Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 6 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha - 6 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 6 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

rajniraj

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
తన భర్త మోటారు బండి శబ్ధం వినగానే మీరాకు
గత సంఘటనల జ్ఞాపకాల నుండి బయటపడింది
మీరా సమయం చూసింది అప్పటికే మధ్యాహ్నం 1:09 గంటా దాటింది తన ప్రియుడిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె చాలా సమయం గడిపింది
ఆమె తన భర్త కోసం తలుపు తెరిచింది 
భోజనానికీ ఏం చేసావు శరత్ లోపలికి వస్తూ మీరాను అడిగాడు
ఈరోజు చేపల కూర వండాను మీరా తన భర్త శరత్ కు ఇలా బదులు ఇచ్చింది
ఒకసారి మీరా ప్రభు కలిసి గడుపుతున్నప్పుడు మీరా ప్రభు కి ఈ విషయం చెబుతూ
ప్రభు మీకు తెలుసా మీరు ఇంకా మా వారు ఇద్దరూ చేపలా కూరను ఇష్టపడతారు అందుకే వారానికి రెండు సార్లు చేపలు కూర వండాల్సి వస్తుంది మీరా అలా అన్నప్పుడు ప్రభు నవ్వుతూ
ఇది యాదృచ్చికం దీనికి పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు 
మీరా,,,,, ఎందుకు
ఇది పెద్ద తార్కికమైన విషయమేమీ కాదు కానీ మేము ఒకే విషయాన్ని ఇష్టపడుతున్నాము 
మా ఇద్దరికీ నువ్వు అంటే ఇష్టం 
అలాగే నిన్ను తినడానికి ఇష్టపడతాము 
ప్రభు ముఖం మీద కొంటే చిరునవ్వుతో చెప్పాడు
ప్రభు అలా అనగానే మీరా ముఖం సిగ్గు తో ప్రకాశవంతంగా మారిపోయింది
ప్రభు మాటల్లో ప్రత్యేకత ఏంటో మీరాకి తెలుసు
ప్రభు రహస్య ప్రేమ యొక్క ఆనందాన్ని మీరాకు పరిచయం చేస్తూ మీరా తడి ప్రేమ పెదవులను అతడి నోటి పెదాలతో ముంచేత్తుతూ మీరాకు అంగచూషణ శృంగారాన్ని పరిచయం చేసాడు
మీరా బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ మూలిగింది మొదటి సారి ఆనందాన్ని అనుభవించడం తో ఆమె శరీరం వనికింది మీరా ప్రతి చర్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది
ప్రభు మీరా ను అడుగుతూ ఇది మీ కోసమే ఎలా ఉంది  ఇలా  శరత్ ఎప్పుడు  అయిన ఇంతకుముందు ఇలా  చేసాడా 
మీరా తన భర్త ను తక్కువ చేసి చెప్పడానికి ఇష్ణపడలేదు
ఇదిలావుంటే మీరా ప్రభుతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్న తర్వాత తన భర్తను చూసిన ప్రతిసారీ
మీరా అపరాధ భావంతో బాధపడుతోంది
తను భర్తను ఏవిధంగాను దిగజార్చడానికి మీరా ఇష్టపడలేదు తన భర్త పడక మీద తనతో పడుకోవడం ద్వారా అతను తనకి ఉత్తమమైన సుఖం ఇచ్చాడని ప్రభు ఎప్పటికే ఆలోచిస్తూ ఉండాలి నా  భర్త సంతృప్తి పరచే సామర్థ్యం లేదని 
ప్రభు అనుకోకూడదు 
ప్రభు నా ఒంటరితనాన్ని ఉపయోగించుకునందుకు మీరా లొంగిపోయారని మీరా ఎప్పుడూ ప్రభుకి చేరుతూ ఉంటుంది
లేదు చేెస్తారు ప్రతి సారి కాదు  అప్పుడప్పుడు
మీరా తన భర్త ను కొంతమేరకు రక్షించాలి అనుకుంది 
మీరా తన భర్తకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అపరాధ భావం అంతా తిరిగి వస్తుంది 
ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నపుడు నేను శరత్ మోసం చేయడమే కాదు
ప్రభు ఇక్కడ లేనప్పుడు కూడా నేను శరత్ ను మానసికంగా మోసం చేస్తున్నాను 
ఇది ఎంత దారుణమో నాకు తెలియదు
ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నపుడు ఈ ఇంటిలో అతని ఉనికి
ఇంకా ప్రభు నాతో శృంగార రతి సంభోగం చేయాలని నిరంతర పట్టుదలతో తనతో  సంభోగించడాని నన్ను చాలా సార్లు ఒత్తిడి చేసాడు 
మీరు మనసులో తనతో తాను వాదించుకుంది 
ఆమె మనసు అంగీకరించడం కష్టం అనిపించినా మీరాకు అది కావాలనిపించింది
కానీ ఇప్పుడు ప్రభు ఇక్కడ లేనప్పుడు కూడా నా
ఆలోచనలను తినేస్తున్నాడు 
మీరా తన భర్త భోజనం ఉండగా చూస్తూ ఇలా భావించి ఇది నా భర్త కు పెద్ద ద్రోహం అనుకుంది 
నేను భోజనం చేసే వరకు ఎందుకు ఎదురు చూడటం నాతో పాటు తినమని చాలా సార్లు చెప్పానుగా వండిన వన్నీ భోజనపు బల్ల మీదనే ఉన్నాయి మనం ఒకరికొకరు వడ్డించు కుందాం రా మీరా అన్నాడు
మీరా భర్త చెప్పిన ఈ అమాయకపు మాటలు వినగానే ఇప్పుడు మీరా మనసులో ప్రభుతో అప్పుడు గడిపిన అవాంచిత రహస్య శృంగార సంభోగ జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెచ్చాయి 
ప్రభు ఈ బల్ల మీద మీరా వెనుక భాగాన్ని తాకుతూ ముద్దాడుతూ ఇంకా మీరా చీరను ఆమె నడుము వరకు జరిపి 
ప్రభు మీరా తడి యోని పెదవులను కామపు కసి ఆకలితో చూపులతో చూస్తూ నేను తినబోయే ఈ రుచికరమైన వంటకం కంటే మీరా నువ్వు ఉడికించేదీ ఏమీ అంతా రుచిగా ఉండదు దాని ముందు అని ప్రభు అంటూ మీరా తీపి ఆడతనం పైన అతని ముఖాన్ని ఉంచి సుఖపు తీరాల్లో ముంచెత్తాడు 
నా భర్త తన భార్య ఆడతనాన్ని ఈ బల్ల మీద తన స్నేహితుడు ప్రభు తినడం నా భర్తకు తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడడు
ఇంకా నన్ను చంపి ఉండే వాడేమో 
లేదు లేదు మా వారు అలా చేయరు మీరా వెంటనే
తన మనసులో ఉన్న హింసాత్మక ఆలోచనలను తోసిపుచ్చింది  మా వారు స్త్రీ పట్ల హింసాత్మకంగా ఉండని వ్యక్తి చాలా మంచి వారు 
మీరా మనసులో చాలా బాధ పెట్టిన ఆలోచన ఏమిటంటే తన భర్తకు ఇలా చాలా అన్యాయం చేశాను అని 
వేదనతో ఉన్న తన భర్త ముఖం చూసిన ప్రతిసారి 
మీరా తనను తాను నీచంగా భావించుకుంటుంది 
అప్పుడు తన  భర్త మీద ప్రేమ తిరిగి వచ్చింది శరత్ తినేటప్పుడు ప్రేమగా సేవ చేయడం తప్ప తన మనసు ఎలా వ్యక్తపరచాలో ఏం చేయాలో తనకు తెలియదు 
ఏమండీ ఇంకో చేప ముక్క వేసుకోండి అంటూ తన కంచం లోని చేప ముక్కను అతని కంచం లోకి వేస్తూ చెప్పింది 
వద్దు మీరా ఇప్పటికే నాకు రెండు ముక్కలు ఉన్నాయి నీకు ఇంకా ఏమి లేవు అనుకుంటా నువ్వు తిను 
లేదండీ నా కోసం కొన్ని గిన్నెలో ఉన్నాయి
సరే ఈ రోజు వంట ఎలా ఉంది బాగుందా అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా
నా భార్య వంట ఎప్పుడు గొప్పగా చేస్తుంది శరత్ మీరా ను ప్రేమగా చూస్తూ అన్నాడు
ఆ మాటలు మళ్లీ మీరా మనసులో ప్రభును గుర్తుకు తెచ్చాయి ప్రభు ఇదే మాట చెప్పేవాడు
మీరా మీరు మీలాగే అందంగా ఒక కలలా గొప్పగా వండుతారు శరత్ చాలా అదృష్టవంతుడు 
మీరా తన మనసులో చొరబడి తున్న ప్రభు ఆలోచనను గురించి ఆలోచిస్తూ వాటిని నిరంతరం  బహిష్కరించ లేక ఆమె చాలా అలసిపోతుంది 
నా భర్తకు మాత్రమే న్యాయంగా ఉండాల్సిన దాన్ని ఆస్వాదించడానికి నేను అతని స్నేహితుడికి అనుమతించినప్పుడు నా భర్త ఎలా అదృష్టవంతుడు అవుతాడు????????????????
మీరా  అకస్మాత్తుగా శరత్ ను కౌగిలించుకుంది 
శరత్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆనందంగా ఈ విధంగా మీరా అతన్ని కౌగిలించుకున్న విధంగా అతను ప్రేమను అనుభవించగలడు 
వారి ప్రశాంతమైన జీవితంలోకి ప్రభు అవాంఛిత మైన చొరబాటుకు ముందు మీరా తన సాధారణ స్థితికి తిరిగి రావడానికి నిజంగా ప్రయత్నిస్తుందని 
శరత్ భావించాడు
నేను మీరా ను బాగా చూసుకుంటానని చూపించడం కొనసాగించాలి 
ఒకప్పుడు మీరా ను ప్రభావితం చేసిన అక్రమ వ్యవహారం నుండి తనకు తానుగా విముక్తి పొందడానికి మీరా అంతర్గత యుద్ధానికి నేను మద్దతు ఇవ్వాలి ఇవ్వగలను 
 
 
మీరా తన నుండి విడిపోయి దూరంగా ఉన్న ప్రియుడి గురించి ఆలోచించకుండా గా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ చాలా శ్రమ పడుతూ గడుపుతూ ఉండిపోయింది 
తను ఏమి చేయనప్పుడు మాత్రమే అతడి ఆలోచనలు వస్తాయని తన మనసుతో వాదించింది పని లేని మనసు దెయ్యాల కొంప లాంటిది ఆమె పాత సామెతను గుర్తు చేసుకునేది 
మీరా రోజు ఇంటిని శుభ్రపరచడం మరియు ఊడవడం తుడవడం చేయడం ప్రారంభించింది 
అదే పనిగా మీనా భర్త తన ఇంటి పనిలో సహాయంగా తెచ్చిన  పని ఆవిడ ఆరు నెలల క్రితం అకస్మాత్తుగా చనిపోయింది ఇప్పుడు మీరాకి సహాయంగా పని ఆవిడ లేదు శరత్ ఇంకో పని మనిషి కావాలన్నా  ప్రతిపాదనను మీరా నిరాకరించింది 
మీరా మరింతగా ఖాళీ గా ఉండటానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ప్రభువు జ్ఞాపకాలు 
తిరిగి వారు గడిపిన ఆనందకర సమయాన్ని మీరా మనశాంతికి అంతరాయం కలిగిస్తాయి అని 
 
మీరా తన ఇంటి విధులను పూర్తి చేసి ఆమె పిల్లలు పాఠశాల నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు
పిల్లల  ఇంటి పని చదువు చూసుకుంటూ శ్రమలో ఉంది మీరా పిల్లలతో కూర్చుని వారి ఇంటి పనుల చదువు  పర్యవేక్షిస్తూ ఉంది  
మీరా పదవ తరగతి దాకా మాత్రమే చదువుకున్నప్పటికి మీరా చురుకైనది ప్రకాశవంతమైన విద్యార్థి ఆ ఆ సమయంలో మీరా కుటుంబ పరిస్థితి మరింత ముందుకు వెళ్ళి చదువుకోడానికి సహకరించలేదు పెళ్లికి ముందు సంపద లేని తన  జీవితం అది 
ఈ సౌకర్యవంతమైన జీవితం తన భర్త వల్లనే 
దానికి మీరా చూపిన కృతజ్ఞత  తన భర్త స్నేహితుడు అక్రమ సంభోగం కొనసాగించడం 
తనమీద తానకే సిగ్గుగా అనిపించింది మీరాకు 
మరికాసేపట్లో మీరా భర్త తిరిగి వచ్చాడు దుకాణం నుండి 
అందరూ కలిసి రాత్రి భోజనం చేసాకా పిల్లలు తోందరగా పడుకున్నారు
రాత్రూ 11 గంటల  సమయం అయింది శరత్ మీరా పక్కన పడుకున్నప్పుడు అతని లోతైన శ్వాస గమనించింది అది శరత్ నిద్రపోతున్నట్లు  సూచించింది 
ఇంకా నిద్ర మీరా వద్దకు రావడానికి నిరాకరించింది
గత రెండు రోజులుగా మీరా మనసులో  పని లేనప్పుడు ఎక్కువగా ప్రభుతో  ఆమె గడిపిన జ్ఞాపకాలు  మరోసారి కలవరపరిచాయి 
ముఖ్యంగా గత రెండు రోజులుగానే ‌ ఎందుకు అని ఆశ్చర్యపోయింది 
మొదటగా తన గులాబీ పూలు అమ్మే మహిళా బుట్ట లోని పూలు మీరా మనసుని ప్రేరేపించాయి 
ప్రభు మీరా తో జతకట్టడనికి ముందు ఎప్పుడు మీరా కోసం కొనే వాడు
ప్రభు తన మందపాటి అంగాన్ని మీరా తడి ఆడతనంలో తీవ్రంగా పంపుతున్నప్పుడు ప్రభు
మీరా తలలో గులాబీ పూల పరిమళాల మత్తును
కనుగొని మరింతగా రెచ్చిపోతూ సంభోగం చేసేవాడు 
ఆ తరువాత మీరా కూడా గులాబీ పూల పరిమళాల వాసనతో కూడిన సంతృప్తికరమైన శృంగార రహస్య అనుబంధ ఆనందపు అంచులా  సంభోగం అందించడం  ప్రారంభించింది 
ప్రభు మీరా ను సంభోగించి వెళ్లిపోయిన తర్వాత 
మంచం  శుభ్రం చేస్తూ నలిగిపోయి చెల్లాచెదురైన గులాబీ పూల రేకులను చూసి మనసులో వాంఛతో కూడిన తీయటి నవ్వు వికసించేది మీరా ముఖంలో నిన్న చూసిన గులాబి పూల దృశ్యం తిరిగి పాత జ్ఞాపకాలను ప్రేరేపించాయి 
అలాగే దీనితో పాటు రాత్రి ప్రభు నాన్న గారిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు పాత ఇంటి సందర్శన జరిగింది 
మీరా ప్రభు సోదరి వివాహం కోసం వారు అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత మీరా ప్రభు  అక్కడ కలుసుకున్న జ్ఞాపకం వైపు మీరా మనసు వెళ్తోంది 
రోజు మీరు ఎక్కువగా గులాబీ పూలు మాత్రమే ధరిస్తున్నారు అని శరత్ మీరాను ప్రశ్నిస్తూ అడిగినప్పుడు మీరా వెన్నులో వణుకు పుట్టింది 
ప్రభు తో తనకు ఉన్న అక్రమ సంభోగపు వ్యవహారం గురించి తెలిసిందా  అని మీరా చాలా భయపడింది  మీరా ప్రభు ఇంటికి రాక ముందే ఫోన్ ద్వారా ప్రభును హెచ్చరించింది ప్రస్తుతానికి వారి ఉత్సాహపు  సంభోగాన్ని ఎలాగోలా కొంతకాలం  చల్లబరుచుకోవాలని  వారు నిర్ణయించుకున్నారు 
ప్రభు పూర్తిగా మీరా ను కలవడం మానేశాడు 
శరత్ కూడా మీరాను  అనుమానిస్తున్నట్లు వేరే ఎలాంటి సూచనలు చూపించలేదు 
 
రెండు వారాల నిగ్రహం తరువాత ప్రభువు మీరాను  ఫోన్లో ప్రేరేపించాడు 
ప్రభు  మీరాతో  నిజంగా నిన్ను వదిలి ఉండలేకున్నాననీ నీకు దూరం ఉండటం కష్టంగా ఉంది అని దూరం నుండి అయిన చూడాలన్నాడు 
శరత్ ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం కుటుంబ సమేతంగా ఆలయానికి వస్తాడని ప్రభు తెలిసి  ఆలయానికి వచ్చాడు కనీసం ఒక్కసారి అయినా
నిన్ను చూడకుండా ఉండలేను నిద్ర పోలేను అని ప్రభు మీరాతో చెప్పడంతో మీరా హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది వారి వ్యవహారం తారాస్థాయికి చేరుకున్న సమయం అది 
అక్కడ తన భర్త తమ ఇద్దరిపై అనుమానం కలిగి ఉన్నడని  భయం ఎక్కువ ఆవహించినప్పటికీ
అప్పుడు శరత్ ప్రభును చూసి పిలిచి ఎందుకు ఈమధ్య కనిపించడంలేదు ఇంటికి కూడా రావడం లేదు అని అడిగాడు ఇది విన్న తరువాత మీరా మనసు ఎంతో ఉపశమనం పొందింది 
తన సోదరి పెళ్లి సన్నాహాల్లో బిజీగా ఉన్నానని ప్రభు సాకుగా చెప్పాడు 
వెంటనే ఆ సాయంత్రం ప్రభు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక ఇవ్వడం 
అలా ప్రభు చెల్లి పెళ్లి కోసం వాళ్ళ ఇంటికి చేరడం
తిరిగి మా రహస్య ప్రేమ కొనసాగింపుగా రాత్రి విందు జరిగే సమయంలో మీరా ను చూసి ప్రభు రహస్యంగా తమ ఇంటి వెనుక కు  తనను అనుసరించమనీ మీరాకు రహస్యంగా సైగ చేశాడు మీరా నవ్వుతూ నిరాకరించింది 
ప్రభు వేరే వ్యక్తుల దృష్టిలో పడకుండా మీరాను వీలైనంతవరకు ఆకర్షిస్తూ కవ్వింపుగా చూస్తూ ఉండటం తో చాలా పట్టుదలగా ఉన్నాడు 
ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని మీరాకు  తెలుసు ఇంకా వారు ఇతరులకు దొరికిపోయే అవకాశం ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ 
రెండు వారాల విరహవేదనను ఓపలేక మీరా  కూడా ఒంటరిగా ప్రభును కలవాలని కోరుకుంది 
తను భర్త ఎక్కడా ఉన్నాడో అని చూడడానికి మీరా  జాగ్రత్తగా చుట్టూ చూసింది మీరా కళ్ళు శరత్ ను ఒక మూలన కూర్చుని ఉన్న పురుషుల 
బృందంతో మాట్లాడుతూ ఉండటాన్ని గమనించింది 
శరత్ దృష్టి ఆమె మీద లేదు అని గమనించింది 
మీరా తనను ఎవరూ గమనించకుండా నెమ్మదిగా
ఇంటి చుట్టూ తిరిగి బయటకు నడిచింది 
ప్రభు కొత్తగా నిర్మించిన ఈ ఇంటి వెనుక ఉన్న పాత పాడు బడిన ఇంట్లొకి మీరా ప్రభు  చేరా గానే 
ప్రభు ఉద్రేకంతో మీరాను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు
ప్రభు మీరా చను గుబ్బలను  మెత్తగా పిసికి మీరా ఆడతనాన్ని నాలుకతో వేసుకున్నాడు 
మీరా కూడా రెండు వారాలుగా పైగా తప్పిపోయిన
ప్రభు అంగాన్ని ఇష్టంగా తీసుకోవడానికి  ఇష్టపడింది వారిద్దరికీ ఈ సంక్షిప్త శారీరక సంబంధం చాలా అవసరం దీని తరువాత రెండు రోజులు మీరా మంచంపై వారి మధ్య పెద్ద కామ సంభోగ సుఖానికి దారితీసింది ………
అలా అనారోగ్యంతో ఉన్న ప్రభు తండ్రి సందర్శించినప్పుడు నిన్న మీరా కళ్ళు స్వయంచాలకంగా పాత ఇంటి వైపు వెళ్లాయి
ప్రభు ఇల్లు గులాబి పూలు అన్నీ కలిపి మీరా అణిచి వేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించిన అన్ని కోరికలను జ్ఞాపకాలను ప్రేరేపించాయి
మీరా ఇప్పుడు తన భర్త పక్కనే పడుకున్నప్పుటికి  కూడా
మీరా మొదటిసారి ప్రేమతో చేసిన జ్ఞాపకాలు
మీరా  మొదటిసారి తన భర్త కు చేసిన మోసం   
మీరా పవిత్రతను కోల్పోయిన మొదటిసారి మీద 
మనసులో తిరిగి వచ్చింది మీరా మరోసారి తన 
మనసులో ఆ సంఘటన ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోలేకపోయింది 
ఆ విధి లేని రోజును
ప్రభు అకస్మాత్తుగా మీరాను ముద్దు పెట్టుకుని అప్పటికి నాలుగు రోజులు అయ్యింది 
మీరా ఇంట్లో మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు రోజు శరత్ దుకాణానికి వెళ్లగానే ఉదయం పూట వచ్చి మీరా ను కలిసే మాటలు కలిపే వాడు 
మీరా మాత్రం ప్రభును స్నేహితుడిగా భావించేది 
ఆ రకంగా ఇద్దరు దగ్గరవుతున్నారు  
వారి సాధారణ చర్చలు వారి వ్యక్తిగత భావాలను
పంచుకునే స్థాయికి చేరాయి 
మీరా ఇంకా ప్రభు తో శారీరక సాన్నిహిత్యానికి సిద్దం కాలేదు అయిప్పటికి ప్రభు కాస్త ముందు తప్పుగా లెక్కించాడు 
ఆ తొందర తనంతో మీరాతో ఫలితం కనిపిస్తుంది భావించాడు మీరా పెదవులపై ముద్దు  పెట్టుకున్నాడు ఆ సమయంలో మీరా కోపంతో స్పందించే విధానానికి ప్రభు సిద్దంగా లేడు
మీరా ప్రభును దూరంగా నెట్టి వేసింది మీరా ప్రభును తిట్టింది మీరా ఏడుపు ప్రారంభించింది
ఏమి చేయాలో ప్రభుకి అర్థం కాలేదు
ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపోవాలని మీరా ప్రభును అరచినప్పుడు 
ప్రభు అసహనంతో  నిశ్శబ్దంగా తనను తాను నిద్దించుకుంటూ వెళ్లి పోయాడు 
ప్రభు ఫోన్ చేసి మీరా ను క్షమించమని వేడుకున్నాడు ప్రభు  తను తప్పుగా ప్రవర్తించాను  అని చాలాసార్లు వేడుకున్నాడు కానీ మీరా మాట్లాడకుండా ఫోన్ కట్ చేసేది 
మీరా కూడా తన ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకో లేక పోయింది
ఆమె తన కోసం ఆరాట పడిపోతోందనీ భావించాడు ప్రభు
అందులో మీరాకు కూడా కొంతవరకు తప్పు ఉంది అని ఆమెకు తెలుసు
మీరా తన భర్త కానీ వ్యక్తితో వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకుంది 
అలాంటి వ్యక్తి ఆమె పట్ల తనకున్న భావాలను
గురించి వేరేలా ఎందుకు ఆలోచిస్తాడు ఆమె కూడా అతని పట్ల ఆకర్షితురాలైందనీ అనుకోడం తప్ప
మీరా నెమ్మదిగా తనను తాను కోల్పోవడం ప్రారంభించిందని నిజం చెప్పుకోవాలి అంటే
ప్రభు మీరాను ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆమె గుండె వేగంగా పరిగెడుతోందనీ ఆమె గ్రహించింది
భయంతో పాటు మీరా ముద్దు తాలుకు ఉత్సాహాన్ని కూడాఆమె అనుభవించిందనే వాస్తవాన్ని ఆమె మనసు ఖండించలేదు 
మూడో రోజుకు మీరా ప్రభు ఫోన్ కట్ చేయలేదు
ఇంకా అతనితో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది
ప్రభు నువ్వు ఎలా చేయగలిగావు ఆ పాడు పని
నేను ఆ రకమైన స్త్రీ నీ కాదు నేను మంచి వారైన మీ స్నేహితుడి వివాహం చేసుకున్న  అతని ఉత్తమ  భార్యను
నన్ను క్షమించు మీరా  నేను నన్ను ఆపుకోలేక 
నా మనసును నియంత్రించుకోలేక పోయాను
నేను మీ అందం వైపు పూర్తిగా ఆకర్షితుడయ్యాడు 
ఇది తప్పు అని నాకు తెలుసు అయినా నన్ను నేను నియంత్రించు కోవడానికి చాలా ప్రయత్నించాను కానీ నా హృదయం ఆ మాట వినడానికి నిరాకరించింది ప్రభువు తన నిస్సహాయతను విజ్ఞప్తి పూర్వకంగా తెలియచేశాడు 
అలాగే మీరాను  సౌమ్య పరుస్తూ  అలాగే వారు ఇన్ని రోజుల వారి సాహిత్యాన్ని మాటల్ని గుర్తు చేయడానికి ప్రయత్నించాడు చాలాసేపు 
మెల్లిగా ఆ రోజు మీరా కోపం చెదిరిపోయింది మీరా మనసులో ఎందుకో ప్రభును చూడాలని  కోరికతో ఉంది కానీ ప్రభును వచ్చి చూడమని నోరు తెరిచి చేెప్పలేకపోయింది 
ప్రభంతో ఫోన్ మాట్లాడిన తర్వాత నాలుగవ రోజు
ఉదయం అనుకోకుండా ఎవరో తలుపు తట్టడం మీరా విన్నది ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది కానీ 
అదేసమయంలో అక్కడ ప్రభు ను చూసి ఆనందంగా ఉంది ఆమె ముందు నిలబడి ఉన్న
ఆ అందమైన  వ్యక్తి మీద ఆమె హృదయం ఆనందంతో పెరిగింది
 
 వారి కళ్లు ఏకం కావడంతో వారి మధ్య మాట్లాడటానికి ఎటువంటి మాటల అవసరం లేదు ఈ నాలుగు రోజులు వారు ఒకరినొకరు ఎంత దూరం అయ్యారో 
వారు వారి చూపులతో  ఒకరికొకరు చూపించారు 
వారి చిరునవ్వులా ఆటపట్టింపులు అర్థవంతంగా కనిపిస్తున్నాయి వారు వీడ్కోలు చెప్పిన తరువాత కూడా ఆ చిరునవ్వు అలాగే ఉండిపోతాయి
మీరా కళ్లు మొదట సిగ్గు పడ్డాయి
ప్రభు మీరా ఇంటికి లోకి ప్రవేశించి తలుపు గొళ్ళెం పెట్టాడు 
ప్రభు మీరా ను తన వైపుకు లాగాడు ఆ సారి మీరా శరీరం మొత్తం ప్రభు శరీరానికి నుజ్జు కావడంతో మీరా లో ఎటువంటి ప్రతిఘటన లేదు
ప్రభు పెదవులు మీరా పెదవులపై చేరగానే మీరా కళ్లు మూసుకుంది ప్రభు మీరా పెదవులపై గాఢంగా లోతుగా ముద్దు పెడుతూ హత్తుకుని ఉన్నాడు ఇద్దరి పెదవులు గట్టిగా రుద్దుకుంటూ ఏకం అవుతున్నాయి 
 
ప్రభు మీరా ను గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుని ఆమె పిరుదులను తన వైపుకు లాగడం ద్వారా మీరా ఒల్లు మెత్తగా అతనికి వ్యతిరేకంగా వత్తబడింది 
ప్రభు తన ముద్దు ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మీరా ఒంటిని అన్ని వైపులా నుండి కప్పిపుచ్చుకోవడం ద్వారా మీరా ను మరింతగా ప్రేరేపించాడు  
ప్రభు మీరా ఒంటిని పూర్తిగా నలిపేస్తున్నప్పుడు 
మీరా ప్రభును తనతో కలిపేసుకుంటూ కౌగిలించుకోవడం ద్వారా మీరా నెమ్మదిగా పరస్పర అంగీకారంతో కరిగి పోతుంది
మీరా కండగల చను గుబ్బల పై నిటారుగా ఉన్న చనుమొనలు ప్రభు దృఢమైన ఛాతీకి వ్యతిరేకంగా రుద్దుకుంటున్నాయి 
ప్రతి సారి వారి శరీరాల కదలిక వల్ల మీరా చను గుబ్బలు ఇద్దరి శరీరాల మధ్య నలిగిపోతూ వాటి గుండా ఆమె శరీరంలోనికి ఆనందం నిండింది
ప్రభు మీరా కడుపు తాకుతూ నొక్కుతూ బొడ్డు దగ్గర మీటాడు మీరాకు కష్టంగా ఉంది ఇద్దరు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు 
మీరా తన చేతులను అడ్డుగా తెచ్చింది ప్రభు అకస్మాత్తుగా  మీరా ను  ఎత్తుకుని తీసుకుని వెళుతున్నాడు 
ప్రభు మీరాను చూసి నవ్వాడు 
ప్రభు ముఖం కామంతో నిండిపోయింది
ప్రభు నడవడం ప్రారంభించగానే మీరాకు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లుతున్నాడో వెంటనే అర్ధమైంది 
ప్రభు తరచూ ఇంటికి వచ్చే వాడు కాబట్టి అతనికి ఇంటి గురించి బాగా తెలుసు ప్రభు మీరాను తన 
పడకగది లోకి తీసుకేళ్లుతున్నాడు 
మీరా చట్టబద్దంగా వివాహం చేసుకున్న భర్తతో మీరా పంచుకున్న సుఖలా పరుపు మీద మీరాను
ఆస్వాదించాబోతున్నాడు 
ప్రభు కొద్దిగా తెరిచి ఉన్న పడకగది తలుపును దడేలున తన్నడు మీరాను లోపలికి తీసుకువెళ్ళి మంచం మీద పడేశాడు 
మీరా కాస్త అటూ ఇటూ తిరుగుతూ
వెనుక భాగం పరుపుకు అనుకుని తన ఒంటిని విశ్రాంతిగా ఉంచాలేక పోయింది 
ప్రభు తన చోక్క తీసి నేలపై విసిరాడు
మీరా తన కళ్లు ముసుకుంది ఇంకా ఆమె చేతులతో తన ముఖాన్ని మూసివేసింది
కానీ అది కూడా  ప్రభు అందమైన దృఢమైన  దేహ దారుడ్యాన్నీ చూసినా తరువాతనే 
మంచం కిందికి నొక్కుకు పోయినట్లు మీరా భావించింది 
ప్రభు తనతో మంచం మీదకు వచ్చాడని మీరాకు తెలుస్తుంది
ప్రభు మీరా చేతులను ఆమె ముఖం నుండి మెల్లగా లాగాడు మీరా సిగ్గు తో కళ్లు ఇంకా గట్టిగా మూసుకుంది 
ప్రియమైన మీరా  నన్ను చూడు ప్రభు మీరా తో చిన్నగా గుసగులాడడు మీరా నవ్వింది కానీ అలా చేయడానికి నిరాకరించింది 
ప్రభు మీరా చేతి వేళ్ళు చివరను అతని చేతి వేళ్ళతో పట్టుకుని మంచం మీద మీరా శరీరానికి ఇరువైపులా లాగి ఉంచాడు మీరా లొంగీపోతున్నట్లుగా మీరా చేతులు పైకెత్తకుండా   ప్రతిఘటించకుండా  ఉంది
అవును నేను ప్రభుకు లొంగీ పోతున్నాను మీరా తన మనసులో అనుకుంది
 
ప్రభు పెదవులు మీరా పెదవులపై వ్యతిరేకంగా నొక్కినప్పుడు మీరా కళ్లు తెరిచింది
ప్రభు మీరాను ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు అతని కళ్లు మూసుకున్నట్లు మీరా చూసింది 
ప్రభు నోరు పెద్దగా తెరిచి నోటి ముద్దు పారవశ్యాన్ని చూపిస్తూ తెరిచిన నోటి ముద్ద ఎలా ఉంటుందో చూపించాలని కొన్ని సార్లు అలా చేసి చూపించాడు కానీ మీరా పెదవులు ఎక్కువగా మూసింది 
మీరా తన భర్త ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు పెదవులు మాత్రమే తగిలేలా ఇచ్చేది 
మీరా తన భర్త లాగే ప్రభు చేయలనుకుంటుందనీ 
ప్రభు గమనించాడు 
అందుకే ప్రభు మీరా పెదవులు విస్తృతంగా తన పెదవులతో లాగుతూ మీరా నోటిని తెరవడానికి చాలా సార్లు ప్రయత్నిస్తున్నాడు 
మీరా అలా చేయడానికి సిగ్గు పడింది
ఇలా ఒక వేశ్యా మాత్రమే ఇలా చేయగలదు ఒక వీటుడుకి 
ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన  స్త్రీ సంతోషపెట్టడానికి ఇలాంటి పనులు చేస్తుందా 
 
కానీ ప్రభు పట్టుదలతో ఉన్నాడు చివరికి మీరా ప్రభు పట్టుదలకి ఇంకా కామానికి లోబడింది 
ప్రభు పెదవులతో పాటు మీరా తన పెదవులు తెరిచి ఇద్దరి పెదవులు మూసుకు కలిసిపోయాయి
ఈ పద్దతిలో ఒకరి ఎంగిలి పెదవులు ఒకరు రుచి
చూడగలిగారు
చీ అనుకుంది మీరా ఇప్పుడు నేను ప్రభు లాలాజలం రుచి చూడగలిగాను ఇంకా నోటినంతా ఇంకా నాలుకను కూడా రుచి చూసాను
మీరా ఇలా కోరికతో ప్రవర్తించడం సిగ్గుగా అనిపించినప్పటికీ ఈ విధంగా ఇది  శృంగార గాఢత ముద్ద అని మీరా గ్రహించింది
ఇప్పుడు ప్రభు నాలుక మీరా నోటిని అన్వేషించడం సులభం అయింది 
ప్రభు నాలుక మీరా నాలుకను వ్యతిరేకంగా 
రుద్దుతూ రాపిడి కలిగిస్తుంది 
అదే విధంగా మీరా చను మొనలు ప్రభు గట్టి ఛాతి కి వ్యతిరేకంగా రుద్దుకుంటూ రాపిడికి 
గురవుతున్నాయి 
అవును మీరా గ్రహించింది మీరా చనుమొనలు నిజంగా నిటారుగా ఉన్నాయి ఇంకా అవి బ్రా  కప్పు బట్టను వ్యతిరేకంగా నేడుతున్నాయి 
ప్రభు ముద్దుతో మీరా అప్పటికే ఉద్రేకానికి లోనయ్యింది ప్రభు ఛాతికి వ్యతిరేకంగా మీరా చను గుబ్బలు మొనలు నలగడం ద్వారా మీరా శరీరం గుండా నడుస్తున్న ఆనందం యొక్క చక్కిలిగింతల  పులకింతలు గా బయలుదేరాయి 
మీరా ఒంటిపైన దుస్తులతో ఆమె చనుమొనలు
నేరుగా ప్రభు ఛాతి కింద నలిగిపోతూ ఉండకుండా
నిరోధించడం తో మీరాకు కాస్త నయం అనిపించింది 
మీరా తన చను గుబ్బల మొనలు ప్రభు నగ్న ఛాతి కింద ఘర్షణ పడితే అది ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది అది తెలుసుకోవడానికి మీరా చాలా సమయం ఎదురు చూడవలసిన అవసరం లేదు
 ముద్దు ఇంతకు మునుపు ఇంతా ఆనందంగా లేదు మీరా చేతి వేళ్ళు ప్రభును బిగుతుగా పట్టుకొని మీరా అతని ముద్దును ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నట్లు సూచిస్తుంది 
తన స్నేహితుడి భార్య మృదువైన పెదవులను ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడనీ ప్రభుకు విరుద్దమైన భావాలు ఉన్నాయి 
అలాగే వేరొకరి భార్యను ముద్దుపెట్టుకున్నాడనే ఆలోచన ప్రభును చాలా ఉత్తేజ పరిచింది కానీ వాస్తవానికి మీరా అతనిని నమ్మిన దగ్గర స్నేహితుడు భార్య అని తెలుసుకోవడం కొంచం కలత చెందాడు 
ప్రభు స్నేహం యొక్క ధర్మ నమ్మకాన్ని మోసం చేస్తున్నాడు 
ఈ పకృతికా పోరాటాలలో కామం నైతికతను  కారణంగా ఏదైనా కోరిక  అధిగమిస్తుంది
9C

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 6,గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ,jabbardasth,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,jabardast telugu sex stories,kalasivachina adrustam sex story,pooku,dengudukadalu, xossipy

7days

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page