Friend Familytho Naa Anubhavalu

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 10 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu - 10 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 10 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Munna97

Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories
Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

  ఇంకా అనసూయ మున్నా ఇక్కడ జరిగింది ఎవరికి చెప్పకు, ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడే మర్చిపో అంది
మున్నా:- నేను అంతా మర్చిపోతాను ,కానీ నువ్వు ఇచ్చిన మాట మాత్రం మర్చిపోకు
అనసూయ:- మర్చిపోను కానీ అది ఎవరు?
మున్నా:- అది సమయం వచ్చినపుడు చెప్తాను.
అనసూయ:- సరే
అలా ఇంటికి వెళ్ళాము.
ఇంటికి వెళ్లేసరికి అనసూయ అన్నయ వాళ్ళ కుటుంబం వచ్చింది అంటే వసంత వాళ్ళ కుటంబం. ఇంకా ప్రియ నా కోసం చూస్తుంది.
బండి దిగాక అనసూయ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది
ప్రియ నా దగ్గరికి వచ్చి సర్ బాగా బిజీ అయిపోయారు
నేను:- నేను బిజీ అవ్వడం ఎంటి?
ప్రియ:- నాతో నువ్వు నిన్న మాట్లాడవు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో ప్రియ అని ఒక అమ్మాయి ఉంది అని కూడా గుర్తు లేదు.
నేను:- అదేం లేదు ప్రియ రాత్రి నువ్వే త్వరగా పడుకున్నవ్ ఇంకా అలసిపోయి ఉంటావు అని డిస్టర్బ్ చేయలేదు.
ఇంకా ఉదయం లేచాక  ఆ రజిత వల్ల ఇంటికి వెళ్లి వచ్చాను. ఇక్కడ నిన్ను ఇక్కడ పట్టించుకోలేదు చెప్పు?
ప్రియ:- అయిన సరే నాకు అది అంతా తెలవదు. నువ్వు నన్ను పట్టించుకోలేదు, నేను నీతో మాట్లాడను నేను అలిగాను.
నేను:- అబ్బా ప్రియ అంతా కోపం ఎందుకు? అయిన నీ కోపం పోవాలి అంటే ఎం చేయాలి?
ప్రియ:- ఆ అలా అడుగు నువ్వు నన్ను పట్టించుకోలేదు కనుక ఈరోజు మొత్తం నాతోనే ఉండాలి.
నేను:- సరే నువ్వు అడిగింది చేస్తాను.
ప్రియ:- సరే చేతులు కడుకోని టిఫిన్ చేస్తూ రా అంది అని ప్రియ ఇంట్లోకి వెళ్తుంటే
నేను:- ప్రియ నువ్వు ఈ డ్రెస్ లో చాలా అందంగా ఉన్నావు
ప్రియ:- థాంక్స్
ప్రియ లోపలికి వెళ్ళింది తన ముఖంలో ఎదో సాధించిన ఆనందం ఉంది
మున్నా ఇంద్రజ తరువాత ఒక అమ్మాయిని పొగడటం ఇదే మొదటిసారి ఎందుకో తను ప్రియ నీ అందరిలా చూడలేక పోతున్నాడు, మొదటి సారి ఇంద్రజ నీ చూస్తే కలిగిన ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రియతో మాట్లాడుతుంటే వస్తుంది కానీ ఒక్కసారి ప్రేమ విపాలం అయితే తట్టుకున్నడు కానీ ఇప్పుడు తట్టుకోలేను ఈ ప్రేమ గీమ ఎం లేదు అని మనసుకి చెప్పుకున్నాడు కానీ ఆ మనసు ప్రియ పట్టుకెళ్ళింది అని గుర్తించలేకపోయారు.
ఇంట్లోకి వెళ్ళిన ప్రియ నేరుగా తన రూమ్ కి వెళ్ళింది అద్దం ముందు నిల్చొని ఒకటికి రెండుసార్లు మళ్లీ మళ్లీ తన ముఖం చూసుకుంటూ సిగ్గుపడుతుంది, ఇంతలో అప్పుడే బాత్రూమ్ నుండి వచ్చిన మనస
ప్రియ నీ చూస్తుంది మంచం మీద కూర్చొని
మానస:- ఏమైంది ప్రియ అలా అద్ధం లో చూసుకుంటూ నవ్వుతున్నావ్?
ప్రియ అసలు ఈ లోకంలో లేదు, కానీ ఒక్కసారి మానస మాటలు విని ఎం లేదు వదినా అంది
మానస:- ఎంటే కొత్తగా వదిన అంటున్నావు?
ప్రియ:- అన్నయ్యా భార్యని వదిన అనాఖపోతే వంకాయ అని పిలవాల అంది
మానస:- ఈ కొత్త పిలుపు అత్తయ మామ ముందు పిలిస్తే చాలు ఇక్కడ వద్దు. మనం ఎప్పటి లాగే ఫ్రెండ్స్ లా ఉందాం అని అంది
ప్రియ వచ్చి అమ్మయ నువ్వు మరవు కావచ్చు అనుకున్నా?
అని ప్రియ కూడా మానస పక్కన కూర్చుంది.
మానస:- నేను ఎం మారలేదు , అది సరే కానీ అద్దం చూసుకుంటూ ఎందుకు సిగ్గు పడుతున్నావు?
ప్రియ:- అవును కిచెన్ లో పని వుంది వెళ్ళాలి
మానస:- అది ఎక్కడికి పోదు కానీ చెప్పు
ప్రియ:- అబ్బా ఎం లేదు మానస
మానస:- అవును ఈ చైన్ ఎక్కడిది నేను చూడలేదు అని ప్రియ మెడలో ఉన్న మున్నా ఇచ్చిన చైన్ చూసి అంది.
ప్రియ:- అది నిన్న పవన్ అన్నా వల్లా ఫ్రెండ్ మున్నా ఉన్నాడు కదా నీకు రింగ్ సెలెక్ట్ చేయడం లో హెల్ప్ చేసినందుకు నాకు ఇచ్చాడు.
మానస:- అవునా అయితే  ఇందాక నీ మొఖంలో సిగ్గుకి కారణం కూడా మున్నా నీ నా
ప్రియ:- చీ ఫో నీకు ఎప్పుడు అంతే. అదేం లేదు, కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్న అని అద్దంలో చూసుకున్న అంతే ఇంకా ఎం లేదు
మానస కి ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది.
మానస:- అవును మున్నా అన్నయ్య వచ్చాడా?
ప్రియ:- మున్నా నీకు అన్నయ్యా అవుతాడా?
మానస:- నాకు కాదు నీకు అవుతాడు
ప్రియ:-నాకు ఎందుకు అవుతాడు?
మానస:- అన్నయ్య ఫ్రెండ్ అన్నయ్య అవుతాడు కదా
ప్రియ:- అలా అని నువ్వు చదువుకున్న కాలేజ్ లో చెప్పరా?
నువ్వు ఇప్పుడు పవన్ అన్నకి భార్య వి మున్నా అతని ఫ్రెండ్ కాబట్టి నువ్వు మున్నా కి కూడా భార్య వా అంది?
మానస:- నీకు బాగా ఎక్కువ అయ్యింది, నీకు అన్నయ్య అని పిలవాలి అని లేదు అని చెప్పు ,అంటు ప్రియ చెయ్యి వెన్నక్కి పట్టుకొని నోటికి ఎది వస్తె అది మాట్లాడుతావా?
అప్పుడు నాకు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు నేను మా ఆయనకు అదే పవన్ కి చెప్తాను అంది
నీకు ముందు ఆయన కాక ముందే నాకు అన్నయ్య అయ్యాడు నా మాటే వింటాడు.
చుద్ధమా అంది ప్రియ, నీకు ఇలా కాదే అని చెయ్యి కొంచెం గట్టిగా ఒత్తింది  ప్రియ ఒసెయ్ రాక్షసి వదులు అంది,అప్పుడే రూం కి వెళ్తున్నా మున్నా అది విని వీళ్ళ రూం కి వచ్చాడు. మున్నా నీ చూసి మానస ప్రియ నీ వదిలేసింది.
థాంక్స్ మున్నా నువ్వు రావటం వల్ల ఇది వదిలేసింది లేకపోతే ఈ రాక్షసి చంపేసేది పిచ్చి మొఖం ది, వాళ్ళ మాటలు విన్న మున్నా ఆశ్చర్యంగా మీ ఊరిలో వదిన మర్ధల్లు ఇలా మాట్లాడుకుంటారా అన్నాడు?
మానస అదేం లేదు మున్నా మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ లా ఉండే వాళ్ళం చిన్నప్పటి నుండి అందుకే ఈలా మాట్లాడుకుంటున్నాం. అది సరే కానీ నువ్వు కూర్చో అంది మానస
మున్నా అక్కడ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు.
మున్నా:- అవును మానస నువ్వు ప్రియ నీ ఎందుకు కొడుతున్నా వూ?
మానస:- అది అని చెప్పబోతుంటే ప్రియ మానస నోరు మూసింది.
ప్రియ:- ఎం లేదు మున్నా అంది
మున్నా:- ప్రియ నువ్వు ఎమో దాస్తున్నవ్
ప్రియ మానస చెవిలో ఎం చెప్పకు నీకు దండం తల్లి అంతా తరువాత చెప్తాను అంది
ఇంకా ప్రియ చెయ్యి తీసింది.
మున్నా:- చెప్పు మానస ఎం అయిందో నువ్వు ప్రియకి బయపడకు నీకు నేను ఉన్న ఇక్కడ అన్నాను.
ప్రియ:- అబ్బా అవునా అంది
మున్నా:- చెప్పు మానస వీళ్ళు నిన్ను హింసిస్తున్నారు కదా పదా వెళ్లి పోలీస్ కేసే పెడుధం అన్నాను
మానస:- అవును మున్న అంది నవ్వుతూ
ప్రియ:- నాకు మా అన్నయ్య ఉన్నాడు అంది
మానస ఉండి నాకు మా మున్నా అన్నయ్య ఉన్నాడు అంది మా మున్నా ముందు మీ పవన్ అన్నయ్య ఎందుకు పనికి రాడు అంది.
ప్రియ:- మా అన్నయతో నీ అంతా మాట అంటావా? చెప్తా ఆగు మా అన్నయ్య కి అంది
మానస:- అవును మున్నా టిఫిన్ చేసావా అంది
ప్రియ:- మానస తను ఇంకా టిఫిన్ చేయలేదు నేను వెళ్లి తీసుకొని వస్తా అని చకచక కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
మానస:- నువ్వు చాలా త్వరగా మనుషులతో కలిసిపోతవుు మున్నా
మున్నా:- చిన్నప్పటి నుండీ ఒంటరిగా పెరగటం వలన ఎవరు కలిసిన నా వాళ్ళు అనే అనుభందం తో మాట్లాడుతాను.
మానస:- అమ్మ నాన్న లేరా?
మున్నా:- లేరు చిన్నప్పుడే చనిపోయారు
మానస:- సారి మున్నా
మున్నా:- పర్లేదు మానస
ఇంతలో ప్రియ టిఫిన్ తీసుకొని వచ్చింది అల సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం
ఇక్కడ కీర్తి భార్గవి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది ఆ టైంలో నరేందర్ ఇంట్లో లేడు ,నరేందర్ మున్నా ఎ ఊరికి వెళ్ళాడో తెలుసుకోవాలి అని వెళ్ళాడు.
కీర్తి ఇంకా భార్గవి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు
భార్గవి:- ఎదో ఒకటి చేసి మీ అన్నా నీ ఆపు.
కీర్తి:- నేను ఎలా అపను!
భార్గవి :- ఒకవేళ మనం ఆపకపోతే, వాడు చావక పోతే నీ ఇంట్లో నీ కొడుకు ముందు నా కూతురిని దెంగిన ఆచార్య పోవలసింది లేదు.
కీర్తి:- అంతా పని చేస్తాడా?
భార్గవి:- నీకు వాడి గురించి మర్చిపోయావా? నీకు తెలవనిది కాదు వాడు ఇంద్రజ నీ దెంగిన విషయం మర్చిపోయావా? ఆ టైమ్ లో ఇంట్లో నువ్వు నేను మీ ఆన్న కూడా ఉన్నాడు అయిన మనం ఆ టీమ్ లో ఎం పికలేక పోయాము ఆ విషయం తెలిసిందే కాదా.
కీర్తి:– గుర్తుంది లేవే, అయిన ఇప్పుడు వీడు అయిపోయిన మాటర్ లో పెట్రోల్ ఎందుకు పోస్తున్నాడు!
భార్గవి:- మన పుకులు దెంగుతున్నాడు కాదా మున్న దాని వాళ్ళ మీ అన్న కి గుద్దలొ మండుతుంది అందుకే
కీర్తి:- మన పుకులు దెంగాటని కి కారణం మా అన్న ఇంకా నీ కూతురు కాదా అయిన ఏ మాట కి ఆ మాట మొదటి సారి మున్న దెంగేట్పుడు నొప్పి లేసింది ఇంకా కొంచెం ఇష్టం లేదు కానీ వాడి మోడ్డ అల పుకులో దిగుతుండగా స్వర్గంలో ఉన్నట్టు అనిపించింది, వాడి మోడ్డ పుకులో ఉంటే అంతకు మించిన సుఖం లేదు అంటూ భార్గవి సళ్ళు పిసుక్కుంటూ అంది
భార్గవి:- అబ్బా ఇప్పుడు నువ్వు మూడ్ తెప్పించకు
కీర్తి:- నీకు ఏమో కానీ నాకు మున్న పేరు విన్న మున్న మోడ్డ అన్న నా పుకులో రసాలు కరుతాయి,నీకు కరవా లంజ
భార్గవి:- ఇప్పుడు ఒకవైపు టెన్షన్ పడుతు ఉంటే నీకు మూడ్ ఎలా వస్తుందే తల్లి అంది.
బయటకు వెళ్లిన నరేందర్ కి సడన్ గా గుర్తుకు వచ్చింది తన కూతురు ఫ్రెండ్ అయిన యువనిక మున్న పనిచేసే కంపెనీలో పనిచేస్తుంది అని వెంటనే నరేందర్ తన కూతురుకి ఫోన్ చేసి యువనికకి ఫోన్ చేసి మున్న ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలుసుకో అని అడిగాడు దానికి ఇంద్రజ కూడా ఒకే అంది.నేను తెలుసుకొని నీకు చెప్తా డాడీ అంది.
కీర్తి:- అవునే టెన్షన్లు పక్కన పెట్టు ఎంటి నీ సళ్ళ సైజ్ పెరుగుతుంది.మా అన్నయ్య ఏమైనా దేంగడా?
భార్గవి:- అంతా లేదు ఆ రోజు మున్నా చెప్పాడు కదా మన పుకులో మున్న మోడ్డ తప్పితే వేరే మోడ్డ దిగాకుడదు అని ఒకవేళ దిగితే మనతో పాటు ఇంద్రజ నీ కూడా దెంగుతాను అని చెప్పాడు కాదా అప్పటి నుండి మీ అన్నయ్య కి చెయ్యే దిక్కు అంది
కీర్తి:- అంటే నువ్వు కూడా ఎప్పుడు రెచ్చగొట్టేలా చేయలేదా మా అన్నయ్య నీ
భార్గవి:- అయిన పుకులో మున్న మోడ్డ దిగాక వేరే మగాడి మోడ్డ మీద ఆసక్తి పోతుంది కాదా.
కీర్తి:- అవును నిజమే అంటూ కీర్తి భార్గవి పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది అలా ఇంకా కసిగా ఒకరి పెదాలు ఒకరు ముద్దు పెట్టుకున్నారు. ఇంకా మంచి కసి లంజని దెంగని మా అన్న నిజంగ కొజ్జా గడే
భార్గవి:- మీ అన్నయ్య కొజ్జగడు అది మాత్రం నిజమే మీ అన్నయ్య తీర్చనిసుఖం నువ్వు తీర్చే ముండా అంది
కీర్తి ఇంకా భార్గవి క్షణాల్లో ఇద్దరు ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలు విప్పేసారు ఇద్దరు నగ్నంగా ఉన్నారు.
ఎం ఉన్నవే లంజ నన్ను చూసి మీ అన్నయకి మోడ్డ రాకపోయినా నిన్ను చూసి కూడా రదనే మీ అన్నకి అంది భార్గవి
కీర్తి:- ఎమో నీ లంజ ఇంకా మన రోల్ ప్లే మొదలు పెడతాం
కీర్తి ఉంది ఈరోజు నేను మున్న నీ మొన్నటి సారి నువ్వు చేశావు కాదా ఇప్పుడు నేను మున్న నువ్వు భార్గవి
సరే అంది భార్గవి
ఇంకా బెడ్ కి అనుకోని ఉన్న డెస్క్ లో స్త్రపొన్ తీసింది కీర్తి అదే నాకిలి మోడ్డ ఇంకా కీర్తి అది తీసి తన నడుం కి కట్టుకొని ఇంకా రావే నా ముద్దుల లంజ భార్గవి నీ కూతురు పుకూ నీ మొగుడు దూరం చేశాడు దానికి ఫలితం గా నీ పుకూ దేన్గుతా ముండా అంటూ మున్న క్యారెక్టర్ చేస్తున్న కీర్తి భార్గవి నీ కసిగా ముద్దు పెట్టింది.
ఇంకా ఇద్దరు ఎవరు తక్కువ కాదు అన్నట్టు ఒక్కరి పేదలు ఒకరు ముద్దు పెట్టుకున్నారు
ఒకవైపు ముద్దు పెడుతూనే ఇంకో వైపు కేర్తి తన వేలిని భార్గవి పుకులో తోసింది ఇంకా భార్గవి పుకును తన వేలితో కసిగా దేన్గడం మొదలు పెట్టింది.
భార్గవి:- హ్మ్మ్ ఆ హ్మ్మ్ ఆ ఇంకా అబ్బా మున్న అలాగె చెయ్యి రా ఇంకా లోపలికి వెల్లుర మా ఆయన కూడా పోలీ అంతా లోపలికి తన మోడ్డ తోటి నువ్వు వెళ్ళ తోటే అంతా లోపలికి వెళ్లవు కదరా నా రాంకు మొగుడా అలాగె వెళ్లుర ఇంకా లోపలికి వెళ్ళు అంటూ మూలుగుతుంది ఇంకా ఇద్దరు కసి ఎక్కిన లంజలగా మారారు ఇద్దరు 69 వా పొజిషన్ కి మారి ఒకరి పికుని ఒకరు నాకరు అల పావుగంట ఇద్దరు రసాలు కరే వరకు నాకి ఒకరి రసాలు ఒకరు తాగరు ఇంకా కీర్తి భార్గవి నీ పండ బెట్టి తన నడుం కి ఉన్న నకిలీ మోడ్డ నీ భార్గవి పుకులో తోసింది ఇంకా కసిగా దెంగటం మొదలు పెట్టింది అబ్బా మున్న అలాగె దెంగురా ఇంకా గట్టిగా దెంగురా ఇంకా బాగా దెంగురా ఎం దెంగుతున్నావు రా లంజకొడకా నువ్వు నిజంగా మోగడివి రా నా మొగుడు ముందే నన్ను దెంగుతున్నావు ఇంకా వాడి చెల్లిని కూడా నీ మొడ్ద కి బానిసను చేసుకొని దెంగుతున్నావు కదా రా రాంకు మొగుడా అంటూ మూలుగుతుంది.ఇంకా కీర్తి కూడా కసిగా ఒక్కవైపు భార్గవి పుకును నాకీలి మోడ్డతో దెంగుతూ ఇంకో వైపు తన పుకులో వేళ్ళు పెట్టుకొని కాశీగా దెంగుతూ మూలుగుతుంది ఆ గది మొత్తం మున్న పేరుతో ఇంకా మూలుగులతో మారుమోగుతోంది.
ఇంకా భార్గవి కార్చుకుంది ఇంకా నా పని చూడవే అనగానే భార్గవి డెస్క్ లో నుండి వైబ్రేటర్ తీసి కీర్తి పుకులో పెట్టి నీ పుకూ కి మున్న మోడ్డ లేకపోతే వైబ్రేటర్ మాత్రమే పనిచేస్తాయి ఈ నకిలీ మోడ్డ ఇవ్వని వెస్ట్ అంటూ వైబ్రేటర్ రిమోట్ తీసుకొని వైబ్రేటర్ స్పీడ్ పెంచింది ఇంకా కీర్తి కూడా కాశీ ఎక్కించే మూలుగులతో వైబ్రేటర్ తో మున్నా మోడ్డ నీ ఊహించుకుంటూ దెంగించుకుని తను కూడా తన రసాలు కార్చుకుంది ఇంకా వైబ్రేటర్ తన పుకులో నుండి తీసి ఇద్దరు ఒకరినొకరు వాటేసుకొని పడుకున్నారు.
ఇంద్రజ:- యువానిక కి ఫోన్ చేసింది,
Yuvanika:- హల్లొ ఇంద్రజ చెప్పు
ఇంద్రజ:- ఎలా ఉన్నావే?
యువనికా:- బాగున్నా! నువ్వు ఎలా ఉన్నవ్?
ఇంద్రజ:- బాగున్నా!
యువనిక:- ఎప్పుడు లేనిది నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేశావ్?
ఇంద్రజ:- ఒక్క విషయం మాట్లాడాలి ఇక్కడ ఉన్నావ్
యువనిక:- నేను ఆఫీస్ లో ఉన్న ఒక్క పది నిమిషాల లో నీకు ఫోన్ చేస్తాను అంటూ ఫోన్ కట్ చేసి తన రాంకు మొగుడు అయిన మున్నకి ఫోన్ చేసింది.
మున్నా ఇక్కడ సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మానస ఇంకా ప్రియ తో ఇంతలో తన ఫోన్ మోగింది పైన యువణిక అని ఉంది అది మున్న చూసాడు ఇంకా మానస కూడా చూసింది నాకు phone వచ్చింది ఇప్పుడే వస్తాను అంటూ హల్లో యువణికా చెప్పు
యువనిక:- హాయ్ మున్న , ఈరోజు నీ ప్రేయసి ఫోన్ చేసింది
మున్నా:- అవునా ఎందుకు?
యువనిక:- ఎదో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి అంత?
మున్నా:- ఎంత విషయం?
యువనిక:- ఎమో నేను మళ్లీ ఫోన్ చేస్తాను అన్నాను
మున్నా:- అయితే ఎదో జరుగుతుంది వాళ్ళ అమ్మ ఫోన్ చేసింది ఇంకా ఇది కూడా ఫోన్ చేసిందా అయితే ఎదో జరుగుతుంది బహుశా నేను ఇక్కడ ఉన్నానో అడుగుతుంది కావచ్చు
యువనిక:- మరి ఇక్కడ ఉన్నవో చెప్పాలా?
మున్నా:- నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అంటూ యువానికకి ఒక ప్లాన్ చెప్పాడు తన గురించి అడిగితే ఎం చెప్పాలో అని మొత్తం చెప్పాడు.
యువనిక:- సరే మున్న నువ్వు కబ్బాటి ఇంద్రజ ప్రాణాలతో విడిచి పెట్టవు అయిన అది ఇంకా నీ మీద విషం చిమ్మలి అంటు చూస్తుంది. దీని లాంటి valley నిజమైన ప్రేమకి లోకంలో చోటు లేకుండా చేసింది. తనని ప్రేమించిన పాపానికి నిన్ను ఇలా చేసింది ఇంకా నిన్ను వదలటం లేదు. ఈసారి నువ్వు దానికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలి మున్న.
మున్నా:- చూస్తావు కదా యువానికా అంటు ఫోన్ కట్ చేశాడు
మున్నా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది

39c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 10, ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,jabardasth telugu sex stories

–all

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: