BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 37 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 37 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 37 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

.ఆరెందుకే!…ఇంకో జంటని పిలిచారేంటీ కొంపదీసి…’ అన్నానుఓ మూలగా పడున్న ఆరడుగుల దివాన్ని చూపించి…‘…ఏమో!…నాకేం తెలుసూ… వెంకట్ వాళ్ళని పిలుద్దామంటే ఒద్దన్నావ్ గా!…’ అని సాగదీసింది వకుళ
… 
మాటలు వినిపించాయేమో!…తలలు మావైపు తిప్పి విజిలేశారు మా మగాళ్ళు… ‘… పనివాళ్లు వింటారనైనా లేకుండా ఏంటా ఈలలూ!…’ అని వాళ్ళని గోమూగా కసురుతూ పక్కన చేరాం
గెస్టులు రావడానికింకా టైం ఉందిఓ రౌండ్ వేసుకుందామేంటి అమ్మాయిలూ!…’ అన్నాడు మధు నన్ను తినేశేలా చూస్తూ
చప్పుడు పైకి రాకుండా పెదాలు కదిపి తనకిఛీకొట్టి, …ఆ దివాన్ అక్కడెందుకుందీ!… అన్నానుమాట మార్చడానికి
‘…, 
అదా! …కృషి క్షేత్రంవర్కర్స్ వెళ్ళిపోయింతర్వాత మధ్యలోకి లాగుతాంలే!…’ అన్నాడు వికాస్ ,కన్ను గీటి
ఒంట్లో రక్తమంతా మొహం లోకి చేరడంతో నాకు నోటమాటరాలేదుదివాన్ మీదున్న జంటని రెప్పలార్పకుండా ,ఎనిమిది జతల కళ్ళు చూసే …పాడు… సీన్ ఊహించుకునేసరికి
‘…
ఛీ!… అందరూ మనలాంటి వాళ్ళనుకున్నావా!…’ అంటూ దెబ్బలాటకి దిగింది వకుళకందగడ్డలాంటి మొహంతో
‘…
మనకన్నా ఓ నాలుగాకులు ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళే , ఆ వచ్చేవాళ్ళు…’ అన్నాడు మధు నవ్వుతూ
‘…
వీళ్ళ నోట్లో నోరెట్టి నెగ్గలేమమ్మా!…రా!…’ అంటూ వకుళని చెయ్యుచ్చుకుని వంటింటివైపు లాక్కెళ్ళాను , ‘…వెళ్ళండి!…తరవాత ఎలాగూ తప్పదు…’ అంటూ నవ్వారు మొగుళ్ళు
…‘…
ఏం దీదీ!…మరో రౌండ్ టీ ఇచ్చేదా!…’ అంది రూప మా మొహాల్ని కొంటెనవ్వుతో పరికించి చూస్తూ… ‘…టీ కాదుకాఫీస్ట్రాంగ్ గా కలుపు…’ అని దానికి ఆర్డరేసితయారుగా ఉన్న తినుబండారాల వైపు తల తిప్పాం
ఓ నాలుగురకాల మంచూరియాలు రెడీగా ఉన్నాయి ,పుల్లలు గుచ్చిమసాలా కాజూచిప్సూ ప్లేట్లల్లో రెడీగా ఉన్నాయితలో రెండూ రుచి చూసిబాగున్నాయనుకుని , కాఫీ కప్పులుచ్చుకుని హాల్లోకెళ్ళాం
మగాళ్ళు మినీ బార్ లో స్టాకు చూసుకుంటున్నారు… ‘…ఆడాళ్ళకి వైన్ చాలనుకుంటాజిన్ ఎలాగూ ఉంది… విస్కీయే అనుమానం… మనకి తలో రెండు పెగ్గులూ వస్తుందేమో!…’ అంటున్నాడు మధు… ‘ సరిపోదునేతెస్తానాగు…’ అంటూ బయల్దేరబోతున్నాడు వికాస్
‘…
ఏమక్కర్లే!…ఉన్నది చాలు…’ అంటూ నా మొగుడికి అడ్డు పడింది వకుళ , కాఫీ కప్పు అందిస్తూ
‘…
మందెక్కువైతే …ని… తక్కువౌతుందనా!…’ అని వెక్కిరించాడు మధు…‘…అలాగే అనుకోండి…’ అంటూ తనకి కాఫీ అందిచ్చాను
‘…
ఎలా ఉన్నాయి ఏర్పాట్లు!…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…సైడ్ టేబుల్స్ ఏవీ!?…’ అంది వకుళవంక పెడుతూ…‘…అదో వస్తున్నాయి…’ అన్నాడు మధుమోసుకొస్తూన్న వర్కర్స్ ని చూపిస్తూఅన్నీ చెక్ చేసుకుని , వాళ్ళని పంపించేశారు
‘…
ఇంకో పావుగంట టైముంది…’ అన్నాడు వికాస్మా వైపు వంకర నవ్వు విసురుతూ
‘…
వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకురండి…’ అంటూ మా మొగుళ్ళని హాల్లోంచి తోసి , వంటింట్లోకెళ్ళి మరోసారి చెక్ చేసుకుని , రూపని పంపించి హాల్లోకొచ్చి చూద్దుము కదా!…వాళ్ళు మళ్ళీ తయారుమినిమం ఎన్ని గుడ్డలుండాలి ఒంటిమీద!…అంటూ
‘…
ఆడైనా , మగైనా , మాక్సిమం మూడుపుచ్చు డౌట్స్ పక్కనెట్టి , డీసెంటు గా డ్రెస్ అయ్యి రండి…’ అంటూ వాళ్ళని తరిమి సోఫాల్లో కూలబడ్డాంగెస్ట్ లకోసం ఎదురుచూస్తూ
ఓ పది నిముషాల్లో వచ్చారిద్దరూ …జీన్స్ , హాఫ్ స్లీవ్ బుష్ షర్ట్స్ లో ఘుమఘుమలాడిపోతూ
‘…
ఏంటీ!…దిట్టంగా సెంటు పట్టించారూ!..’ అన్నాను… ‘…తయారై రమ్మన్నారుగా!…’ అన్నాడు మధు వకుళ పక్కన కూర్చుంటూ
‘…
దాని వాసనలకి ఒంటిమీద గుడ్డలు చింపేసుకునే ఆడాళ్ళెవరూ లేరిక్కడ! …’ అని వెక్కిరించింది వకుళ
‘…
మేం ఆశా జీవులంవచ్చే వాళ్ళల్లో ఎవరైనా ఉండచ్చుగా!…’ అన్నాడు వికాస్ నా పక్కన జేరి
‘…
ఇంతలో మధు మొబైల్ మోగింది… తను ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఎవరికో ఇంటి డైరెక్షన్స్ ఇస్తూంటే ‘… వెళ్ళండి ఆశాజీవులూ!..ఎవరో వస్తున్నారుట్రై యువర్ లక్!…’ అంటూ వాళ్లని మాటల్తోనే బయటికి తోశాం… (EOP 138)

కాసేపట్లో కారాగిన చప్పుడు… ‘…రావే!…’ అంటూ వకుళ లేడిలా లేచి పరిగెత్తిందిలేవబోయిందాన్నేపొద్దున్న అనుభవం గుర్తుకొచ్చి కూర్చుండిపోయిటైం చూశానుఐదున్నరఅరగంటాలస్యంమనవాళ్ళ పంక్యువాలిటీ …తెలిసిందేగా! …అనుకుంటూ ఎదురు చూశాను …ఎవరబ్బాఆ వచ్చిందీ!…అనుకుంటూ
ఓ రెండు నిముషాల్లోబెంగాలీ లో మాట్లాడుతూన్న వకుళ గొంతు వినగానే వచ్చిందెవరో అర్థమైపోయిందిమరుక్షణం బిమల్ బాబూ , అదీ ప్రత్యక్షం… ‘…గురుడు తయారయ్యే వచ్చాడు…’ అనుకున్నాను అతగాడి నీలం జీన్స్ , బ్లూ టీ షర్ట్ , ఫ్లాట్ హీల్ బ్లాక్ శాండల్స్ గెటప్ చూసి… ‘…పొట్టేంకాదు…’ అనుకున్నాను , ఓ అంగుళమెత్తు హీల్ శాండల్ వేసుకున్న వకుళ పక్కన నడుస్తూన్నా , ఓ అంగుళం పొడుగ్గానే కనిపిస్తూన్న అతగాడ్ని చూసి
ఓ రెండడుగుల వెనకమధూ , వికాస్ లు చెరోవైపూ అంగరక్షకుల్లా నడుస్తూంటే , రాణీగారిలా వస్తూంది దీపా మేమ్ఎందుకో మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ వస్తున్నారు వాళ్ళుఏంటా!…అని గమనించేసరికి ఆవిడ మెలికలు తిరిగిపోతూమాటి మాటికీ పవిటని సర్దుకుంటూ హంసలా నడుస్తూందావిడ… బుగ్గలు ఎఱ్ఱగా కందిపోయున్నాయి… పొగడ్తలతో మునగచెట్టెక్కిస్తున్నట్లున్నారు మగాళ్ళు! …అనుకుంటూ ఆవిడ కట్టిన చీర వైపు దృష్టి సారించాను
… 
నలుపు బాక్ గ్రౌండ్ మీద , అక్కడాఅక్కడా , గ్రే కలర్ , ఎంబ్రాయిడరీ పూలున్న టఫేటా సిల్క్ చీర… ఒంటికి అతుక్కు పోయిందేమో అది!…నడుస్తూంటే ఆవిడ నిండైన తొడల కదలిక స్పష్టంగా తెలుస్తూందిచెరో స్థనం మీద చెరో పువ్వుండేట్లూ , కుచ్చెళ్ళకి దిగువనతొడలకి మధ్యగా మరో పువ్వొచ్చేట్లూబొడ్డుకి మూడంగుళాల కింద కుచ్చెళ్ళు దోపిందేమో మహాతల్లిపిచ్చెక్కిపోతున్నారు మగాళ్ళువాటిని చూస్తూ
బ్లాక్ కలర్ హై నెక్ స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ గుబ్బల్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తూన్నావాటి లిఫ్ట్ ని దాచలేకపోతున్నాయి… ఇది చాలనట్లు మెడకి నాలుగు అంగుళాల దిగువన ఓ డైమండ్ షేప్డ్ కట్నవ్వుతూంటే ఆవిడ ఎఱ్ఱటి స్థనాలు మెరుస్తూ కనిపిస్తున్నాయిఆ కట్ లోంచి
‘… 
వీపు మీద ఇంతకన్నా పెద్ద కట్ ఉంటుందేమో!…చెరో పిర్రమీదా , చెరో పువ్వూ ఉండితీరుతుంది…’ అని నాలో నేనే సణుక్కుంటూంటే
‘…
హలో సంధ్యా!…’ అంటూ నా పక్కనే ఉన్న సోఫాలో చేరాడు బిమల్ బాబు..‘….కాలేజీ లో ఫార్మల్ డ్రెస్సుల్లో తెలీలేదుగానీ… , ఆరోగ్యంగా మెరుస్తూన్న చర్మం , నిండైన భుజాలుబింకమైన ఛాతీ…’ అనుకుంటూ చూపు వాల్చాను… జీన్ పాంట్ కి నిండుగా ,బింకంగా ఉన్న అతగాడి తొడలమీద చూపు పడేసరికి ఒళ్ళు ఝల్లు మంది…‘…చాకులా ఉన్నాడు…’ అనుకుంటూ ‘…హలో సర్…’ అంటూ పలకరించాను …నా స్థనాల సైజునీబింకాల్నీ అంచనా వేస్తూన్న అతడి చూపుని గమనించి పవిట సర్దుకుంటూ
అటూ ,ఇటూ చూసి…‘…యూ లుక్ స్టన్నింగ్!…’ అన్నాడుఆరాధనగా నన్ను చూస్తూ
‘…
మెరిసిపోతూన్న దీపా మేమ్ ముందు నేనెంత!…’ అన్నానుఇబ్బందిగా మరోసారి పైట సర్దుకుంటూ…‘…నీకూతనకీ పోలికేలేదు! …నీవి… బింకంగాపొంకంగాచేతుల్లో పట్టీ పట్టనట్లుండి ఊరిస్తూంటాయిమరావిడవి!?…రెండు చేతూల్లోనూఏ ఒక్కటీ ఇమడదు …ఎఱ్ఱ తోలుంటే సరికాదుఫిగర్ మైన్టైన్ చెయ్యాలి…’ అన్నాడునిర్లజ్జగా నా గుబ్బల్నీనడుంనీ , తొడల్నీ నమిలేశేలా చూస్తూ
