BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT

BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT – 78 | భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT - 78 | భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT – 78 | భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

iam.aamani

BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT | భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ 
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

నా చేతిలో నుండి మొబైల్ జారిపోయి కింద పడింది. ఆ చప్పుడుకి ప్రశాంతంగా పడుకున్న స్వరూప నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి నా వైపు చూసి ఆ…..హ్ అంటూ గట్టిగా అరిచింది. నన్ను చూసి షాక్ అయ్యింది.  తన ఒంటి మీద దుప్పటిని పైకి లాక్కుని తన అందాలను కవర్ చేసుకుని మంచం మీద లేచి కూర్చుంది.  స్వరూప అలా అరిచేసరికి ముందు భయపడ్డాను. వెంటనే నా చేతిలో ఉన్న బ్రా కింద పడేసాను.

నన్ను చూసి కోపంతో…. ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. 
నేను తడబడుతూ ఏం లేదు స్వరూప ఇందాకే వచ్చాను. 
అదేంటి స్వరూప గారు అనేవాడు. ఇప్పుడు నేరుగా స్వరూప అంటున్నాడు అని అనుకుని ఎప్పుడు వచ్చావని అడగలేదు. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు. ఇదేమి బాగోలేదు మీరు చేసేది. 
నేనేమి చేశాను స్వరూప. 
అదే మీరు నన్ను అడగకుండా ఇలా రూం లోకి రావడం. నేను పడుకున్నప్పుడు నన్ను ఇలా చూడటం. ఇంకా నా…నా బ్రా అదే నా బట్టలు పట్టుకుని ఇలా చేస్తారు అనుకోలేదు. 
చూడు స్వరూప. నేనేమి కావాలని రూం లోకి రాలేదు. 
మరి ఎందుకు వచ్చారు. ఏం దురుద్దేశం లేకపోతే ఇలా వచ్చి కూర్చుంటారు. 
నేను చెప్పింది విన్నాక నీవు కోప్పడు ఒకవేళ ఇందులో నా తప్పు ఉంటే. 
ఏంటో చెప్పండి…. 

నేను లేచి హాల్ లోకి వచ్చాను. మీరెవరు హాల్ లో లేకపోయేసరికి రమ్య రమ్య అని పిలిచాను. చాలాసేపటికి కూడా ఎవరు పలకకపోతే ఏమైందో అని డోర్ దగ్గరికి వచ్చి చూసాను. అప్పటికే డోర్ కొద్దిగా తెరిచి ఉంది. డోర్ తెరిచి ఉన్న కూడా ఎవరు పలకక పోయేసరికి ఏమయిందో అని లోపలికి వచ్చాను. వచ్చి చుస్తే రమ్య కనిపించలేదు. మంచం మీద నీవు మాత్రమే ఉన్నావు. నిన్ను మంచం మీద అలా చూసేసరికి షాక్ అయ్యాను. ఎప్పుడూ నిన్ను అలా చూడలేదు కదా. అలా చూసేసరికి చూస్తున్న కొద్దీ చూడాలనిపించి అలానే చూస్తూ కూర్చున్నాను. అలా చూస్తూ కూర్చోవడం కూడా నేను చేసింది తప్పే. కానీ ఇలా చూసి కూడా చూడకుండా ఉండటం ఇంకా తప్పు అనిపించింది. 
కోపంతో ఏం చెప్తున్నారు మీరు? చేసింది తప్పు. ఇంకా తప్పు లేదు అని అంటున్నారు?

తప్పు లేదా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు స్వరూప. అబ్బా ముందు నీ పేరు పూర్తిగా పలకాలంటే ఏదోలా ఉంది. ఓ పని చేస్తాను. స్వరూ అని పిలుస్తాను. నీకు ఇష్టం లేకపోయినా భరించు. 
ముందు నన్ను స్వరూప గారు అని పిలిచే వాళ్ళు. అలాంటిది స్వరూప అని  ఇందాక. నేనేదో పొరపాటున పిలిచారని అనుకున్నాను. ఇప్పుడేమో స్వరూప అని పెద్దగా ఉంది. స్వరూ అని పిలుస్తాను అంటున్నారు. పైగా అడ్జస్ట్ అవ్వమని అంటున్నారు. అన్నీ మీరే డిసైడ్ అయిపోయి నేను కోప్పడిన ఏమి లాభం. ఏదో చెబుతున్నారు కదా చెప్పండి. విన్నాక అప్పుడు నేను చెప్తాను. 

ఎక్కడి వరకు చెప్పాను. హా ఇలా చూసి కూడా చూడకుండా ఉండటం ఇంకా తప్పు అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇంతటి అందాల రాశి అందులో సగానికి నగ్నంగా నీ అందమైన వీపు చూపిస్తూ పడుకుని కనిపించినప్పుడు, నేనే కాదు ఎవరైనా ఇలా చూస్తూ ఉండిపోతారు. ఇంత అందమైన ఆడదాన్ని అలా చూసి చూడకుండా ఉండటం తప్పే అవుతుంది కదా. 
ఓహో! బాగానే ఉంది మీ పని. నేనేమి కావాలని చూపించలేదు. నేను గదిలో ఒంటరిగా పడుకుంటే మీరే నాకు తెలియకుండా లోపలికి వచ్చారు. మీరు వస్తారని మీకోసం నేను అన్ని విప్పి చూపిస్తానని అనుకుని వచ్చారా ఏంటి? అయినా మీ లాంటి సంస్కారవంతులు ఇలా పరాయి ఆడది పడుకున్న గదిలో తొంగి చూస్తారని, నేరుగా లోపలికి వస్తారని అనుకోలేదు. 

అయ్యో స్వరూ. నువ్వు అలా అనుకున్నావని నేను అనలేదు. నేను కూడా కావాలని రాలేదు. 
కావాలని రాకపోయినా ఇప్పుడు గదిలోనే ఉన్నారు కదా. 
అవునవును. నేనే వచ్చాను. నీవు ఇలా పడుకున్నావని నేను ఊహించలేదు. ఒక్కసారిగా ఇలా నిన్ను చూడగానే మనసు ఆగలేదు. నేను కాబట్టి కేవలం చూడటంతో సరిపెట్టుకున్నాను. వేరే వాళ్ళైతే కేవలం చూడటంతో సరిపెట్టుకోరు. నా లాంటి మంచి వాళ్లయితే తప్ప. 

ఓహో! మీ గురించి మీరే గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారా? లోపలికి రావడమే తప్పు , వచ్చి ఇలా కూర్చుని నన్ను చూడటం, నా బట్టలను పట్టుకుని ఛీ… 
గొప్పలేమి కాదు స్వరూ. నిజమే చెప్తున్నాను. అందమైన ఆడది ఒంటరిగా అది కూడా అర్ధ నగ్నంగా! నాకు తెలిసి పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నవని అనుకుంటున్నా. నేను చెప్పేది నిజమే కదా. 
రాధాక్రిష్ణ అడిగేసరికి సిగ్గుతో ఏం చెప్పాలో తెలియక మౌనంగా ఉండిపోయాను. 

నా మౌనమే అంగీకారం అనుకుని, నవ్వి ఎలా అయితే ఏంటి అందమైన ఆడది ఒంటరిగా పూర్తి బట్టలతో దొరికితేనే ఎవరు వదిలిపెట్టారు. కానీ నేను అలా ఏమీ చేయకుండా కేవలం చూడటంతో సరిపెట్టుకున్నాను. ఇలాంటి అదృష్టం మళ్ళీ దొరకదు ఏమో అని. 
రాధాక్రిష్ణ చెప్పిన మాటల్లో ఏదో తేడాగా అనిపించింది.  మళ్ళీ దొరకదు ఏమో అని అనడంలోనే ఏదో తేడా ఉంది. అయినా రాధాక్రిష్ణ చెప్పిన మాటలు నిజమే అనిపించాయి. 

అందమైన ఆడదే కాదు ఆడది అయి ఉంటే చాలు. ఒంటరిగా దొరికితే ఎవరూ ఊరుకోరు. అందులో అసలే బయట వాతావరణం కూడా బాగాలేదు. ఇలాంటి వాతావరణంలో పరాయి ఆడది కూడా పరాయి మగాడు ఏదైనా చేస్తే కాదనకుండా ఉంటుంది కాబోలు. ఇంతకీ రమ్య వెళ్తూ వెళ్తూ ఈయనగారి చెప్పి వెళ్లలేదా. కనీసం తలుపు ముందుకు వేసి వెళ్లొచ్చు కదా. బుజ్జమ్మ ఎంతపని చేసావే. చెప్పి వెళ్తే ఇప్పుడు నన్ను అతను ఇలా చూసి ఉండేవాడు కాదేమో. నీవు చెప్పకపోవడం వల్ల నన్ను ఇలా చూసే పరిస్థితి వచ్చింది.  అయినా నాకు బుద్దిలేదు. బుజ్జమ్మతో సిగ్గు  విప్పేసి కులికిందే కాకుండా బట్టలు లేకుండా అలానే నిద్రపోయాను. కనీసం బుజ్జమ్మ వెళ్ళాక నేను లేచి తలుపు లోపల నుండి అయినా పెట్టుకుని పడుకుంటే ఇప్పుడు ఇలాంటిది జరిగేది కాదు. ఇంకా నయం. ఒంటరిగా ఉన్నానని నన్ను ఏమి చేయలేదు.  అయినా బుజ్జి చెప్పింది కదా. బలవంతంగా ఏ ఆడదాన్ని లొంగ తీసుకోలేదని. 

ఇప్పుడు చెప్పు స్వరూప నేను చేసింది తప్పు అంటావా. 
మీరు ఎంతైనా చెప్పండి. మీరు చేసింది తప్పే. 
సరే కాసేపు నేను చేసింది తప్పే అనుకుందాం. నా విషయం కాసేపు పక్కన పెడదాం. నువ్వు చేసింది ఏంటి మరి?
నేనేం చేసాను. 

ఇందాక నీవు బ్యాగ్ కోసం లోపలికి నా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా నేరుగా లోపలికి రాలేదా? రావడమే కాకుండా నీవు నా….. నా దాన్ని/వాడ్ని చూడలేదా?
ఆయన అలా అనేసరికి సిగ్గుతో ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. నేనేం కావాలని రాలేదు. బ్యాగ్ కోసం వచ్చాను. నాకేం తెలుసు మీరు అలా ఉంటారని. 
కదా! నేనూ అంతే. నేను కావాలని రాలేదు. నీవు నా రూంలోకి వచ్చినప్పుడు తప్పు కాకపోతే, నేను నీ రూంలోకి వచ్చింది తప్పు కాదు. అలాగే నీవు నాది చూసినప్పుడు తప్పు లేనిది, నేను నిన్ను చూసింది కూడా తప్పుకాదు. నీవే నాకంటే పెద్ద తప్పు చేసావు. 
ఇది బాగుంది. నేనేం తప్పు చేసాను?

తప్పు చేయలేదా. సరిగ్గా ఆలోచించు. 
నేనేం తప్పు చేయలేదు. మీరే చేశారు. నేను పొరపాటున చూసాను. చూసి వెంటనే వెళ్ళిపోయాను. అంతకన్నా ఇంకా ఏం తప్పు చేసాను?
సరే ఏం చేసావో నేనే చెప్తాను. 

అలా అనేసరికి అయోమయంలో పడ్డాను. నేనేం తప్పు చేసానబ్బా అని. 
నీవు నా అసలైంది చూసావు. అదే నా బుజ్జి గాడిని. నేను కేవలం నీ వీపు మాత్రమే చూసాను. కొద్దిగా నీ స….స అదే నీ రొమ్ము మాత్రమే చూసాను. అదికూడా కాసేపు. నీవు ఇటువైపు తిరిగి నీ చేతిని పైకి ఎత్తి పడుకున్నప్పుడు నీ అందమైన సంకతో పాటు నీ తెల్లటి రొమ్ము భాగం కనిపించింది. ఇప్పుడు చెప్పు నేను ఎక్కువ తప్పు చేసానా? నీవు ఎక్కువ తప్పు చేసావా? నేను ఇందాకా/ఇప్పుడు కూడా కావాలనుకుంటే నీ ఒంటి మీద ఉన్న దుప్పటి తీసేసి నీదాన్ని చూడొచ్చు. కానీ నేను అలా చేయలేదు. ఇప్పుడు అర్ధమైంది కదా తప్పు చేసింది ఎవరో?
 
రాధాక్రిష్ణ అలా తికమక చేసి నన్ను తప్పు పట్టాడు. మీరు పేరుకి మాదిరి క్రిష్ణ లీలలు చూపిస్తున్నారు. పైగా నాదే తప్పు అంటున్నారు. మీ పద్దతి బాలేదు. ఇక్కడి నుండి వెళ్ళండి. నేను బట్టలు వేసుకోవాలి. 
తొందరెందుకు స్వరూప. ఒక్కటి అడుగుతాను నిజం చెప్తావా?
ఇంకేం అడుగుతాడో అని మనసులో భయపడుతూనే ఏంటి అని అడిగాను. 

అసలు నీవు ఇలా బట్టలు లేకుండా ఎందుకు పడుకున్నావు? నీవు మాత్రమే ఇలా పడుకున్నావా? లేదంటే నీ కూతురు కూడా ఇలాగే అన్ని విప్పి కలిసి పడుకున్నారా అంటూ కిందపడిన నా బ్రా చేతిలో తీసుకుని నా కళ్ళలో అదోలా చూస్తూ అడిగాడు. 

అతను అడిగిన ప్రశ్నే ఇబ్బందిగా ఉందంటే నా ముందు నా బ్రా చేతిలో పట్టుకుని నన్ను గుచ్చి చూస్తుంటే నా సళ్ళను పట్టుకున్నట్టు అనిపించింది. నన్ను చూస్తూ నా బ్రా కప్స్ చూస్తున్నాడు. నేను సిగ్గుతో అతని మోహంలో చూడలేకపోతున్నాను. అతను నా బ్రా పూర్తిగా విడదీసి నన్ను కూడా చూడమన్నట్టు పట్టుకుని చిన్నగా నవ్వి స్వరూ నిజం చెప్పు నీవి అదే నీ అందమైన మామిడిపండ్లు దీనిలో సరిపోతాయా? 
అలా అనగానే గుండెల్లో ఝల్లుమంది. బ్రాను అలా చూస్తున్నాడు అంటేనే ఏదోలా ఉంది. దాని సైజులు చూసి నా సళ్ళ సైజులు అడుగుతుంటే సిగ్గుతో చచ్చేంత అయ్యింది నాకు. అతను అడిగిన ప్రశ్నలకు నా దగ్గర సమాధానాలు ఉన్న చెప్పలేని పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను. 

నా మౌనమే అతను సమాధానం అనుకుని సిగ్గుతో చెప్పలేక పోతున్నావని నాకు అర్ధమైంది స్వరూ. ఇబ్బంది పడకు. నీవు చెప్పుకున్న నేను అర్ధం చేసుకోగలను. నీ అందామైన పండ్లను ఇందాక నా రూంలో వచ్చినప్పుడు సగానికి చూసాను. అవి నా కళ్ళలో ఇంకా కదలాడుతూనే ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి ఇందులో మూడువంతులకి మాత్రమే పట్టేలా ఉన్నాయి. నిజంగా ఈ నీ బ్రా ఎంత అదృష్టం చేసుకుంది. అంత అందమైన నీ…. అదే నీ మామిడిపండ్లను మోస్తూనే వాటిని అతుక్కుని ఎంత అదృష్టం చేసుకుంది ఇది అంటూ బ్రాను మొహానికి దగ్గరగా తీసుకుని నన్ను చూస్తూ దాని వాసన పీలుస్తూ బ్రా కప్స్ ను ఉమ్మ్….మ్మ అంటూ ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. 

క్రిష్ణ అలా ముద్దుపెట్టుకోగానే నిజంగా నా సళ్ళను ముద్దుపెట్టుకున్నట్టు అనిపించి నా రొమ్ములు ఒక్కసారిగా గట్టిపడి చనుమొనలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి. నా మొహం ఎరుపెక్కింది. పూ నరాలు జివ్వుమన్నాయి. నాకు తెలియకుండానే నా కింది పెదవిని పంటి కిందకు అదిమిపెట్టుకుని ఆ ఫీల్ ఒక్కసారిగా ఫీల్ అయ్యేలా చేసాడు. అంతలోనే తేరుకుని సిగ్గుతో తల కిందకు చేసుకుని నేను ఏం చేస్తున్నానో నేను ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నానో గుర్తుచేసుకున్నాను. ఒక్కటే మిగిలింది. నేను ఏడుపు మొహం పెట్టి ఇదేమి బాలేదు మీరు చేసేది. ప్లీజ్ అది ఇచ్చేయండి అన్నాను. 

క్రిష్ణ ఇంకోసారి ముద్దు పెట్టుకుని, ఏది బాలేదు స్వరూ?
మీరు స్వరూ అని పిలవడం, ఇంకా దాన్ని ముద్దాడటం. 
చెప్పాను కదా స్వరూ, నీ పూర్తి పేరు పిలవాలంటే నాకు ఏదోలా అనిపించి స్వరూ అని పిలుస్తున్నాను. నిన్ను ఎలాగో ముద్దాడలేను కదా అందుకే నిన్ను తాకిన దీన్నైనా ముద్దాడనివ్వు. 
ప్లీజ్ వద్దు. నాకెలాగో ఉంది.  అది ఇచ్చేయండి. ముందు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళండి. 

అది అంటే ఏంటి? దానికి పేరు ఉంటుంది కదా. దాన్ని నీ నోటితో వినాలని ఉంది. అదేంటో చెప్పు ఇచ్చేస్తాను. 
మీకు తెలియదా ఏంటి? దాన్ని ఏమంటారో?
నాకు తెలుసు స్వరూ. నీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియాలి కదా. 
నాకు తెలుసు. ముందు అది ఇవ్వండి. 
అది అంటే దాన్ని ఏమంటారో చెప్పు ఇచ్చేస్తాను. లేదంటే ఇదిగో ఇలాగే ముద్దాడుతూ ఉంటాను. 
క్రిష్ణ అలా అనేసరికి నా బ్రా నాకు ఇచ్చేయండి అన్నాను. 
అది విని కూడా వినిపించినట్టు. ఏంటి? అని అడిగాడు. 
నేను సిగ్గుతో బ్రా అన్నాను. 

ఓహో! బ్రాను ముద్దాడితేనే నీకు అదోలా ఉందా స్వరూ? మరి నా బుజ్జిగాడిని నీవు చూసినప్పుడు నాకెలా ఉంటుందో ఆలోచించు. 
నిజమే కదా. ఆడ, మగా ఎవరిదైనా అలా వాళ్ళ ప్రైవేట్ పార్ట్ చూసినప్పుడు నాకు కలిగిన ఫీలింగే కలుగుతుంది. కానీ నేను కావాలని చూడలేదు కదా. 
ఎలా చూసిన నీవు చూసావు కదా. 
సరే నా తప్పుకి నేను సారీ చెప్తున్నాను. 
సారి చెప్పినంత మాత్రాన చూసింది మనసులో నుండి పోతుందా చెప్పు. 
ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి చెప్పండి. 
నేను చెప్పినంత మాత్రాన నీవు చేస్తావా ఏంటి?
చెప్తేనే కదా నేను చేస్తానో లేదో చెప్పేది. 

అది నిజమే. ఇదిగో నీ బ్రా అంటూ నన్ను కసిగా చూస్తూనే బ్రా కప్స్ రెండింటిని పట్టుకుని గట్టిగా పిసికుతున్నాడు. పిసికేది బ్రా అయినా నన్ను చూసి పిసుకుతుంటే నిజంగా నా సళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతున్నట్టు అనిపించింది. నా ఎద బరువెక్కడమే కాకుండా నరాల్లో కరెంటు పాకి వొళ్ళంతా వేడెక్కేలా అయ్యింది. పూ నరాలు జివ్వున లాగుతున్నాయి. నోట్లో నుండి మూలుగులు వస్తున్నా అదుముకుంటూ కూర్చున్నాను. క్రిష్ణ నన్ను చూస్తూ ఇంకోసారి బ్రాను చేతులతో నలిపేసి ఇదిగో స్వరూ నీ అందమైన బ్రా తీసుకో అంటూ నా మీదకు పడేసాడు. 
నేను దాన్ని వణుకుతున్న చేతులతో పట్టుకున్నాను. 

ఇప్పుడు చెప్పు స్వరూ. ఇందాక అడిగిన నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పనే లేదు. 
ఏం ప్రశ్న. నాకేం గుర్తులేదు. ఏంటో చెప్పండి అని అడిగాను. 
క్రిష్ణ నేను అలా అనేసరికి అదే స్వరూ నేను చేసిన తప్పు కంటే నీవు చేసిన తప్పు పెద్దది. దానికి ఏమి చేయాలో అని అడిగావు కదా. ఒకవేళ నీవు చేయనంటే మళ్ళి నేను ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకులే మళ్ళీ నేనే బాధ పడాల్సి వస్తుంది. 
సరే మీ ఇష్టం. మీరు బాధ పడకుండా, నన్ను బాధ పెట్టకుండా వెళ్తే నేను బట్టలు వేసుకుంటాను. 
పర్లేదు నేను ఏమి చేయను. నా ముందే వేసుకో. 
ఏం మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకోలేదు. 

చూడు స్వరూ నీకు ఒక్కటి చెప్పాలి. నీవు నన్ను తప్పుగా అనుకున్న నిన్ను మాత్రం నేను ఎప్పుడు ఆరాదిస్తూనే ఉంటాను. ఇంత దూరం వచ్చింది కాబట్టి నా మనసులో ఉన్నది చెప్తాను. నిన్ను మొదటిసారి చూసినప్పటి నుండి నీ మీద నాకు మానసయ్యింది.నిన్ను చూస్తుండిపోయాను. నీ అందం నన్ను కట్టిపడేసింది. నీ అందమైన మొహం నా చూపుని నీ నుండి తిప్పనివ్వకుండా చేసింది. నీవు చీరను నీ బొడ్డు కింద కట్టినప్పుడు నీ బొడ్డు చూసాను. ఆ బొడ్డు అందం చూసి నేను పిచ్చివాడ్ని అయ్యాను. 

ఇందాక నీ సళ్ళు సారీ తప్పుగా అనుకోకు. సళ్ళను సళ్ళే అంటారు కదా. అదే ఇందాక నీవు నా రూంలో వచ్చినప్పుడు నీ సళ్ళు సగానికి చూసాను. అప్పుడు ఇంకా నీమీద ఇష్టం పెరిగిపోయింది. నీ సళ్ళను చాలాసార్లు దొంగచాటున చూసాను. కనిపించినంత వరకు వాటిని తనివితీరా చూసాను. అవి నన్ను పిచ్చొడ్ని చేశాయి. వాటి మీద ఇంకా ఇష్టం కలిగింది. నిజానికి అది ఇష్టం కాదు. మోజు.నీవు నా రూంలోకి వచ్చినప్పుడే నీ సళ్ళు అందుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ అలా నీ ఇష్టం లేకుండా చేయడం సరికాదు అని ఆగిపోయాను. అయినా నీవు ఇప్పటికి అర్ధం చేసుకుని ఉండాల్సింది. నేను మిమ్మల్ని ఈ ఫార్మ్ హౌస్ లో పార్టనర్ ఎందుకు చేసుకున్నానో. 

క్రిష్ణ అలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్తూ ఉంటె నేను విన్నది నిజమేనా అని షాక్ అయ్యాను. అంటే నా మీద మోజుతోనే ఇదంతా చేశాడా అని ఆలోచిస్తున్నాను. 
నా ఆలోచన బయటకు వినిపించినట్టుగా, నిజమే. నీ మీద మోజుతోనే నేను ఈ ఫార్మ్ హౌస్ లో పార్టనర్ చేసుకున్నాను. దీని పనులు చూడటానికి నీవు వస్తు ఉంటావు. అప్పుడు నిన్ను, నీ అందాలను చూస్తూ ఉండొచ్చని నేను చేసిన ప్లాన్. 

అంటే మీరు నన్ను లొంగదీసుకోడానికి మమ్మల్ని మీ వలలో వేసుకున్నారు కదా. 
అలా నేను అనేసరికి నవ్వి, పిచ్చి స్వరూ నేను లొంగదీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నీమీద బలవంతం చేయొచ్చు. నిన్ను రక్షించడానికి ఎవరు రారు. బయట వర్షం, ఉరుములు. ఇలాంటి వాతావరణంలో నిన్ను కావాలంటే లొంగదీసుకోగలను. కానీ నేను అలా ఏ ఆడదాన్ని బలవంతంగా లొంగదీసుకోలేదు. ఇష్టపూర్వకంగా నన్ను అనుభవించు అని వచ్చిన ఆడదాన్ని నేను అనుభవిస్తాను. 

అలాగని వాళ్ళు ఎవరు రారు. వాళ్ళ ఆర్ధిక పరిస్థితుల వల్ల నాతో పడుకోడానికి ఇష్టపూర్వకంగా వస్తారు. వాళ్ళ అవసరాలు నేను తీరుస్తాను. అలాగే వాళ్ళు నాకు కావాల్సినవి తీరుస్తారు. ఇలా చాలామంది ఆడవాళ్ళని నేను ఆర్థికంగా ఆదుకున్నాను. వాళ్ళ అందాలతో నేను ఆడుకున్నాను కూడా. వాళ్ళతో నా అవసరం తీరిపోయాక వాళ్ళను ఏ నాడు బలవంతం చేయలేదు. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే ఇచ్చి-పుచ్చు కున్నాం అన్నట్టుగానే చేసాం. 

నా దగ్గర ఉన్నది వాళ్లకి ఇచ్చాను. అలాగే వాళ్లకు కావాల్సింది నా దగ్గర్నుండి తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఇచ్చారు. అటు వాళ్ళు హ్యాపీ. ఇటు నేను హ్యాపీ. ఇదంతా నీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నీ మీద నాకు ఎప్పటినుండో మోజు. నిన్ను నాదాన్ని చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. నీ ఆర్థిక అవసరాలు అదే ఇప్పుడు ఈ ఫార్మ్ హౌస్ కోసం కావాల్సిన డబ్బులు అన్ని నేనే సర్దుతాను. 

అంతేకాదు నీకు ఇంకా ఎంత కావాలో అడుగు ఇస్తాను. డబ్బులకి నా దగ్గర ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. నీ అందాలు దక్కించుకోడానికి ఎంతైనా ఇస్తాను. తొందరేమిలేదు. బాగా ఆలోచించి చెప్పు. దీనివల్ల నీవు, నీ కూతురు కూడా బాగుపడతారు. అదే మీ కూతురి భవిష్యత్తు రేపు రాబోయే తరం(మనమడు,మనవరాళ్లు). బలవంతమేమి లేదు. ఇష్టముంటేనే చెప్పు. లేదంటే ఈ విష్యం ఇక్కడితోనే ముగిద్దాం. నీవు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఈ విషయం మానమధ్యే ఉంటుంది.  బాగా ఆలోచించి చెప్పు. 

మీరు ఇలా నన్ను కావాలనుకోవడం ఎంతవరకు న్యాయం. మీరు ఎలా అనుకున్నారు ముందే. నేను ఒకవేళ మీకు లొంగకపోతే మా పార్టనర్ షిప్ తీసేస్తారా?

నా మీద నాకు నమ్మకం. నేను బలవంతం చేయను కానీ. నాకు నచ్చిన ఆడదాని బలహీనతలు తెలుసుకుని నా సొంతం  చేసుకుంటూ ఉంటాను. నాకు చాలా మంది ఆడవాళ్లు లొంగిపోయారు. కానీ నీవు నాకు చాలా స్పెషల్. నీవు ఒప్పుకోకపోయినా మీ పార్టనర్ షిప్ నేను తీసెయ్యను. మీ వాటలో వచ్చిందంతా నేను కొనుక్కోవడమో, లేకపోతే నా వాటాలో వచ్చిందాన్నే డెవలప్ చేయడమో చేస్తాను. ముందే నీవు అడిగి చాలా మంచిపని చేసావు.

బాగా అలోచించి చెప్పు. డబ్బులు మీరు ఏర్పాటు చేసుకుంటే అన్ని అనుకున్నట్టు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. లేదంటే మన వాటాలు పంచుకుని ఎవరిదీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుందాం. నీకు ఎక్కువ టైం కూడా లేదు. త్వరగా నిర్ణయం తీసుకో. నీ ఒక్క నిర్ణయంతో ఇటు ఫార్మ్ హౌస్ డెవలప్మెంట్, నీ కూతురి  భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. 

నీవు నేను చెప్పినదానికి ఒప్పుకుంటే మహారాణిలా చూసుకుంటాను. ఎలాగో మీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. అన్ని డబ్బులు ఎవరు ఊరికే ఇవ్వరు. ఇలా చెప్పడం కూడా మంచిది కాదు. అయినా తప్పడం లేదు. ఒకవేళ నన్ను కాదనుకుని వేరే మగాళ్లతో పడుకున్న నీకు నేను ఇచ్చినంత ఆఫర్ ఎవరు ఇవ్వరు. నాలా వేరేవాళ్లు ఉంటారు అని నమ్మకం కూడా లేదు. 

ఒకవేళ నీవు ఒప్పుకుంటే ఈ విషయం మానమధ్యే ఉంటుంది. అయినా ఒక్కటి ఆలోచించు. నీవు నాకు ఎంతగా నచ్చకపోతే నీకోసం ఇంతలా డబ్బులు పెట్టడానికి రెడీ అయ్యాను. బహుశా నా ప్లేసులో వేరే మగాడు ఉన్న లక్ష రూపాయలు కూడా ఇవ్వకుండా నిన్ను అనుభవించే వాడు. అదే అలుసుగా తీసుకుని నిన్ను భయపెడుతూ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిన్ను లొంగదీసుకుని వాడు. నేను అలాంటి వాడ్ని కాదు. కొంచెం మంచోడ్ని. ఈపాటికే నీకు అర్ధమయ్యే ఉంటుంది. బాగా ఆలోచించుకుని ఓ మంచి నిర్ణయం తీసుకో మై డియర్ స్వరూ అంటూ సిగరెట్ వెలిగించి ఈ సిగరెట్ అయిపోయే వరకు నీ నిర్ణయం చెప్పు. నీవు ఒప్పుకుంటే ఇక్కడే కూర్చుంటాను. లేదంటే వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు. 

రాధాక్రిష్ణ తన మనసులో ఉన్నదంతా చెప్పేసాడు. నాకు ఏడుపు ఆగడం లేదు. ఏడ్చినా ఉపయోగం లేదు. అతను చెప్పిందంతా నిజమే. నేను వేరేవాళ్లతో పడుకున్న ఇంత డబ్బు ఎవరు ఆఫర్ చేయరు. పైగా పదిమందికి తెలిసిన తెలిసిపోతుంది. నా మీద మోజు పడటంతో నన్ను అడగాల్సిన విధానంలో అడిగాడు. కావాలనుకుంటే నన్ను ఈక్షణం అనుభవించేవాడు. కానీ అతని మంచితనం వల్ల నన్ను అలా చేయలేదు. 

నాకు వేరే దారి కూడా లేదు. నా కూతురు బాగుంటుంది అనే ఒకేఒక ఆశతో రాధాక్రిష్ణ చెప్పినదానికి ఒప్పుకోవాలి. కానీ నేను నా భర్తకి అన్యాయం చేస్తున్నాను అనే ఆలోచనే నాకు ముందుకు వెళ్లనివ్వడం లేదు. నా దగ్గర నా అందం తప్ప వేరే తాకట్టు పెట్టడానికి లేదు. పైగా ఈ అందం ఇంకొన్ని ఏళ్ళు గడిస్తే దేనికి పనికి రాదు. నా కూతురు భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే నేను ఇతనికి లొంగిపోవడమే మార్గం. 

నేను మౌనంగా ఉండిపోవడంతో చాలాసేపటికి ఏంటి స్వరూ ఆలోచించావా? లేదా ఇంకా టైం కావాలా? అని అడిగాడు. 
నేను మౌనంగానే ఉంటే నా మౌనమే అంగీకారం అనుకున్న అనుకుంటాడు. నాకు ఇంకా కొంచెం టైం కావాలి అని చెప్పాను. 
ఓకే మై డియర్. ఒప్పుకోను, కుదరదు అని వినాల్సి వస్తుందేమో అనుకున్నాను. టైం కావలి అన్నావంటే నీకు నేను చెప్పింది నచ్చి ఉంటుంది. నచ్చకపోయినా తప్పదు అని తెలుసుకుని ఒప్పుకుంటావనే అనుకుంటున్నాను. నీ నిర్ణయం నాకు అనుకూలంగా ఉంటుందనే అనుకుంటున్నాను. నీ ఒక్క నిర్ణయంతో అన్ని కలసివస్తాయి. నా మీద నమ్మకం ఉంచు. నీకు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటాను. 
చెప్పారు కదా. నాకు ఆలోచించుకోడానికి టైం కావాలి. 

సరే స్వరూ టైం తీసుకో. కానీ ఇప్పుడు ఒకటి చేయాలి. నీకు ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా. రమ్య వచ్చేలోపు నేను చెప్పింది చేయాలి. నిన్ను నేను ఏమి చేయను. నామీద నమ్మకం ఉంచు. 
ఏం చేయాలి అని అడిగాను. 

నా ముందే నీవు బట్టలేసుకోవాలి. ఊరికే కాదు. దానికి బదులుగా ఇదిగో ఇది నేను ఇచ్చే గిఫ్ట్ అంటూ తన మెడలో నుండి గోల్డ్ చైన్ తీసి నా మీదకు విసిరాడు. అది అయిదు తులాలు ఉంటుంది. నీ అందాలకు వెల కట్టలేను. కానీ ఇప్పుడు దీనితో సరిపెట్టుకుని నా ఈ చిన్న కోరిక తీర్చు. దాన్ని అమ్మిన లక్ష వరకు వస్తాయి. కనీసం నీ అందాలు చూసే అదృష్టం ప్రసాదించు. నీవు నా సొంతం అవ్వడానికి టైం కావాలని అన్నావు కదా. అప్పటివరకు నీ అందాలను చూసే అదృష్టం కలిగించు ప్లీజ్. ఇప్పుడు నువ్వు నేను మాత్రమే ఉన్నాము. రమ్య రావడానికి టైం పడుతుంది. ఇలాంటి ఛాన్స్ ముందు వస్తుందో లేదో కూడా తెలియదు. కనీసం ఈ నా కోరిక తీర్చు స్వరూప. 

క్రిష్ణ ఒక్కసారిగా నా అందాలకు వెల కట్టకుండానే వెల కట్టి గోల్డ్ చైన్ యిట్టె నా మీద విసిరేసాడు. అంటే కేవలం నన్ను నగ్నంగా చూడటానికే దాదాపు లక్ష ఖర్చు(ఈ కథ 2000-2014 సంవత్సరం మధ్యలో జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పటి లెక్క ప్రకారం గోల్డ్ రేట్) చేసాడంటే అందాలను ఊరించి ఊరించి ఎక్కువ డబ్బులు వెనకేసుకునేలా చేయాలి. ప్రస్తుతానికి నా అందాల ప్రదర్శన దీనితోనే మొదలుపెట్టేద్దామని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను. 

కానీ ఒక్కసారి బెట్టు చేసి చూద్దామని, ఎలా కనిపిస్తున్నాను మీకు? గోల్డ్ చైన్ నా మొహం మీద పడేస్తే నీకు నా అందాలు చూపిస్తానని ఎలా అనుకున్నారు. 

అబ్బా స్వరూ తప్పుగా అనుకోకు. ఇప్పుడు నా దగ్గర కేవలం ఈ గోల్డ్ చైన్ మాత్రమే ఉంది. లేదంటే నీ బ్యాంకు అకౌంట్ చెప్పు నీ అకౌంట్ లో డబ్బులు వేస్తాను. 
ఇదేంటి, నిజంగానే వేస్తాడా? ఎంత వేస్తారేంటి?
నువ్వు చూపించాలేగాని నీ అందాల ప్రదర్శనకి రెండు లక్షలు ఇస్తాను. 
అదేంటి నా మీద మోజు అది ఇది అన్నారు. నా అందాల రేటు ఇంతేనా? సరే మీ రేటుకి తగ్గట్టు నా పై అందాలను చూపించి మీ ముందే బ్రా, జాకెట్ వేసుకుంటాను. మీరు బయటకు వెళ్లి నేను పిలిచాకా రండి. అప్పటి వరకు కింది అందాలు నా చీరతో దాచిపెడతాను. 

ఆమ్మో నీవు అనుకున్నంత అమాయకురాలు కాదు స్వరూ. ఎలాగో నీ అందాలు నాకు అందించబోతున్నావు. ఆ నమ్మకంతో ఒక డీల్ చెప్తాను. నీ అందాలు అన్ని చూస్తాను. అలాగే కాసేపు వాటిని నా చేతులతో తాకుతాను. కేవలం తాకుతాను. మొదటి డీల్ ఐదు లక్షలు. ఇప్పుడే నీ అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. 
ఒక్కసారిగా ఐదు లక్షలు అనేసరికి నమ్మలేకపోయాను. లోపల సంతోషాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని, ఇంకొంచెం బెట్టు చేద్దామని పై అందాలకు కింద అందాలకు ఒకే రేటు అంటే ఎలా? మీరే చెప్పండి. అన్నిటికి ఒకే రేటు ఉండదు కదా. 

నిజమే స్వరూ ఈసారికి ఇలా కానివ్వు. ఎలాగో ముందు ముందు నీ అందాలు చూడటమే కాకుండా వాటితో ఇంకా చాలా చేసేది ఉంది. అప్పుడెలాగో నీవు ఈ రేటుకి ఒప్పుకోవు కదా. ఈసారికి ఈ రేటు ఫిక్స్ చేసుకో. 
మొత్తానికి నా అందాల ఆరబోతకు గిరాకీ మొదలైంది. ఈసారికి బోణి బానే దొరికింది. చూడటానికే అయిదు లక్షలు ఎవరు ఇస్తారు అని అనుకుని, లోలోపల సంతోషంతో సరే మీరు చెప్పిన రేటే ఫిక్స్ చేసుకోండి. కానీ ఎంతసేపు నగ్నంగా ఉండాలి? టైం అంటూ ఉండాలి కదా. 
నిజమే. ఓ గంట……!
నో…. కుదరదు. అరగంట అయితే ఓకే. లేదంటే లేదు. 

అబ్బా. మరి అరగంట అంటే యిట్టె గడిచిపోతుంది. నీది నాది కాకుండా 45నిమిషాలు ఫైనల్ చేసుకుందాం. ప్లీజ్ ఇంకేం చెప్పకు. ఇదే ఫైనల్. 
హమ్…. ఇంకేం చేస్తాం.మీరు చెప్పిందే ఫైనల్ అన్నారు కదా. ఓకే. 
థాంక్యూ స్వరూ. నన్ను మీరు అని పిలవకు. నీవు అని పిలువు. మనం ఇద్దరం ఉన్నప్పుడు ముద్దుగా క్రిష్ లేదా రాధ అని పిలువు. 
అబ్బో బాగానే కోరికలు ఉన్నాయి అయ్యగారికి. 
ఇప్పుడే ఏం చూసావు డియర్ ముందు ముందు చూస్తావు కదా. 
ముందు ముందు నువ్వేం చూస్తావు. నేను చూపిస్తా నీకు అని మనసులో అనుకుని పైకి నవ్వాను. 

అబ్బా స్వరూ ఎంత బాగుంది నీ నవ్వు. ఈ నవ్వు చూడటానికి ఎప్పటి నుండి ఎదురు చేస్తున్నానో తెలుసా. 
అవునా! అయితే నవ్వుతూనే ఉంటాను. నా నవ్వే చూసి సంతోషపడండి. 
ఆమ్మో! అంతకన్నా విలువైనవి చూసేది ఉంది డియర్. ఈ నవ్వు ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ విలువైన అందాలు చుపించావనుకో చాలా హ్యాపీ. 
నిజమే కానీ, ఒకవేళ బుజ్జమ్మ అదే నా కూతురు వచ్చేస్తుందేమో?
అబ్బా బయట వర్షం ఫుల్ జోరుగా పడుతుంది. ఇప్పట్లో రాదులే. కావాలంటే నేను కాల్  చేస్తాను ఉండు అంటూ మొబైల్ తీసుకుని కాల్ చేస్తున్నాడు. 

కాసేపటికి కాల్ లిఫ్ట్ చేసింది. హలో రమ్య. మీ అమ్మ కాల్ చేయమంటే చేసాను. బయట వర్షం చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది. తొందరేమీ లేదు. వర్షం తగ్గాకే బయలుదేరు. అసలే నీకు కొత్త. కార్ నడపడం. మీ అమ్మ కంగారు పడుతూ ఉంది. ఎలా వస్తదో అని. ఇప్పుడే మీ అమ్మ నిద్రలేచింది. ఓ గంట ఆగి వర్షం తగ్గాక నిదానంగా రమ్మని చెప్పమంది మీ అమ్మ. 
(రమ్యకి అర్ధం అయ్యేలా, స్వరూపకి అనుమానం రాకుండా ఇద్దరినీ మేనేజ్ చేసినట్టు రమ్యకి ఇంకాసేపు ఆగి రమ్మని చెప్పాను)
సరే అంకుల్ అని కాల్ కట్ చేసింది. 

 

190ic

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT – 79, భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్,dengudukadalu,kamasastry stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,telugu hot stories,jabbardasth telugu sexy stories,ఓ భార్య కధ – 2 xsopi,free telugu dengudu kathalu jabbardasth,BHARYAKI KALISOCHINA BARTHA NIGHT SHIFT

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page