Friend Familytho Naa Anubhavalu

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 13 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu - 13 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 13 | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

Munna97

Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories
Friend Familytho Naa Anubhavalu | ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు | Telugu Hot Stories

నరేందర్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే పక్కనే ఉండి విన్న అతని భార్య ఇంకా చెల్లి  నరేందర్ నీ అడిగారు
కీర్తి:- ఎంటి అన్నయ ఎవరిదో చావు అంటున్నావ్ ఫోన్ లో అంది
నరేందర్:- ఇంకా ఎవరిది వాడిదే ఆ మున్నా గాడిధి, రేపు రాత్రి లోపు ఆడు శావం అయిపోతాడు
ఇంకా మనకి ఏ ప్రాబ్లెమ్ ఉండదు ఇంకా మనం ప్రశాంతం గా ఉండవచ్చు
కీర్తి ఎదో మాట్లాడ బోతుంటే వాడి గురించి అయితే మాట్లాడకు అన్నాడు నరేందర్
ఇంకా మళ్లీ బాత్రూమ్ దగ్గరికి వస్తే
మున్నా అడిగింది విని షాక్ అయ్యింది వసంత, ఏంట్రా నువ్వు అడిగింది మానస నీ అది చాలా కష్టం పైగా దాని కన్నెరికం నువ్వు చేస్తావా అసలే రేపు దాని శోబానం, శోబాననికి ముందు దాన్ని నీతో పడుకో పెట్టడం కుదరదు.
మున్నా:- చూడు వసంత నేను ఇక్కడికి వచ్చిందే మానస ఫోటో చూసి నాకు దాని మీద కసి ఉంది , నువ్వు కుదరదు అంటే నీ కోరికలు కూడా కుదరవు అన్నాడు ఇంకా దీని గురించి నువ్వే ఆలోచించుకో అని నేను టవల్ కట్టుకొని బాత్రూం నుండి బయటకి వస్తున్నాను
అలా గదులు వెతుకుతూ వస్తున్న అనసూయ మున్నా గదిలో చూసింది ఎంటి ఈ మున్న ఇంకా స్నానం చేసి రాలేదా అనుకుంది,అప్పుడే మున్నా వసంత గది తలుపు తీసుకొని బయటకి వచ్చాడు బయట ఉన్న అనసూయ నీ చూసి షాక్ అయ్యాడు కానీ ఎం జరగనట్టు బయటకు వచ్చాడు
అనసూయ మున్నా నీ చూసి ఎం బాబు స్నానం అయ్యిందా అని అడిగింది
హా అయింది అన్నాడు మున్న అని చెప్పి తన గదికి వెళ్ళాడు
అనసూయ ఈ వసంత ఎది అని ఈ గదిలో కూడా ఉండదు అని వెళ్లబోతుంటే బాత్రూమ్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఎవరు అనుకోని చూసే సరికి వసంత టవల్ కట్టుకొని స్నానం చేసి వస్తుంది ఇప్పుడు షాక్ అవ్వడం అనసూయ వంతు అయింది వసంత అనసూయ నీ చూడలేదు.
అనసూయ వసంత కంటపడకుండా తన గదికి వెళ్లి బెడ్ మీద కూర్చొని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది. అసలు ఇద్దరు ఎలా ఒకటే రూంలో పైగా ఇంతసేపు గదికి గొళ్ళెం పెట్టారు
అంటే వసంత మున్నా దెంగిచ్చుకున్నారా ?  అదే జరిగిందా మున్నా స్నానానికి వెళ్లిన దగ్గరి నుంచి ఇది కనిపించలేదు అంటే ఉధి రాంకు చేసిందా వాడి మొడ్డకు అలవాటు అయ్యిందా అనుకుంది. పోనీ వసంత నీ అడగాలా? మున్నా తో నేను పడుకున్న అన్నా విషయం వసంత కి తెలిసిందా? మున్నా చెప్పాడా? అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది.
మున్నా మాత్రం మనసని దెంగాలి అని గట్టిగా అనుకున్నాడు ఒకవేళ వసంత సహాయం చేయకపోతే నా ప్రయత్నాలు నేను చేసుకోవాలి అని అనుకోని
అనసూయ ఆలోచనలో పడింది అసలు ఎం జరుగుతుంది ఇద్దరు ఒకే బాత్ రూమ్ నుండి రావడం ఎంటి ? అంతా అయోమయం గా ఉంది. ఈ వసంత నీ అడిగితే అవమనించను అని అనుకుంటుంది దీని నీ పరిష్కరించాలి అని అనుకుంది
మున్నా స్నానం చేసి తన గదిలోకి వెళ్ళి బట్టలు వేసుకున్నాక
ఒక unknown నంబర్ నుండి ఫోన్ వస్తుంది
మున్నా ఎవరిది ఈ నంబర్ అనుకొని ఫోన్ ఎత్తాడు
మున్నా:- హలో ఎవరు
అవతల ఆడగొంతు తో అప్పుడే మర్చిపోయావా మాగాడ అంది
మున్నా:- ఎవరు మీరు
ఇంకా గుర్తు పట్టాలేదా నా ప్రేమికుడు అంది
మున్నా:- ఇంద్రజ
ఇంద్రజ:- బాగానే గుర్తు పెట్టుకున్నావు ఇంతకు ఎలా ఉన్నావు ?
మున్నా:- అది నువ్వు నీ అమ్మని ఇంకా అత్తని అడగాలి నా ప్రియురాల
ఇంద్రజ:- ఒంట్లో పొగరు మాత్రం తగ్గలేదు ఏ మాత్రం
మున్నా:- ఎంతైనా నీకు కన్నెరికం చేసిన మగాడిని కాదా
ఆ మాటకి ఇంద్రజ కి నరాల్లో పౌరుషం వచ్చింద
మున్నా,:- ఎంటి మాట పడిపోయిందా?
ఇంద్రజ:- ఆరిపోయే దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ ఎంతగా ఎగురుతాా వో ఎగురు నీ కథకి మా నాన్న సుఖాంతం చెప్పబోతున్నాడు
మున్నా:- ముందు మీ అయ్యని మీ అమ్మ పుకు కి సుఖం ఇవ్వమని చెప్పు తరువాత నా కథ గురించి మాట్లాడుకుందాం
ఎంటి యువనిక కి ఫోన్ చేసి నా అడ్రస్ తెలుసుకుంటే నా పని అయిపోయింది అనుకున్నావా?
ఇంద్రజ:- నేను యువనికకి కి ఫోన్ చేసిన విషయం నీకు ఎలా తెలుసు?
మున్నా:- అసలు నా మోడ్డ తో దెంగిచ్చుకున్నాక కూడా నీకు తెలివి రాలేదా ముద్దుల ప్రియురాలా
ఇంద్రజ:- ముందు విషయం చెప్పు ఎలా తెలిసింది
మున్నా:- నీకంటే ముందు నుంచి ఆది నా మోడ్డ గుడిసేటి లంజా  నువ్వు దానితో ఎం మాట్లాడవు మొత్తం నాకు తెలుసు
అయినా మీ అయ్యకి నేను ఇచ్చింది సరిపోలేదా
ఇంద్రజ:- ప్రతి రోజూ నీది కాదు రా అప్పుడప్పుడు మా టైం కూడా వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క రాక్షసుడు పుట్టాక చావక తప్పదు
ఇప్పుడు నీ వంతు టైం కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు కానీ నువ్వు చావడం మాత్రం తధ్యం
మున్నా:- ఏంటో నా జీవితం ప్రాణంగా ప్రేమించి నీతో నూరేళ్ళు బ్రతుకుధం అనుకుంటే నువ్వే నాకు స్క్తెచ్ వేస్తున్నావ్
నిన్ను కాదే నీ అయ్యా నీ అనలి
ఇంద్రజ:- నాకు తెలిసి నీ చావు వార్తా నువ్వే వింటున్నవ్ దానికి నీకు అదృష్తం ఉండాలి
మున్నా:- నీకు తెలవనిధి ఎం ఉంది బేబీ ఇది వరకు ఒక్కసారి చావు అంచుల వరకు వెళ్లి వచ్చాను చావు నాకు కొత్త కాదు అని నీకు తెలవధ బంగారం
ఇంద్రజ:- ఎందుకు తెలవదు తెలుసు అప్పుడే నువ్వు పోతే నాకు ఈ తెన్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఉంటుంది రా నువ్వు పొకనే నాకు ఈ ప్రాబ్లం
అయినా నాకు తెలిసి అబ్బాయిలు
3 types
ఎవరైనా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే ఒప్పుకుంటే పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆడు tyoe-1
లేకపోతే దేవదాసు అయితాడు వాడు type-2
కొందరు ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోయి ఇంకో పెళ్లి చేసుకొని ఆనందంగా ఉంటారు వాళ్ళు tyoe-3 కానీ నువ్వు e కొవ్వకి చెందిన వాడివి కావు
నీ ప్రేమకి అంతులేదు
నీ కోపం కి అడ్డుకట్ట లేదు
నీ ధైర్యానికి హద్దులు లేవు
నీ మొండి తననికి అవధులు లేవు
చరిత్రలో ఆ దేవదాసు పక్కకి నీ పేరు కూడా రయించాలి
అయినా కానీ చరిత్రలో నువ్వే మొదటి వ్యక్తి వి అనుకుంటా ప్రియురాలిని శత్రువు చేసుకున్నవడివి
మున్నా:- చూసావా నా గురించి నీకు తెలిసినంత ఇంకా ఎవరికి తెలవదు ఎంతైనా మున్నా ప్రేయసి వి కనుక
ఇంద్రజ:- అవును ఇది మాత్రం ఒప్పుకుంటాను అందుకే గా నువ్వు యువానిక చెప్పిన చెల్పుర్ లో లేవు అని నాకు తెలుసు
నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ అదే పవన్ గాడి పెళ్లికి వెళ్లవు అని తెలవదు  అనుకుంటున్నావా వాడి ఇంట్లో ఉన్నావు అని నాకు తెలవదు అని అనుకున్నావా
మున్నా షాక్ అయ్యాడు ఒక్కసారి ఒళ్లంతా చెమటలు పడుతున్నాయి మున్నా నోటి నుండి మాటలు రావడం లేదు
ఇంద్రజ:- ఏంట్రా అమరా ప్రేమికుడిగా నీ నోటి నుంచి మాటలు రావడం లేదు
మున్నా;- అయినా నేను ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఎలా తెలుసు ?
ఇంద్రజ:- నీ గురించి తెలిసిన దాన్ని నీ గురించి చదివిన దాన్ని నీ అడుగడుగు నాకు తెలుసు
ఇదే మన ఆఖరి శంబషన నరకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధం అవ్వు మున్నా అంది
ఇంద్రజ ఫోన్ కట్ చేసింది
మున్నా అసలు నేను ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఎవరు చెప్పారు దీనికి ? అసలు ఎలా తెలిసింది అని మున్నా తల భారువు అయ్యింది
ఎదో జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉండగ
మానస మున్నా గదిలోకి వచ్చింది
మానస :- మున్నా మున్నా అని రెండు సార్లు పిలిచింది
మున్నా ఒక్కసారిగా హా అని పలికాడు
మానస:- ఎంటి మున్నా ఎదో ఆలోచిస్తున్నావు
మున్నా:- ఎం లేదు
మీరు ఎంటి ఇలా వచ్చారు అన్నాను.
అది మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారు మీతో ముచ్చట పెట్టమని వసంత అక్క పంపింది
అంది.
మున్నా:- హో అవునా (అంటే వసంత మన దారిలో ఉంది అనుకుంది కొంచెం ప్రయత్నిస్తే రాత్రికి దీని పుకు పావనం చెయ్యొచ్చు )
మానస:- మీరు చాలా పొదుపుగా మాట్లాడుతారు అనుకుంటా
మున్నా:- అలా ఎం లేదు
మానస:- ఎలా సిగ్గు పడుతారు ఎంటి ఒక్ మనం ఫ్రెండ్స్ లా ఉందాం
మున్నా:- సరే
ఇంతలో ఆ గదిలోకి వసంత వచ్చింది
ఎం జరుగుతుంది అనుకుంటూ
మున్నా కి బాడీ ఇక్కడే ఉన్న తన మెదడులో ఇంద్రజ కి నేను ఇక్కడ ఉన్న అని ఎలా తెలుసు అసలు ఎం జరుగుతుంది అని తన మెదడులో తిరుగుతుంది
మున్నా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది

మున్నా ఆలోచించడం చూసి
మానస:- ఎంటి మున్నా ఎం ఆలోచిస్తున్నావు?
మున్నా:- హే ఎం లేదు
వసంత:- తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీ విడిచి వచ్చాడు కావచ్చు సిటీ లో తను ఎలా ఉందో అని ఆలోచిస్తున్నాడు
మానస:- అవునా మున్నా నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా?
మున్నా:- మీరు మరీను వసంత ఎదో సరదాకి అంటే మీరు నిజం గా అనుకున్నారు
మానస:- నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా?
మున్నా:- లేదు
మానస:- నేను అసలు నమ్మను నీ అందానికి లేరు అంటే నేను నమ్మను
మున్నా:- నిజం అంది
వసంత:- మానస అసలు నమ్మకు నా అనుమానం 4 లేదా 5 మంది ఉండచ్చు
మున్నా:- వసంత గారు ….
ఇంతలో వసంత భర్త వస్తే వసంత వెళ్ళిపోయింది
మానస:- తను వెళ్ళింది ఇప్పుడు నిజం చెప్పండి
మున్నా:- నిజం గా లేరు
మానస:- నేను నమ్మను
మున్నా:- kavali antey వచ్చాక మీ ఆయన నీ అడుగు
మానస:- నాకు ఆయన చెప్తే నే అనుమానం వచ్చింది
మున్నా:- ఎం చెప్పాడు
మానస::- మున్నా చెప్తే hr వాళ్ళు సులువుగా లీవ్ ఇస్తారు అని చెప్పారు
మున్నా:- అది నేను సీనియర్ కనుక
మానస:- మీరు ఎక్కువ అమ్మాయిలతో ఉంటారు అంటా office lo
Munna:- అది కూడా చెప్పాడా ఆడు
మానస:- నవ్వుతూ అవును అంది
మున్నా:- అవి అన్నీ సరదా కి ఎదో టైం పాస్
మానస:- అంటే వాళ్ళ లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు లేరా?
మున్నా:- లేరు
మానస:- ఎం ఎందుకు
మున్నా:- వాళ్ళు అంతా అందంగా ఉందారు
మానస:- అంటే నా లాగా కూడా ఉండరా?
మున్నా:- మీలో 50% ఉన్న ఈలోపు మెడలో తాళి కట్టేవడిని అన్నాను
మానస:- ఆ మాటకి తను కొంచెం షాక్ అయ్యి సిగ్గు పడుతూ సిటీ లో అమ్మాయిలు చాలా అందం గా ఉంటారు కాదా
మున్నా:- ఎవరు చెప్పారు?
మానస:- అందరూ అదే అనుకుంటారు కదా
మున్నా:- అలా ఎం ఉండదు అండి మీరు ఎం అనుకును అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను
మానస:- నా దగ్గర మొహమాటం ఎందుకు చెప్పండి
మున్నా:- సిటీ లో అమ్మాయిల అందం మొత్తం అంతా makeup వాళ్ళ వచ్చిందే
నాకు నిన్ను చూడాలని లేదే అని నా నడుము చుడు నా బాడీ చూడు అని ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తారు అలా చూపిస్తే ఎవడు చూస్తాడు అదే ఒక లంగ విని లో అలా గాలికి కనిపించి కనిపించి కనిపించకుండా కనబడితే చూస్తారు kavali antey చూడు భూమిక ఎన్నో సినిమాలో  ఎన్నో విధాలుగా   ఎక్స్పోజింగ్ చేసింది కానీ ఖుషి సినిమా లో నడుం చూపించే సీన్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది ?
మానస:- అబ్బో మీకు మాటలు రావు అనుకున్న కానీ ఇంతా బాగా మాట్లాడుతారు అని అసలు అనుకోలేదు
మున్నా:- నాకు మాటలు రావు
మానస:- అబ్బ్దలు చెప్తే ఆడపిల్లలు పడుతారు
మున్నా:- ఇంతకీ మా పవన్ ఎడి?
మానస:- ఏమో
మున్నా:- ఇంతా అందమైన పెళ్ళని ఇంట్లో పెట్టుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు
మానస:- మీరు నన్ను మునగ చెట్టు ఎక్కిస్తున్నారు నేను అంతా అందంగా ఉండను
మున్నా:- డైమండ్ కి దాని విలువా తెలువదు కానీ డైమండ్ కొనలేక బంగారం కొన్నవళ్లకీ దాని విలువ తెలుసు
మానస:- బాబు నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కి దండం ఇంకా అపుతవ
మున్నా,:- అందుకే నేను పొదుపుగా మాట్లాడుతాను
ఇంతలో ఎవరో మనసని పిలిచారు
మానస వెళ్ళి పోయింది
వసంత వచ్చింది ఎంటి లంజముండా లైన్ లో పడిందా అంది
ఇంకా లేదే
తొందరగా లైన్ లో పెట్టు రా దుల తట్టుకోలేక పోతున్నాను
దాన్ని దెంగక నీ దూల మొత్తం తీరుస్తాను ప్రస్తుతానికి నీకు ఒక శంపూల్ చూపించిన
వసంత:- ఎం చూపిస్తావు
మున్నా:- ఇంతకు నీ అత్త ఇక్కడ ఉంది ?
వసంత:- ఇప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు ?
మున్నా:- అడిగింది చెప్పు అని చీర మీదే దాని పుకు నీ రుద్దాడు
వసంత:- అబ్బ అది దాని రూమ్ లో ఉంది
మున్నా,:- అయితే రా నీకు చిన్న టీజర్ చూపిస్తాను
వసంత:- ఈ కుర్ర పుకు ది ఇంకా గాడిలో పడలేదు అనుకుంటే ముదురు పుకు ది ఎలా రా అంది
మున్నా:- నీకు ఎందుకీ అవన్నీ అంటూ వసంత పుకు నీ రద్దు తు దాని పేదల పై కసిగా ముద్దు పెట్టాను
సరే నేను మీ అత్త గదికి వెళ్తాను నువ్వు కిటికీ లో నుండి చూడు అలాగే ఎవరైనా వాస్తే అత్తయ్య అంటూ పిలుస్తూ గదిలోకి రా
వసంత సరే
నేను అనసూయ గది లో కి వెళ్లాను తను అద్దం నిల్చొని జుట్టు దువ్వకుంటూ ఉంది
వసంత వెళ్ళి కిటికీ దగ్గర నిల్చుంది
నేను వెళ్ళి అనసూయ నీ వెనుక నుండి వాటేసుకున్నాను ఇంకో చేత్తో దాని నోరు మూసను
అది చూసి వసంత షాక్ అయ్యింది
నేను అనసూయ చెవిలో నేను మున్నా ni అన్నాను ఇప్పుడు టెన్షన్ పడటం అనసూయ వంతు అయ్యింది
ఇంకా అనసూయ నోటి మీద నుండి చెయ్యి తీశాను
వెనుక నుండి నా మోడ్డ నీ చీర మీద నుండే రాస్తూ ఎం పెంచావే నీ గుద్ధ నీ అన్నాను
అనసూయ:- మున్నా ఎంటి ఇప్పుడు ఇది వద్దు ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు అంది
(మనసులో ఇంతా సేపు నా కోడలు పుకు దేన్గాడు ఇప్పుడు నాది దేన్గడానికి వచ్చాడు అనుకుంది)
అనసూయ మాటలు వసంత ఎంది ఈ lanja ఎలా మాట్లాడుతుంది అంటే ఇంతకు ముందే మున్నా నా అత్తా నీ దెంగడా? నన్ను దెంగమన్నాను కానీ దేన్గలేదు నాకంటే ఈ ముసలి పుకు lanja లో ఎం నచ్చింది ఈ ముండా కొడుకుకి అనుకుంది
మున్నా,:- ఆబ్బ నిన్ను ఎలా చూస్తే ఆగా బుద్ధి కావడం లేదు అనసూయ నిన్ను కుక్క లాగా వంగి పెట్టి నీ గుద్దా దెంగాలని ఉంది అన్నాడు
అనసూయ ఎదో అనెలోపు మున్నా అనసూయ ముఖాన్ని తన వైపు తిప్పుకుని అనసూయ పేదల పై తన పెదాలను ముడి వేశాడు ఇంకా రెండు చేతులతో తన గుద్దని పిసుకుతున్నాడు దెబ్బకు అనసూయ మున్నా అధీనం లోకి వచ్చి తను కూడా ముద్దు కి సహకరించడం మొదలు పెట్టింది.ఇంకా అనసూయ ఒక చేత్తో మున్నా షార్ట్ మీదనే మొడ్డని పట్టుకుని పిసుకుతూ ఉంది.
ఇది చూస్తున్న వసంత చీర మీద పుకు నీ రుద్ధు కావడం మొదలు పెట్టింది.
గదిలోకి వెళ్ళిన మానస కి మున్నా మాటలు పదే పదె గుర్తు వస్తునాయ్యి తను అద్దం ముందు నిల్చొని చీర లో దాగి ఉన్న తన నడుం నీ చూస్తుంది.
అక్కడ ఇంద్రజ  మున్నా గానికి జీవితం లో మొదటి సారి దామ్కి ఇచ్చాను అని సంతోష పడుతూ అయినా వీడిని నమ్మడానికి వీలు లేదు నాకు తెలిసి పోయింది అని వీడు మాఖం మారుస్తాడు ఇంతకు ఇప్పుడు మున్నా గాడు ఇక్కడ ఉన్నదో తెలుసుకోవాలి అంటూ తాన ఫోన్ తీసుకొని మున్నా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చే అతడికి ఫోన్ కలిపింది.
ఇంతకు ఎవరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వ్యక్తి?
మున్నా మానస కి కన్నెరికం చేస్తాడా? లేదా ఇంద్రజ చేతిలో చనిపోతాడ ?
మున్నా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది

అబ్బా మున్నా ఇప్పుడు వద్దు రా ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు
మున్నా:- అవును ఆంటీ
అనసూయ:- మరి ఇప్పుడు వద్దు
మున్నా:- నీ గుద్దా నీ చూస్తూ ఎలా అపుకోవాలి, నువ్వు అటు ఇటూ నడస్తున్నప్పుడు నీ ఊగే పిర్రలు చూస్తే నా మోడ్డ లేచి నాట్యం ఆడుతుంది
అనసూయ:- హ్మ్మ్ హ్మ్మ్..
ఇంకా మున్నా అనసూయ నీ ఇటూ తిప్పి దాని జాకెట్ పైన నుండి చీరని తప్పించి దాని మేడ మీద ముద్దులు పెడుతూ రెండు చేతులతో అనసూయ సళ్ళని పట్టుకుని పిండి పిసికినట్టు పిసకడం మొదలెట్టాడు.
అనసూయ:- అరేయ్ నువ్వు అలా పిసుకుతూ ఉంటే నాకు ఎదో అవుతుంది అంటూ షార్ట్ మీద నుండి మోడ్డ పట్టుకొని ఎం పెంచావు రా నీ మోడ్డ నీ అంటూ షార్ట్ లోపల చెయ్యి పేట్టి మోడ్డ నీ ఉపడం మొదలు పెట్టింది
వీళ్ల శృంగారం చూస్తుంటే వసంత ఒంట్లో తట్టుకోలేని వేడి మొదలు అయ్యింది
ఇంకా నేను ఆగలేను రా అంటూ మున్నా షార్ట్ కిందకి జరిపి మున్నా మోడ్డ నీ చూస్తూ నోట్లో పెట్టుకోబోతుంటే
అది చూసిన వసంత కి నా పుకు నీ దేన్గర అంటే ఏవో షరతులు పెత్తి దీనికి ఆ సుఖం ఊరికే రాకూడదు. వీళ్ళని ఆపాలి అని అత్తయ్య అత్తయ్య అంటూ పిలవడం మొదలు పెట్టింది
ఇక్కడ మోడ్డ నోట్లో పెట్టుకో బోతుంటే అనసూయ కి వసంత పిలుపు విని ఒంట్లో భయం మొదలు అయ్యింది
చా నోటి వరకు వచ్చిన మోడ్డ నోట్లో కి తీసుకోలేక పోతున్నాను అంటూ
ఇద్దరు వాళ్ళ బట్టలు వేసుకున్నారు 
అత్తయ్య అత్తయ్య అంటూ పిలుస్తూ ఆ రూమ్ లో కి వచ్చిన వసంత లోపల నవ్వుకుంటూ ఎన్ని సార్లు పిలవాలి అత్తయ్య అంది
అనసూయ మనసులో ఐదు మాత్రం బాత్రూం లో పుకు నిండా దెంగించుకుంది కానీ నాకు మాత్రం సుఖం దక్కలేదు అనుకొని

అనసూయ:- కోపం తో ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావ్ ఎం కొంపలు మునిగి పోతున్నాయి
వసంత:- పొయ్యి మీద మీరు పెట్టిన పులుసు పొంగు కి వచ్చింది మీరు వెళ్ళి మాల్ మసాలాలు వేయండి లేకపోతే అది మసిలి మశిలి పోతుంది
అనసూయ:- అదేదో నువ్వే వెయ్యచ్చు కాదే
వసంత:- నేను చేస్తే మీకు నచ్చదు కదా అత్తయ్య పోయిన సారి నేను చేస్తే నన్ను తిట్టారు అంది
అనసూయ:- చేస్తుంటే చేస్తుంటే వస్తుంది కాదే అంటూ వసంత నీ తిడుతూ వంట గది లోకి వెళ్ళింది అనసూయ
అది చూస్తున్న మున్నా కి వసంత ఇది కావాలనే చేసింది అని అర్థం అయ్యి 
మున్నా:- ఎంటే నువ్వు చేసిన పని
వసంత:- తెలిసి పోయిందా
మున్నా:- ఎందుకీ ఈ లంజ నాటకాలు అంటూ వసంత గుద్దా మీద గట్టిగ ఒక్కటి పికడు
వంట గదిలోకి వెళ్ళిన అనసూయ తన వెనుక వసంత రాలేదు అని చూసుకొని ఈ లంజ ఇప్పుడు వాడితో కులుకు తుందా నాకు లేని సుఖం దీనికి ఎందుకు అంటూ వసంత వసంత అని పిలిచింది
వసంత ఈ లంజ నన్ను వదిలే తట్టు లేదు సరే నేను మళ్ళీ వస్తాను అంటూ వెళ్తుంటే
వసంత నీ మున్నా అపి లేచిన నా మోడ్డ నీ ఆ లంజ చీకుతుంటే నువ్వు చేద దెంగావు ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఎంటి అంటూ అడిగాడు
అరేయ్ నేను ఇప్పుడు ఎం చేయలేను ఆ ముండా పిలుస్తుంది అంది
మరి ఇప్పుడు దీని ఎవరు దాంట్లో పెట్టాలి అన్నాను అది నాకు తెలవదు అంటూ చెయ్యి విడిపించుకొని వెళ్ళింది వసంత
అబ్బా ఈ లంజ ఎంటి ఇలా చేసింది మళ్ళీ ఇది రాని లంజ నీ నాటుగా దెంగాలి  అనుకుంటూ  ఇప్పుడు ఈ లేచిన మొడ్డని ఎలా కూల్ చేయాలి ఇంట్లో ఇంతా మంది ఉండగా కొట్టుకుంటే బాగోదు అది మన మగతనానికి సిగ్గు చేటు
అంటూ లేచిన మొడ్డని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తూ ఆ గది నుండి బయటకి వెళ్తూ ఉండగా మానస ఆ గది లో కి వస్తుంది ఇద్దరం చూసుకోకుండా ఒకరికి ఒకరం గుద్దుకున్నం మానస ఫాస్ట్ గా రావడం వలన తన స్పీడ్ నీ నేను కంట్రోల్ చేయలేక ఇద్దరం అదుపు తప్పు డోర్ దగ్గర ఉన్న బెడ్ మీద పడ్డాము
నా మీద మానస పడింది తన సళ్ళు నా చాతీ కి తగులుతున్నాయి నా లేచిన మోడ్డ తన తొడల మధ్య తాకుతుంది.

ఇద్దరికీ ఒకరి చూపులు కలిశాయి.
నేను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ నీకు కీర్తి సురేష్ తెలుసా అన్నాను
తెలుసు ఎం ?
తన కంటే నువ్వు చాలా అందంగా గా ఉన్నావు అన్నాను
మానస:- అందం గా కాదు మందం గా ఉన్నాను అనాలి
మున్నా:- అమ్మాయిలు కట్ట పుల్ల లాగా ఉంటే బాగొరు ఇలా చబ్బీ గా ఉంటే బాగుంటారు
తన తొడల మధ్య నా మోడ్డ ఇంకా పెరుగుతుంది అది తన తొడకి thakey సరికి మానస కి గుర్తు వచ్చింది తాను నా మీద ఉంది అని అలా గుర్తు రాగానే మీరు నన్ను ఫస్ట్ లేవనివంది అంది
మీరు నా మీద ఉన్నారు కాదా మార్చి పోయాను అన్నాను
మరి అంతా కోతలు కోయకండి
అంటూ తను లేచింది. నేనూ బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొని ఉన్నాను నా లేచిన మోడ్డ తనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది
అది చూసి నవ్వుతూ నాకు వేరే పని ఉంది అంటూ గబగబా ఆ గది నుండి వెళ్ళిపోయింది
నేను ఏంట్రా ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు అందరూ ఇలా రెచ్చగొట్టి పోతున్నారు ఇంకా తప్పదు ఎవరో ఒకరి పుకులో మోడ్డ దింపాలి అంటూ ఆ గది నుండి బయటకి బయలుదేరాడు.
అక్కడ మన మున్నా ప్రియురాలు ఇంద్రజ తన ఇన్ఫర్మేిర్ కి కాల్ చేసింది
ఆ అవతలి వ్యక్తి అప్పుడే ఇంటికి వచ్చి ఎవరు వినకూడదు అని building మీద కి ఎక్కడు
బిల్డింగ్ మీద నిల్చొని హలో చెప్పు ఇంద్రజ
ఇంద్రజ:- ఎక్కడ ఉన్నావు
అవతలి వ్యక్తి:- ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాను ఇంద్రజ
ఇంద్రజ:- వాడు ఉన్నాడా?
అవతలి వ్యక్తి:- నేను మార్నింగ్ వెళ్ళే ముందు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఉంటాడు ఎక్కడికి పోతాడు.
ఇంద్రజ:- అసలు ఉన్నాడా లేడా అసలు వాడిని కనిపెట్టడం కాకుండా ఇంకా నీకు ఎం పనులున్నాయి పవన్  అని అడిగింది.
అవును ఆ అవతాల వ్యక్తి పవన్ మన మున్నా స్నేహితుడు మానస భర్త

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

పవన్:- అమ్మ చిన్న పని చెప్తే బయటకి వెళ్లాను ఇంద్రజ
ఇంద్రజ:- చూడు పవన్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ పనో నీకు తెలుసు అయినా అలా లైట్ తీసుకుంటే ఎలా ?
పవన్:- నువ్వు ఎం కంగారు పడకు నన్ను కంగారు పెట్టకు దీని కోసం ఎంత కష్టపడ్డా మో తెలవనిది కాదు వలలో చిక్కిన చప అయినా తప్పించుకోవచ్చు కానీ మున్నా తప్పించు కోవడం అసాధ్యం వాడి చావు ఈ ఊరి లోనే అన్నాడు.
ఇంతకు నీ వళ్ళు ఎక్కడ?
ఇంద్రజ:- దారిలో ఉన్నారు
పవన్:- ఇంకా ఎందుకు టెన్షన్
మున్నా చావడం మాత్రం పక్క నువ్వు రిలాక్స్ అయిపో ఇంకా ఫిఖర్ ఎం పెట్టుకోకు అన్నాడు పవన్
కానీ అక్కడ మెట్లా దగ్గర గోడ చాటున పవన్ మాటలు విన్న తనకి గుండె ఆగినంత పని అయ్యింది.
మున్నా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది

పవన్:- అంటే వాడి పని ఇంకా ఖాతం అన్నటే కాదా
ఇంద్రజ:- అంతే కదా, సరే నువ్వు వన్ని అంట్టి పెట్టుకొని ఉండు వాడి వెనకాలే తిరుగు వాడిని ఎం ఆలోచించకుండా చెయ్యి వాడి ప్రతి కదలిక నాకు చెప్పు అలాగే నువ్వు నాకు నేను నీకు కాల్స్ వద్దు వాడికి అనుమానం రావచ్చు కనుక ఏ విషయం అయినా మెసేజ్ చెయ్యి
పవన్:- సరే ఇంద్రజ
ఇంద్రజ:- బాయ్ రా జాగ్రత్త వాడికి ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చిన మన ప్లాన్ వెస్ట్ అయిపోతుంది అంతే కాదు నీ ప్రాణాలు కూడా తీస్తాడు సో బీ కేర్ ఫుల్
పవన్:- అది నేను చూసుకుంటాను సరే బాయ్
ఇక్కడ ఫోన్ కట్ చేసింది చూసి అక్కడ మెట్ల మీద చాటుగా వింటున్న ప్రియ గబ గబ తన గదిలోకి వెళ్ళింది
తన గది తలుపులు వేసింది
ఇంకా ఏడవటం మొదలు పెట్టింది తన కంటి వెంత నీళ్ళు అలానే కారుతున్నాయి అసలు ఇన్ని రోజులు మున్నా గురించి గొప్పలు చెప్పిన మా అన్నయ మున్నా నీ చంపాలి అని చూస్తున్నాడు 
అసలు అలా ఎలా అనుకుంటాడు?
ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడు కోవాలి అంతే కానీ చంపడం ఎంటి ? అంతా చంపాలి అని అనుకున్న వాడు తన గురించి నా దగ్గర ఎందుకు గొప్పలు చెప్పి నా మనసుకు అతనికి స్థానం ఇచ్చెట్టట్టు ఎందుకు చేయాలి ?
అని ఆలోచిస్తుంది
అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది ప్రియ కి మున్నా అసలు పెళ్లి కి రాను అని అంటే వాడు రావాలి అని చాలా సార్లు ఫోన్ చేశాడు ఆకరికి రాను అంటే అమ్మతో కూడా ఫోన్ చేపించడు అంటే మున్నా నీ చంపడానికి మా అన్నయ మున్నా నీ పెళ్లికి రా అని అడిగాడు అన్నట్టు అసలు వీళ్ల ఇద్దరి మధ్య ఏమైనా గొడవలు అయ్యాయా?
అసలు గొడవలు ఉంటే ఒక్కటే రూమ్ లో ఎందుకు ఉంటారు? ఇద్దరు అంతా క్లోజ్ గా ఎలా ఉంటారు?
మా అన్నయ్య అంతే కపట ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు మరి మున్నా కూడా అలానే చేస్తున్నాడా?
మా అన్నయ్య కి మున్నా మీద ఉన్న కోపం మున్నా కి మా అన్నయ మీద ఉంటే అసలు ఇంతా హెల్ప్ ఎందుకు చేస్తాడు
అయినా పోయి పోయి తన శత్రువు ను తన గదిలో ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు?
ఎవరు అలా చేయారు అంటే వీళ్ల ఇద్దరి మధ్య కాలేజ్ రోజుల్లో ఎదో జరిగింది 
అది తెలుసుకోవాలి 
హా ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చింది అన్నయ ఫోన్ లో మాట్లాడే అవతలి వ్యక్తి పేరు ఇంద్రజ అన్నాడు ఇంద్రజ అంటే మున్నా పాత లవర్ 
అంటే వీళ్ల మధ్య ఎదో జరిగింది అసలు మున్నా లవ్ స్టొరీ తెలుసుకుంటే సగం క్లారిటీ వస్తుంది అయినా మున్నా నీ కాదు అనుకొని పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి తన భర్త తో సుఖం గా ఉండకుంట మున్నా నీ చంపాలి అని చూడటం ఎంటి ?
ఇది ఎదో తెలుసుకోవాలి అంటే నేను ఎవరిని అడగాలి అన్నయ నీ అడిగితే చెప్తాడా? లేక మున్నా నీ అడిగితే చెప్తాడా ? నాకు తెలిసిన వరకు మున్నా కి తెలవదు అనుకుంటా మా అన్నయ చంపాలి అని చూస్తున్నట్టు అందుకే ఈ ఊరికి వచ్చాడు
మున్నా నీ బయటికి వెళ్లకుండా చూడాలి అటు నేను మున్నా నీ రక్షించుకోవాలి అలాగే వల్ల గతం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంది.
గదిలోకి వెళ్ళిన ప్రియ ఇలా అనుకుంటుంటే అక్కడ ఫోన్ కట్ చేసిన పవన్ అయిపోయింది రా మున్నా నీ పని నీకు తెలవకుండ నువ్వు ఒక తప్పు చేసావు అది ఇప్పుడు నీ వెంట పడుతుంది
ఇంకా మోడ్డ లేచిన మున్నా తన గదిలోకి వెళ్ళి ఎవరిని దెంగాలి అని అనుకుండగ సడెన్ గా ఇంద్రజ తో మాట్లాడిన ఫోన్ కాల్ గుర్తు వచ్చింది వెంటనే లేచిన మోడ్డ దిగింది
వెంటనే ఈ విషయం ఎలా మర్చిపోయాను తన ఫోన్ తీసుకొని కమిషనర్ కి కాల్ చేసాడు
కమిషనర్:- హలో మున్నా గారు ఎలా ఉన్నారు?
మున్నా:- నేను బాగున్నాను సార్ మీరు బాగున్నారా?
కమిషనర్:- నేను బాగున్నాను చెప్పండి
మున్నా:- ఎవరైనా అనుమానం గా పది మంది లేదా అంతా కంటే ఎక్కువ మంది హైదరాబద్ నుండి కరీంనగర్ కి వచ్చే దారిలో కనిపిస్తే నాకు చెప్పండి
కమిషనర్:- ఎందుకు మున్నా గారు
మున్నా:- నా మీద ఎదో హత్య ప్రయత్నం జరుగుతుంది అని అనుమానం
కమిషనర్:- వారి పేరు చెప్పి వాన్ని ఎన్కౌంటర్ లో లేపెస్తను అని అన్నాడు
మున్నా:- అలా వద్దు కానీ మీకు అలా ఎవరు అయినా కనిపిస్తే అరెస్ట్ చేసి ఫుల్ details తెలుసుకొని వల్ల మీద ఏమైనా అనుమానం ఉన్న లేఖ క్రిమినల్ బాక్క్రౌండ్ ఉన్న లోపల వేయండి
కమిషనర్:- నేను ఇప్పుడే అన్ని స్టేషన్ లకి ఇన్ఫామ్ చేస్తాను
మున్నా:- thanks సర్
కమిషనర్:- పర్లేదు మున్నా గారు
దీని గోల వదిలింది ఇప్పుడు మోడ్డ గోల చూద్దాం పద అంటూ బయటకి వచ్చాడు
కిచెన్ లో అనసూయ వసంత చీరో బోర్రూ మంటు పనులు చేస్తున్నారు 
మానస ఇంకా ప్రియ వల్ల గదిలో ఉన్నారు 
మున్నా కిచెన్ లో కి వెళ్ళాడు ఎంటి ఆంటీ ఎం కర్రీ చేస్తున్నారు
అంటూ వసంత నడుం మీద చెయ్యి వేసాడు వసంత పక్కకి నిల్చొని
ఎం ఉంది మున్నా పులుసు తాలింపు పెడుతున్నాను అంది అనసూయ
మున్నా వసంత నడుం మీద వేసిన చెయ్యి నీ అలానే నడుం మొత్తం తడుముతూ పిసుకుతు మీ రసం చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు అది విన్న అనసూయ వసంత ఇద్దరు మున్నా వైపు చూశారు
వసంత:- ఎం అన్నావు మున్నా
మున్నా:- అదే మీ అత్తయ్య చేసే రసం బాగుంటుంది అని పవన్ చెప్పాడు అని అన్నాడు
అనసూయ కి అర్థం అయ్యింది వీడు నా పుకు రసాల గురించి అడుగుతున్నాడు అని
అనసూయ:- అవును బాబు బాగుంటుంది నువ్వు నాకలి కానీ ఎంతా రసం కావాలి అంటే అంతా వస్తుంది అలా సమాధానం ఇస్తుంది అని అనుకొని మున్నా వసంత ఇద్దరు ఆశ్చర్య పోయారు
మళ్ళీ వసంత నకడం ఎంటి అత్తయ్య
అనసూయ:- అంటే రసం బాగుంటే ప్లేట్ నాకరా అని అన్నాను 
మున్నా కి అర్ధం అయ్యింది ప్లేట్ అంటే అనసూయ పుకు అని
వసంత ఎంటి విల్లు నేను పక్కకు ఉన్న అని చూడకుండా ఇలా మాట్లాడు కుంటున్నరు అంది
నేను ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉండాలి నేను కూడా మాట్లాడుతా అసలే నేను గడసరి దాన్ని అనుకుని రసం కలుపుతూ చూడు మున్నా నాకు ఇలా పొడుగు ఉన్న ములకడలు అంటే చాలా ఇష్టం ఇలాంటి పొడుగు ములకాయ దొరకాలి కానీ చీకి చీకి రసం మొత్తం తాగుతాను అంది అలా అనగానే మున్నా నవ్వుతూ తన చెయ్యి నీ ఇంకా కిందకి పోనిచ్చి వసంత ప్యాంటీ లో పెట్టాడు వసంత మా అత్త ఉంది వద్దు అని సైగ చేస్తుంది
అనసూయ పక్కన నేను ఉన్న అని సిగ్గు లేకుండా మున్నా మోడ్డ చీకుతా అంటవే లంజ ముండా ఎంతకు బరితెగించి ఉన్నవే ముండా నాకు అంటే మొగుడు మోడ్డ లేవదు అని లొంగీ పోయా నీకు నా కొడుకు మోడ్డ ఉంది కాదే అయినా మున్నా మోడ్డ చూస్తే నలభై ఏళ్ల నా పుకు లో జిల పుతుంది ఇంకా కుర్ర పుకు దీని లో జిల పుట్టదా పుడుతుంది పుట్టిన మూసుకొని కూర్చోవాలి కానీ ఇలా రాంకు చేయడం కాకుండా ఇంకా నా ముందే ఇలా మాట్లాడుతుందా?
అని అనుకొని
అనసూయ:- పక్కన ఉన్న పొడుగు సొరకాయ ఉంటే అందుకొని నా కోడలికి ములకాయా అయితే నచ్చుతుంది నాకు మాత్రం ఇలా సొరకాయ అంటే చాలా ఇష్టం అంటూ సొరకాయ నీ మోడ్డ అని ఒహించుకుంటు పిసుకుతూ ఉంది 
మున్నా వసంత పుకులో వీలు పెట్టాడు ఒకవైపు మాటలకు వసంత కి కూడా కసి పెరిగింది అలాగే అత్త పక్కనే ఉండగా పరాయి మొగుడు తన పుకులో వేలు పెట్టాడు అని అనుకోగానే తనకి ఇంకా కాశీ పెరిగింది
మున్నా ఇంకా వసంత పుకులో వీలు పెట్టీ పుకూని గెలుకుతున్నడు
మున్నా కి అనిపించింది ఇద్దరు మంచి కసి మీద ఉన్నారు అని 
అలాగే మున్నా తగ్గకుండా వసంత పుకులో తన రెండు వేళ్ళ పెట్టాడు ఇంకా రెండు వేళ్ళని వసంత పుకులో పెట్టీ ఫాస్టుగా పుకు అంచుల వరకూ కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు అలా ఒక రెండు నిమిషాలు కొట్టి ఇంకా ఒక నిమిషం అయితే వసంత కి కారుతుంది అనగా తన ప్యాంటీ లో నుండి చెయ్యి మామూలుగా నిల్చున్నాడు అప్పటికే మంచి కాశీ మీద ఉన్న వసంత ఏమైంది ఇంకా కొట్టు రా అని కళ్ళతో అడిగింది
ఇందాక నువ్వు చేసిన దానికి ఇది పనిష్మెంట్ అన్నాడు దాని చెవిలో 
అరేయ్ నీకు దండం పెడుత పుకులో మోడ్డ పెట్టడానికి కండిషన్స్ పెట్టవు ఇప్పుడు వేలు పెట్టీ అదించి నేను మంచి కసి మీద ఉండగా ఎందుకు తేసవు ఇంకా చెయ్యి రా అలానే కావాలి అంతే జీవితాంతం నీకు లంజల ఉంటాను అంది
నాకు కూడా ఇందాక అలానే కలింది కరెక్ట్ మీ అత్త చీకే తప్పుడు పిలుస్తవ అందుకే ఈ పునిష్మేంట్
అరేయ్ అది ఎదో సరదా కి చేశాను రా
ఇప్పుడు నేను కావాలని చేశాను 
అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఎం చేయమంటావ్?
నేను పోయి నా రూమ్ లో ఉంటాను అదే ఆ పవన్ గాడు రూమ్ లో ఉంటాను నువ్వు మీ అత్త కి ఎం చెప్పి పంపిస్తవో నీ ఇష్టం అది నా గదిలోకి రావాలి ఇంకా గంట వరకు మా గదిని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అది కూడా నువ్వే చూసుకోవాలి
వసంత:- ఎలా చూస్తే నాకు ఎంటి?
మున్నా:- మీ అత్త తో రౌండ్ అయ్యాక నీకు దేన్గడం తప్ప అన్ని చేస్తాను అన్నాడు
వసంత:- అయితే సరే నువ్వు వెళ్ళి ఆ రూమ్ లో ఉండు నేను మా అత్తని అదే నీ మోడ్డ గుడిషేటి అనసూయ రాంకు లంజని పంపుతాను అంది
మున్నా:- నీ లాంటి కోడలు ఉండాలి అన్నాడు
అనసూయ:- ఎంటి ఏమో మాట్లాడుతున్నారు?
వసంత:- ఎం లేదు ఇక్కడ పొగ మధ్యలో మున్నా ఎందుకు తన గదికి వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకో అంటున్నాను అత్తయ్య అంది
మున్నా:- అవును నేను వెళ్తున్న అంటూ వెళ్ళాడు
వసంత ఇప్పుడు ఈ లంజని ఎలా పంపాలి మున్నా గదికి అని ఆలోచిస్తుంది.
హైదరాబాద్ ట్టూ కరీంనగర్ హై వే లో ముమ్మరంగా గాలింపులు మొదలు పెట్టారు పోలీసులు కమిషనర్ అదేషలతో
మున్నా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది

53c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Friend Familytho Naa Anubhavalu – 13, ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో నా అనుభవాలు,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,jabardasth telugu sex stories

–all

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page