Geetha - (Dhatena)ITACHI639

Geetha – (Dhatena) – 3 | గీత – (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

Geetha - (Dhatena) - 3 | గీత - (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

Geetha – (Dhatena) – 3 | గీత – (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

 రచన – ITACHI639

3. As personal mentor

రెండు రోజుల తరువాత,

గీత: FA 1 కి అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చెయ్యని వారు నిల్చోండి.

క్లాస్ లో ముగ్గురు నిల్చున్నారు. భరత్, పార్ధు, కిరణ్

గీత: మీరు ముగ్గురూ రేపు మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకొని రండి.

అప్పుడే బెల్ కొట్టారు, పీరియడ్ అయిపోయింది. గీత తన పుస్తకం పర్సు పట్టుకుని క్లాస్ బయటకి వెళ్తుంది. భరత్గీత వెనకే వెళ్ళాడు.

ముందు గీత పచ్చ కాటన్ చీరలో నడుస్తుంటే వెనక ఆ వొంపులుచుస్తూ అడుగేస్తున్నాడు. గీత కుడి కాలుముందుకు వేస్తే కుడి పిరుదు పైకి లేచి ఎడమది వాలుతూ, ఎడమ కాలు వేసినప్పుడు కుడి వైపు అలా జెడ రెండుసొంపులనూ తాకుతూ ఉంటే, ఆ బెత్తడి కనిపించే తెల్లని నడుము చర్మాన్ని చూస్తూ సోయితప్పివెంటపడుతున్నడు. అలా పైకి చూసాడు, ఆ విపులో కుడి రెక్క బొక్క గీత చెయ్యి ముందుకూ వెనక్కూ పోయినాకొద్ది దాని మీద పుట్టు మచ్చ ఒకసారి జాకిటి లోపలికి ఒకసారి బయటకి కనిపిస్తూ ఉంది. 

 స్టాఫ్ రూమ్ దాకా పోయాడు, ఆరోజు స్టాఫ్ రూం లో మిగతా ఉపాధ్యాయులు ఎవరూ లేరు. టేబుల్ మీద అటుమూడు బుక్కులూ, గీత కూర్చున్న వైపు రెండు బుక్కులూ, మధ్యలో ఒక కాగితాలు మరియు కలాల డబ్బా. ఒక గ్లోబ్బొమ్మ, ఇంగ్లీష్ సార్ మధ్యలో ఆపేసిన ఒక రిజిస్ట్రార్ దాని మధ్యలో కొన్ని కాగితాలు ఉన్నాయి. రెండు మూడుకప్బోర్డ్స్, ఒకదానికి తాళం ఉంది.

 గీత వెళ్లి టేబుల్ ముందు కూర్చొని, ఫోన్ తీసి ఒకసారి గౌతం తో మాట్లాడాలి అనుకుంది. అలా కూర్చున్న గీతనుచూస్తుంటే పక్కలకు నడుము కొద్దిగా కనిపిస్తూ, సగం కనిపించే చన్ను పొంగులు కూడా ఊరిస్తున్నాయి. అప్పుడేఅటువైపుగా ఎవరో వెళ్లినట్టు అనిపిస్తే మైకం లోంచి తేరుకున్నాడు. భయంతో డోర్ దగ్గరే చప్పుడు చెయ్యకుండానిల్చున్నాడు. భరత్ తన వెనక వచ్చిన సంగతి గీత కి తెలీదు. అక్కడంతా కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఉంది. గట్టిగాఊపిరి తీసుకుని, 

భరత్: మిస్…..

హఠాత్తుగా అలా పిలిచేసరికి జనికింది. భరత్ వైపు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని, ఛాతీ మీద చెయ్యేసుకుని చూసింది. అలా చూడగానే ఆ అందమైన మొహం, నక్షత్రాలు కొర కళ్ళు, లిప్ స్టిక్ లేని గులాబీ రెమ్మల సున్నితమైన పెదాలుచూసి ఒకసారి బిగుసుకుపోయాడు.

అక్కడ తలుపు దగ్గర బక్కగా చామంచాయ మొహంతో చిన్న కళ్ళు, మొహంలో కొంచెం ఆందోళనా, మంచి మిలటరీకట్టింగ్ చేసుకున్నా చిన్న జుట్టూ, గీత కంటే రెండు అంగుళాల పొడవు, చేతిలో టై నలుపుకుంటూ, స్కూల్యూనిఫాం లో నిల్చున్నాడు. 

గీత: ఏంటి….?

ఎదో ఊహలో ఉన్నాడు, అలా బిగుసుకుపోయి ఉండడం చూసి, 

 గీత: ఓహ్ భరత్ ఏంటీ?

అని కాస్త అరుపుగా పిలిచింది, టక్కున తెలివికి వచ్చి 

భరత్: అదీ మిస్ మరీ

గీత: చెప్పు ఏంటీ నీకు ఇప్పుడు సోషల్ క్లాస్ ఉందిగా పో, ఇలా క్లాస్ మధ్యలో వస్తారా?

తల కిందకి వేసుకుని నోరు విప్పాడు

భరత్: మిస్ మా వాళ్ళు నాకు అసైన్మెంట్ షీట్స్ కోసం డబ్బులు ఇవ్వలేదు, అంటే ఈ నెల ఇంట్లో డబ్బులుకూడలేదు, అందుకని.

అది విని గీతకి మనసు కదిలింది, అయినా సరే అసైన్మెంట్ చేసి తీరాల్సిందే కదా 

గీత: అవునా కానీ అసైన్మెంట్ చెయ్యాలి భరత్, మీకు ఈ మార్క్స్ కూడా బోర్డ్ ఎగ్జాం లో కలుపుతారు.

భరత్: తెలుసు మిస్

గీత: ఇదంతా కాదు రేపు మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకునిరా

భరత్: అదే మిస్ వాళ్ళు రాలేరు, అంటే మా అమ్మ  ప్రొద్దున్నే ఇళ్లలోకి పోతుంది, మా నాన్న కూరగాయల కొట్టుఅందుకని

గీత: భరత్ ఇది నేను చెప్పేది కాదు ప్రిన్సిపాల్ గారే అసైన్మెంట్ చెయ్యని వాళ్ళ తల్లితండ్రులను పిలవమని చెప్పారు. అందుకే రేపు మీ పేరెంట్స్ లో ఎవరో ఒకరిని వీలు చూసుకుని ఒకసారి నన్ను కలవమని చెప్పి రమ్మను, 11 గంటలకు అప్పుడు నేను free ఉంటాను.

భరత్: సరే మిస్.

అని వెళ్ళిపోయాడు.

ఇక భరత్ వెళ్ళాక గౌతం కి ఫోన్ కలిపింది.

గౌతం: good morning మేడం గారు ఏంటి సంగతీ

గౌతం అలా అనగానే గీతకి సిగ్గేసింది,

గీత: అబ్బో నన్ను మేడం అంటున్నరెంటి బాబు

గౌతం: స్కూల్ లో మేడం వే కదా

గీత: హ్మ్మ్ ….అయినా good morning ప్రొద్దున్నే చెప్పారుగా తమరు

గౌతం: ఏ మళ్ళీ చెప్తే తప్పా

గీత: సరే ఎం చేస్తున్నావు

గౌతం: ఏముంది work చెయ్యడం submit చెయ్యడం అంతే బోరింగ్ లైఫ్

అలా గౌతం తో గోర్లుకొరుక్కుంటూ మాట్లాడుతూ కొంత సమయం గడిపింది. ఈలోగా తన ఇంకో క్లాస్ కి వెళ్ళే టైంఅయ్యింది.

గీత: డార్లింగ్ నేను వెళ్ళాలి సాయంత్రం కాల్ చేస్తా

గౌతం: ఒక కిస్ ఇవ్వు

గీత: నేను స్కూల్ లో ఉన్నా

గౌతం: ఏం కాదు ఇవ్వు 

తనని ఎవరైనా చూస్తున్నారా అని అటూ ఇటూ చూసి, ఫోన్ పెదాలకి తాకిస్తూ ఉమ్మ అని శబ్ధం చేసింది.

గీత: సరేనా bye

ఇక 7th class కి వెళ్ళింది.

సాయంత్రం, ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది, ఆ కిరాణా కొట్టు వాడు తననే గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు, అదిగమనించి తల కిందకి వేసుకుని, ” దొంగ సచ్చినోడ తినేస్తావెంట్రా అలా చూస్తున్నావు నీ కళ్ళు మండ ” అనితిట్టుకుంది.  దాటుకుని వెళ్ళిపోయింది. కొట్టు బయటకి వచ్చి మరీ గీత నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే వెనకచూస్తున్నాడు.

కీకి అని వాహనాల శబ్దం, ఒక చిరిగిపోయిన పోస్టర్ ముక్క గాలికి కొట్టుకుపోతుంది, డివైడర్ మీద  ప్రభుత్వంనాటిన మొక్కలు, కొన్ని రెందస్తుల ఇల్లులూ కొన్ని నాలుగంతస్తుల భవనాలు. 

[Image: 2-C8-F6-CFD-7-C16-471-A-9-E30-6-CB0-F21-E5997.jpg]

గీత కి రోడ్డు పక్కన ఒక ఇంటి గేట్ ముందు చిన్న గులాబీ మొక్క దానికి రెండు పూలు పుసాయి. ఒకటితెంపుకుందాం అని మోకాళ్ళు వంచూతూ వంగి కూర్చొని తెంపుతుంటే, అప్పుడు గీత ఎడమ వైపు నడుముమడత, సన్ను వొంపులు ఒకవైపు వాడికి కనిపించాయి. 

 కామంతో మోడ్డ లేచింది, దాని మీద చెయ్యి పెట్టుకుని లుంగీ మీద నుంచే నొక్కుకుంటూ గీత నే చూస్తున్నాడు. 

గీత ఒక పువ్వు తెంపుకుని లేచి వయ్యారంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది.

ఇది ఇలా ఉంటే గీత కి తెలీని ఇంకో సంగతి ఏంటి అంటే భరత్ రోడ్డుకి అటు వైపు నడుస్తూ గీత వెంటపడ్డాడు, గీత గులాబీ పువ్వు తెంపుకోడం చూసాడు. తిరిగి వెనక్కి మరిలి వాళ్ళింటికి వెళ్ళిపోయాడు.

గీత ఇంటికి వెళ్లేసరికి పక్కింటి ఉదయ్ తన బండి గేట్ లోపల పెడుతూ గీత ని చూసాడు, గీత కూడా చూసింది,  ఒక చిరునవ్వు చేసాడు, గీత కూడా తను నవ్వాడు అని ఒక నవ్వు విసిరింది.

ఉదయ్ ఒక govt job చేస్తూ ఉంటాడు, 37 వయసు, ఒక 10 ఏళ్ల కొడుకూ ఉన్నాడు. కొంచెం నల్లగా భారీగాఉంటాడు. 

 ఇంటి ముందుకు వచ్చాక, 

ఉదయ్: ఏం గీత బాగున్నావా?

గీత: ఆ బావ. అక్క ఏం చేస్తుంది?

ఉదయ్: అక్క వాళ్ళ అమ్మొల్లింటికి వెళ్ళింది, కలిసి వస్తాను అని ఇప్పుడే స్టేషన్ లో దింపి వచ్చాను. రేపుసాయంత్రం వరకు వస్తుంది.

గీత: ఓహ్ అవునా…సరే ఉంటాను.

ఉదయ్: గీత అదీ….

అని కాస్త ఇబ్బంది పెడుతూ ఆగాడు, గీత ఎందుకా అని చూస్తూ,

గీత: ఏమైంది బావ?

ఉదయ్: అది ఇంట్లో టీవీ పాడయ్యింది, 9 గంటలకు నేను ఈటీవీ వార్తలు చూస్తాను.

గీత: ఆ తెలుసు బావ మా టీవీ లో చూడు

ఉదయ్: అదే అడుగుదాం అనుకున్నా సరే.

నవ్వుతూ వెళ్ళింది.

గీత లోపలికి వెళ్లి, బాగ్ పక్కన పెట్టి, బాత్రూం కి వెళ్లి మొహం చేతులు కాళ్ళు కడుక్కుని, చీర మార్చుకుని, పనులుచేసుకుంది. చీకటయింది, తిన్నది కూడా, టీవీ ముందు కూర్చుని, ఉంటే ఉదయ్ వస్తాడు అని గుర్తు చేసుకుంది. వెంటనే తన్నాక అక్కడే వదిలేసిన పల్లం తీసి, వంట గదిలో సింక్ లో వేసి వచ్చి సోఫా లో ఉన్న బాగ్ లోపలపెట్టింది. 

9 అయ్యింది, ఉదయ్ రానే వచ్చాడు. గుమ్మం దగ్గర నిలబడి

ఉదయ్: గీత ఉన్నావా లోపలికి రావచ్చా

వంట గదిలో కొన్ని నీలు తాగి బయటకి వస్తూ 

గీత: ఆ రా బావ, ఇక్కడే ఉన్నాను

ఉదయ్ వచ్చి సోఫా లో లుంగీ కాస్త సరి చేసుకుని కూర్చున్నాడు.

