Gaayathri Pinni

Gaayathri Pinni – 3 | గాయత్రి పిన్ని | telugu sex stories

Gaayathri Pinni - 3 | గాయత్రి పిన్ని | telugu sex stories

Gaayathri Pinni – 3 | గాయత్రి పిన్ని | telugu sex stories

 రచన – gaya3

Gaayathri Pinni | గాయత్రి పిన్ని | telugu sex stories
Gaayathri Pinni | గాయత్రి పిన్ని | telugu sex stories

 

 

సాయంత్రం ఆఫీస్ అయ్యాక సరుకులు తీసుకొని కాస్త లేట్ గా వచ్చి తలుపు తట్టాడు. నేను తలుపు తీయగానే లోపలకి వస్తూ, ఆగిపోయి, అలాగే కన్నార్పకుండా నా ఎద వైపే చూస్తున్నాడు. చూసుకుంటే, నా  పైట కాస్త మెలికలు తిరిగి, బంతుల మధ్య ఇరుక్కుపోయింది. వేసుకున్న పలచటి జాకెట్టుపై బాగా చెమట పట్టి, నా ముచ్చికలు  పచ్చిగా కనిపిస్తున్నాయి.  “పాపం, వాటిని చూడగానే జివ్వున లాగినట్టుంది బిడ్డకి.” అనుకుంటూ, పైటను సరి చేసుకొని, సరుకులు అందుకొని, “ఇంత లేట్ అయ్యిందే?” అని అడిగాను. బదులుగా జేబులోనుండి పట్టీలు తీసి చూపించాడు. చూడగానే నా కళ్ళలో మెరుపు, ఇలాంటి చిన్ని చిన్ని బహుమానాలు ఎప్పుడూ అందుకోలేదు. అందుకే అతను దాన్ని చూపించగానే, మనసు తియ్యగా మూలిగింది. మూలిగింది మనసు ఒక్కటేనా!

మళ్ళీ అంతలోనే మొహమాటంగా “ఎందుకు ఇవన్నీ..” అన్నాను. 

“ఇవి వేసుకుంటే ఎలా ఉంటావో చూడాలనీ..”

“ఇప్పుడు చూడడం ఎందుకో??”

“అబ్బా.. పెట్టుకుంటావా, పెట్టుకోవా?”

“మ్మ్.. ముచ్చట పడి తెచ్చావుగా.. నువ్వే పెట్టు..” 

“సరే, నేనే పెడతా.. ఇలా కూర్చో..” అంటూ సోఫాలో కూర్చోబెట్టాడు.

నేను హేండ్ రెస్ట్ కు ఆనుకుంటూ, రెండు  కాళ్ళూ ఎత్తి సోఫా పై పెట్టి “ఊఁ..పెట్టు..” అన్నాను. అతను నవ్వుతూ “నువ్వు అంత ముద్దుగా అడిగితే ఇప్పుడే పెట్టేయాలనిపిస్తుంది” అన్నాడు.

“ఏం పెట్టేస్తావ్?” అనుమానంగా చూస్తూ అడిగాను.

“నువ్వు ఏం పెట్టమంటే అదీ..”

“ఇస్స్.. ముందు పట్టీ పెట్టవయ్యా..”

“తరవాత ఏం పెట్టనూ!?”

“నీ ఇష్టం.. ఏం పెట్టినా నేను కాదంటనా!”

“మ్మ్.. పెట్టే టైం దగ్గరలోనే ఉన్నటుంది…” అంటూ, నా  కాలు ఒకటి అందుకొని తొడపై పెట్టుకున్నాడు. 

“ఛీ.. కాలుని అలా పైన పెట్టుకోకూడదు.” అంటూ, కాలిని తీసేయబోతుంటే. “నీది పెట్టుకోవచ్చులే..పిన్నివేగా..” అన్నాడు వదలకుండా. “అబ్బా.. సరే..తొందరగా పెట్టు..” అన్నాను మూతి బిగిస్తూ. 

“అబ్బా.. పెట్టించుకోవాలని ఎంత ఆరాటమో..” అన్నాడు చిలిపిగా.

“నాకేం లేదు. నువ్వే పెట్టాలని తెగ ఆరాట పడుతున్నావ్.. ఊఁ..” అన్నాను. అతను ముసిముసిగా నవ్వుతున్నాడు. అది చూసి “ఎందుకు నవ్వుతున్నావ్..” అడిగాను. “ఏం లేదు..” చెప్పాడతను.

“కాదు, ఏదో ఉంది..చెప్పు..”

“అబ్బా.. పెట్టించుకుంటావా, లేదా?”

“పెట్టమనే అంటున్నాగా..” అంటూ ఉండగానే, అతను ఎందుకు నవ్వుతున్నాడో అర్ధమయింది.

“ఛీ.. పోకిరీ..పోకిరీ..” అన్నాను సిగ్గుతో బుగ్గలు కందిపోగా. అంతలో అతను నెమ్మదిగా నాకు పట్టీ పెట్టబోతుంటే, దాని హుక్ పాదానికి కొద్దిగా గుచ్చుకోవడంతో “ఇస్స్..” అన్నాను. 

“సారీ పిన్నీ.. అనుభవం లేదుగా.. అందుకే కాస్త పక్కకి గుచ్చాను..”

“పరవాలేదు, మొదటిసారి ఎవరూ సరిగ్గా పెట్టలేరు.. ఇంకోసారి  పెడితే అనుభవం వచ్చేస్తుంది..”

“అవునా.. సరే..” అంటూ, ఈసారి నాకు నొప్పి కలగకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టేసాడు. “హుస్స్..” అనుకుంటూ, పాదాన్ని చూసాను. అతను పెట్టిన పట్టీ  నా పాదానికి చక్కగా అమరింది. దానిపై వేలితో రాస్తూ “బాగా పెట్టానా?” అన్నాడు. “మ్మ్.. పెట్టడంలో అనుభవం వచ్చేసిందిగా..”

“ఇంకా లేదు పిన్నీ.. ఇంకోసారి పెడితే వస్తుంది..”

“అయితే దీనికి పెట్టు, అనుభవం వచ్చేస్తుంది.” అంటూ రెండో కాలు అందించాను. ఈసారి జాగ్రత్తగా పెట్టి “బాగా పెట్టానా..” అన్నాడు.

“మ్మ్.. కొంచెం అనుభవం వచ్చిందిగా.. అందుకే తడబడకుండా పెట్టేశావ్…”

“ఏదో నువ్వు సహకరించావ్ కాబట్టి… కరెక్ట్ గా పెట్టగలిగాను..” అంటూ నా పాదాన్ని నిమురుతూ, “అబ్బా..పిన్నీ  ఎంత ముద్దుగా ఉందో నీ పాదం, చూసావా!..” అన్నాడు. “మ్మ్.. కొంపతీసి ముద్దు పెడతావా ఏంటీ?” అన్నాను కళ్ళు తిప్పుతూ. అతను ఒకసారి నా మొహంలోకి చూసాడు. అతను ఏం చేయబోతున్నాడా అని ఉత్సాహంగా చూస్తున్నాను. అంతే, నా  పాదాన్ని కొద్దిగా పైకి ఎత్తి, చటుక్కున ముద్దు పెట్టేసాడు. “ఇస్స్.. హరీ..” అంటూ కాలు లాక్కున్నాను. అంతలో రెండో కాలు అందుకొని దాన్ని కూడా. ముద్దు పెట్టి, పట్టీ ఉన్న చోట చిన్నగా నాలుకతో నాకాడు, నేను సోఫా దిగిపోయి “ఛీ.. ఎక్కడ ముద్దు పెట్టాలో, ఎక్కడ నాలుక పెట్టాలో  కూడా తెలియకుండా పోయింది.” అని రుసరుసలాడుతూ కిచెన్ లోకి పోయాను. అతను నా  వెనకాలే వచ్చి, “కోపం వచ్చిందా!” అన్నాడు. “మరి రాదా? అలా పాదాలను ఎవరైనా నాకుతారా!” అన్నాను  అదే కోపంతో. 

“అంత ముద్దుగా, పువ్వులా  ఉంటే పాదం ఏంటీ, మొహం ఏంటీ? దేన్నయినా నాకుతాను.” 

“ఆఁ.. నాకుతావు..నాకుతావు..సిగ్గు లేకపోతే సరీ..”

“అబ్బా.. కోప్పడకు పిన్నీ, సారీ..”

“నాకేం కోపం లేదు..పో..”

“సరే, ఏదైనా పెడితే తినేసి పోతాను..”

“అయ్యో.. ఆకలేస్తుందా!”

“ఊఁ..” అన్నాడు అమాయకంగా మొహం పెట్టి. అది చూసి నవ్వేస్తూ “దొంగ వేషాలు బాగానే వేస్తావే.. మ్మ్.. వెళ్ళి స్నానం చేసిరా.. తిందువుగానీ..” అన్నాను.

“చేస్తా గానీ, ఇది పెట్టుకో..” అంటూ ఈసారి గోల్డ్ చైన్ తీసాడు. దాన్ని చూడగానే నా  కళ్ళు ఇంకాస్త మెరిసాయి. 

“బావుందా?” 

“మ్మ్..”

“అయితే పెట్టుకో..”

“పెట్టడం అంటే నీకు ఇష్టంగా, ఇది కూడా నువ్వే పెట్టు..” అంటూ వెనక్కి తిరిగాను. 

                                పెట్టడానికి వీలుగా, అతను నా  జడను పక్కకు తప్పిస్తుంటే, దాన్ని తీసి  ముందుకు వేసుకున్నాను. అతను చైన్ మెడలో వేసి, హుక్ పెడుతూ ఉండగా, ఏ ఆచ్చాదనా లేని నా వీపు అతన్ని ఆకర్షించిందేమో, గట్టిగా ముద్దు పెట్టేసాడు. నేను  “అవ్వ్..” అని అరిచి, అతని  వైపుకు తిరిగి “అక్కడెందుకు ముద్దు పెట్టావ్?” అన్నాను చిరుకోపంగా. 

“అక్కడ కూడా పెట్టుకోకూడదా?”

“కూడదు.”

“సరే, పొద్దున్న పెట్టుకున్న చోట?”

“అబ్బా.. దేవుడా. మ్మ్.. మ్మ్.. మ్మ్..”


                              ఏం అనడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా నా పెదాలను అతని  పెదాలతో మూసేసాడు. “మ్మ్.. మ్మ్..” అంటూ గింజుకుంటూ ఉండగా,  అతని  నాలుక కొన ఈసారి ఏమాత్రం తాత్సారం లేకుండా నా  నాలుకకు తాకేసింది. నేను చిన్నగా జర్క్ ఇచ్చి, “మ్మ్..” అంటూ అతని  నాలుకను కొద్దిగా చప్పరించాను. అతను నా నాలుకను నోట్లోకి తీసుకొని జుర్రుకోసాగాడు. నాకు ఎక్కడో తడెక్కిపోతుంది. నేనూ ఆగకుండా అందించేస్తున్నాను. అంతలోనే స్పృహలోకి వచ్చీ, “అమ్మో..” అంటూ అతన్ని తోసేసి, “బాగా అలవాటు అయిపోయింది నీకు. పోయి స్నానం చెయ్.” అని కసురుకొని, దూరంగా జరిగిపోయాను. అలా దూరంగా జరగగానే, అతని  చూపు నా  నడుముపై పడింది. బొడ్డుకు కాస్త కిందగా కట్టాను చీర. పొట్ట కాస్త పలచగా ఉన్నా, బొడ్డు లోతుగా ఊరిస్తూ కనిపిస్తుంది. అతను దాన్ని చూసి  “అబ్బా.. ఇన్నాళ్ళూ దీన్ని చూడలేదే..” అంటూ ఉండగా, నేను చటుక్కున దాన్ని చెంగుతో కప్పేస్తూ, “ఏయ్..తప్పూ..అలా చూడకూడదు” అన్నాను. “చూడడం లేదు పిన్నీ… నీకు వడ్డాణం కొంటే ఎలా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నా..” అన్నాడు. “వడ్డాణమా!” అని కాస్త ఆశ్చర్యపోయాను. కానీ, అంతలోనే అర్ధమయ్యి,  “హబ్బా.. ఆ వంకతో అక్కడ ముద్దు పెట్టేద్దామనా! వేషాలు.. పోయి స్నానం చెయ్..” అని కసిరి, అతనికి కనబడకుండా ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ హాల్ లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఐస్ క్రీం తిన్నట్టు తియ్యగా ఉంది నాకు. 

                         

                                   అతను స్నానం చేసి బయటకు వచ్చేలోగా  బెడ్ మీద లుంగీ, టీషర్టూ ఉంచాను. అతను కట్టుకోడానికి లుంగీని తీయగానే కింద అండర్ వేర్ దర్శనమిచ్చింది. దాన్ని చూడగానే నవ్వుకోవడం రహస్యంగా గమనించాను.. అతను అలానే నవ్వుకుంటూ “పిన్నీ..” అని పిలిచాడు. నేను లోపలకి రాగానే, అండర్ వేర్ చూపిస్తూ “రాత్రుళ్ళు దీన్ని వేసుకోకూడదు పిన్నీ..” అన్నాడు టీజ్ చేస్తూ. “వేసుకుంటే వేసుకో, లేకపోతే మానేయ్..” అనేసి విసురుగా వెళ్ళిపోతూ “మళ్ళీ పొద్దున్నే దర్శనం ఇస్తాడు కాబోలు.” అని సణుక్కున్నా. అతను లుంగీ, టీ షర్టూ వేసుకొని బయటకి వచ్చాడు. అప్పటికే తినడానికి గిన్నెలు సర్దుతూ ఉన్న నేను, అతని లుంగీ వైపు ఓరగా  చూసాను. చూడగానే లోపల ఏమీ లేనట్టు అర్ధమయిపోయింది, “ఉఫ్ఫ్..” అనుకుంటూ మొహం తిప్పేసుకున్నాను. అలా తిప్పేసుకున్నా, నా  మొహంలో సిగ్గుతో కూడిన చిరునవ్వును గమనించాడతను. 

టేబుల్ పైన ఒకటే కంచం చూసి, “అదేంటీ? నువ్వు తినవా?” అడిగాడు.

“నువ్వు తినేయ్.. నేను స్నానం చేసి తింటాను.”

“చేసి రా, ఇద్దరం కలసి తిందాం..”

“లేటవుతుంది. నువ్వు తినేయ్..”

“ఏం పరవాలేదు. ముందు నువ్వు వెళ్ళు.”. నేను వెళ్ళబోతుంటే, 

“ఇంతకీ స్నానం తరవాత ఏం కట్టుకుంటావ్?” అడిగాడు. 

“ఏం కట్టుకోమంటావ్?”

“మ్మ్.. చీర కట్టుకో..”

“ఇప్పుడు కట్టుకొనే ఉన్నాగా.. మళ్ళీ దాన్నే కట్టుకోవాలా!”

“సరే, టవల్ ఒక్కటే కట్టుకో, బావుంటుంది..”

“ఏయ్.. ఛీ..పోకిరీ..”

“హహహ.. బావుంటుంది పిన్నీ.”

“ఎవరికీ బావుండేదీ!?  నాకా, నీకా!”

“ఇద్దరికీ..” అని అతను అంటూ ఉంటుంటే, అతన్ని తినేసేటట్టు కోరగా చూసాను.

“అబ్బో.. కారం గా చూస్తున్నావేంటీ! కోపం వచ్చిందా!”

“మ్మ్.. అవును..”

“అది కాదు పిన్నీ, అదొక్కటే కట్టుకుంటే, కాస్త ఫ్రీగా ఉంటుందనీ..”

“ఆఁ.. ఉంటుంది ఉంటుంది.. ఛీ..”

“పోనీ.. నైటీ వేసుకో.. ఇంకా లోపల ఏం వేసుకోవాలంటే..”

“ఆఁ.. ఏం వేసుకోవాలీ??”

“ఏం  వేసుకోకూడదు..”

“ఛీ.. అలా మాట్లాడడానికి సిగ్గు లేదా!”

“సిగ్గెందుకూ? వేసుకుంటే కంఫర్ట్ ఉండదని చెప్పా..”

“మ్మ్.. అందుకేనా నువ్వూ..” అని, ఆగిపోయాను చెప్పకుండా.

“చెప్పేదేదో పూర్తిగా చెప్పు..”

“ఏం లేదు.. ఛీ.. సిగ్గు లేదు నీకు..” అంటూ వెళ్ళబోతుంటే, “ఇంతకీ వేస్తున్నావా, లేదా?” అన్నాడు. “వచ్చాక చూసి చెప్పు, వేసుకున్నానో లేదో.. అలవాటేగా నీకూ..” అనేసి విసురుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అలా విసురుగా నడుస్తూ ఉంటే, అటూ ఇటూ వయ్యారంగా ఊగుతున్న పిర్రలపై అతని చూపులు గుచ్చుకుంటున్నాయేమో, చురుక్కుమని అనిపించింది. తల వెనక్కి తిప్పి, అతన్ని మరోసారి కోరగా చూసి వెళ్ళిపోయాను.

దాదాపు అరగంట తరవాత వచ్చాను  నైటీ వేసుకొని. అది చూసి.

“గుడ్.. ఇంతకీ లోపల వేసుకున్నావా, లేదా?”

“నేను చెప్పను..”

“పోనీ నేను చెప్పనా?”

“ఏం వద్దు. పద, తిందాం..”

“ముందు నా డౌట్ తీర్చుకోనివ్వూ..”

“హబ్బా.. దేవుడా..”

“ఒకసారి దగ్గరకి రా.”

“రాను..”

“పోనీ నేనే వస్తా..”

“వద్దు.. ఏయ్ రావద్దూ.. అవ్వ్..”

నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి లాక్కున్నాడు.

“వదులు..ప్లీజ్..”

“చెప్తే వదులుతా.. లేకపోతే నేనే తెలుసుకుంటా..”

“అలా నడుము తడిమితే తెలియదు..”

“పోనీ ఇక్కడ పట్టుకుంటే తెలుస్తుందా?”

“ఏయ్.. ఇస్స్..”

నా  వీపును తడిమేసి “బ్రా వేసుకోలేదు కదా..”

“మ్మ్..పెద్ద కనుక్కున్నావులే..”

“.. ఇంకా పేంటీ..”

“అవ్వ్.. అక్కడ చేతులు వెయ్యకూ..”

“వీపు మీద వేస్తే పరవాలేదు గానీ, అక్కడ వేస్తే ఇబ్బందా?”

“అయ్యో..ప్లీజ్.. ప్లీజ్..”

“సరే, వెయ్యను కానీ, చెప్పు.. వేసుకున్నావా, లేదా?”

“ఇస్స్.. అబ్బా.. వెయ్యలేదు, సరేనా!”

“ఏదీ.. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోనీ..”

“ఇస్స్.. లేదని చెప్తే నమ్మాలి..”

“గుడ్ గర్ల్.. “

“మ్మ్.. ఇక వదులు.. తిందాం..”

వదిలేసాడు. తినడం మొదలు పెట్టాం. తింటూనే మధ్యమధ్యలో అతన్ని చూస్తున్నా. అంతలోనే చూపు తిప్పేసుకొని ముసిముసిగా నవ్వుకుంటున్నా. 

“ఎందుకు నవ్వుతున్నావ్??”

“ఏం లేదు. ముందు తిను.”

“మ్మ్.. తిన్నాక ఏం చేద్దాం?”

“పడుకుందాం..”

“నిజంగా!! ఎక్కడా?”

నేను  అతని  కళ్ళలోకి చూసి, మళ్ళీ కళ్ళు దించుకొని, “నీ బెడ్ రూంలో నువ్వూ, ఇక్కడ హాల్ లో నేనూ..”

“అబ్బా.. వంటరిగా బోర్ కొడుతుంది అక్కడ..”

“మరి ఏం చేస్తావ్?”

“ఇక్కడ హాల్ లో పడుకోనా!”

“మ్మ్.. పడుకొని??”

“నీతో కబుర్లు చెప్తా..”

ఎంతసేపూ?”

“నువ్వు ఒప్పుకుంటే తెల్లార్లూ..”

“మరి పొద్దున్న ఆఫీస్ కి వెళ్ళవా?”

“రేపు లేదు.. చెప్పు..”

“మ్మ్.. ముందు వంటగది సర్దుకొని, అప్పుడు ఆలోచిద్దాం.”

“పద.”

“ఎక్కడికీ?”

“కిచెన్ కి.. సర్దుకుందాం..”

“వద్దు బాబోయ్.. నేనే సర్దుకుంటా.. నువ్వు కాసేపు నీ పని చూసుకో..”

“నా పని నిన్ను చూడడమే..”

“పోకిరి పోకిరి..” అని తిడుతూ గిన్నెలు తీసుకొని వెళ్లి, కడగసాగాను. అతను బయటనుండి చూస్తూ ఉన్నాడు. మధ్యమధ్య లో చూపులు విసురుతూ ఉన్నాను. కడగడం అయిన తరవాత, వాటిని సర్దుతూ మళ్ళీ ఒక చూపు విసిరాను. అసలు అలా ఎందుకు చూస్తున్నానో నాకే తెలియడం లేదు. ఇక ఆ చూపులకు తట్టుకోలేక అనుకుంటా,  తన గది లోకి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పటికే సర్దడం పూర్తి చేసేసాను. అంతలో అతను లోపలకి వచ్చాడు. నేను  కిచెన్ గట్టుకు ఆనుకొని నిలబడి 

“రావద్దన్నాగా! ఎందుకు వచ్చావ్?” అన్నాను.

“నేను రాలేదు. నీ చూపులే నన్ను రమ్మన్నాయ్..”

“నేనేం చూడలేదు..”

“నిజం చెప్పు.. .”

నా  నడుము పట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.

“అవ్వ్.. నిజమే చెప్తున్నా.. ఇస్స్.. అలా గిల్లకు.”

“అబద్దం చెప్తే అలానే గిల్లుతా..”

“అబ్బా.. చూసాను, అయితే ఏంటీ?”

“నువ్వు చూస్తుంటే, నాకు ఏదోలా అవుతుంది..”

“ఏదోలా అంటే?”

“అదోలా.. నిన్ను ఏదో చెయ్యమంటుంది..”

“ఏం చెయ్య మంటుందో??”

“ఏంటా..” అంటూ చటుక్కున నా  పెదాలపై ముద్దు పెట్టేసాడు.

“మ్మ్.. ఇది రోజూ చేస్తుందేగా..” అన్నాను టీజ్ చేస్తూ.

“అయితే కొత్తగా ఏమయినా చేయనా!”

“ఏం చేస్తావ్?”

మెల్లగా నా బుగ్గ నాకాడు.

“ఇస్స్.. ఇదీ చేసేసావ్..”

ఈసారి నా  చెవిని చిన్నగా కొరికాడు.

“అహ్హ్.. చాలింక..”

“ఇంకా చాలా చేయాలని ఉంది.”

“ఆఁ.. ఉంటుందిలే.. కానీ అన్నీ అప్పుడే చేసేయకూడదు.”

“అన్నీ అంటే??” అంటూ, అతని  చేతుల్ని నా  పిర్రలపైకి జరిపి, చిన్నగా నిమిరి, ఒకసారి మునివేళ్ళతో నొక్కాడు.

“ఇస్స్.. అబ్బా.. ఇలాంటివే..” అన్నాను  నా  పిర్రల మీద నుండి అతని చేతుల్ని తీసేస్తూ. అతను ఆ చేతులతో మళ్ళీ నడుము మడతలు పట్టుకొని నలుపుతూ “పోనీ ఇలాంటివీ??” అన్నాడు.

“ఇస్స్.. వద్దు హరీ.. అలా చేయకు..”

“ఎందుకో..”

“నీ పిన్ని నడుము నలిగి పోతుందిరా..అసలే బక్క నడుము కదా..”

“అందుకేగా నలుపుతుంది..బక్క నడుముని బలంగా చేద్దామనీ..”

“అంత అర్జెంట్ గా దానికి బలం పెంచడం దేనికో..”

“పని చేస్తున్నప్పుడు తట్టుకోవాలిగా..”

“ఇస్స్.. హబ్బా.. ఏ పనీ??”

“ఏం పని అంటే..”

“ఇస్స్.. బాబోయ్ చెప్పొద్దు..హబ్బా..ఇలా చేయకురా..”

“పోనీ ఇలా చేయనా!” అంటూ నన్ను విసురుగా తన  మీదకి లాక్కున్నాడు. అసలే అండర్ వేర్ లేదేమో, అతని బుజ్జిగాడు గట్టిగా గుచ్చుకున్నాడు.  “అవ్వ్..” అని అరిచి, “సిగ్గు లేకుండా ఏంటిదీ? వదులూ..” అంటూ, అతన్ని వదిలించుకొని హాల్ లోకి పారిపోయాను . అతను  నా  వెనకే వచ్చేసాడు. “అమ్మో.. నువ్వు ఇక్కడ వద్దు. నీ రూంలోకి పోయి పడుకో..” అంటూ అతని వీపు మీద చేతులువేసి, నెట్టుకుంటూ బెడ్ రూం లోకి తోసి, తలుపు వేసేసి, “పొద్దున్న వరకూ బయటకి వస్తే తంతాను.” అనేసి వెళ్ళిపోయాను. అతను  నవ్వుకొని పక్క ఎక్కేసాడు.

8c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Gaayathri Pinni – 3,  గాయత్రి పిన్ని , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Gaayathri Pinni

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button