BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 47 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 47 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 47 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

 నేను జిప్ ఉన్న నైటీల్నే వేసుకుంటా…’ అంటూ సన్నగా సణిగిందావిడ
ఈలోగా మూడవ హుక్ విడదీసి అట్టడుగుదాంతో తంటాలు పడుతున్నాడు బిమల్… ఎఱ్ఱటి కింది పెదవిని ముని పంటితో నొక్కిపట్టి , నవ్వాపుకుంటూ అతడి వైపు చూసింది
దాని చూపులో అవహేళన కనిపించిందేమో!…ఆ హుక్ ని ఫటుక్కున తెంపి , ఎడం చేత్తో దాని నడుంని చుట్టేసి మీదికి లాక్కుంటూనే , కుడిచేత్తో దాని ఎడం స్థనాన్ని అంకించుకుని , కసిగా మర్దిస్తూ దాని పెదాల్ని ఆక్రమించుకున్నాడు బిమల్ బాబు…‘…ఉఁఊఁఊఁమ్మ్మ్మ్…’ అంటూ ఓ అరక్షణం పెనుగులాడి , ఎలాగో విడిపించుకునిఓ అడుగు వెనక్కేసి , స్థనాల్ని అరచేతుల్తోనూ , కింది పెదవిని కొన నాలికతోనూ రుద్దుకుంటూ , ‘…రాక్షసుడ్లా ఏంటి బాబూ ఈ గీరడంకొరకడమూనూ !…’ అంది వకుళ …మొహాన్ని ముటముట లాడిస్తూ
‘…
గోరు తగిలిందేమో గానీ నే కొరకందే!!…వెరీవెరీ… సారీ! …ఐనా ఎక్కడాచూడనీక్రీమ్ రాస్తా!!.’ అంటూ దాని చేతుల్ని పట్టుకో బోయాడు బిమల్ బాబు

‘…ఛీ!…అదోటి తక్కువైంది!…’ అంటూ వాటిని పిరుదుల వెనక దాచుకుంటూ మరో అడుగు వెనక్కేసింది వకుళ
‘…
మా ఆవిడ పెదాలమీద ఎన్ని గాట్లో , …వాటిమీద …’ అంటూ అరచేతుల్తో తన ఛాతీమీద లేని ఎత్తుల్ని చూపించుకుంటూ…‘ ఎన్ని గీరుడ్లో!…గుర్తుపట్టడం మీవల్లకాదుగానీ , …ని… చూడండి…’ అన్నాడు మధు
వెంటనే బిమల్ బాబు ముందుకి వంగి , దాని బ్లౌజ్ ని మోచేతుల కిందిదాకా లాగేసి , దానిముందు మోకాళ్లమీద నిలబడిపోయి …కొట్టొచ్చినట్లు తోసుకొచ్చిన గుబ్బల్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపోయాడు …
‘…
ఏంటా చూపూ!…నికానీక!!?…’ అని సణిగింది వకుళ , కందిపోయిన బుగ్గల్తో భుజాల్ని ముడుచుకుంటూ… ‘…నా గోరెక్కడ గీసుకుందో చూస్తున్నా!…’ అంటూ , చూపుడు వేళ్ళతో ఒరుసుకుంటూన్న దాని గుబ్బల్ని సున్నితంగా విడదీశాడు … ‘…పెట్టి పుట్టాడు…’ అని మంద్రంగా గొణిగిందో మగగొంతు
…‘…
ఏయ్ బకూ!…వీటిచుట్టూ ఈ గాట్లేంటీ?!…పళ్లవా!…గోళ్లవా!!…’ అని స్వగతంగా ప్రశ్నేసుకుని… ‘…పళ్ల గుర్తులు కావులే!…నోట్లో పట్టేవా ఇవీ!!…గోటి గుర్తులే!!!…’ అంటూ లాజికల్ గా సమాధానం చెప్పుకున్నాడు బిమల్ బాబు
వెంటనే ‘…ముద్దాయి నేరం ఒప్పుకుంటున్నాడు…’ అంటూ మదన్ జీజూ నిలబడి…‘…చేతుల్లో పట్టించుకో చూద్దాం!…అంటూ వకుళ ఛాలెంజ్ చేస్తే…’ అంటూ వివరించబోతూంటే… ‘…ఛీ!…నేనలా ఏమీ అన్లేదు!…’ అంది వకుళ మొహం కందగడ్డలా చేసుకుని
‘…
ఛీకూర్చో!…చేసిన సిగ్గుమాలిన పనికి ఓ సంజాయషీ కూడానూ!…’ అంటూ మొగుడ్ని చెయ్యుచ్చుకులాగి కూర్చో బెట్టింది మాధురీ దీదీ
ఇంతలో…‘…ఆఁదీ!… అంటూ బిమల్ బాబు దాని ఎడమ గుబ్బ మీద , చను మొన కి కాస్త దూరంలో , తాజాగా ఉన్న ఓ ఎఱ్ఱటి గీరుని గమనించి , ‘…సారీ బకూ!…’ అంటూ , దాన్నీ… చనుమచ్చనీచూపుడు వేలితో మెత్తగా నిమిరాడు … చిరుగాలికి లేత అరిటాకులాసన్నగా వణికింది వకుళ పిల్ల
అంతే!…దాని ఎడం చనుమొన …క్కు…’ మంటూ అంగుళంన్నర మేరకి పొటకరించింది… ‘…ఆ కుడి వైపుది ఏం పాపం చేసుకుందీ! …దానికీ వెయ్యి మంత్రం!!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ
‘…
అంతకన్నానా!!…’ అంటూ బిమల్ బాబు మరో చనుమచ్చ చుట్టూ నిమిరాడోలేదోనే తక్కువ తిన్నానా!…అన్నట్లుగా ఆ చను మొనా నిలబడి పోయింది… ఉఫ్ఫ్… మంటూ నిష్టూర్చారు హాల్లో మగాళ్లందరూ
ఇక ఆగలేక పోయాడేమో బిమల్ బాబు!…చుపుక్క్ …పుచుక్క్ … మని చప్పుడ్లయేలా వాటిని మార్చి ,మార్చి చీకడం మొదలెట్టాడు …అతగాడు చీకుతూన్నకొద్దీ అవి మరింత నిక్కిపోయి , మేకుల్లా బిగిసిపోతూన్నాయి
బిమల్ బాబు చీకుడు స్పీడు పెరిగేకొద్దీ దానిలో కామం కట్టలు తెంచుకుందేమో!…అరమోడ్పు కళ్లతో చూసుకుంటూచీకుడ్లకి అనువుగా భుజాల్ని అటూ ఇటూ తిప్పుతూ తన చనుమొనల్ని వంతుల వారీగా అతగాడి పెదాలకి అందించడం మొదలెట్టింది …
‘…
అమృతం అంతా నువ్వే తాగేస్తే మేమేం కావాలి గురూ!…’ అన్నాడు కుమార్ బావచేతులు దాని స్వాధీనంలో లేకపోవడంతో ఏం చెయ్యలేక …ఛీకొట్టి ,బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ కళ్ళు మూసుకుంది వకుళ
‘…
చాల్లే సంబడం… నీ… నిపూర్తి చెయ్యి!…’ అంటూ ఖస్సుమంది దీపా మేడం… దాంతో వకుళ బ్లౌజ్ ని ఒక్క జెర్క్ తో కిందికి లాగి , బిక్కచచ్చిన మొహంతో నిలబడిపోయాడు బిమల్ బాబు
ఆవిడ కేకతో వకుళ ఉలిక్కిపడి ,కళ్ళు తెరిచి , నేల మీద పడున్న పైటని స్థనాల మీదికి లాక్కుంటూ , వాచిపోయిన చనుమొనల్ని లోపలికి నొక్కుకుంటూ మధువైపు పరిగెత్తింది వకుళకొంటె నవ్వుతో కందిపోయిన దాని గుబ్బల్ని పరిశీలనగా చూస్తూ , దాని నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి సోఫా వైపు తీసుకొస్తూంటే …కందిపోయిన మొహాలతో ఉబికిన చనుమొనల్ని లోపలికి నొక్కుకున్నాం …మిగిలిన ఆడాళ్ళం
‘…
ఇప్పుడు నీ వంతు…’ అంటూ పక్కనే ఉన్న చిట్టీల డబ్బాని నాకందించాడు వికాస్….కొద్దిగా వణుకుతూన్న చేతుల్తో ఓ కాగితాన్ని తీసి తనకి అందించాను
‘…
అహ్!…కలుసుకుని చాలా రోజులైందని , మిమ్మల్నే ఎంచుకుంది సర్ మా ఆవిడ!…రండి!!….’ అంటూ నన్ను చెయ్యట్టుకుని లేవ దీస్తూనే మదన్ జీజూ ని ఆహ్వానించాడు …
ముగ్గురం మధ్యలోకొచ్చింతర్వాత…‘…ఏం విప్పుతారో!…ఏది విప్పించుకుంటారో మీరూమీరూ చూసుకోండి…’ అని సిగ్గులేకుండా అంటూ నా చేతిని జీజూ చేతిలో పెట్టి , పక్కకి తప్పుకుని ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ నిలబడ్డాడు నా మొగుడు …
‘…
ఎవరు మొదలెట్టాలీ!…’ అంటూ కాసేపు ఆలోచిస్తున్నట్లుగా నటించి , ‘…టాస్ వేద్దాం…’ అంటూ ఓ రూపాయ బిళ్ళ జేబులోంచి తీసి, ‘… బొమ్మో బొరుసో చెప్పుకో…’ అంటూ నాణేన్ని ఎగరేసి పట్టుకున్నాడు మదన్ జీజూ… నేను బొమ్మ… అంటూండగానే అరచేతిని విప్పి నాణాన్ని చూపించాడు
ఆతృతగా వంగి చూద్దును కదా! …అది బొరుసుఏం చెయ్యమంటాడో భగవంతుడా!… అనుకుంటూజీజూ మొహం చూడలేక కింది వైపు చూస్తూ నిలబడిపోయాను
అతగాడి ట్రౌజర్ ని చూస్తున్నాననుకున్నాడో ,ఏంటో!… ‘…అంత ముచ్చటగా ఉంటే దాన్నే విప్పుదువుగాన్లే!…నువ్వేది విప్పించుకుంటావో అదీ టాస్ తోనే నిర్ణయిద్దాంనువ్వు గెలిస్తే నీ ఇష్టమొచ్చిందీ , నేను గెలిస్తే నాఇష్టమొచ్చిందీనూ , ఎగరేయ్…’ అంటూ సాయన్ ని నా చేతిలో పెట్టాడు
కొద్దిగా వణుకుతూన్న చేతుల్తో దాన్ని ఎగరేశానో లేదో…‘…బొరుసు…’ అన్నాడు జీజూకంగారుగా దాన్ని పట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేసే సరికి అది అరచేతిలోంచి జారి , బ్లౌజ్ లో దూరింది
‘…
దాన్ని నేతీస్తా!…’ నంటే నే తీస్తా… అంటూ నా మొగుడితో సహా హాల్లో మగాళ్ళందరూ సిధ్ధమైపోయారు
‘…
ఛప్!…ఆగండిఇప్పుడు ఆ హక్కు నాదివికాస్ ది కూడా కాదు…’ అంటూ మదన్ జీజూ గట్టిగా అనేసరికి అందరూ వెనక్కి తగ్గారు
…‘…
ఎన్నాళ్లైంది సంధ్యా వీటిని ముట్టుకునీ!…’ అంటూ కాయన్ ని బయటికి లాగే మిషతో రెండు చూపుడు వేళ్లనీలోలోకి జొనిపేసి స్థనాల్ని నిమరడం మొదలెట్టాడుఅతగాడి స్పర్శ తో మైకం కమ్మినట్లై కనురెప్పలు మత్తుగా మూసుకున్నానుఇంకేముందీ!…అతగాడు విజృంభించి ,చనుమొనల్ని వెతికి పట్టుకుని , బొటకన వేలుచూపుడు వేళ్ళ కాంబినేషన్ తో వాటిని తావళం తిప్పినట్లు మెలిపెడుతూంటే , ‘…ఊఁయ్య్… అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయాను
అవకాశం దొరికిందిగదా అని మదన్ జీజూనా నడుం చుట్టూ తన కుడిచేతిని చుట్టేసితమకంగా మీదికి లాక్కుని… నా పెదాల్ని తన పెదాలతో పీల్చేస్తూ ,నా స్థనాల్ని తన ఛాతీ కింద అణిచేస్తూ,నా పిరుదుల్ని అర చేతుల్లో అంకించుకుని కసిగా పిసికేస్తూ .‘…ఊఁచెప్పూ!…’ అన్నాడతగాడుఎదురు చూడని ఆ ఆక్రమణకి ఒళ్లు అదిరిపోవడంతో నోట మాట రాక , చెదిరిన పైటని సర్దుకుంటూపెదాల్ని కొన నాలిక తో రుద్దుకుంటూ , బరువుగా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఉండిపోయాను
ఆ కదలికలు అతగాడ్ని మరింత రెచ్చగొట్టాయో ఏం పాడో! , నన్ను మళ్ళీ కౌగిట్లోకి లాక్కుని ,ఇంకో రెండు క్షణాలు నలిపేసి , ‘… చెప్పవేం !…’ అంటూ రెట్టించాడుఅప్పటిదాకా తన కౌగిట్లో నలగడంతో ఎగసెగసి పడుతూన్న నా స్థనాల్నీ , తన మొరటు పెదాల దాడికి అదురుతూన్న నా లేత అధరాల్నీ నవిలేసేలా చూస్తూ…‘…ఏంటీ… మొటుతనం!?…’ అని సణిగానుగుక్క తిప్పుకుంటూ
‘…
ఓహ్!…సారీ!!…చెప్పుమరి!!…’ అన్నాడు జీజూఅదురుతూన్న నా అధరాల్ని చూపుడు వేలుతో నిమురుతూ…‘…ఓరెండు నెలలైం….దేమో!…’ అన్నాను …’ సన్నగా


‘…
ఐదు వారాలైనా దాట లేదుఎంత విరహం!!…’ అంది మాధురీ దీదీవంకర నవ్వుతో
‘…
అలాగేం!…ఐదు రోజుల ఎడబాటుకే కాసేపు క్రితం వికాస్ ని నువ్వెలా అల్లుకుపోయావో గుర్తు తెచ్చుకో!…ఎన్నాళ్ళైంది వికాస్ , నువ్వు మా ఆవిడని ఎక్కీ??…’ అన్నాడు జీజూ ఘాటుగా
‘…
బహుశా ఓ వారమైందేమో సర్కదూ భాభీ!…’ అన్నాడు మా ఆయన… ‘…ఏం కాదుమూడు వారాలకి పై మాటే!…’ అంది దీదీ
‘…
అదేంటీ!…క్రితం వారం నీ ప్రైవేట్ రూం లోంచి షర్ట్ ని పాంట్ లోకి దోపుకుంటూ వికాస్ , చీర కుచ్చెళ్ళతో తొడల్నొత్తుకుంటూ నువ్వూ బైటికొచ్చారని తెలిసింది!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…
ఎవరా చెప్తా!…మీ మరదలేగా!…శూర్ఫణక కదూ అదీ!!…’ అంటూ ఖస్సు మంది …‘…నిజమే కదా భాభీ!…’ అని వికాస్ అంటూంటే ,
‘…
అదీ ఓ …దేనేంటీ?…ఆ రోజు మీటింగ్ కి టైమ్ అయిందంటూ ఐదు నిముషాల్లోనే సరిపెట్టావుగా!…అదీ నిలబెట్టి!!…’ అంటూ చురచురలాడింది మాధురీ దీదీ
‘…
నిజమేగా!…అరగంట కి తక్కువైతే నాటదు నీ దీదీ కి!…’ అంటూ వెక్కిరించాడు మదన్ జీజూ
‘…
ఎంతసేపూ మా దీదీని ఆడిపోసుకోడమేనా?!…పని కానివ్వడమేమైనా ఉందా!?…’ అని ఆవిడని సపోర్టు చేశాననుకున్నానేగానీనాలిక కరుచుకున్నాను …నా సిగ్గులేనితనం బయటపడిపోయిందికదా!… అనుకుంటూ
కానీ జరగవలసిన డామేజీ జరిగిపోయిందప్పటికే!…నా మాటలు విని భళ్ళున నవ్వారు మగాళ్లందరూచిరునవ్వులు చిందించారు ఆడాళ్ళు
‘…
సారీ సంధ్యా!…కాయన్ ఎప్పుడో కింద పడిపోయిందిమనిద్దరం గమనించలేదు సుమా!…’ అంటూ దాన్ని అందుకుని , ‘…ఈ సారి నే గెలిచా!…పాంటీ విప్పుతా…’ అంటూ మోకాళ్ళమీద కూలబడిపోయి చీరని తొడల్దాకా పైకెత్తేశాడు మదన్ జీజూ… ‘…ఛీ!…లా… ఏం అక్కర్లేదు…’ అంటూ ముందుకొంగి చీర ని కిందికి తోసుకుంటూంటేపైట జారినట్లుందిమొహం ముందుకొచ్చిన నా ఎడం చనుమొనని బ్లౌజ్ మీదినుంచే లటుక్కున అందుకుని , దవడల్ని సుతారంగా కదుపుతూ ముని పళ్ల మధ్య అటూఇటూ దొర్లించడం మొదలెట్టాడు మదన్ జీజూ
ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోతూంటే…‘… ప్లీజ్విదిలేయ్ జీజూ!…బ్లౌజ్ చిరిగిపోతుందీ!…’ అంటూ వేడుకున్నానుదాన్నిఅతగాడి పళ్ళమధ్యనుంచి విడిపించుకోడానికి తంటాలు పడిపోతూ
‘…
ఐతే దాన్ని విప్పేస్తే సరీ!…’ అంటూ చను మొనని పూర్తిగా విదలకుండానే బ్లౌజ్ పై రెండు హుక్స్ నీ ఊడలాగేశాడు జీజూ
‘…
ఛీ..’అంటూ అతగాడి చేష్టల్తో పొడుచుకొచ్చిన మరో చనుమొనని కుడి చేతి వేళ్ళతో లోపలికొత్తుకుంటూ , అతగాడి పళ్లమధ్య నలుగుతూన్న నా ఎడం చనుమొనని ఎడం చేతి వేళ్లతో పట్టుకుని ఓ అడుగు వెనక్కి వేశాను
జీజూ మాట్లాడడంతో పట్టు కాస్త సడలిందేమో!…కోరుకోనివిముక్తి కలిగింది …ఆ చను మొనకి
‘…
ఇష్ష్!…ది… కాదు మీ …ని…’ అన్నాను …సుతారంగా దాన్ని రుద్దుకుంటూ
‘…
ఒహ్ సారీ సంధ్యామళ్ళీ మర్చిపోయాకానీ తప్పునాది కాదు సుమా!…పిచ్చెక్కించే నీ గుబ్బల పొంకానిదీబింకానిదీనూ … చాలా రోజులైందిఒక్కసారి వాటిని గ్రిప్ చేయచ్చా!…’ అంటూ చేతులు ముందుకి జాపాడు మదన్ జీజూ

మనసు అప్పగించేయమని చెప్తూన్నా నలుగురూ చూస్తున్నారనే సిగ్గు , నా పెదాలతో …ఇప్పుడు కాదు… అనిపించి ఓ అడుగు వెనక్కి వేయించింది
పోనీ!…పొరపాట్న ఊడదీసిన ఆ హుక్స్ ని సర్దేసి , అసలు పని చేస్తాఏమంటావ్?…’ అని జీజూ అనేసరికిజాలనిపించి , …ఊఁఅన్నట్లుగా కనురెప్పల్ని ఓ లిప్త వాల్చాను
మరుక్షణం ఉత్సాహంగా మోకాళ్ళమీద నిలబడిపోయి , రెండు చేతుల్తో నా స్థనాల్ని కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ గుచ్చెత్తి పట్టుకుని మొహాన్ని …వాటికిరుద్దుకుంటూ ముద్దుదమీద ముద్దులు గుప్పించడం మొదలెట్టాడునా ఒళ్ళు స్వాధీనం తప్పడంతో…‘…య్!…జీజూ!!…ఏంటి బాబూదీ!?…ఒద్దూ!!’ అని గునుస్తూనేరెండు చేతుల్తోనూ అతగాడి తలకాయని నా గుబ్బలకి బలంగా అణిచేసుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నానుఅయినా చుట్టూ జరుగుతూన్న మాటలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి
‘…
అబ్బ!…ఎంత తమకంతో ముద్దులెట్టేసుకుంటున్నాడో!…’ అంటున్నాడు ప్రొఫెసరు…‘…ఉత్తి ముద్దులేనా!…పిసికి పాకం పడుతున్నాడు!…మీ లాగే!!’ అంటూంది సుజాతక్క
‘…
నీ …వాటిలాగే ఆవిడ గుబ్బలూ చేతుల్లో పట్టవులే దీపాపైగా వాటిమీద చెయ్యెయ్యనీదేమో కూడానూ!!..’ అంటున్నాడు కుమార్ బావ ,
‘…
ఆఁ!…చెయ్యెయ్యనీక పోతే ఊరుకుంటారు మీ మగాళ్ళు!!…’ అంటూంది దీపా మేడం… ‘…అవును…’ అంటూంది మాధురీ దీదీ
‘…
పోనీబ్లౌజే విప్పించుకో సంధ్యా!…మా బాసు ముచ్చట పడుతున్నాడు…’ అంటూన్న నా మొగుడి గొంతు చెవిలో వినిపించేసరికి తెలివొచ్చి , చటుక్కున అతగాడి బుర్రని వెనక్కి తోసేసి , నేల చూపులు చూస్తూ , విడిపోయిన హుక్స్ ని పెట్టుకుంటూ ఉండిపోయాను
‘…
ముచ్చట పడ్డ మాట నిజమే ఐనా , నేనన్నమాట నిలబెట్టుకోవాలిగా!…అంచేత మీ ఆవిడ పాంటీయే విప్పుతా!…’ అంటూ మళ్ళీ చీరని పైకెత్తబోయాడు మదన్ జీజూ
కానీ నేనతడి చేతుల కదలికల్ని గమనించి ‘…అలా వద్దన్నానా!…’ అని చుర చురా చూస్తూ ఓ అడుగు దూరంగా జరిగాను…‘…మరింకెలా!?…’ అంటూ చీరమీదనుంచే వెతకడం మొదలెట్టాడుఅమాయకంగా మొహం పెట్తి
‘…
ఛీ!…’ అంటూ తడుముతూన్న చేతిని పట్టుకుని , ఒడుపుగా దాన్ని నా చీర కిందికి దూర్చుకున్నాను…‘…ఓహో!…ఇలాగా!…’ అంటూ రెండో చేతిని కూడా చీరలోపలికి దూర్చి , నా పాంటీ ని చటుక్కున తొడలమీంచి కిందికి లాగి , ఓ పక్క నా కామకీలని ఒక చూపుడు వేలుతో కెలులుతూనే , మరో చేతి వేళ్లతో నా పూరెమ్మల్ని నిమిరి…‘…బాగా వాచిపోయాయ్ వికాస్ మీ ఆవిడ నిలువు పెదాలూ!…ఎవరిదో ఆ పుణ్యం!?…’ అన్నాడు జీజూ
‘…
మిళింద్!…’ అన్నారు మధు , వికాస్ …ఒక్క గొంతుకతో!…
‘…
ఛీ!…ఏం కాదు…’ అంటూవాడి తలపుకే పూలోతుల్లోంచి ఉబికే రసాల్ని ఆపుకోడానికి తొడలు దగ్గరగా నొక్కుకుంటూనేకందిపోయిన మొహాన్ని అరచేతుల్లో మొహం దాచుకుని …పాదాల దగ్గర పడిపోయిన పాంటీలోంచి బయటికి అడుగెట్టాను
‘…
సంధ్య సిగ్గు పడుతూంది , ఒప్పుకోడానికికావలిస్తే మా ఆవిడని అడగండిదాన్నీ వాయించాడు వాడు…’ అన్నాడు మధు
‘…
నిజమా వకుళా?…’ అంటూ ఈర్ష్యగా మిగిలిన మగాళ్ళూ…‘…అంతటి పోటుగాడామ్మా వాడూ!?…’ అంటూ జీరగొంతుకలతో మిగిలిన ఆడాళ్ళూ , అడుగుతూంటే…‘ఛీ!…సిగ్గులేకపోతేసరీ!…’ అంటూ తల తిప్పుకుంది వకుళ
ఆ మాటలు వింటూ అక్కడ నిలబడ్లేక ‘…వెళ్ళిపోదాం…’ అంటూ పక్కనే ఉన్న నా మొగుడి మీదడిపోయి గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నాను…‘…అప్పుడే ఎలా?…నీ …ని… పూర్తి చెయ్యవూ!…’ అంటూ చూపుడు వేలుతో మదన్ జీజూ ని చూపించాడు
‘…
ఛీ!…అందరి ముందూ …… పాడు పని చెయ్యడం నా వల్ల కాదు బాబూ!…’ అని తలదించుకుని గొణిగానువికాస్ వేలు మదన్ జీజూ ..జీన్డేరా ని… చూపిస్తూన్నట్లు అనిపించడంతో
‘…
ఏంటనుకుంటున్నావ్!?…అంత ముచ్చట గా ఉంటే …దీచేద్దుగాన్లే!…ముందు ఆ జీన్ ని విప్పు మరీ!…’ అని వికాస్ అంటూంటే సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ మదన్ జీజూ ముందు మోకాళ్ల మీద వాలిపోయి , పాంట్ జిప్ లాగుదామని ప్రయత్నించానుకొంత వరకూ తెరుచుకున్న తరవాత మరి రాలేదు….
‘…
రావటం లేదు…’ అని గొణిగాను
జీజూ కి అర్థం కాలేదుగానీ వికాస్ గ్రహించినట్లున్నాడు…‘…నువ్వు సాగదీయడంతో మరింత బిగిసిపోయినట్లుంది , డేరా గుంజని కిందికి ఒత్తూ!…’ అన్నాడు వికాస్ , కొంటెగా కన్ను గీటుతూ …
…‘…
ఛీ!…నేనలా ఏం చెయ్యలేదు…’ అంటూనే జీజూదాన్నిఎడం చేత్తో కిందికొత్తి , కుడి చేతి వేళ్లతో అతడి అండర్ వేర్ ని పక్కకి తప్పిస్తూ జిప్ ని పూర్తిగా కిందికి లాగేశాను
మరుక్షణం నా ముక్కు పుటాల్లో ఘాటైన …మగవాసన…‘…కొంపదీసి అవుట్… ఐపోలీదు కదా గురుడు !…’.అనుకుంటూ బెల్ట్ బటన్ విప్పి జీన్ ని పాదాల దాకా లాగేశాను గానీ , అండర్వేర్ మీదినుంచే అతగాడిది… నా చుబుకాన్ని వెచ్చగా కొట్టడంతో అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుని …చేతికి అందిన దాన్నిఊతంగా పట్టుకుని నిలబడ్డాను
ఇంతలో ,‘…ఇంకానీ జీజూ దాన్ని… వదల బుధ్ధి కావటం లేదేంటి సంధ్యా!?…’ అంటూన్న మాధురీ దీదీ గొంతు వినబడడం తో నా చెయ్యి దేని మీదుందో చూసుకుని … చటుక్కునదాన్ని… విదిలేసినా మొగుడి వైపు పరిగెత్తాను.

 .

11ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 47, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button