ఉదయ్: ఈటీవీ పెట్టవా?

గీత రిమోట్ తీసుకుని ఛానల్ మార్చి ఈటీవీ పెట్టింది. 

TV ” ఈ నాటి ముఖ్యాంశాలు ” 

గీత అక్కడే పక్కన సింగిల్ సీట్ సోఫాలో రేపు చెప్పే పాఠం నోట్స్ పట్టుకుని కూర్చుంది.

——————————

ఇక్కడ ఇంట్లో భరత్ వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ లో Instagram open చేసి, reels చూస్తూ ఉన్నాడు.

” సీన్ సికందర్ మాడల్, నడుస్తే దద్దరిల్లె ఈలాల్, మాడల్ మాడల్ సిద్దిపేట్ మాడల్…… సిద్దిపేటోల్లంటర్ర బాబు.. ” 

అది చూసి నవ్వుకుని, భరత్: ఆ మమ్మల్ని కరీంనగర్ ఒళ్ళు అంటరు అయితే ఎంద్రా….

ఇంకో రీల్ చూసాడు, 

” ఏమనుకుంటున్నారు రా సాయి… సాయి… సాయి గాడు చూడాలా అమ్మాయి ఫ్లాట్ కావాలా…” 

భరత్: ఒరిని అయ్య, నీ మొకం చూస్తే ఫ్లాట్ కాదు వాంతి చేసుకుంటారు….ఎందుకు తీస్తారా బాబు ఇవి

అని నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు. భరత్ చదువుకొకుండా నవ్వుకుంటూ గంట నుంచీ ఫోన్ లో ఉండడం చూసి వాళ్ళనాన్న,

శ్రీనివాస్: రేయ్ ఏమైంది చదువు, ఫోన్ ఇటివ్వు

భరత్: నాన్న ఒక్క పది నిమిషాలు చదువుకుంటా ప్లీజ్ ప్లీజ్…

అని మారాం చేస్తే వాళ్ళ నాన్న అలా బయటకి వెళ్ళొస్తా అని పోయాడు.

భరత్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటే అప్పుడే ఒక స్టార్ హీరోయిన్ gym వీడియో పెట్టింది. ఎర్రగా జబ్బలు, నడుముకనిపించేలా చెమట కక్కుతూ మోసపోసుకుంటూ Pullups చేస్తూ ఉంది. అప్పుడు ఆమె సంకలు కనిపిస్తున్నాయి. భరత్ కి సంకలు చూడడం అంటే పిచ్చి. అలా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆమె gym చేస్తూ మొహంలో రకరకాల కవళికలుఇస్తుంది. చాలా కసిగా ఉంది. ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉంటే ఆమ్ సళ్ళు ఉబ్బుతూ ఉన్నాయి. చూస్తూ ఉంటే వీడికిఊపిరి పెరుగుతుంది. ఆమెని అలా చూస్తుంటే భరత్ కి కసి పెరిగి మోడ్డ లేచింది.

[Image: A7757-FEA-8-AAE-4-F41-BAD9-E818-B99-C8-EFE.jpg]

అటు చూసాడు, వాళ్ళమ్మ ఎదో పని చేసుకుంటూ ఉంది. వాళ్ళమ్మ చూడట్లేదు కదా అని సౌండ్ మూట్ చేసి, ఫోన్ పట్టుకుని bathroom కి పోయాడు. పోయి మళ్ళీ హీరోయిన్ విదో పెట్టుకున్నాడు. ప్యాంట్ underwear కిందకిలాగి, వాడి పొడవు గట్టిగా నిగిడిన మొడ్డని ఎడమ చేత్తో పట్టుకుని, కుడి చేతిలో ఫోన్ లో ఆ వీడియోచూస్తున్నాడు. ఆమె అలా మూతి ఉఫ్ ఉఫ్ అంటూ gym చేస్తుంటే ఆ సంకలు మెడలు, గుద్ధ ఆకారం చూస్తూమోడ్డ కొట్టుకుంటున్నాడు. ఆమె అలా deadlift చేస్తూ వొంగుంది అంతే కసిగా చనుచీలిక కనిపించింది, ఇంకావేగంగా ఊపుకుంటున్నాడు. ఫోన్ మొహం దగ్గరికి తీసుకుని ఆమె ను ఫోన్ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. 

సమ్మగా మొడ్డని ఇంకా కసిగా ఊపుతూ వీర్యం అంతా బాత్రూం లో గోడ మీద కసిగా చిమ్మాడు.

——————————————

అక్కడ ఉదయ్ వార్తలు చూస్తూ ఉంటే గీత నోట్స్ చూసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు టీవీ చూస్తుంది. 

ఉదయ్: గీత కొన్ని నీళ్ళిస్తావా?

గీత: ఆ ఇస్తాను

అంటూ లేచి వంట గది వైపు నడుస్తుంటే కళ్ళు పెద్దవి చేసి కసిగా గీత వెనక గుద్దలని చూస్తున్నాడు. 

” అబ్బా ఏముంది ఇది దీని మొగుడు కూడా ఇక్కడ లేడు, సుకాపడుతుందో లేదో. దీనమ్మ ఇదే గానీ నా పెళ్ళాంఅయితే ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టి మరీ రోజంతా దెంగుతూ ఉంటా. అసలు ఒక రాయి వేస్తే ” 

అనుకుంటూ లేచాడు, మెల్లిగా వంట గది వైపు వెళ్ళాడు. గీత ఫ్రిడ్జ్ లోంచి bottle తీసి, గిలాసలో పోస్తుంది. ఉదయ్ రావడం చూసింది.

గీత: అయ్యో బావ నువ్వే వచ్చావా నేను తెస్తున్నా

ఉదయ్: అది కాదు మీ ఇల్లు చూద్దాం అని. చాలా కర్చుచేసి కట్టించాడు మీ ఆయన

గీత: ఏమో బావ నాకేం చెప్పలేదు. నాకూడ వచ్చీ రాగానే ఇల్లు బాగా నచ్చింది, ఇగో

అంటూ గ్లాస్ ఇచ్చింది. ఉదయ్ కావాలనే గీత వేళ్ళకి తన వేళ్ళు తాకిస్తూ తీసుకున్నాడు. గీత bottle ఫ్రిడ్జ్ లోపెట్టింది. నీళ్ళు తాగుతూ గీత మెడలే చూస్తున్నాడు. ఇటు తిరిగింది, ఉదయ్ నీళ్ళు తాగి గిలాస పక్కన పెట్టాడు.

గీత: రా బావ నీకు మా ఇల్లు చూపిస్తా అంటూ బెడ్ రూం కి తీసుకెళ్ళింది. బెడ్రూమ్ తలుపు దగ్గర గీత నిలబడితేకావాలనే గీత కి తన ఛాతీ తగిలిస్తూ లోపలికి వెళ్ళాడు. గీత ఒక్కసారి ఆ స్పర్శ కి పిడికిలి బిగించింది. 

ఉదయ్: బాగుంది బెడ్ రూం పెద్దగా సరే నేను వెళ్ళొస్తా

అంటూ బయటకి వస్తూ 

” ఏం చెయ్యాలి, ఎలా గొడవ చేస్తే కష్టమే, దీన్ని ఎలా బుట్టలో వేసుకోవాలి ” 

అనుకుంటూ ఆలోచిస్తూ, బయటకి వస్తు కావాలని చెయ్యనట్టే కావాలని చేస్తూ ఒక వెనిలి గీత నడుముకి తాకిస్తూవచ్చాడు. గీత కి సర్రుమంది. కళ్ళు మూసుకుని పెదవి చప్పరించింది. అది ఉదయ్ చూసాడు. కానీ తొందర పడితేలేని సమస్య వస్తుంది అని ఇక వెళ్తున్నాడు.

గీత కి పడక పడక ఒక మొగాడు స్పర్శ అలా తాకేసిరికి ఒంట్లో వేడి పుటటింది, అది కూడా తను మొన్న చూసిన ఆకసి గాడి చెయ్యి. వాడి దున్నుడు చూసి తనకి కూడా అలా దున్నించుకోవాలి అన్న కోరిక పుట్టింది. 

” అబ్బా పోవే వాడిని ఆపు, నీ మొగుడు లేడు, వాడి పెళ్ళాం లేదు, వాడు నువ్వు ఒంటరిగా పడుకుంటే ఒరిగేదిఏమీ లేదు, ఆపు వాడిని, ఈ  కాలంలో ఇవన్నీ మామూలే ” 

” చీ నేనేంటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను. తప్పు, అదేదో చూసుకోకుండా తాకింది చెయ్యి దానికే లే వద్దు ” 

అని తన మనసులో ఆలోచనలు అణచివేసింది. వెళ్తూ ఉండగా ఉదయ్ ఒకసారి ఆగి వెనక్కి తిరిగాడు. 

ఉదయ్: అవును మీ ఆయన ఎప్పుడు వస్తున్నాడు గీత?

గీత తన ఆలోచనలలో తను తదపడుతూ, ” అది 9వ తారీకు వస్తా అన్నాడు బావ ఎందుకు? ” అంది

ఉదయ్: ఏం లేదు ఊరికే.

” వాడు వచ్చి వారం ఉండి పోతాడు, మళ్ళీ 4 నెలలు రాడు, వచ్చి పోని మళ్ళీ ఆ నాలుగు నెలల్లో ఇలాంటిఅవకాశం రాకుండా ఉంటుందా అప్పుడు చూద్దాం. “

————————————————————

అక్కడ భరత్ తిని నిద్రోతూ ” అసలు ఆ హీరోయిన్ కాదు మా గీత మిస్ ఉంటది, అబ్బా ఆమె ఇలా డ్రెస్వేసుకుంటే ఇంకేమైనా ఉందా. ఏ హీరోయిన్ పనికి రాదు. ఆ బొడ్డు అబ్బ ఆ రోజు చూసా మళ్ళీ చూద్దాం అంటేకుదరట్లేదు..ఇవాళ కూడా ఆ షాప్ దాకా పోయిన. రేపు అమ్మ ని తీసుకొని పోతే అసలు ఏం చెపుతోందిఅని.భయం ఐతుంది. “

ప్రొద్దున్నే లేచి, స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని, స్కూల్ కి వెళుతూ, 

భరత్: అమ్మా 11 గంటలకు గీత మేడం. మరచిపోకు.

సుశీల: సరే కన్నా చెప్తాలే

భరత్ స్కూల్ కి వెళుతూ ఆ కిరాణా కొట్టు దగ్గర బిల్డింగ్ ముందు ఉన్న పూల మొక్కకి పూచిన ఒక గులాబీ పువ్వుతెంపాడు, ముళ్ళు గుచ్చి చూపుడు వెలికి కొద్దిగా రక్తం వచ్చింది. తూడుచుకుని పూవుని బాగ్ ముందు జీపులోపెట్టుకున్నాడు. స్కూల్ లోకి వెళ్లి ప్రయేర్ అయ్యే ముందు స్టాఫ్ రూమ్ కి వెళ్ళాడు. అక్కడ గీత ప్రేయర్ కి వెళ్ళడానికిబయటకి వస్తుంది. పిలిచాడు

భరత్: గీత మిస్ …. మిస్ ఆగండి.

వెనక్కి తిరిగి భరత్ ని చూసింది. గీత కళ్ళలోకి చూస్తే చాలు భరత్ కి మైకం కమ్ముకుంటుంది.

పువ్వు పట్టుకుని నిలపడ్డాడు. భరత్ చేతిలో గులాబీ పువ్వు చూసి, నవ్వుకుంది. కొంటెగా కళ్ళు ఎగరేస్తూ 

గీత: ఏంటి భరత్ i love you చెప్తావా ఏంటి నాకు?

భరత్ అది విని మురిసిపోయాడు. చెంపలు ఎరుపెక్కాయి. చేతులు వణుకుతున్నాయి.

భరత్: మిస్ మిస్ ఇది మీకే మిస్, బాగుంది కదా మీకు నచ్చుతుంది అని తెచ్చాను.

గీత కి భరత్ తన మీద అలా అభిమానం చూపించడం చాలా నచ్చింది. చేయి ముందుకు తెచ్చి భరత్ చేతిలో ఆగులాబీ పువ్వు ని తీసుకుంది. చిరునవ్వుతో

గీత: thanks భరత్ నిజంగా బాగుంది. నాకు rose flowers అంటే ఇష్టం.

భరత్ మౌనంగా తదపడుతూ ఉన్నాడు. 

గీత: ఏమైనా చెప్పాలా?

భరత్: మిస్ అది మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు. ఇవాళ ఈ పింక్ చీర లో ఇంకా బాగున్నారు.

అని చెప్పి సిగ్గూ భయంతో ఉరికాడు.

గీత వాడి సిగ్గుకి నవ్వుకుని గులాబీ జెడలో చెక్కుకుని ఇక ప్రయేర్కి వెళ్ళింది.

11 గంటలకు భరత్ వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది. గీత స్టాఫ్ రూం లో ఉంటుంది అని కనుక్కొని వెళ్ళింది. 

సుశీల: గీత టీచర్ అంటే మీరేనా?

సుశీల ని చూసింది, గీత: ఆ నేనే ఆండీ కూర్చోండి. మీరు?

సుశీల: నేను భరత్ అమ్మని ఎదో చెప్పాలి అన్నారటా?

గీత: అది మీ వాడు మొన్న అసైన్మెంట్ చెయ్యలేదు ఇది రెండో సారి.

సుశీల: చెప్పిండు మేడం, కానీ ఏవో సామన్లు కావాలంటా వాటికి డబ్బులు కూడలేదు. అన్నీ వాడి ఫీస్ కేపోతున్నాయి. ప్రభుత్వ స్కూల్ లో చదువుపిద్దాం అంటే వాడు నేను కాన్వెంట్ కే పోతాను అని గోల చేసాడు.

గీత: అది నిజమే కానీ కొద్దిగా మీరే కొంచెం ఎలాగోలా సమకూర్చాలి. భరత్ ని నేను రెండు నెలలుగా చూస్తున్నా సైన్స్, మాథ్స్ తప్పా మిగతావి బాగానే చదువుతాడు.. సైలెంట్ గా ఉంటాడు. 

సుశీల: అవునమ్మా వాడు ఎక్కువ దోస్తులతో కూడా తిరగడు ఇంట్లోనే ఫోన్ పట్టుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. 

గీత: చూడండి ఒకటి FA 1 assignment కి ఇంకా రెండు రోజులు ఉంది ఇవాళ చెయ్యమని చెప్పండి. మీ వాడుscience లో వీక్, మాథ్స్ కూడా సగం సగమే మార్కులు వస్తాయి. ఎక్కడైనా tution కి పంపించండి, ఇప్పుడుకూడా ఇలా ఫోన్ పట్టుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటే ఎలా పదో తరగతి, మంచి మార్కులు రాకపోతే మంచి కాలేజ్ కిపోలేడు.

సుశీల: చూస్కుంటాం మేడం. ఇక నేను కూడా వాడికి ఎక్కువ పని చెప్పకుండా ఇంట్లో చదువుపిస్తాను.

గీత: మంచిది. ఫోన్ అసలు ఇవ్వకండి ఈ కాలం ఫోన్ వల్లే చేడిపోతున్నారు.

సుశీల: సరే మేడం ఇంకేదైనా చెప్పాలా?

గీత: ఏం లేదమ్మా అంతే బాబు బాగా చదువుకుంటే స్కూల్ కి అయినా మా టీచర్స్ కి అందరికీ మంచి పేరువస్తుంది అంతేగా.

గీత 10th class కి వెళ్ళింది. భరత్ సైలెంట్ గా కూర్చున్నాడు. 

” అమ్మ వచ్చిందో లేదో మిస్ ఏం చెప్పిందో ఏంటో “

హరీష్: రేయ్ మిస్ వచ్చింది నిల్చో,

అందరూ: good morning మిస్

గీత: ఆ కూర్చోండి, భరత్, కిరణ్ మీ పేరెంట్స్ వచ్చారు ఇంకో 3 డేస్ లో అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చెయ్యాలి లేకపోతే మీకుinternals లో మార్క్స్ రావు.

ఇద్దరూ సరే అన్నట్టు తలుపుకుంటూ కూర్చున్నారు. 

గీత తల్లో గులాబీ చూసాడు. తను ఇచ్చిన పువ్వు గీత పెట్టుకోవడం నచ్చి సంతోషించాడు. 

గీత: భరత్ రా బోర్డ్ తుడువూ నేను అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను

భరత్ లేచి వెళ్ళి డస్టర్ తీసుకుంటూ, చిన్నగా గీతకి మాత్రమే వినిపించేలా

భరత్: మిస్ మీరు జెళ్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగున్నారు. 

భరత్ తనని అలా పొగడడం చాలా నచ్చింది. తనలో తాను సిగ్గుతో మురిసిపోయింది. గీత అటెండెన్స్తీసుకుంటూ ఉంటే భరత్ నిదానంగా చాల్క్ పొడి దుమ్ము లేవకుండా తుడిచాడు. వెనక్కి తిరిగి బెంచ్ కి పోనికిగీత అనుమతి కోసం నిలపడి వెనక నుంచి గీత వీపులో పుట్టుమచ్చ చూస్తున్నాడు.

భరత్ గీత ని చూడడం హరీష్ చూసాడు, నవ్వుతూ రారా అన్నట్టు సైగ చూసాడు. భరత్ ఆగు అన్నట్టుచూసాడు. 

గీత: సరే వెల్లు కూర్చో భరత్.

గీత పాఠం చెప్తూ ఇటు తిరిగినప్పుడు చూస్తే భరత్ తన మెడ వంక చూస్తున్నట్టు అనిపించింది. అటు తిరిగింది. మరోసారి ఇటు తిరిగితే అదే చూపు. భరత్ ని చూసింది, మొహం తిప్పుకున్నాడు. అర్థం అయ్యింది తన్నే  చూస్తున్నాడు అని. గీత అటు తిరిగి చెయ్యి పైకి ఎత్తి రాస్తుంటే చెయ్యి ఎత్తినందుకు జాకిటి కొంచెం పైకి లేచి బెత్తడుకనిపించే నడుము ఇంకో అంగుళం ఎక్కువే కనిపిస్తుంది. ఆ పాలమీగడ చర్మాన్ని చూస్తూ ఆ సమయం అంతాగడిపాడు. అయిపోయాక గీత భరత్ ని చూసింది, కానీ ఎదో అభిమానం అనుకుంది అంతే.

మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం లో భరత్ అలా చేతులు కడుక్కుని కావాలనే స్టాఫ్ రూం దగ్గర నుంచి నడుస్తున్నాడు. గీతతింటూ ఉంది. చూసి ఆగాడు. జెడలో పువ్వు అలాగే ఉంది. ఆనందించాడు.

క్లాస్ కి వెళ్ళాడు, హరీష్ బయట రెండు చాక్లెట్స్ కొనుక్కొని వచ్చి ఒకటి భరత్ కి ఇచ్చాడు.

హరీష్: అరే టీచర్ ని అలా చూడకురా తప్పు

భరత్: నేనేం చుస్తలే

హరీష్: నాకు తెలుసు రా నేను చూసినా

భరత్: ఏ పోరా

గీత తిని ఇక మధ్యానం క్లాసెస్ కి పోయింది.

రోజు గడిచాక, సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి మార్కెట్ కి వెళ్లి కూరగాయలు కొనుక్కుంది. వచ్చేదారోలో తన ఇంటి వైపుఉండే కిరాణా కొట్టు ఇవాళ మూసి ఉంది అని ఇక ఆ స్కూల్ దారిలో ఉండే కొట్టుకు వెళ్ళింది. 

” వాడు నన్ను అదోలా చూస్తాడు, వాడి దగ్గరికి వెళ్లొద్దు అనుకున్నా వెళ్ళకతప్పట్లేదు ఛా “

గీత: ఒక చిన్న పాల పాకెట్ ఇవ్వవా?

వాడు గుడ్లప్పగించి జింక మీద పడి తినే అడవికుక్కలా చూస్తున్నాడు. వాడి చూపులు గీత కి ఇబ్బందికలిగిస్తున్నాయి. తుత్తరపడుతూ

గీత: త్వరగా ఇవ్వండి  నేను పోవాలి చాలా పనులు ఉన్నాయి.

వాడు చిన్నగా కామంగా నవ్వుతూ ఇచ్చాడు. 

Shopkeeper: ఎంటమ్మా మీరు ఇన్ని రోజులుగా చూస్తున్నా మా కొట్టుకు రారు

” చెత్తనాయాల నువ్వు ఇలా చూస్తే ఎలా రావాలి అనిపిస్తుంది రా “

గీత: అంటే ఇంటి పక్కనే ఇంకో షాప్ ఉంది కదా బాబాయ్ అందుకే ఇక్కడి దాకా నడవను.

గీత బాబాయ్ అనగానే వాడు బిత్తరమోహం పెట్టాడు. గీత లోలోపల నవ్వుకుంది. తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళింది, వాడు ఎప్పటి లాగే చూసాడు.

3ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

Geetha – (Dhatena) – 3, గీత – (దాటేనా) ,telugu dengudu kathalu, jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Geetha – (Dhatena)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button