ad

Nithi Malina Pani

 • Nithi Malina Pani
  Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 4 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 4 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories SatyanRaj ధీమాగా లోపలకి నడుచుకొచ్చిన రమేష్ పక్కకి తిరిగి రమణ ని చూడగానే షాక్ తో బిగుసుకుపోయినట్టు నిలబడి పోయాడు. వాడి మొహం లో భయం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.  వాడు వెంటనే తేరుకుని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళేలోగా రమణ వాడి రెక్క అందిపుచ్చుకుని ఆపి కుర్చీలో కూలేశాడు.  “ఎవడ్రా నువ్వు ? నువ్వు లోపలకొచ్చిన తీరు చూస్తే నువ్వు దొంగతనానికి వచ్చిన వాడిలా లేవు .”  అన్నాడు రమణ.  రమేష్ కి భయంతో మాట వస్తున్నట్టు లేదు. బిగుసుకుని కూర్చున్నాడు.  “అబ్బా ! ఎందుకండీ ఆ కుర్రాడిని భయపెడతారు? రమేష్ అని అన్నయ్యగారి ట్యూషన్ కి వస్తూంటాడు . మనకి అవతల వీధిలో వుంటారు . అప్పుడప్పుడు ఇంటికి ఏమైనా కావాలంటే తెచ్చిపెడుతుంటాడు. ” అంది పంకజం. ఆమె నవ్వు ఆపుకుంటోందని తెలుస్తోంది . “అలాగా…

  Read More »
 • Nithi Malina Pani
  Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 3 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 3 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories SatyanRaj చలపతి పంకజాన్ని గాఢంగా కౌగలించుకుని పెదాలు అందుకున్నాడు . ఆ ముద్దు ఇంచుమించు 2 నిమిషాలు సాగింది. ఒక చేత్తో ఆమె వీపు భాగాన్ని తడుముతూ మరో చేత్తో పిర్రలు తడుముతున్నాడు . చలపతి అంగం లుంగీ మీంచే ఆమె బొడ్డు ప్రాంతంలో గుచ్చుకుంటోంది .   పంకజం అతని మీద చుట్టూ ఒక చెయ్యి వేసింది. ఆమె రెండో చెయ్యి ఇద్దరి మధ్యకీ తెచ్చి చలపతి అంగాన్ని లుంగీ మీంచే అందుకుంది .   “గుడ్! మనకి ఎక్కువ టైం కూడా లేదు . ” అని ఆమె నుండి విడివడి చొక్కాలాగేసుకున్నాడు . లోపల కట్ బనియన్ వుంది. అతను బనియన్ తీసుకునే లోగా పంకజం లుంగీ ముడి లాగేసింది. మెళ్ళో బంగారు గొలుసు మినహా చలపతి పూర్తి…

  Read More »
 • Nithi Malina Pani
  Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 2 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 2 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories SatyanRaj   సోమవారం పొద్దున్న కాఫీ కి వెళ్ళినప్పుడు పంకజాన్ని కళ్ళతోనే తాగేసాను . వెడల్పైన మనిషి పంకజం . కాఫీ పట్టుకు వస్తూ ఉంటే అనిపించింది .బొడ్డుకి అంగుళం దిగువ కట్టి ఉంటుంది చీర . బొడ్డు కనబడడం లేదు .వెడల్పైన మొత్త. నడుం మరీ సన్నం కాదు . బాగా కండబట్టి రెండు వైపులా  ముడతలు పడ్డాయి . ఈ ఐదేళ్ల నుండి  కేంపులు గాని,  ఇదివరలో రమణ ఇంటిపట్టునే ఉండి బాగానే వాయించుకుని ఉంటాడు . గుం డ్రటి మొహం, ఎత్తైన ముక్కు , నిండైన పెదాలు చక్కటి కళ్ళు .భారీ ఒళ్ళు .జాకెట్టు వీపుని సగం కూడా కప్పడం లేదు . ఈ రోజుల్లో ఇదే ఫాషన్ అయి కూర్చుంది. వెడల్పుగా పలకలు దేరి తెల్లగా మెరిసిపోతోంది పంకజం వీపు .…

  Read More »
 • Nithi Malina Pani
  Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 1 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  Nithi Malina Pani – 1 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories SatyanRaj   నీతి మాలిన పని ఆఫీసు నుండి  ఆ రోజు తొందరగా బయలుదేరాను పనంటే విసుగొచ్చి. అసలే శనివారం. శ్రీమతి వాళ్ళ నాన్న కి బాగా లేకపోతే “ఎలాగూ సెలవలే కదండీ  పిల్లలకి ” అని  అని నన్ను సాధించుకు మరీ వూరెళ్ళింది. “సరే ఇదీ మన మంచికేలే”  అనుకుంటే అదే సమయానికి ఇందిరకీ ఆటంకం వచ్చింది. సరే కనీసం ఐదు రోజులు చేతికి పని తప్పేట్టు లేదు అనుకుని నిట్టూర్చాను. ఇందిర నాకన్న పదేళ్ళు  చిన్నదైనా నాకు తొందరగానే కాలు ఎత్తేసింది. బహశా దానిక్కారణం నా పురుషాంగం మీద వున్న పుట్టుమచ్చ, నేను తనకు బాస్ ని కావడం  అనుకుంటాను.   తను కాస్తా బక్కగా వున్నా ఫీచర్స్ బాగుంటాయి. పైగా నా కిష్టమైనట్టు చంకల్లోనీ, దిమ్మ పైనా రోమాలు దట్టంగా…

  Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

HOT Desi girls DAnce
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo