BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 39 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 39 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 39 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

ఛీ!…అంటూ దూరంగా జరిగిపోయారు… మాధురీ దీదీదీపా మేడం… నేనలాంటిదాన్ని కాదు… అంది సుజాతక్క …ఇంకేదో… ఊహించేసుకుని సిగ్గుపడిపోతూ!
‘…
ప్రతీ ట్రాక్ తర్వాత ఓ బ్రేక్ తీసుకుంటేనో!…’ అన్నాం …నేనూ వకుళా సన్నగా… సంభాషణని మళ్ళీ ట్రాక్ మీదికి పట్టుకొస్తూ
‘…
దటీజ్ మై సంధ్య…’ అంటూ నన్ను మదన్ జీజూ , ‘…నువ్వు మంచి హోస్ట్ వి వకుళా!…’ అంటూ కుమార్ బావా , ఇంకాస్త దగ్గరకి ఒత్తుకున్నారు
‘…
ఫైన్ విత్ అజ్!…ఈజ్ ఇట్ నాట్ మాధురీ!…’ అన్నాడు బిమల్ బాబుఆవిడ నడుం మీద చేతులేసి దగ్గరకి తీసుకుంటూ…‘…అఫ్కోర్స్!…’ అంటూ అతగాడి భుజాలమీద చేతులేసిందావిడ… తన గుబ్బల మొనల్ని ప్రొఫెసర్ చాతీకి తగులుస్తూ
‘…
మాకూనూ!…కదూ దీపా మేమ్!’ అన్నాడు వికాస్అప్పుడే …టక్ టక్అంటూ పడ్డ డబల్ డ్రమ్ బీట్ కి సరిపోయేట్లుగా ఆవిడ పిరుదుల్ని చకచకా తనమొత్తకి రెండు సార్లు అదుముకుంటూఆ రెండు జెర్క్స్ కే ఆవిడ చెమ్మగిల్లిందేమో!…‘…ఊఁమ్ఁ…’ అంటూ ఒప్పుదల తెలిపి ‘…మేమ్అంటూ వెనక తోకెందుకూ!…దీపా… అని పిలుచాలు…’ అని మెల్లగా గొణుగుతూ నా మొగుడి మెడ చుట్టూ చేతులేసితన గుండెల మీద తల వాల్చింది
ఆ ట్రాక్ క్లైమాక్స్ కి చేరువౌతూండడంతో బీట్ ఫాస్ట్ గా ఐంది
దాంతో అనుకోండి!..మిగిలిన వాళ్ళ మన్మధ లీలలు చూసి వేడెక్కిపోవడంతో అనుకోండి!…నేనూ , వకుళా బీట్ కి తగ్గట్టుగా భుజాల్ని స్పీడు గా కదుపుతూ స్థనాలు ఓ క్షణం పార్ట్నర్స్ కి రుద్దుకునేలామరుక్షణం కళ్ళముందు కవ్విస్తూ కదిలేలా , దగ్గరగా , దూరంగా అడుగులేయడం మొదలెట్టాం… దాంతో వెఱ్ఱెక్కిపోయారోఏంటో!…నన్ను మదన్ జీజూ , దాన్ని కుమార్ బావా కౌగిళ్ళలోకి లాక్కో బోయారు… …వాళ్లకన్నా మేం ఫాస్ట్ కావడంతో చటుక్కున దూరం జరిగాంఇంతలో మ్యూజిక్ ఆగిపోయిందితరవాత రౌండ్ లో మీ పని పడతాం చూడు… అంటూ వాళ్ళూ ఆగిపోయారు
… 
జంటలూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ సోఫాలవైపు నడిచాం… ‘…మీ అఫీషియల్ పార్టీల్లో ఇలాగే చేస్తుందా మదన్ జీ …నా మరదలూ!?…’ అని తనతో అంటూ ‘…ఇటు రా సంధ్యా!…’ అంటూ పిలిచేడు కుమార్ బావ
…‘ …
మరదళ్ళంతా అంతేగదా కుమార్ జీ!…’ అంటూ నన్ను అటు వైపు పంపించాడు మదన్ జీజూ
‘…
