని క్రాస్ చేస్తుంటే…చూసింది..ఒకడు ఆమెకి తెలిసిన వాడే…వాడు ఆమెని చూసి నవ్వాడు…సౌందర్య కూడా నవ్వింది..లోపలికి వెళ్ళి గెట్ వేస్తూ.. చూసింది..వాడు అక్కడే నిలబడి ఉన్నాడు..
సౌందర్య తనను చూడగానే దగ్గరకు వచ్చి”అమ్మాయి గారు..ఆ రోజు మీతో ఉన్నవాడు ఎవరూ”అన్నాడు
“హమీద్”
“అప్పుడు కాదు ..తర్వాత…” అడిగాడు.
“ఏమో తెలియదు..వాడు ఎవరూ…” అంది.
“గాంధీనగర్ లో అడుక్కుంటూ వుంటాడు..వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తాడు” అన్నాడు
“వారిని..మీలో ఇలాంటి వాళ్లు కూడా ఉంటారా” అంది వింతగా.
“నేను డబ్బు ఇచ్చి అమ్మాయిని దెంగుతాను..నాకు అప్పు ఇస్తాడు” అన్నాడు..ఆమె కుడి సన్ను చుస్తు.
సౌందర్య పైట సర్దుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళింది..వాడు వెళ్ళిపోయాడు..
ఆ రాత్రి ప్రకాష్ పిలిస్తే పట్టించుకోకుండా…కొడుకు తో రెండో గదిలో పడుకుంది..
*****
స్టేషన్ లో వున్న మాధవి కి ఫోన్ వచ్చింది… రైల్వేస్టేషన్ పక్కన వున్న కొన్ని ఇల్లు తగల బడుతూ వున్నాయి..అని..
ci కి చెప్పగానే..జీప్ లో స్టాఫ్ ను తీసుకుని వెళ్ళాడు..
మాధవి..అపుడు సల్వార్,కమిజ్ లో వుంది…scooty మీద స్టేషన్ వైపు వెళ్ళింది..
కొన్ని పాకలు తగల బడుతూ వున్నాయి… ఫైర్ ఇంజిన్ ఆర్పుతొంది..
కొంతమంది ci వద్ద నిలబడి అరుస్తున్నారు.
మాధవి scooty దిగి..వారికి కొంచెం దగ్గరలో నిలబడింది..
వారిలో ఒకడు తనను చూడగానే.. నవ్వింది…గుర్తు పట్టి..
ఆమెని చూసి వాడు దగ్గరకు వస్తుంటే..పాకల మధ్య సందులొకి వెళ్ళింది..
హమాలీ ఆమె వెనకే వస్తూ… “నువ్వు ఏమిటి ఇక్కడ” అన్నాడు..ఆమె పిర్రల మీద కొట్టి..
“పాకలు ఖాళీగా వున్నాయి.ఏమిటీ” అంది..
“అందరు తగల బడుతున్న వాటి వద్ద ఉన్నారు..” అన్నాడు
“ఏమి జరిగింది..ఎలా అంటు కుంది నిప్పు” అంది..
ఆమె నడుము పట్టుకుని లాక్కుని”నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ..నీ మొగుడు వచ్చాడా..ఊరు నుండి”అన్నాడు.
వాడి నోట్లో నుండి గుట్కా వాసన వస్తోంది..
మాధవి దూరంగా జరిగి”నా పేరు మాధవి..నీ పేరు ఏమిటి”అంది.
“రజాక్…ఇక్కడే ఉంటాను” అంటూ లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్ట బోతున్నాడు.. వాడిని ఆపుతు”అక్కడ ఇల్లు తగల బడుతు వుంటే..ఏమిటిది”అంది.
“భలే దానివి…తగలెట్టింది..మా వాళ్లే” అన్నాడు.
“అయ్యో…నువ్వు కూడా ఉన్నావా”
“నేను స్టేషన్ లో వున్నాను…తగల బెట్టి న వారికి ఐదు వందలు ఇచ్చారు..” అన్నాడు దిగులుగా.
మాధవి వాడి లిప్స్ మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టి..”గుట్కా మానెయ్”అంది.
“నా గుడిసె లోకి వెళ్దాం” అంటూ లాగుతు వుంటే..
“ఇప్పుడు వద్దు..నా నెంబర్ తీసుకో” అంది.
వాడి నోకియా ఫోన్ లో మాధవి నెంబర్ తీసుకుని…మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చాడు.
ఈలోగా కొందరు…పరుగు పెడుతూ…”రేయ్ రజాక్…మేము రెండు రోజులు..పాత రైల్వేస్టేషన్ వద్ద ఉంటాం..”అంటూ వెళ్లిపోయారు..
“ట్రైన్ వచ్చే టైమ్ అయ్యింది” అంటూ వెళ్ళాడు హమాలీ.
మాధవి scooty వద్దకు వెళ్ళింది..fir రాసాడు అప్పటికే ci..
మొత్తం మంటలు ఆపాక…”తగల బడిన ఇంటికి ముఫై వేలు ఇస్తాం.. మా పార్టీ కె ఓట్లు వేయండి..”అన్నాడు కార్పొరేటర్.
స్టేషన్ కి వెళ్ళాక..”అక్కడి వాళ్ళే తగల బెట్టారు..సార్”అంది మాధవి.
“ఎవరో ఎలా తెలుస్తుంది.” అన్నాడు ci.
“నేను ట్రై చెస్తాను” అంది..
ఆలోచించి”ఇది చెత్త కేసు…డబ్బు దొరకదు…ఇలాంటివి నాకు అనవసరమ్..నువ్వు చూసుకో”అని వదిలేసాడు
6c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

Instagram link

twitter link

Telegram

channel :  https://t.me/+CD5VY4aWuUFhZGRl

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

group : https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

Avunu – 7, అవును  , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,Avunu

quarter

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page