Idhe Kadha Naa Kadha

Idhe Kadha Naa Kadha – 2 | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhe Kadha Naa Kadha - 2 | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhe Kadha Naa Kadha – 2 | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

RajuRajesh

Idhe Kadha Naa Kadha | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast
Idhe Kadha Naa Kadha | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

సుభద్ర టీవీ చూస్తూ ఉంటే,నేను నా వర్క్ పనులు చేస్తూ వున్న,అప్పుడే శ్రీను గాడు రూమ్ కి వచ్చాడు,నన్ను వల్ల అమ్మ ఇద్దరినీ చూస్తూ లోపలకి వెలి పోయి బాత్రూం లో ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి వచ్చి నాతో 
శ్రీను:ఎంటి రా ఎం చేస్తున్నావు
నేను:అది Plugin Cc++ error వర్క్ టెస్టింగ్ చూస్తున 
శ్రీను:సరే 
సుభద్ర మా ఇద్దరినీ చూస్తూ వచ్చి 
సుభద్ర:కాఫీ టీ ఏమైనా కావాలా 
నేను:కాఫీ 
శ్రీను:నాకు కూడా అని చెప్పగా ,తను లోపలకి వెళ్లి పోయి కాఫీ పేతుంది
 నేను:అవును రా ,నీకు ఫోన్ చేస్తే స్విత్ ఆఫ్ అని వస్తుంది 
శ్రీను:నేను అంజలి తో పాటు వల్ల ఇంటిలో WFH చేసాం 
నేను:అభ అయ్యితే భగ హ్మ్మ్ జరింకింద 
శ్రీను గాడు నా వైపు బాధగా చూస్తూ అలాగే ఉన్నాడు,అప్పుడు సుభద్ర ముగురికి కాఫీ తీసుకో వచ్చి ఇద్దరికీ ఇచి తను కూడా అలాగే తాగుతుంది,
శ్రీను:అమ్మ సరే ఎప్పుడు ఊరికి వెళ్లతవు
అది విన్నీ చాలా ఆశ్చర్యం అయిపోయింది,
సుభద్ర:రెయ్ అప్పుడే ఎందుకు రా అని అడిగింది
శ్రీను:అది ఎం లేదు,నాన్న కష్టపడుతున్నారు కధా అందుకే
నేను:ఏంటిరా నువు మారి 
శ్రీను:రెయ్ నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అందుకే అని నన్ను పక్కకు తీసుకో వచ్చి 
రెయ్ అమ్మ రేపు వెళితే నేనే రా ,ప్లీజ్ నన్ను అర్దం చేసుకో 
అని నేను వాడితో పాటు సరే 
ఇద్దరూ కలిసి లోపలకి వెలి పోయి మాట్లాడుతూ 
సుభద్ర:సరే రా,నేను రేపు వెళతాను అంటూ చెప్పగా 
నేను శ్రీను ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే కూర్చుని ఉంటే,శ్రీను గాడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు,
నేను తన వైపు చూస్తూ ఉన్న,సుభద్ర నా వైపు చూసి కన్నుకొట్టి ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయింది,
శ్రీను గాడు నా వైపు చూసి 
శ్రీను:రెయ్ రారా బైటకి వెళ్లి వస్థం అని సైగ చేసి వల్ల అమ్మ తో చెప్పి లోపలకి వెలి పోయి వచ్చాడు
నేను సరే అని చెప్పి ఇద్దరూ కలిసి అక్కడ నుంచి పక్కన ఉన్న tea shop వెళ్లి పోయి రెండు సిగరెట్ తీసుకొని తాగటం మొదలు పెట్టాను,
నేను:సరే చేపు ,అయ్యిందా ఏమైనా 
శ్రీను:ఎం లేదు,చెపుతా 
అంజలి House
వల్ల ఇంటిలో ఎవరూ లేరు అని చెప్పింది,శ్రీను గాడికి ఫోన్ చేసి రారా అని చెప్పింది,
వాడు కూడా అలాగే అని రెఢీ అయ్యి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాడు.
అంజలి చాలా అందంగా కనిపించింది,వాడికి అది చూసి మూడ్ అయ్యి మోడ్డ ప్యాంట్లో డాన్స్ చేస్తుంది,శ్రీను కంట్రోల్ చేసుకొని లోపలకి వెళ్లి పోయి 
[Image: images-2020-12-07-T101213-171.jpg]
శ్రీను అంజలి చూస్త ఉంటే,వాడి వైపు చూసి 
అంజలి:రెయ్ ఎంటి అలా చూస్తూ ఉనావు
శ్రీను: నువ్వు చాలా అందంగా వున్నావు
అంజలి:అబ్బ అబ్బ 
శ్రీను: నిజం చెపుతున్న 
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే సోఫా మీద కూర్చుని ఉంటే,వాడు అంజలి తో 
శ్రీను:ఇంటిలొ అందరు ఎక్కడికి వెళ్లారు 
అంజలి:అందరు కలిసి నాన్న వల్ల తమ్ముడు ఇంటికి వెళ్ళారు,
శ్రీను:ఒకే అందుకే నా నన్ను పిలిచవు
అంజలి వాడి వైపు చూసి నవుతు ఉంది,శ్రీను గాడు తనతో పాటు
శ్రీను:నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంజలి 
అంజలి కూడా వైపు చూస్తూ అలాగే కళ్ళలో కళ్ళు అలసిపోకుండా చూస్తూ 
[Image: tenor-10.gif]
కాసేపు అలాగే కూర్చుని ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ ఉంటే,వాడు మెల్లగా ముద్దులు పెట్టాలని అంజలి కూడా తగరకి వచ్చింది,అదే టైం సరిగా ఎంటి calling bell మోకింది,
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే దూరం జరికి పోయి ఉన్నారు,అంజలి వెళ్లి తలుపులు తీసింది,అక్కడ అంజలి వల్ల అన్న తిలక్,వదిన శృతి ఇద్దరూ ఉన్నారు,వాళ్ళని చూసి 
[Image: images-2020-12-07-T114556-101.jpg]
వాళ్ళు అంజలి తో లోపలకి వెళ్లారు,శ్రీను గాడు చూసి వాళ్ళు అంజలి వైపు చూస్తూ ఉంటే
అంజలి:అది నా ఫ్రెండ్ శ్రీను వర్క్ కోసం పిలిచాను 
అని చెప్పగా 
వాళ్ళు వాడికి చేతులు సైగ చేసి లోపలకి వెళ్లారు,ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి లాప్టాప్ తీసుకొని వర్క్ చేయటం మొదలు పెట్టారు,శ్రీను గాడు చాలా బాధగా అంజలి వైపు చూస్తూ పనులు చేస్తూ వున్న,ఇంకా Lunch వాళ్ళతో పాటు కలిసి తినీ కాసేపు పని చేస్తూ సాయంత్రం అంజలికి చెప్పి,వల్ల ఇద్దరికీ కూడా చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయాడు.
Present 
శ్రీను నేను సిగరెట్ తాగుతూ వింటూ టీ తాగేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి ఇద్దరం కలిసి వచ్చాం

నేను శ్రీను గాడు ఇద్దరూ కలిసి ఇంటికి వచ్చాను,అప్పుడు సుభద్ర లోపల డ్రెస్ మొత్తం తోసి బాగ్ లో పెట్టుకొని ఉంది,శ్రీను గాడు ఫోన్ తీసి అంజలి తో పాటు మాట్లాడుతూ మేడ మీదకు వెళ్ళాడు,
నేను లాప్టాప్ పెట్టుకొని కాసేపు అలాగే వర్క్ చేస్తా వున్న,శ్రీను గాడు ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు,సుభద్ర లోపాల నుంచి వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది,టీవీ చూస్తూ అట్టు ఇట్లు చూస్తూ శ్రీను గాడు కోసం తరువాత నా వైపు చూసి నా బుగలు రెండు గట్టిగా పట్టుకుని ముద్దులు పెడుతూ ఉంది,నేను అది ఫీల్ అయ్యాను,ఇంకా నేను కూడా అలాగే ముద్దులు పెడుతూ ఉండిపోయా,ఇద్దరం కలిసి భగ ముద్దులో మునిగిపోయి 
ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహా ఆహ్ హస్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ ఒక పది నిమిషాలు తరువాత ఇద్దరం విడిపోయి దూరంగా కోరుచున్నాము,
సుభద్ర:రెయ్ నువ్వు నన్ను మరిపోవోదు రా,Miss U 
అని చెప్పగా నేను కాసేపు అలాగే కూర్చుని ఉంటే,శ్రీను గాడు అప్పుడే కిందకి వచ్చాడు,నా వర్క్ అని పూర్తి చేసుకున్న తరువాత నేను వెళ్లి పోయి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి వచ్చి ముగూరం కలిసి Dinner చేసి వచ్చి పడుకో ఉన్నాం,
నాకు కొంచం కాసేపు నిద్ర రావటం లేదు, శ్రీను,సుభద్ర ఇద్దరినీ చూస్తూ అలాగే నిలబడి వున్న,ఇద్దరూ భగ మంచి నిద్ర పోతూ ఉన్నారు,
నా ఫోన్ తీసి అక్కడ నుంచి మీద మీద వెళ్ళ ,అక్కడ వరుణ్ ఎవరితోనో ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు,నేను వడి వైపు చూసి నవ్వి అక్కడ నుంచి కొంచం అట్టు పక్క తిరిగి మెల్లగా సౌండ్ పెట్టీ సాంగ్ ప్లే చేసా ,వరుణ్ కాసేపు తరువాత నా వైపు వచ్చి నాతో 
వరుణ్:ఎంటి అన్న ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు,
నేను:నిద్ర రాలేదు ,ఏమో రోజు 
వరుణ్: హ్మ్మ్ నాకు కూడా కొత్త ప్లేస్ కదా 
నేను:సరే ఎవరితో ఫోన్ మాట్లాడుతు ఉన్నావు 
వరుణ్:అది అది నా గర్లఫ్రెండ్ అన్న 
నేను:ఎంటి Girlfriend ఆ అని చెప్పగా
వరుణ్:ఎంటి అంత షాక్ అయ్యారు,మీకు ఎవరు లేరా 
నేను:ఉంటే బాగిను అనిపిస్తుంది,
వరుణ్: హ్మ్మ్ సరే మీరు కూడా చాలా అందంగా వున్నరు,మీకు Girlfriend వస్తుంది,కని 
నేను వడి వైపు చూసా ఉన్న
వరుణ్ : సరే అన్న మీకు ఒక ఫోటో చూపిస్తు 
అని చెప్పి వడి ఫోన్లో ఒక అమ్మాయి ఫోటో చూపిస్తు ఉన్నాడు,నేను చూసా
వరుణ్:ఆమె పేరు రేణుకా 
నేను చూస్తా ఉంటే ఎక్కడో చూసాను అని అనిపించింది,
వరుణ్: మీరూ ప్రయత్నించండి 
నేను కాసేపు అలాగే నిలబడి పోయాను, 
వరుణ్ అన్న నాకు నిద్రా వస్తుంది,అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయాడు,
నేను కాసేపు తరువాత కింద వచ్చాను,ఇంకా లోపలకి వెళ్లి పోయి పడుకొని రేణుకా ఎక్కడ చూసా అని అలోచఇస్తా నిద్ర పోయాను,
[Image: images-2020-12-08-T142602-759.jpg]
[Image: Nayanthara-Traditional-Kerala-Style-Saree-Photos-1.jpg]

సుభద్ర మార్నింగ్ లేచి,రెఢీ అయ్యి పోయి మాకోసం ఎదరు చూస్త ఉంది,నేను శ్రీను గాడు ఇద్దరూ కలిసి ఒకరు తరువాత ఒకరు వెళ్లి పోయి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి వచ్చి,ఆఫీస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా రెఢీ అయ్యి,వచ్చి మిగురం కలిసి Breakfast చేస్తా వున్న,ఇంకా కాసేపు తరువాత ముగురు కలిసి ఇందకి వచ్చి,నేను నా బైక్ మీద ఎక్కి కూర్చుని,శ్రీను సుభద్ర ఇద్దరినీ చూస్తూ అలాగే వాళ్ళకి చెప్పి అక్కడ నుంచి వేగంగా ఆఫీస్ వెళ్ళాను,శ్రీను గాడు వల్ల అమ్మ తో పాటు రలివే స్టేషన్ లో ట్రైన్ లో ఎక్కుచి అక్కడ నుంచి,
ఆఫీస్ వచ్చి చేరాడు,
నన్ను చూడగానే రేఖ చాలా కోపం తో నన్ను తన క్యాబిన్ రమణి చెప్పగా 
నేను భయంతో వెళ్లిపోయ,
నేను:Mam My I Come in 
రేఖ:హ్మ్మ్ Come in, నిన్న off day Leave Permission ఇచా,మారి ఎందుకు తరువాత ఆఫీస్ లో రాలేదు,
నేను ఆమె వైపు చూస్తూ
నేను:అది అది 
రేఖ:సరే సరే నువు సాయంత్రం Plugin చేసావు కపట్టి Excuse ఇస్తా , don’t repeated Again this is Ur late Warning,Go an Get back Ur Work 
నేను:ఎస్ mem 
[Image: images-2020-12-09-T160705-686.jpg]
అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయి నా పనులు చేస్తూ వున్న, ఒక పది రోజు ఆఫీస్ లో ఎక్కువగా పనులు చేస్తూ వున్న,అదే సమయంలో శ్రీను గాడు అంజలి తో పాటు వర్క్ చేస్తూ వల్ల ఫ్యామిలీ తో కూడా కొంజం క్లోజ్ అయ్యాడు,
నేను కూడా వరుణ్ గాయత్రి వల్ల అయ్యిన కిషోర్ తో కూడా క్లోజ్ అయ్యాము,
నేను వర్క్ భగ ఎక్కువగా జరుగుతోంది,
తరువాత నాకు చాలా Free అయ్యింది,ఇంకా నేను కూడా చాలా రెస్ట్ తీసుకొని ఆఫీస్ వెళ్లి వస్తూ ఉన్న,
[Image: images-2020-12-09-T160552-579.jpg]
అలా నేను నా ఆఫీస్ శ్రీను గాడు తో పాటు అప్పుడు అప్పుడు ఎక్కడి అయ్యిన వెళ్ళటం,పక్కన వరుణ్ వల్ల అమ్మ తో మాట్లాడటం ఇదే నా లోకం అయ్యింది,
అప్పుడు ఒక రోజు వరుణ్ వచ్చి,.నాతో పాటు మాట్లాడుతూ
వరుణ్:రాజేష్ అన్న,నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్న 
నేను:సూపర్ రా,All the best 
వరుణ్:అది మీరే హీరో గా చేయాలి 
అని చెప్పగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
నేను:అయ్యి నాకు అలాంటి అసలు ఎం లేదు కని, ఇంకా ఎవరైనా చూసుకో 
వరుణ్:ప్లీజ్ అన్న,నాకు హెల్ప్ చేయండి అని చాలా బాధగా నాతో పాటు అడుకుతునే ఉన్నాడు,
వరుణ్:మీరు కూడా చాలా అందంగా వున్నరు,మీకు ఎంటి,హీరో చేయచ్చు కధా,అని నన్ను convence చేయాలి అని ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాడు,
నేను ఇంకా సరే నాకు స్టొరీ నచ్చితే నేను చేయాలా వోధ అని ఆలోచించి తరువాత నా అభిప్రాయం చెప్తా అప్పుడు  దయచేసి నన్ను తప్పుగా అనుకోవద్దు ప్లీజ్ 
అని చెప్పగా
వరుణ్:హ్మ్మ్ అలాగే అని చెప్పగా 
వరుణ్ కథ చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు,నేను కాస్తఎక్కువగానే స్టొరీ లైన్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నం చేస్తే ఉన్నాను,
వరుణ్ మొత్తం స్టొరీ చెప్పి అయిపోయింది,నేను కూడా అలాగే కూర్చుని భగ ఎక్కువగా ఆలోచించి,నా Character కూడా భగ అర్దం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే వాడితో,
నేను: రాత్రి చెపుతా అని చెప్పి వరుణ్ నా వైపు చూసి తరువాత నా రూమ్ లో నుంచి వల్ల ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు, 
నేను కాసేపు అలాగే కూర్చుని వర్క్ చేస్తా వాడు చెప్పిన స్టొరీ గురించి ఆలచిస్తాను
వరుణ్ స్టొరీ లైన్ 
లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యిన ఒక అబ్బాయి,Suicide చేసుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తే ఉంటే,వల్ల ఫ్యామిలీ వాడిని కాపాడుతారు,వాడికి ఎదో ఒకటి చెప్పి ,మళ్ళీ వాడు Normal లైఫ్ మొదలు అవుతుంది,అదే సమయంలో వాడి పక్క ఇంటిలో కొత్తగా ఒక ఫ్యామిలీ రెంట్ కి వచ్చారు,కొత్తగా వచ్చిన ఫ్యామిలీ తో హీరో క్లోజ్ అయ్యాడు,పెళ్లి అయ్యిన ఆంటీ తో పాటు అఫైర్ మొదలయింది,ఆంటీ హీరో భగ మంచం మీద నలికిపోతరు,హీరో మోసం చేసి వాళ్ళు కూడా వడి తగార ఉన్న money తీసుకొని వెళ్ళి పోతారు, హీరో ఎం చేసాడు,ఎం అయ్యాడు అని కథ 
నేను భగ అలోచించి, ఆరోజు రాత్రి వరుణ్ తో పాటు మాట్లాడుతూ వున్న
నేను: రెయ్ కథ కొంచం Intimate scene విన్నయి, అది ఎలా అని చెప్పగా
వరుణ్:అది స్టొరీ లైన్ చెప్ప కధా,
నేను:సరే ఎవరు ఆంటీ Character చేస్తారు
వరుణ్:అది ఇద్దరూ తొ కలిసి స్టొరీ లైన్ చెప్పి వచ 
నేను:ఎవరూ 
వరుణ్: సీరియల్ Actress తో కని వాళ్ళు ఎవరు ఎలాంటి Character చేయలేము అని చేపేసార,
నేను:నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది
వరుణ్:ప్లీజ్ నాకు టైం ఇవండీ,నేను ఎదో ఒకటి చేయిస్తా
నేను చాలా సైలెంట్ గా చూస్తూ అలాగే నిలబడి పోయాను,
ఇంకా పక్క రోజు నేను ఆఫీస్ వెళ్ళాను,ఆరోజు శ్రీను గాడు వల్ల కలుగేస్ అందరు కలిసి Bangalore వెళ్లి అని ప్లాన్ చేస్తున్నారు,
శ్రీను గాడు నాకు చెప్పాడు,
అంజలి కూడా వస్తుంది అని చెప్పగా శ్రీను గాడు నాతో పాటు మాట్లాడుతూ
నేను:ఎంటి రా బాబు ఒక వారం వరకు భగ ఎంజాయ్ చెయ్యండి
శ్రీను:రెయ్ Already నేను ప్లాన్ చేస్తున్న, అంజలీ కూడా ఓకే చెప్పింది,
ఈసారి భగ మిస్స్ చేయను, అని నాకు కన్నుకొట్టి నాకు ఏమైనా కావాలా అంటే నీకు ఫోన్ చేస్తే అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయాడు,
నేను శ్రీను గాడు అదృష్టం అని అనుకొని నా వర్క్ చేస్తా ఆరోజు సాయంత్రం నేను ఇంటికి వచ్చాను,
వరుణ్ అప్పుడు నాతో పాటు
వరుణ్:మీకు ఒక సర్ప్రైజ అని చెప్పగా 
నేను:ఎంటి రా అని అడిగా
వరుణ్:మీరు ముందు వెలి ఫ్రెష్ గా రెఢీ అయ్యి రండి 
అని చెప్పగా నేను ఇంటికి వెళ్ళి కాసేపు తరువాత ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి డ్రెస్ మార్చుకొని వరుణ్ తో పాటు పైకి వెళ్ళాను,
నేను:ఎంటి రా బాబు చెప్పు 
వరుణ్:సరే సరే మీరు చేస్తారా లేదా అని చెప్పండి. 
నేను:నువ్వు ముందు Surprise ఎంటి అని చెప్పు 
వరుణ్:లేదు మీరు చెప్పండి 
ఇంకా నేను కూడా అలాగే నిలబడి కాసేపు వడి వైపు చూసి 
నేను:హ్మ్మ్ అలాగే చేస్తా అని చెప్పి 
వరుణ్:చాలా చాలా థాంక్స్ 
నేను: ఎప్పుడైనా చెప్పురా
వరుణ్:అది ఆంటీ Character నా అమ్మ గాయత్రి చేయిస్తున్నారు 
అని చెప్పగా,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
నేను:నువ్వు చెప్పింది నిజమే 
వరుణ్:అవును అని చెప్పగా 
[Image: images-2020-12-09-T160537-900.jpg]
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,వరుణ్ ఎదో ఫోన్ వచ్చింది,వాడు మాట్లాడుతు అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయాడు,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించి 
అక్కడ నుంచి కిందకి వచ్చి,అప్పుడే గాయత్రి నాకు ఎదురుగా వచ్చి,
నా వైపు చూసి నవ్వుతూ అక్కడ నుంచి వెళుతుంది,
నేను అలాగే నించుని భగ గాయత్రి వైపు చూస్తూ ఉన్న, ఇంకా నేను రూమ్ లో వచ్చి ,ఇంకా నేను సోఫా మీద కూర్చుని శ్రీను గాడు Bangalore వెళ్ళడానికి డ్రెస్ మొత్తం తీసుకొని నాతో పాటు చెప్పి అక్కడ నుంచి ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు.

నేను సోఫా లో కూర్చుని,కాసేపు అలాగే టీవీ చూస్తూ ఉంటే,అందులో హిందీ సినిమా డబ్బింగ్ లో వస్తుంది,నేను చూస్త ఉంటే,అప్పుడు హీరో ,హీరోయిన్ రొమాన్స్ బెడ్రూమ్ scene వస్తుంది,నాకు భగ కసి రేగిపోయి మోడ్డ గట్టిగా అయ్యింది,కాసేపు అలాగే చూస్త ఉంటే, కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుని , నా మోడ్డ కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను,అదే సమయంలో గాయత్రి నా కూడా వరుణ్ కథలో వచ్చే సీన్ లో నదిస్తునట్రు వస్తుంది,నా మోడ్డ ఇంకా భగ పేదగ కూడా అయ్యింది,నా వల్ల కాదు అని చెప్పి అక్కడ నుంచి బాత్రూం లో వెళ్లి పోయి మోడ్డ కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాను,
హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అభ అబ్బ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ అని భగ కొట్టుకొని వచ్చి,
నాకు అప్పుడు కూడా మూడ్ తాగలేదు,సరే అని చెప్పి టీవీలో పోర్న్ video పెట్టీ చూస్త ఉంటే,నాకు చాలా బోరింగ్ అని అనిపించింది,
నాకు అప్పుడు సెక్స్ స్టొరీ సిట్రస్ గురించి శ్రీను గాడు చెప్పి ఉన్నాడు
నేను అదే సరి అని లాప్టాప్ లో మంచి సెక్స్ Sites Open చేసి అందులో వున్న,స్టోరీస్ చదువుతూ వుంటే,నాకు చాలా అందమైన అనుభవం వచ్చింది,ఇంకా నేను స్టోరీస్ మోతరం చదవాలి అని అనుకున్న,
కాసేపు అలాగే ఒక స్టొరీ చదివేసి భగ బాత్రూం లో వెళ్లి మోడ్డ కొట్టుకొని వచ్చి నిద్ర పోయ ,
మలి పక్క రోజు ఎప్పటి లాగే ఆఫీస్ వెళ్లి పోయి వర్క్ చేస్తున్నా,
నేను శ్రీను గాడు లేని వారం రోజుల పాటు రాత్రి పూట స్టోరీస్ చదవటం అలవాటు పడిన,అప్పుడు నేను కూడ ఒకా స్టోరీస్ రాస్తే ఏల అని చెప్పి ఒక స్టోరీస్ రాయటం మొదలు పెట్టాను,
నా జీవితంలో జరిగే తాని గురించి,శ్రీను గాడు వల్ల అమ్మ తో జరిగింది గురించి నా JUST IMAGINE ADD చేసి కథలని రాస్తూ ఉంటే ,కింద నా కథని చదివి వాళ్ళు పెట్టే పచ్చి బూతులు కమెనట్స్ కూడా చూసి మోడ్డ కొట్టుకొని వాడిని,
అలా వారం రోజులు అయ్యింది,నేను నా వర్క్ చేస్తా Free టైంలో స్టొరీ రాస్తా ఉన్న,
శ్రీను గాడు కూడా వచ్చాడు,వరుణ్ నాతో పాటు మాట్లాడుతూ 
వరుణ్:అన్న అది ఎప్పుడు టైం కుదరటం లేదు,నేను మీకు వేరే ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అని చెప్పి 
నేను:సరే రా అందులో ఎం ఉంది,
వరుణ్ Thanks అన్న అని చెప్పగా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు, 
అప్పుడు వల్ల ఇంటికి రేణుకా వచ్చింది,
వల్ల అమ్మ గాయత్రి తో పాటు మాట్లాడుతూ ఉంది,వరుణ్ ఎంటి లోపల నుంచి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పగా,నేను వడి కోసం వెళుతున్నట్టు 
నేను:వరుణ్ వరుణ్ అని ఇంటి లోపలకి వెళ్లి పోయి చూసా నా చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
గాయత్రి రేణుకా ఇద్దరూ కలిసి సోఫా మీద కూర్చుని ఉంటే,
రేణుక :రెయ్ రాజేష్ నువ్వు ఎంటి ఇక్కడ
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది,
రేణుక:రెయ్ నేను రా మీ పేతమ్మ కూతురు నీకు అక్క అని చెప్పగా
అప్పుడు నాకు గుర్తుకు వచ్చింది,
నేను:హ్మ్మ్ అక్క ఏల ఉన్నావు
రేణుక:హ్మ్మ్ బాగానే ఉన్నా,నువ్వు ఇక్కడ ఎంటి 
నేను:ఇక్కడ జాబ్ చేయిస్తున్న 
గాయత్రి తో పాటు రేణుక తను అమ్మ చెల్లిల కొడుకు అని చేపింది,
రేణుక రెయ్ నువు ఎక్కడ ఉంటావు,
నేను:పక్క ఫ్లాట్ లో 
గాయత్రి రేణుక నేను నా రూం లో వచ్చి కుర్చుని,కాసేపు అమ్మ నాన్న గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది,
రేణుక:రెయ్ నీకు బైక్ ఉందా,
నేను:ఉంది 
రేణుక:నన్ను ఇంటిలో డ్రాప్ చెయ్యి 
నేను గాయత్రి తో పాటు చెప్పి రేణుక కూడా చెప్పీ అక్కడ నుంచి నా బైక్ మీద వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను,
రేణుక:రెయ్ లోపలకి రా 
నేను: హ్మ్మ్ 
అని చెప్పి లోపలకి వెళ్ళాను,వల్ల ఎంటి చుట్టూ తిరుగుతూ చూస్తా ఉంటే,రేణుక నాకు కాఫీ తీసుకో వచ్చి ఇచ్చింది,
అప్పుడు నేను మా ఫ్యామిలీ photo చూస్తా ఉన్న 
[Image: 5fd1b8202bc42.jpg]

మీకు నా ఫ్యామిలీ గురించి చేపలేదు కధా,హ్మ్మ్ చెపుతా చాలా భగ జాగర్తగా విన్నడి.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

రేణుకా అక్క తో నేను చాలా క్లోజ్ అయ్యాము,అప్పుడు అప్పుడు తన ఇంటికి రామని చేపేది,నేను వెళుతూ వస్తూ ఉంటే,వరుణ్ ఎప్పటి నుంచో రేణుకా అక్క మేధ వాడికి కన్ను ఉంది,అక్క తో కావాలి అని ,నాకు చాలా చాలా భగ క్లోజ్ అయ్యాడు,
వరుణ్ అక్క గురించి చాలా చాలా సెక్సీ గా మాట్లాడుతాడు,నేను ఎదో కుర్రాడు అనే సైలెంట్ గా ఉండిపయా,నేను స్టోరీస్ రాయటం మాత్రం ఎందుకో ఆపలేదు,
ఒక పక్క జాబ్ చేస్తా నాకు Free టైంలో రస్తు వున్న,
శ్రీను గాడు అంజలి తో పాటు జరికింది కూడా నాకు చెప్పాడు,అది కూడా అట్టు ఇట్లు మార్పులు చేర్పులు చేసి స్టొరీ రసాన్ని,
[Image: images-2020-12-10-T172115-895.jpg]

[Image: images-2020-12-10-T171735-344.jpg]
నాకు జాబ్ చేస్తా ,శ్రీను గాడు నేను భగ కలిసి అప్పుడు అప్పుడు బైటకి వెళ్లి రావటం అలాగే వరుణ్ కూడా మాతో పాటు తిసుకోని వెళ్లే వాడిని,
అలా ఒక నెల రోజులు పూర్తి అయింది, రేణుకా అక్క తో కూడా నేను వల్ల ఇంటికి వెళ్ళి వస్త వున్న,
అప్పుడు ఒక రోజు నేను రేణుకా అక్కతో 
నేను:అక్క మనం అందరు కలిసి చిన్నప్పుడు ఒకే ఇంటిలో ఉన్నాం కధా,
రేణుకా:అవును రా,నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్న రోజు అవని,
నేను:సరే అక్క మీకు చెల్లి ఇద్దరూ ఉన్నారు కదా,
రేణుకా:Mythili Anjali 
నేను:బాగా ఉన్నారా,వాళ్ళతో పాటు మాట్లాడాలి అని ఉంది,
రేణుకా:హ్మ్మ్ వాటికి టైం వస్తోంది రా,
వేళ్ళు అని చెప్పి అక్కడ నుంచి నేను ఆరోజు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాను,వరుణ్ తన గురించి చెప్పమని చెప్పాడు,నేను కూడా అలాగే అప్పుడు అప్పుడు అక్కతో వరుణ్ గురించి మాట్లాడుతూ వున్న,
అదే సమయంలో రేణుకా అక్క ఒకరోజు గాయత్రి తో పాటు మాట్లాడుతూ నా కోసం వెయిట్ చేయిస్తూ ఉంటే,శ్రీను గాడు నా లాప్టాప్ లో మూవీ పెట్టీ ఇచి వాడు అంజలిని కావాలి అని వెళ్ళాడు,
అక్కడే నా కొంప మునికిపోయింది,ఎందుకు అంటే నేను రాసిన సెక్స్ స్టొరీ రేణుకా అక్క చదివేసి భగ నా మేధ కోపం తో అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయి వల్ల ఇంటికి రమణి చెప్పి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పగా నేను నా పనులు చేస్తూ పురితి అయ్యి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను,
అక్క నా మేధ చాలా కోపంతో కూర్చుని ఉంటే,
నేను:వెళ్లి పోయి అక్క ఎంటి ఇంటికి రమనవు 
రేణుకా:సరే సరే నీకు ఎదుకు ఎలాంటి అలవాట్లు 
నేను :ఏమింద నాకు అర్దం కాలేదు,
రేణుకా:సరే నీకు సెక్స్ స్టోరీస్ రాయటం ఎప్పటి నుంచో అలవాట్లు 
నేను అయిపోయా అని అనుకున్న,కని అక్కడ సీన్ లో Reverse అయ్యింది,
రేణుకా:రెయ్ నువ్వు స్టొరీ సూపర్ గా ఉంది,నాకు చాలా నచ్చింది,నాకు కూడా చాలా చాలా ఫాంటసీలు ఉన్నయి తెలుసా 
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,నేను సైలెంట్ గా చూస్తూ అలాగే వున్న,
రేణుకా:నేను కూడా స్టోరీస్ భగ చదువుతాను,కని నీ బవకే నచ్చదు,
ఇద్దరం కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే ఉంటే,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించి,
నేను సరే అక్క ఇంకా వెళతాను 
రేణుకా:రెయ్ ఎక్కడికి పోతావు,ఇంటిలొ ఎవరు లేరు, ఇక్కడే ఈరోజు ఉండు 
నేను:ఇక్కడే ఉంటే ఏమైనా జరుగుతూ ఉంది అని భయంగా వుంది,
రేణుకా:రెయ్ భయం ఎందుకు జరికితే బాగుందని అనిపించాలి,
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
రేణుకా:రెయ్ నీకు అన్న చిన్న కుర్రాడు నా గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే,నీకు ఎప్పుడు అనిపించ లేదా
రెయ్ నాకు సెక్స్ కోర్కెలు ఎక్కువగా వున్నాయి, 
నేను:వెళ్ళత అని చెప్పగా 
నన్ను గట్టిగా హత్తుకొని ముద్దులు పెడుతూ ఉంది, 
[Image: Easy-Genuine-Jackrabbit-small.gif]


నాకు చాలా నచ్చింది,నేను మలి 

గట్టిగా పట్టుకుని ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న, ఒక రెండు నిమిషాలు తరువాత వదిలాను,
రేణుకా నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని ఉంది….

[Image: Classic-Required-Anteater-max-1mb.gif]
నేను రేణుకా అక్కతో చెప్పి మెల్లగా అట్టు వైపు వెళ్లి పోయి,మళ్ళీ లోపలకు వచ్చి,అక్కని చూసి గట్టిగా పట్టుకుని ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న, ఒక రెండు నిమిషాలు అలాగే ముద్దులు కురిపిస్తూ భగ తరువాత వదిలాను,అక్క నా వైపు చూస్తూ వుంది,నేను అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయి,మళ్ళీ నేను లోపలకి వచ్చి,అక్క తో పాటు 
నేను:బెడ్రూమ్ ఎక్కడ 
రేణుకా నవుత అక్కడ అని చేతులు ఎతి అట్టు వైపు చూపించింది,నేను అక్కని ఎత్తుకొని బెడ్ రూమ్ లో వెళ్లి పోయి,ఇద్దరూ కలిసి మంచం మీద పడుకున్నాను,
[Image: Easy-Genuine-Jackrabbit-small-1.gif] [Image: unnamed.gif]
నేను అక్క ఇద్దరి బట్టలను విప్పి పక్కన పడేసి,ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ గాట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దులలో మునిగిపోయి ఒళ్లు మొత్తం ముద్దులు కురిపిస్తూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ గట్టిగా నాలుకతో రాస్తూ మెల్లగా,
సళ్ళు పిసుకుతూ కసిగా ముద్దులు కురిపిస్తూ వున్న, రేణుకా నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంది,
[Image: 09012a051ce8b8fcd1901a3c6ef28b14.gif]
కాసేపు తరువాత నేను కిందకి వెళ్లి పోయి, రేణుకా అక్క పుకూ లోపల గట్టిగా వేళ్ళు పెట్టీ కెలుకుతూ సళ్ళు పిసుకుతూ కసిగా కెలుగుతు వున్న,
రేణుకా: ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అని మూలుగుతు ఉంది,నేను మెల్లగ వెళ్ళి తీసి నా ముగమ్ పుకూ లోపల గట్టిగా దూర్చి మెల్లగా నాకటం మొదలుపెట్టాను,
నేను : అస్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ అని 
రేణుకా నా తలని గట్టిగా పట్టుకుని ఎగిరెగిరి పడుతొంది,
రేణుకా: ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అంటు ములుగుతుంది,
రేణుకా అదే సమయంలో రసాలని పూర్తిగా నా ముగామ్ మీదే కార్చేసింది,
నేను మొత్తం తకేసి బలే వుంది,అని చెప్పగా నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని పైకి లాక్కొని ఆమే కిందకి తోసి నా ఒళ్లు మొత్తం ముద్దులు కురిపిస్తూ కిందకి వెళ్లి నా మోడ్డ పెట్టుకొని మెల్లగా రెండు చేతిలో పట్టుకొని పిసుకుతూ కసిగా చూస్తూ చికట్టం మొదళ్ళు పెట్టింది,
[Image: images-2020-12-11-T125909-715.jpg] 
రేణుకా కసిగా చూస్తూ మోడ్డ గట్టిగ చీకుతుంది,
నేను కళ్ళు మూసుకుని భగ సుఖానుభూతి పొందుతూ వున్న
ఒక పది నిమిషాలు అలాగే రేణుకా 
భగ మోడ్డ చీకుతూ మెల్లగా నోటిలోకి తీసుకుని భగ తన ఎంకిలి ఉమ్మి నోటిలోకి తీసుకుని భగ చికుతు వుంటే,నేను ఒక రెండు సెకండ్ తరువాత రేణుకా అక్క తలని గట్టిగా పట్టుకుని నోటిలో నా మోడ్డ ఫుల్లగ పోయెలగ లోపలకీ బయటకీ ఆడించుకుంటూ భగ కసిగా నోటిలో దెంగుతు వున్న…
[Image: images-2020-12-11-T125941-544.jpg]
నేను: ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ ఆహ్హ అని నోటిలో భగ కుమ్ముతూ వేగం గా చూస్తూ నాకు వచ్చెలగ ఉంది ,అని చెప్పి నోటిలో నుంచి తీసి తన నోటిలో మొత్తం రసాలను కార్చేసాను,ఒక్క చుక్క వదలకుండా మొత్తం తాగేసింది.
మళ్ళీ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని ఇద్దరూ కలిసి మంచం మీద పడిపోయాను.
[Image: 19.jpg]
ఒక్కరిని ఒక్కరూ భగ ముద్దులు కురిపిస్తూ భగ నేను నా మోడ్డ తీసి పుకూ లోపల దూర్చి మెల్లగా దెంగుతాడు మొదళ్ళు పెట్టాను…
[Image: images-2020-12-11-T132101-117.jpg]
నేను మెల్లగా కుమ్ముతూ 
నేను: పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ పట్ అని కుమ్ముతూ వున్న,
రేణుకా నా గాట్టిగా కౌగలించుకొని 
రేణుకా: ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్మ్మ్ ఆఆహ ఆప్ ఆప్ అని మూలుగుతు వుంది.
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కేసరి గా రసాలని
 కార్చేసి,భగ గాట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకొని ఉన్నాం..
రేణుకా:రెయ్ నువ్వు ఎందుకు ముందు ఎవరైనా దెంగవా 
నేను:అది అది అక్క 
రేణుకా:చెప్పురా 
నేను:హ్మ్మ్ అది శ్రీను వల్ల అమ్మ ,తరువాత నీ ఫ్రెండ్ గాయత్రి 
అది విన్న తరువాత 
రేణుకా:హ్మ్మ్ నిను ఏమో అనుకున్నాను.
నేను చిలిపి నవ్వు నవ్వి ఎప్పుడు ఎందుకు అవని అని తన అట్టు వైపు తిప్పి మెల్లగా నేను ఇట్టు నుంచి పుకూ లోపల గట్టిగా
మోడ్డ పెట్ట దెంగుతూ ఉన్న,
నేను: ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ర్ అని
రేణుకా: ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ సస్స్ సాస్ స్సం యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ యస్ ఫక్ మి ఫక్ మి యస్ యస్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అని ములుగు ఉంది,
[Image: images-2020-12-11-T134158-516.jpg]
కాసేపు అలాగే వేగం పెంచాను,
రేణుక:హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అభ ఆమ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అని
నేను భగ దెంగుతూ మళ్ళీ రసాలని పూర్తిగా పుకూ లోపల కార్చేసి ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ గాట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకొని ఉన్నాం.
అప్పుడు రేణుకా సరే చెప్పు నీకు గాయత్రి ఏల జర్కింది..
నేను రేణుకా వైపు చూస్తూ ఉన్న..
నేను:చెపుతాను కని ,వరుణ్ నీ గురించి అలా మాట్లాడుతూ అని నీకు ఎలా తెలుసు,
రేణుకా: అది వల్ల అమ్మ నా ఫ్రెండ్ గాయత్రి చెపింది,
నేను చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించి,ఎంటి నువ్వు చెప్పేది 
రేణుకా:అవును రా,కని నీతో పాటు జరిగిన నాకు చేపలేదు,
నేను:నేనే తనకు ఎవరికి చేపోధు అని మాట తీసుకున్న 
రేణుక నా వైపు చూస్తూ మెల్లగా నా మోడ్డ పెట్టుకొని భగ పిసుకుతు వుంది,
నేను:మీరు ఇద్దరూ లెస్బియన్ కదా.
రేణుక నా వైపు చూసి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించి,నేను ఎవరికీ చెప్పను అక్క అని మలి గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దుల్లో మునిగిపోయి నాలికతొ యుద్ధం చేస్తున్న..

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

Idhe Kadha Naa Kadha – 2, ఇదే కధా నా కదా ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Oka Gruhini Nundi Naa Koduku Friend Ki Lanja Dhaaka Naa Prayanam,Idhe Kadha Naa Kadha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page