Friend Familytho Naa Anubhavalu

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 3 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu - 3 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 3 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Munna97

Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories
Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

నేను సింధు వాళ్ళ వైపు వెళ్ళాను

సింధు:- ఎంటి మున్నా ఏమో మాట్లాడుతున్నావ్ ?
నేను:- తనకి నేను నచ్చను అంటా ఈవెనింగ్ వల్ల ఇంటికి రమ్మంది బోజనానికి
సింధు:- చెప్పాను కదా నీకు ఎవరైనా పడతారు అని,మరి వెళ్తున్నావా?
ప్రియ కళ్ళలో కోపం కనిపిస్తుంది
నేను:- ఏమో చూడాలి
సింధు:- ప్రియ చైన్ బాగుంది, ఇంకా మా అన్నయ గిఫ్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి, నువ్వు అవి ఇచ్చేటప్పుడు వల్ల కళ్ళలో ఆనందం చూడాలి, ఇంకా చైన్ తో ప్రియ ముఖం కళకళాడుతుంది, అనీటీకంటే ముందు రజిత ముఖం మాడిపోయింది అని నవ్వుతూ ఉండగా సింధు వాళ్ళ ఆయన వచ్చాడు.
వెంటనే సింధు వెళ్లిపోయింది ఫొట్ దిగాటనికీ,
ప్రియ:- మా అన్నయ్యకు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చినందుకు థాంక్స్.
నేను:-ఓక్క థాంక్స్ మాత్రమేనా 
ప్రియ:- ఇంకా ఎం కావాలి
నేను:- పార్టీ కావాలి
ప్రియ:- నీకు పార్టీ ఇచ్చే రేంజ్ కదూ నాది
నేను:- నువ్వు ఏ పార్టీ ఇచ్చిన నాకు ఒకే
ప్రియ:- ఎం పార్టీ కావాలి?
నేను: నువ్వు ప్లేట్ ఇడ్లీ తినిపించి నా నాకు ఒకే
ప్రియ:- మరి అంత చిన్న పార్టీ ఇవ్వను లే,ఈరోజు కుదరదు కానీ రేపు ఇస్తాను పార్టీ అంది
నేను:- సరే
ఇంతలో వాళ్ళ వదిన వచ్చి అత్తయా పిలుస్తుంది అంది.
ప్రియ వెళ్లిపోయింది
వసంత:- ఎంటి వాళ్లకేన మాకు లేవా ?
నేను:- వాళ్ళు అవిపెట్టుకుంటేణే అందం వస్తుంది, మీ లాంటి అందగత్తెలు అవి అవసరం లేదు.
వసంత:- నేనే మంచి మాటకారి నీ అనుకున్న నువ్వు ఇంకా మంచి మాటకారి లా ఉన్నావు.
నేను:- నిజాలు నిప్పులంటివి అవి మీకు ఎవరు చెప్పలేదు అందుకే మీకు కొత్తగా ఉంది.
వసంత:- నువ్వు బలే మాట్లాడుతున్నావు అని సిగ్గుపడింది
నేను:- మీరు సిగ్గు పడుతుంటే చందమామ కు సొట్ట పడాడ్డు ఉంది, మీరు చీరలో ఇంత అందంగా ఉంటే ఇంకా మోడర్న్ డ్రెస్ లో ఇంకెంత అందంగా ఉంటారో
వసంత:- మా ఆయనకు నచ్చదు నేను మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవడం
నేను:- అంటే పెళ్లికి ముందు వేసుకున్నా రా మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ ?
వసంత:- పెళ్లికి ముందు మా అమ్మ వేసుకొని ఇచ్చేది కాదు కదా కనీసం కొన్నిచేది కాదు ఏమన్నా అంటే నీ పెళ్లి తరువాత మొగుడు తో కొనిపించి కోని వేసుకో అనేది.
నా మొగుడు నీ అడిగితే ఊరిలో అవి వేసుకోకూడదు అని అంటాడు.
ఇంకా నన్ను ఎంచేయమంటవు మున్నా?
నేను:- వసంత గారు మీరు ఎప్పుడు కాలి? దగ్గరలో షాపింగ్ మాల్ ఇక్కడ ఉంది అన్నాను
వసంత:- అంటే నువ్వు కొనిస్తవా ?
నేను:- ఇందాక గిఫ్ట్ అడిగారు కదా దాని కింద కొనిస్తాను
వసంత:- వద్దులే మున్నా 
నేను:- గుర్తుంచుకోండి కొన్ని కొన్ని అవకాశాలు కొన్ని సార్లు మాత్రమే వస్తాయి అవి అప్పుడే ఉపయోగించుకోవాలి.
వయసులో ఉన్నపుడే ఎంజాయ్ చేయాలి ముసలి వాళ్ళు అయ్యాక కదూ అన్నాను
వసంత:- నువ్వు చెప్పేది నిజం మున్నా సరే
నేను:-  మరి రేపు వెళ్దామా ?
వసంత:- నేను సాయంత్రం చెప్తాను అని సిగ్గుతో వెళ్లిపోయింది
ఇంతలో బోజనాలు అయ్యాయి మద్యలో అరుణ్ మటముచ్చట్లు ,అల అల ఫంక్షన్స్ అయిపోయింది.
సింధు చెప్పింది నిజమే కొందరు అమ్మాయిలు ఇంకా ఆంటీలు వూ అంటే లంగా ఎత్తెల ఉన్నారు.
అలా ఫంక్షన్లో ఉన్నా ఆడవాళ్ళను చూస్తూ కూర్చున్నా, నా రాణులు అందరూ ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు,
కొద్దిసేపటికి అనసూయ వచ్చి పక్కన కూర్చొని ఎం బాబు భోజనం చేశావా?
నేను:- చేశాను అండి
అనసూయ:- బోజనాలు ఎలా ఉన్నాయి?
నేను:- బాగున్నాయి ఆంటీ
అనసూయ:- ఎం అనుకోకు బాబు కొంచెం పనులు ఉండటం వలన అందరూ బిజీగా ఉన్నారు, కొద్దిసపట్లోనే అందరూ ఫ్రీ అవుతారు
నేను:- అదేం లేదు, పర్లేదు ఆంటీ
అనసూయ:- ఇంతకు రింగ్స్ ఎంత బాబు?
నేను:- వాటి గురించి మర్చిపోండి ఆంటీ అందరూ అవే అడుగుతున్నారు.నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది.
అనసూయ:- అయ్యో పర్లేదు బాబు, 
ఇంతలో మా దగ్గరికి రజిత వచ్చింది,
రజిత:-ఎంటి అత్తయ్యా కుర్రాడి దగ్గర డబ్బు వుందని వలలో వేసుకుంటున్నార?
నేను:- అలాంటిది ఎం లేదు 
అనసూయ:- వలలో వేసుకోవడం ఎంటి అతిధి మర్యాదలు చేస్తున్నాం, అయిన అవ్వన్నీ నీకు ఎం తెలుసు.
రజిత:- అయిన నాకేం తెలుసులే డబ్బున్న వాళ్ళని బుట్టలో వేసుకోవడం, నాకు డబ్బు ఉంది కదా, అలాంటి బుట్టలో వేసుకోవడం లాంటి విద్యలు మీలాంటి వాళ్ళకి తెలుసు.
అనసూయ:- మాటలు మర్యాదగా మాట్లాడు రజిత
రజిత:- అయిన నీతో చెప్పించుకివలసిన కర్మ నాకు ఎం పట్టలేదు, పైగా నీతో నేను మాట్లాడటానికి రాలేదు,నేను మున్నా కి మా ఇల్లు చూపించడినికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి వచ్చాను.
అనసూయ:- అయిన మీ ఇళ్లు చూపించవలసిన అవసరం ఎంట్టి?
రజిత:- మేము మేము డబ్బున్న వాళ్ళము మాకు మాకు సవాలక్ష పనులు ఉంటాయి అని నీకు చెప్పాలా అత్తయ్య
నేను:- ఎందుకండీ అనసూయ గారిని ఎదిపిస్థారు, నేను వస్తాను పదండి
అనసూయ ఆంటీ నేను మళ్లీ రాత్రి కళ్ళ వస్తాను లోపు మీ పనులు కూడా అయిపోతాయి కదా,
అనసూయ:- సరే బాబు
నేను రజిత బయలు దేరాం, 
నువ్వు ఎలా వస్తావు మున్నా
నేను:- నా బైక్ మీద వస్తాను,
రజిత:- నువ్వు బైక్ మీద వచ్చావా?
నేను:- అవునండీ
ఇంతలో నా బైక్ దగ్గరికి వచ్చాము
రజిత:- ఈ బైక్ మీద ఎంత బాగుందో , ఇట్స్ సుపెర్బ్
నేను:- థాంక్స్ అండి
మరి మీరు ఎలా వస్తారు
నేను నా స్కూటీ మీద వస్తాను, నేను ముందు వెళ్తాను నన్ను ఫాలో అవ్వండి అంది
నేను:- సరే అండి
రజిత:- నన్ను పేరు పెట్టీ పిలవండి పర్లేదు, మనం స్నేహితుల ఉందాం
నేను:- థాంక్స్ రజిత
అలా రజిత నా ముందు వెళ్తుంటే నేను రజిత వెనుక నా బైక్ మీద ఫాల్లో అయ్యాను.ఒక పదినిమిషాల తరువాత రజిత ఇల్లు వచ్చింది.
ఇల్లు బాగానే ఉంది, 
నేను:- మీ ఆయన లేరా?
రజిత:- ఆయన పని ఉండి రిసెప్షన్ నుండి డైరెక్టుగా వెళ్లారు.
నేను:- అలాగ 
రజిత:- పదండి లోపలికి

నేను:- హా
సోఫాలొ కూర్చో మున్నా ,అని తను kitchenloki వెళ్లి వాటర్ తీసుకొని వచ్చింది.
నేను:- ఎం అనుకోకపోతే మీ వాష్రూమ్ వడుకోవచ్చ? మార్నింగ్ నుండి కొంచెం ఎండకి చెమటలు వచ్చాయి
రజిత:- వడుకో మున్నా, ఇది నీ ఇల్లు అనుకో
నేను:- థాంక్స్ అండి
నేను ఫోన్ వాల్లెట్ అక్కడే పెట్టీ వాష్రూము కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాను.
మున్నా ఇదిగో జ్యూస్ అని జ్యూస్ ఇచ్చింది,
నేను:- థాంక్స్ రజిత
మున్నా మా బెడ్రూంలో కూర్చోవడానికి రా అక్కడ ఏసీ వుంది
నేను:- పర్లేదు రజిత
రజిత:- మోహ మటం వద్దు మున్నా రా లోపలికి అని చెయ్యి పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళింది
నేను:- థాంక్స్ అండి ఇప్పుడు పర్లేదు మార్నింగ్ నుండి చమటతో చిరాకు వస్తుంది
రజిత:- ఫ్రెండ్స్ మద్యలో థాంక్స్ లు ఉండవు, ఇంకోసారి తంక్స్ చెప్తే బాగోదు
నేను:- సరే రజిత
రజిత:- ఇంకేంటి విశేషాలు మున్నా
నేను:- నువ్వే చెప్పాలి రజిత
రజిత:- సిటీలో గర్ల్ఫ్రెండ్ ఉందా
నేను:- అంటే గర్ల్ఫ్రెండ్ లేదు ఏముంది రజిత అందరూ మన డబ్బు చూసి వచ్చేవారు.
రజిత:- గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు అంటే ఎవరు ఉన్నారు?
నేను:- అంటే
రజిత:- పర్లేదు రా చెప్పు అంది
నేను తన వైపు చూసాను ఫ్రెండ్స్ మద్యలో రా వే కామన్ కదా రా అంది
రజిత:- చెప్పు రా అంటే సిగ్గు పడుతున్నావు అంటే కథ చాలా వుంది అన్న మాట,
ఆ కథ ఎంటో నాకు తెలియాలి.
నేను:- ఏమి మాట్లాడలేదు

రజిత:- చెప్పు రా నా దగ్గర సిగ్గు ఎందుకు?
నేను:- అంటే చెప్పాలి అంటే చాలా కథలు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి, ఎలా మొదలు పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను
రజిత:- అంటే గురువుగారు మంచి ముదురు అన్నమాట
నేను:- నా కథలు చెప్పాలి అంటే ముందు నీ కథలు చెప్పాలి
రజిత:- నాది ఎం ఉంది, ఎం లేదు పల్లెటూరి బతుకు అంతే
నేను:- మరి పల్లెటూరిలో ఎక్కువ కథలు జరుగుతాయి అని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు
రజిత:- అంటే చేసే వారు చేస్తారు మాడి కట్టుకొని కూర్చునే వారు కూర్చుంటారు
నేను:- ఇంత అందం పెట్టుకొని నీకు ఏ కథలు లేవు అంటే నమ్మబుద్ధి కావడంలేదు
రజిత:- నిజం రా నేను చెప్పేది
నేను:- నేను నమ్మను
రజిత:- నీకు అబ్భధం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు
నేను:- అయితే ఒకసారి నిలుచో.
రజిత:- ఎందుకు రా ?
నేను:- ఫస్ట్ నిలబడు
రజిత:- నిలబడింది
నేను:- తనని అద్దం ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాను
రజిత:- ఇప్పుడు అద్దం దగ్గరకు ఎందుకు?
నేను:- నువ్వు ఏమి మాట్లాడకు నేను చెప్పిన దానికి అవును లేదా కాదు అని నీ తలతో మాత్రమే సమాధానం చెప్పాలి, నీ నోటి నుంచి ఒక్క మాట కూడా బయటికి రాకూడదు. ఒకవేళ నీ నోటి నుండి మాట బయటికి వచ్చింది నేను వెళ్ళిపోతాను, మళ్లీ నీతో మాట్లాడను అన్నాను
రజిత:- సరే అంది
నేను:- ఒకసారి అద్దం లోకి చూడు ఇంత అందంగా ఎవరైనా ఈ ఊరిలో అన్నాను
రజిత లేరు అని తన తలతో చెప్పింది
నేను:- ఇంత అందమైన కళ్ళు, గులాబీ రేకుల ఉన్న పెదాలు ఎవరికైనా ఉన్నాయా అని అడిగాను
రజిత:- లేరు అని తలతో చెప్పింది
నేను:- నీ లాంటి షేప్ ఇంకా సైజస్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా అని అడిగాను
తను ఆ ప్రశ్నకు ఆశ్చర్య పోయి మాట్లాడ బోయి మళ్లీ ఆపుకొని సిగ్గుతో లేరు అని నిశ్చయించుకొని తల ఊపింది
నేను:- మరి ఇంత అందాన్ని అడవి కాచిన వెన్నెల లా వృధా చేసుకుంటావా? జీవితంలో ఎదైన మన దగ్గర ఉన్నపుడే ఆస్వాదించాలి అది డబ్బు అయిన వయసు అయిన యవ్వనం అయిన, ఒక సారి అవి పోయాక ఎం చేద్దాం అన్న చేయలేము అవునా అని అడిగాను
రజిత అవును అన్నట్టు తల ఊపింది
నేను పిల్లా లైన్లో పడుతుంది అనుకోని
నా వేళ్ళు తన వీపు భాగం మీద రాస్తూ చెప్పు రజిత ఇంత అందాన్ని ఈ జీవితాన్ని వృధా చేసుకొని , అందరిలాగే పల్లెటూరి బ్రతుకు బ్రతుకుతవ అంటూ తన నా వేలును వీపు మీద నుండి మెడ వరకు రాస్తున్నా?
తన ముఖంలో మార్పులు చూడసాగాను,కానీ తను నా చెయ్యిని తియ్యమనడం లేదు.
నాకు కొంచెం దైర్యం వచ్చింది.
తను తలతో లేదు అన్నట్టు చెప్పింది,అయితే ఈ జీవితం సుఖంగా గడపాలని ఉందా అంటూ నేను కొంచెం దైర్యం చేసి నా చెయ్యి తన నడుం మీద వేసాను,
తను నా కళ్ళలోకి చూస్తూ అవును అన్నట్టు తల ఊపి తన నడుం మీద ఉన్న నా చెయ్యిని చూస్తుంది కానీ తియమనడం లేదు, నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి నా చెయ్యితో తన నడుం పిసికాను, రజిత వెంటనే తన పెదాలతో నా పేదలను అందుకుంది.
నేను తన దాడికి ఆశ్చర్యపోయాను, వెంటనే తేరుకొని తన పెదాలను నా పెదాలతో చీకుతూ నడుం పిసుకుతూ ఉన్నాను, సుమారు ఒక్క పదినిమిషాలు ముద్దు తరువాత తేరుకొని, నాలుగు పెదాలు వెరయాయ్యి,కానీ నా చేతులు తన పిర్రల మీద ఉన్నాయి,తను మున్నా నాకు ఈ జీవితాన్ని ఆనందించాలని ఉంది అంది,నేను సమాధానం చెప్పే లోపల తన ఫోన్ మోగింది, ఫోన్లో తన భర్త పదినిమిషాల్లో వస్తున్న వేడి నీళ్ళు పెట్టు అని ఫోన్ చేశాడు, అబ్బా నేను కరెక్ట్ టైమ్ కి ఫోన్ వచ్చింది చీ అనుకున్న, రజిత నా దగ్గరికి వచ్చింది, వల ఆయన వస్తున్నట్టు చెప్పింది, నేను మరీ ఎలా అన్నాను, నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు వేళ్ళు అంది, నేను తప్పదా అంటే తను నేను మళ్లీ ఒక ఐదు నిమిషాలు ముద్దు పెట్టుకొని తన పిర్రలని పిసికి బయటికి వచ్చాను.
బయటకు వచ్చి పాన్ షాపులో సోడా తాగుతూ కూర్చున్నా, ఒక్కొక్కరి పుకూ ఎలా దేన్గాలో అలోచిస్తున్న అలా సోడా తాగి ఇంటికి వెళ్ళాను టైమ్ 6 అవుతుంది
అనసూయ:- ఏం బాబు ఇంతసేపు అయ్యింది
నేను:- అంటే రజిత ఉండమంది
అనసూయ:- దానికి డబ్బునొల్లు అంటే పిచ్చి బాబు
ఉండు నీకు టీ తీసుకొని వస్తాను అని వెళ్ళింది
నేను అలా వెళ్లి కూర్చున్నా
వసంత:- ఎంటి రజిత వల్ల ఇంటికి వెళ్లవు అంటా?
నేను:- ఆ ఇప్పుడే వెళ్ళాను
వసంత:- ఏం అప్పుడే మా ఇల్లు మేమూ బోర్ కొట్టేసిందా?
నేను:- అలా అని ఎం లేదు, ఎదో తను రమ్మంది అని వెళ్ళాను.
వసంత:- పదినిమిషాల పరిచయానికి పిలిస్తే వెళ్లవు, మరి మా మరిది పెళ్లికి రమ్మంటే మాత్రం రావు?
నేను:- మరి అది అది
వసంత:- చెప్పు గుటుకలు ఎందుకు మింగుతునావ్?
నేను:- మరి అమ్మాయి పిలిస్తే వెళ్ళారా  అని నోరు జరాను
వసంత:- తను ఒక్కసారిగా కోపంగా చూసింది
నేను:- తను చూపును బట్టి నేను ఏమి నోరు జరనో అర్థం అయింది
వసంత:- తన కళ్ళలో కోపం పోయి నవ్వు కనిపించింది, ఏమో అనుకున్నా బాగా గడుసు పిలాడివి నువ్వు, మరి అంతగా పిలిచి ఎం పెట్టింది ఆ రజిత ?
నేను:- ఎదో పెట్టింది లెండి
వసంత:-  పెట్టిందా లేఖా పెట్టించుకుందా ?
నేను:- ఏంటండీ ఎం మాట్లాడుతున్నారు
వసంత:- అదే ఏమైనా తినడకి పెట్టిందా లేఖ నీతో కర్చు పెట్టిచింధా అంది
నేను:- ఓహో అలా అన్నారా మీరు
వసంత:- మరి నువ్వు ఎం అనుకున్నవ్?
నేను:- ఎం లేదు అని తల కిందికి దించసాగాను
వసంత:- ఇంతకు ఎం పెట్టిందో చెప్పలేదు
నేను:-తన రసాలు ఇచ్చింది
వసంత:- ఎంటి
నేను:- అదే వల్ల ఇంట్లో ఉన్న బత్తాయి రసం ఇచ్చింది.
వసంత:- ఇంకేం ఇచ్చింది చెప్పు
నేను:- ఆమె ఎం ఇచ్చిందో అని ఇన్ని సార్లు అడుగుతున్నారు, మీరు ఎం ఇవ్వరా? ఆమె పదినిమిషాల పరిచయానికి ఇంటికి పిలిచి తన రసాలు ఇచ్చింది,మీరు ఇంకా పొద్దటి నుండి పరిచయం కదా
నేను మాట్లాడే డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు అర్థం అయ్యి నవ్వుతు తను ఇలా అంది
వసంత:- అయిన ఒకరి రసాలకు అలవాటు పడ్డాక ఇంకొకరి రసాలు అంతగా రుచి వుండవు
నేను:- ఒకసారి రుచి చూస్తేనే తెలుస్తుంది కదా, ఏ రసం ఎంత బాగుందో తెలిసేది.
వసంత:- అయినా నా రాసాలు ఎం తాగుతవు నువ్వు ?
నేను:- ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వాలి గాని రసాలు పిండేస్తను, ఉన్న రసాలు అన్ని పీల్చి పీల్చి తాగుతా, తేనె బుట్టలో ఉన్న రసం కూడా తాగుతా అని తన కళ్ళలోకి చూసి అన్నాను
వసంత:- అంతాగణం నా రసాలు తాగాలి అని వుంటే నన్ను అడగాలి కానీ వల్ల ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాలి.
నేను:- మీరు రసాలు ఇస్తారో ఇవ్వారో అని అలా వెళ్ళాను
వసంత:- అలా ఇక్కడ పడితే అక్కడ రాసలు తాగితే లేని పోని రోగాలు వస్తాయి.
ఇంతలో చాయ్ తీసుకొని అనసూయ వచ్చింది, నాకు చాయ్ ఇచ్చి
ఎంటి వసంత ఏమో రసాలు అంటున్నావు?
వసంత:- అది ఏమి లేదు అత్తయ్య మున్నా రజిత ఇంటికి వెళ్లి బత్తాయి రసం తాగి వచ్చాడు అంటా అల ఇక్కడ పడితే అక్కడ రసాలు తాగకూడదు అని చెప్తున్నాను
అనసూయ:- అవును బాబు అల తాగకూడదు, నీకు రసం కావాలి అంటే నన్ను కానీ వసంత గాని అడుగు బాబు మేము ఇస్తాము.
నేను:- అంటే మీరు ఇస్తారో ఇవ్వరో అని అలా అక్కడ తాగాను.
అనసూయ:- మరి అంత మొహమాటం అయితే ఎలా బాబు, ఇక నుంచి నీకు ఏ రసం కావాలి అన్నా వసంత నీ లేదా నన్ను అడుగు అంది
నేను:- మీరు ఇస్తారా రసాలు అని వసంతతో అన్నాను
వసంత:- మా అత్త చెప్పాక ఇంకా ఇవ్వాన నేను ఏ రసం కావాలి అన్న అడుగు అని సిగ్గుతో అంది
దీనిలో సిగ్గు పడటానికి ఎం వుంది అనసూయకు అర్థం కాలేదు
అనసూయ:- అయిన తనని వసంత అంటున్నావ్ ఎంటి బాబు
నేను:- అంటే ఎలా పిలవలో అర్థం కాక అలా పిలుస్తున్న
అనసూయ:- నన్ను ఆంటీ అంటునవ్ కదా తను నీకు అక్క అవుతుంది, అయిన పేరు పెట్టీ పిలిస్తే ఎం వుంటుంది బాబు బంధలతో పిలిస్తే ఇంకా దగ్గరవుతారు.
నేను:- అలాగె అండి
వసంత:- ఇంకేంటి మున్నా ఇది నీ అత్తారిల్లు అనుకో ఎం కావాలి అన్నా అడుగు అంది
నేను:- సరే అక్క
నేను:- చాయ్ తాగక గ్లాస్ తీసుకొని నేను చట్టాలను సగదోలి వస్తాను అని వెళ్ళింది
వసంత:- ఎంటి మా అత్తయ్య ముందు అల మాట్లాడవు
నేను:- ఎం మాట్లాడను అక్కా
వసంత:- అబ్బో అనల్సింది అంతా అని ఎప్పుడు నేను ఏమి అన్నాను అంటున్నాడు
నేను:- ఇంతకు నీ రసం ఎప్పుడు ఇస్తున్నవ్
వసంత:- ఇవ్వాలని నాకు వుంది కానీ ఇంట్లో బత్తాయిలు లేవు కదా అంది.
నేను:- నాకు ఆ బత్తాయిలు రసం కావాలి అంటే ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది, నాకు ఈ బతయిల రసం కావాలి అని తన సళ్ళు చూసి అన్నాను
వసంత:- నా మాటలు చూపులు తనకు అర్థం అయ్యి అంతా దాహంగా ఉందా అంది.
నేను:- చాలా దాహంగా ఉంది, అవి నా చేతికి రావాలే కానీ అని ఆగాను
వసంత:- తన కింది పెదవి కొరుకుతూ చెప్పు అంది
నేను:- లోపల ఉన్న రసాలు అన్ని తాగుతాను అన్నాను.ఇస్తావా మరి అన్నాను
వసంత:- ఇవ్వాలి అని నాకు వుంది కానీ సమయం సందర్భం రావాలి కదా అంది
ఇంతలో అక్కడికి అరుణ్ వచ్చాడు ఎంటి మున్నా మా కుటుంబంతో బాగా కలిసిపోయారు అనుకుంటా
వసంత:- అవును బావ నాతో బాగా కలిసిపోయారు, నాకు ఒక తమ్ముడు దొరికాడు.
నేను:- అంతా మీ ప్రేమ మర్యాదలు అండి అని అన్నాను
అరుణ్:- బంధువుల కారణంగా నిన్ను పట్టించుకోలేదు నన్ను క్షమించు అన్నాను
నేను:- అలా ఏమి లేదు అండి  అంతా పెద్ద మాటలు ఎందుకు లెండి అన్నాను.
వసంత:- తమ్ముడు అంతా ఈజీగా క్షేమించకూడదు ఎదో ఒక పనిష్మెంట్ ఇవ్వు అంది
అరుణ్:- ఎంటే ఏమో అంటున్నావ్
వసంత:- ఎంటి నోరు లేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు నా తమ్ముడు ఉన్నాడు అని నా చెయ్యి పట్టుకుంది,ఎంటి తమ్ముడు ఎం అనవా నీ అక్కని అల అంటే చూస్తూ వురుకుంటవ అని నా గదవ పట్టుకొని అంది
అరుణ్:- ఎంటే మున్నా నీ రెచ్చకొడుతునవ్
వసంత:- ఎంటి నా తమ్ముడు నీ పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నరు
అరుణ్:- మరి ఎం అని పిలవాలి 
వసంత:- బావా అని పిలవాలి ఆని అంటూ నా చెయ్యి ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంది
అరుణ్:- అలాగె అండి
నేను:- అలా ఎం లేదు మీరు పేరు పెట్టీ పిలిచినా పర్వాలేదు అన్నాను
వసంత:- నువ్వు అసలే కర్గకు తమ్ముడు
అరుణ్:- ఇంకా అపవే నీ ఆటలు అన్నాడు
వసంత:- ఎప్పుడు మీరే ఆడుకుంటారు కథ ఇప్పుడు నేను అడుకుంట.
అరుణ్:- మున్నా అదే బావ గారు సరిపోతుందా అని వసంత వైపు చూసి మీరు బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కి మాట్లాడుకుందాం పదా అని నేను వసంత ఇంకా అరుణ్ బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళాము పైన మేము ముగ్గురం మాత్రమే ఉన్నాము.అల బిల్డింగ్ అంతా తిరిగి ఒక గోడకు నిల్చొని మాట్లాడుతున్నాం
ముందు అరుణ్ , అరుణ్ పక్కకు నేను ఇంకా నా పక్కకు వసంత ఉంది.
నా భుజాలు ఇంకా వసంత భుజాలు తాకుతున్నాయి, ఇందాకటి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఇంకా ఈ టచింగ్ కి నా మోడ్డ లేసింది. ఎలా దించుకోవాలి అర్థం కావడం లేదు.
అరుణ్:- ఎలా ఉంది మా ఊరు అన్నాడు?
నేను సమాధానం చెప్పే లోపల కరెంట్ పోయింది, 
మున్నా:- అబ్బా కరెంట్ పోయిందా?
అరుణ్:- అలా అనుకుంటావు కానీ పల్లె అందాలు చూడాలి అంటే రాత్రి పుటనే చూడాలి అవి కరెంట్ పోయాక ఇంకా అందంగా కనిపిస్తాయి అన్నాడు.
నేను:- ఎప్పుడు గుర్తు వచ్చింది నా చెయ్యి వసంత పట్టుకుంది అని నేను ఇంకో చెయ్యి తీసి తన నడుం మీద వేసాను
వసంత:- నన్ను చూసింది కానీ చెయ్యి తీయమని అనలేదు.
నేను అదే దైర్యంగా చేసుకొని తన నడుo నొక్కాను.
వసంత:- నా చెవి దగ్గరకి వచ్చి నా మొగుడు చూడమన్నది పల్లె అందాలు తన పెళ్ళాం అందాలు కదూ అంటూ నాకు ఇంకా దగ్గరికి జరిగింది.
అరుణ్:- ఎంటి మున్నా ఎం మాట్లాడటం లేదు అన్నాడు
వసంత:- అబ్బా ఎంటండి నా తమ్ముడు పల్లె అందాలు చూడమ్మన్నరు చూస్తుంటే మళ్లీ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అంది
నేను:- వసంత మాటలు విని నా చెయ్యి కొంచెం ముందరికి పోయి తన బొడ్డులో ఒక వెలు పెట్టాను,
నేను అలా పెట్టే సరికి
వసంత ఒక్కసారిగా అహ అని మూలిగింది
అరుణ్:- ఏమైంది వసంత అని అడిగాడు
వసంత:- పొద్దుటి నుండి ఒక్కటే పని ఇప్పుడు ఈ చల్లా గాలితో సేద తీరుతున్న అంది
నేను నా వేలిని తన బొడ్డులో తిప్పసాగను.తను తన సళ్ళు నా భుజాలకు తాకిస్తూ కవిస్తుంది.
  

11c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 3, ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,jabardasth telugu sex stories

–all

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: