College Papa Sandya

College Papa Sandya – 3 | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu

College Papa Sandya - 3 | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu

College Papa Sandya – 3 | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu

    Cream tap

College Papa Sandya | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu
College Papa Sandya | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu
సంధ్య, విజయ్ అలా క్యాంపస్ లో నడుస్తున్నారు

విజయ్ : ఎంతసేపు అని ఇలానే తిరుగుతాము పద అలా canteen కి వెళ్ళి ఏమన్నా తినేసి వద్దాము, ఈలోగా క్లాస్ కూడా అయిపోద్ది

సంధ్య: నీ వల్లే ఇదంతా అసలు, నువ్వు మాట్లాడకపోయి ఉంటే ఇంచక్క క్లాస్ లో ఉండేవాళ్లం కదా

(ఇద్దరూ canteen వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు)

విజయ్: హహ, ఒక క్లాస్ యే గా ఏమి అయిపోధులే, చెప్పు ఏం తింటావు  నువ్వు?

సంధ్య: నేను ఇప్పుడే తినేసి వచ్చా విజయ్, సరే దోశ తీస్కో share చేసుకుందాం నేను ఎక్కువ తినలేను

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

(విజయ్ వెళ్ళి onion దోశ తీసుకుని వచ్చాడు, ఇద్దరూ ఒక table దగ్గర కూర్చొన్నారు)

సంధ్య తీసుకుని తినబోతుంటే,

విజయ్: మళ్ళీ నీ చెయ్యి ఎందుకు లే పెట్టడం, oil ఎక్కువ వేసేశాడు ఉండు నేను పెట్టేస్తా

సంధ్య కూడా ok అంధి

విజయ్ దోశ తింటూ మద్య మద్యలో సంధ్య కి తినిపిస్తున్నాడు, తన నోటికి అందిస్తున్న ప్రతిసారి పెదాలకి వేళ్ళని టచ్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు కానీ కుదరట్లేదు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

విజయ్: sandy చట్నీ అంటుకుంది చూడు

సంధ్య: ఎక్కడ అని చూస్తుంది

విజయ్ ఇధే ఛాన్స్ అని వాడి బొటని వేలితో సంధ్య పెదాల మీధ ఉన్న చట్నీ ని కావాలనే మెల్లిగా సంధ్య పెదాల మీధ మోడ్డ పెట్టిరాస్తున్నట్టు ఊహించుకుంటూ వాడి వేలితో రాస్తున్నాడు, సంధ్య చూస్తూ ఉండగానే వాడి వేలుకి ఉన్న చట్నీ ని వాడి నోట్లో పెట్టుకుని నిజంగా సంధ్య పెదాలు చీకుతున్న ఫీల్ తో చీకాడు

సంధ్య ఇదంతా చూస్తూ మనసులో నవ్వుకుంటుంది విజయ్ వేసే కోతి వేశాలకి

సంధ్య: ( వీడి hands ఏంటి ఐనా rough గా ఉనాయి gym కి వెళ్తాడేమో) సరే విజయ్ వెళ్దామ ఇంక ఇక్కడ బోర్ కొడుతుంది.

విజయ్: సరే ఉండు handwash చేసుకుని వస్తా అని వెళ్ళాడు

(ఇది ఇలా ఉండగా పక్కన seniors బ్యాచ్ సరదాగా truth or dare ఆడుకుంటున్నారు, అందులో ఒకడికి dare వచ్చింది

సీనియర్1: చచ్చావు రా, ఇప్పుడిస్తా చూడు నీకు

సీనియర్2 : రే idea వచ్చింది రా, అదిగో అక్కడ ఒక అమ్మాయి నిలబడి ఉంది కదా, దాని మీధ చట్నీ వేసేసి రా

సీనియర్3: రే అది ఎవర్తో కూడా తెలీదు ర నాకు

సీనియర్1: సంధ్య దాని పేరు, లంజముండ ఒక్క సారి ఐనా దెంగాలి దాన్ని

సీనియర్2: నీకేల తెలుసు ర అది, ఎప్పుడన్నా తీసుకెళ్లవ అని నవ్వుతున్నాడు

సీనియర్1: చాలా decent రా అది, మా ఊరే, కానీ దాని ఎత్తులు చూస్తేనే మోడ్డ ఆగదు, రే వెళ్ళి చట్నీ వొంపేసి రా

సీనియర్3: సరే తప్పదు కదా అని ప్లేట్ పట్టుకుని సంధ్య వైపు వెళ్తున్నాడు

సంధ్య కూడా ఫోన్ చూస్తూ నడుస్తుంటే ఆ senior ప్లేట్ తో వచ్చి సంధ్య ని గుద్దేశాడు, సంధ్య డ్రస్ మీధ మొత్తం చట్నీ పడిపోయింది, సంధ్య కోపంగా అలా ఎలా వచ్చేశావ్ చూస్కోవద్ధా అని గట్టిగా మాట్లాడుతుంది కొంచెం చిరాకు పడుతూ

ఇప్పుడు ఎలా తిరగమంటావు నన్ను ఇలా అని గట్టిగా మాట్లాడుతుంది, ఈలోగా మిగిలిన ఇద్దరు వచ్చారు

సీనియర్2: ఏంట్రా మావ, ఏంటి గొడవ

సీనియర్3: చట్నీ వొలికింది రా దానికే పెద్ద సీన్ క్రియేట్ చేస్తుంది

(వాళ్ళు  కొద్దిగా రౌడీ బ్యాచ్ కాలేజీ లో అందుకని వాళ్ళు రాగానే సంధ్య కొద్దిగా సైలెంట్ అయిపోయింది)

సీనియర్1: ఏంటి గొడవ చేస్తున్నావా , ఐనా నువ్వు కూడా ఏంట్రా చట్నీ వొంపేసి తుడవడం మానేసి అలా చూస్తున్నావు అని

పక్క వాడి ప్లేట్ లో దోశ తీస్కుని సంధ్య మెడ కింద సరిగ్గా సంధ్య బాయలకి పైన అంటిన చట్నీ ఆ దోశ తో తీస్కుని తింటున్నాడు

సంధ్య కి ఏం చెయ్యాలో తెలిట్లేదు, గొడవ పెట్టుకుందాం అంటే ఆశల వాళ్లది పెద్ద sound party బాగా బలిసిన వాళ్ళు అని సైలెంట్ గా నిలబడి పోయింది

ఇది చూసి పక్కవాడు ఛాన్స్ తీసుకుందాం అని

సీనియర్2: ఏంటి సంధ్య దీనికే గొడవ చేసేయ్యాలా అని వాడు కూడా దోశ ముక్క తీసుకుని సరిగ్గా సంధ్య సళ్ళ మీధ వొలిగిన చట్నీ ని ఆ దోశ ముక్క తో సరిగ్గా దాని బాయల మీద రాస్తూ దానికి అంటిన దాన్ని సంధ్య ముందే నోట్లో పెట్టుకుని

ఈవాల చట్నీ ఏంటి ర కత్తి లా ఉంది

ఆ ముగ్గురూ నవ్వుకుంటున్నారు

సంధ్య మాత్రం బయమ్ బయమ్ గా చూస్తుంది ఎప్పుడు వాదులుతారా, విజయ్ ఎప్పుడు వస్తాడా అని

సీనియర్1: ఏంటి sandy ఏమి మాట్లాడవు అని వాడి left హాండ్ తో సంధ్య నడుము మీధ చెయ్యి వేసి వాడి వేళ్ళు లోపల మచ్చ పడిపోయి ఉంటాయి అంత గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, నడుము పట్టుకుని దగ్గరకి లాగుకుని ఇంకొక దోశ ముక్క తీసుకుని

తెలిసి పెట్టాడో తెలియక పెట్టాడో గాని సరిగ్గా సంధ్య nipples మీధ దోశ పాముతూ నోట్లో వేసుకున్నాడు

అది చూడడానికి సంధ్య ముచ్చికల మీద గిల్లినట్టు, సంధ్య ముచ్చికల్ని మూడు వేళ్ళతో మద్యలో దోశ వంక తో పిండినట్టు పిండి

అది తింటున్నాడు

(సంధ్య nipples దానికి తెలీకుండానే నిక్కపొడుచుకున్నాయి, సంధ్య కి ఇలా జరగడం ఫస్ట్ టైమ్, సంధ్య వొంట్లో ఏదో తెలియని కోరిక పుడుతుంది)

సీనియర్1: నిజమేరా ఈవాల చట్నీ చాలా కత్తిలా ఉంది, దోశ కూడా చాలా smooth గా ఉంది అని సంధ్య నడుముని ఇంకా నొక్కిపెట్టి చెప్తున్నాడు సంధ్య కి అర్దమయ్యేలా

మిగిలిన ఇద్దరూ next వాళ్ళ ఛాన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు, ఈలోగా విజయ్ hands wash చేసుకుని వచ్చాడు

విజయ్: వీళ్ళు ఏంటి దీని చుట్టూ ఉన్నారు, ఏమైందో ఏంటో అనుకుంటూ వచ్చి , బయ్య బయ్యా మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాము అని చెప్పి సంధ్య ని పక్కకి తీసుకొచ్చేశాడు

(విజయ్ వాళ్ళకి sittings లో పరిచయం so వాళ్ళు కూడా వదిలేశారు లంజా తప్పించుకుంది ఈవాళ అనుకుంటూ)

సంధ్య బయటకు వచ్చి wash చేసుకుకుంటుంది

విజయ్: sandy ఇలా కాదు గాని పద రూమ్ కి వెళ్దాం, వాష్ చేసుకుని hair dryer ఉంది దానితో ఆరపెట్టుకుందువు గాని

(actual గా సంధ్య వాళ్ళ bf రోహిత్, విజయ్, ఇంకొకడు అబ్దుల్ ముగ్గురూ ఒకే flat లో ఉంటారు సొ రోహిత్ రూమ్ యే గా అని సంధ్య కూడా ఒప్పుకుంది)

ఇద్దరూ బైక్ మీద వచ్చారు

సంధ్య మెట్టులు ఎక్కుతుంటే దాని పిర్రలు పైకి కిందకి ఊగుతున్నాయి విజయ్ ని ఊరిస్తూ, వాడు అలా చూస్తూ ఉండగా కింద రూమ్ ఓనర్ పక్కకి పిలిచి, విజయ్ ఎవరు కొత్త ఫిగర్ ఆ అని అడిగాడు

విజయ్: నవ్వుతూ, రోహిత్ గాడి లవర్ uu

ఓనర్: బానే పట్టాడు ర వాడు మంచి స్పీడ్ మీధ ఉంధి లంజా

విజయ్: దాని గుద్దలు చూసారా, ఒక్కసారి ఐనా దెంగాలి రాజు గారు

ఓనర్: ప్లాన్ చెయ్ ర నేనూ ఒక hand ఎస్తా

ఇద్దరూ నావ్వుకున్నారు

సంధ్య పైన wait చేస్తుంది విజయ్ కోసం

విజయ్: సంధ్య ఇదిగో dryer , abdul రూమ్ లో రెడీ అవ్వు వాడు బయటకి వెళ్ళినట్టున్నాడు, మా రూమ్స్ లో fans సరిగ్గా పనిచెయ్యట్లేదు

సంధ్య: సరే అని తీసుకుని వెళ్తుంది, అబ్దుల్ గురించి రోహిత్ చెప్తున్నప్పుడు వినడమే గాని ఎప్పుడు చూడలేదు పరిచయం కూడా లేదు, రోహిత్ ఎప్పుడు సంధ్య కి అబ్దుల్ కి breakup అయిపోయి రూమ్ లో ఎప్పుడూ తాగుతూనే ఉంటాడు అని చెప్తాడు

సంధ్య రూమ్ లోకి వెళ్లింది, లోపల ఎవరూ లేరు మొత్తం  cigarette అండ్ మందు కంపు, door ఏమో lock పడట్లేదు అని

వదిలేసింది ఇంకా

విజయ్ ఏమో washroom కి వెళ్ళాడు వాడి రూమ్ లో ఈలోగా అబ్దుల్ బయట నుండి వచ్చేశాడు

వాడి రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే ఎవరో అమ్మాయి జడ వేసుకుంటూ కనిపించింది, ఇది ఏంటి నేను రేపు రమ్మంటే ఈవాలే వచ్చేసింది ఇది ( అబ్దుల్ నిన్న ఒక లంజా ని book చేసుకున్నాడు సంధ్య ఎవరో వాడికి తెలిధు so సంధ్య ని వాడు బుక్ చేసిన case అనుకుంటున్నాడు)

సంధ్య ని వెనక నుండి చూస్తూ 5000 కి మంచి ఫిగర్ యే వచ్చింది అని సడన్ గా వెనక నుండి సంధ్య పిర్ర మీద కొట్టి గట్టిగా పిసికి పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో సంధ్య సళ్ళ కింద నుండి నడుము మీధకి చెయ్యి పోనిచ్చి సరిగ్గా మద్యాబాగంలో నడుము పట్టుకుని వెనక్కి నొక్కుతుంటే సంధ్య పిర్రల gap లోకి వాడి పొడుగు మోడ్డ దారులు వెతుకుతుంది, వాడు నిమిషం కూడా gap ఇవ్వకుండా సంధ్య మెడ మీద వాడి నాళికతో రాస్తూ కసితీరా వాడి పెదాలతో సంధ్య మెడ మీధ ముద్దులు పెడుతూ చీకుతున్నాడు

సంధ్య కి సడన్ గా ఆశల ఏం జరుగుతుందో తెలిట్లేదు, విడిపించుకుందాం అరుద్దామ్ అంటే సంధ్య నోట్లో hair క్లిప్ ఉంది, జడ వేసుకుంటూ నోటితో పట్టుకుంది, వాడేమో ఆశల కదలదానికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా పిర్రలు నడుము పిసికెస్తునాడు

అబ్దుల్: ఇంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నావ్, first బొనీ నేనే నా అని పిర్రలు నలుపుతూ అడుగుతున్నాడు,

అప్పుడు అర్థమైంది సంధ్య కి అబ్దుల్ ఎందుకు అలా behave చేస్తున్నాడో

అబ్దుల్ సంధ్య ని వాడి వైపు తిప్పుకుని పెదాలు చీకుధాము అనుకుని సంధ్య రెండు పిర్రల్ని రెండు చేతులతో పిసికి పట్టుకుని తన మీదకి లాగుకుని సంధ్య నోట్లో ఉన్న hairclip ని వాడి నోటితో తీసి సంధ్య పెదాలు జుర్రుకోవడానికి ముందుకి వస్తున్నాడు

సంధ్య పుకు మీద వాడి మోడ్డ బుసలు కొడుతుంది, సంధ్య legin లేకపోతే సరాసరి పుకు లో కి గుచ్చుకుపోయేది, సంధ్య పూకూ

కూడా వాడి మొరటు తత్వానికి respond అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది, సంధ్య కి చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి, సంధ్య చెప్పేలోపలే వాడు సంధ్య మెడ మీద వాడి నాలుక మొత్తం బయట పెట్టి నాకుతూ దాని గుద్దని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నాడు

సంధ్య: ఆగూ నేను నువ్వు అనుకున్న అమ్మాయి కాదు నేను రోహిత్ లవర్ ని అంటుంది గాని వాడిని ఆపట్లేదు

వాడు సడన్ గా shock అయ్యి అలా ఉండిపోయాడు సంధ్య పిర్రలు ఇంకా వాడి చేతులోనే ఉన్నాయి సంధ్య బాయలు వాడి చెస్ట్ కి రాసుకుంటున్నాయి, వాడు అలా బ్లాంక్  face తో సంధ్య వైపు చూస్తున్నాడు, ఇద్దరి పెదాలు వణుకుతున్నాయి

ఇంకొద్దిసేపు ఉంటే సంధ్య వాడికి లొంగిపోయేది అంతా కసిగా నలిపాడు సంధ్య ని

అబ్దుల్: sorry soo sorry ఆండీ కావాలని చేయలేదు (వాడి చేతులు ఇంకా సంధ్య పిర్రల మీదే ఉన్నాయి సంధ్య మెత్తదనాన్ని ఫీల్ అవుతున్నాయి)

సంధ్య: పక్కకి జరిగి కోపంగా చూస్తూ బయటకి వచ్చేసింది

విజయ్ అప్పుడే హాల్ లోకి వచ్చాడు, సంధ్య వెనక అబ్దుల్ కూడా వచ్చాడు

విజయ్: సంధ్య అబ్దుల్ అంటే వాడే, రే అబ్దుల్ తిను సంధ్య రోహిత్ గాడి లవర్

(ఇద్దరూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు అసల ఎప్పుడు పరిచయం లేనట్టు చూస్తున్నారు)

అబ్దుల్ కి ఇంకా ఎందుకో తప్పుచేసిన ఫీలింగ్ వచ్చి సంధ్య కి మొహం చూపించలేక పక్కకి వచ్చేశాడు

సంధ్య హాల్ లోనే జడ వేసుకుంటుంది, ఈలోగా రోహిత్ ఫోన్ చేశాడు

రోహిత్: ఎక్కడున్నావ్ baby క్లాస్ అయిపోయింది ఇప్పుడే sir, నిన్ను విజయ్ ని Monday ఒకసారి కలవమన్నారు

సంధ్య: guess చెయ్

రోహిత్: కాంటీన్ ఆ?

సంధ్య: video call చేసి చూస్తుంది నవ్వుతూ

రోహిత్: ఇదేంటి మా room లా ఉంది

సంధ్య కూర్చుని ఉంది, విజయ్ సంధ్య వెనక నుండి front కి bend అయ్యి ఫోన్ లో చూస్తూ

విజయ్: మన రూమ్ లోనే ఉన్నది

(సంధ్య face విజయ్ face చాలా close గా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇద్దరి చెంపలు రాసుకుంటున్నాయి, రోహిత్ కి ఇదంతా చూస్తూ లోపల మండిపోతుంది)

సంధ్య: వాటర్ వొలికాయి రా డ్రస్ మీద, డ్రైయర్ ఉంది అంటే వచ్చాను , వచ్చేస్తున్నాం అక్కడికి ఇంకో 5 minutes

ఇద్దరూ స్టార్ట్ అయ్యారు బైక్ మీద

అది active బైక్

సంధ్య : విజయ్ నేను నడుపుతా

విజయ్: కాలేజీ కి తీసుకెళ్తావ లేదా హాస్పిటల్ కి ఆ?

, నేను బాగానే డ్రైవ్ చేస్తా

సంధ్య డ్రైవ్ చేస్తుంటే విజయ్ వెనక కూర్చొన్నాడు

Support కోసం సంధ్య బుజాల మీద హండ్స్ వేసి కూర్చొన్నాడు

ఫ్రంట్ కి వంగి సంధ్య తో మాట్లాడుతూ

విజయ్: sandy can I ask you one thing?

సంధ్య: ఏంటి విజయ్ అని కొద్దిగా వెనక్కి జరిగింది తల కొద్దిగా టర్న్ ఇచ్చి

(సంధ్య బుగ్గలకి విజయ్ పెదాలు రాసుకుంటున్నాయి, వాడు అసల జరగకుండా అలానే మాట్లాడుతున్నాడు, విజయ్ మాట్లాడే ప్రతి మాటకి వాడి పెదాలు సంధ్య బుగ్గల మీద రాసుకుంటున్నాయి, సంధ్య కూడా ఏమి response ఇవ్వకపోయేసరికి వాడు అసల తగ్గట్లేదు)

విజయ్: అది అదీ అంటూ తడబడుతున్నాడు ఈలోపే కాలేజీ వచ్చేసింది, రోహిత్ గేట్ దగ్గరే నుంచుని ఉన్నాడు, రోహిత్ ని చూసి కూడా విజయ్ సంధ్య shoulder మీద hands తియ్యకుండానే ఉన్నాడు

(రోహిత్ కి అనుమానాలు start అవుతున్నాయి సంధ్య ఎందుకు వాడిని ఏమి అనట్లేదు అని)

సంధ్య: చూశావా ఎంత బాగా నడిపానో, అవును విజయ్ ఏంటి ఏదో అడగాలి అన్నవ్?

విజయ్: రోహిత్ ఉన్నాడని మాట దాటేస్తూ, నేనా నేనెప్పుడు అన్నా? సరే నాకు బయట చిన్న పని ఉంది నేను వెళ్తా బై సంధ్య, బై రా రోహిత్

విజయ్ వెళ్లిపోయాడు

రోహిత్: sandy లేట్ అయిపోయింది కదా కాలేజీ buses వెళ్లిపోయాయే, ఎలా వెళ్తావు ఇప్పుడు నువ్వు?

సంధ్య: RTC కి వెల్పోతాలే రా ఇంకేం చేస్తా

రోహిత్: సరే పద అయితే నేను కూడా వస్తా నీతో పాటు

సంధ్య: ఎందుకులేరా పర్లేదు వెల్పోతా నీకెందుకు మళ్ళీ అన్నిసార్లు తిరగడం

రోహిత్: పర్వాలేదు రా వెళ్దాం అని బస్ స్టాండ్ కి వచ్చారు

సంధ్య వల్ల ఊరు బస్ ఎక్కారు, కూర్చోడానికి ఒక సీట్ యే కాలీగా ఉంది అని ఇద్దరు నిలబడే ఉన్నారు, బస్ అప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రీ గానే ఉంది next స్టాప్ కి వచ్చేసరికి bus మొత్తం నిండిపోయింది, నుంచోడానికి కూడా కాలీ లేనంత గా

అసలే స్పీడ్ బ్రేకర్ లు అంత మంది మద్యలో సంధ్య ఒక్కతే అమ్మాయి

చాలా మంది రోజు కూలీ చేసుకునే వాళ్ళు బస్ ఎక్కేశారు sudden గా బస్ అంతా నిండిపోయింది

సంధ్య: రోహిత్ బస్ దిగిపోదామా వేరే బస్ ఎక్కుదామా అసలు కాళీ లేదూ ఇక్కడ నుంచోవడానికి  కూడా

రోహిత్: దిగడానికి కూడా place లేదు baby, adjust అవుదాము next స్టాప్ లో వీళ్ళు దిగిపోతారు

(సంధ్య వెనకాల ఇద్దరు సిమెంట్ పని చేసుకునే కూలీలు నిలబడి ఉన్నారు)

కూలీ 1(గిరి) : ఏంటో రా బావ ఈ మధ్య కాళీ ఏ దొరకట్లేదు ఎదవ పని

కూలీ 2(శేషు): అవును బావ ఇంట్లోనూ సుఖం ఉండట్లేదు పని లోనూ సుఖం ఉండట్లేదు

సంధ్య పొద్దున్న ప్యాంటీ వేసుకోకుండా చాలా పెద్ద తప్పు చేసింది, సంధ్య గుద్దలు ఎత్తుగా ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తున్నాయి అందరికీ

శేషు: బావా దీని గుద్ద చూడు ఎంత ఉందో మూడు మొడ్డలు పట్టేస్తాయి

గిరి: బావా గుద్దలే ఇలా ఉంటే ఇంక దీని బాయలు ఎంత size ఉంటాయో

శేషు: బావ ఒకసారి ముట్టుకుంటా రా

గిరి: రే ఇంకేమన్నా ఉందా అది అరిచి గోల చేసింది అనుకో, చూసావు గా ఎంతమంది ఉన్నారో ప్రతినాకొడుకు ఈ టైమ్ లో పత్తిత్తు లా మారిపోతాడు సావ కొడతారు మనల్ని

ఈలోగా కండక్టర్ టికెట్ లు కోసం వస్తున్నాడు

Conductor: వెనక్కి జరగండి వెనక్కి,
(సంధ్య దగ్గరకి వచ్చి)
వినిపించట్లేదా వెనక్కి వెనక్కు జరుగూ

సంధ్య వెనక్కు జరగగానే గిరి చేతులు సంధ్య పిర్రలకి తగిలాయి
గిరి కి ఆ చిన్న touch కె మత్తు ఎక్కిపోయింది

గిరి: బావా స్పోంజీ ముక్క లా ఉందిరా దీని గుద్ద మెత్తగా

శేషు: నేనూ ఒక్కసారి ముట్టుకుంటా రా

(సంధ్య కి అబ్దుల్ తో జరిగిన విషయమే గుర్తొస్తుంది
పాపం అబ్దుల్ వాడి లవర్ మోసం చేసినందుకే ఇలా అయిపోయాడు ఏమో, అబ్దుల్ నన్ను hug చేసుకున్న విషయం రోహిత్ కి చేప్దామా వద్ధా? వద్దులే ఎందుకు మళ్ళీ వీడు ఫీల్ అవుతాడు)

రోహిత్: ఏంటి baby అంత deep గా ఆలోచించేస్తున్నావ్?

సంధ్య: అది అది ఏం లేదూ రా మామూలు …( సంధ్య గుండె ఒక్కసారిగా ఆగినంత పని అయ్యింది

శేషు సంధ్య పిర్రని వాడి చేత్తో గట్టిగా కొట్టి పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నాడు) మాములుగానే baby

రోహిత్: ఏంటి అంత gap ఇచ్చావ్ ఇది చెప్పడానికి, అంతా ok నా?

(రోహిత్ కి వాళ్ళు వెనక చేసేది ఏమీ కనిపించడం లేదు)

సంధ్య: (ఎవరూ వీళ్ళు అని వెనక్కి తిరిగి చూడబోతుంటే ఇంకో పిర్ర మీద గిరి చెయ్యి వేసి నొక్కి పట్టుకుకున్నాడు,

సంధ్య కి ఎలా react అవ్వాలో అర్దం అవ్వట్లేదు)
అది అదీ ఏం లేదూ రోహిత్ ఏం లేదూ

గిరి: అబ్బా లంజా ఏం పెంచింది బావా

శేషు: దీన్ని అసల వదలకూడదు ఈవాలా

ఇద్దరూ సంధ్య పిర్రల్ని ఇష్టం  వచ్చినట్టు పిసుకుతున్నారు, సంధ్య legin మొత్తం వాళ్ళ చేతులకి ఉన్న సిమెంట్ అంటుకుపోయింది

సంధ్య ఒక చెయ్యి వెనక్కి పెట్టి వాళ్ళిద్దర్ని ఆపడానికి చూస్తుంది కానీ వాళ్ళలో ఒక్కడు కూడా దాన్ని వదలట్లేదు

సంధ్య: రోహిత్ కి చెప్పేద్దామా? (అబ్బా వీళ్ళు ఏంటి ఇలా తగులుకున్నారు ouch) వద్దులే రోహిత్ ఫీల్ అవుతాడు నేనే డీల్ చేస్తా ఈ విషయం

సంధ్య వెనక్కి తిరిగి తిడదాము అన్నా తనకి ఆ ఛాన్స్ లేదూ, సంధ్య ఎదురుగా రోహిత్ ఉన్నాడు, సంధ్య వెనక్కి తిరిగితే వాడికి doubt వచ్చేస్తాది

గిరి, శేషు ఇద్దరి మొడ్డలు వాళ్ళ నిక్కర్ల నుండి బయటకి తన్నుకు వస్తున్నాయి

సంధ్య ఇంక ఏమీ చెయ్యలేకపోతుంది, వాళ్ళని ఆపుతున్నా ఆగట్లేదు, వాళ్ళకి లొంగిపోయే stage కి వచ్చేసింది

రోహిత్: sandy ఏంటి తేడాగా కనిపిస్తున్నావ్? అంతా ok కదా?

గిరి సంధ్య legin లోకి చెయ్యపెట్టబోతున్నాడు, చిన్నగా వాడి వెళ్ళు లోనికి పోనిస్తున్నాడు, సంధ్య ఏమీ మాట్లాడలేకపోతుంది చెమటలు పట్టేస్తున్నాయ్

రోహిత్: baby ఏంటి ఏమి మాట్లాడవు? ఈ చెమటలు ఏంటి ?

Conductor: గాంధీ నగర్ వచ్చింది దిగండి

సంధ్య ఇంక ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆగకుండా గబ గబా దిగిపోతుంది తన స్టాప్ వచ్చింది అని

గిరి: అబ్బా ఛీ మంచి ఛాన్స్ పోయింది

శేషు: బావా ఏంటి రా ఇది మద్యలోనే వెళ్లిపోయింది

అని ఇద్దరూ దిగులుగా చెరో పక్కకి తిరిగి నుంచున్నారు

రోహిత్: ఏంటి ఏమైంది deeniki కనీసం bye కూడా చెప్పకుండా వెళ్లిపోతుంది

సంధ్య దిగుతునప్పుడు రోహిత్ దాని బ్యాక్ చూస్తున్నాడు, ఏంటి దీని legin మొత్తం సిమెంట్ మరకలు ఎక్కడ కూర్చుందో ఏంటో

సంధ్య గబ గబా ఇంటికి వచ్చేసి స్నానానికి వెళ్లిపోయింది ఈరోజు జరిగిన అన్నిటికి గుర్తు చేసుకుని తిట్టుకుంది, ఇంకెప్పుడూ RTC బస్ ఎక్కకూడదు అనుకుంటూ బట్టలు వేసుకుంటుంది

 

5ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

Instagram link

twitter link

Telegram

channel :  https://t.me/+CD5VY4aWuUFhZGRl

group : https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

College Papa Sandya – 3, కాలేజ్ పాప సంధ్య , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,College Papa Sandya

quarter

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page