ad

Snehithudi Amma

 • Snehithudi Amma
  Snehithudi Amma | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 6 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 6 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories rajubhai7 మరుసటి రోజు సుమతి మల్లి రాజు ఇంటికి వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చొని రాజుని టాబ్లెట్స్ వేసుకొమంది.రాజు టాబ్లెట్స్ వేసుకొని.. ఆంటీ చాల థాంక్స్ మిమ్మల్ని నా గర్ల్ఫ్రెండ్ అనుకోని సెక్స్ చేస్తే నాకు నిన్న చాల సార్లు వీర్యం కారింది.నాకనిపిస్తుంది ఇంకా అలాగే చేస్తే నాకు ఇంకా త్వరగా కారి మునుపటిలాగా అయ్యిపోతాను. నువ్వు మునుపటిలాగా అవ్వాలనే కదా రాజు నేనలా చేస్తున్నాను. ఆంటీ ఇంకో విదంగా చేస్తే నాకు ఇంకా త్వరగా కారుతుంది. ఎలాగ. ఆంటీ స్నానం చేస్తూ సెక్స్ చేస్తే..నాకు త్వరగా కారుతుంది.నా గర్ల్ఫ్రెండ్ నేనయితే ఎప్పుడు బాత్రూమ్లోనే స్నానం చేస్తూ సెక్స్ చేసుకుంటాం.మీకు అభ్యన్తరం లేకపోతే మీరు నాతో పటు స్నానం చేస్తారా.. సుమతి మనసులో వీడితో స్నానం చెయ్యాలా.నా భర్తతో కలిసి నేనెప్పుడూ స్నానం చెయ్యలేదు. వీడికి తొందరగా…

  Read More »
 • Snehithudi Amma
  Snehithudi Amma | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 5 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 5 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories rajubhai7 రాజు  షార్ట్,రెండు టాబ్లెట్స్ వేసుకొని వాడి గదిలోకి వెళ్ళాడు.సుమతి బెడ్ మీద కూర్చొని వుంది. రాజు గదిలోకి రావడం చూసి సుమతి ” రాజు నా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చో” అంది. రాజు సుమతి ప్రక్కన కూర్చున్నాడు. రాజు డాక్టర్ చెప్పారు మొదట ని అంగం ఉపమన్నారు అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే నీతో సెక్స్ చెయ్యమన్నారు.ఆలా చేస్తే తప్పకుండా తగ్గుతుందని  చెప్పారు. ఆంటీ మీరేం మాట్లాడుతున్నారు.మీరు నాతో సెక్స్ చేస్తారా..అవును రాజు…నిన్ను చూస్తేనేమో ఆడపిల్లల ఏడుస్తున్నావు.. నువ్విలా అయేందుకు నా కొడుకు కారణం..ఇప్పుడు నన్నేంచెయ్యమంటావు. ఆంటీ అంత మీ ఇష్టం మీకెలా చెయ్యాలనిపిస్తే ఆలా చెయ్యండి.నా గర్ల్ఫ్రెండ్ వచ్చేలోపు నన్ను మునిపటిలా  చెయ్యండి.లేకపోతే అది నన్ను వదిలేసి వేరే వాడిని చుసుకుంటది. ఇంతకీ నీ గర్ల్ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది.ఏమో ఆంటీ తాను ఇంకా ఫోన్…

  Read More »
 • Snehithudi Amma
  Snehithudi Amma | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 4 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 4 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories rajubhai7 సుమతికి రాజు సళ్ళ మధ్య నాకడం కొత్తగా అనిపించి తన శరీరంలో వేడి ఇంకా పెరిగి తన ఎడుమ చేతు రాజు తల మీద వేసి రాజు తలను  నిమురుతూ ఉంది.ఇంతలో తన పూకులో నుండి ఎదో బయటకు వస్తుందని తనకి  అనిపించి రాజు తలని గట్టిగ తన సళ్ల మధ్యకు హతుకుంది.రాజు మాత్రం ఆపకుండా సుమతి సళ్ళ మధ్య నాకుతా ఉన్నాడు.కొంతసేపటికి తన పూకు తడిగా అయింది. అంతలో రాజు  సుమతి సళ్ళ మధ్యలోనుండి తన మొకం తీసి ఆ…..ఆ…ఆ అంటూ ఉంటె తన మొడ్డలో నుండి వీర్యం పయికి చిమ్మి సుమతి మొకం మీద ,సళ్ళ మీద పడుతూ ఉంటె  సుమతి తన మీద ఏమో పడుతుందని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే రాజు అంగం నుండి వీర్యం ఒకేసారి వచ్చి మల్లి…

  Read More »
 • Snehithudi Amma
  Snehithudi Amma | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 3 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 3 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories rajubhai7 కానీ ఇప్పటి వరకు పరాయి మొగాడి  అంగం చూడని సుమతి రాజు అంగం చూసి షాక్ అయింది ఎందుకంటే రాజు  అంగం చూడటానికి తన మొగుడి అంగం అంతే ఉంది కానీ   తన మొగుడి అంగం లేచి ఉన్నప్పుడు అంత సైజు తో ఉంటుంది కానీ  రాజు  అంగం లెవ్వకుండానే అంత ఉందా అని అనుకోని  రాజు ఎదురుగ మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని టుప్ లో నుండి ఆయింట్మెంట్  తన చేతికి రుద్దుకొని టుప్ ప్రక్కన సోఫాలో పెట్టి,ఇంకో చేతు రాజు తొడ మీద వేసి  రాజు అంగానికి ఆయింట్మెంట్ రుద్దబోతుండగా…సుమతి  తన తొడ మీద వేసిన చేతి స్పర్శకు ఇంతవరకు  షొక్త్తో ఉన్న రాజు ఈ లోకంలోకి వచ్చి సుమతిని  తన ఎదురుగ  చేతి వ్రేళ్ళకి టుప్ రుద్దుకొని మోకాళ్ళ మీద…

  Read More »
 • Snehithudi Amma
  Snehithudi Amma | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 2 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 2 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories rajubhai7 సుమతి కిచెన్లో వంట చేస్తూ డాక్టర్ చెప్పింది గుర్తు తెచ్చుకుంటూ రాజు అంగాన్ని ఉపడనికి అమ్మాయిని ఎక్కడినుండి తీసుకొని రావాలి అని మనసులో అనుకుంది . అప్పుడే తనకి ఒక ఐడియా వచ్చింది రాజుకి గర్ల్ఫ్రెండ్  ఉంటే తనతో ఈ పని  చేపిస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంది. కానీ తనకి గర్ల్ఫ్రెండ్ లేకపోతే ఏమో ముందు రాజుని అడిగి చూద్దాం అనుకోని వంట చేసి  హాల్ లో కి వెళ్లి రాజు వంట అయ్యింది అని చెప్పి రాజుని తినమని రాజు తిన్న తరువాత డాక్టర్ చెప్పిన విదంగా టాబ్లెట్స్ తీసుకొని మిగతా మందులు వేసుకోమని రెండు టాబ్లెట్స్ వేసుకోకు నేను చెప్పినప్పుడు వేసుకో అని రాజుకి ఇచ్చింది. రాజు మందులు వెసుకొని  ” చాల థాంక్స్ ఆంటీ “అన్నాడు.. నువ్వు థాంక్స్ చెప్పాల్సిన…

  Read More »
 • Snehithudi Amma
  Snehithudi Amma | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 1 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories

  Snehithudi Amma – 1 | స్నేహితుడి అమ్మ | telugu hot stories rajubhai7 కార్తీక్ మరియు సూర్య మంచి స్నేహితులు.కార్తీక్ రోజు కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు సూర్య ఇంటికి వెళ్తాడు.ఆ తరువాత ఇద్దరు కలిసి కాలేజీకి వెళ్తారు. ఇప్పుడు కూడా కార్తీక్ సూర్య ఇంటి ఎదురుగ నిలబడి డోర్ బెల్ కొట్టాడు.సూర్య అమ్మ  సుమతి డోర్ తీసి లోపలికి  రా కార్తిక్ అంది. కార్తీక్ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాడు.  కుర్చీలో కూర్చో కార్తీక్. సూర్య స్నానం చేస్తున్నాడు.కాఫీ తాగుతావా.   వద్దు ఆంటీ. ఏమయింది కార్తీక్ రోజు రాగానే ఆంటీ కాఫీ అనేవాడివి ఇప్పుడు  వద్దంటున్నావ్. ఆంటీ అది .నిన్న కాలేజీ లో సూర్య రాజుని చాల దారుణంగా కొట్టాడు. రాజుగాడికి  చాల గాయాలయ్యాయట హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయ్యాడు.సమయానికి వాళ్ళ అమ్మ  కూడా ఇంట్లో లేదు.కడుపుతో ఉండడంతో ఆవిడా వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్లిందని అంటున్నారు. సూర్య మల్లి ఆ…

  Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker