BHARATH ANE NENU

BHARATH ANE NENU – 40 |  భరత్ అనే నేను | telugu boothu kathalu

BHARATH ANE NENU - 40 |  భరత్ అనే నేను | telugu boothu kathalu

BHARATH ANE NENU – 40 |  భరత్ అనే నేను | telugu boothu kathalu

dom nic torrento

BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
వాడింత చేసినా నాకెందుకు ఇంకా వాడి మీద సాప్ట్ కార్నర్ వస్తుంది ? ఎందుకు నేను వాన్ని దూరం పెట్టలేక పోతున్నా ?
పోనీ వాన్ని వాళ్ళింటికే పంపించేద్దామా ?
ఛా ఛా, పాపం ఇప్పటికే వాడు కుమిలి పోయి ఉంటాడు ఇంకా ఇలా దూరం చేస్తే మళ్ళీ ఇలాంటిది ఎదో చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. 
ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్న నన్ను ఎదురుగా మెడికల్ షాప్ అతను మేడం తీసుకోండి అని పిలిచాడు, వాడి చేతిలో ఉన్న టాబ్లెట్స్ తీసుకుని డబ్బులిచ్చి వచ్చేశా ?
వాడు చేసిన పనికి వాన్ని చంపేయకుండా వాడికే నేను టాబ్లెట్స్ తీసుకు వెళ్తుంటే నాకే నవ్వొచ్చింది. బిందు కు నేను ఇలా వాడికి సేవలు చేస్తున్నా అని తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తుంది, దానికి తెలీకుండా ఉండడమే మంచిది అని అనుకుంటూ ఆటో కోసం నిలబడగా 
అప్పుడే అటు వైపు వెళ్తూ నన్ను చూసి కార్ ఆపింది బిందు.
అమ్మో ఇది చూస్తే తిడుతుంది అని భరత్ గాడి కోసం తెచ్చిన టాబ్లెట్స్ కొంగు చాటున కప్పేసి బిందు ను చూసి పలకరింపు గా నవ్వా. తను ఎక్కు అంది
నేను టాబ్లెట్స్ దానికి కనిపించకుండా పట్టుకుని వొద్దులేవే సిద్దు వస్తా అన్నాడు అన్నా కానీ అది వినలేదు ఎక్కుతావా లేదా అంది 
నేను అది వినదు అని తెలిసి కూడా మొండి వాదం చేయడం ఎందుకు లే అని కార్ ఎక్కా టాబ్లెట్స్ దాచిపెడుతూ

ఎక్కగానే కార్ పోనిచ్చింది, మధ్య మధ్యలో నా వైపు సీరియస్ గా చూస్తూ ఉంది, నేను కామ్ గా కూర్చుని ఉన్నా, తను నా వొంటిని గమనిస్తూ కొంచెం కోపం కూడిన స్వరం తోనే తగ్గాయా అంది భరత్ గాడు పెట్టిన గాట్లను ఉద్దేశించి. నేను పొడి పొడిగా హా తగ్గాయి అన్నా. కాసేపు నిశబ్దం 
మళ్ళీ తనే అదే స్వరం తో ఇంకా మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాడా అంది. నేను సైలెంట్ గా రోడ్ చూస్తున్నా, తను కొంచెం కోపంగా నిన్నే అడుగుతుంది అంది. నేను తన వంక చూసి మళ్ళీ ముఖం తిప్పేసుకుని రోడ్ వంక చూస్తూ ఉండిపోయా..
బిందు నన్ను కోపంగా చూస్తూ నీకు జన్మ లో బుద్ది రాదు అంటూ తల తిప్పి డ్రైవ్ చేయసాగింది. 
తన కోపం లో అర్ధం ఉంది, భరత్ గాడు నాకంత చేసినా నేను వాన్ని ఇంకా మా ఇంట్లోనే ఉంచుకోవడం వాడికి సేవలు చేయడం వాడి కోసం బిందు తో గొడవ పడడం అవ్వన్నీ తన కోపానికి కారణం.
వాడిని ఇంట్లో పెట్టుకోవద్దు బయటకు పంపించేయి అని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా పట్టించు కోలేదు, అదే దానికి మంట..
ఎంటి టాబ్లెట్స్ భరత్ గాడికా ? అని అనగానే కొంగు లో దాచుకున్న టాబ్లెట్స్ గురించి దీనికి ఎలా తెలిసిందా అని చూసా తను కోపంగా ముఖం తిప్పుకుంది. అంతలో మా ఇల్లు వచ్చేయడం తో కార్ ఆపింది. నేను చక చకా దిగేసి థాంక్స్ అని చెప్పే లోపే తను వెళ్లిపోయింది. 
తన కోపం అలవాటు కావడం వల్ల పెద్దగా పట్టించు కాకుండా ఇంట్లోకి వచ్చేశా, గబగబా ఫ్రెష్ అయ్యి వాడికి జ్యూస్ తీసి టాబ్లెట్స్ తీసుకుని వాడి రూం లోకి అడుగుపెట్టా, ఎప్పటి లాగే వాడి ముఖం చూడకుండా టాబ్లెట్స్ జ్యూస్ వాడి పక్కన పెట్టేసి బయటకు వస్తుంటే వాడు కూడా ఎప్పటి లాగే ఏడుస్తూ నన్ను పిలిచాడు కానీ నేను పలక కుండా అక్కడ నుండి వచ్చేశా. 
ఆక్సిడెంట్ జరిగి ఇప్పటికీ రెండు నెలలు అయ్యింది. మొత్తం బాగా అయినా కాలు ఒకటే బాగా దెబ్బ తగలడం వల్ల ఇంకా లేవాలేక పోతున్నాడు, పాపం రోజూ ఏడుస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు వెళ్ళినా బాధగా నన్నే చూస్తూ పిలుస్తాడు 
కానీ నేనే పలకను, వాడంటే ఇష్టం లేక కాదు అలా అనుకునే ఉంటే వాన్ని ఇలా ఇంట్లో ఉంచుతానా ? సేవలు చేస్తూ ఉంటానా ?
ఏమో అంతే అలా జరుగుతూ ఉంది…
రెండు నెలలు అయ్యింది ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు వాడితో చాలా సార్లు చెయ్యి పట్టుకుని ఏడుస్తూ మాట్లాడ్డానికి చూసాడు కానీ ఎలా మాట్లాడ తాను ? 

రేపటికి అన్నీ రెడీ చేసావా ? అని ఆయన అనగానే ఆయన వైపు చూసి హా చేసానండీ మీవి సిద్దు గాడివి ఇద్దరివీ బట్టలు తీసి పెట్టా అని అన్నా. ఆయన సరే అంటూ నా దగ్గరకు వచ్చి బాగా చూసుకో ఈ నాలుగు రోజులు కాలేజ్ కు పోవొద్దు లే వాడిని ఇంట్లో ఉండి బాగా చూసుకో అని అనగా నేను సరేనండి అన్నా.
మరుసటి రోజు పొద్దున్నే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు తిరుపతి కి బయలుదేరారు. ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ అల్లుడు జాగ్రత్త అని మరీ మరీ చెప్పాడు, ఎందుకో అల్లుడు అంటే ఈయనకు పంచ ప్రాణాలు చిత్రంగా అల్లుడు కు బాగు అయితే తిరుపతి కి వచ్చి గుండు కొట్టించు కుంటా అని మరీ వొట్టు వేసుకుని ఇప్పటికి వాడికి కాస్త బాగాయ్యే సరికి తిరుపతికి వెళ్తున్నాడు మొక్కు చెల్లించు కోవడానికి. అసలు ఎవడు వీడు ? ఆయన మరీ అంత మొక్కు పెట్టుకుని మరీ వీడికి బాగు కావాలని మొక్కుకోవడానికి ?

ఆయన ను అని ఏం లాభం లే ? నేనేం తక్కువా ?
వీడి కోసం ఎప్పుడూ బిందు తో గొడవ పడని నేను పడలేదా ? వీడు ఎన్ని చేసినా వీడిని ఇంట్లో పెట్టుకోలేదా ? 
వీడికి మాకు ఏ పూర్వ జన్మ సంబంధం ఉందో ఏంటో ? 

మామయ్యా మామయ్యా అని భరత్ గాడు పిలవగానే నేను వాడి రూం లోకి వెళ్లి చూసా ఎంటి అన్నట్లుగా, వాడు రెస్ట్ రూం కు వెళ్ళాలి అని తలొంచుకుని అన్నాడు నేను వాడి ముఖం చూడకుండా తల పక్కకు తిప్పి మీ మామయ్య సిద్దు తిరుపతికి వెళ్లారు ఈ నాలుగు రోజులు ఏమైనా కావాలంటే అడుగు అని వాడి వంక చుడకుండానే చెప్తూ వాడి దగ్గరకు వెళ్ళి వాడి చేతిని నా భుజం మీద వేయించు కుని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చా 
వాడు మల్లీ ఏడుపు ముఖం పెట్టి నన్ను పిలుస్తూ విసిగిస్తాడు ఏమో అనుకున్నా, అదృష్ఠం అలాంటి పనులెం చేయలేదు. 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే పిలు అని గోడకు (ఇండైరక్ట్ గా వాడికి) చెప్పేసి బయటకు వస్తూ వాడి కాలు ను చూసా, చాలా మటుకు తగ్గిపోయింది ఇంకో రెండు మూడు వారాలు అంతే తిరిగి మళ్ళీ మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తాడు.. (నన్ను మళ్ళీ వేదించడానికి.. హా హా..)

రాత్రి నిద్ర పోతూ ఆలోచించా..
అసలు ఎంత మార్పు వాడిలో మధ్యాహ్నం నా పైట జారినా అసలు చూడనే లేదు అని అనుకుంటూ ఉండగా మళ్ళీ అనిపించింది చూస్తే ఊరుకుంటానా ఉప్పు పాతరెయ్యనూ అందుకే చూడలేదు అని అనుకుంటూ గత రెండు నెలలు గా జరిగిన దాన్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకున్నా..

వాడు బిందు ఇంటి నుండి బాధగా ఏడుస్తూ వెళ్ళడం, ఆ తరువాత ఆ భాధ లో సూసైడ్ చేసుకోవడం సమయానికి మేఘా అక్కడకు వచ్చి వాన్ని కాపాడడం, తరువాత వాన్ని గుర్తు పట్టి మాకు చెప్పడం, వాడి అమ్మా నాన్న లు రావడం, దాన్ని మేము ఆక్సిడెంట్ అని చెప్పడం, వాళ్ళ మా వెంట తీసుకు పోతాం అని అన్నా విడవకుండా వాన్ని మాతోనే పెట్టుకోవడం, ఇలా అన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండగా అమ్మా” అని భరత్ గాడి అరుపు వినిపించింది 
వెంటనే పరిగెత్తు కుంటు వెళ్ళి చూస్తే బాత్రూమ్ కు అని లేచి నట్లు వున్నాడు నడవలేక పడిపోయాడు నేను వెంటనే వాన్ని లేపి నన్ను పిలవచ్చు గా అని పక్కకి చూస్తూ అంటూ వాన్ని పడుకో బెట్టా, వాడు నొప్పి తట్టుకోలేక పోతున్నాడు, కాలుకు కట్టు కట్టిన దగ్గర కూడా రక్తం వస్తూ ఉంది 
దానికి కాటన్ అడ్డు పెడుతూ ఎం చేయాలో తెలీక వాడు విల విల లాడుతు ఉంటే తట్టుకోలేక డాక్టర్ కు ఫోన్ చేశా, ఫోన్ ఎత్తలేదు ఎందుకు ఎత్తుతారు అర్థ రాత్రి పన్నెండు నర అయ్యింది, 
ఇప్పుడెలా అని అనుకుంటూ ఉంటే గుర్తు వచ్చింది బిందు 
తనకు ముందే కోపంగా ఉంది నేను వాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అని ఇప్పుడు రమ్మని అడిగితే ఏమంటుందో అని అనుకుంటూనే ఇక చేసేది ఎం లేక వాడి బాధను చూడలేక ఫోన్ చేశా.
రింగ్ అవుతూ ఉంది. కానీ లిఫ్ట్ చేయలేదు మళ్ళీ చేశా ఈ సారి ఎత్తింది నిద్ర మబ్బులో హెలో ఎవరు అంది. బహుశా నిద్ర లో పేరు చూడలేదు ఏమో నేను అని అన్నా. బిందు వాయిస్ లో వెంటనే మార్పు వచ్చింది నేను అని తెలియగానే, 
చెప్పు అంది కాస్త గరుకుగానే..
నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా, 
వాడు సడెన్ గా కింద పడిపోయాడు నొప్పి ఎక్కువై బాధ పడుతున్నాడు బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంది నాకేం చేయాలో తెలియట్లేదు అని అంటూ ఉండగా తను కోపంగా నాకెందుకు చెప్తున్నావ్ అంది. నేను ప్లీస్ అన్నా తను కాల్ కట్ చేసింది. 
నేను తన వాట్స్ అప్ కు నా మీద ప్రేమ ఉంటే రా లేదంటే అవసరం లేదు అని మెసేజ్ పెట్టి ఫోన్ పక్కన పడేసి వాడి దగ్గరకు వెళ్ళి బ్లీడింగ్ కాకుండా కాటన్ పెట్టా మళ్ళీ..

వాడు పాపం నొప్పికి తట్టుకోలేక పోతున్నాడు, నాకేం చేయాలో పాలుపోవట్లేదు, బిందు వస్తుంది అన్న నమ్మకం నాకు లేకపోయినా వీడి బాధ చూసి రావాలి అని మనసులో గట్టిగా కోరుకుంటూ ఉన్నా. కాసేపటికి బయట ఎదో హార్న్ వినిపిస్తే బిందు వచ్చింది అని అర్దం చేసుకుని వెళ్ళి గేట్ తెరిచా
తను కార్ దిగి నా ముఖం చూడకుండా లోపలికి నడిచింది. నేను వాడి గది చూపించా, తను వాడిని చూసి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో అని టెన్షన్ పడుతూ చూస్తున్నా, ఎందుకు అంటే బిందు వాన్ని చూడడం ఇదే మొదటి సారి ఆరోజు తరువాత…

బిందు ఎం వాడి ముఖం ఎం చూడకుండా గబ గబ ట్రీట్ చేసి కట్టు కట్టేసి బయటకు వచ్చింది. నేను థాంక్స్ అని చెప్పబోతుంటే కోపంగా నా వంక చూసి అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయింది. .
నేను వాట్స్ అప్ లో థాంక్స్ అని పెట్టా తను చూసి రిప్లై ఇవ్వలేదు..

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

నెల ముందు…

సిద్దు : మేఘా నీకు పిచ్చి పట్టిందా ? పోయి పోయి వాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నావ్ ఎంటి ? నీకు అర్దం కాలేదా వాడు మన అమ్మని ఎంతలా హింసించాడో 
మేఘా : చూడు, దాని గురించి మాట్లాడాలంటే ముందు ఆరోజు రాత్రి నువ్వు చేసిన వెధవ పని గురించి కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. 
సిద్దు : నేనేం చేశా ?
మేఘా : నువ్వే కాదా వాన్ని తాగమని, అమ్మ తో ఫోర్స్ గా అయినా సరే చేయమని ప్రోస్తాహించింది..
 చూడు సిద్దు భరత్ నాకు అన్నీ చెప్పాడు దాంట్లో వాడి తప్పు ఉన్నా దానికి కారణం అయితే నువ్వే కదా
హారిక : ఓహో అయితే ఇప్పుడు వాడిని సమర్డిస్తున్నవా ? నువ్వూ
మేఘా : నేను ఎం సమర్ధించడం లేదు, ఉన్నది చెప్తున్నా, 
హారిక : అవునవును అర్దం అవుతుంది, సరే సిద్దు గాడే కారణం అంటున్నావ్ కదా సరే కారణమే అనుకుందాం కానీ మరీ అంత పశువులా ప్రవర్తించడం కరెక్టే అంటావా ? దానిని నువ్వు సపోర్ట్ చేయడం కరెక్ట్ ఏ అంటావా ?
మేఘా : చూడు హారిక నేనేం భరత్ ను సపోర్ట్ చేయట్లేదు 
అయినా జరిగింది మా అమ్మకు నేనెలా వాన్ని సపోర్ట్ చేయగలను ? తప్పు ఇద్దరి వైపూ ఉంది అని చెప్తున్నా 
సిద్దు : ఇద్దరూ కొంచెం ఆపుతారా ?
అసలు నువ్వేం చెప్పాలని అనుకుంటున్నావ్ మేఘా ?
మేఘా : ఎం లేదు ఇప్పటికే వాడు మన అమ్మ పట్ల చేసిన దానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు, ఇంకా వాన్ని అలాగే వొడిలిపెట్టడం సరి కాదు 
జరిగింది ఎదో జరిగింది, జరిగిన దానికి వాడు దాని ప్రతి ఫలం కూడా అనుభవించాడు, ఇప్పటికే వాడు చాలా భాధ లో ఉన్నాడు అమ్మ వాడి ముఖం కూడా చూడట్లేదు అని.. 
కనీసం మీరు అయినా పోయి మాట్లాడితే కాస్త బాగుంటుంది. 
అర్దం చేసుకోండి 

మేఘా : ఎం లేదు ఇప్పటికే వాడు మన అమ్మ పట్ల చేసిన దానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు, ఇంకా వాన్ని అలాగే వొడిలిపెట్టడం సరి కాదు 
జరిగింది ఎదో జరిగింది, జరిగిన దానికి వాడు దాని ప్రతి ఫలం కూడా అనుభవించాడు, ఇప్పటికే వాడు చాలా భాధ లో ఉన్నాడు అమ్మ వాడి ముఖం కూడా చూడట్లేదు అని.. 
కనీసం మీరు అయినా పోయి మాట్లాడితే కాస్త బాగుంటుంది. 
అర్దం చేసుకోండి 
రెండు నెలల క్రితం..

ఎదో అలికిడి అవ్వగానే మెలుకువ వచ్చింది, కళ్ళు తెరవలేక పోతున్నా, మేడమే గుర్తు వస్తూ ఉంది. తను నన్ను క్షమించదు అని తెలిసి మళ్ళీ ఎందుకు బ్రతక డానికి ట్రై చేశానో అర్దం కాలేదు, 
నన్ను క్షమించు నన్ను క్షమించు అని పెదాలను కదలిస్తు అంటూ ఉండగా ఎవరో నా చెయ్ పట్టుకున్నారు,.
ఆ చేతి స్ప్రశ అచ్చం మేడం చేతి స్పర్శ లాగే ఉంది, వెంటనే కళ్ళు మూసుకునే ఆ చేతిని పట్టుకుని నన్ను క్షమించు క్షమించు అంటూ ఉండగా తను ఇంకో చేత్తో భరత్ భరత్ అంటూ పిలిచింది. ఆ పిలుపు మేడం పిలుపు రెండూ ఒకేలా అనిపించగానే వచ్చింది మెడమే నేమో అని వెంటనే బలవంతంగా కళ్ళు తెరవ డానికి ప్రయత్నించా.. అంతలో స్వీటీ అంటూ ఎవరో లోపలికి రాగానే తను నా చేతిలో చెయ్ తీసేసి అవతల పిలిచిన వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్లిపోయింది. ఎవరా స్వీటీ ? అని బలవంతంగా కళ్ళు తెరిచి చూసా..
అప్పటికే తను ఇంకో టెంట్ లోకి వెళ్లిపోయింది. చుట్టూ చూసా మెడికల్ కాంప్ లాగుంది. పక్కన ఎవరొ అటు తిరిగి పేపర్స్ చూస్తూ ఉన్నారు. నేను లేవడం గమనించి ఇటు తిరిగి నన్ను చూసింది. డాక్టర్ అనుకుంటా నా దగ్గరకు వస్తూ ఇప్పుడు నీకు ఓకే కానీ లేచి తిరగడానికి మూడు నెలలు పడుతుంది బాగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి అంటూ నా రెస్పాన్స్ ఎం వినకుండా ఎవరో అటు వైపునుండి పిలవగానే, హా వస్తున్నా అంటూ నా వంక తిరిగి చూసి మీరు మీ డిటైల్స్ చెప్పండి మీ పేరెంట్స్ కు inform చేస్తాం, వాల్లోచ్చి తీసుకెళ్తారు అని అంది. అలా అంటూ ఉండగా ఇందాక నన్ను బైక్ మీద ఎక్కించుకుని వచ్చిన ఆమె వచ్చింది వెంటనే డాక్టర్ తనతో స్వీటీ ఇతని డిటైల్స్ తీసుకుని అతని పేరెంట్స్ కు ఇంఫర్మ్ చెయ్ అని చెప్పి అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయింది..
అప్పుడు చూసా తనని స్వీటీ నీ..
అచ్చం మేడం లాగే ఉంది. తనని చూడగానే మేడం గుర్తొచ్చి కళ్ళలో నీళ్ళు కారాయి, నా కంట్లో నీరు చూసి తను నా దగ్గరకు వస్తూ హేయ్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఇప్పుడు నీకు బాగుంది.అంటూ.ఎదో. చెప్తూ నా చెయ్ పట్టుకుంది 
 ఆ చేతి స్పర్శ మేడం చేతి స్పర్శ ఒకేలా ఉండడం వల్ల మేడం ఇంకా గుర్తొచ్చి ఒక్కసారిగా ఎడ్వ బోయి అపుకుంటూ తన వంక చూసా..
 తన చూపు కూడా మేడం చుపులా ఉండడం తన రూపు కూడా అలాగే ఉండడం చూసి తనని ఫేస్ చేయలేక వెంటనే కళ్ళు మూసుకున్నా.. 
ఆమె ప్రతి రూపం లా ఉన్న ఈమెనే చూడలేక పోతున్నా ఇక మేడం ను చూడగలనా అని అనుకుంటూ ఉండగా తను నా నుదిటి మీద చెయ్యి వేసి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో అంటూ నా తల నిమిరింది..
అంతే ఎదో హాయి వేసి వెంటనే నిద్ర లోకి జారుకున్న..

కాసేపటి తరువాత…
శైలు : ఎంటే నిజమా ?
స్వీటీ : అవునే 
ఏమోనే నువ్వు అబద్దం చెప్తున్నవేమో అనిపిస్తుంది..
ఎందుకే నాకేం అవసరం అబద్దం చెప్పడానికి.. అయినా సినిమాల్లో అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ని చూడగానే వెంటనే లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ రా అంటాడు అప్పుడు అయితే వెంటనే నమ్మెస్తావ్ ఇప్పుడు నాది లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటే నమ్మవా ? 
హ్మ్మ్ సర్లేవే నమ్ముతాలే తమరిది లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంతే కదా ?
హ్మ్మ్ అలాగే అనుకో
అయినా ఏంటే స్వీటీ నువ్వు కాలేజ్ లో ఎంతమంది వెంట పడినా నో చెప్పేదానిని ? వీడిలో ఎమ్ అంతగా నచ్చిందే ? ఫస్ట్ సైట్ లోనే పడిపోయావ్.. 
ఏమోనే తెలీదు ఎందుకో వాడ్ని చూడగానే నచ్చేసాడు..
హ్మ్మ్ అందుకేనా వాడికి హెల్ప్ చేద్దాం అనగానే వెంటనే బండిని వెనక్కు తిప్పావ్..
అలా ఎమ్ లేదే..
చాళ్ళేవే దొంగదానా.. మళ్ళీ సిగ్గోకటి చూడు..
అబ్బా ఆపవే.. ఇంతకీ మనకు సెట్ అవుతాడంటవా ?
మనకా నీకా ?
అబ్బా నాకే.. 
ఏమో కావొచ్చు కాకపోవచ్చు 
కావొచ్చు., కాకపోవచ్చా ? ఎంటే నన్ను చూసే ఆ మాట అంటున్నవా ? (తన అందాన్ని చూసుకుంటూ)
అలా కాదే 
మరి ?
వాడ్ని చూసావా ? కాసేపటి క్రితం రక్తం కారుతున్నా బైక్ స్పీడ్ ఎలా నడిపాడో ? 
అయితే 
అయితే ఎంటే వాడి బిహేవియర్ చూస్తుంటే అర్దం కాలేదా వాడు లవ్ ఫెయిల్యూర్ అని.. 
ఎలా చెప్పగలవే ?
ఎంటే పిచ్చిదానిలా అడుగుతావ్ ఇందాక వాడ్ని స్కూటీ మీద తీసుకొచ్చే టప్పుడు వినలేదా నన్ను క్షమించు నన్ను క్షమించు అంటూ ఎదో అంటూ ఉండడం గుర్తులేదా ? 
అంతకు ముందు బైక్ మీద ఉన్న వాడి కళ్ళలో నీళ్ళు ముఖం లో ఎదో బాధ ఎదో కోల్పోయిన వాడిలా చూపు లైఫ్ మీద విరక్తి పుట్టినవాడిలా ఎదురుగా వస్తున్న వెహికల్స్ కు ఎదురెళ్ళడం ఇవ్వన్నీ ఈ కాలం లో లవ్ ఫెయిల్యూర్ కు కాకుంటే ఇంకెవరికీ ఉంటాయే ? పైగా వాడు యంగ్ ఏజ్ ఇంక అది కాకుండా ఇంకేం ఎక్పెక్ట్ చేయమంటావ్ ?
ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోవచ్చుగా ?
ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ? ఈ యేజ్ లో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం మరీ ఇంతలా ఏడ్చే వాళ్ళను చూడలేదు లేవే..
సర్లే లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఏ అనుకుందాం పోయేదేముంది ? ఇప్పుడు చెప్పు నాకు వాడికి సెట్ అవుతుందా లేదా ?
చెప్తా కానీ, ముందు లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పద మళ్ళీ వీడు లేస్తే బాగోదు..
హ్మ్మ్ సరే..
అని అంటూ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్న ఇంకో టెంట్ లోకి వెళ్ళగానే ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచా.  
చేతికి తలకు ఇంకా గాయాలు తగిలిన చోట అన్ని కట్లు కట్టి ఉన్నాయి. ఎంటి ఈ కొత్త ప్రాబ్లెమ్ ఈ స్వీటీ ఎంటి ? నన్ను లవ్ చేయడం ఎంటి త్వరగా ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోవాలి కొత్త సమస్య రాక ముందే అని అనుకుంటూ ఉండగా ఇంజెక్షన్ మత్తు వల్ల మళ్ళీ నిద్ర లోకి వెళ్ళిపోయా..

కాసేపటి తరువాత..
ఎదో అలికిడి కి మెళుకువ వచ్చింది. లేచి చూస్తే అక్కడ స్వీటీ నన్నే చూస్తు కూర్చుంది. తనని చూడగానే ఇందాక తను అన్నవి గుర్తొచ్చి వెంటనే తనకు నాపై ఆశ పోయేలా చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉండగా తను నన్ను చూస్తూ నవ్వి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంది.
నేను చిన్నగా నవ్వా. 
తను నా పక్కకి ఇంకొంచెం జరిగి కూర్చుంటూ భరత్ ఏ కదా అంది. 
నేను హ్మ్మ్ అన్నా. తను నవ్వి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంది. నేను హా బాగుంది అంటూ ఉండగా తను నా చేతిని పట్టుకుని కట్టు కట్టిన దగ్గర చూస్తూ అవునూ నిజంగా ఆక్సిడెంట్ ఏనా అంది. 
నేను వెంటనే తన వంక చూసా డౌట్ గా..
తను నవ్వి హా ఎం లేదు ఇందాక కట్టు కడుతుంటే ఇక్కడ ఎదో నువ్వే కోసుకున్నట్లుగా అనిపించింది అందుకే అడిగా అంది. అంతే వెంటనే నాకు మేడమ్ గుర్తొచ్చింది. 
తను గుర్తు రాగానే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. ఆమె నా కళ్ళలో నీళ్ళు చూసి హేయ్ ఎంటి ఏడుస్తున్నావు ఏమైంది అంటూ అడిగేసరికి నేను కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఎమ్ లేదు అన్నా..
కానీ తను నన్ను చూస్తూ ఏమైంది అంది. నేను సైలెంట్ గా ఉండిపోయా. దానికి ఆమె నన్ను చూస్తూ చూడు బాధ ను మనసులోనే పెట్టుకుంటే ఇంకా ఎక్కువవుతుంది బయటకు చెప్పేసెయ్యి కాస్త రిలీఫ్ వస్తుంది అంది. 

నేను సైలెంట్ అయిపోయా..
తను సరే నీకు ఇష్టం లేకుంటే చెప్పకు లే అంది. 
నేను హా అదేం లేదు అన్నా. తను మరి చెప్పు అంది. 
తనలా అడగడం తో తనకి ఎం చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఇందాక తను నన్ను లవ్ చేస్తున్నా అని తన ఫ్రెండ్ తో చెప్పడం గుర్తొచ్చి, ఒకవేళ తను నాకిప్పుడు నన్ను లవ్ చేస్తున్నా అని ప్రోపోస్ చేస్తే మళ్ళీ లేనిపోని సమస్య అవుతుంది. 
పైగా తను నా ప్రాణాలు కాపాడింది, రిజెక్ట్ చేయడం బాగుండదు 
పోనీ నా స్టోరీ చెప్పేస్తే.. 
అవును అదే బెస్ట్, నా స్టోరీ కచ్చితంగా ఏ అమ్మాయికి నచ్చదు ఎందుకు అంటే నేను నా టీచర్ నీ నా అత్త నీ లవ్ చేశా ఇలా చెప్తే ఏ అమ్మయికైనా నచ్చదు కాబట్టి తనకూ నచ్చదు అప్పుడు తనకు నా మీద ప్రేమ పోయి నాకు తను ప్రోపొస్ చేయదు నాకూ రిజెక్ట్ చేయాల్సిన పని తప్పుతుంది పైగా తను చూడడానికి సెం మేడం లాగే ఉంది తనతో ఇప్పుడు ఎలాగో మాట్లాడలేను కనీసం మేడం లాగున్న ఈమెతో అయినా నా బాధ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఇంకా అదనంగా నా బాధ చెప్పుకున్నందుకు రిలీఫ్ వస్తుంది అని అనిపించగానే తన వంక చూసా..
తను హ్మ్మ్ చెప్పు పర్లేదు అంది నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని…
నేను తన చేతి స్పర్శ ను మేడం స్పర్శ గా అనుభూతి చెందుతూ చెప్పడం మొదలుపెట్టా.. కానీ అప్పుడు నాకు తెలియలేదు నేను చెప్తుంది తన అమ్మ గురించే అని

BHARATH ANE NENU – 40 ,  భరత్ అనే నేను , telugu boothu kathalu,telugu actress sex stories,mahire maridi,telugu hot stories,triple dhamka sex story,jabbardasth.in,telugu sex stories,kamasastry stories,xossipy

104c

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page