మీకు తెలుసోతెలీదో!…సంధ్య నిజంగానే నా మరదలుసుజాత కజిన్…’ అంటూ నా నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి మీదికి లాక్కున్నాడు కుమార్ బావ… ‘…అలాగా!…మరి తెలీదా వీళ్ళకి మీరొస్తూన్నట్లు…’ అన్నాడు జీజూదగ్గరకి చేరుతూన్న వకుళతో…‘…సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాం…’ అందది…‘… చాలూ మరదలివి నువ్వు!…’ అంటూ దాన్ని మీదికి లాక్కున్నాడు మదన్ జీజూ… సోఫాలదగ్గరకి చేరింతరవాత ఎవరి పర్మనెంటు పార్ట్నర్ పక్కన వాళ్లు చేరి కబుర్లలో పడ్డాం

అలుపు తీరడంతోనూ , మొహమాటాలు తగ్గడంతోనూ , చక చకా తిరుగుతూ మా స్పెషల్ తినండంటేమాది తినండంటూ దీపా మేడమ్ మాధురీ దీదీ వాళ్ళు తెచ్చినవి వడ్డించడం మొదలెట్టారుకాసేపు తరవాత సుజాతక్క కూడా జేరింది వాళ్ళతోమరొక్కటి వేసుకోండంటూ …నేనూవకుళా కూడా లేచాం , వాళ్లకి సహాయం చెయ్యడానికి
‘…
గృహిణులూ!…ఈ సరుకు పంచే బాధ్యత మీదే!…’ అంటూ సగం ఖాళీ ఐన షాంపేన్ బాటిల్స్ మా చేతుల్లో పెట్టాడు మధు… ‘…ఛిఛీ…’ అంటూ తప్పించుకోబోయాం… ‘…ఇలా కాదులే!…’ అంటూ చటుక్కున మా ఇద్దరి నడుముల మీదా చెరో చెయ్యీ వేసి ఒళ్ళోకి లాక్కు న్నాడు మధుసిధ్ధంగా లేకపోడంతోతన చెరో తొడ మీదా పిర్రలు ఆనిస్తూ అతగాడి ఛాతీ మీద పడిపోయాంనేనూ , అదీ
… 
చక చకా మా రెండు జతల పెదాలమీదా ముద్దులెట్టేసుకుని ‘…రుచి చూపించడానికి లేని అభ్యంతరం పంచడానికెందుకో!…’ అంటూటే కందిపోయిన మొహాలతో మరోసారి ఛీ కొడుతూ లేచి బాటిల్స్ ని అందుకున్నాంఎలాగూ తప్పదుకదా!…అని
మా ముందు కదులుతున్నారు ,దీపా మేమ్ , మాధురీదీదీ , సుజాతక్కాతలో ట్రే పుచుకునిముందుకి వంగి వడ్డిస్తూంటే పైటలు జరిగిపోయి బలిసిన వాళ్ల స్థనాలు దర్శనమిస్తున్నట్లున్నాయి!…‘…ఇది కాదు …అదీ!…’ అంటూనో, ‘…క్కది…’ కావాలంటూనో , ఒకటి చాలదురెండూ కావాలంటూనో సరసాలు మొదలెట్టారు మొగాళ్ళు
మదన్ జీజూ గ్లాసులో పోద్దామని చెయ్యి చాపాను…‘…ఒక్క మధుకేనా ఆ బెనిఫిట్!…’ అంటూ కాళ్ళు ఎడంగా జాపి తొడల మీద కూర్చోమని కళ్లతో సైగ చేశాడు అతగాడు… ‘ తప్పదురా భగవంతుడా!…’ అనుకుంటూ చెరో తొడమీదా పృష్టాల్ని ఆనిస్తూ ఎవరి దగ్గరున్న బాటిల్ లోంచి వాళ్ళం కొంచెం కొంచెం పోసి లేవబోతూంటే…‘…ఒక అమృతం ఇచ్చారుమరోటివ్వరా సాఖీలూ!…’ అని కొంటెగా కన్ను గీటాడు… చటుక్కున జీజూ గ్లాసందుకునిఓ చిన్న సిప్ తీసుకుని తన చేతిలో పెట్టాను
చిన్నగా నవ్వుతూ వకుళవైపు చాపాడా గ్లాసుని మదన్ జీజూ… అదీ ఓ సిప్ తీసుకుని లేవబోయింది… ‘…ఉహూఁ!…అవీ కావాలి!…’ అంటూ దాని పెదాలవైపు కొంటెచూశాడుముందుకొంగి అతగాడి పెదాల మీద చుపుక్కున ఓముద్దుపెట్టిందదిటైం దండగెందుకని నేనూ ఆపనే చేయబోయానుజీజూ పెదాలు ఖాళీ కాగానేథాంక్స్ చెప్తూ జుర్రేసుకున్నాడు నా వాటిని
ఒళ్ళోంచి లేచేటపుడు ఊతం కోసం వేసిన నా అరచెయ్యి అతగాడి …దానిమీద పడిందేమో!…చురుక్కుమన్నాయి నా చేతి వేళ్ళు…‘…నాకూ అయిందమ్మా అలాగే!…’ అని గొణిగింది వకుళనేను చెయ్యి విదుల్చుకుంటూ ముందుకి అడుగేస్తూంటే
థాంక్స్ మీద థాంక్స్ చెప్పించుకుంటూ మిగిలిన ముగ్గురు మగాళ్లకీ ఆ బహుమతులే ఇచ్చి మా సీట్లని చేరేసరికి, ‘ … అన్ని చోట్లా జండా వందనాలు స్వీకరించి వచ్చారా!…’ అన్నాడు వికాస్సిగ్గుతో చిమిడిపోతూనే ‘… మీ ప్రోత్సాహం తోనేకదూ!…’ అని బదులుచెప్పి… పక్కన కూలబడ్డాం
స్నాక్స్ లాగిస్తూషాంపేన్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూరాసుకుంటూపూసుకుంటూ ,సీట్లు మారుతూ కబుర్లలో పడిపోయాం …ఆడా , మగా!…ఇంతలో మరో డాన్స్ వద్దా!?’ అందో ఆడగొంతువై నాట్… అంటూ , పక్కనున్న ఆడాళ్ళని లేవదీస్తూ నిలబడ్డారు మగాళ్ళు
చూసుకుందుంగదా! …
మాధురీ దీదీ – వికాస్ ; సుజాతక్క– బిమల్ బాబునేను – మధు ; దీపా మేడమ్ – మదన్ జీజూ ; వకుళ – కుమార్ బావజంటలుగా నిలబడున్నాం …పదండంటే ,పదండనుకుంటూ హాలు మధ్యకి నడిచాం అందరం
మ్యూజిక్ ఆన్ చేసొస్తాఅంటూ వికాస్ బయల్దేరాడు … మధు తనని పక్కకి తీసుకెళ్ళిఏదో గుసగుసలాడి వెనక్కొచ్చాడుఆ తరవాత మొదలైందికొంపలు ముంచే మ్యూజిక్
స్లో బీట్… మధ్యలోఏయ్!…అనో… ఉఁ మ్ఁనో!…అనో మత్తుగా మూలుగుతూన్నఓ ఆడ గొంతుఆ వెనకే …..మా..న్ , బేబీ!…అని మంద్రంగా రెచ్చగొడుతూన్న ఓ మగగొంతు… అది వినడంతో వేడెక్కిపోయామేమో అందరం!… డాన్స్ కంటే బీట్ తో బాటు ఒళ్ళూ , ఒళ్ళూ రుద్దుకోవడాలు ఎక్కువయ్యాయి
కాసేపు తరవాత , చేతుల్లో ఉన్న ఆడదాన్ని పక్కకి పంపించిఇంకో ఆడదాన్ని కౌగిలిలోకి తీసుకోవడం మొదలెట్టారు మగాళ్ళు
కాసేపట్లో వికాస్ కౌగిల్లోకి చేరాను…‘…ఎలా ఉంది!?…’ అన్నాడు , నా పెదాలందుకుంటూసమాధానం చెప్పకుండా …వాటినిఅప్పగించేస్తూ చేతుల్తో తన మెడని చుట్టేసి అతుక్కుపోయాను… ఓ రెండు క్షణాల తరవాత తన భుజాన్ని ఎవరో తట్టినట్లున్నారునెమ్మదిగా నా చేతుల్ని విడిపించుకుని , నన్ను పక్కకి పంపిస్తూనే , అందుబాటులోకొచ్చిన మరో ఆడదాని నడుం చుట్టూ చేతులేశాడు వికాస్నేనూ మొహమాట పడకుండా మరో మగాడి కౌగిల్లో ఇమిడిపోయాను …
మ్యూజిక్ టెంపో పెరిగిందిఆడదాని మూలుగుల స్థాయి పెరిగిందిమంచం స్ప్రింగుల కిరకిరలు చోటు చేసుకున్నాయి , బీట్ ల మధ్య
విడిపోతూన్న పెదాల చప్పుడ్లూ చేరాయి…‘…స్ప్రెడ్ యువర్ థైస్ బేబీ…!…ఎ లిటిల్మోర్… ‘ అని బెల్లిస్తూన్న మగగొంతూదాని వెనకే …పుస్స్స్స్… అని …చొబాటు చప్పుడూ ‘…అఁమ్మ్మ్ఁ…’ అన్న ఆడదాని మూలుగూఆ తరవాత డ్రమ్ బీట్స్ తో కలిసిపోతూన్న ప..క్..క్చప్పుడ్లూఅఁఅఁ..ఆఁ…’ అనే హెచ్చు స్థాయి ఆడ మూల్గులూ వినిపించడం మొదలెట్టాయి …హుఁహుఁఅనే మగ రొప్పుల మధ్య ….
‘…
సంధ్యా!…ఏదో ఒక గదిలోకెళ్దాం!!…’ అంటూన్న కుమార్ బావ చెవిలో గుసగుసలాడుతూంటే …ఊఁ… అంటూ చుట్టూ చూశాను ఎవరెక్కడున్నారా! …అని
ఎప్పుడెక్కారో గమనించలేదుగానీ ,బిమల్ బాబు – మాధురీ దీదీ జంట అప్పటికే మేడ మెట్లెక్కేసి , వెనక్కి చూడకుండా పిల్లల బెడ్ రూం వైపెళ్తున్నారు
వాళ్ళు లోపలికెళ్ళారో లేదో , మధు దీపా మేడమ్ ని తీసుకుని మేడ మీదున్న మాస్టర్ బెడ్ లోకి దూరాడువకుళ మదన్ జీజూని వెంటబెట్టుకుని వెనకవైపున్న బెడ్ రూమ్స్ డైరెక్షన్ లో బయల్దేరింది … …సుజాతక్కని వికాస్ గెస్ట్ బెడ్ వైపు తీసికెళ్తున్నాడు
వాళ్ళు మెల్లగా తలుపేసుకునేదాకా ఆగిఎవరూ చూడటంలేదని రూఢి చేసుకునికుమార్ బావని ఇందాకే క్లీన్ చేయించిన బెడ్ రూమ్ వైపు నడిపించాను

……. …… …… ……. …… …… ……. …… …… ……. …… …… ……. …… ……
కుమార్ బావ ని బాత్ రూం లోకి పంపిగబగబా బ్లౌజ్ ఎక్కించుకుని , చీర కట్టుకుని , కుచ్చెళ్ళు సర్దుకుంటూ హాల్ లోకొచ్చానుటైం చూస్తే …ఏడుంపావు అయింది… …ఎవరూ కనిపించలేదు కానీ ,వంటింట్లోంచి గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి… ఎవరా!… అని తొంగి చూశాను …వకుళ , మాధురీ దీదీ , దీపా మేడం , కాఫీ టేబుల్ చుట్టూ గుంపు గా కూర్చుని , చిరునవ్వులు చిందిస్తూతింటూ , తాగుతూ ఏదో చెప్పుకుంటున్నారు
ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన వాళ్ల మొహాలు చూస్తే , సంభాషణ దేని గురించో అర్థమౌతూనే ఉందినేనూ లోపలికెళ్దామా!…అనుకుంటూంటే గెస్ట్ బెడ్రూం తలుపు చిన్నగా చప్పుడైందితల కొద్దిగా పక్కకి తిప్పి ఓరగా చూశానుఎవరూ తనని చూడటం లేదుకదా!… అన్నట్లుగా దిక్కులు చూస్తూపిల్లిలా బైటికొస్తూందిసుజాతక్క

.దీనికింకా మొహమాటం పోలేదువదల్చకపోతే తరవాత రౌండ్స్ లో ఇబ్బంది పడుతుంది…’ అనుకుని నెమ్మదిగా వెనక్కి తిరిగాను …నన్ను చూడగానే గతుక్కుమందది… ‘…ఇలా రా!…’ అని కళ్లతో సైగ చేస్తూ డైనింగ్ టేబుల్ వైపు దారి తీశాను… ‘అందరూ ఏరీ!…’ అని నెమ్మదిగా అంటూ నా పక్కన చేరింది సుజాతక్క
….‘ 
వాళ్లు ముగ్గురూ వంటింట్లో ఉన్నారుమనిద్దరమే లాస్టు!…ఎందుకింత ఆలస్యం అయిందీ!?…ఇంతకీ ఎలా ఉందినీ మరిది పెర్ఫార్మెన్స్?!…’ అన్నాను చిన్నగా!… చటుక్కున తలెత్తిసన్నగా …ఛీ… కొట్టి… ఎఱ్ఱబడ్ద బుగ్గల్తోమళ్ళీ బుర్ర ఒంచేసుకుంది… ‘…చెప్పూ!…’ అంటూ దాని వీపు నిమిరానుతల అడ్దంగా ఊపిందే గానీ , మాటా ,పలుకూలేదు
…‘….
చెప్పకపోతే ఎలాతెలుస్తుందమ్మా!…’ అంటూ బెల్లించాను…‘…నా వల్ల కాదు బాబూ అలాంటి పాడు మాటలు చెప్పడం!…నువ్వు చెప్పుకో గలవా మీ బావ ప్రతాపం!…’ అందది నా మొహం లోకి కోపంగా చూస్తూనే చెప్తే ,నువ్వు చెప్తావా!?…’ అని ఎదురడిగాను
అవునని గానీ , కాదనిగానీ అదేం అనకపోయినా , రెచ్చగొట్టి చెప్పించచ్చులేఅన్న ధైర్యంతో, ‘…పిచ్చ కోరికే బావకి!…… పని… పూర్తైపోయినా లేవడే!…లే బావా!…అన్నానే … అలుపు తీర్చుకుంటూచలి కాలంలో కూడా చెమటలు కక్కుతూ నా మీద సోలిపోయిన కుమార్ బావ విశాలమైన వీపుని వేళ్ళతోనూ దిట్టంగా ఉన్నతొడల్ని కాళ్ళ మడమల్తోనూ , అందిన మేరకి సున్నితంగా నిమురుతూనూ! ’ అంటూ మొదలెట్టాను … సన్నగా …ఊఁఅందది
‘…
ఇలాగే!…ఊఁ!…’ అంటూ ముక్కితన నడుం ని చుట్టేసిన నా తొడల్ని వెన్నెముక బలంతో విడదీసితన పిరుదుల్ని పైకెత్తి , తన మొత్తని నా మొత్తకి బలంగా అదుముకునిఇంకాస్త ప్రసాదం విదిలాడే!…’ అంటూ దాని మొహం లోకి చూశాను… అదేం మాట్లాడ లేదుగానీ , …ఛీఅన్నట్లుగా దాని పెదాలు కదిలాయిజాకెట్లోంచి దాని గుబ్బలు ఎగిసి పడడం మొదలైంది …
లైన్ లో కొస్తూంది పిల్ల!…అనుకుని ‘… ఊఁ….మ్ఁ…’ అని సన్నగా మూల్గి, ‘…ఇంకా ఎంత స్టాకుంచుకున్నావు బాబూ!…’ అంటూ నా నడుం ని పైకెత్తానమ్మా!… దాంతో బావ రెచ్చిపోయి , మోచేతులమీద పైకి లేచి , ఆపకుండా మరో అర నిముషం నన్ను… కచకచకచా …దెంగి…’… అంటూంటే… ‘…అబ్బ్బఏంటా బూతులూ?!…’ అని గొణిగిందిసుజాతక్క
…‘…
తప్పదూ!…మరోలా చెప్తే చప్పగా ఉంటుందిఅయినా మగాళ్లముందంటే బాగోదు గానీమన్లో మనం అనుకుంటే తప్పేమిటో!…’ అన్నాను ,…నిజాయితీ ఉట్టిపడుతూన్న స్వరంతో…‘…సర్లే తల్లీ!…కానీ!!…’ అందది
‘…
ఎక్కడాపానూ!…ఆఁ!…గుర్తొచ్చిందిబావ మోచేతులమీద పైకి లేచి , ఆపకుండా మరో అర నిముషం నన్ను… కచకచకచా …దెంగి…’… భళ్ళుమని …చిప్పిల్లి పోతూంటే… , బాబోయ్… నిజంగానే ఎంత స్టాకుంచుకున్నావు బావా!…’ అంటూ కుడి చేత్తో మీ ఆయన ఒట్టల్ని సున్నితంగా ఒత్తానే అక్కా!…
‘…
ఎంత సిగ్గుమాలిన పనిచేశావే!…రేపట్నించీ నన్నలా చేయమని చంపుతాడు నీ బావ!…’ అందది సన్నగా
… 
దాని మాటేమీ పట్టించు కోకుండా ‘…దాంతో ఇంతకు ముందు కార్చినంతా మళ్ళీ కార్చేసినాకిం… సుఖం… ఇచ్చిందినువ్వేనే మరదలా!…అంటూ నా పెదాల మీదా , బుగ్గలమీదా , మెడ వంపుల్లో ,…వీటిమీదా!…’ అంటూ నాగుబ్బల్ని కూడా నిమురుకుని , ముద్దులు గుప్పించాడే! …
