ad

Ladies Special

  • Ladies Special
    Ladies Special | లేడీస్  స్పెషల్ | telugu sex stories in jabardasth

    Ladies Special – 1 | లేడీస్  స్పెషల్ | telugu sex stories in jabardasth

    Ladies Special – 1 | లేడీస్  స్పెషల్ | telugu sex stories in jabardasth mangoshilpa లేడీస్  స్పెషల్ : “అబ్బా!  ఏం  ఫిగరూ!”  అన్న  మాటలు  వినబడి,  ఆశ్చర్యంతో  చటుక్కున  ఆగిపోయింది  శిల్ప.  ఆ  ఆశ్చర్యానికి  కారణం,  ఆ  మాటలన్నది  అబ్బాయి  కాదు,  ఒక  అమ్మాయి.  శిల్ప  తన  వైపు  చూడగానే,  ఆమె  పలకరింపుగా  నవ్వింది.  ఆ  నవ్వు  చాలా ఫ్రెండ్లీగా  ఉంది.  దాంతో  శిల్ప  కూడా  నవ్వింది.  ఆమె  శిల్ప  దగ్గరకి  వచ్చి,  “న్యూ  జాయినింగా!?”  అంది.  అవునన్నట్టు  తల  ఊపింది  శిల్ప.  “నా  పేరు  సుజాత.  నేనూ  కొత్తే.  రెండు  రోజుల  క్రితం  జాయిన్  అయ్యాను.”  అంది  ఆమె.  శిల్ప  నవ్వి  ముందుకు  కదిలబోతుంటే,   “ఫ్రెండ్స్!?”  అంది  ఆమె  చేయి  చాపుతూ.  ఎందుకో  ఆమె మొదటి  చూపులోనే  నచ్చేసింది  శిల్పకు.  ఆమె  చేయి  అందుకొని  “ఫ్రెండ్స్..”  అంది  శిల్ప.  ఆమె  హుషారుగా  శిల్ప  చేతిని  అందుకొని,  “అయితే  పద,  మా  రూంలో  జాయిన్  అవుదువుగాని.”  అంటూ,  శిల్పను  వార్డెన్  దగ్గరకి  తీసుకుపోయింది.  మరో  పది  నిమిషాల  తరువాత,   ఫార్మాలిటీస్  అన్నీ  పూర్తి  చేసుకొని,  రూంకి  చేరుకున్నారు  ఇద్దరూ.     చాలా  పెద్దగా  ఉంది  ఆ  రూం.  మొత్తం  మూడు  బెడ్స్  ఉన్నాయి.  ఒక  బెడ్ ని  చూపించి,  “ఇదే  నీ  బెడ్.”  అని,  పక్కన  ఉన్న  మరో  బెడ్ ను  చూపించి,  “ఇది  నాది.”  అంది  సుజాత.  శిల్ప  మూడో  బెడ్  వైపు  చూసింది.  “అది  మన  రూంమేట్   స్వప్నది.  బయటకు  వెళ్ళింది.”  అంది  సుజాత.   శిల్ప  నవ్వి,  తన  కూడా  తెచ్చుకున్న  సామాన్లను  పక్కనే  ఉన్న  షెల్ప్ లో  సర్ధసాగింది.  సుజాత  ఆమెకి  హెల్ప్  చేస్తూ,  “చెప్పు,  ఎలా  వచ్చిందీ!?”  అంది.   “ఏమిటీ!?”  అంది శిల్ప  ఆశ్చర్యంగా.   “అదే!  ఇంత  మంచి  ఫిగర్  నీకు  ఎలా  వచ్చిందీ  అని!”  అంది  సుజాత.   ఆమె  అలా  అనగానే  శిల్పకు  సిగ్గు  ముంచుకు  వచ్చింది.   “స్..”  అంది  సుజాత.  ఏమయిందీ  అన్నట్టు  ఆమె  వైపు  చూసింది  శిల్ప.   “నీ  సిగ్గు  చూస్తే,  నాకే  ఏదోలా  అయిపోతుంది.  అదే  మగాడినయితే…”  అంటూ,  శిల్ప  ఊహించని  విధంగా,  చటుక్కున  బుగ్గపై  ముద్దు  పెట్టేసింది.  దెబ్బకు  శిల్ప  కంగారు పడిపోయి  దూరంగా  జరిగిపోయింది.  అది  చూసి  సుజాత   పకపకా  నవ్వేస్తూ,  “కంగారు  పడకు.  నేను  లెస్బియన్ ని  కానులే.”  అంది.  “హమ్మయ్య..”  అనుకుంటూ   రిలాక్సుడుగా  ఊపిరి  పీల్చుకుంది  శిల్ప.   “మరీ  అంత  రిలాక్స్  కాకు.  నీ  కోసమైనా  నేను  ఆపరేషన్  చేయించుకొని  మగాడిని  అయిపోతాను.”  అంది  సుజాత  కన్ను  గీటుతూ.  “అయితే  సరే.”  అంది  శిల్ప  నవ్వుతూ.  “థేంక్యూ..”  అంటూ,  మళ్ళీ  చటుక్కున  ముద్దు  పెట్టేసింది  ఆమె.  మామూలుగా  ఒక  ఆడపిల్ల  ముద్దు  పెడితే  ఇబ్బందిగా  ఉంటుంది.  కానీ  సుజాత  ముద్దు  పెడుతుంటే  బావుంది.  ఖచ్చితంగా  అది  లెస్బో  ముద్దు  కాదు.…

    Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker