ad

P3 (Prema,Paga,Poratam)

 • P3

  P3

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 60 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 60 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79   9గం!!కి మానస వచ్చి లేపింది. ఫ్రెష్ అయ్యి వాళ్ళగదిలోకి వెళ్ళాను. అక్కడ కరుణా నైటీ మీద  తల దువ్వుకుంటూ కనిపించింది. వెనక నుండి వెళ్ళి తన సల్లు రెండు పట్టుకుని పిసికాను. అహ్……హమ్మ……..అని మూలిగి దువ్వెనతో నా చేతులమీద కొట్టింది. నేను నవ్వుకుంటూ వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చున్నాను. మానస తలుపు వేసి వచ్చింది. అప్పుడు చూశాను.మానసాని t shirt, night phant వేసుకుని మమ్మల్ని చూసిన్ నవ్వుతూ నా పక్క నుండి వెళ్తుంటే పట్టుకుని ఒళ్ళో కూర్చొబెట్టుకున్నాను. లేవబోతే అలాగే ఉంచి t shirt పైకి లేపి తప్పించి ఒక సాన్ను లోపల చీకడం మొదలుపెట్టాను. తను అహ్…..అహ్….అని మూలుగుతుంది. నోటికి అండినంత నోట్లోపెట్టుకుని చీకుతూ ముచ్చికని నాలుకతో ఆడిస్తున్నాను. తను కళ్ళు మూసుకుని అహ్….అహ్…కళ్ళు మూసుకుని మూలుగుతుంది. *చూశావా కరుణా…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 59 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 59 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79   చూస్తూ చూస్తూ పెళ్లి రోజు వచ్చేసింది. పెళ్ళికి ఊరి అందరు వచ్చారు. పెళ్ళిలో అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. చెల్లి కొద్దిగామౌనంగా ఉండటం వల్ల అమ్మ వెళ్ళి తనతో మాట్లాడి పెళ్ళిలో సంతోషంగా పాల్గొంది. పెళ్ళిలో అనసూయ కూడా వచ్చింది. చేతిలో బాబుతో  బాబుని నాకు చూపించి బాబుకు ముద్దు పెట్టింది. నేను బాబుని ఎత్తుకుని తనాకీ ముద్దు పెట్టాను. *సర్ రాలేదా? అనసూయ-వేరే ఊరిలో ఉన్నారు. రావాడానికి try చేశారు. కూడర్లేదు. *బాబు ఏమంటున్నాడు? అనసూయ- చెవిలో) ఇంకో తమ్ముడో ,చేల్లో కావాలంట.. *తనకళ్లలోకి చూస్తూ చూద్దాం.టైమ్ బాగుంటే. బాబు అడుగుతున్నాడా??? లేక అమ్మ అడుగుతుందా??? అనసూయ-అమ్మే….అడుగుతుంది. సిగ్గుపడుతూ…. అమ్మ వచ్చి రాజా పంతులుగారు రమ్మంటున్నారు. అని నన్ను కిందకి తీసుకుని వెళ్లింది. నేను పంతులుగారి చెప్పే మంత్రాలు చెప్తూట్…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 58 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 58 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79 టైమ్ అనేది గాలికి వదిలేయకూడదు. అది మన చేతులో ఉంటుంది. దాన్ని సరిగ్గా టైమ్ చూసి వాడుకోవాలి…..సి……రి….. తను తలుపు తెరచి అడుగు బయటకి పెట్టబోయి రతి శిల్పం లాగా ఉండిపోయింది. మెల్లగా తల వెనక్కి తిప్పి నన్ను చూస్తూఉంది. *నేను చెప్పింది. Correctగా …..సి……రి…..? తను వెనకడుగు వేసి తలుపు వేసి వచ్చి నాకు ఎదురుగా నిలబడి “నన్ను ఏమని పిలాచావు? *అదే సిరి…..అని పిలిచాను….సిరి. తను “నీకు ఎలా??????? నా మాస్క్?????? అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి” నీకు ఎలా తెల్సింది. *ఎలా అంటే అని సిరిని దేగ్గరకి పిలిచి తన ముసుగు తీశాను.వెనక్కి తిప్పి తన గౌన్ పైకి లేపి పాంటి కిందకి లాగి ఒక పిర్ర మీద ఒకటి. “టాప్” మని కొట్టాను. అక్కడ…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 57 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 57 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79 చూస్తూ చూస్తూ శని వారం వచ్చింది. అమ్మకి రేపు వస్తానని చెప్పి వెళ్లిపోయాను. సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఫాం హౌస్ కి వెళ్ళాను బయట నుండి అంతా మామూలుగా ఉంది. లోపలకి వెళ్ళగానే  పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ వినిపిస్తుంది. లోపల వెళ్లబోతుంటే ప్రీతి వచ్చి నన్ను పక్కకి లాక్కుని వెళ్లింది. నా మొహానికి ఒక మాస్క్,చేతికి నల్ల బ్యాండ్ పెట్టింది. *ఎందుకు ఇది. ప్రీతి-ఎందుకంటే నీకు ఒక surprise. లోపలికి తీసుకుని వెళ్లింది. లోపల అందరూ మాస్క్ లతో ఉన్నారు. అందరూ musicకి తగ్గట్టు డాన్స్ వేస్తున్నారు. కొంత మండి జంటలుగా, కొంతమంది ఒంటరిగా అందులో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఉన్నారు. కొంత మంది తాగుతున్నారు. తింటున్నారు. నేను ఒక పక్కకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. ఎవ్వరిని గుర్తు పట్టలేక పోతున్నాను. కొద్దిసేపటికి…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 56 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 56 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79 తరువాత రోజులు collage, ఇంటికి తప్ప వేరేపని పెట్టుకోలేదు. మొత్తానికి ప్రాజెక్టు presentation రోజు వచ్చేసింది. ప్రాజెక్టు మెంబర్స్ అందరూ. అస్సెంబెల్  అయ్యము. ఎలా ప్రెసెంట్ చేయాలి ఏంటో మొత్తం వివరించాను. *కంగారూ పడాల్సింది ఏమీలేదు. ఇప్పటి వరుకు మీలో మీరు prentation ఇచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేయండి. నిరు-వాళ్ళు doubts అడిగితే???(బెరుకుగా) *తనని దగ్గరకి పిలచి)నీ ఎదురుగా ఉన్నవాళ్లని చూడు. వాళ్ళు నీ ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళకి నీ strength తెలుసు,weekness తెలుసు. అందుకే నువ్వు mock presentation ఇచ్చేటప్పుడు బాగా doubts అడగమన్నాను. వాళ్ళు అడిగారు. నువ్వు బాగా సాల్వ్ చేశావు.      కానీ లోపల ఉన్నవాళ్ళకి నీ గురునిచ్చి తెలయదు. కాబట్టి వాళ్ళు మానవళ్ళకంటే తక్కువగానే అడుగుతారు. Confidentగా చెప్పండి. మీరుకూడా. అందరూ-అలాగే…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 55 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 55 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79 ఇంతకీముందులా కాకుండా మానస నాకు పూర్తిగా దేగ్గర అయ్యింది. అలాగే మాట్లాడుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాము. అక్కడ నుండి తెచ్చిన giftsఅన్నీ తీసి అందర్కి ఇచ్చాము. నన్ను చూడగానే అందరూ చాలా సంతోషించారు. చెల్లి నా దేగ్గరకి వచ్చి ఎన్నిరోజులు ఉంటావు అక్కడ? అని చిన్నగా గుద్దింది. *సరే ఈ సారి ఇద్దరం కలసి వెళ్దాం. అన్నట్టు నీకు గిఫ్ట్ తెచ్చాను. చెల్లి-gift ఎక్కడ?ఎక్కడ? నా దేగ్గర నుండి లాక్కుని తన గదిలోకి వెళ్లింది. మరుసటి రోజు నేను collageకి వెళ్ళాను. ప్రాజెక్టు ఎలా ఉంది? ఎంతవరుకు వచ్చింది అని కనుక్కున్నాను. తరువాత పనులు చెప్పి వెళ్లబోతుంటే గుణ-రాజా నిన్ను రీమా మేడమ్ అడిగారు వచ్చిన తరువాత ఒకసారి కలవమన్నారు. *సరే నేను వెళ్తాను. మీరు ఈ పనులు చూడండి.…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 54 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathal

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 54 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79 తనని అలాగే పడుకొనిచ్చి నేను ఇంటికి వెళ్ళాను. ఇంటికి వెళ్ళగానే అమ్మ వారం తరువాత మానస తో బెంగుళూరు వెళ్ళడం గుర్తుచేసింది. సరే అని చెప్పి collageకి వెళ్ళాను అక్కడ ప్రాజెక్టు పని చూసుకుంటాం మొదలు పెట్టాను.సాయంత్రం మల్లిక ఇంటికి వెళ్ళడం తనివి తీర పూకూ పగలడెంగడం. ఇలా 5 రోజులు గడిచాయి. 6 వ రోజు మంచం మీద పడుకోబెట్టి కళ్ళు రెండు పైకి ఎత్తి భుజాల మీద వేసుకుని పాట్లు వేస్తున్నాను. తను ఆనందంలో మునిగితేలుతుంది. ఆహా రాజా నీ మొడ్డకి దాసహోం అయ్యాను అలాగే….అలాగే….. నాకు వచ్చేసింది……. అంటూ కార్చేసింది. కొద్ది……గా……ఊపిరి……తీసుకొనివ్వు…….. అహ్……అహ్…. సరే అని కాళ్ళు విడదీసి తన మీద పడుకుని తన పెదాలని చీకడం మొదలుపెట్టాను. కొద్ది సేపటికి తను నా…

  Read More »
 • P3 (Prema,Paga,Poratam)
  P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 53 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

  P3 (Prema, Paga, Poratam) – 53 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu SRD79 నందు-మాకు 5000 కావాలి. (మరి 5000…….  వీళ్ళకి blackmail చేయటం కూడా రాదు అదే వేరే వాళ్ళు ఐతే 50 వెలో ,లేక లక్ష అడిగే వారు. ఇంకా ప్లేట్ తిప్పే టైమ్ వచ్చింది.) *నేను కూర్చున్నా మంచం మీద నుండి లేచి మంచం పక్కన కుర్చీలో కూర్చుని)5వేలు కాదు గదా 5పైసలు కూడా ఇవ్వను. ఇద్దరు ఏం జరుగుతుందో అర్దం కాక నోరు తెరచి ఒకరి మొహాలు మరొకరు చూసుకున్నారు) నందు-లేక పోతే మేము వెళ్ళి నీ సంగతి మొత్తం పిన్ని చెప్తాను. *చెప్పుకోండి. ఇద్దరు-చూస్తూ ఉండు చెప్తామ్. తలుపు తియ్యబోతే వెళ్ళి తలుపులు మూసి గడియ పెట్టాను. ఇద్దరకి నాలో భయం కొద్దిగా కూడా కనిపించడంలేదు. అలాగే వాళ్ళలో ధైర్యం కూడా కనిపించడంలేదు. *మీరు వెళ్ళి అమ్మకి చెప్పారనుకో…

  Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker