Bruhannala ..aka

Bruhannala ..aka – 3 | బృహన్నల .. aka.. | telugu dengudu kathalu jabardast

Bruhannala ..aka - 3 | బృహన్నల .. aka.. | telugu dengudu kathalu jabardast

Bruhannala ..aka – 3 | బృహన్నల .. aka.. | telugu dengudu kathalu jabardast

Okyes?

Bruhannala ..aka | బృహన్నల .. aka.. | telugu dengudu kathalu jabardast
Bruhannala ..aka | బృహన్నల .. aka.. | telugu dengudu kathalu jabardast

సమయం 9;30, 4,5, పిల్లలు సార్ ఆటో అంటు చుట్టుముట్టారు నేను వాల్లతో చెప్పా” లైసన్స్ చూయించి
మెరా సమాన్ ఛూనేఖ” స్థలం ఖాలి అయ్యింది, ఒకడు మాత్రం పోలేదు అక్కడే తచ్చాడు తున్నాడు,రమ్మని సైగ చేసా, వాడి కి చెప్పా లగ్గేజ్ వాడి
బండ్లో వెయ్యమని చెప్పా,బండి శాంత్ మహల్ కాంప్లేక్స్ కు పోనిమ్మని చెప్పా*
అక్కడ నా ఫ్రెండ్ దుకాణం ఉంది అక్కడ నా సూట్కేసు పెట్టి ఇంటికి దారి చెప్పా, ఇంటి ముందు ఆటో దిగి 50/-
ఇచ్చి పంపిన. కిట్ భాగ్ ,హాండ్ బాగ్
తో నేను ఇంట్లో కి.
ఆ రోజంత మగత నిద్రలో గడిపా,రెండోరొజు డ్రిప్ కన్టిన్యు చెయ్యమనడం విన్న, కాసేపటి కి
నా బెడ్ డాక్టర్ రూమ్ లోకి మార్చారు
మగతగా ఉంది, చుట్టూ జరుగుతన్నవి తెలుస్తున్నవి కాసేపటి కి నిరంజన్ సార్ అడిగాడు బిబ్ ఎలా ఉన్నావు,కాని నేను ఇక్కడ లేను ,
నా మనస్సు, నామెదడు 8నెలలు వెనక్కి, చినైథీవు లోకి పొయాను,
నిరంజన్ సార్ “అబ్ కహా హై అడిగాడు,డిస్టర్బ్ మత్ కర్ బోట్ చలారహాహూః ,నేను ఫిసికల్ గా ఛినైథీవు లో ,ఆ 6 గంటలు రెండోసారి జీవించడానికి.
బోటు స్పీడ్ తగ్గించ మన్నా ,ఆ మసక చీకట్లో రెండు శరీరాలు పరుగెత్తడమ్ గమనించా, అదే సంగతి
మా oc శ్రీ కాంత్ కి చెప్పా, మా షిప్ నుంచి కవరింగ్ ఫైర్ జరుగు తుంది.చినైథీవు కు మద్యలో 6mtrs by 6 mtrs స్టేజ్ లా కట్టి ఉంది, ఆ స్టేజ్ కు 2,3మీటర్లు దక్షణంగా 3 చిన్న గుడిసేలు ,తూర్పు వైపు చిన్న రోడ్ 5,6 కి,మి, పోతే హై వే లో కలుస్తుంది, దాన్ని కన్ట్రోల్ శ్రీ కాంత్ సార్ శరత్ ,రఘు లది 3 గుడిసేలు, సెంటర్ స్టేజ్ నేను, నేగి. ప్రసాద్ బోట్ లో, కమ్యునికేసన్ నా బాద్యత, పశ్చిమ,ఉత్తరాలు మా షిప్ కన్ట్రోల్ చేస్తుంది, ఇంతకన్న మంచి ప్లాన్ వేరే. ఉండదు, (if or but చాలా ప్రమాదకరమైన రెండు పదాలు, ) ఆ థీవు లో ఎవ్వరు లేకుంటే.మాకు తెలిసి పోయ్యింది థీవు లో ఎవ్వరో ఉన్నారు.
శ్రీ కాంత్ టీమ్ ను తూర్పు వైపు కు డ్రాప్ చేసా,*మేము బోట్ ను దక్షిణం వైపు ఆపి నేను నేగి దిగి బోటు ప్రసాద్ కు అప్పగించి నా గియర్ ,కోమ్ సెట్
,రైఫల్ తీనుకొని స్టేజి వైపుకు నడక సాగించాను ,నావెనుకాల నేగి తన గీయర్ సరి చేసుకొంటు జాగ్రత గా చుట్టూ చూస్తూ రా సాగాడు,మాకు 3గుడిసెలను చెక్ చేసేది ఉంది ,ఇద్దరు పరుగెత్తడమ్ నేను మరువలేదు, నేగి తో ఆ సంగతి చెపుతూ , ఇసుక లో బూట్లు వేసుకొని నడవడం
పై జోకులేస్తు ముందు కు
నడుస్తు ఓక కొత్త రకం శంఖు కనపడితే తీసుకోడానికి ముందు కి వంగా, zzzippp అన్న sound మర్గయా అన్న నేగి అరుపు వినిపించాయి ,నేను ఒక
సెకండ్ సమయం వేస్ట్ చెయ్యలేదు ,
నేగి ని నా కౌగిట్లో పట్టుకొని ఒక జంప్
లో స్టేజ్ సైడ్ కి చేరా,3 అడుగుల ఎత్తు ,నేగిని గోడకు పడుకో పెట్టా,నాకు మొత్తం సిట్యువేషన్ అర్థం అయ్యేసరికి చెమటలు పోయ్యడం మొదలయింది,
శ్రీ కాంత్ టీమ్ కనిపించడం లేదు,
షిప్ కి కమ్యునికేసన్ సెట్ చేసా,
Lp to home :ressistence,nos no idea ours one down నాకిచ్చిన instructions అన్ని మర్సిపొయిన.
మోదటి సారి నా జీవితం లోబయపడ్డది,అందరు భయం తో ఉచ్చ పోసుకొంటరు అని విన్న నాకైతే
ఉచ్చ ఆగిపొయింది, కాసేపు అలాగే తల కూడ బయటకు కనపడకుండ కూర్చుండిపొయ్యా,ఒక సంగతి అర్థం అయ్యిందీ స్నయిపర్(sniper)మొత్తం ఏరియా కవర్ చెయ్యగలుగుతుsouth west end లో మంచి హైట్ లో సెట్ అయిఉన్నాడు, మా ప్రతి మూవ్ కవర్
చెయ్యగలడు మా కన్న శ్రీ కాంత్ టీమ్
గతి ఇంకా కష్టం వాల్లు రాాళ్ల చాటున
దాక్కొన్నారు LTTE 2 వ టీమ్ వస్తే వీల్లు
Dead ducks, 2 sniper లను చంపాలి ,నేగి పూర్తిగా out of action
నా10సం. సర్వీసులో 50 బుల్లెట్స్ ొక
Stretch లో ఫైర్ చెయ్యలేదు,శ్రీ కాంత్ టీమ్ జీవితం మా మీద ఆదారపడి ఉంది ఇద్దరు స్నైపర్స్ అను కొంటున్న నాకు(మాకు) షిప్ కవరింగ్ ఫైర్ లో జీవన్ జీవితం
5వ బుల్లెట్ కే జై LTTE అయిపొయ్యింది
ఈ సంగతి మాకుతెలువదు.
ఏది ఏమైన మామీద ఫైర్ చేసిన స్నైపర్ ని వెతకాలి సమయం చూసా 7
గంటలు అంటే గంట సేపటి లో ఏం ఏం జరిగిపోయ్యింది,
తూర్పు వైపు ఆ 3 అడుగుల గోడ(ఆ స్టేజ్) లేకుంటే మా 6అడుగుల గోతి ఎప్పుడొ తవ్వబడేది, నేను నేగి పైకి నా దృష్టి సారించా,బుల్లెట్ బుజం పై బాగాన enter అయ్ వేనుక వైపు 6 inchలుక్రింద బయటకువెల్లింది నాకు చాల తెలువకున్నా ఒక విషయమ్
అర్థం అయ్యిందీ స్నైపర్ నై*ఋతి బాగాన ఉన్నాడు మమ్మల్ని కవర్ చేసే హైట్ లో అంటే….. కొబ్బరి చెట్ల లో మంచె కట్టి, ఒక స్నైపర్ అక్కడ .2 వ వాడు ఎక్కడ?అన్నిటి కన్న ముఖ్యం
నేను నార్మల్ అయ్యా,
అంత
కంటే మంచి వార్థ నా బుఱ్ఱ పని చేస్ తుంది .కాని నేను ొక్కన్నే, ,time limit
మద్యహ్నం 2గం, నెక్స్ట్ హై వాటర్ కు
ముందు LTTE 2 వ టీమ్ వస్తుంది ఏం చేసిన అంతకు ముందు చెయ్యాలి.నా చేతిలో slr 7.62 rifle ఉంది, వందల వార్ నవలలు, cinemalu చదివిన ,చూసినKnowledge, మాత్రమే ఉంది,కాని ఒక్కటి నిజం, training time lo చెప్పిన,నేను వినని చాల విషయాలు నాకు జ్ఞపకం రావడం మొదలు పెట్టాయి,ముఖ్యంగా మా తోమాస్(thomas.mcpo G.I)sir ,malayali ,rifle బట్ మీబుజం పై గట్టిగా నొక్కి పెట్టండి ,దొనో టంగే ఖోల్ కే రఖ్ ,జైసే పహలి బార్ లండ్ లేనే లడికి టంగే ఖోల్ థి,రైఫల్ పకడ్ రక్కా యా లండ్ ,నిశాన మా ఛుదాయ్ ఏ SLR7.62 హై ,assult rifle బస్ ఆటో మే డాల్ ఎక్ బార్ cock కర్ దుస్మన్ కేతరఫ్ కర్ trigger
దబా ,ఏక్ బాత్ యాద్ రక్,వజన్ దొనో టాంగో పే, గన్ అప్నే అండర్ మే,ఇవి నాకు తెలువకుండ నా మెదడు లోకి చేరిపొయ్యాయి.
నాకు రెండు ఎక్కువ 1 ,అహంకారం,
2, మొండి దైర్యం, అప్పటికి time 10 అయ్యిందీ,లో వాటర్ మొదలై గంటకు పైనే అయ్యిందీ నీల్లు తగ్గుతున్నవి, ఉన్నఒక కొమ్సెట్ నా దగ్గర, ,శ్రీ కాంత్ టీమ్ గతి ఎంటి ఆపైన ఉన్న ఇద్దరి కే తెలుసు (దేవునికి,స్నైపర్ కు).సెట్ లో గన్నర్ తో మాట్లాడాలి అని చెప్పా*,co full రిపోర్ట్ అడుగుతుండు,ఏమైన ఉంటె గా ఇ వ్వడానికి,గన్నర్ లైన్లోకి వచ్చాడు, మోహంతి ,_యార్ ముజె కవరింగ్ ఫైర్ కావాలి ప్రతి 15 నిమి.ఫైరిఁగ్ s/w corner లోఉన్న కొబ్బరి చెట్ల పై కావాలి ,shooter అక్కడే ఉన్నాడు ,
2 )నేను చెప్పినప్పుడు మద్యలో ఉన్న
గుడిసే HE fire చె్య్యాలి,
(High explosive), co కి చెప్పా సిట్యువేషన్ ఏంటో,
Co ” ఏమైన అటు ఇటు తేడ అవుతే
నివ్వు జనగనమన,ఒక సారికూడ ఆలోచించుకొ””,సార్ నేను ఎలా వచ్చిన,నా కు లీడింగ్ బ్యాడ్జ్ ఇస్త అని మాట ఇవ్వండి,” నేను జవాబిచ్చ, “బోటు నడిపించుకొంటు వస్తే po బ్యాడ్జ్ నీది నా ప్రోమిస్,”co రిప్లై విని కంగుతిన్నా,నేను po ( petty officer)
నాకు నవ్వొచ్చింది, నేగి కదలడం
నేగి కదలడం చూసి
సెట్ off చేసా,నేగిని కూర్చొపెట్టా తాగడానికి నీల్లు ఇచ్ఛా,,వాడు నొప్పితో మూల్గడం మొదలెట్టాడు,వాడికి పేయిన్ కిల్లింగ్ టబ్లెట్ లు కావాలి ,వాడీకి క్లియర్ గా నా plan చెప్పా ,వాడి అవసరం చెప్పా,వయవ్య దిశ( n/w) end watch చేయ్యాలి, వాడి ఎడమ చేతిని టేప్ తొ శరీరం తో కలపి కట్టేసా,మోచెయ్యి నుండి క్రిదికి వాడొచ్చు,వాడి గన్ నా గన్ ,కోమ్సెట్ తాగడానికి నీల్లు తీసుకొని నేను ముందు వెనుకాల నేగి క్రాలింగ్ చేస్తు
మెల్లిగా మా దిశ వైపు, మద్య ,
మద్యలో పై నుండి ఫైరిఁగ్ మా చుట్టు
బుల్లెట్ ల వర్షం మేము గోడకు క్లోస్ గా ఉన్నంతసేపు బయపడాల్సిన అవసరం లేదు.n/w end లో వాన్ని కూర్చో పెట్టా వాడి rifle cock
చేసా సేఫ్ టిలో పెట్టి షిప్ నుండి కవరింగ్ ఫైర్ ఆగినప్పుడు రెండు, మూడు రౌండ్లు కొబ్హరి చెట్ల లోకి ఫైర్ చెయ్యాలని ముఖ్యంగా పైకి అని చెప్పా.వాడు నా డమ్మి నేను ఎక్కడ ఉన్నది స్నైపర్ కు తెలువకూడదు,స్నైపర్ నన్ను కనిపెట్టే లోపునేను వాడిని కనిపెట్టాలి.ఇంత తెలుసు నైరుతి వైపు ఉన్న 5,6 కొబ్బరి చెట్ల లోవోక దాని పై ఉన్నాడు.షిప్ లోకి పిలిచా ,టైమ్ సెట్ చేసా,ఇంతలో co
బిబ్ నీకో అయిడియా ఇవ్వాలను కొంటున్న,” _నేను మద్య లో ఆపా సర్
నేవి chess champ,final జ్ఞపకం ఉందిగా, 2 సార్లు check mate చెయ్యకుండ విడిచి పెట్టా”, ఓ అదా నాకు తెల్సు,ఫస్ట్ రౌండ్ లోout కావల్సిన వాడివి ఫైనల్ వరకు ఎలా వచ్చావో నీకు తెలుసా?co జవాబు
హృదయం తేలికగా అయినట్టు ఫిలయ్య ఈ సంభాషణతోకాసేపు పిచ్చా గా నవ్వుకున్న, సర్,నాకు అర్థం కాని విషయం బోటు దిగ గానే మమ్మల్ని సింపిల్ గా వేసే chance
ఉన్నప్పుడు వెయ్యకుండ delayఎందుకు చేసాడు,వాడి మైన్డ్ లో
ఏం జరుగుతుంది ఒక చిన్న హింట్ ఇవ్వగలరా.coని అడిగా..

వినీత….. ******..
నేసు ఇంటికి వచ్చిన3 నెలల్లో సిట్యువేషన్ అనలైజ్ చేశా, ముఖ్యమైన ప్రోబ్లమ్స్ 3 , అందులొ ొక దానిలో భాదితుడు నేను కాదు నా తమ్ముడు వాడి భార్య పిల్లలను తీసుకొని వాలింటికి వెల్లి 2 నెలలైంది
తిరిగి రాలేదు కారణం నా రాక , ఇక రెండవది నా పెళ్ళి, నా అస్సలు మెడికల్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్వరికి చెప్పలేదు,
మూడు నా మందు కొట్టడం, మందు కొట్టడానికి, రకరకాల కథలు చెప్పి (అభద్ధాలు అమ్మతో ) నైట్ అవుట్ పెర్మిషన్ తీసుకొనేవాన్ని,చాలా ఆలోచించి ఒకతీర్మానానికి వచ్చా, ఉస్మానియ లో డిగ్రి కు చేరాలని BSW మా తమ్ముని తో చర్చ చేసా మేము అలవాట్లలో ఉత్తర, దక్షణ ధృవాలైనా ఈలాంటి విషయాలలోఇద్దరం ఒకటి.హైద్రాబాద్ లో ఉండడానికి స్థలం(ఇల్లు)
మా అన్నను బకరా చేసేప్లాన్ వేసాం.మా అన్న కు వాని కాలనీలో 2,LIGHఫ్లాట్లుసొంతం పేరులో 5,6 flats బేనామి పేర్లలో,5 HIgh
Flats వాడి NRI మామా కుటుంబము పేర్ల లో ఉన్న లి మా టార్గట్ ఒక ligh flat అంతే.
మొదటిగా మా అమ్మ తో నా మెడికల్ ప్రాబ్లమ్ చెప్పా ,స్థలం పరిసరాలు మారితే ఈ ప్రాబ్లమ్ కూడ మారుతుందిఅందుకే నన్ను నేవీ లోనుండిబయటకు పంపింది అందుకే నేను డిగ్రీ కు చేరాలనుకొంటున్న అని చెప్పా,చెఫ్పిConvince చేసే సరికి తల ప్రాణం తోక కొఛ్చింది,ఆఖరి కి ఒప్పించా,ఇల్లు రెంట్ కి ఇవ్వమని మా అన్న ని అడగటానికి ఒప్పించా exservice కోటా లో
డిగ్రీ కి సీట్ రెడి, క్లాస్లు లు స్టార్ట్ కాడానికి ఒక వారం ఉన్నప్పుడు మా అన్నదగ్గరికి వెల్లాము,
” వీడికి ఇల్లు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఇల్లెక్కడుందీ” అవన్ని మా మామ వాళ్ళవి మీకు తెలుసుగా,” మా అన్న,.
మా తమ్ముడు మద్యలో నే కలుగజేసుకొని మాఅన్న వదనలతో “నిజానికి ఇంత
పెద్ద ఇల్లు ఉన్నప్పుడు,పైన ఇన్ని గదులు ఖాలీ గా ఉన్నప్పుడు కిరాయి కి ఇల్లు ఇవ్వమనడం తప్పు, వదినమ్మ నివ్వేమంటావు”,” నీకుకాలేజికి దగ్గర లో ఇల్లు దొరికేవరకు పైన ఒక రూములో సెటిల్ కా ఇక్కడ నుండి నీమకాం వారం పది రోజుల్లో మార్పించే భాద్యత నాది నీ ప్రైవసి కి ఇబ్బంది ఉండదు అనే అనుకొంటా”
అయిన ఒక10 రోజులు కన్ట్రోల్ చేసుకో,మా తమ్ముని మాటలు మా అమ్మకునచ్చలేదు ,”వాన్నిఒంటరిగా ,
ఎక్కడో ఉంచడం నాకు ఇష్టం లేదు
ఇక్కడుంటె పెద్దోడు ఒక కన్ను ఉంచుతాడు అనే ధైర్యం,వదిన ఉంది
ఒక ముద్ద అన్నం పెడుతుంది అనే విశ్వాసం,”మీకు ఆ ప్రేమ లేకుంటే లేదు” చిన్నోడ ” నివ్వు చూసే ఇల్లుకాస్థ
,పెద్దది చూడు నేను వచ్చి వాడితో ఉంటా” ఈ మొత్తం సంభాషణలలో
నాకు ఓక్క డైలాగ్ రాసుకోలేదు ,నాకు తెలుసు మన పిక్చర్ సూపర్ హిట్అని.
కాని కాలేజి పేరుతో ఈ చేస్తున్నది నా
జీవితం లో రెండో తప్పుఅని తెలువదు
రెండో వారం కల్ల. మా అన్నLIGH 806 రెడీ చేసి పెట్టాడు.ఇందులో తురుపు
చీటు మా మరదలు(తమ్ముని భార్య)ఎవ్వరికిచెప్పవద్దు అని మా తమ్ముడు చెప్పిన రహస్యంమా వదిన తో నేను చెప్పిన అని మాత్రం చెప్పొద్దు అని చెప్పేసింది. భీభస్తు
మెంటల్ కేస్ .
నా 28 వ ఏట నేను స్టూడంటిని,
మొదటి రోజు నేను BSW 1 st yr
స్టూడంటిని ఎవ్వరు నమ్మరు అని తెలుసు, నా జీవితం ఇంకోమలుపు
తిరగపోతుందీ అని నాకు
నీ లక్ మంఛిగుందిబిబ్, తూ ఉడ్ నే వాలాథా ,బచ్ గయా,why అభీ బతాతా హుః.
మా co సిట్యువేషన్ ను క్షిప్తంగ చెప్పడం మొదలెట్టాడు.-
——-అక్కడవినీత- – – -, ఛ,ఛ మొదటి సారి అలామిస్ అవ్వడం, 100% record miss అయ్యింది వీడి వల్ల gunసైట్ లో నుండి చూస్తే 23,24 ఏళ్ళ వయస్సు,50 kg weight బక్కగా కాని strong గా నడకలో ఒక Spring, agility ఉంది,డ్రస్సులో ర్యాంక్ మార్క్స్ ఏమిలేవు,స్టైలు మాట్లాడే తీరు చూస్తే సీనియర్ లా ఉండు కాని ఆఫిసర్ కాదు, తను ఆఫిసర్ అనుకొంది. నిజానికి రాత్రి ఏమి జరిగి ఉండక పోతే ఆ ఇద్దరిపని 2 shots తో తీరేది, ఆ first shot మిస్ కి కారణాలు అనేకం
1, తొందర లో బట్టలు వేసుకో డానికి సమయము కూడ దొరకలేదు, ప్యాంటి ,బ్రా, ఎక్కడున్న వో తెలువదు
ఇప్పుడు తను స్కర్ట్, ఓ షర్ట్ ఇవి మాత్రం ,చల్లటి గాలి తగలరాని చోట్లని
స్పర్శిస్తు,రాత్రి జరిగిన ఒక్కోక్క మదుర క్షణాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తుంది , 2 ,జీవన్ కమ్యునికేషన్ హట్ లోకి వెెల్లి తిరిగి బయటకు రాలేదు, రాత్రి తమ ఇద్దరి మద్య జరిగిన కేళి ,కాస్త తాగిన
మత్తు కాస్త వయస్సు తప్పు అంత కలిపి ఒక మదురానుబూతి,అది తప్పైతే ప్రతి నిమిషం అ తప్పులో,అదే జీవన్ కౌగిట్లో గడపాలని ఉంది,ఈ రోజు డిసీషన్ మేకింగ్ లో
ఒక తృణనేరం(friction of a second)ఆలస్యం జరిగిందీ. తన మనస్సు,మెదడు ఇక్కడ లేదు జీవన్ తన జీవనం అయిపొయ్యాడు,ఇంత కి
జీవన్ కు ఏం జరిగిందీ ,ఆప్స్ త్రిశూల్
కు తీసుకోవలసిన ,చెయ్యాల్సిన జాగ్రత లు బ్రీఫింగ్ orders సిగ్నల్ ద్వార అందాయి,spl బ్రీఫింగ్ 6 గురు టీమ్ వచ్చేక,అది మాత్రం కాదు ఈ గూఫ్ అప్ కి సమాదానం తనే ఇవ్వాలి,ఛ..ఛ…జీవన్ ఎక్కడ?అదే ప్రశ్న పదే పదే మనస్సులో మెదడు లో.

మా co ” బిబ్ తూ బచ్ గయా ” అది సంతోషించాల్సిన విషయము, LTTE. ,స్నైపర్స్ కు officers ను ఫస్ట్ లేపాలి అనేది spl instructions నిన్ను చూస్తే ర్యాంక్ బ్యాడ్జ్ లు కనపడనందుకు కన్ ప్యుజ్
అయ్యుంటుంది,ఇక ముఖ్యమైన విషయము ఈ తప్పుకు సమాదానం కూడ తనే ఇచ్చుకోవాలి,నిద్ర లో నుండి నేరుగా గన్ పోషిసన్లోకి వెల్లింది కదా భయపడకు తన పొషిసన్ పిన్ పాయింట్ తో సహాఇస్తుంధి కీప్ వాచింగ్ ఆ మిస్టేక్ కొరకు, పోషిసన్ దొరకగానే ఆ ఏరియాలోకీ 1
గ్రీన్ సిగ్నల్ కర్టేజ్ ఫైర్ చె్య్యి, 10 నిమిషాల నాన్ స్టాప్ కవరింగ్ ఫైర్ ఇస్త. good news స్నైపర్ ఒక్కడే .ఫస్ట్ కవరింగ్ ఫైరిఁగ్ లోనే ఇద్దరు చెరో వైపు పరుగెత్తడమ్ బైనాకులర్లో వాచ్ చేసా కాబిన్ లోకి పొయిన వాడు చనిపోవడం చూసా bad news eeez sniper is lady ,ఎటు వైపు పొయిందో మిస్ చేసా చెక్ మేట్ కి నివ్వే నా లాస్ట్ మూవ్ bib , కీప్ యువర్ఇయర్స్ ఓపన్, ప్రతి శబ్దం జాగ్రత గా విను good luck bib. You win.l know ,time is short

వినీత….. ఛ, జీవన్ ఏడి ,మనస్సు లో
ఒక తెలవని బయం,ఆ బయం తన గురించి కాదు జీవన్ గురించి ఈ ఇద్దరిని లేపితే జీవన్ ఫ్రీ గా మూవ్ అయ్యే వాడు,పొద్దున్నె నేరుగా మంచే
పైకి వచ్చింది తను ,ఒకటికి పోడానికి
కూడ సమయం దొరకలేదు ,చాల అత్యవసరమ్, నిన్న.కొట్టినమందు హంగ్ ఓవర్ ,కామకేళి లో తొడల
రాత్రి కొట్టిన మందు హంగ్ ఓవర్, రాత్రి కారిన,కార్చుకొన్న కామకేళి రసాలు ,ఎండకు ఎండి తొడలలో తొడల మద్యలో ఇరిటేషన్ లా ఫీల్ అవుతున్ది,దాదాపు 20 మీటర్ల ఎత్తులో
ఉంది తను, వేరే ఎవ్వరు లేరు ,ఆ 6గురు సేలర్స్ తప్పితే, హై వాటర్ సమయం కల్ల తమ 2 వ టీమ్
వస్తుంది దాంతో వీల్లు స్వాహః,ఏదీ ఏమైన తన మోదటి shot తప్పించుకొన్న ఆ సేలర్ ని ఈసారి ఫస్ట్
వెసెయ్యాలి నో మిస్టేక్స్,1200 time
మహా అయితే ఇంకో 2 గంటలు. మూత్రం,సరిగ్గా ఆలోచించనివ్వడం లేదు ఆపుకోనే సహనం పొయ్యింది
ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావడంలేదు ఏమైనా తను క్రింది కి దిగలేదు,ఏం
చేసిన ఇక్కడ నుండి చెయ్యాలి,
నిన్న తాగి బీచ్ లో ఆ స్టేజ్ మీద నగ్నంగా తిరిగిందీ, అంత ఎందుకు
23 ఏళ్ళ గా కాపాడుకోంటు వచ్చిన
శీలం అదే సీల్ ఆ స్టేజ్ మీద ఓపన్
చెయ్యించుకొంది,ఎవ్వరు లేనందుకు
కావచ్చు,నిన్న టి స్థితిలో ఫుల్ టీమ్ ఉన్నా దెంగించుకొనేది,నిన్నటి తన స్తితి అలా ఉండే. ఆపుకోలేక పోయ్యిందీ ఇప్పుడూ ఆపుకోలేక పోతుందీ స్ స్ స్ సూ సూ అనే శబ్దంతో నీల్లు పడుతున్న హుహూ
మూత్రం పడుతున్న ది ఆఖరి వరుసలో 4 వ కొబ్బరి చెట్టు నుండి, , అప్పుడు అర్థం అయ్యిందీ CO చెప్పిన మాటకు అర్థం కీప్ యూవర్ ఇయర్స్ ఓపన్ ……
వినీత చేసిన ఆఖరి తప్పు క్లియర్ గా కనిపించడం కాదు వినిపించడం,వేరే సమయం అయితే ఇలయరాజ సంగీతం లా మదురంగా ఉండేదీ ఆ శబ్దం
కాని ఇప్పుడు రక్షామార్గం దొరికి నట్టయ్యింది
నా సిగ్నల్ బ్యాగ్ తెరిచా సిగ్నల్ పిస్టల్
తీసా గ్రీన్ కర్టేజ్ కూడ తీసా,
నరాల్లో ఒక కొత్త ఆవేశం ,ఆలోచనల్లో
ఒక ఉన్మేషం నేనే ప్రకటిం
ఎవ్వరితో ఎక్కువగా మాటలాడకుండ
నా పని ,నేను ,లాస్ట్ సీట్లో ఇన్విసబుల్
మాన్ లా నో పోలిటికల్ గ్రూప్స్,నో కాముకుడి వేషం,నోవిప్లవకారి ఆశయాలు హు, హూః , ఎవరికి అంతు
చిక్కని నేను, నా second hand ఆర్మి
ఎన్ ఫీల్డ్ బైక్, నో ఫ్రేడ్స్, నో గర్ల్ ఫ్రేడ్స్
కేవలం నేను ,నేను మాత్రం,ఇష్టమున్న
ప్పుడు క్లాస్లు కి వచ్చేవాన్ని అయిన చాల మట్టుకు లెక్చరర్స్ నాకు attendence వేసేవారు,ఒకటి నేను ex service అన్న పరిగణన,ఎవ్వరికి ఒక
ప్రబ్లమ్ లేకుఁడ, ఇంక కొన్ని విషయాల లో హెల్ప్ ఫుల్ గా ఉండేవాన్ని(ఎంత మంది లెక్చరర్ లు మందు కొ్ట్టేది,ఏ భ్రాండ్ ఎవరికి ఇష్టం అనే వరకు తెలుసు).నేవి రోటిన్, లైట్ వర్క్ అవుట్ మార్నింగ్ రన్నిగ్ మిస్ చేసేవాడిని కాదు, రోజు మార్నింగ్
వర్క్అవుట్must, (రాత్రి ఎంతమందు కొట్టిన ,ఎంత లేట్ గా పడుకొన్న,) ప్రొద్దున 5:00 కల్ల రోడ్ మీద sports rig lo,కాలేజి రోజులలో చెయ్యాలను కొన్న చిలిపి పనులు ఒకటి కూడ చెయ్యకుండ చిన్నప్పటి కలలు కలల లాగే మిగిలి పొయ్యయి.అంతేకాకుండ
నా పేరు లో మల్ల మార్పులు వచ్చాయి హిందు ఫ్రండ్స్ కు సిద్దు అన్న,ముస్లీమ్
ఫ్రేడ్స్ కీ సిద్దిక్ భాయ్ కామన్ గా నేను
పెద్దన్నని నా c/o address కాలేజి ముందున్న ఇరాని హోటల్,ఆరునెలలు
ఒక ఫ్రోబ్లమ్ లేకుండ ఇట్టే గడిచి పొయ్యాయి,కారణం నేనెవరు అని
అర్థం అయ్యేసరికి ఈ సమయం తీసుకొంది,చాలా మంది 1st yr students కి , ముఖ్యంగా లేడీ లెక్చరర్ ల కి వాల్లకు నన్ను ఎక్కడ ప్లేస్ చె్య్యాలో అర్థం అయ్యేసరికి కాస్త లేటే
అయ్యిందీ, అప్పుడప్పుడు మా ఊరి అబ్బాయి లు చిన్న చిన్న కొట్లాటలతో
నా దగ్గర కి వచ్చేవారు మిడియేషన్ కీ. ముఖ్యంగా రీసన్ అమ్మయిలే, అన్న యాడాది నుంచి దానెనుక తిరుగు తున్న ఇగ వీడు వచ్చివారం కాలేదు దాన్ని తీసుకొని సినిమాకు పొయ్యిండు నువ్వుచెప్పన్న నేనెట్ల ఊకుందు,నే ను క్లియర్గా చెప్పే వాడిని నన్ను ఇలాంటి
వాటిలోకి లాగొద్దని,చాల మట్టుకు నేను ఇట్లాంటివి పట్ఠించుకొనేవాడిని కాను.కాని ఏ ఆడపిల్ల అయిన కంప్లేంట్ చేస్తే కేెస్ సెటిల్ చేసేవాడిని అదీ వాలింట్లో వాల్లు చెపితేనే, కారణం
రజియా అనే పిల్ల వినాయక్ అబ్బాయి
Love కేసు ఆ అమ్మాయి సిన్సియర్గా తన ఇంట్లో, నాతో చెప్పింది తనకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని రజియా వాల్లు మా ఫ్యామిలి ఫ్రేడ్స్, కెేసు నాదగ్గరి కి వచ్చింది, రజియాను తీసుకొని వినాయక్ దగ్గర కు వెల్లా,రజియా ను
ఒక ప్రశ్నే అడిగా, ” వీడేనా నిన్ను
డిస్టర్బ్ చేస్తుంది”, రజియా “అవును,
“సరే , నీవ్వు పో”వినాయక్ ని తీసుకొని
బయటికి ఇరాని హోటల్ లోకి వచ్చా
సమోస ,ఛాయ్ అర్డర్ల మద్య వాడి డిటే
యిల్స్ తెలుసుకొన్న మంచి ఉన్న ఫ్యామిలి, నిజమైన ప్రేమ, వాడికి వార్నింగ్ ఇచ్చా ఇక మీద రజియా కంప్లేంట్ చేస్తే కేెస్ సెటిల్ చేసేది నేనే జాగ్రత, వినాయక్ నన్ను అడిగిన
ప్రశ్న ఒక్కటే, “రజియా కంప్లేంట్ చెయ్యకపోతే” నేను లేచి బయటకు వచ్చా,వాడీకి వాడి ప్రేమ మీద ఉన్న
నమ్మకానికి అభ్భురపోయా, వాడు బిల్ కట్టి నా దగ్గర కు వచ్చి థ్యాక్యు
అన్నా, అని వెల్లిపొయ్యాడు,
రెండు నెలలే ……రజియా, వినాయక్
సినేమా హాల్ లో, నేను చూపులు తిప్పుకొని బయటకు వచ్చేసా,అప్పుడు తెలిసింది కాలమే కాదు, మూల్యాలు
మూల్యాలు కూడ మారాయి అని . ఒక నెల ఆగి మా లెక్చరర్ నన్నుప్రోజెక్ట్
సబ్మిట్ చెయ్యాలని చెప్పాడు, ఒక నెల టైమ్ అంతే, అప్పుడు పరిచయ మయ్యింది సుజా ఆన్(suza ann)
నా సినియర్ ,మా లెక్చరర్ చెప్పాడుా
“లాస్ట్ year, suza 2_ప్రోజెక్ట్ లు సబ్మిట్చేసింది, కాని ఒకటే సరిఅయినది
సెలక్ట్ చేసుకొన్న, ఆ రెండో కాపి సూజ
దగ్గర ఉంటే నీ పని నా పని అయినట్టే”.నేను”సార్ పనియా అదేంటి” “అది చిన్న చిన్న చేంజ్ చేసి
అప్రూవ్ నేనే గదా చెయ్యాల్సింది”
దానికి ఒక ఓల్డ్ మోంక్ సిట్టిగ్ వెయ్యా ల్సిందే, “సార్,చెప్పండి సిట్టిగ్ ఈ రోజే
వెేద్దాం” “లేదు,లేదు ఈ రోజు కుదరదు
నే చెప్తాగా.”

 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724
1ic

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Bruhannala ..aka – 3, బృహన్నల .. aka..,telugu dengudu kathalu jabardast,www.jabbardasth.in,jabbardasth sex stories,telugu boothu kathalu,jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,telugu sex stories in jabardasth,xossipy

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page