Geetha - (Dhatena)ITACHI639

Geetha – (Dhatena) – 5 | గీత – (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

Geetha - (Dhatena) - 5 | గీత - (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

Geetha – (Dhatena) – 5 | గీత – (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

 రచన – ITACHI639

సోమవారం గీత గౌతమ్ సినిమాకి పోయారు, మంగళవారం భరత్ ని ట్యూషన్ కి రమ్మంటే ఆరోజు రాలేదు,

బుదవారం, గీత క్లాస్ లో ట్యూషన్ గురించి అడగడం ఎందుకులే అని భరత్ ని అడగకుండా ఉంది. సాయంత్రంఇంటికి వెళ్తుంటే స్కూల్ ముందు బుక్ స్టాల్ లో భరత్ ని చుూసి పిలిచింది.

గీత: ట్యూషన్ వస్తా అని నువ్వే అన్నావ్ కదా భరత్ నిన్న రాలేదే?

భరత్: మిస్ అది మా అమ్మ మంగళవారం వొద్దు అంది.

గీత: ఓహ్ అవునా. 

భరత్: ఇవాళ వస్తాను మిస్ ఉంటారుగా?

గీత: హా ఉంటాను. 6:30 కి రా

భరత్: సరే మిస్ వెళ్తాను.

ఇక భరత్ వెళ్ళాక గీత కి ఫోన్ వచ్చింది. 

గౌతమ్: గీత వస్తున్నవా?

గీత: ఆ… ఇప్పుడే స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చాను.

గౌతమ్: చాయ్ పత్తీ అయిపోయింది ఆ దారిలో ఆ సూపర్ మార్కెట్ లో కొనుక్కురా

గీత: తెస్తాను.

ఫోన్ కట్ చేసి, ముందుకు నడిచింది. ఒక ఎర్ర కార్ సూపర్ మార్కెట్ ముందు హఠాత్తుగా గీతకి అడ్డుగా ఆగింది. గీత కార్ తనకి చాలా దగ్గరిగా ఆగేసిరీ గుద్దుకుంటుందేమో అని జనికి, చేతిలో ఉన్న పర్సు కింద పడేసుకుంది. గీతకసురుకొని కార్ ని చూసింది. అందులో ఉన్న వ్యక్తి వెంటనే డోర్ ఓపెన్ చేసి, బయటకి దిగి, ” సారీ అండిచుస్కొలేదు మీరు ఒకేసారి ఇటు తిరుగుతారు అనుకోలేదు. ” అని గీత కి దగ్గరగా వచ్చి క్షమాపణ చెప్పాడు. 

అతన్నే చూస్తూ ఉంది, అతని కళ్ళలోకి చూసింది, అదే చిరునవ్వు  మొహంతో గీత కళ్ళలోకి సూటిగాచూసాడు. ఒక్కక్షణం గీత ఎదో ఆలోచనలో పడిదించి.

అతను: సారీ అండి.

అంటూ కిందకి వొంగి గీత కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పర్సు తీసి లేచి గీత కుడి చెయ్యి పట్టుకుని చేతికి అందించాడు. అతనిచెయ్యి తాకగానే తేరుకుంది. 

గీత: it’s ok it’s ok. అండి కొద్దిగా ఇలా షాప్ ముందు ఆపేసమయంలో చూస్కోండి.

అతను: హ్మ్మ్…. Ok. నేను కాస్త తొందరలో ఉండి

గీత ని పైనుంచి కిందికి చూసాడు, అతను గీత ని అలా చూడడం గీత తన కళ్ళలో చూసి గమనించింది. అతనికనుపాపలు కిందకి పోయి మీదకి వచ్చాయి. గీత ఇక లోపలికి వెళ్ళింది. గీత వెళ్తుంటే అలాగే గీత నడుము వెనకచూస్తూ, 

” ఆ ఏముంది ఆ బ్యాక్, ఛ ఏంటి నేను ” 

అని తనని తాను రెండు వేళ్ళతో మొట్టికాయ వేసుకుని, లోపలికి పోయాడు. లోపలికి వెళ్ళి కిచెన్ వస్తువుల కోసం4వ రో కి పోతే అక్కడ గీత చేతు పైకి ఎత్తి తీసుకుంటూ ఉంటే చూసాడు. గీత ఎడమ వైపు తెల్లని కొబ్బరిపువ్వులాబొడ్డు కింది కొవ్వు ముందుకి పొడుచుకుని నడుము కనిపించింది. అతను ఇబ్బంది పడిచూపు తిప్పుకున్నాడు.

” ఏం చూస్తున్నావురా కామం కామం, ఆపుకో చూడకు ” 

గీత ఆ జీలకర్ర పాకెట్ తీసుకుని ఇటు చూసింది, అప్పుడే అతను చూపు కిందకి వేసుకుని ఎదో ఆలోచిస్తున్నట్టుఅనిపించింది. మూతి తిప్పుకుని చీర కొంగు సరి చేసుకుంది. టక్కున తల పైకి ఎత్తి గీత కళ్ళలోకి చూసాడు.

గీత:——

” ఏంటి ఇతనూ నన్నే చూస్తున్నాడా లేక నాకే అలా అనిపిస్తుందా ” అనుకుని అతన్నే చూస్తూ కొంగుసరిచేసుకున్నాను. అంతే ఒక్కసారి తల పైకి ఎత్తి సరాసరి నా కళ్ళలోకి చూసాడు. ఆ చూపు ఏంటో, ఇందాకచూసినప్పుడు, ఆ కళ్ళు ఎదో కొత్తగా ఉన్నాయి. అలాంటి కళ్ళు ఎప్పుడూ చూడలేదు. కుడి కన్నులో పుట్టుమచ్చఅది నాకు కొత్తగా అనిపించింది. చూస్తే నా వయసు లాగే ఉన్నాడు. కానీ ఆ చిరునవ్వు, అతని మొహాన్ని అలాగేచూస్తు ఉండాలనిపిస్తుంది. కానీ సరి కాదు అని మొహం తిప్పుకున్నాను. వెనక్కి వెళ్ళి ఈ రో కి అటువైపు నుంచికౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే అతను కూడా కౌంటర్ దగ్గరకే వస్తున్నాడేమో మళ్ళీ హఠాత్తుగా నాకు తెలీకుండానేగుద్దుకున్నాడు. ఒక్క క్షణం నా ఎడమ భుజం అతని ఛాతీ మధ్యలో మెత్తగా నొక్కుకుంది, ఇంకోక్షణం అతని పెదాలునా నుదుటి మీద నెమలి ఈక తాకినట్టుగా తాకాయి, ఒక్క అరక్షణం నీటిలో ఈకపడినట్టు అలలు నా ఒళ్ళంతాకదిలించాయి. అప్పుడు అతడు అనుకోకుండా విడిచిన వేడి శ్వాస నా ముక్కుమీద వరిచేనులో పిల్లగాలి వీచినట్టు  తాకగానే, అప్పటికే ముక్కుమీద ఉన్న చెమట చుక్క ఆ వీచిన శ్వసకి వరి జారినట్టు కిందకి జారింది. నేను నా కాలుమెలిక పడి కుడి వైపు పడిపోతుంటే, కావాలని పట్టుకున్నాడో లేక సహాయంగా పట్టుకున్నాడో, క్షణంలో నా కుడివైపు నడుము కింద నాలుగు వేళ్ళూ అంత సడిలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా సృతిమెత్తగా సరిగ్గా నా పిరుదు పై కొవ్వుమీద పట్టుకుని నన్ను స్థిరం చేసాడు.  నేను ” ఆహ్….” అని అతడి స్పర్శ కి స్పందించాను, కౌంటర్ అబ్బాయి కాలుమెలిక పడ్డందుకు అనుకున్నాడు. నేను సరి నిల్చున్నాకా వదిలేసాడు. అంతా ఐదు క్షణాల్లో అయిపోయింది. 

అతను: ఓహ్ సారీ అండి మీరు ఇటు వస్తారు అనుకోలేదు. అనుకోకుండా జరిగింది.

నాకు ఏం అనాలో తెలీటం లేదు. చూడకూడదు అనుకుంటూనే అతడి కళ్ళలోకి చూసాను. నా మనసుస్థిరంగాలేదు, నా స్పృహలేకుండానే నా చెయ్యి జీలకర్ర ప్యాకెట్, రెడ్లబెల్ చాయ్ పత్తీ కౌంటర్ మీద పెట్టింది. నా చూపుమాత్రం అతడి కళ్ళనే ముడివేసుకుంది.

నేను అలా చూడడం తెలిసి తనలో తాను నవ్వుకున్నాడు, తన పెదాలలో చిరునవ్వు చూసాను.  కానీ ఎదోతొందరలో ఉన్నాడు అని తెలుస్తుంది.

అతను: please కొంచెం ముందు నాకు బిల్ చెయ్యరా నాకు ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది వెళ్ళాలి.

గీత: పర్లేదు చెయ్యండి ఆయన వెళ్ళాలి అంటున్నారు గా. 

అని చెప్పగానే కౌంటర్ కుర్రాడు అతనికి బిల్ చేసి పంపించాడు.

నేను కూడా ఇక తీసుకుని బయటకు ఇంటికి బయల్దేరాను.
.
.
.
.
.

గీత ఇంటికి వెళ్లేసరికి గౌతమ్ వంట గదిలో పాలు మరగపెడుతూ ఉన్నాడు. గీత లోపలికి వచ్చి చేతులుకడుక్కొనిగౌతమ్ ని చూసి,

గీత: నేను పెట్టేదాన్ని కదా జరుగండి

గౌతమ్: హ్మ్మ్….. ఎలా అయ్యింది స్కూల్?

గీత: ఎలా ఏంటి రోజూ లాగే, పో నేను తెస్తాను టీ

గౌతమ్ వెళ్ళి హాల్ లో కూర్చున్నాడు. టీ పెట్టుకుని వచ్చి గౌతమ్ కి ఇచ్చి, తను మొహం కడుక్కోవడానికివెళ్ళింది. కడుక్కొని చీర మార్చుకుని మళ్ళీ టీ వేడి చేసుకిని వచ్చి గౌతమ్ పక్కన కూర్చుంది.

గీత: ఎల్లుండి వెళ్ళక తప్పదా?

గౌతమ్: తప్పదుగా… రోజూ ఇలాగే స్కూల్ కి వెళ్లి రావడమే కాదు, వీలైతే మీ ఇంటికి వెళ్ళి కొన్ని రోజులు ఉండిరా బోర్కొట్టకుండా.

గీత: హ్మ్మ్….. అమ్మ ఫోన్ చేసింది కూడా ఒకసారి వచ్చి పొమ్మని. ఏవండీ రేపు పోయివద్దామా మీరు కూడావచ్చినట్టు ఉంటుంది.

గౌతమ్ (చిరునవ్వుతో): వెళ్దామా నీఇష్టం

గీత: అవునండీ రేపు పాయివద్దాం.

గౌతమ్: సరే.
.
.
.

కాసేపటికి భరత్ వచ్చాడు, వచ్చి గుమ్మం వద్దనుండి  ఇంట్లోకి చూస్తున్నాడు, పైకి కిందకీ చూస్తూ నిలబడ్డాడు. భరత్ రావడం గౌతమ్ చూసి పిలిచాడు.

గౌతమ్: ఏయ్ పిలగా రా లోపలికి ఏం చూస్తున్నావు. గీత టూషన్ కుర్రాడు వచ్చాడు.

 గీత వంటగదిలో బోల్లు సర్దుతూ ఒకసారి బయటకి వచ్చి, చిరునవ్వుతో,

గీత: రా భరత్ కూర్చో, నేను వస్తాను.

భరత్ ఇల్లంతా అటూ ఇటూ మెడలు తిప్పుతూ చూసాడు. ఎక్కడ కూర్చోవాలి అని అర్థం కాక టీపొడ్ పక్కనఒకప్లాస్టిక్ స్టూల్ ఉంటే కూర్చున్నాడు. అది గౌతమ్ సోఫా మీద కూర్చోమంటూ

గౌతమ్: భరత్ ఇట్రా ఆ స్టూల్ మీద కూర్చొని ఎలా చదువుతావు?

భరత్ కి సోఫా మీద కూర్చునే అలవాటు లేదు, నిజానికి ఇలాంటి ఇంట్లోకి రావడం అదే మొదటి సారి. ఇంట్లోఅమ్మ కూడా వాళ్ళ వస్తువులు ఏవి కరాబ్ చెయ్యొద్దు అని జాగ్రత్త చెప్పి పంపింది.

భరత్: లేదు సార్ నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను

గౌతమ్: నేనేం అనుకొను, రా కూర్చో, చదివేటప్పుడు ఇబ్బందిగా కూర్చోకూడదు.

మొహమాటంగానే లేచి వెళ్ళి గౌతమ్ పక్కన కూర్చున్నాడు. గౌతమ్ ఇప్పటి దాకా టీవీ చూస్తున్నాడు. 70 అంగుళాల టీవీ, అదిచూసి భరత్ అటే చూస్తున్నాడు.

” ఇంట్లో కూడా ఇంత పెద్ద టీవీ పెట్టుకుంటారా ” 

గౌతమ్ అప్పుడే టీవీ కట్టేసాడు. భరత్ ఇక బుక్కు తీసి, సోషల్ చదువుకుంటూ కూర్చున్నాడు. గౌతమ్ కి ఎదో కాల్వస్తే ఎత్తి మాట్లాడుకుంటూ బయటకి పోయాడు. గీత బోల్లు సదిరి వంట గది నుంచి కొంగు ఎడమ చేత్తో పట్టుకునినుదుట చెమట తుడ్చుకుంటూ వస్తుంది. తన పట్టీల అలికిడి విని భరత్ అటు వైపు చూసాడు. గీత కొంగు పైకిఎత్తి ఉంటే నడుము ఎడమ వైపు కనిపిస్తుంది. గీత బయట గౌతమ్ వైపు చూస్తూ ముందుకునడుస్తూ భరత్వైపు చూసేలోపు తల కిందకు వేసుకుని పుస్తకాన్ని చూసాడు. గీత వచ్చి భరత్ ఎదురుగాకూర్చుంది.

గీత: హ్మ్మ్…. తియ్యి ఇవాళ త్రిగానమెట్రీ నోట్స్

భరత్ గీత వైపు చూసాడు. చేతులు పైకెత్తి జెడ చుట్టుకుంటుంది. గీత వేసుకున్న కాటన్ జాకిటి చెమటకి తడిచిరెండు చంకల్లో తడి మరక ఏర్పడింది. అదే చూస్తూ గీత మొహం చూసాడు.  గీత అప్పుడు కుడి వైపు తలెత్తి జుట్టుముడి వేసుకుంటూ గోడ గడియారం లో టైమ్ చూస్తుంది. కిందకి చూసాడు. కొంగు పక్కకి జరిగిసగం బొడ్డుకనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి కుడి చేతి వేళ్ళు నలుపుకున్నాడూ.

గీత: అమ్మో ఏడు అయ్యింది నువ్విచ్చి అర్ధగంట అయ్యింది. ఏం కాదులే

భరత్ వెంటనే చూపుతిప్పుకుని, బాగ్ లోంచి మాథ్స్ నోట్స్ తీసాడు.

గీత: ఇవాళ 6 ఫార్ములాలు చెప్పిన రాస్కున్నావా?

భరత్: హా మిస్.

గీత: టెక్స్ట్ బుక్ లో page.no.72 తీసి మొదటి ప్రోబ్లం చెయ్యి.

నాలుగు నిమిషాలకు, భరత్ ఆ ప్రోబ్లం చేసి చూపించాడు.

గీత: చెయ్యి ఇంకోటి కూడా ఎన్ని వస్తే అన్ని

గీత లేచి భరత్ పక్కన కూర్చొని ఎలా చేస్తున్నాడో చూస్తుంది. రెండు నిమిషాలకి ఇంకా దగ్గరగా జరిగింది. గీతభుజం భరత్ కి మూడు అంగుళాల దూరంలో ఉంది. 

భరత్ రెండు చేసాడు, ఇంకోటి మొదలు పెట్టాడు. గీత కి బాగా చెమటలు పట్టేసాయి. భరత్ కి వాసనగుప్పుమనివస్తుంది. అయినా నోట్స్ లో ఫార్ములాలు చూస్తూ చేస్తున్నాడు. గీత భరత్ ఎడమ భుజం మీదచెయ్యేసింది, ఒక్కసారిగా ఎదో వాడిలోకి పాకింది. పుస్తకం మీద చెయ్యి ఆగింది. గీత తన భుజం మీద బరువుతో సోఫాలో ఇంకావెన్నక్కి జరిగి ఒరిగింది. 

ఇంకో ప్రాబ్లెమ్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. 

గీత: హ్మ్మ్…. వస్తున్నాయి ఒక్కోటి నీకు, అర్థం అయ్యింది కదా ఎలా ఫార్ములా వాడాలో

భరత్: హ్మ్మ్… మిస్

గీత: చేస్తూ ఉండూ, డౌట్ వస్తే అడుగూ

అని చెప్పి వెనక్కి వాలి ఒరిగి కళ్ళు మూసుకుంది. గౌతమ్ బయట ఉన్నాడు. గీత కళ్ళు మూసుకుంది. ఒక్కసారి ఆగిగీత వైపు తిరిగి మొహం చూస్తున్నాడు. తెల్లగా మొహం చిన్న గులాబీ పెదాలు, కొచ్చటి ముక్కు, ఎర్రటిబుగ్గలు, పెదాల కింద చిన్న సొట్ట దాని కింద ముందుకు ముద్దుగా ఉన్న గదవ. పెద్ద నుదురు, మంచిగాచెక్కిన కనుబొమ్మలుఅలా చూస్తూ నిమిషం ఉన్నాడు. 

అప్పుడే గీత కుడి చెయ్యి ఎత్తి పక్కకి సాపుకుని సోఫా గోడ మీద వాల్చింది. గాలికి చెమట ఆరింది కానీ చంకలోపెరుకున్నది ఇంకా ఉంది. చూపు ఆ తడి మీద పడింది. 

” ఆ ఆపుకో వద్దు…. కళ్ళు తెర్చిందో అంతే సంగతీ, అబ్బా ఎలా ” 

అనుకుంటూ, ఇంకాస్త ముందుకు జరిగి వొంగి, గీత చంక దగ్గర బెత్తడి దూరంలో ముక్కు పెట్టి ” ఊంఫ్ ” మని గీతచేర్మసుగందాలు పీర్చాడు. ఒక్కసారిగా భరత్ మెదడు మైకం కమ్ముకుంది. కాళ్ళ మద్యలొ రక్తస్రావం పెరిగిగట్టిపడింది.  ఇలా నాలుగు క్షణాలు అలాగే పీర్చాడు. ఆ వాసన వాడికి మత్తెక్కిస్తోంది. ప్యాంట్ లోకరెంట్ పాకి పైకికిందకి ఉబ్బుతుంది. బుక్కు అడ్డం పెట్టుకున్నాడు. వాడి ఊగుడుకి బుక్కు కూడా పైకి కిందకీ ఊగుతోంది. 

అప్పుడే గీత ప్రాబ్లెమ్ అప్పజెప్పమని చెప్పిన విషయం యాధికొచ్చి దృష్టి మర్లించుకుని పెన్ను పట్టుకుని ప్రశ్నచూస్తూచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కానీ తన భుజం దగ్గర ఉన్నా తనకిష్టమైన గీత చేతి కింది భాగం అలాఉండగా ధ్యాసనిలవలేదు. మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అనిపిస్తోంది. ఆ క్షణం గీత కళ్ళు తెరిచింది, వెంటనే ప్రశ్నని రాసాడు. ఆలోచిస్తున్నాడు. అది గీత చూసి,

గీత: ఏమైంది ఇది రావట్లేదా?

భరత్ కి తడబాటులో సమాధానం రావడం లేదో, లేక నిజంగా నే ఏం ఫార్ములా ఉపయోగించాలో తనకేతెలీడంలేదు. అవును అన్నట్టుగా తలూపాడు.

గీత చేతిలోంచి పుస్తకం తీసుకుని.  రాస్తుంది.

గీత: చూడూ, sin2@ కనుక్కోవాలి. ముందు sin@ కనుక్కోవాలి. Opposite side ఎంత?

భరత్: 16

గీత: హైపోతెనుస్?

భరత్: 24

గీత: రెండు డివైడ్ చేయి?

భరత్: 4/6 

గీత: అంటే 2/3

భరత్: అవును మిస్

గీత: హ్మ్మ్… ఇపుడు సైనా స్క్వార్ టీటా అంటే సైన్ ఎంత వచ్చింది ?

భరత్: 2/3

గీత: స్క్వేర్ చెయ్యి అంతే.

భరత్: 2*2 4, 3*3 9 అంటే 4/9

గీత: ఎస్. చూసావా సింపుల్. మాథ్స్ కష్టం కాదు భరత్ ఎక్కువ ఆలోచించాలి అంతే. ఇంకోటి చెయ్యి.

భరత్: హ్మ్మ్…

గౌతమ్ వచ్చాడు, భరత్ ని చూసి, 

గౌతమ్: చదువుతున్నాడా?

గీత: హా చేస్తున్నాడు మెల్లిగా

గౌతమ్: తెల్సా భరత్ అవన్నీ మార్కులకు అసలు ఇక్కడ పనికొస్తాయి కూడా తెలీదు.

భరత్: ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి పనికొస్తాయి సార్

గౌతమ్: ఏమో బాబు.

గౌతమ్ లాప్టాప్ పట్టుకుని బెడ్రూం కి పోయాడు. 

భరత్: మిస్ కొన్ని నీళ్ళు ఇస్తారా?

గీత: ఉండు తెస్తాను.

గీత వెళ్ళగానే గట్టిగా ఊపిరపీల్చుకున్నాడు.

భరత్: అమ్మో ఇంకా నయ్యం కింద చూడలేదు. అసలెంటీ రోజు ఇలా అయితే ఎలా. వంట గదిలో ఉన్న గీతనిచూసాడు. గీత ఫ్రిడ్జ్ లోంచి నీళ్ళు తీస్తుంది. 

” ఆ అసలు నేను చదువుకోవడానికి వస్తున్నానో ఈమెని చూడడానికి వస్తున్ననా ” 

గీత తెచ్చి నీళ్ళు ఇచ్చింది. తాగాడు.

భరత్: థాంక్స్ మిస్.

హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ దగ్గరుండి భరత్ తో చేపించింది. 

గీత: భరత్ ఇక ఇంటికి వెల్లు ఇవాళ చాలు 8:30 అవుతుంది.

భరత్: సరే మిస్ గుడ్ నైట్.

భరత్ బయటకి వెళ్తుంటే పిలిచి చెప్పింది,

గీత: భరత్ మూడు రోజులు నేను ఇక్కడ ఉండట్లేదు, నేను స్కూల్ కి కూడా రాను, నేను వచ్చాక రా.

భరత్: సరే మిస్.

ఆ తరువాత రోజు గీత పుట్టింటికి వెళ్లారు మూడు రోజులు అక్కడే ఉండి, ఇంకా వచ్చాక, ఒక రాత్రి ఉండిమరుసటిరోజు గౌతమ్ తిరిగి వెళ్ళాడు.

గౌతమ్ వెళ్లిన రోజు గీత స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు.

ప్రస్తుతం,

నిన్న గౌతమ్ దుబాయ్ కి వెళ్ళాడు, ఇవాళ గీత స్కూల్ లో కొంత దిగులుతో కూర్చుంది.

4వ పీరియడ్ లో 10th class కి పోయింది. లోపలికి వెళ్ళి బెంచ్ ముందు కూర్చొని, 

గీత: ఇవాళ క్లాస్ చెప్పట్లేదు, గాప్చుప్ గా మీకు నచ్చింది చేస్కోండి. మాట వినిపిస్తే క్లాస్ బయట నిలపెడతాను.

అందరూ సైలెంట్ గా ఉన్నారు. గర్ల్స్ లో కొందరు బొమ్మలు గీసుకుంటూ ఉంటే లాస్ట్ బెంచ్ కుర్రాళ్ళు గేమ్స్ఆడుతూఉన్నారు. 

గీత ఫోన్ తీసి, గౌతమ్ తో చాట్ చేస్తుంది.

హరీష్ ఇంకా భరత్ ఇద్దరూ దగ్గరగా కూర్చొని తలలు బెంచ్ కి ఒరిగి, వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది వాళ్లకుమాత్రమేవినిపించేలా గుసగుసలాడుతూ ఉన్నారు. 

భరత్: రేయ్ ఏమైంది రా మిస్ ఇవాళ క్లాస్ చెప్పట్లేదు.

హరీష్: నాకేం తెల్సు బే నన్ను అడుగుతావు. 

భరత్: హ్మ్మ్..

హరీష్: అబ్బా క్లాస్ చెపితే బాగుండురా

భరత్: ఎందుకూ?

హరీష్: దాని నడుము కనిపిస్తుంది కదరా

భరత్: రేయ్ మిస్ ని అది ఇది అంతవెంట్రా?

హరీష్: ఏం కాదులే. 

భరత్: అవునురా నడుము కనిపించేది ఎం ఉంటది రా ఆ నడుము

హరీష్: అబ్బా నాకైతే తను అలా ఒక్కసారి కిందకి వొంగితే అవి కనిపిస్తే అబ్బా…

భరత్: కానీ బోర్డ్ మీద రాసేటప్పుడు సంకలు చెమట కనిపిస్తుంది. ఉమ్… అక్కడ వాసన చూడాలి

హరీష్: ఛీ చెమట వాసన చుసుడెంది?

భరత్: నాకు అదే పిచ్చిలే

” అబ్బా మొన్న చూస్తేనే నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది. మళ్ళీ ఇవాళ ట్యూషన్ లో అవకాశం వస్తుందో రాదో. ” 

హరీష్: వీళ్ళ హస్బెండ్ లక్ రా.

భరత్: అవునురా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నడుము పట్టుకొచ్చూ, కిస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

హరీష్: నిజం రా. ఆ నడుము అంత తెల్లగా ఎలా ఉందిరా బాబు, మన క్లాస్ పోరిలు కూడా ఇంత సెక్సీ గాలేరు.

భరత్: అవునురా. మామ చూస్తేనే ప్యాంట్ టైట్ ఐతుంది.

హరీష్: హ్మ్మ్. అబ్బా ఛాన్స్ ఉంటే మిస్ ని ఎయ్యాలిరా

భరత్: రేయ్ అలా అనకురా తప్పు

హరీష్: ఏం కాదు. నువ్వు కూడా ఓ నడుము బాగుంది అన్నవుగా ఏ నీకు లేదా?

భరత్: అంటే ఒకసారి ఆ నడుము కిస్ చెయ్యాలి అని ఉంది.

హరీష్: ఎదోటిలే

భరత్: ఈ మిస్ ఒక 2 years ముందు వస్తే బాగుండు రా మన స్కూల్ ఈ year వచ్చింది.

హరీష్: ఎందుకు?

భరత్: మన 10త్ అయిపోతే ఇక స్కూల్ కి రాము మిస్ ని చూడము.

హరీష్: అవునురా.

భరత్: సరే ముస్కో ఇక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు తెలిస్తే బయటకి పంపిస్తా అంటుంది.

” నాకు హరీష్ తో మిస్ గురించి అలా మాట్లాడం నచ్చట్లేదు. ఏంటో వాడు అలా అంటే నచ్చట్లేదు. మిస్ మీదనాకుమాత్రమే ఫీలింగ్స్ ఉండాలి అనిపిస్తుంది. అందుకే వీడికి నేను ట్యూషన్ కి పోయేది కూడా చెప్పకుండాదాచాను. మిస్ కూడా ఎవరికీ చెప్పదు. “

క్లాస్ అయ్యాక గీత వెళ్ళిపోయింది. ఇంకాసేపు ఉంటే బాగుండు అనుకున్నారు ఇద్దరూ.

లంచ్ సమయంలో ఇద్దరూ బయటకి వెళ్లి వచ్చారు, మధ్యలో భరత్ ఆ గులాబీ తెంపాడు. అది హరీష్చూసిఅడిగాడు.

హరీష్: ఆ పువ్వెందుకు తెంపావురా?

భరత్: మిస్ కి ఇద్దాం అని.

స్కూల్ లోకి వెళ్ళాక గీత 8త్ క్లాస్ కి వెళ్తుంటే ఇద్దరూ గీత కి ఎదురుగా వెళ్ళి,

భరత్: మిస్ ఇది మీకోసమే

అని సిగ్గుగా నవ్వుతూ ఇచ్చాడు. 

గీత: ఓహ్ థాంక్స్ భరత్.

అప్పుడే అనుకోకుండా, హరీష్ నోటివెంట మాట,

హరీష్: మిస్ మీరు చాలా సెక్సీ గా ఉంటారు.

హరీష్ అసలు అలా ఎలా అనగలిగాడు అని భరత్ షాక్ అయ్యాడు.

ఆ మాటతో గీతకి చాలా సిగ్గేసింది. చూపుకిందకి వేసుకుని, 

గీత: ఓహ్ హరి టీచర్ తో అలా అంటారా ఎవరైనా?

హరీష్: కానీ మిస్ మిమ్మల్ని చూస్తే అలా అనుకుండ ఉండలేకపోయాను

గీత: ఏయ్… వెళ్ళండి క్లాస్ కి.

అని చిలిపిగా బెదిరించింది. 

ఇద్దరూ వెళ్ళిపోయారు.

క్లాస్ లో కూర్చొని, 

భరత్: అలా అన్నావేంట్రా?

హరీష్: ఏమైందీ ఉన్నదేగా చెప్పినా

భరత్: సెక్సీ అంటే మిస్ ఏమనుకుందో ఏమో.

హరీష్: మిస్ కి కోపం వస్తే తిట్టేది కదరా. నువ్వు పువ్వు ఇచ్చినవు నేను పొగిడినా అంతే.

భరత్: అంతేలే.

సాయంత్రం, గీత ఇంటికి వెళ్లేసరికి ఉదయ్ బయట వాళ్ళ వరండాలో ఉన్నాడు. గీత రావడం చూసి గుచ్చిగుచ్చిచూస్తున్నాడు. గీత ఇబ్బంది పడి, తల కిందకేసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్లి శుభ్రం అయ్యి, కాస్తతిని టీవీపెట్టుకుంది, భరత్ వచ్చేలోపు చూద్దాం అని. అప్పుడే గౌతమ్ మెసేజ్ వచ్చింది.

గౌతమ్: ఏం చేస్తున్నావు డార్లింగ్

గీత: ఊరికే కూర్చున్నా

గౌతమ్: భరత్ రాలేదా?

గీత: ఇంకా లేదు.

గౌతమ్: కాల్ చెయ్యాలా?

గీత: చెయ్యి..

వీడియో కాల్ చేసాడు.

గీత: హెల్లో చెప్పండీ

గీత టీవీ ముందు కూర్చుంది చూసి,

గౌతమ్: ఏం చూస్తున్నావ్ టీవీ లో?

గీత: ఎదో పెట్టుకున్నా అలా

గీత మొహంలో దిగులు గౌతమ్ కి తెలుస్తుంది. గీత తల్లో కురులు తిప్పుకుంటూ, అసలు ఉత్సాహంలేనట్టుమాట్లాడుతుంది.

గౌతమ్: ఏమైందే dull ఉన్నావు?

గీత: ఏం లేదు బానే ఉన్నాను

గౌతమ్: అవునా సరే.

గీత: ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకా పోలేదా?

గౌతమ్: చిన్న issue లే అలా ఫ్రీ టైం దొరికింది. ఈ పూట పోలేదు. 

గీత: హ్మ్మ్….

గౌతమ్: నేనేం తింటున్నా చెప్పుకో?

అంటూ ఒక మూత పెట్టిన బాక్స్ చూపిస్తున్నాడు. గీత అది ఎంటా అని ఆలోచిస్తుంది.

గీత: హా ఏంటి అంత స్పెషల్?

మూత తీసి చూపించాడు.

గౌతమ్: పూతరేకులు

గీత: దుబాయ్ లో కూడా దొరుకుతున్నాయా ఇవి

గౌతమ్: లేదు లేవే ఇక్క నా పక్క ఫ్లాట్ లో ఒకరు కొత్తగా వచ్చారు. వాళ్ళు ఇవాళ పాలు పొంగిచుకుని మనతెలుగువారే ఇచ్చారు రెండు డబ్బాలు.

గీత: ఉమ్మ్…ఇంకెంది కుమ్మండి.

గౌతమ్: కలంధ కూడా ఇచ్చారే నీకిస్టం కదా

గీత: రండి దుబాయ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తినిపించండి నాకు

గౌతమ్: జోకులెయ్యకే, నీతో ఉంటే ఇద్దరం తినే వాళ్ళం కదే.

గీత: హ్మ్మ్ అవును.

అప్పుడే భరత్ వచ్చాడు. గేట్ తీసుకుని వచ్చి చెప్పులు విప్పి లోపలికి వచ్చాడు. 

భరత్: మిస్ ఉన్నారా 

అంటూ ఇటు వైపు చూసాడు గీత గౌతమ్ తో మాట్లాడుతుంది.

భరత్ వెళ్లి గీత పక్కన కూర్చుని, ఫోన్ ని చూస్తూ కుడి చెయ్యి పైకి ఊపుతూ, చిరునవ్వుతో

భరత్: హై సార్ ఏంటి సంగతి?

గౌతమ్: ఏమోయి భరత్ వచ్చావా, ఏంటి స్పెషల్ ఇవాళ?

భరత్: మీతో వీడియో కాల్ లో మాట్లాడడమే ఇవాళ్టి స్పెషల్ సార్.

గీత గౌతమ్ ఇద్దరికీ నవ్వొచ్చింది.

గౌతమ్: అబ్బో బలే మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు.

భరత్: హా…

గీత: సరే అండి నేను తర్వాత చేస్తాను.

గీత ఫోన్ కట్ చేస్తుంటే భరత్ మనసులో, ” ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో FA 1 exams ఉన్నాయి బాగాచదువుకోవాలి, మిస్ చూడకురా భరత్ చదువుకొరా ” అని తనకు తాను మనసులో అనుకున్నాడు.

గీత: భరత్ ఛాయ్ తాగుతావా?

భరత్: అంటే మిస్ అది మరీ

గీత: ఏమైందీ చెప్పూ?

భరత్: మీరు తాగండి మిస్ నాకెందుకు

గీత: మొహమాటం ఎందుకు భరత్ ఉండు నీకుడా ఛాయి తెస్తాను. భయపడకు నాకు ఇది స్కూల్ కాదు. Casual గా ఉండు. 

అని చెప్పి లేచి ఛాయి పెట్టడానికి వెళ్ళింది. గీత వెళ్తూంటే, ఇవాళ లూజ్ చీర కట్టుకుని ఇంట్లోనే అని కొంగుకూడాకాస్త లూజ్ గానే ఉంది. వెనక చీర వాలుతూ ఈరోజు నడుము ఇంకో అంగుళం ఎక్కువే కనిపిస్తుంది. పిరుదు మీది కొవ్వు పొంగు ఆ కనిపించే భాగంలో గీత అడుగులకు ఊగుతుంది. చూపు పైకి వెళ్ళింది, వీపులో పుట్టుమచ్చకనిపించింది. జెడ అలా అటూ ఇటూ ఊగుతూ రెండు పిరుదులకి తాకుతూ ఉంది. 

[Image: 72-E9-A3-BF-7-E51-4506-9-DB6-A0373-E1-BBCBF.jpg]

వంట గది లైట్ స్విచ్ వెయ్యడానికి కొద్దిగా ఎడమ వైపు తిరిగితే ఇంకా పక్కన నడుము కూడా కనిపించేసరికి భరత్ కాళ్ళు కుదురు తప్పుతున్నాయి. అయినా కష్టంగా ఆపుకుని బుద్ధిగా కూర్చున్నాడు. గీత టీపట్టుకొచ్చింది. 

గీత: తీస్కో భరత్

భరత్: థాంక్స్ మిస్

కుడి చేతి కప్పు తీసుకుని, వేడి పొగలు పీరుస్తూ, అలా నోరు తెరచి అంచులు పెదాల మధ్య పెట్టి వేడి వేడిఛాయిజుర్రాడు. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని తన నాలుకతో ఛాయి రుచి చూస్తూ, 

భరత్: మ్మ్…. మిస్ అబ్బ ఏం రుచి ఇంత చక్కటి టీ నేను ఎప్పుడు టేస్ట్ చెయ్యలేదు. 

గీత భరత్ అలా అనడం విని పొంగిపోయింది. 

భరత్: మ్మ్….. మిస్ కేక సూపర్ అంతే.

గీత కి ఆ మాటలు విని బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి. నవ్వింది.

గీత: ఆపు భరత్ నువు మరీ, అంత బాగుందా మా ఆయన ఎప్పుడూ చెప్పలేదు.

భరత్: ఏంటీ….. నో మిస్ నిజంగా నేను మాత్రం ఇంత చిక్కటి సూపర్ టీ ఇదే ఫస్ట్ టైం రుచి చూసాను.

గీత: చాల్లే నీ పొగడ్తలు, బుక్స్ తియ్యి చదువు ఇగ, నాలుగు రోజులైతే FA exams.

భరత్: మిస్ ఎలాగో question paper మీరే చేస్తారు నాకు చెప్పొచ్చుగా

గీత షాక్ అయింది అలా అడిగేసరికి. కోపంగా చూసి,

గీత: ఓయ్ భరత్ తప్పు కదా చీటింగ్, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చెయ్యి, చేస్తే అవే వస్తాయి.

భరత్: కానీ మిస్ నాకు మాథ్స్ రాదు గా.

గీత: ఎందుకు రాదు నిన్న చేసావుగా?

భరత్: ఏమో నాకు ఎగ్జాం లో రావని భయమైతుంది. నేను ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదవాలి.

గీత: నువ్వు ఈ మూడు రోజులు మాథ్స్ మొత్తం ఇక్కడే చదువూ నేను చెప్తాను ఇంటికి వెళ్లగానే వెరేవిచదువుకో.

భరత్: హ్మ్మ్… Ok Miss

చదువుతూ ఉంటే గీత భరత్ మీద చెయ్యేసి కూర్చుంది. భరత్ కి తన చెయ్యి అలా ఉంటే లోపలరక్షంఉడుకుతుంది. గీత కి అంత దగ్గరగా ఉన్నాడన్న ఆలోచన భరత్ లో ఉత్సాహం రేపుతుంది. తన ఎడమచేతివేళ్ళు గీత ని ముట్టుకోవాలి అని లాగేస్తున్నాయి. అయినా ఇప్పుడు తన మనసు చదువుకొరకుఆలోచిస్తుంది. ఈపరీక్షలో మార్కులు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో కలుపుతారు, దానికోసమే గునులుపడుతున్నాడు. చాలా ఓపిక పట్టి గీత నిపట్టించుకోకుండా దృష్టి మొత్తం చదువు మీద పెట్టెప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. 

టీపొడ్ మీద ఉన్న గీత ఫోన్ మోగింది. వెంటనే గీత లేచి ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడుతూ బయటకి వెళ్ళింది. ఇకకాస్త కుదుటు పడి మాథ్స్ పక్కన పెట్టి కెమిస్ట్రీ తీసి చదువుతున్నాడు. 

గీత వాళ్ళ స్నేహితురాలితో గంట మాట్లాడింది. భరత్ కూడా గీత కనిపించట్లేదు అని చదువుతూకూర్చున్నాడు.

గీత వచ్చి కొన్ని నీళ్ళు తాగి కూర్చుంది. 

గీత: ఏం చదువుతున్నావ్, chemistry నా, ఇలా ఇవ్వు ప్రశ్నలు అడుగుతాను

భరత్ ఇచ్చాడు. ఐదు అడిగితే మూడిటికి సమాధానం ఇచ్చాడు. భరత్ ని చదువుకోమని చెప్పి వెళ్లి అన్నంపొయ్యిమీద పెట్టుకుంది. భరత్ 9 అయ్యింది అని లేచాడు.

భరత్: మిస్ నేను వెల్లోస్తాను

గీత: ఓహ్ సరే భరత్ మెల్లిగా పో రోడ్డు మీద

భరత్: హా మిస్ bye good night.

గీత తిని ప్రొద్దున టిఫిన్ కోసం కొంచెం ఇడ్లీ పిండి మిక్సీ లో కలుపుదాం అని గిన్నె పెట్టి స్విచ్ ఏసింది అంతేఒక్కసారిగా ఇల్లంతా కరెంట్ కట్ అయ్యింది. 

” ఈ కరెంట్ ఇప్పుడే పోవాలా ఛ “

వంట గది కిటికీ లోంచి పక్కింటి వాళ్ళ ఇంటి లైట్స్ కనపడుతున్నాయి. వెంటనే బయటకి వచ్చి చూసింది, చూస్తేచుట్టుపక్కలా లైట్స్ ఉన్నాయి గీత ఇంట్లో తప్ప. విమల ఇంటికి వెళ్ళి అడిగింది,

గీత: అక్కా మా ఇంట్లో కరెంట్ పోయింది. ఏమైందో తెలీదు, రేపు ఇడ్లీ కోసం పిండి పడుతున్నా అంతే పోయింది.

గీత మాటలు ఉదయ్ విన్నాడు. గీత వైపు చూస్తూ లేచాడు.

ఉదయ్: ఓహ్ అయితే ఫ్యూజ్ కొట్టేసినట్టు ఉంది గీతా

గీత: మరి ఇప్పుడెలా

అంటూ నెత్తి గోక్కుంటూ మూతి ముడుచుకుంది.

విమల: ఏమొయ్ దీనికి ఆ ఫ్యూజ్ పెట్టరాదు నువ్వు పెట్టి రాపో

అని ఉదయ్ కి చెప్పగానే వెళ్ళాడు. ఉదయ్ వెనకే గీత వెళ్ళింది.

గుమ్మం కుడి వైపు metre దగ్గర చూసాడు. అంతా బానే ఉంది.

ఉదయ్: ఇక్కడ బానే ఉంది, మెయిన్ బాక్స్ ఎక్కడుందీ?

గీత: లోపల ఉంది.

ఉదయ్: పదా

ఇద్దరూ లోపలికి వెళ్లారు, మెయిన్ బాక్స్ మూత తీసి చూసాడు, ఫ్యూజ్ సరిగా కనిపించట్లేదు. కొంచెం వెలుతురులోకనిపించింది, ఫ్యూజ్ కి ఏం కాలేదు, load ఎక్కువై break కిందకి పడింది అంతే. కానీ ఈ లోపు ఒక కోరిక పుట్టింది, చీకట్లో గీత ని పట్టుకోవాలని,

ఉదయ్: టార్చ్ ఉందా?

గీత: హా ఫోన్ లైట్ ఆన్ చేస్తాను

గీత అక్కడ టీపొడ్ మీద ఉన్న ఫోన్ తీసుకోవడానికి వెనక్కి తిరిగింది. అలా తిరగగానే ఉదయ్ వెనక నుంచి గీత కిగబుక్కున ఎడమ చేత్తో నడుము పట్టుకుని, కుడి చేత్తో అరవకుండా నోరు మూసాడు. గీత ఆ పట్టుకి ఒక్కసారిశరీరం స్పందించింది. ఉదయ్ చేతు నాభిలో కిసిగా పిసికేసరికి వేడి పుట్టింది. చెవి దగ్గర మొహం పెట్టి,

ఉదయ్: అరవకు, సైలెంట్ గా ఉండు.

గీత: మ్….

తను ఎందుకు ఉదయ్ చెప్పినట్టే అరవకుండా ఉందో తనకే తెలీదు. 

ఉదయ్: ఫోన్ ఎక్కడ ఉంది?

అని అడుగుతూ గీత మీదకి ఒరిగాడు. భుజం జాకిటి పట్టికీ మెడకి మధ్యలో ముద్దు పెట్టాడు. మూతి మీద చెయ్యితీసాడు

గీత: మ్మ్…బావా వొదులు

ఉదయ్: వదలడానికి కాదు గీత పట్టుకుంది. 

అని ముతి మీద తీసిన చెయ్యి కుడి వైపు నడుము పెట్టుకున్నాడు. గీత పిరుదులకు తన తొడలు నెట్టుతున్నాడు.

గీత కి అలా ఉదయ్ చేతిలో ఉండే సరికి, ఒళ్ళు వేడెక్కుతుంది. తనలో ఆడతనం ఆ వేడి పెంచుకోమన్నా, ఆలోచనలు వద్దంటున్నాయి.

ఉదయ్ గీత ని టక్కున ఇటు తిప్పి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. ఒక్కసారి తన మెత్తటి సళ్ళు ఆ భారీ బాహులోనలిగిపోయాయి. మెడలో మొహం పెట్టి ముద్దు ఇచ్చాడు. తన శరీరం అదుపుతప్పుతుంది. తనకి తెలీకుండానేరెండు చేతులు ఉదయ్ చుట్టూ వేసి కలిపేసింది

ఉదయ్: వాడు నిన్ను సుఖపెట్టట్లేదు అని నాకు తెలుసు గీతా

అలా అనడం గీత కి నచ్చలేదు, చేతులు విడదీసింది.

గీత: లేదు నీకేవరు చెప్పారు.

ఉదయ్: నేను మీ ఇంటి పక్కే ఉంటాను, నాకు ఆ మాత్రం అర్థం కాదా చెప్పు

కౌగిలి ఇంకా బలం చేసాడు, గీతకి ఇంకా ఒత్తిడి పెరిగింది, అప్పుడే కింద ఉదయ్ అంగం కాళ్ళ మద్యలొగుచ్చుతోంది. ఉదయ్ కావాలనే ఒకసారి అంగాన్ని ముందుకు పొడిచాడు, అది సరిగ్గా గీత పూ పెదాల మీదతగిలింది. చీర లేకుంటే పూకు చీల్కుని లోపలికి వెళ్ళేది. ఒక్కసారి గీత కి కరెంట్ పాకింది. తిరిగి మళ్ళీ ఉదయ్ నికౌగిలించుకుంది.

గీత: ఆహ్…..లేదు నీకు తెలీదు.

గీత గదవ కింద ముద్దు పెట్టి, చేతులు కిందకి పోనిచ్చి రెండు అరచేతులు రెండు పిరుదుల మీద వేసి, మెత్తగాపిసికాడు.

గీత: అమ్… మ్మ్…..

అంటూ కళ్ళు మూసుకుని తట్టుకోలేక కాళ్ళు పైకి ఎత్తుతూ లేచింది.

ఉదయ్: వాడు నిన్ను ఈసారి కాదు ఎప్పుడు వచ్చినా అంతే, సుఖపెట్టడం రాదు వాడికి.

గీత కి గౌతమ్ గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడం అస్సలు నచ్చలేదు, కానీ ఉదయ్ వెచ్చదనం కావాలి అని తనశరీరం కోరుతుంది.

ఉదయ్: చెప్పు నిజామా

గీత మౌనంగా ఉంది. కుడి చేతిని పైకి తెచ్చి నడుము పిసికాడు. ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు జనికింది.

గీత: ఆ….బావ వొదులు తప్పు

ఉదయ్: తప్పేం లేదు గీత ఆలోచించు, ఆ చేతకాని వాడితో నీకు సుఖం దొరకదు.

మళ్ళీ గౌతమ్ ని తక్కువచేసి మాట్లాడుతున్నాడు. గీత కి అస్సలు నచ్చలేదు. ఈసారి మనసు శరీరం మీదగెలిచింది. ఉదయ్ ని తన శక్తి అంతా పెట్టి తోసేసింది. కోపంతో తిట్టింది.

గీత: పో బయటకి నాకు నీ హెల్ప్ అక్కర్లేదు.

అప్పుడే విమల కేకేసింది, 

విమల: ఏమొయ్ వస్తున్నవా?

ఉదయ్: ఆ వస్తున్నా

వెనక్కి తిరిగి, break పైకి అన్నాడు. గీత ని దురుసుగా చూస్తూ పోయాడు.గీత కోపంతో చూసి ఉదయ్ బయటకివెళ్ళగానే డోర్ మూసుకుంది.

To be continued…………

6c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

Geetha – (Dhatena) – 5, గీత – (దాటేనా) ,telugu dengudu kathalu, jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Geetha – (Dhatena)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button