ఓ పక్క గర్వంతో గుండెలు పొంగుతూన్నాఇప్పుడే మీదడిపోయేట్టున్నాడు!…దూరం వెళ్ళడం మంచిది… అనిపించి లేవబోయానుమేమ్ కి హలో చెప్పొస్తా!…అంటూ
‘…
అవసరం లేదు సంధ్యానేనొచ్చేశా!…’ అంటూ దీపా మేమ్ ప్రొఫెసర్ పక్కన కూలబడిందిఇవాళ వికాస్ పనుంటూందిఅనుకుని మనస్సులోనే నవ్వుకున్నానుసోఫా కాస్త కిందికి క్రుంగడం గమనించి
‘…
దీపా!…నా స్పెషల్ ఐటం వకుళకిచ్చావా!…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు…‘…అయ్యో!…మర్చిపోయా!…’ అంటూ బాగ్ లోంచి ఓ డబ్బా తీసి వంటింటి వైపు బైల్దేరిందావిడవీపు మీద ఆఠీను ఆకారపు కట్కింద లేసులూ…‘…బ్రాసియర్ వేసుకోలేదేమో తల్లి…’ కసిగా అనుకున్నానుఆవిడ నిండైన పిరుదుల మీద రిథ్మిక్ గా కదులుతూన్న ఎంబ్రాయిడరీ పూలని చూస్తూ
‘…
ఇప్పుడు చెప్పు సంధ్యా!…నా కామెంట్ కరెక్టో కాదో!…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు నా చూపుని ఫాలో అవుతూ
‘…
ఆ టైప్ ఫిగర్ మీద పడిచచ్చేవాళ్ళెందరో సర్!…’ అని ‘…సర్!…ఏంటీ మీ స్పెషల్ ఐటం!?…’ అన్నాను మాట మార్చడానికి
‘…
ఒహ్ అదా!…నేనే చేశానుపంజాబీ మసాలాలు కూరిన జొల్ పుష్ప్ … కోరిని విపరీతంగా పెంచుతుందికావలిస్తే వకుళనడుగు…’ అంటూ నా వైపు జరగడం మొదలెట్టాడు
‘…
మదపిచ్చెక్కున్నాడు ముసలాడునన్నెవరైనా పిలిస్తే బాగుండు…’ అనుకుంటూంటేబైట మరో కారాగిన చప్పుడు… సంధ్యా!…మీ దీదీ!…’ అంటూ పిలిచాడు వికాస్బ్రతుకుజీవుడా!…అనుకుంటూ లేచి పరిగెత్తాను
సంధ్యా!… అంటూనా వైపు చేతులు జాపిందిఅప్పుడే కారు దిగిన మాధురీ దీదీ… …గ్రీన్ ఈవిడ ఫేవరెట్ కలరేమో!… అనుకున్నాఆవిడ కట్టిన ముదురాకుపచ్చ బిన్నీసిల్క్ చీర , శంఖం లాంటి మెడ చుట్టూ మెరిసిపోయే మూడు వరసల జేడ్స్ గొలుసు , దానికింద ఓ ఆఠీను ఆకారపు జేడ్స్ లాకెట్ మధ్యలోంచి చొచ్చుకుపోతూన్న ఓ రూబీ బాణం …
ఇవాళ డేరింగ్ గా తయారైందీవిడ అనుకున్నాను… కాంట్రాస్ట్ గా ఉన్న ఆవిడ నల్లటి బ్లౌజ్ చూసికావడానికది క్లోజ్డ్ నెక్ బ్లౌజే ఐనామెడకింద ఓపెనింగ్ నాలుగు వేళ్ళ వెడల్పుతో మొదలైనా ,కాలర్ బోన్స్ కింది కొచ్చేసరికి ఆరంగుళాల పైచిలుకి విడిపోయి , మళ్ళీ అక్కడ్నుంచి స్థనాల మధ్య లోతుగా దిగిపోయింది … నాచూపుని గమనించిందేమో!…లాకెట్ ని గుబ్బల మధ్య చీలికని కవర్ చేశేలా సర్దుకుని మెట్లెక్కడం మొదలెట్టింది..

పచ్చటి మనిషేమో ఆవిడమెట్లెక్కుతూంటే , ముదురు ఎరుపురంగులో ఉన్న స్థనాలు బ్లౌజ్ లోంచి కొద్ది కొద్దిగా ఉబుకుతున్నాయి …నా మొగుడి వైపు చూపు తిప్పానుచాటంత మొహంతో కళ్లప్పగించి చూస్తున్నాడు మాధురీ దీదీ అందాల్ని
చిరచిరలాడి , ఓ అడుగు ముందుకేశాను , ఆవిడ వైపునన్ను కౌగిలించుకుని చెంపా చెంపా రాస్తూ నా వీపు నిమిరిందిబ్రాసియర్ ఉందో లేదో చూస్తూందని అర్థమైనేనూ అదే పని చేశాను… గ్రహించినట్లుంది…‘…నేనూ వేసుకోలేదూ!…టైం వేస్టని…’ అని నా చెవిలో గుసగుసలాడి …హలో వికాస్అంటూ నా మొగుడి వైపు కదిలిందిమెరుస్తూన్న కళ్ళతో
…‘…
వీళ్ళ వ్యవహారం ముదురుతూన్నట్లుందిజాగ్రత్త పడాలి…’ అనుకుంటూ అప్పుడే కార్ పార్క్ చేసొస్తూన్న మదన్ జీజూ వైపు తలతిప్పాను
ఆఫ్ వైట్ జీన్స్ అతగాడి బలమైన తొడల్నిపట్టేసుందివిశాలమైన చాతీనీ , బలమైన దండల్నీఉండీ ఉండనట్లుగా ఉన్న చిరుబొజ్జనీ పట్టేసుకునుంది నీలం స్ట్రైప్డ్ టీ షర్ట్… నాకోసం పనిగట్టుకుని పెంచుకుంటున్నాడేంటి దేవుడా!… అనుకున్నాను కాలర్ లోంచి తోసు కొస్తూన్న రింగు రింగుల నల్లటి జుత్తు చూసి
‘…
సంధ్యా!…ఎంత కాలమైంది!?…’ అంటూ నన్ను వీధి గుమ్మందగ్గరే వాటేసుకున్నాడు మదన్ జీజూ… ‘…వదలండి జీజూ!…ఎవరైనా చూస్తారూ!…’ అంటూ కువకువలాడానుఅతగాడి కౌగిలిలో తృప్తిగా నలిగిపోతూనే ఓరకంటితో మాధురీ దీదీ వైపు చూస్తూ
అప్పటిదాకా చిరునవ్వుతో కబుర్లు చెప్తూన్న మాధురీ దీదీ మా వైపు ఓ పావు క్షణం చూసి…‘…మనమెంతకాలమైంది వికాస్! …లుసుకుని…’ అంటూ నా మొగుడి మెడచుట్టూ చేతులు పెనవేసి , మునివేళ్ళమీద పైకి లేచి , పెదాలమీద తేలికగా ముద్దెట్టుకుంది
‘…
మొన్న బుధవారం సాయంత్రంఓ నాలుగు రోజులు కూడా కాలేదుపదండి లోపలికి…’ అని మదన్ జీజూ జవాబు
నవ్వుకుంటూ లోపలికి ఓ రెండడుగులేశామో లేదో, ‘…రండి ,రండిఅంటూ మధు ఎదురయ్యాడు … జీజూ చేతులట్టుకుని స్వాగతం చెప్పి, ‘…కూర్చోబెట్టు సంధ్యా!…’ అంటూ నాకప్పజెప్పి, …నమస్తే జీ!…అంటూ మాధురీ దీదీ వైపు ఉత్సాహంగా అడుగేశాడు
రండి జీజూఅంటూ మరో రెండడుగులేసేసరికి , చెంపలమీద పడుతూన్న లేత ఎరుపురంగు జుత్తుని అలవోకగా వెనక్కి తోసుకుంటూ , అడుగులేస్తూంటే సుతారంగా కదులుతూన్న స్థనాల మీదికి ,కొనగోటితో పైట లాక్కుంటూ , చిరునవ్వుతో ఎదురొచ్చింది వకుళ … రండి … రండి …అంటూ
దాని లోతైన బొడ్డుకి జానెడు కింద చీర కట్టడమే కాకకుచ్చెళ్లకి కొంచెం కుడివైపు ఓ నల్లటి ఉత్తుత్తి కీబంచ్ వేలాడ దీసిందేమో!… ఆడాళ్ళ చూపుల్నే అయస్కాంతంలా లాగేస్తూందది ఆ వైపుఇక మదన్ జీజూ సంగతి చెప్పాలా!
బొడ్డుకి కాస్త దిగువనఇంతవరకూ నే చూడని ఓ తేనెరంగు పుట్టమచ్చపనికట్టుకుని పెట్టుకుందేమో! , సిగ్గుమాలిన పిల్లఅను కున్నానుదాని వగలు చూసి… గోల్డెన్ యెల్లో జార్జెట్ చీర దాని ఒంటిరంగులో కలిసిపోవడంతోదాని ఒంటిమీద బట్టున్నట్లు అనిపించటం లేదుతొడల మెరుపు దాగినావాటి ఆకారం దాగట్లేదు , ఆ చీరలోంచి
‘…
ఈవిడ వకుళ కదూ!…మీ దీదీకి వర్ణించడం అస్సలు చాతగాదుఓ అప్సరసని చూస్తున్నాను మొట్టమొదటిసారి!…’ అంటూ దాన్ని అదాట్న కౌగలించుకున్నాడు మదన్ జీజూ… ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన బుగ్గల్తో ఓ చేతిని గుబ్బలకడ్డెట్టుకునిఓహ్!…ధాంక్యూ జీజాజీ… అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతూ అతగాడి భుజం మీద తలవాల్చినాకు కన్నుగీటింది వకుళ …‘…నీక్కూడా వకూ!…నన్ను జీజూగా చేసు కున్నందుకు…’ అంటున్నాడు మదన్
మరీ బరితెగించిపోతూందీ వకుళ పిల్లఅప్పుడే కలిసిన గెస్ట్ నిబావని చేసేసుకుందిదిమధు ఏమనుకుంటాడో!…అనుకుంటూ వెనక్కి చూశాను
ఈ లోకంలో లేరు మా మొగుళ్ళు…‘…బ్యూటిఫుల్ లాకెట్ భాబీ ఇదిఎక్కడ కొన్నారూ!…ఎంతో!…మనం ఎఫర్డ్ చెయ్యగలమా వికాస్!?… ’ అంటున్నాడు మధు… దగ్గరగా చూసే మిషతో మాధురీ దీదీ గుబ్బలమీదున్న ఆ లాకెట్ కింద వేలు దూర్చి పైకెత్తుతూ …అవునుఅన్నాడు వికాస్… దండ కింద కుడిచేతి వేళ్ళు జొప్పించి ఒక్కొక్క జేడ్ నీ బొటకన , చూపుడు వేళ్ల మధ్య పరీక్షగా తిప్పుతూ
ఆపన్లు చేస్తూ ఒకళ్ళు దీదీ గుబ్బల లోయని కెలకడంమరొకళ్ళు చనుమొనల్ని పుణకడం చేశారేమో !…ఆవిడ కరెంట్ షాక్ తగిలినట్లుగా సన్నగా వణికి , తనే లాకెట్ నీదాంతో పాటు గొలుసునీ పైకెత్తి పట్టుకుందికందిపోయిన బుగ్గల్తో
నాకు ఒళ్ళు మండిపోయింది , ఆ నాటకం చూసినిజంగా చేయించే వాళ్ళల్లా ఏం డ్రామాలాడుతున్నారు!…’ అని పళ్ళు నూరుకున్నాను …అనుకోకుండా పైకే అన్నానేమో ఆ మాట… వకుళ నా పక్కన ఎప్పుడు చేరిందో నే గమనించలేదుగానీ…‘…ఇంతకు ముందు తెలీవమ్మా నామొగుడికీ నాటకాలూ!…మీ ఆయన స్నేహం వల్ల ఒచ్చి నట్లున్నాయి…’ అని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కిందది… ‘…ఆహాఁ!…అక్కడికి నీ మొగుడు నోట్లో వేలెడితే కొరకలేని వాడైనట్లూ!…’ అన్నాను… దాన్ని చురచురా చూస్తూ
‘…
అదేం సమాధానం చెప్పేదోగానీ… ‘…ఉఫ్ఫ్…’ అంటూన్న దీపా మేమ్ గొంతు వినిపించడంతో ఇద్దరం అటువైపు తల తిప్పాం

… ఓ రెండడుగుల దూరంలో కొంటె నవ్వుతో నిలబడున్న మదన్ జీజూ వైపుదోలా… చూస్తూనేదోఅంటూ పిర్రలు రుద్దుకుంటూంది దీపా మేమ్వాళ్లకి కాస్త దూరం లో బిక్క మొహమేసుకుని నిలబడున్నాడు బిమల్ బాబు
‘… 
నీ జీజూ ఇంత రెచ్చిపోతాడని చెప్పలేదేం తల్లీ!…ఓదార్చుమన ప్రొఫెసర్ ని…’ అంటూ దీపా మేమ్ వైపు గబగబా వెళ్ళింది వకుళ …
‘…
నాకు తెలుస్తేగాఇవాళెందుకో కసిమీదున్నాడు జీజూఐనా పర్లేదులే!…అంగానచ్చాయా!…అన్నట్లుందావిడ!…’ అంటూ దాంతో బాటే ప్రొఫెసర్ పక్కన చేరి… ‘…నే చెప్పలేదా సర్ఆ టైప్ ఫిగర్ మీద పడిచచ్చేవాళ్ళెందరో అనీ!…’ అంటూ ఆయన భుజం మీద చెయ్యేశాను …నా ఒళ్ళు అతగాడికి రాసుకునేలా అటూఇటూ కదులుతూ!… దాంతో కాస్త పుంజుకున్నట్లున్నాడు గురుడు…‘…ఆవిడెవరూ!…మిసెస్ గోయల్ కదూ?…’ అంటూ మధూ , వికాస్ లతో కబుర్లు చెప్తూ వస్తూన్న మాధురీ దీదీ వైపు నా చూపు తిప్పాడు బిమల్ బాబు
పరిచయం చేస్తే పోలా!…అనుకుని , …దీదీ!…మీట్ అవర్ ప్రొఫ్ …అంటూ ఆవిడ చెయ్యట్టుకుని బిమల్ బాబు దగ్గరకి తీసుకొచ్చిడాక్టర్ బిమల్ బెనర్జీ … మా ప్రిన్స్ పాల్ …మిసెస్ మాధురీ గోయల్ …సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ … … కంపెనీఅని చెప్పివికాస్ బాస్ కూడా!… అన్నాను… హౌడూయూ డూ!…అంటూ మాధురీ దీదీ మర్యాదగా చెయ్యందించింది షేక్ హాండ్ కోసం..
.
హౌడూయూ డూ!…అని బదులు చెప్తూనే ఆవిడ చెయ్యందుకునిచటుక్కున దగ్గరకి లాక్కుని…‘…అద్భుతంఇటువంటిది నేనెక్కడా చూడలే!…’ అంటూ ఆవిడ గుండెల మీద చెయ్యేసి , లాకెట్ ని అరచేతిలో తీసుకుని పరీక్షగా చూడడం మొదలెట్టాడుకందగడ్డలా ఎఱ్ఱగా అయిపోయిన దీదీ మొహం చూసేసరికి తలకొట్టేసినట్లై రెండడుగులు వెనక్కి వేశాను
వెనక్కి చూసుకోకుండా కదిలానేమో!…ఎవరిమీదో తూలి పడ్డానుఓ జత మగ చేతులు నా వీపుకి బోటు పెట్టి నిలబెట్టాయి కానీవాటి తాలూకు అర చేతులు ఇంకాస్త ముందుకి జరిగి నా స్థనాల సైజుని అంచనా వేయడం మొదలెట్టాయి… అతగాడి చేతుల మీద జుత్తు చంకల్లో కితకిత లెడుతూంటే , …ఎహ్వదులు మధూ!…అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయాను విడిపించుకోడానికి …
‘…
మధుకంతగా అలవాటు పడిపోయావా సంధ్యా!…కానీరెండేళ్ళల్లో సైజులు బాగా పెరిగాయిలే!…ఇది అతగాడి పుణ్యమామరొకడి పుణ్యమా …’ అంటూ నా చెవికి కొంచెం ఎత్తులోంచి ఓ పరిచయమైన స్వరం గుస గుసగా అంటూంటే… ‘…ఛీ!…ఎవరూ!…’ అన్నాను , తల వెనక్కి తిప్పడానికి ట్రై చేస్తూనేగుబ్బలమీద స్వేఛ్ఛా విహారం చేస్తూన్న వేళ్లని అదుపు చేయ డానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూనా వేళ్లకి తగులుతూన్న మూడు జతల ఉంగరాలవల్ల మధు కాదని తెలిసిపోవడంతో!…
‘…
అపుడే మర్చిపోయావా ఈ అసలు బావని!…’ అని తెలుగులో వినిపించేసరికి , ఎలాగో నన్ను చుట్టేసిన చేతుల్ని విడదీసుకుని వెనక్కి తిరుగుదునుకదా!…మా సుజాతక్క మొగుడు , కుమార్ బావ
‘…
ఒహ్!…బావా!…మీరెప్పుడొచ్చారూ ఢిల్లీకి?…అక్కేదీ??… ఇక్కడికెలా ఒచ్చారూ???…అని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించాను
…‘…
ఒక్క సారి అన్ని ప్రశ్నలే!…నెమ్మదిమీద చెప్తానాగు!!…అదిగో మీ అక్కవెళ్ళి కలిసిరా ముందు…’ అంటూ తప్పించుకునివకుళ వెంట సోఫాలవైపు నడిచాడు కుమార్ బావ….
…‘…
అక్కా!…’ అంటూ వికాస్ తో ఏదో మాట్లాడుతూ వస్తూన్న తనవైపు గబగబా కదిలాను
‘…మాంఛి మూడ్ లో ఉన్నాడు కదా సందూమీ బావ!…నా కొత్త బాస్ ఈయనే!…ఆయన పేరు చెప్పగానే వకుళ గుర్తు పట్టి మీ రెండు జంటల్నీ సర్ప్రైజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసి , ఈ దాసుడి మీద నీకు కోపం తెప్పించింది నీ ఫ్రెండ్ …ఇప్పటికైనా చల్లారావా! ’ అని వేడుకుంటూ నా పక్కనే గబగబా నడుస్తూన్న మధు వైపు ఓరగా చూసి , ‘…వేడెక్కానులే…’ అని మనస్సులో అనుకుంటూఅరనవ్వుతోఅవును… అన్నట్లు కనురెప్పలార్పిసుజాతక్క వైపు పరిగెత్తాను ,తేలిక పడ్డ మనస్సుతో

 .

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 37, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button