కాసేపట్లో పైకొస్తాడులే!… అని ఏమరుపాటుగా నమ్మా!…అంతే …తను చటుక్కున తల కిందికి జార్చిబొడ్డు మీదా , తొడ వంపుల్లో ఆఖరికి …వీటిమీద కూడా ముద్దెట్టు కోబోతూంటే… అని తొడల మధ్య అర చేతులొత్తుకుని…‘…ఇప్పుడు బాగోదు … ఐనా ఏడు దాటుతూంది బావా!… ఆ పని ముగించుకుని రా!…అంటూ తనని బాత్రూంలోకి తోసొచ్చేసరికి ఇంతాలస్యం ఐంది…’ అంటూ అరసిగ్గుతో తన మొహంలోకి కొంటెగా చూశాను

‘…పోన్లేమ్మా!…నువ్వైనా మీ బావని సుఖపెట్టావ్నాకదేచాలు!…’ అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కింది సుజాతక్క

‘…మరి నా మొగుడ్ని నువ్వెలా సుఖపెట్టావ్?…’ అన్నాను… ‘…చెప్తా!…ముందు నువ్వు పూర్తి చెయ్యి!…’ అందది…‘…ఏంటీ చేసేదీ!…’ అంటూ దాన్ని రెచ్చగొట్టాను
‘…
అదే! …ఇంతకు ముందు కార్చినంతా మళ్ళీ కార్చాడన్నావుగా నీ బావ!…ఆ మొదటిదెలా జరిగిందో!…అదీ!…’ అందది
‘…
ఓహో!…పూర్తిగా వినాలనుందన్నమాట!…సరే!…గదిలోకి తీసికెళ్లడం ఆలస్యంనన్ను చుట్టేశాడు…’ అంటూ మొదలెట్టాను
ఊఁఅందది
‘…
ఉఫ్ఫ్నామీద ఇం… ఉమ్మ్ఁ… కో్..రిక… ….ఎప్పట్నించి… బావా!…అన్నానేఆక్రమించుకోబడ్డ నా పెదాల్ని విడదీసుకోడానికి పెనుగులాడుతూ… లైట్ డిమ్ గా ఉంది… తనేం మాట్లాడకుండా మళ్ళీ ఆక్రమించుకోబోయాడు,,,మొహం పక్కకి తిప్పేయడంతో నన్ను నలిపేయడం మొదలెట్టాడు…‘ య్… చెప్పూ!… ’ అని ,మళ్ళీ మళ్ళీ బ్రతిమాలాను …లంచంగా పెదాలప్పగిస్తూ …
మూడో ముద్దిచ్చాక ఫలించిందమ్మా నా ప్రయత్నం… ‘…మీ పెళ్ళైన రెండో సంవత్సరం దీపావళికి మా ఊరొచ్చారు గుర్తుందా! …అప్పట్నించీ!…’ అని ముక్తసరిగా సమాధానం చెప్పిమళ్ళీ తన భల్లూకపు కౌగిలిలోకి లాక్కున్నాడే!…నీకు గుర్తుందా అక్కాఆ విషయం!?…’ అన్నాను దాని మొహంలోకి చూస్తూ
‘…
గుర్తెందుకుండదూ!…అప్పుడేగా , …మొట్ట మొదటిసారినీ మొగుడి చెయ్యి …వీటిమీద పడత!…ఊఁకానీ!…’ అని గొణిగింది సుజాతక్క …కనురెప్పల్తో దాని స్థనాల వైపు సైగ చేస్తూ
‘…
అప్పుడేగా!…నాకూ పరాయి మగాడి తొలి స్పర్శ!!…’ అని మనస్సులోనే అనుకునిపైకి మాత్రం.. ‘…ఇష్ష్బట్టలు నలిగిపోతే అందరూ అడుగుతారు బావా!… సమాధానాలు చెప్పుకోలేక నేను ఛావాలి…’ అన్నాను… తన కౌగిలింత నుండి బయట పడ్డానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తూ
మరుక్షణం పట్టుసడలించిఓ అడుగు వెనక్కేసి , ఒక్క గుంజుతో చీర కుచ్చెళ్లని ఊడలాగేసి , దాన్నో మూలకి విసిరేశాడే..‘…ఏయ్ఛీ!… ఏంటీ పాడు పనీ!!…’ అంటూ చీరనందుకోబోయా…‘…చీర నలగకుండా ఉండాలంటే ఇదే మంచి మార్గం….’ అంటూ నా నడుం దగ్గర తడమడం మొదలెట్టాడు ..నా ఒంటిమీద లేని లంగానీదాని బొందునీ వెతుకుతూ
‘… 
ఏంటా తడుముళ్ళూ!…కితకితలతో ఛస్తున్నాను బాబూ!…’ అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయానువెంటనే నన్నొదిలేసి రెండడుగుల్లో గది కిటికీ దగ్గరకెళ్ళి ,టపటపా తలుపులేసేయడం మొదలెట్టాడు…‘…ఇక లైటేస్తాడేమోరా దేవుడా!…’ అనుకుంటూ ముడుచుకుపోయాను … నగ్నంగా ఉన్న నా తొడల్ని ముడుచుకుని సిగ్గు బిళ్ళ బదులు అరచేతులుపయోగిస్తూ
మరుక్షణం వెలగనే వెలిగిందిట్యూబ్ లైట్… మెరిసిపోతూ కనిపించినట్లున్నాయి నా తొడలు… ‘…అబ్బ!…ఏం షేపు!…ఏం మెరుపుపిచ్చెక్కించే స్తున్నాయి సంధ్యా అవి!!…బ్లౌజ్ కూడా విప్పేస్తేబ్రాసరీ , పాంటీలలో నీ అందాల్ని తనివితీరా చూసిఆ పైన అసలు పని మొదలెడతా!…’ అంటూ ఒక్క అంగలో నా దగ్గరకొచ్చిపిరుదుల్ని ఓ సారి …పిసికి… భుజాల మీద చేతులేసి తిన్నగా నిలబెట్టడానికి ట్రై చేస్తూంటే , సిగ్గు ముంచుకొచ్చి రెండు చేతుల్తోనూ స్థనాల్ని కప్పుకోడానికి ప్రయత్నించానక్కా!…’ అని దాని మొహం లోకి చూశాను
‘…
మాంఛి డ్రామా ఆర్టిస్టువిలే!…కానీ!!…’ అందది
.‘..
నీలాంటిదే!…ఎవర్తో ఓ పిచ్చిది అరచేత్తో సూర్యుడ్ని కప్పుదామని ట్రై చేసిందిట!…చేతుల వెనక దాగేవేనా ఆ సైజులూ!…’ అంటూ నా చేతుల్ని కిందకి లాగేసి బ్లౌజ్ హుక్స్ తో కుస్తీ పట్టడం మొదలెట్టాడక్కా
…‘…
నెమ్మదీ!…వాట్ని తెంపీసీగలవు… ఐనా , ఆ సామ్యం నా కన్నా సుజాతక్కకి కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది…’ అన్నానే… హుక్స్ విప్పడంలో సహకరిస్తూనే… ‘…నామాటెందుకెత్తావ్ ఆ టైంలో!…’ అందదికోపంగా… కుమార్ బావ మొహంలో రంగులేమైనా మారుతాయేమో చూద్దా మనీ!… ’ అని నసిగాను
‘…
ఏమన్నాడేంటీ!…’ అందది కాస్త చల్లబడి
‘…
నిజమే!…ఇప్పుడెవరు అనుభవిస్తున్నారో దాని అందాలు!…అదృష్టవంతుడు…’ అన్నాడేఆఖరి హుక్ కూడా ఊడలాగేసి బ్లౌజ్ విప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ
‘…
అదేంటీ!…ఎవరితో వెళ్ళిందో చూడ్లేదా!…అంత తెలియకుండానే జరుగుతున్నాయా!…అన్నానే , అనువుగా చేతుల్ని వెనక్కి విరుస్తూ

 .

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 39, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button