Idhe Kadha Naa Kadha

Idhe Kadha Naa Kadha – 4 | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhe Kadha Naa Kadha - 4 | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhe Kadha Naa Kadha – 4 | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

RajuRajesh

Idhe Kadha Naa Kadha | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast
Idhe Kadha Naa Kadha | ఇదే కధా నా కదా | telugu dengudu kathalu jabardast

[Image: images-2020-12-25-T213614-917.jpg]

నాకు లావణ్య వదిన చాలా బాగా నచ్చింది,ఎందుకు అంటే నేను ఎలాంటి అమ్మాయి నాకు పెళ్ళాం గా కావాలి అని గొరుకున్ననో అలాంటి క్వాలిటీస్ తో పాటు అందంగా ఉంటుంది,అందుకే నాకు లావణ్య వదిన చాలా బాగా నచ్చింది,
ఇంకా నాకు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది,.
నేను నా రూమ్ లో ఒంటరిగా కూర్చొని లాప్టాప్ తో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను,
కని నాకు మాత్రం మనుసులో 
వదిన గురించి అక్క మైథిలి చెప్పిన విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ అలాగే కూర్చుని పన్నులు చేస్తూ ఉన్నాను,
అన్న విశాల్ ఎలా వదిన వల్ల ఫ్రెండ్ తో పాటు పంచుకొంట్టం ఎంటి అని అనుకున్నా 
ఇంకా నేను పనులు చేస్తూ ఉంటే,వదిన నా రూమ్ లో వచ్చి నా తో 
వదిన:రాజేష్ ఎంటి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నావా 
నేను:అవును వదిన,ఎంటి 
వదిన:ఎం లేదు,తిన్నేసి వచ్చి పన్ని చేసుకో వచ్చు కదా 
నేను:ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిన ,మీరు వెళ్ళండి,నేను వస్త 
వదిన:సరే సరే దొందరగా వచ్చేయి 
అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పొయింది,
ఇంకా నేను కూడా కాసేపు తరువాత నా రూమ్ లో నుంచి వచ అప్పుడే అందరు కలిసి కూర్చుని తోంట్టు ఉన్నారు,
నేను చేతుల్లో భగ కడుకొని వేళ్ళు పోయి కూర్చుని ఉంటే,నాకు వదిన వడించి ,అప్పుడు అన్న విశాల్ నా నడుము మీద చెయ్యి వేసి కిల్లుతు ఉన్నాడు,
అది నేను చూసా 
వదిన పిన్ని ఉమాదేవి పిన్ని భట్టల్లు తీసుకొని వచ్చింది,
[Image: images-2020-12-26-T082656-821.jpg] వదిన  పిన్ని వైపు చూసి అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయి,
వదిన:అత్త ఇట్లు ఇవ్వండి అని తీసుకొని 
వెళ్లి పోయి 
అక్కడ భట్టుల్లు మొత్తం అరెస్తోంది,అప్పుడు నాకు నేను ఉన్న దగర నుంచి చూస్తే వదిన తన చీర కొంగు పైకి లాక్కొని నడుముకి కట్టుకొని భట్టిల్లు అరెస్తుంది,
తన నడుము భగ కన్పిస్తుంది,అధి చూసి నాకు మోడ్డ పెదగా అయ్యింది,
[Image: download-12.jpg]
అలా 

వదిన నీ చూసిన తరువాత నాకు అన్న చేసింది,నాకు మాత్రం తప్పు కాదు ఏమో అనుకున్నాను,
నాకు కూడా వదిన నేను నా ఫ్రెండ్ కలిసి చేయాలి ,లేదా వాళ్ళు చేయిస్తే అధి చూసి నేను కొట్టుకోవలి అని కూడా చాలా పిచ్చి కోరిక కలిగింది,,,
నేను ఇంకా రెండు మూడు రోజుల్లో అక్కడే అందరితో కలిసి ఉన్న,ఆఫీస్ పనుల్లి కూడ చేస్తా ఉన్న,
నాకు ఆ రెండు మూడు రోజుల్లో వదిన కూడా నాతో భగ మట్లాడుతూ ఉంధి,
అన్న విశాల్ ముందుగానే నాతో పాటు చాలా క్లోజ్ ఉంటే,
నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది,అన్న ముందే నన్ను అట్ట పటిస్త ,బుగ్గలు కిళ్లుతు వుండేది,
తన దర్యం కూడా చాలా నచ్చింది.
ఇంకా నాకు ఆఫీస్ లో ఎక్కువగా వర్క్ వున్నాయి,అందుకే నేను పక్క రోజు చెన్నై వచ్చాను,
అప్పుడు నేను శ్రీను గాడు ఆరోజు ఆఫీస్ వెళ్లి పోయి వల్ల వల్ల పన్నులు చేస్తా ఉన్నం,
ఆరోజు సాయంత్రం నేను శ్రీను గాడు అంజలి తో పాటు మాట్లాడుతూ ఉంటే 
అంజలి:రెయ్ రాకేష్ నీకు మెసేజ్ చేసింది ,ఎవరో కాదు నా వదిన శృతి  
నేను చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించి తన వైపు చూస్తూ ఉన్న,
శ్రీను గాడు నాతో పాటు 
అవును రా బాబు శృతి నీకు మెసేజ్ చేసింది 
అని చెప్పగా నేను వాళ్ళతో 
నేను:రెయ్ అంద సరే తను మి ఇద్దరినీ ఎందుకు విడదీయలని అనుకుటు ఉంధి,
అంజలి:అధి తన తమ్ముడికి నాకు పెళ్ళి చేయాలి అని 
నేను:తన తమ్ముడికి నీకు ఎందుకు 
అంజలి:అధి వాడి గురించి తెలిసిన ఎవరు వాడికి పిల్ల ఇవరు,
అందుకే కళ్ళ ముందు ఉన్న పిల్ల నేనే కని నాకు వాడు అంటే చాలా చాలా కోపం వచేది,
నేను:హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ సరే
[Image: images-2020-12-18-T170010-620.jpg]
[Image: images-2020-10-26-T085830-945.jpg]

[Image: images-2020-12-18-T170001-595.jpg]అంజలి శ్రీను గాడు కలిసి ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నారు,తాని గురించి నాతో పాటు మాట్లాడుతూ ఉంటే 
నేను:రెయ్ ఎం ప్లాన్ చేస్తున్నారు 
శ్రీను: ఎందుకు దోందరా చెప్పుతం 
అంజలి: నువ్వు మళ్ళీ శృతి కి మెసేజ్ చేసి నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్ లేదు,హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పి పమంపు 
నేను:సరే చేస్త తరువాత 
శ్రీను:రెయ్ చెప్పింది ,ముందుగా విన్న తరువాత నీ ప్రసన అడుగు 
నేను:సరే సరే 
అంజలి: అలా మెసేజ్ చేసి,మీరు ఎవరు అని తెలియని విధంగ మళ్ళీ అడుగు,తను మళ్ళీ తన గురించి చెప్ప లేదు అంటే 
నువ్వే కావాలి అని నాకు తెలుసు మీరు ఎవరూ అని చెప్పి మెసేజ్ చెయ్ 
శ్రీను:నువ్వు అలా చెప్పగా సరే నీకు ఎంత money కావాలి అని అడుగుతుంది,నువ్వు అప్పుడు నాకు Money ఏమి వొద్దు,మీరు నాతో ఒక రాత్రి పూట పడుకోవాలి అని చెప్పు 
నాకు అధి విన్న తరువాత కాసేపు అలాగే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది 
నేను:ఎంటి రా 
అంజలి:అవ్వని అలాగే అడుకు ,ఒకవేళ తను సరే అని చెప్పింది అంటే,మీరు ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నపుడు వీడియో తీసి పెట్టుకొని కోని రోజు నేను శ్రీను Breakup అయ్యినట్టు నడిస్త తరువాతా ఆ వీడియో చూపించి తాని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాం,
శ్రీను:ఎంటి ప్లాన్ ఏల ఉంధి 
నాకు ఎం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు,కని నాకు మాత్రం ఎందుకో నచ్చలేదు అని వల్ల ఇద్దరి కోసం సరే అని చెప్పను,
ఇంకా నాకు ఆఫీస్ లో వేరే ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది,నేను అందు వల్ల కోని రోజు వర్క్ జరుగుతోంది,అందు వల్ల సరిగా టైం కూడా దూరక లేదు,,
ఒక రెండు రోజులు తరువాత నాకు పిన్ని ఉమాదేవి ఫోన్ చేసి 
[Image: images-2020-12-26-T082656-821.jpg]పిన్ని నాతో 
రెయ్ రాజేష్ మి అన్న విశాల్ జాబ్ చెన్నై Transfer అయ్యింది అందుకే వాళ్ళు ఇంకా చెన్నై రావాలి అని అనుకుంటున్నారా,
నీకు టైం వుంటే ,వాళ్ళకి సరిపోయే విధంగా ఫ్లాట్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చుడ్డు రా 
నేను:అలాగే పిన్ని అని చెప్పగా 
పిన్ని నా గురించీ కూడా అదికింది 
నేను:బాగానే వున మీరు అక్కడ అందరు ఏల ఉన్నారు అని చెప్పగా 
పిన్ని కూడా అందరు కూడా బాగా ఉన్నారు,
అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకు అంటే ఇంకా వదిన చెన్నైలో వుంటుంది,
ఆ రోజు రాత్రి పూట నాకు మెసేజ్ వచ్చింది 
శ్రతి నుంచి 
శృతి:రాజేష్ ప్లీజ్ హెల్ప్ చెయ్యి రా 
నేను:సరే మీరు ఎవరు అని చెపితే నేను చేయాలా విష అని ఆలోచిస్తూ 
శృతి:hm నేను అధి 
నేను:పర్లేదు మీరు చెప్పగా పోయిన నాకు తెలుసు మీరు అంజలి వదిన శృతి కధ 
శృతి:నీకు ఎలా తెలుసు 
నేను:తెలుసు అంతే 
శృతి:తెలుసు కదా ఇంకా నాకు హెల్ప్ చెయ్యి రారా 
నేను:వాడు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పగా 
శృతి:సరే రెయ్ నీతో కూడా నేను కావాలి అంటే పడుకుంటా నాకు హెల్ప్ చెయ్యి 
నేను ఆ మెసేజ్ చూసి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది,
ఇంకా నేను శృతి కి 
నేను: అవ్వని ఎం అవసరం లేదు,మీరు ఒక్క సరి ఇద్దరూ కలిసి మాట్లాడు కోవాలి ఎక్కడ కల్లుస్తం 
శృతి:సరే అయితే వచ్చే Sunday 10 కి కాఫీ షాప్ లో వచ్చియి,
నేను:సరే సరే అని చెప్పగా 
ఇంకా ఆరోజు రాత్రి నిద్ర పోతూ ఉన్న,
ఇంకా నాకు కొంచం వర్క్ ఫ్రీ అయ్యింది,నేను గాయత్రి రేణుకా అక్క వరుణ్ కలిసి మా అన్న వదినకు సరిపోయే విధంగా ఉన్న ,,
[Image: images-2020-12-09-T160537-900.jpg][Image: images-2020-12-28-T115438-350.jpg]
నేను ఆరోజు Sunday శృతి కోసం తను చెప్పిన హోటల్ వచ్చ ,కాసేపు తరువాత శృతి వచ్చింది,
తన నల్ల చీరలో చాలా బాగా అందంగా కనిపించింది,
నా వైపు చూసి తరువాత నాతో ఎదురుగా కూర్చుని ,నాతో పాటు మాట్లాడుతూ
శృతి:ఎంటి ఎంత సేపు అయ్యింది
నేను:హ్మ్మ్ just ఇప్పుడే వచ్చ
శృతి:హ్మ్మ్ సరే ఎంటి మాట్లాడాలి అన్నావు,
నేను:అధి మీరు ఎందుకు వల్ల ప్రేమని విడతేయలి అని అనుకుంటూ ఉన్నారు
శృతి:అధి నీతో ఏల చెప్పాలి అని
నేను:పర్లేదు ,మీకు చెప్పాలని అనుకుంటేనే చెప్పండి
శృతి: అలాంటి ఎం లేదు,
అంటే అంజలి వల్ల అన్న తిలక్ నాతో అంజలి ప్రేమను విడతియలి అని చెప్పాడు,
నేను:అన్న ఎందుకు అల చేయమని చెప్పరు,
శృతి:తాని గురించి అసలు నాకు ఎం తెలియదు,
నేను:అంటే మి తముడుకి అంజలి తో పెళ్లి చేయాలి అని చెప్పగా
శృతి:చి నా తమ్ముడి అంజలి తో ఎంటి వాడు ఒక వెధవ వాడికి అంజలి తో నేను అసలు అలాంటి ఎది అనుకో లేదు,,
నేను:సరే సరే అయ్యిన మీరు ఎంటి నాతో పడుకుంటా అని చెప్పారు,
శృతి:అధి నాకు ఎం చేయాలి అని అర్దం కాలేదు,తిలక్ కూడా నన్ను చాలా ఇబ్బందులు పెడుతు ఉన్నాడు,
అందుకే అల చెప్ప
నేను:సరే నేను హెల్ప్ చేస్తా,అవ్వని ఎం వొద్దు
శృతి: ఎందుకు
నేను:అధి వొద్దు అని
శృతి ఎంటి నీకు నేను నచ్చలేదా,
అలాంటి ఎం లేదు, మీరు చాలా సూపర్ figure
శృతి నా వైపు చూసి నవ్వుతూ ఉంధి,,
[Image: f344a115ad125664bce07617de06b99c.gif]
నేను:ముందు నేను మీకు హెల్ప్ చేయాలి అనుకున్నది,వల్ల ప్రేమ విషయంలో కాదు,తిలక్ గారు వేరే ఎది పెద్ద ప్రాబ్లెమ్ లో ఉన్నారు,అధి మనం తెలుసు కోని అయ్యిన అందులో నుంచి తీసుకో వస్తె చల్లు ,
శృతి:నువ్వు చెప్పింది కూడా నిజమే,
నేను శృతి తి కలిసి  మాట్లాడి అక్కడ నుంచి తినేసి ఇద్దరూ వేళ్ళు పోయాం..

[Image: download-12.jpg]
నేను శృతి ఇద్దరూ కలిసి తిలక్ కు తెలియ కుండానే తన ప్రాబ్లెమ్ నుంచి తప్పించి Solve చేసా,శృతి తో కలిసి ఎవరికి చెప్పేవాడు  అని చెప్పగా తిలక్ కూడా చెప్పలేదు,ఇంకా వాడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నడు, 
నేను శ్రీను గాడు అంజలి తో పాటు మాట్లాడుతూ శృతి గురించి అని చెప్పగా 
వాళ్ళు కూడా శృతి తో కలిసి Sorry అని చెప్పగా ఇంకా తిలక్ శృతి వల్ల ప్రేమని ఒప్పుకున్నారు,
వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసి భగ హ్యాపీగా ఉన్నారు,అప్పుడు శృతి నాతో వచ్చి 
శృతి:నీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు, చాలా చాలా థాంక్స్ రా 
నేను:అయ్యి అవని ఎందుకు 
శృతి: మేము ఇళ్ళ కలిసి ఉన్నం అంటే నువ్వే కధ అందుకే 
నేను:అయి పోయిన తనని గురించే ఆలోచిస్తూ ఎందుకు అండి,
శృతి నా వైపు చూసి 
శృతి:నువ్వు చాలా మంచి అబ్బాయి,నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వు అంటే అని చెప్పగా 
మెల్లగా నా పక్క వచ్చి నా భుగ్యాలు మేధ ముద్దులు పెట్టింది,
[Image: tenor-10.gif]
నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది,
ఇంకా శ్రీను గాడు నేను అప్పుడు అప్పుడు Weekend మొత్తం వాళ్ళతో పాటు కలిసి భగ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం,
నాకు చాలా వర్క్ అవుట్ వచ్చింది, మద్యలో నేను అన్న వదిన ఉండే ఫ్లాట్ కోసం కూడా వెళ్లి పోయో వచ్చే వాడిని,
అప్పుడు రేణుకా అక్క నేను కలిసి ఒక ఫ్లాట్ నచ్చి ఓకే అని చెప్పగా పిన్ని తో పాటు మాట్లాడుతూ ఫోన్ చేసి 
ఫ్లాట్ లోపలకి వెళ్లి ఫొటోస్ తీసుకొని వాటిని వాళ్ళకి షేర్ చేసాను,
అన్న వదిన ఇద్దరికీ కూడా చాలా చాలా నచ్చింది అని అన్నారు,ఇంకా నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది 
ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెన్నై వస్తుంది అని వదిన కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్న,
అప్పుడు ఒక వరం రోజు తరువాతా చెన్నై వచ్చారు వదిన లావణ్య అన్న విశాల్ ఇద్దరూ కలిసి ఫ్లాట్ లో వెలి పోయి అట్టు ఇట్లు చూస్తూ ఉన్నారు,
[Image: images-2020-12-23-T224345-081.jpg]
అప్పుడు అన్న విశాల్ నాతో 
విశాల్:రెయ్ నువ్వు ఎందుకు మాతో పాటు ఇక్కడే ఉండిపో 
నేను:అవ్వని వొద్దు నేను అక్కడే ఉంట్టా 
ఎందుకో నచ్చలేదు,,
ఇంకా నేను శ్రీను గాడు తో పాటు weekend ప్లాన్ మార్చి friday night Saturday night శృతి వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ, Saturday night మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వెళ్లి అన్న ఫ్లాట్ కి వచ్చి Sunday వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఉండేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్న,
అలా ఒక రెండు మూడు వారాలు గడిచాయి,ఇంకా మళ్ళీ ఒక రోజు Saturday night నేను అన్న ఫ్లాట్ లో వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టగానే ,అప్పుడు అన్న వయసు వున ఒక అతను వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసాడు,
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
నేను లోపలకి వెళ్లి పోయి అక్కడ అన్న విశాల్ కోసం చూస్త ఉన్న,
అప్పుడు వదిన లావణ్య వంట పనులు చేస్తూ వంట కధిలో నుంచి నన్ను చూసి 
రెయ్ రాజేష్ వెళ్లి పోయి ఫ్రెష్ అయ్యి రా నీకు టీ తీసుకో వస్త 
అని చెప్పగా 
నేను లోపలకి వెళ్లి పోయి అక్కడ బాత్రూం లో వెళ్లి టాప్ ఓపెన్ చేసి ఫేస్ వాష్ చేసుకుని ఉంటే ,అప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలు వున్నాయి,అందులో నుంచి వదిన బ్ర ఒక్కటి తోసి వాటిని భగ వాసన పీల్చి మళ్ళీ అక్కడే పెట్టేసి నేను వచ్చి 
సోఫా మీద కూర్చుని ఉంటే,
అప్పుడు నాకు ఎంటి అన్న ఇంటిలో లేదు ,అప్పుడు అన్న వయసు ఉన్న ఒక అతను ఇంట్లో ఉంటాం ఎంటి నాకు మాత్రం మనుసులో మైథిలి అక్క వదిన లావణ్య గురించి చెప్పింది నిజమే అనె సంతేహం నాలో మొదలు అవుతుంది,అప్పుడు వదిన లావణ్య ఇద్దరికీ కాఫీ తీసుకో వచ్చి ఇచింద,నేను తను కట్టుకొని ఉన్న చీర చూసి నాకు ఇంకా గట్టిగ అనుమానం కలిగింది,
అన్న కాకుండా వేరే మొగాడు ఇంటిలో ఉన్నపుడు తన అందాలని ఆస్వాదిస్తున్న నట్టుగా చీర కట్టుకొని ఉంధి,అనె అలోచ్చనలు నా బుర్ర వేడక్కిపోతోంది,
[Image: images-2020-12-29-T192026-389.jpg]
వదిన లావణ్య నా వైపు చూసి 
లావణ్య:రెయ్ ఇది కృష్ మి అన్న విశాల్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ,కృష్ వీడు రాజేష్ విశాల్ తమ్ముడు 
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ 
Hello అంటు చెప్పు మళ్ళీ ఎవరు సైగ వాళ్ళు కొర్చునం,
నాకు వదిన చీరలో చూసి కసి గా మోడ్డ ప్యాంట్ లో డాన్స్ చేస్తుంది,కని నేను కంట్రోల్ చేసే కూర్చుని ఉన్న,
ఇంకా కాసేపు తరువాత లావణ్య వదిన నాతో పాటు 
లావణ్య:రెయ్ రారా తింతువు
నేను;మళ్ళీ తిట్టా అని చెప్పగా అక్కడ నుంచి వెళ్లి శ్రీను గాడు తో పాటు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ వున్న,,
కృష్ కు వదిన లావణ్య వడించింది,కృష్ తినేసి కాసేపు తరువాత అక్కడా నుంచి వెళ్లి పోయాడు,
నేను రూమ్ నుంచి వచ్చిన తరువాతా నాకు కూడా కూడా వడించింది,నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది తన అందాలు పూర్తీగా పక్క నుంచి చూసే సరికి నాకు మోడ్డ గట్టిపొడింది,
కాసేపు తరువాత నేను వెలి పోయి సోఫా మీద కూర్చుని ఉంటే,అప్పుడు వదిన నాతో పాటు పక్క వచ్చి కూర్చుని 
లావణ్య:ఎంటి రా కృష్ తో ఎం మాట్లాడలేదు 
నేను:అంటే కృష్ ఎక్కడో చూసాను అని అనిపించింది,కని ఎం మాట్లాడాలి అని 
లావణ్య:సరే సరే 
నేను: వదిన అధి అధి 
లావణ్య:చెప్పురా ఎంటి 
నేను:కృష్ ఇలా అన్న లేని అప్పుడు వచ్చి ఉంట్టడం ఎంటి 
లావణ్య నా వైపు చూసి నాతో 
లావణ్య:రెయ్ నువ్వు అనుకుంటు కాదు కృష్ మి అన్న ఫ్రెండ్ మాత్రం కాదు,నా కజిన్ రాశి వల్ల హస్బెండ్ రా ,
అని చెప్పగా నాకు మాత్రం ఎందుకో అధి doubt గా ఉంది,,
[Image: images-2020-12-21-T202854-657.jpg]

 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

[Image: images-2020-12-10-T172115-895.jpg]

నేను వదిన ఇద్దరూ కలిసి పక్క పక్కనే కూర్చొని టీవీ చూస్తూ ఉంటే,నేను మెల్లగ అప్పుడు అప్పుడు వదిన వైపు తిరిగి చూస్తూ అలాగే కూర్చుని ఉన్న,
అప్పుడు నా వైఫ్ వదిన లావణ్య చూసి 
వదిన:రెయ్ నాకు కిచెన్ లో పని చాలా వున్నాయి నీకు ఏమైనా కావాలా చెప్పు,
నేను:ఒక గ్లాస్ పల్లు కావాలా
వదిన :సరే సరే అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్లి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది,ఒక పది నిమిషాలు తరువాత నాకు గ్లాస్ పల్లు తీసుకో వచ్చి ఇచ్చి,నాతో పాటు
వదిన:సరే ఎక్కువా సేపు టీవీ చూస్తూ ఉండకుండా వేళ్ళు పోయి పడుకో,నేను పని చేసి వెళ్లి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేయాలి లేదు అంటే నాకు నిద్రా రాదు,
నేను సరే అని చెప్పగా అక్కడ నుంచి టీవి అప్పేసో నా రూమ్ లోకి వెళ్లి పోయి మళ్ళీ మెల్లగా నా రూమ్ లో నుంచి వచ్చి,
తన కోసం చూసి తన రూమ్ లో వెళ్లి పోయి అక్కడ మంచం కిందకి దూరి అట్టు ఇట్లు అలాగే చూసా అప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకు అంటే నేను ఉన్న దగర నుంచి చూస్తే బాత్రూం లోకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది,
కని డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే  అధికుడా,నేను మనసులో దేవుడా ఎలాగైనా వదిన డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి అని అనుకుంటున్న
నేను కాసేపు అలాగే మంచం కిందకు దూరి వదిన లావణ్య తన రూమ్ లోకి వచ్చి ఎదో ఒక సినిమా పాటలు పాడుతూ అలాగే అట్టు ఇట్లు తిరుగుతూ టవల్ తీసి మెల్లగా బాత్రూం లోకి వెళ్లి పోయి డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టింది,
నాకు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా అనిపించింది,నేను అలాగే పడుకునిపోయ చూస్త ఉంటే,
వదిన తన బట్టలు విప్పేసి నగ్నంగా అయ్యి అట్టు వైపు తిరిగి నిలపడి అలాగే షవర్ కింద స్నానం చేస్తూ ఉంటే,
నేను తన అందాలని చూస్తు అలాగే  ఉంటే గుండె అదిరేలా కొట్టుకొని వుంది, చమ్మటలు కూడా వచ్చాయి,
తన సనట్టి నడుము ఒంపులు అలాగే నిలలోకి తడిసి పోయిన తన వీపు రెండు పిరాల్లు భగ చూసి కసి కసిగా మోడ్డ ప్యాంట్ లో డాన్స్ చేస్తుంది,
[Image: 7EVF.gif]
కాసేపు తరువాత అట్టు వైపు నుంచి ఇట్లు తిరిగి నిలపడి అలాగే shower ముందుకి నిలబడింది,
[Image: tumblr-o34icqj9is1thej0ko1-500.gif]
ఒక రెండు నిమిషాలు తరువాత డాన్స్ చేస్తుంది నాకు చాలా భగ తన సళ్ళు రెండూ నడుము అలాగే రెండు తొడల మధ్యలో ఉన్న పుకూ కూడ చాలా భగ కనిపించింది,
[Image: unnamed.gif]
నేను అలాగే పడుకునిపోయి చూసి నేను అబ్బ వదిన ఏముందిర దెంగితే అబ్బ అబ్బ అని అనుకుంటున్న,అప్పుడు వదిన సడెన్ గా తలుపు వేసింది నేను ఇదే సమయం అని అక్కడ నుంచే వేగం గా నా రూమ్ లోకి వెళ్లి పోయి,నేరుగా బాత్రూం లోకి వెళ్లి పోయి ప్యాంట్ కిందకి దింపి మోడ్డ పట్టుకొని గట్టిగా కొట్టుకోవటం మొదలూ పెట్టాను,
అప్పుడు నా రూమ్ లోకి  నా పేరు చెప్పి వదిన పిలిచినట్టు అనిపించి తిరిగి చూసా 
వదిన :రాజేష్ చాలు అందాల మోడ్డ కొట్టుకుంటే మోడ్డ వీరికి చేతిలో వస్తుంది,
అని చెప్పగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది 
వదిన నా ముందు టవల్ తో పాటు వచ్చి నిలపడి వుంది,నాకు చాలా భయం తో పాటు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది.
[Image: images-2020-12-31-T082448-243.jpg]

నేను వదిన వైపు చూస్తూ అలాగే నిలబడి నా ఫాంట్ వేసుకొని బాత్రూం లో నుంచి వచ్చి నేను చాలా భయంగా అలాగే నిలబడి ఉంటే,
వదిన:రెయ్ ఎంటి రా,నన్ను భగ చూసావా చెప్పు 
అని చెప్పగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,
నేను:ఎంటి వదిన మీరు చెప్పేది నాకు అర్దం కాలేదు,
నా వైపు చూసి నవ్వుతూ మెల్లగా నా దగారకి వచ్చి,నన్ను చూసి 
వదిన: అబ్బా ఎం Acting చేయిస్తునవు రా,సరే నీకు అర్దం చేసుకునే విధం గా చెపుతా,నువ్వు మంచం కిందకు దూరి మారి ఎం చూసావు అని నాకు తెలుసు రా 
నాకు చాలా చాలా భయంతో గుండె అదిరేలా కొట్టుకొని, చామ్మటలు కూడా వచ్చాయి,
ఇంకా నేను వదిన వైపు చూస్తూ అలాగే 
నేను:వదిన వదిన అధి ఎది తేలిక sorry 
అని చెప్పగా 
వదిన :రెయ్ నాకు Sorry చెప్పటం కోసం మంచం కిందకు దూరి మారి ఎందుకు అంతా కస్తపడవు 
నాతో పాటు చెప్పి ఉంటే చాలు కదా,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది,ఒక రెండు నిమిషాలు అసలు నాకు ఎం అర్దం కాలేదు,
అప్పుడే నా వైపు చూసి తన టవల్ తీసి నగ్నం అయ్యి నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని ఉంటే ,నా ఒళ్లు మొత్తం వీడి మొదలూ అయ్యింది,తన సళ్ళు రెండూ ఒళ్లు మొత్తం భగ అధుముతుంది,
వదిన:రెయ్ నిన్ను ఊరిలో ఉన్నప్పుడు నుంచి నేను చాలా చాలా కావనించ,కని అక్కడ అందరూ ఉన్నారు అని సైలెంట్ గా ఉండిపోయి,ఇక్కడ ఎవరూ లేరు మనం ఇద్దరూ మాత్రం ఉన్నాం,
నేను వదిన అధి అధి అని భయంతో 
వదిన:ఇంకా ఎంటి వదిన అంటు హ్మ్మ్ నాకు తెలుసు నా వైపు నీకు చాలా అసలు వున్నాయి అని,నాకు కూడా నీ మేధ చాలా కోరిక వున్నాయి,నేను ఎప్పడి నుంచో నీకోసం ఎదురు చూస్తున్న, 
అని చెప్పి నా ప్యాంట్ మేధ నుంచే మోడ్డ మీద కసిగా చేతిలో పట్టుకొని మెల్లగా పిసుకుత కళ్ళలోకి చూస్తూ ఉండిపోయింది,
నాకు చాలా సంతోషంగా దరియం అనిపించి అలాగే చూస్తా ఉంటే,
వదిన:రెయ్ నీ మోడ్డ చాలా బాగా పెద్దగ సూపర్ గా ఉంటుంది,అన్న విశాల్ కంటే భగ ఉన్నయి,నాకు ఒక్కసారి Taste చేయాలి అని వుంది,ఇస్తావా చెప్పి రా 
నేను:అయ్యి మీరు అలా అడగ నేను ఇవ్వను అని చెప్పను, ఓకే 
అని చెప్పగా 
వదిన అలా మెల్లగా కిందకీ వెళ్లి నా ప్యాంట్ కిందకి దింపి మోడ్డ పట్టుకొని మెల్లగా తన నాలుకతో రాస్తూ మెల్లగా నోటిలో పెట్టుకొని వేగంగా చెక్కూతు ఉంధి,నాకు చాలా సమ్మగా అనిపించింది,
వదిన: ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ ఆప్ అంటు భగ చెక్కితు ఉంధి.
[Image: xxx-gif-blowjob.gif]
నేను ఒక రెండు నిమిషాలు అలాగే మంచం మీద పడిపోయాను,తను కూడా అలాగే నా మీద పడి పోయి మోడ్డ నోటిలో పెట్టుకొని నాలికతో సమ్మగా రాసి మెల్లగా చేక్కుతూ ఉంధి,
[Image: dani-daniels.gif]
నేను అలాగే పడుకునిపోయి భగ సుఖాని అనుభవిస్తూ అలాగే ఉంటే ఇంకా నాకు కసి పెరిిపోతుంది,ఇంకా నేను ఆగలేక లేచి నిలబడుతూ తన తలను గట్టిగ జుట్టు పట్టుకుని నా మొడ్ద తన నోటిలో దింపి మారి వేగం గా దెంగుతు ఉన్న,,
నేను: డప్ డాప్ ధాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ టాప్ భగ  నోటిలో దెంగుతు వున్న,
వదిన భగ ఊపిరి పీల్చడం కూడా టైం ఇవ్వకుడ కుమ్ముతూ ఉన్నాను,,,
[Image: fvLHlji.gif]

[Image: teen-slut-deepthroats-a-hard-cock.gif]
ఒక పది నిమిషాలు అలాగే భగ నోటిలో కుమ్ముత నా రసాలను మొత్తం తన నోటిలోకి కార్చేసాను,తను ఒక్క చుక్క వదలకుండా మొత్తం తాగేసింది,
[Image: images-2021-01-08-T154500-297.jpg]
ఇంకా వదిన అలాగే నిలబడి నా వైపు చూసి ఊపిరి పీల్చుకుని వుంటే,మళ్ళీ నా వైపు చూసి కన్నుకొట్టి 
వదిన:అబ్బ చాలా Tastey సూపర్ గా ఉన్నాయి, wow Superb Dick  
నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇస్తావా 
నేను:అయ్యి నా మోడ్డ మీద మీకు full rights ఉన్నాయ,మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇస్తాఅని చెప్పగా
వదిన
సరే నాకు ఇప్పుడు నీ నాలుక పవర్ ఎంటి అని చెప్పించాల్లి 
అయ్యో అందుకోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్న,,
అని గట్టిగా కౌగలించుకొని మంచం మీద పడిపోయా ఒళ్లు మొత్తం ముద్దులు కురిపిస్తూ కిందకి వెళ్లి పోయి,తన పుకూ లోపల మెల్లగా నా నాలుకని దూర్చి కెలుకుతూ మెల్లగా నాకటం మొదలుపెట్టాను,
నేను: ఆస్ ఆసాస్ అస్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ 
వదిన నా తలని గట్టిగా పట్టుకుని ఎగిరెగిరి పడుతొంది,
వదిన: ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ హ్మ్మ్ ఆఆ ఆఆ అని సుఖాని అనుభవిస్తూ ములుగుతూ ఉండిపోయింది.
నేను అలా పుకూ లోపల నా నాలును పూర్తిగా దూర్చి మారి నాకుతూ ఉంటె,
వదిన ఆమ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అని తన రసాలని పూర్తిగా కార్చేసింది నా  ముగమ మొత్తం తన రసాలతో తడిసిపోయింది.
[Image: 9345.gif]
ఇంకా నన్ను గట్టిగా పైకి లాక్కొని ముద్దులు కురిపిస్తూ ,
అబ్బ నాకు ఎప్పుడు ఇంత కార్చలేదు,Wow నీ నాలుక పవర్ సూపర్ గా ఉంది,,

నేను వదిన వైపు తిరిగి గాట్టిగా కౌగలించుకొని ఇద్దరూ కలిసి పడుకొని ఉంటే,
నేను:వదిన 
వదిన:ఎంటి బగరం చెప్పి 
అది మీకు కృష్ మద్యలో ఏమైనా జరిగిందా
వదిన:రెయ్ అని నీకు తెలుసుకోవాలి సరే చెపుతా విను అని చెప్పటం మొదలు పెట్టింది,
రెయ్ కృష్ విశాల్ ఇద్దరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అని కాదు,నాకు నా కజిన్ రాశి ఇద్దరికి కూడా మంచి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కలిసి ఉంటాం,
అంతే కాకుండా నాకు ఎప్పుడు ఏమైనా అవర్శం ఉంటే కృష్ వచ్చి హెల్ప్ చేసేవాడు,అలాగే రాశి కూడా విశాల్ వెళ్లి హెల్ప్ చేసేవాడు,
మేము ఒక ఫ్యామిలీ మ్బర్స్ లాగ ఇంట్టం ,మేము స్వాప్పింగ్ పటేర్నర్స్ 
అదే విశాల్ రాశి తో అప్పుడు డేటింగ్ చేసేవాడు,అలాగే కృష్ నాతో పట్టు డేటింగ్ వచ్చేవాడు,
ఇవ్వని మాకు చాలా కామన్ రా,కృష్ పెర్మిషన్ తో రాశి తో విశాల్  ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు,అలాగే మి అన్న పెర్మిషన్ తో కృష్ నేను కలిసి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం,
అని చెప్పగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది.
నేను మెల్లగా తన వెనుక పక్క నుంచి పడుకొని రసాలతో తడిసిన పుకూ లోపల గట్టిగా మోడ్డ దూర్చి
వదిన:రెయ్ నీ యబ్బ మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఇలా పెట్టవు ఎంటి రా,
అని చెప్పగా 
నేను : Sorry వదిన నేను ఇంకా ఆగలేకపోయాను 
అని చెప్పగా నేను నా దెంగుడు వేగంగా దెంగుతూ మొదలూ పెట్టాను,కని తన పుకూ లోపలకి నా మోడ్డ చాలా టైట్ గా ఉన్నయి లోపలకి వెళ్ళటం కుదరలేదు,
కని నేను వేగం పెంచి లోపలకి దూర్చి మారి దెంగుతు ఉంటే,
వదిన:రెయ్ మెల్లగా దెంగురా,
నేను మెల్లగా దెంగుతాను అని చెప్పి మళ్ళీ వేగం పెంచి దెంగుతూ ఉంటే,
వదిన:రెయ్ నన్ను వదిలేయ రా బాబు, రాక్షసుడు రెయ్ విధు రా అని కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి ఉంటే 
నేను:Sorry వదిన,మీకోసం చాలా రోజు వెయిట్ చేస్తున్న అంధుకే,
అని దెంగుతు ఉంటే 
నేను; ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్
వదిన రెయ్ నేను మొదటి సారి సెక్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఇలా నొప్పి అనిపించలేదు 
నేను:అంటే ఇప్పటి వరకు చిన్నా చిన్నా మోడ్డ మాత్రం పుకూ లోపల వెళ్లి పోయి వచ్చింది,
నేను మళ్ళీ అల దెంగుతు ఉంటే,
వదిన: అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ Wow Superb Nice నాకు కోత ఎక్స్పరిన్స్ I love this అని చెపుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంధి,,
Arrow [Image: images-2021-01-08-T162947-181.jpg]
[Image: dani-danie-1984.gif]
అలా నేను ఒక అరా గంటలో భగ దెంగుతు నా రసాలను మొత్తం తన ఒళ్లు మొత్తం కర్చి ఇద్దరూ కలిసి పడుకొని 
 నేను:అంటే మీరు ఎప్పటి వరుకు ఎన్ని మోడ్డ చూసారు 
వదిన:అవ్వని నాకు తెలీదు,తాని గురించి లిస్ట్ విశాల్  దరగరే వున్నయి,
అయినా నీకు నా మేధ ఇన్ని అసలు ఎప్పుడు నుంచి వచ్చింది,
నేను:అధి పెళ్లి మండపం లో మొదటి సారి చూసినప్పుడు నుంచి,
వదిన:అయ్యి అని చెప్పగా 
మెల్లగా నా మోడ్డ పెట్టుకొని చేతిలోకి తీసుకుంది,నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది,
నేను:వదిన ఇంకా మీకు కావలసిన నాతో పాటు ఉండండి,అన్న ఫ్రెండ్స్ తో ఎందుకు 
వదిన:అబ్బ అబ్బ నన్ను నీ వాళ్ళలో వేసుకోవాలో అన్,
నేను:ఎందుకు కుధదు 
వదిన నా మోడ్డ పెట్టుకొని గట్టిగా చీకుతూ ఉంటే మళ్ళీ నాకు మోడ్డ గట్టిగా లేచింది,
అప్పుడు నేను సరే వదిన ఇంకా ఇద్దరూ కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ అని 
మీరు నా మోడ్డ taste చేయండి నేను మీకు నాలుక పవర్ తో పుకూ Taste చేస్తా 
అని చెప్పగా నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దుల్ల పెట్టీ 
ఒక పది నిమిషాలు తరువాత ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరూ మేధ ఒక్కరూ పడుకొని 
నా మోడ్డ తన నోట్లోకి పూర్తిగా వేసుకొని చెక్కుతు,నేను వదిన పుకూ లోపల మెల్లగా నాలుగు తో పాటు సమ్మగా నాకుతున్న,

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

 

21c

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Idhe Kadha Naa Kadha – 4, ఇదే కధా నా కదా ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Oka Gruhini Nundi Naa Koduku Friend Ki Lanja Dhaaka Naa Prayanam,Idhe Kadha Naa Kadha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page