Friend Familytho Naa Anubhavalu

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 6 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu - 6 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 6 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Munna97

Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories
Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

  అలా నేను కూడా ఇంట్లోకి వెళ్ళాను, నేను ఇంట్లోకి వెళ్లేసరికి అందరూ పడుకున్నారు కావచ్చు అనుకోని నేను పవన్ గాని రూం కి వెళ్లి ఇంకో బెడ్ మీద పడుకున్నాను.
కొడిసేపటికి పవన్ గాని వాట్సప్ నుండి ఒకటే మెసేజ్లు, నాకు చిరాకు వస్తుంది, పవన్ గాడు మంచి నిద్రలో ఉన్నారు.
నాకు నిద్ర వస్తుంది కానీ ఆ సౌండ్ కి చిరాకు వచ్చి అతి కస్తం మీద లేచి వెళ్లి వాని ఫోన్ సిలెంట్లో పెడ్తం అని ఫోన్ తీసుకొని పెడుతుండగా పైన ఆ మెసేజెస్ అన్ని మానస అదే అండి వాడి కొత్త పెళ్ళాం నుండి ఉన్నాయి.
మానస పేరు చూడగానే నిద్ర మాత్తు పోయింది, ఇంకా మెసేజెస్ అన్ని చూసాను చాలా మెసేజెస్ ఆ అమ్మాయి పెట్టింది. వీడు అంతగా పట్టించుకోవడం లేదు అని అర్థం అవుతుంది.
ఇంకా నేను నా ఫోన్ తీసుకొని మానస నెంబర్ నా దాంట్లో సేవ్ చేసుకొని
మానస కి మెసేజ్ చేశాను.
నేను:- హాయ్ నేను మున్నా నీ మీరు మెసేజెస్ ఆపితే నేను నిద్ర పోతాను అన్నాను.
ఒక నిమిషం తరువాత
మనసా:- హాయ్ మున్న గారు నేను మెసేజెస్ ఆపితే మీరు నిద్ర పోవడం ఎంటి ?
నేను:-  అదే మీ హబ్బీ సెల్ సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టకుండా పంది లెక్క పడుకున్నాడు. మీ మెసేజెస్ కీ ఆ సౌండ్ బరించలేక లేసి మీ నెంబర్ తీసుకొని మెసేజ్ పెట్టాను.
మానస:- ఎంటి మా ఆయన నిద్ర పోయాడా?
నేను:- అవును నిద్ర పోయాడు.
మానస:- అబ్బా చీ
నేను:- ఎందుకు ఇద్దరు ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా?
మానస:- అబ్బా మా ఆయనకు అంతా లేదు
నేను:- మరి నిద్ర పోయాడు అంటే ఎందుకు దిస్సపోయింట్ అయ్యావు
మానస:- నాకు గుడ్ నైట్ చెప్పకుండా పడుకున్నాడు
నేను:- ఓస్ అంతేనా నేను ఇంకా ఎదో అనుకున్నాను
మానస:- మరి ఇంకా ఎం అణుకున్నవ్?
నేను:- కొత్తగా పెళ్లి అయ్యింది కదా ఏమైనా ప్లాన్ చేశారో ?
మానస:- మీ ఫ్రెండ్ అంతా రొమాంటిక్ కాదు?
నేను:- అంటే నువ్వు రొమాంటిక్ ఆ?
మానస:- నేను అయితే ఎంటి రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు కదా?
నేను:- అది కూడా కరెక్టే, అయిన ఇప్పుడే పెళ్లి అయింది కదా కొంచెం టైమ్ పడుతుంది.
మానస:- ఏమి చూడాలి?
నేను:- అంతా మంచే జరుగుతుంది నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిలకు
మానస:- నేనేమీ అంతా అందంగా ఉండను
నేను:- చెపితే పులిహోర కలుపుతున్న అంటారు మీ అమ్మాయిలు
మానస:- అయితే మీరు ఎంత మందితో పులిహోర కలిపారు?
నేను:- పులిహోర కలపడం రాదు కాబట్టే ఒక అప్సరస తో చాట్ చేయడానికి ఇన్ని తిప్పలు పడుతున్నాను
మానస:- మీరు పులిహోర కలుపుతూ పులిహోర కలపడం రాదు అంటున్నారు
నేను:- మొత్తానికి నా రాశికి నేను పులిహోర కలుపుతున్న అని అర్థం అయ్యింది
మానస:- అయిన నాకు పెళ్లి అయ్యింది నువ్వు పులిహోర కలిపి ప్రయోజనం లేదు
నేను:- మై బ్యాడ్ లక్
మానస:- బాయ్ మున్న నిద్ర వస్తుంది
నేను:- బాయ్ అని చెప్పి ఫోన్ పక్కన పెట్టాను
సర్రిగా ఒక అరు సంవ్సరాల క్రితం కనీసం అమ్మాయిలతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియక ఒక అమ్మాయితో అదే తన కలాల రాణి, అందాల రాశితో మాట్లాడటానికి 13 రోజులు పట్టింది ఇప్పుడు కేవలం 12 గంటలలో తను మాట్లాడి తన మీదకి వశపర్చుకున్న అమ్మాయిలను అని ఆలోచిస్తూ
ఇంద్రజ  ఎంత బాగుంటుందో అని అనుకోగానే సడెన్గా మున్నా లేచి మళ్ళీ అది ఎందుకు గుర్తుకు వచ్చింది అది నాకు, అది ఇంకా నా మైండ్ లో ఎందుకు ఉంది, దానికి నా మనసులో స్థానం లేదు
అనుకున్నదే తప్ప ప్రతి మనిషి తన మొదటి ప్రేమ నీ అంతా సులభం కాదు జీవితాంతం మర్చిపొడు అది నిజమే కానీ అది ఈరోజు ఎందుకు గుర్తు వచ్చింది అని ఆలోచిస్తూ నిద్ర పోయాడు.
అక్కడ సల్మాన్ ఫోన్లో
సల్మాన్:- హలో సర్
అవతలి వక్తి:- చెప్పు సల్మాన్
సల్మాన్:- మున్నా ఎం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం కావడం , పగా జిగా లాంటివి ఏమీ లేవు జీవితం ఉంది సుఖపడటనికి అని అంటున్నాడు
అవతలి వ్యక్తి:- అవునా వెడెంత్ర ఉసరవల్లి లాగా రంగులు మారుస్తున్నాడు
అయిన ఎందుకైనా మంచిది మున్నా మీద ఒక కన్ను వేసి వుంచు.
సల్మాన్:- సరే సార్ అని ఫోన్ కట్ చేశాడు
సల్మాన్ మున్నా ప్లాన్ ఎంటి అని ఆలోచిస్తున్నాడు.
ఉదయం 6 గంటలు
ప్రియ లేచింది చా రాత్రి అనవసరంగా రాత్రి తొందరగా పడుకున్న మున్నతో మాట్లాడితే బాగుండు ఈరోజు ఎలాగైనా మున్న తో ఎక్కువ సమయం గడపాలి అని అనుకుంది.
అనసూయ కి కూడా మెలుక వచ్చింది లేచి మున్నా గురించి పవన్ నీ అడగాలి అని పవన్ గదికి వచ్చింది అప్పటికే పవన్ లేచి మోకం కడుకుంటున్నడు. మున్నా ఇంకా నిద్రలో ఉన్నాడు.
అనసూయ వచ్చి పవన్ నీతోటి మాట్లాడాలి అని పిలిచింది,ఎంటి అమ్మ అని అడిగాడు పవన్ ఇక్కడ అయితే మున్నా లేస్తాడు పక్క గదిలోకి రా అని పిలిచింది.
అలా పవన్ ఇంకా అనసూయ పక్క గదిలోకి వెళ్ళారు. అప్పుడే మున్నా నీ చూద్దాం అని ప్రియ అడువైపు వచ్చింది కానీ వీళ్ళు గదిలోకి వెళ్ళడం చూసింది మూన్న ఇంకా పడుకునే ఉండడం చూసి వీళ్ళు ఏమి మాట్లాడుతున్నా రో చూద్దాం అని వాళ్ళు వెళ్ళిన గది బయట ఉంది వింటుంది ప్రియ.
పవన్:- ఎంటి అమ్మ ఇంత పొద్దున ఎం మాట్లాడాలి pellii కార్చుల గురించి తరువాత మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు
అనసూయ:- అది కాదురా పవన్ (మున్నా మీద అనుమానం ఉంది అంటే వీడు తిడతాడు అని ఎలా అడగాలో అర్థం కావడం లేదు)
పవన్:- మరి దేని గురించి
అనసూయ:- మున్నా చాలా ధనవంతుల?
పవన్:- ఏమో అమ్మ నాకు తెలవదు నేను కూడా ఎప్పుడు అడగలేదు.
అనసూయ:- మరి వల్ల అమ్మానాన్న లా గురించి ఎం తెలుసు?
పవన్:- వానికి ఎవరు లేరు అమ్మ, వాళ్ళ అమ్మానాన్న చనిపోయారు అందుకే వాడు అందరూ నా వాళ్ళు అనుకోని వెళ్ళే వాడు కానీ
అనసూయ:- కానీ ఏంట్రా
పవన్:- మీరు ఇప్పుడు చూసే మున్నా వేరు అమ్మ వాడు మున్నా కాదు వాడు వేరే వాని లోకం కూడా వేరే, సరిగ్గా ఆరు సంవసరాల క్రితం మున్నా అంటే ఒక జోష్ మున్నా అంటే ఒక సునామీ, వాడు కాలేజీలో ఆటు చదువులో వాడే ఫస్ట్ ఇటు ఫుట్బాల్ ఇంకా చేస్ లో కూడా వాడే తోపు , అమ్మాయిలు వాడు అంటే పడి సచ్చే వాళ్ళు కానీ వాడు మాత్రం ఏ అమ్మాయితో మాట్లాడేవాడు కాదు, వాడు ఎదైనా అనుకుంటే మాత్రం అది చేసే వరకు వదలడు.
అలా జీవితంలో అన్ని ప్లస్ పాయింట్ లు ఉన్న వాడి జీవితంలోకి వచ్చింది ఇంద్రజ ఎవరు లేరు అనుకున్నా వాడి జీవితంలో అన్ని తానే అనుకున్నాడు, ఆ అమ్మాయి కూడా వాణ్ణి ప్రేమించింది
అనసూయ:- మరి ఎం అయ్యింది తరువాత
పవన్:- ఎం జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు కానీ ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమ్మాయికి వాడే సాక్షి సంతకం పేట్టి రిజిస్టర్ ఆఫీసులో దగ్గర ఉండి పెళ్లి చేశాడు
అనసూయ:- ఎంటి ప్రేమించిన అమ్మాయికి దగ్గరా ఉండి పెళ్లి చేశాడా? పెళ్లి అప్పాల్సింది పోయి పెళ్లి చేయడం ఎంట్రా? అసలు ఎం జరిగింది?
పవన్:- నాకు కూడా తెలవదు అమ్మ, ఆ ముచ్చట ఎప్పుడు తీసిన వాడు మాట్లాడాడు ఇంకా అదే లాస్ట్ పెళ్లి తరువాత వాడు ఎవరి పెళ్లికి వెళ్ళలేదు అసలు పెళ్లి అంటేనే విరాక్తి, ద్వేషం పెంచుకున్నాడు. ఆ పెళ్లి చేశాక ఒక రెండు నెలలు వాడు కాలేజ్ కి కూడా రాలేదు. తరువాత వచ్చిన కూడా వాడి మొఖంలో ఇంకా పూర్తి సంతోషం రాలేదు. వాడు పైకి నవ్వుతు ఉన్న లోపల ఇంకా ఆ అమ్మాయి తాలూకా గుర్తులు ఇంకా వాడి గుండెలో అలాగె ఉన్నాయి. అందుకే వాడు నా పెళ్లికి కూడా రాలేదు నేను ఎంతో బలవంత పెడితే వాడు వచ్చాడు
అనసూయ:- అలాంటి మంచి అబ్బాయి నీ వదులుకుంది అంటే అది ఆ అమ్మాయి దురదృష్టమ్
పవన్:- మరి నీకు ఎందుకు మున్నా గురించి పొద్దున్నే అడిగావు?
అనసూయ;- ఏమి లేదు బాబు అంతా కరిదైన బహుమతి ఇచ్చే సారికి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది అంది
పవన్:- దాంట్లో అనుమానం కలగడానికి ఎం వుంది?
అనసూయా:- అనుమానం అని కాదు తన గురించి తెలుసుకుందాం అని అడిగాను.
పవన్:- సరే అమ్మా
ఇదంతా విన్న ప్రియా అయోమయం లో ఉంది, మున్నా ఇంతాక ముందు ఒక్క అమ్మాయిని ప్రేమంచాడు అని తెలిసీ బాధపడింది కానీ ఆ అమ్మాయికి మున్నా ఎందుకు పెళ్లి చేశాడో అని తెలుసుకోవాలని ఉంది.
అలాగె మున్నా మనసులో ఆ అమ్మయి జ్ఞాపకాలు చెరిపి తన జీవితం తనతో పంచుకోవాలి అని అనుకుంది పిచ్చి పిల్ల ప్రియ
ప్రియ అక్కడినుండి వెళ్లిపోయింది తరువాత అనసూయ పవన్ కూడా వెళ్లిపోయారు
కొద్దిసేపటికి మిన్న లేచాడు, కున్న మోడ్డ రాడ్ లాగా ఉంది అసలే ఇంటి నిండా అందగత్తెలు ఉన్నారు కానీ దెంగటాని కి ఒక్క పుకూ కూడా లేదు
ఈరోజు ఎవరో ఒకరి పుకూ మాత్రం దెంగకుండా వదిలేది లేదు అని అనుకుంటూ నిద్ర లేచాడు కానీ మంచం మీది నుండి లేవబుద్ధి కాలేదు.
మున్నా లేచే వరకు తాను స్నానం చేసి తన అందంతో మున్నా నీ పడేయాలి అనుకోని రెడీ అవడానికి వెళ్ళింది ప్రియ
అనసూయ తన రూంలో ఉంది
పవన్ అల మేడ మీదకు వెళ్లాడు
వసంత కూడా అనసూయ లేచినప్పుడు లేచింది, లేచి కిచెన్ లోకి వెళ్లి తన పనులు మొదలు పెట్టింది.
కొద్దిసేపు తన పని చేసుకుంది తరువాత తనకు మున్నా గుర్తుకు వచ్చాడు
మున్నా తనకి గుర్తు రాగానే మున్నా మోడ్డ తన కళ్ళ ముందు నాట్యమాడుతూ కనిపించింది వెంటనే తన చెయ్యి తన పుకూ మీదకి వెళ్ళింది.
ఇంకా వసంత తట్టుకోలేక తన పుకులో ఎదో ఒకటి పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంది
వెంటనే మున్నా రూం కి వెళ్దాం అనుకుంది కానీ ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు ఇంకా చేసేది ఎం లేఖ తన భర్త గది లోకి వెళ్ళింది.
వెళ్లి తన భర్త ముందు వయారంగా నిల్చుంది,తన భర్త బయటికి వెళ్ళే అడవిదిలో తనని పట్టించుకోలేదు, అరుణ్ ముందుకి వెళ్ళి తన చొక్కా గొట్టాలు పెడుతుంది.పెడుతూ అరుణ్ నీ కౌగిలించుకుంది.
అరుణ్:- అబ్బా వసంత ఇప్పుడు టైమ్ లేదు వెళ్లి ప్రెసిడెంట్ నీ కలవాలి,ఇంకా వెళ్లి చాలా పనులు ఉన్నాయి
వసంత:- అబ్బా మీ పెళ్లికి కూడా మీరు ఇంత కష్టపడలేదు కొంచెం లేట్ అయితే ఎం కాదు లెండి.
అరుణ్:- అర్థం చేసుకో వసంత వెళ్లి ప్రెసిడెంట్ నీ కలవాలి
వసంత:- అబ్బా ఇలా కదూ అని అరుణ్ నీ మంచం మీదకి నెట్టి అరుణ్ మీద పడుకుంది
అరుణ్:- ఇంకా కోపంతో చెప్తే అర్థం చేసుకో అని తనని పక్కకి గేంటేసి లేచి అరుణ్ రెడీ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు
వసంత మొత్తం కామంతో ఉంది.
వసంత అలా అరుణ్ వెనకాల బయటికి వచ్చింది బయటికి వస్తూ అన్ని రూంలు చూస్తుంది.
అరుణ్ వెళ్ళాడు ఇంకా ఇంట్లో అందరినీ గమనించి మున్నా గదిలోకి వెళ్ళింది వసంత
మున్నా నిద్ర లేచాడు కానీ అలాగె మంచం మీద ఉన్నాడు ఆ గది అంతా చీకటిగా ఉంది ఎందుకంటే ఆ గదిలో కిటికీలు లేవు ఇంకా లైట్ ఆఫ్ చేసి ఉంది.
వసంత రావడం చూసి ఎంటి దేవి గారు ఉదయం నా గది వైపు వచ్చారు
వసంత:- నేను అయ్యగారి కోసం రాలేదు మా మరిది లేచాడో లేదో చూద్దాం అని వచ్చాను
నేను:- మీ మరిది ఏమో కానీ నా తమ్ముడు లేచాడు కొంచెం జోల పడి పడుకోమని చెప్పచ్చు కదా అంటూ షార్ట్ లో గుడారం లేపిన తన మోడ్డ మీద చెయ్యి వేశాడు
వసంత:- ఎలా జోల పడలి
నేను:- నీ అందమైన పెదాలతో
వసంత:- తన నాలుకను తన పేదలకు రాస్తూ నేను పడుకోబెడితే మరి నాకేంటి అంటూ వయ్యారంగా అడిగింది.
నేను:- నువ్వు నా తమ్ముని పడుకోబెదితే నీ పుట్టలో నా పాలు పొస్తను
వసంత:- పడుకో బెట్టకా పాలు ఎలా పోస్తాడు నీ తమ్ముడు అంది
నేను:-  నీకు నా తమ్ముడి పాలు నీ నిలువు పెదాల లో కావాలా లేఖ అడ్డం పెదలలో కావాలా?
వసంత:- అంతా స్టాక్ ఉన్నాయా నీ పాలు
నేను:- నీకు ఓపిక ఉండాలి కానీ ఎన్ని పాలు కావాలి అంటే అన్ని పాలు నీ నవరంద్రంలో పోస్తాడు నా తమ్ముడు. ఏమంటావ్?
వసంత:- మాటలైనా చేతలు కూడా నా
నేను:- నేను లేచి తనని నా మీదకి గుంజను తన నడుం పట్టుకొని అల తను నా మీద పడింది తను పాడేటప్పుడు తన కాలు తలుపుకి తాకి తలుపు పడింది.
ఇద్దరం ఒకరి కళ్లలోకి ఒక్కరం చూస్తూ ఇద్దరు పెదాలు కలిశాయి గాఢమైన ముద్దులో మునిగిపోయాను అలా కసిగా ఒకరి పేదలు ఒకరు నువ్వు నేనా అన్నాటు పెదాలు చికుతున్నమ్.
ఒక ఐదు నిమిషాల తరువాత ముద్దు నుండి బయటికి వచ్చి నాకు నీ నిలువు పేదలు చేకలని వుంది అని నా వేలుతో తన నైటీ మీద నుండి పుకును రుద్దాను, నాకు కూడా నీ తమ్ముని చీకాలని ఉంది.
నేను:- నా తమ్మునికి ఇంకో పేరు ఉంది అది చెప్తే నే వాడు నిన్ను చీకడానికి అనుమతి ఇస్తాడు.
వసంత:- వాడు పర్మిషన్ ఇస్తాడా లేఖ నువ్వు ఇస్తావా ఆంటీ నా మోడ్డ నీ నొక్కింది.
నేను:-  ఎవరు ఇస్తే ఎంటి నీ నోట్లోకి అది పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే దాని పేరు చెప్పు
వసంత:- నువ్వు కావాలి అని అడుగుతున్నవ్, నాకు సిగ్గు
నేను:- మొగుడి మొడ్డ దగ్గర సిగ్గు పడాలి రాంకు మొగుడి మొడ్ద దగ్గర కాదు అంటు నా వెలు తన పుకులో నెట్టాను.
వసంత:- అరేయ్ రాంకు మొగుడా నాకు నీ మోడ్డ చీకాలని ఉంది అంది
నేను:- తన మాటలు నాకు కసింపెంచాయి ఇంకా ఆగలేక నా షార్ట్ విప్పి తనని ఇటు తిప్పి తన నోట్లో నా మోడ్డ పెట్టాను ఒక్కసారిగా పెట్టే సరికి నా మోడ్డ తన గొంతులో దిగింది. తను నెమ్మదిగా చీకడం మొదలు పెట్టింది అబ్బా వ స న్ త చాలా బాగా చీకుతున్నావ్
ఇంతా బాగా ఇక్కడ నేర్చుకున్నావ్
తను నా మోడ్డ నాకుతూ చాలా బాగా చీకుతుంది.
ఇంతలో ఎవరో మా రూమ్ కి వస్తున్న శబ్ధం అయింది. ఆ మనిషి మా రూమ్ దగ్గరికి వస్తున్న కాళ్ళ కు ఉన్న పట్టగొలుసుల శబ్ధం వినబడింది.

 

25c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 6, ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,jabardasth telugu sex stories

–all

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: