BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 34 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 34 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 34 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

 

నెమ్మదిగా చూపు కిందికి దింపాను… పక్కలకి తోసుకొస్తూన్న దాని ఎఱ్ఱటిగుబ్బలూ , నా మొగుడి నడుం కి అల్లుకుపోయిన దాని పచ్చటి తొడలూ , దాని ఎఱ్ఱటి పిర్రల్ని ఒడిసి పట్టుకునున్న నా మొగుడి కాఫీరంగు చేతులకి కాంట్రాస్టుగామిలమిలా మెరిసి పోతున్నాయి
‘….
అలా కిందికి జారిపోతావేంటీ!…’ అంటూ ఫ్రిజ్ వతలవైపునుంచీ నా మొగుడి కంప్లైంట్…‘…టైల్స్ గోడలూ!…జారిపోనేంటీ!.. .ఉమ్మ్ఁ…’ అంటూ మళ్ళీ పైకి లేస్తూన్న వకుళ సన్నాయి నొక్కులూ
‘…
ఎహే!…ఇక్కడ బాగోలేదుకాఫీ టేబుల్ దగ్గరకెళ్దాం దా!…’అంటూ తన ప్రయత్నాల చప్పుడ్లు…‘…ఇంకా నయం!…బజార్లో కెళ్దామన్నావు కాదు!…’ అంటూ ఆపుతూన్న దాని గాజుల గలగలలూ
నేనూ జారడం మొదలైంది…‘…అక్కడికెళ్ళడం తప్పదేమోరా భగవంతుడా!…’ అనుకుంటూ చేతికంకిన వాటిని కిందికి నొక్కి పైకి లేస్తూ ఏంటా అవి!?…అనుకుంటూ చూశాను… మధు చేతులవి… తన అరచేతుల్ని గోడకి నొక్కిపెట్టి కదులుతున్నాడు నా తొడల మధ్య
ఒక ఐడియా మెరిసింది బుర్రలో!…‘…వకూ!…’ అంటూ సన్నగా బుసకొట్టానుఅది నా వైపు తలతిప్పింది
మధు భుజాల్ని మోచేతుల్తో కిందికి నొక్కేస్తూ పైకి లేచి , ముందు కుడి కాలినీ , ఆపైన ఎడం కాలినీ తన చేతులమీంచి పైకి తీసుకునిచెరో వైపూ దించి కుర్చీలో కూర్చున్నట్లుగా తన ముంజేతుల మీద కూర్చున్నాను
తనూ నా మొగుడి భుజాలట్టుకుని పైకి లేచి ,తన చేతుల్ని పక్కలకి సర్దుకునిముంజేతులమీద సెటిలై… గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకుని ‘…బలే!…’ అన్నట్లుగా నవ్వుతూ నాకు కన్ను గీటింది… పొంగిన దాని గుబ్బలు నా మొగుడి మొహాన్ని కప్పేశాయనుకుంటా!…తన జుత్తు మాత్రమే కనిపిస్తూంది పైకి
‘…
బాగుందీ పొజిషన్!…’ అని ముద్దముద్దగా దాన్ని మెచ్చుకుంటూ నడుం కదపడం మొదలెట్టినట్లున్నాడు నా మొగుడువకుళ స్థనాలు లయగా కదలడం మొదలెట్టాయిమధ్య మధ్యలో తలెందుకు విదిలిస్తున్నాడబ్బా!… అనుకుంటూ పరీక్షగా చూశాను… నలుపుడ్లతో ఎఱ్ఱబారిన దాని కుడి చనుమొన , నా మొగుడి ఎడం చెవిలో పైకీ , కిందికీ కదులుతూందిఅవతల చెవిలో కూడానేమో! …అంచేతే కితకితలు!… అనుకుంటూంటే… మొదలయ్యాయి ,మధు పోట్లు
నా చిరకాల వాంఛ తీరేట్టుగా మధు జుత్తు నా చంకల్లోగుబ్బలకీ , వాటి మధ్యా , తొడ మూలాల్లో , పొత్తికడుపు మీదా , పిర్రలమీదాపిక్కల మీదా రుద్దుకుంటూంటే …పోట్లమీద పోట్లు పడుతూంటే… ‘… ఒకేసారి నా వాంఛానా మొగుడికోరికా బలే తీరుతున్నాయి…’ అనుకుంటూ , వకుళ వైపు చూశాను
ఆల్చిప్పల్లాంటి దాని కళ్ళు మత్తుగా మూతబడున్నాయిఎఱ్ఱటి పెదాలమీద అందమైన చిరునవ్వు మెరుస్తూందిదాని పొడుగాటి వేళ్ళు నా మొగుడి చిక్కటి తలకట్టులోకి చొరబడిగుబ్బలకొత్తుకుంటున్నాయి
‘…
ఉహ్హ్స్వర్గం…’ అంటూన్న నా మొగుడి మంద్రపు మాటా!…‘…అనుమానమా!…’ అని సర్టిఫై చేస్తూన్న బొంగురు స్వరం , చెవుల్లో పడేసరికి , మధుని వాటేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాను … తృప్తిగా!
ఇంతలో ఫ్రిజ్ మీదెట్టిన మగాళ్ళ సెల్ ఫోన్స్ మోగాయిఒక్కసారే!… వాటిని పట్టించుకోకుండా దున్నేస్తున్నారు మగాళ్ళుకాసేపు మోగి ఆగిపోయాయి…‘ …అమ్మయ్య…’ అనుకుంటూంటే ఓ అర క్షణం తరవాత మళ్ళీ మొదలూ
ఒళ్ళు మండి , చేతికందిన దాన్ని అందుకుని చూశానుఅది మధుదిఆఫీస్ నుంచితన చెవిదగ్గరెడ దామా!… అనుకుంటూంటే …
‘…
ఇస్స్…’ అన్న వకుళ బుసఅటు వైపు చూశాను… ‘…బిజీ!…విల్ కాల్ బాక్ సూన్ …’ అన్న టెంప్లేట్ సెలెక్ట్ చే సి నాకు చూపిస్తూందది … థంప్సప్ చూపించి నేనూ ఆ పనే చేసి గడియారం వైపు చూశానుతొమ్మిదిన్నరౌతూంది… ‘…పావుగంటనీంచి నడుస్తూంది , ఈ వంటింటి వాయింపు…’ అనుకుంటూ మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాను
మగాళ్ల రొప్పులు పెద్దవౌతున్నాయి…‘…కాసేపట్లో ఐపోతారేమో!… అనుకుంటూంటే మళ్ళీ మోగాయిమొబైల్స్మధుది తీసి చూస్తే …అర్జెంట్ఆఫీస్అని ఫ్లాష్ అవుతూంది
‘…
వికాస్!…మీ …బాసిణి…’ అని ముందుకొంగి నా మొగుడి చెవిలో గొణుగుతూంది వకుళ … ‘…య్దూ!… ఆఫీస్ …అర్జెంటట!… ’ అని నేనూ గొణిగాను …దాని మొగుడి చెవిలో
‘…
ఆఁ…’ అని దున్నుడు స్పీడు పెంచినట్లున్నారు… ‘…హుహుహుహుమ్మ్హూఁమ్మ్…’ మగ రొప్పులతో గది అదురుతూంది… అతి కష్టం మీద మా గొంతుల్ని అణుచుకుంటున్నాం నేనూవకుళా… …ఫోన్లు ఆగకుండా మోగుతూనే ఉన్నాయివాచ్ మన్ గాడు పరిగెత్తుకొస్తాడేమోరా దేవుడా ! అనుకుంటూంటే ‘…ఆహ్హ్అఆహ్హ్…’ ల మధ్య నా పూలోతుల్లో వెచ్చటి జడివాన
వకుళ ఫోన్ ఆన్ చేసి చెవిదగ్గరెట్టిందేమో!…‘…ఆహ్హ్ …గుడ్మార్నింగ్మధూ!…’ అంటున్నాడు వికాస్రొప్పుల మధ్య
‘…
ఇప్పుడేంటిగుడ్మార్నింగ్!?…’ అని మధు అంటూంటే…‘ఇస్స్…’ అంటూ తన పెదాల మీద వేలెట్టి , ఆవిడ పేరు మాధురీ గోయల్… అని ఒక చెవిలో గుసగుసలాడి , మరో చెవిదగ్గర ఆన్ చేసిన ఫోన్ పెట్టాను… అవతల వాళ్ళు చెప్పేది వింటూనే గెంటు తున్నాడు …నా వైపు చూసి నవ్వుతూ
‘…
ఛీ!…’ అంటూ ఓ చేత్తో నా నోరు మూసుకుని వెనక్కి వాలిపోయాను …ఫోన్ మైక్రోఫోన్ నుంచి దూరంగా ఉండడానికి
వికాస్ స్పీకర్ కూడా ఆన్ ఐనట్లుంది…‘…ఏంటంత ఆయాసపడిపోతున్నావ్!…’ అంటూన్న మాధురీ దీదీ గొంతు ఖంగుమంది…‘… న్నింగ్ …ట్రాక్మీదున్నానువిల్ల్ కాల్ బాక్…’ అని బొంకి…‘ …ఆఫ్…’ అని సైగ చేసి ,వకుళ చేతికిచ్చాడేమో తన మొబైల్!… ఆఖరి పోట్ల అదుర్లకి ‘…..ఉమ్మ్..’…అంటూ అది కుస్తీ పట్టడం కనిపించింది … అది ఆఫ్ చెయ్యబోయి , వాల్యూం తగ్గించిందేమో!…
‘…
ఏ ట్రాక్ …మీదున్నావో తెలుస్తూనే ఉందిలే!… నీ ఒళ్ళో వకుళ కదూ!…సాయంత్రం నీ బాస్ కోసం కాస్త మిగుల్చు!…బై!…’ అని నవ్వుతూ దీదీ అంటూన్న మాట సన్నగా వినిపించి లైన్ కట్ ఐపోయింది…‘…ఛీ!…’ అంది వకుళ , మొహాన్ని కందగడ్డలా చేసుకుని
‘…
ఏమనుకున్నావ్!…అసాధ్యురాలావిడ!…’ అన్నాడు వికాస్ , నవ్వుతూ
‘…
ఓకే!…ఐ విల్ కాల్ హిమ్ నౌ!…విల్ బి ఇన్ ఆఫీస్ …ఇన్ ఏన్ అవర్థాంక్స్ సుచీ!…’ అంటూ మధు లైన్ కట్ చేస్తూంటే…‘ …ఎవరా సుచీ!…’ అన్నాను … నా గొంతులో ఈర్ష్య ధ్వనించిందేమో!…‘…నా నలభైఐదేళ్ళ సెక్రటరీసుచరిత… వెరీ స్ట్రైట్ …’ అన్నాడు మధు నవ్వుతూ
‘… 
నిజంగా సుచరితేనే ఆవిడఏం బాధ పడక్కర్లే!…’ అంది వకుళతనూ గొంతు కలుపుతూ… ‘…నీకులేని బాధ నాకెందుకూ!…’ అంటూ తల తిప్పుకున్నానుదొరికిపోయానే!…అని బాధ పడుతూ
ఇంతలో మరో సారి మోగిందిమధు మొబైల్…‘…హాఁ దీపా భాబీ!…ఇప్పుడే మీకు ఫోన్ చేద్దామనుకుంటున్నాం!…’ అని బొంకుతూ స్పీకర్ ఆన్ చేశాడు మధు
‘…
వరసలు కలిపేస్తున్నావ్ప్రోగ్రామ్ సంగతేంటీ?… అనుకుంటున్నాం!… అంటున్నావు!…ఎవరెవరున్నారేంటక్కడ!?…’ అంటూ ప్రశ్నలు గుప్పించిందావిడ
‘…
అది చెబ్దామనే!…ఓ చిన్న సమస్యవికాస్ వాళ్ల బాస్ , వైఫ్ …మీలాగేమా ఇంటికి వస్తామని అంటేమా తరఫున మాటిచ్చేశాడట… మనం మరో రోజు…’ అంటూ అర్థోక్తి లో ఆపేశాడు మధుతెచ్చిపెట్టుకున్న విచారంతో!…
‘…
ఒహ్ఓ రెండు రోజుల్లో బిమల్ యూరప్ కి వెళ్తున్నాడుఏదో కాన్ఫరెన్సుకి…’ అని ఓ అరక్షణం నిరుత్సాహంగా ఆగిపోయి ‘…అవునూసంధ్యేదీ!?…కనుక్కుందామని తను ట్రై చేస్తేసెల్ స్విచ్ ఆఫ్ ట …ఇంతకీ ఏ వయస్సు వాళ్ళేంటీ!?…సంధ్య కీవకుళకీ ఓకే యేగా! ’ అందావిడ ధారాళంగా
‘… 
మీకన్నా ఓ మూడు , నాలుగేళ్ళు జూనియర్స్ అనుకుంటాచాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సేఫ్ పార్టీలని వికాస్ అంటున్నా…’ అనేస్తూన్న మధు నోరుమూశేశానునా అరచేత్తో… ‘…ఏయ్ సందూ!…’ అంటూ విడిపించుకోడానికి మధు ట్రై చేస్తూంటే
‘…
ఆహ్నీ ఒళ్ళో ఉందానాయనా సంధ్య!…అంచేతా ! ఇంటికి చేస్తే నో రిప్లయ్!…సరే!…మేం రెడీ , సాయంత్రం కలుద్దాంమోర్ ద మెర్రియర్!…’ అని నవ్వుతూ కట్ చేసిందావిడ
‘…
నా పరువు తీశేశావ్!…’ అని అరిచేశాను , దిగిపోదామని పెనుగులాడుతూ… ‘…ఏం కాదు..’ అంటూ నా పిరుదుల్నట్టుకుని …అహ్హ్… అంటూ మరోసారి తన మొత్త కొత్తుకుని మిగిలిందాన్ని కూడా నా లోతుల్లోకొదిలేశాడు మధు… తను వినేట్టుగా పైకి ‘…ఛీ…’ కొట్టినా ‘… ఎంత కోరికోనామీద!…’ అని మనస్సులో సంతోషిస్తూ తన భుజం మీద తల వాల్చుకుంటూంటే … ‘నచ్చిందా! …’ అన్నట్లుగా నాకు కన్ను గీటాడు ఎదురుగా నిలబడ్డ వికాస్
తనతో కళ్ళు కలపలేక చటుక్కున దిగి పారిపోతూంటే , వికాస్ జబ్బుచ్చుకుని ఆపేసరికి సిగ్గుతో …తన కళ్ళల్లోకి చూడలేక ,తల దించుకున్నాను
అప్పటిదాకా తన పక్కనే ఉన్న వకుళ , నవ్వుతూ దూరం జరిగిపోయి , నైటీ వేసుకుంటూనే , ఓర కంటితో చూస్తూండిపోయింది
‘…
పర్లేదు సంధ్యా!…మాంఛి రసికురాలు మీ దీప!…’ అని ఓసర్టిఫికేటు పడేసిఓ కాఫీ కప్పందుకుని , టవల్ చుట్టుకుంటూనే ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ హాల్లోకి నడిచాడు వికాస్
‘…
బ్రేక్ ఫాస్ట్ రెడీ చెయ్యండమ్మాయిలూఇప్పుడే వచ్చేస్తాంఅంటూ టవల్ చుట్టుకుని , తలుపుదాకా వెళ్ళికాఫీ ప్లీజ్ అంటూ ఆగిపోయి పోయిరమ్మన్నట్లుగా తలూపాడునైటీ ఎక్కించుకుంటూనే గబగబా కాఫీ ఓ కప్పులో పోసి ముందుకెళ్ళి అందించాను
థాంక్స్ చెప్తూ అందుకుని , ‘…మాట…’ అంటూ వకుళని పిలిచిఓ రెండడుగులేశాడుదాని వెనకే నేనూ బైల్దేరాను , పిచ్చిదానిలాగ
‘…
సంధ్యా!…పర్సనల్!…’ అంటూ నా వైపు చూశాడు మధుఆగమన్నట్లుగా
మనస్సు చివుక్కుమనడంతో వెనక్కి తిరిగానుకళ్ళల్లో నీరు తిరుగుతూంటే కిటికీలోంచి బైటికి చూస్తూండిపోయానుదాచుకోడానికి
… నా భుజం మీద సేద తీర్చే ఓ అలవాటైన స్పర్శ… చివాల్న వెనక్కి తిరిగి , తనని కౌగిలించేసుకుని , ‘…ఇంక చాలిది …నన్నింటిదగ్గర దింపేసి వెళ్ళు వికాస్…’ అంటూ తన గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నాను
‘…
ఏయ్… రిలాక్స్ఎవరి సంసారాలు వాళ్లవనీఇదంతా టెంపరరీ అనీ మర్చిపోకుఅంటూ చుబుకముచ్చుకుని నా మొహాన్ని పైకెత్తి , పెదాలమీద ముద్దెట్టుకుని.. నా వెన్ను నిమురుతూండిపోయాడు ,…
ఎంతసేపలా ఉండిపోయామో!… వెనకనించి గొంతుసవిరించుకుంటూన్న చప్పుడు విని తలలు తిప్పాంమధు , వకుళ
‘…
ఒహ్సారీ సంధ్యా!…అఫెండయ్యావా!…’ అంటూ లోపలికొచ్చారిద్దరూ… కొద్దిగా విడిపోయాం , మేమిద్దరం
‘…
మా కొత్త బాస్ …ఇవాళ సాయంత్రం వాళ్ళావిడతో కలిసి ఇక్కడికొస్తామని కబురుకాదనలేనుసరేఅంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఏమను కుంటారో!… అని సందేహం… వకుళని విడిగా కనుక్కుందామనీ!…’ అన్నాడు మధునా వైపు చూస్తూ… నేనేం మాట్లాడకుండా తల తిప్పు కున్నాను
‘…
పూర్తిగా కొత్తవాళ్ళు కదా!…సరిపోయేవాళ్ళోకాదో!!…’ అన్నాడు వికాస్…‘..ఆ ఇబ్బందేమీ లేదు వికాస్!…మన గ్రూప్ లో ఉండదగ్గవాళ్ళే! ’ అన్నాడు మధుగ్యారెంటీ ఇస్తూన్న స్వరంలో… ‘…చూద్దాం!…’ అన్నాడు వికాస్ …
‘…
నువ్వేమంటావ్ సంధ్యా!?…’ అన్నాడు మధునా వైపొక అడుగేయబోయి ఆగిపోయి… ‘…నేనేమంటానూ!…మీ …పర్సనల్కదా!…’ అన్నాను …మరో వైపు చూస్తూ,,,
‘…
ఏయ్ సంధ్యా!…మీ ఇద్దరికీ ఓ సర్ప్రైజ్ ఇద్దామనే నన్ను విడిగా తీసికెళ్ళి చెప్పాడు…’ అంటూ నా పక్కన చేరి…‘…ఏవనుకోకే!…తన మాటతీరు తెలుసుగా నీకూ!….’ అని చిన్నగా నాకు మాత్రమే వినిపించేలా అని… , ‘…రమ్మని చెప్పేశాం వికాస్ …మీకేం అభ్యంతరం ఉండదు …నాదీ పూచీ!…’ అంటూ నా వెనకనీంచి చెయ్యి జాపి తన చేతిని నిమిరింది…..కాస్త మెత్తబడ్డాడు వికాస్
‘…
ఏమనుకోకు సంధ్యా…!’ అంటూ నాకు మరోసారి చెప్పి…‘…స్నానాలు చేసొద్దాం వికాస్…’ అంటూ తన చెయ్యుచ్చుకుని మేడ మెట్లవైపు దారి తీస్తూ…‘…పిల్లల గదిలో టవల్సున్నాయా వకూ!?…’ అన్నాడు మధు
‘…
ఇప్పుడే వచ్చేస్తానే!…’ అంటూ నా వీపు తట్టిమగాళ్లని దాటుకుంటూ పైకి పరిగెత్తింది వకుళ… ‘…మాయలమారి పిల్ల!…’ అని నవ్వుకుంటూ ఎగ్స్ పగలగొట్టడం మొదలెట్టాను… ‘…వచ్చేశానే!…’మరో రెండు నిమిషాల్లో నా పక్కన జేరింది వకుళ
ఓ పావు గంటలో స్నానాలు చేసి తయారై , మొబైళ్ళల్లో మాట్లాడుతూ డైనింగ్ హాల్ లోకొచ్చారు మగాళ్ళు… ‘…తొందరగా పెట్టండి… కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు చూసుకుని లంచ్ టైమ్ కల్లా వచ్చేస్తాం… అన్నాడు మధు ఓ కుర్చీలో కూర్చుంటూ
‘..
ఆఁ!…వచ్చేస్తారు!…గెస్ట్ లని పిలిచేస్తే ఐపోయిందీ?…ఇక్కడ పనులెవరు చూస్తారూ!?…’ అని దెప్పింది వకుళట్రే లని ముందుకి తోస్తూ
‘…
మీ కన్నా బాగా ఎవరు ప్లాన్ చెయ్యగలరు వకూ!…మేముంటే అడ్డుకూడానూ!…’ అన్నాడు వికాస్ , మరో కుర్చీలో సెటిలౌతూ అందుబాటులో కొచ్చిన దాని పిర్రని పిసికిపండు టమాటాలా తయారైంది దాని మొహం
ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో మధువైపు చూశాను …నన్ను దగ్గరకి రమ్మన్నట్లుగా చెయ్యి జాపాడు చిరునవ్వుతోఅడ్డంగా తలూపాను ,దూరంగా జరుగుతూ
… 
కాసేపట్లో గబగబా పూర్తి చేసి , కార్ల తాళాలు అందుకుని బయల్దేరిన వాళ్ళేమొహాలుమొహాలు చూసుకుని , చటుక్కున వెనక్కొచ్చి , నన్ను మధూదాన్ని వికాస్ అదాట్న కౌగిల్లోకి లాక్కుని , పెదాలందుకున్నారు …
‘…
ఉమ్ఁఉమ్మ్ఁతొందరగా వెళ్ళిరండిపనులున్నాయి…’ అన్నాను , ముందుగా మధు కౌగిట్లోంచి బయటపడి
‘…
అవును వికాస్… నడులంచ్ అయిపోయింతరవాత వెచ్చగా రెస్ట్ తీసుకుందాం…’ అన్నాడు మధు , ఇంకా తన భార్య పెదాలని వదలని నా మొగుడివైపు చూస్తూ
‘…
తోకలు కోసీగలంఇవాళ మా జోలికొస్తే!…’ అంది , అప్పుడే విడిపించుకున్న వకుళ , డీప్ నెక్ నైటీ లోంచి ఉబుకుతూన్న గుబ్బల్ని అరచేతుల్తో కప్పుకుంటూ
‘…
ముందరి తోలు… కాదుగదా!…సాయంత్రం రాబోయే ఆడ గెస్ట్ లు అన్యాయమైపోతారు…’ అన్నాడు మధు , దొంగ భయం నటిస్తూ పాంట్ ముందు …డేరాని చేతుల్తో కప్పుకుని
నేనూ వకుళా ముసిముసి నవ్వుల్తో మొహాలు చూసుకున్నాంమగాళ్ళు నవ్వుతూ బయటికెళ్తూంటే
…‘…ఆకలి దంచేస్తూండడంతో వంటిట్లో చొరబడి , చెరో ట్రేనందుకున్నాంనేనక్కడే మొదలెట్టా
‘…
రా!…’ అంటూ మరొక ట్రే ని అందుకుని డైనింగ్ టేబుల్ వైపు బయల్దేరింది…‘…ఎందుకే!…ఇక్కడే కూర్చుని తినేస్తే పోలా!…’ అని నేనన్నా , అది ఆగకపోవడంతో , నేనూ దాని వెనకే నడిచాను
‘…
రూప ని రమ్మని ఫోన్ చేశా!…దానికి వంటపనప్పగించిమనం సాయంత్రంపు ఏర్పాట్లు చూసుకుందాం …’ అంటూ ఓ కుర్చీలో కూలబడింది…‘…అవును కదూతిన్న తరవాత మాట్లాడ్దాం!…’ అంటూ దానిపక్కన కూర్చుని లాగించడం మొదలెట్టాను… కాసేపట్లో ఆ పని ముగించి కాఫీ సిప్ చెస్తూ ప్లానింగ్ మొదలెట్టాం
‘…
ఎన్నింటికి కలుద్దాం!?…’ అన్నది మొదటి ప్రశ్నకాస్త తర్జన , భర్జనల తరవాత సాయంత్రం ఐదింటికి… అని నిర్ణయమైపోయింది
‘…
సరే!…కలిశాంఆ తరవాత !…’ అన్నాను
ఎవరి భార్యలతో వాళ్ళు గుండ్రంగా వేసిన సోఫాల్లో సెటిలవడంలైట్ హగ్ తో పరిచయాలు
… 
బెరుకు తగ్గడానికి కొత్త పరిచయస్త్థులతో ఒళ్ళూఒళ్ళూ రాసుకునేలా స్లో మ్యూజిక్ డాన్సులు…, మ్యూజిక్ ఆగగానే ఎవరి సీట్లల్లో వాళ్ళు చేరాలనే ఒప్పందం … డ్రింక్స్ బ్రేక్ లో ఆడాళ్ళూమగాళ్ళూ రెండు గ్రూపులుగా చేరి కొత్త పార్ట్నర్స్ తో అనుభవాలగురించీకార్పరేట్ సెక్టర్లో చాటుమాటు రసికత్వాల గురించి చర్చతో మొదలెట్టి …అవి పాతవైపోయాయిగా!…అంచేత మనం …కొంతవరకైనా వెరైటీ గా చేస్తేనోఅనుకుని … సరే ననుకోడం
ఎలా మొదలెట్టాలీ అని చర్చ …రౌండ్ వన్బట్టలిప్పుకోడం
‘…
బట్తల నంబర్ ని కంట్రోల్ చేస్తే నయమేమో!…లేక పోతే అదే బోల్డెంత టైం తినేస్తుంది…’ అంది వకుళ
‘…
అవునుఆడాళ్ళ ఒంటిమీద మాక్సిమం నాలుగూమగాళ్ళ ఒంటిమీద మూడు బట్టలుండచ్చంటే!… ’ అని ప్రపోజ్ చేశానుఓకే అంది వకుళ
ఇక రౌండ్ టూ… అసలు పనివేర్వేరు గదుల్లోనా!…లేక హాల్లోనేనా! … ఎన్ని రౌండ్లు!?… వీటికి మాత్రం సమాధానాలు పట్టుకో లేకపోయాంఎంత ట్రై చేసినాదాంతో అందరితోనూ ఆలోచించింతర్వాత చూద్దాంఅనుకుని ఒదిలేశాంఎందుకైనా మంచిది ఐదు పడకలు ఏర్పాటు చ్చెయ్యాలిఅనుకుని ముందుకెళ్ళాం
డిన్నర్… ఎనిమిదింటికి హోటల్ వాళ్ళు తీసుకొస్తారు… టేబుల్స్ మీద అరేంజ్ చేసింతర్వాత వాళ్లని పంపించేయడంనచ్చిన పార్ట్నర్ పక్కన కూర్చుని డిన్నర్… తరవాత అందరూ హాల్లో చేరడం ఆ పైకధ!… అని ఫైనల్ చేశాం
‘…
సరేఆడ గెస్ట్ లకి ముందుగా ఏమైనా చెప్దామంటావా!…’ అన్నాను
ఆడాళ్ళు నైటీలు , మగాళ్ళు నైట్ గౌన్స్ తెచ్చుకోవాలనీ , ఇష్టముంటే …క్క … జుత్తు తీసేకుని రావాలి… అనుకున్నాం
‘…
ఇంకేమున్నాయీ!…’ అని కాసేపు ఆలోచించి , అందరూ కూర్చుని ఫైనల్ చేసుకోవలసిందే!…’ అనుకుని , రిలాక్స్ అవుతూంటే
‘…
అవునూ!… రౌండ్ వన్ ఏదైనా గేమ్ తో మొదలెడ్తే!?…’ అన్నాను… ‘…బానే ఉంటుంది గానీ … ఆ గేమ్ ని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి…’ అంది వకుళ … ‘…ఎందుకంత బాధ!…ఏదో సరదా గేమ్ఎవరు ముందు మొదలెట్టాలీ అనే డౌట్ వస్తే ఓ బొమ్మా – బొరుసూ వేసో , లేకపోతే పేక ముక్క తీసో నిర్ణయించుకోడం ,లాంటివి…’ అన్నాను …
‘…
వాటికైనా …రూల్స్ కరెక్ట్ గా అనుకోవాలిలేక పోతేనా!…ఆడ గెస్టులకి ప్రమాదంముఖ్యంగా నీ మొగుడిలాంటివాడితో!…’ అందది ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో…‘..ఏంటవీ!?…’ అని కూపీ లాగాను
‘…
నోటితో చెప్పుకోలేని పనులన్నీ చేయించాడ్లే!…’ అందది మరో వైపు చూస్తూ…‘…అంత కాని పనేంచేయించాడమ్మా నా మొగుడూ! … చెప్పూ!…’ అంటూ దెబ్బలాటకి దిగాను
‘… 
అహాఁ..కాని పన్లేం కావులే!…ఏకాంతంలో ఐతే మజాయేగానీకట్టుకున్న మొగుడిముందు చేస్తే జీవితాంతం దెప్పుడ్లే!… ‘ అంది వకుళ కందిపోయిన మొహంతో
…‘…
అందుకోసమా తల్లీ!…పొద్దున్న నే కిచెన్ లోకొచ్చేసరికి … మాంచి ఉత్సాహంగా ‘…కలనిజమాయెగా! …కోరిక తీరెగా!…’ అని కూనిరాగం తీస్తున్నావ్!…ఏమేం తీరాయేంటీ?…’ అన్నాను
ఏ కళనుందో!…‘…అవునే!…నిజంగానే నా కోరిక తీరిందిఎవరు చూస్తారో!..అన్న బెరుకు లేకుండాపరాయి మగాడితో నేను రెచ్చిపోతే నా మొగుడు ఏమనుకుంటాడో అన్న బెదురు లేకుండావిశ్రాంతిగా , మా బెడ్ రూం లోనేను మెచ్చిన మగాడితో ఓ పూర్తి రాత్రి గడపడం …ఒహ్!…భలే ఉందనుకో!…’ అని మొదలెట్టిందదిఇంచు మించు లొట్టలేసుకుంటూ.
 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 34, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button