ad

Kadha Puranam

 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 8 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 8 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran అనుకొంటె సాధించరా ఆడోండ్లు!.. సాయంత్రం బజార్ వెళ్ళి మిల్లెట్స్ , గుడ్లు , కారెట్స్ , తెచ్చుకున్నరు.. ..తొవ్వల కాలనీ పార్క్ వద్ద ’ ఉచితం గా యోగా నేర్పించబడును ’ ఫ్లెక్సీ జూసి , వాలంటీర్స్ తొ మాట్లాడి టైం ఫిక్స్ చేసుకునుడే గాక రోజు వాకింగ్ చెయ్యాలని , మగోండ్లను భీ తోలుక రావాలని డిసైడ్ ఐపోయిన్రు.. .. అక్కా!..బావ కేం అవసరం లేదుగాని , చంద్రనెట్లైన పట్కరావాలె!!… అని రిక్వెస్ట్ చేసె సింధు ..అట్లెట్ల రాడు!?.. ఇద్దరమున్నంగద!.. గుంజుకొద్దం!.. అని సుకన్య అనంగనె.. ..టైం లేదంటె ’ సండే యోగా క్లాస్ ’ ల చేర్పిద్దంలె!..అంట భర్తను సపోర్ట్ చేసె.. .. ఇట్ల ఇంటివద్ద ఆడోళ్ళు ఓ రకం ప్రయత్నాలు చేస్తాంటె , చంద్రను ముగ్గుల దింపనికె వేరే టైపు…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 7 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 7 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran ఎట్లనో ఆఫీస్ కు జేరి సీట్ల కూర్చున్నడుగాని ..శరీరమంత ..ఎట్లనో..ఐపోవుడుతో డెస్క్ మీద తల వాల్చి పండిన చంద్ర కు .. ఏంరా?!..ఇట్ల పండినవ్!?.. అనుకుంట గౌతం గాడొచ్చి భుజం మీద చెయ్యేసె దాక తెలివి రాలె.. ..దబ్బున అటిటు చూస్కుంట , మొఖం తుడుచుకొని, దబ్బ దబ , ముంగలున్న ఫైల్ ను విప్పుకుంట ..టైమెంతాయెరా!..అనడిగె చంద్ర , ఎడ్డోనిలెక్క.. .. ఒక్క గంట ఫుల్లుగ పండినవులే!..పదకొండౌతున్నది.. ..లెవ్వు..చాయ్ తాగొచ్చినంక షురూ జేద్దువులే పని.. అనుకుంట కాంటీన్ కు గుంజక పోయె గౌతం.. ..శరీరమంత సుస్త్ ఐపోయెర!..అనె చంద్ర , ఒళ్ళిరుచుకుంట , ఒక మూలకున్న టేబుల్ ముంగల కూర్చొని చాయ్ గ్లాస్ అందుకుంట.. ..ఎట్లగాదుర?!.. బిర్యాని మెక్కి సిస్టర్ (..ఇన్ ..లా!) ను మస్తు పరేషాన్ జేసుంటవ్..ఎన్ని సార్లు!?.. అనె గౌతం…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 6 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 6 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran  . ఐతె లోపలకు రాంగనె భార్యలను మీదకు గుంజుకొని పెదవులందుకున్నరు మగోండ్లు.. .. పెదవుల మీద ఒత్తిడి తక్కువయ్యెదాక గువ్వపిట్టలెక్క భర్త కౌగిట్ల ఒదిగి, ఐనంక చిన్నగ ఇడిపించుకొంటాంటే , ..ఆకలౌతున్నదె!.. అనె చంద్ర.. ..డ్రెస్ మార్చుకోని బిర్యాని గరం చేస్త!.. అనుకుంట , చిన్నగ పెదవులు తుడుచుకుంట , అల్కగైన మనస్సుతొ సింధు బెడ్రూంల కురికె.. మంచంమీదున్న నైటీనందుకొని దబ్బదబ చీరె ఇడిచి ,బ్లౌజ్ హుక్స్ ఇప్పుత తలెత్తె.. అద్దం ల గోధుమ ముద్దల పైన అద్దిన వక్కపోకలెక్కున్న చనుమొనలు కానొచ్చె.. ..ఇట్లౌతున్నయేందివి?!.. అనుకుంట సుతారంగ అర చేతుల్తొ తొ టచ్ చెయ్యంగనె అలగ్ న మొలల్లెక్క పొడుచుకొచ్చె.. ..సిన్మ గర్మీలున్నడు..ననిపి నలిపి పెడ్తడుగావచ్చు వీట్లను.. అనుకుంట చూపుడు వేళ్లతొ లోపలకు ఒత్తుకొని , నైటీ ల తల దూర్చి , నడుం…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 5 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 5 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran  .  తన పెదవులమీద రఫ్ గున్న పెదవులు ఒత్తుతావుంటె కండ్లు తెరిచె సింధు… ముందు గౌతం… ఖాలి లుంగి చుట్కోని , కొద్దిగ మంచం మీదకొంగి నైటిలనుంచి పైకి పొంగుతున్న తన అందాల్ను, ఎఱ్ఱబారిన కండ్లతో తాగుతున్నడు… భర్త లెక్క సున్నితంగ కాక చాకలి బండలెక్కున్నది ఛాతి…దాని పైన సన్నగ వెంట్రుకలు… దినాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తడేమో కండలు తిరిగున్నయ్ వాని దండలు… డేరా లెక్క లేచున్నది వాని లుంగి ముందు భాగం… ఆ ఎత్తు చూడంగనె గుబగుబలాడె సింధు గుండెలు… భయమ్తొ ఇంకింత పొంగినయే ఆమె సండ్లు, ముందుకొంగిండు ముద్దుపెట్కోనికె… …గుబుల్ గుబులుగ సండ్లకు ఓ చెయ్యి అడ్డుపెట్టుకుంట ,ఓపెన్ ఉన్న నైటీ బటన్లు పెట్టుకుంట లేవబోయె… …జల్దేమున్నది!?…అనుకుంట అల్కగ భుజాలను పట్టి పండబెడ్త ఆమె మీదెక్కిపోయె వాడు , … … సి…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 4 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 4 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran  .  తన పెదవులమీద రఫ్ గున్న పెదవులు ఒత్తుతావుంటె కండ్లు తెరిచె సింధు… ముందు గౌతం… ఖాలి లుంగి చుట్కోని , కొద్దిగ మంచం మీదకొంగి నైటిలనుంచి పైకి పొంగుతున్న తన అందాల్ను, ఎఱ్ఱబారిన కండ్లతో తాగుతున్నడు… భర్త లెక్క సున్నితంగ కాక చాకలి బండలెక్కున్నది ఛాతి…దాని పైన సన్నగ వెంట్రుకలు… దినాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తడేమో కండలు తిరిగున్నయ్ వాని దండలు… డేరా లెక్క లేచున్నది వాని లుంగి ముందు భాగం… ఆ ఎత్తు చూడంగనె గుబగుబలాడె సింధు గుండెలు… భయమ్తొ ఇంకింత పొంగినయే ఆమె సండ్లు, ముందుకొంగిండు ముద్దుపెట్కోనికె… …గుబుల్ గుబులుగ సండ్లకు ఓ చెయ్యి అడ్డుపెట్టుకుంట ,ఓపెన్ ఉన్న నైటీ బటన్లు పెట్టుకుంట లేవబోయె… …జల్దేమున్నది!?…అనుకుంట అల్కగ భుజాలను పట్టి పండబెడ్త ఆమె మీదెక్కిపోయె వాడు , … … సి…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 3 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 3 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran  .మర్నాడు, ఉదయం.. సాడే నౌ.. సన్నగ వర్షం మెదలైనది.. ..నాష్ట ( బ్రేక్ ఫాస్ట్) తినిపించి , తోష (టిఫెన్ / టిఫెన్ బాక్స్) , ఛత్రిలు చేతికిచ్చి ఆఫీస్ లకు పోయె భర్తలకు ..బై..చెప్పనికి బైటకొచ్చిరి సుకన్య, సింధులు.. ..ఐపోయెనా పన్లన్ని!?..అనుకుంట మాట మొదలుబెట్టె సుకన్య.. ..ఇంక బట్టలు ఆరబెట్టెదున్నది..ఇంతల వర్షం మొదలాయె.. ..నాకు అదే పని..ఐతె వాన తగ్గెదాక ఏం చెయ్యలేం గద!.. ..నిజమె.. అన్నది సింధు.. ..ఓ రెండు నిముషాలు ఆముచ్చట్లు, ఈముచ్చట్లు చెప్పుకొనిరి .ఇంకేదొ అడుగుదామన్న ఆలోచనను మనసులల్లనె తొక్కి పెడ్త.. ..ఇంతల ఒక చల్లని గాలి వీచె..సన్నగ ఒణికిరిద్దరు, పైటలు నిండుగ కప్పుకుంట.. ..ఇక ఇంట్లకు పోదమా!?..అన్నట్లు కదిలె సింధు.. ..నిన్న డాక్టరమ్మ ఏమన్నది?!.. అనడిగె సుకన్య.. .. ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తక్కువజెయ్యు , బాదామ్ తినిపించు…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 2 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 2 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran నన్ను కచ్చ కచా దెం గుం డ్రి దీన్త!… అనె సుకన్య ..ఎంత సిగ్గిడిచి మాట్లాడుతున్నదీమె!…అనుకుంట ముఖాన్ని చేతులతొ కప్పుకొనె సింధు …అంత తొందరగున్నదా!?… అనుకుంట ఏం చేసిండొ ఫణి , .. రెండు బటన్లిప్తె ఐపోయెదాన్కేమొ.. ?..అనుకుంట సుకన్య గులుగుళ్ళు ఇనొచ్చె మంచం కిరకిర్ల నడుమ.. ..అంటె!.. పూ ర బట్టలిడిపిస్తున్నడా ఆమె చేత!?..ఆయన గూడ ఇడుస్తడు గావచ్చు!.. అనుకొనెటాలకు సింధు పెయ్యి గరమైపోయె.. ..ఇంతల …ఏఁ…ఏందది?.. గ దా న్ని ఇటు తెస్తున్నవేంది?… అంటావున్న సుకన్య మాట ఇనొచ్చె ..దే న్ని తెస్తున్నడు??.. అనుకొనె సింధు ..కా వా ల్నంటివి గద!…అనుకుంట ఏం చేసిండో ఫణి , ..థూ!..నేనెందుకంట?!..దూరం జరుగు ముంగల!.. ..అట్లనా?!..అనుకుంట ఏం చేసిన్డో ఫణి, .. గి దీన్కే అలుగుడా!?..అంటావున్న సుకన్య మాట నడుమనే ఆగిపోయి ’సుర్..సుర్..జూర్..జుర్..’ చప్పుడ్లు…

  Read More »
 • Kadha Puranam
  Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 1 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

  Kadha Puranam – 1 | కధా పూరణం | telugu romantic stories sandhyakiran ఇద్దరు భార్యలు ఇద్దరు భర్తల సహకారం …ఏమండీ..పాలు పొంగించాలె… లైటర్ లెదు.. అగ్గిపెట్టె వుంటె ఇవ్వండీ..’ అన్నది సింధుకుమారి.. ‘అగ్గిపెట్టె  నా దగ్గరెందుకుంటది?.. అయిన బయల్దేరె ముందు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన!.. అన్ని సరిగ్గ చూసుకొ అని!.. లారి కూడ వచ్చేసె.. పని వాళ్ళు సామను దించే లొపల్నే మనం పాలు పొంగియాలనుకున్నంగద! ’ అంట  కోప్పడుతున్నడు చంద్రశేఖర్.. ‘ ఎక్కడ్నొ ఉంటదండీ , కన్పిస్తలేదు.. నేను పక్క వాళ్ళని అడిగి చూస్త..తులసమ్మ కోటను భద్రం గ దింపించుండి..’ అంటూ సింధుకుమారి గబగబ బయటకు నడీచింది.. … ఆఁ…గదే ముఖ్యం మనకు!.. అని ఎటకారంగ అనుకుంట చంద్ర లారి నుంచి సామాను దించటానికి బయటకు వెళ్లిండు.. 5 నిమిషాల తరువాత  ఇదొ అగ్గిపెట్టె!.. అనుకుంట కిచెన్ లొకి వెళ్ళిండు.. అప్పటికే సింధు పాలు స్టవ్…

  Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker