Baritheginchina Srimathi

  • Baritheginchina Srimathi | బరితెగించిన శ్రీమతి | telugu dengudu kathalu jabardast

    Baritheginchina Srimathi – 1 | బరితెగించిన శ్రీమతి | telugu dengudu kathalu jabardast

    Baritheginchina Srimathi – 1 | బరితెగించిన శ్రీమతి | telugu dengudu kathalu jabardast shylaja sallapaala . కథ గురుంచి: నేను నా భర్త సుఖం సంతోషాలతో ఉంటున్నాం. పెళ్ళికి ముందు నాకు ఒక డ్రీం ఉండేది. దాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే నా ప్రయత్నం. అది ఏంటంటే నేను ఒక న్యూస్ ఛానల్ మొదలుపెట్టాలని. ముందు దానికోసం నేను న్యూస్ రీడర్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత ఒక్కోమెట్టు ఎక్కాలి. కాని దానికోసం చాలా కష్టపడాలి. నా దగ్గర అందం ఉంది. తెలివి ఉంది. కాని డబ్బులు లేదు. అందుకే నా అందాన్ని అర్పించి ఒక్కోమెట్టు ఎక్కాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ విషయం నా ప్రియమైన భర్త కి తెలియదు. తెలీకుండా నేను ఎలా ముందుకు వెళ్లానో అనేదే ఈ కథ. నేను అనుకున్నట్టు నా డ్రీం నిజం చేసుకున్నానా? లేదా మీరు చూడండి.     హాయ్ అండీ…

    Read More »
Back to top button