Idhi Naa Motta Modhati Katha

Idhi Naa Motta Modhati Katha – 23 | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories

Idhi Naa Motta Modhati Katha - 23 | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories

Idhi Naa Motta Modhati Katha – 23 | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories

kamal kishan

Idhi Naa Motta Modhati Katha | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories
Idhi Naa Motta Modhati Katha | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories
సరేలే అని వాణ్ణి తీసుకెళ్ళాడు.

పద్మ సన్నగా పొందికగా ఉంటుంది. ఏ ఏ shape లు ఎక్కడుండాలో అక్కడ ఉంటాయి. క్లాసు ఫస్ట్, బాగా చదువుతుంది.
కానీ దానికి ఒక బలహీనత ఉంది. అది నాకు తెలుసు
నేను వెళ్ళి కావాలని పద్మ పక్కన నిలబడ్డాను.
“పద్మా’ ఎంత సేపవుతున్నది నువ్వు వచ్చి”,
“ఆ.. ఇప్పుడే, నువ్వు వచ్చినప్పుడే”
“నువ్వు క్లాసుఫస్ట్ కదా, నాకు maths నేర్పించవా? నీకు తెలుసు కదా… ఎప్పుడూ విజయ టీచర్ నన్ను తిడుతూ ఉంటుంది”.
“ప్లీజ్ పద్మా, నాకు help చెయ్యవా?”
“నువ్వు నాగేంద్రం సర్ దగ్గర tuition కు వెళ్ళుతున్నావు కదా…!”
“చాలా doubts ఉన్నాయి పద్దూ……”
“ఏంటి పద్దూ అంటున్నావ్“.
“సారీ పద్దూ..”
“మళ్ళీ పద్దూ.., ఏయ్ కమల్, అలా పద్దూ అని పిలవద్దు”,
“పద్దూ అంటే బాగుంది. పద్దూ…….” “పిలవద్దంటే పిలువను లే”
“ఎందుకురా ఇలా కాకా పడుతున్నావ్”? అని గోముగా అడిగింది. ఏంటి సంగతి?.
“ఏమీ లేదు. రవి గాడికి నువ్వంటే ఇష్టమంట,” అందుకనీ అందుకనీ…..నన్ను మాట్లాడమన్నాడు”.
“ఛీ సిగ్గులేదురా, broker పని చెయ్యడానికి వచ్చావా?
వాడు నా ఫ్రెండ్ కదే?
shut up,
పోనీ ఆ విషయం వదిలేయ్ నీ దగ్గర 100 చేంజ్ ఉందా?
ఆ ఉంది, ఇదిగో,
Rs.100 ఇవ్వూ,
నేను నీ దగ్గర చేంజ్ అడిగాను కానీ. నా దగ్గిర 100 ఉంది అని అన్నానా? నా దగ్గిర లేవ్వ్.
ఏయ్, కమల్ నా డబ్బులు ఇవ్వు,, మర్యాదగా ఇస్తావా లేదా,
“ఇవ్వక పోతే?
“రవి, చూడు రవి, నా 100 తీసుకుని ఇవ్వట్లేదు”.
రవిగాడు అర్జెంటు గా హీరో అయిపోయ్యాడు. నా గల్లా పట్టుకుని, “సాలేగా పైసలు ఇవ్వు. ఏం తమాషా చేస్తున్నావా?”
“నేనెక్కడ తీసుకున్న మామా, నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావ్…వూ, నాకేం ఎరక?”
“నే తీసుకోలే, నాకు తెల్వది, నువ్వు అడగంగానే. నేనెందుకు ఇస్తా…..”
వాడు నన్ను గట్టిగా తోసేసాడు.
నేను కావాలని కింద పడిపోయ్యను.
నన్ను కాలితో తన్నడానికి కాలు లేపసాగాడు,
“ఆగు రవి వాడి సంగతి తరువాత చూద్దాం. బస్సు వస్తోంది”. అని పద్మ వాణ్ణి ఆపింది
ముగ్గురం, బస్సు ఎక్కాం..
పద్మ, రవి పక్క పక్కన కూర్చున్నారు.
రవి గాడిని చూస్తే అప్పటికే వాడు పద్మ మీద చెయ్యి వెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. పద్మ వాడిని వదిలించుకుని ముందుకు వచ్చి కూర్చుంది.
నేను కూడా లైట్ గా తీసుకున్నాను,
నేను ఎంట్రన్స్ వైపు జరిగాను
స్కూల్ దగ్గర బస్సు ఆగింది.
“వాడు ఒరేయ్ దాని డబ్బులు ఇవ్వద్దురా.. అది వేస్ట్ ఫీలింగ్స్ కూడా లేవు” అని చెబుతున్నాడు.
నేను పట్టించుకోలేదు. డబ్బులు ఇచ్చేశాను. పద్మ మారు మాట్లాడక వెళ్ళిపోయింది.
స్కూల్ లోకి వచ్చినతరువాత రాధీ కోసం చూసాను. ఎక్కడా కనిపించలేదు…..
పద్మ లైన్లో ఉంది.
testingకు blood ఇచ్చి వచ్చాను. అయిపొయింది.
రాధిక వచ్చిందేమో నని చూస్తున్నాను. రాధిక కనిపించలేదు కానీ లల్లి కనిపించింది.
గాభరాగా అటూ ఇటూ చూస్తూ…….. నడుస్తోంది,
తన వెనక వెళ్ళి స్టోర్ రూమ్ లోకి లాగేసాను
అందులో అన్ని రికార్డ్స్, బల్లలు, కుర్చీలు అన్నీ ఉంటాయి.
గట్టిగా అరవక పోయింది, వెంటనే నోరు మూసేశాను.
గాభరాగా ఎందుకు తిరుగుతోందో అడిగాను.
నోటి మీద నుండి చేయి తీసి తన వైపు చూసాను.
తను “విజయ టీచర్ కనపడితే క్లాసు తీసుకుంటోంది. నీ తో తిరగవద్దు” అని
“అవునా?! దానికేంటి బాధ”,
“చిన్న పిల్లవు, నీ పూకులో అంత పెద్ద మొడ్డ, ఈ వయసులో అప్పుడే వద్దు. వాడు నిన్ను అడిగితే నా దగ్గరకు తీసుకురా అని చెప్పింది”.
“మరి నువ్వేమన్నావ్?”
“నాకు తెలుసుగా, నీ పేరు ఎత్తగానే, రెండు కాళ్ళ మద్య రుద్దుకుంటూ ఉంటుంది” “టీచర్ అయి దానికే సిగ్గు లేదు, మళ్ళీ నాకు చెబుతోంది” .
“అవును లల్లీ నీ నొప్పి తగ్గిందా? నొప్పి ఎక్కడ”
“ఊహూ నేను చూపించను, నాకు సిగ్గు బాబూ”.
“పర్వాలేదు రా, నాకే కదా చూపించేది”,
“ఎక్కడ నొప్పి?”
“ఇక్కడ”, అని వేళ్ళతో పూకు దగ్గర చూపించింది.
“ఏంటి ఇక్కడా?” అని దాని ప్యాంటీ లాగేసాను.
“అం……” వేలు తడి చేసుకుని ఆ పూకు పెదాలు విడతీసి,
“ఇక్కడా నొప్పి”, అని వేలితో లోపలకు గుచ్చాను.

“ఆఆఆఆఆఆఆఅ.,”

నా చెయ్యి పట్టేసుకుంది “వద్దురా… నొప్పిరా… వదిలేయ్యరా”
పూ పెదాలు చీరుకుపోయినట్లున్నాయి
“అలానే ఉండు లల్లి, నీ నొప్పి తీసేద్దాం…”
“ఆ.. వద్దు, నువ్వు నీ రోకలి బండను గుచ్చుతావ్”
“ఏమీ చెయ్యనూ, నువ్వు చూస్తూ ఉండు” అని నాలుకను తాటిస్తూ నాలుకతో చుట్టసాగాను
“ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అల్ల్ల్లల్ల్ల్ ఆఆఆఆఆఆఆఆ ఓహ్ మై గాడ్”.
లల్లి పూకు పెదాలు విచ్చుకుంటున్నాయి…
చిన్ని ఎర్రని గులాభి రంగు పెదాలు ఆ పైన చిన్న పిల్ల మొగ్గ, కవ్విస్తూ పల్లమద్య ఇరికిన్చుకుని నాలికతో మీటసాగాను.
“అమ్మ, అక్కడ టచ్ చ్చేయ్యకురా..”
లల్లి ఎదో గోనుక్కున్తోంది “ప్రాణం జిల్లర్చుకుపోతోందిరా… ఆ లంజ పెద్ద మొడ్డ పెట్టుకోలేవు అని చెప్పెకొద్దీ నాకు ఎక్కువయి పోతోంది. నా ఒళ్ళంతా.. వేడిగా ఉంటోంది. రా, నీ మొడ్డ, పూకు నిండా పెట్టుకొని దేంగించుకుని అలసి పోవాలిరా…. నీ మొడ్డ నా కడుపులో దింపితే, నా గుండెల్లో దిగినట్లుగా ఉంటుంది… నీ మగతనం చూస్తేనే భయ్యం వేస్తుంది. నువ్వు నా కడుపునిండుగా పెట్టి ఆడిస్తావు, ఆ విజయ టీచర్, నీ పేరు తలచినప్పుడల్లా వేలు పెట్టుకుని ఆడించుకుంటుంది.. నన్ను మాత్రం దెంగి దెంగి కార్చుకోరా ఇది నీ కోసం పుట్టిన పూకురా, నేను ఇలానే రోజూ నీతో పూకు నాకిన్చుకోవాలి..
రా..ప్రాణం పోతున్నట్లు ఉంది.
“లల్లీ, ఎదో అంటున్నావ్?”
“వద్దురా అలా నా దాన్ని…..నమలకు. నేను తట్టుకోలేను రా నాకు మగతగా ఉంటోంది…”
నాలుక గరుగ్గా ఉప్పగా తీయ్యహగా.. తగిలింది “అఆః ఆఆఆఆఆఆఆహ్ ఆఆఆఆహ్”
“ఏంటే నా స్వాతి ముత్యం అలా అరుస్తున్నావ్?”
నాలుకతో మొగ్గను పొడిచి clock wise గా తిప్పుతున్నాను. బావిలో గిలకలా భలేగా తిరుగుతోంది.
“ఏమ్చేస్తున్నవురా… పొడిచింది చాలురా నేను తట్టుకోలేను రా.. నాదాన్ని పోడిచేస్తున్నావ్….” దాని మొత్తను గాల్లో ఎగరేస్తూ వణుకుతోంది.
పూ పెదాల మద్య ఎర్రని గులాబీలా అవి పంటికి దొరకటం లేదు నాలుకను లోపలకు తోసి, నాలుకతో తడుముతున్నాను
“అమ్మమ్మ్మమ్మో నా పూ లో ఏం పెట్టావ్? అదేంటి దానితో ఎందుకు దెంగుతున్నావ్, నీది పెట్టు, ఏం కాదు, పెట్టేయ్ ఆఆ యా”
నాలుకను లోపల తిప్పి పొడిచి చూసాను, రెండు మూడు పోట్లకి కాళ్ళు బాగా వెడల్పు చేసింది. లోపల అందమయిన గుహ నా నాలుక సాగించి కలయ తిప్పి, లోపలికీ బయటకు, tongue fuck చేసాను.
“నా తల పట్టుకుని పైకి రారా ప్లీజ్ అలా చెయ్యకు నాకు ఎదో అయిపోతుంది”.
అక్కడ ఎదో కొండనాలుకలా తగిలింది, దాన్ని అడ్డు తొలగిద్దామని దాన్ని పోడుస్తున్నాను.
అది “G-spot’ అని తరువాత తెలిసింది.
“అ,,ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆమ్మ్మ్మాఆ నీ నాలుక చీల్చి చెండాడేస్తోంది, నా కొడకా… what the fuck,
what are you doing, do it, ఓహ్ my GOD, hard maddy”,
“ఓహ్ మై గాడ్ , నాకు ఎదో అవుతోంది..” నా తల పట్టుకుని కార్చేసుకుంది..
పరికిణీ, టాప్ రెండూ వేరయ్యాయి. brassiere, ప్యాంటీ మీద ఉంది.
bra లోనుండి పొడుచుకొచ్చిన nipples, బలిసి కొత్త అందాలని సంతరించుకున్న నిగిడిన సళ్ళు, సన్నని నడుము అందమయిన బొడ్డు, కొంచెం దెబ్బ గట్టిగానే పడినట్లుంది గుద్ద మాత్రం బాగా బలిసింది, బాగా బలంగా పిక్కలు అందమైన తొడలు. టీనేజ్ సొగసు,,చూస్తూ ఉంటె చేయ్యలనిపించే అందం.
నా చూపు లల్లీ అందాలను తడిమేస్తుంటే, కళ్ళల్లో కోరిక కాళ్ళ మధ్యకు వచ్చినట్లు నన్ను కాళ్ళతో లాక్కుంది
“ఉండవే, నా డ్రెస్ తీయ్యనీవా?”
“ప్లీజ్ రా నాకు నీ రోకలిబండని చూడాలని ఉంది”.
నా షర్టు తీసేస్తుంటే, తను నా ప్యాంట్ జిప్ ఓపెన్ చేసి underwareలో మావాణ్ణి గుప్పిట బిగించింది.. నా దాని నోట్లో పెట్టేసుకుని కోరికేస్తోంది.
ఓహ్
నా ముందు బాగాన్ని పళ్ళతో కోరికేస్తోంది..
“ఆహ్ చిన్నగా “
నోటిలోపలికి తీసుకుని, పళ్ళ మద్య ఇరికించేసి పళ్ళు దిమ్పుతోంది
ఆవ్, కోరికేస్తోందో…నా దాని గాడిలో నాలుకతో పొడిచి బయటకు తీసి “టేస్ట్ బాగుందిరా”…….. లల్లి తల పట్టుకుని నాది లోపలకు తోసాను.
ఆఆఆఆహ్..
గ్గ్గగ్గాగ్గ్గ్గ్లి లి ఆడట్లేదు. ……………. కుక్కినట్లు ఉందిరా…….. I can’t breath ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్
దాని మీద పడుకుని ప్యాంటి గల్లీ వేలుతో వేర్చేసి నాది గట్టిగా తోసేసాని
అమ్మాఆఆ……………….
bra పైనుండి దాని సళ్ళు గట్టిగా కొరికాను….
అమ్మా………………అలా కోరకకురా,,,,,,,, నొప్పి
నా తల చుట్టూ చేతులు వేసి నా పెదాల మీద గాఢ ముద్ర వేసి. నా చేతుల్ని సల్ల మీద వేసుకుంది. bra లో నుండే చేతులు పెట్టి నలపసాగాను.
రసాలు ఊరడంతో, చిట్టి పూకును చీల్చుకుని వెళ్ళుతోంది. అయినా బాగా టైట్ ఉంది.
చిన్నగా ఆడించసాగాను..
నేను ఎలా ఉన్నాను రా…
బాగున్నావురా…….. 
అంతేనా..,

so cute, so beautiful,
నేను అందంగా ఉంటానా లేక పద్మా అందంగా ఉంటుందా..
అఆః ఆహ్, అమ్మా
మద్యలో పద్మ గోడవెందుకే నీకు…
ఎందుకంటే, నిన్ను లైన్ చెయ్యమని అది అడిగింది.
ఆఆఆఆఆఆఅహ్, సాలేగా అది గుర్తుకు వచ్చిందా? అంత గట్టిగ తోస్తున్నావ్.
మద్యలో నువ్వు, దాన్ని తీసుకువచ్చీ,…….ఆహా హ తపక్ హ.హతపక్ హతపక్ హతపక్ తపక్ తపక్ హతపక్ హతపక్ హతపక్హ హతపక్ హఆహ్ తపక్ హతపక్ హతపక్ హహహహహః నాకు ఓఓఓఓఓహ్ కారిపాయింది.
అమ్మా ప్యాంటి తీసేస్తాను రా. అని తీసేసింది.
ఎలా ఉందే, లల్లీ,
లల్లీ: మొన్న నువ్వు నీ రోకలి బండను తోసావు కదా, అప్పుడు చాలా pain వచ్చింది కానీ తరువాత తరువాత బాగుంది. విజయ టీచర్ ని కసి కొద్దీ దెంగి వదిలిపెట్టావు కదా అప్పుడు చూసాను రా దాని పూకులోకి సొరకాయ దూరినట్లు దూరుతోంది ఆ లంజ ఎంత గట్టిగా అరిచిందిరా..
అది సరే లేవే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? బాగోలేదా, అని దాని bra and panty తీసేసి కుర్చీలో కూర్చుని దాన్ని ఒళ్లో కూర్చో బెట్టుకున్నాను. నా ఒళ్లో కూర్చోని, నా దాన్ని పట్టుకుని పూ పెదాలకు రాసుకుంటూ…
చెప్పనివ్వురా… నా అత్త కొడకా,
ఏంటే అత్త కొడకా అంటునావ్.
పోనీ ఏమనాలో చెప్పు,
సరే చెప్పు
నింగి చూస్తున్న నా ఆయుధం దాని పూకులో దిగసాగింది. .మ్మ్ఊ
దాని పెదాలు రుచిగా దాని నాలుక నా నాలుకను పెనవేసుకుని రుచులు చూపిస్తోంది మా మూలుగులు ఎక్కువయ్యాయి
అది ఇప్పటికే రెండు సార్లు కార్చుకుంది.
లల్లిని గుండెలకు హత్తుకుంటే ఒక రకమైన హాయి, ఇంత అంతం నా సొంతం అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువయిపోతోంది.
ఈ మద్యలో పద్మకు ఏం తెలిసిందో, రవి గాడు ఏం వాగాడో.
అబ్బా దీని పూకు పెదాలు విడివడిపోయి నా మొడ్డ మీదకు ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నాయి. నా మొడ్డ దాని లోతుల్ని చీల్చుకుని వెళ్తోంది.
తట్టుకోలేక దాని పెదాలు కోరికేసాను అబ్బా…….
కింద నీ మొడ్డ పోటు పైన నా నీ పన్ను పోటు.
దెంగరా……..అలాగే దెంగు నిండుగా నా కడుపులో గ్రుచ్చు. ఇంకా కారాదా … అది త్వరగా కార్చుకో రా,
నాకు మళ్ళీ అయ్యేటట్లు ఉంది. త్వరగా త్వరగా. మళ్ళీ మా అన్నయ్యకు, విజయ టీచర్ కు అనుమానం వస్తుంది.
అయితే వంగోవే నాకు త్వరగా అవుతుంది. వంగోబెట్టి తోసాను ఒర్నాయినో చంపేసావ్, నీ you fucking Ass,
what?
ఒరేయ్ గాడిద మొడ్డగా…….. నేనేమన్నా జంతువుననుకున్నవా….. bleady
తోయ్యరా. అమ్మాఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ
సళ్ళు దొరకబుచ్చుకుని, కాళ్ళు బాగా వేదంగా పెట్టి దొబ్బ సాగాను, నా పిచ్చలు దాని పూకుకు తగిలి వింత శబ్దం చేస్తున్నాయి.
అమ్మ్మాఆఆ నా వల్ల కాదు. ప్లీజ్ నేను ఇంకా కార్చుకోలేను, నేను తట్టుకోలేను. రా రా మామూలుగా చెయ్యి.
యా పడుకోపెట్టి కసిగా తోసాను దాని కడుపులో గుచ్చుకుంది.
దాని అరుపులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. dear stay like that
I’m coming, ఒఫ్ ఒఫ్ అఫ్ ఒఫ్ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆఆఆఆ ఆ ఆ అ అ అ అ అ అ ఒళ్లంతా కంప్మ్పించిపోతూ
నాకు అయిపోతోంది రా కమల్,
“నువ్వు రెడీ గా ఉండవే నాకు కూడా వచ్చేస్తోంది.”
“.మ్మ్ .మ్మ్ o ఆహ్ o ఆహ్ o ఆహ్ ఒఅ హ్ ఒఅహ్ o ఓ ఆహ్ o ఆహ్ ఓ ఆహ్ ఓ ఆహ్ ఓ ఆహ్ అయిపాయింది కారిపోతోంది”.
ఇద్దరి నోటినిండా చొంగ మొడ్డ నిండుగా రసాలు పూకు నిమ్పెసాను. ఇద్దరం కార్చేసుకున్నం. దాని పూకు ఎర్రగా దానిమ్మ పండు పట్టేలా, దానిమ్మ గింజల రంగులో అయి తెల్లని క్రీం దాని కడుపులో కక్కింది.
I love you, జానూ, I love you too,
relax అయి నవ్వుకున్నాం.
ఇటు తరిగి చూస్తే విజయా టీచర్. సళ్ళు నలుపుకుంటూ “చుట్టూ మరచిపోయి ఎంత కుత్తిగా దెంగు లాడుకుంటున్నార్రా, కనీసం నేను వచ్చింది కూడా గమనించట్లేదు.”
అదే అడిగింది “ఎప్పుడొచ్చారు madam”
“మీ ఇద్దరూ నాగురించి మాట్లాడుకుంటున్నారే’ అప్పుడే”.
“సారీ madam, మేము వెల్లతాం”.
“ఆ ఎక్కడికి వెళ్ళేది?”
“ముందు, మీ ఇద్దరి సంగతీ తెల్చనీ”,
“లేదు madam, ఇంకా మేము మెడికల్ టెస్ట్ కి వెళ్ళలేదు”.
“yah, I got you, but one thing, టెస్ట్ ఇప్పుడు కాదు, ఒక 10 రోజుల తరువాత medical test చేస్తే, అప్పుడు తెలుస్తుంది, నేనున్నానని ఇంకో కమల్ గాడు 9 నెలల తరువాత లైన్ లోకి వస్తాడు”.
“ఈ దింపుడు కార్యక్రమం మీ ఇంట్లో తెలిస్తే?, ఇద్దరికీ కలిపి పెళ్ళి చేస్తారు. అప్పుడు హయిగా ఎటువంటి దింపుడు కార్యక్రమాలూ ఉండవు”,
“దొంగ లంజ, చూడరా కమల్, బ్లాకు mail చేస్తోంది.. నేను ఆల్రెడీ మా అమ్మకు చెప్పాను.నువ్వు ఏమీ భయపడకు”. 
విజయ టీచర్ ముఖం ఎర్రగా కందిపోయినట్లు, పెదాలు టమాటా పండ్లలా చిన్న గంటు, పమిట జారిపోయి బాగా పండి పసుపు రంగులోకి దిగిన మామిడిపళ్ళు, మదటి హుక్కు నొక్కుకుని అక్కడ ఎర్రగా cleavage ఒంగిన పళ్ళ చెట్టు లా ఉంది. మామిడి రసం జుర్రుకుందామని మనసు తొందర గా ఉంది.

బాబూ కమల్ గారూ అయిపోయిందా? ఇంకేమన్నా ఉందా?
ఇడియట్ నీ దానికిదే పని…,
“లల్లీని, నీ రాక్షస మొడ్డకు బలి చేశావూ. ఆ బొక్క చూడు ఎదో గునపం పోటు తిన్నట్లు…ఒక పెద్ద జామ పండు దాచుకోవచ్చు…”,
madam మీరు నాది చాలా గట్టిగా… నలుపుతున్నారు.
“ఏంటి నొప్పిగా ఉందా? నాకు మాత్రం…. ఊరుకుంటుందా? ఆ స్థూపం చూస్తే ఇక్కడ తడి ఆరిపోతోంది” నాలుకతో నోరు తడుపుకుంటూ…అంటోంది.
మీ వయస్సేంటి, మీరు చేసే పనులేంటి? ఈ వయసులో అంతలా చేసుకుంటే…, ఆ గుల ఒక దెబ్బ తీరుదా అని,
తీరదురా… మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుంది.
“ఇది, నీతో పూకు పగలు తీసుకుని దొబ్బిన్చుకున్నట్లుంది. గూటం దెబ్బకు ఆ పెదాలు నడకలో ఎలా ఒరుసుకు పోతున్నాయ్ చూడు. దాని నడక చూడు అప్పుడే మారిపోయి, గుద్ద ఎలా ఊపుకుంటూ నడుస్తోందో. .”
“లల్లీ ఎట్లా భరించావే దాన్ని, దిగుతుంటే నాకే ప్రాణం పోతుంది”,, ఛీ……. నేనేంటి అనవసరంగా వీడి గూటానికి పడి పోతున్నాను. అబ్బా…. దాని shapeకే ఒళ్లంతా కిక్ ఎక్కినట్లుంది. . లల్లీ డ్రెస్ up yourself. you too kamal,
“కమల్ and లల్లీ, మీరిద్దరూ బరి తెగించేశారు, మిమ్ముల్ని control చెయ్యకపోతే, తరువాత చాలా problems తీసుకువచ్చేలా ఉన్నారు…”
“lets move to principal’s office, she’ll decide…what can we do.”
ఆ మాట వినీ వినగానే లలిత ఒక్కసారిగా చేయి విడిపించుకుని పారిపోయింది…
ఏయ్ లలిత ఎక్కడికి….వెళ్ళు వెళ్ళు నీ సంగతి తరువాత చెబుతాను.
నా చేయి గట్టిగా పట్టుకుని “పద” అని లాక్కెళ్ళ సాగింది. బలిసిన తొడలు సొంపుగా మలిచిన పిర్రలు వేగంగా ఎగురుతూ ఉంటే; బొడ్డు కిందకు కట్టిన చీర, తన నడక వేగానికి పొట్ట దగ్గర పట్టిన చెమట బొడ్డు నింపి కిందకు కారి ఆ చీరను తడిపెస్తోంది.
నడుము సన్నగా, వీపు అందం కాపాడుతూ జాకెట్,
నడుము ముడత సెక్సీగా చీర అంచు cover చేస్తూ చాలా temptingగా ఉంది.
నడుము దగ్గర మడతను పట్టుకున్నాను.
, వామ్మో ఏం పిల్లాడు, పాడు పిల్లడు సిగ్గేస్తోంది, వీడిని ఏం చెయ్యాలి, అసలు?
నిన్ను ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరకు కాదు పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పచెబుతా, అప్పుడు నువ్వు దారిలోకి వస్తావ్
“పద”. అని నన్ను బయల్దేరదీసింది.
అటూ ఇటూ కాలు వేసుకుని కూర్చున్నాను.
బండి స్టార్ట్ చేసింది.
mam వెనకకు తిరిగి మాట్లాడుతోంది . నా అవస్థ ఏమని చెప్పాలి . కొంచెం వంగితే కనిపిస్తున్న బంతులు, ఇంతేసి పెంచేసి రెచ్చగొడుతుంటే, మనవాడు ఎందుకు ఊరుకుంటాడు
బలిసిన ఆ పిర్రలు, చీర ఆ గాడి మధ్య చిక్కుకుని దారి ఏర్పడింది. మనవాడు ఇంకొంచెం దారి చేసేలా ఉన్నాడు.
ఎక్కువసేపు ప్యాంట్ లో ఉంటే, తట్టుకోలెం, వీడు ఎక్కడ బడితే అక్కడ గుడారం వేస్తే, ఎప్పుడో ఒకసారి తన్నులు తింటాం.
“సరే mam,”
“break వెయ్యకండి mam”,
“ఎందుకు”
“మీ బండికి సైడ్ హేండిల్ లేదు”
“అవును లేదు అయితే?”
“జారిపోతోంది mam, ఎమన్నా పటుకుందాం అంటే’….”
“పడిపోకుండా ఏం పట్టుకోవాలి? మీరు break వేసినప్పుడల్లా ముందుకు మీ మీదకు జారుతున్నాను.”
“madam,…. ఏం పట్టుకోవాలి?
“ఆ, ఏం పట్టుకోవాలంట, ఎలా అడుగుతున్నాడో చూడండమ్మ?”
“నాకు నిజంగానే తెలియదు mam, ఇవి పట్టుకోనా అని పైన బంతులు పట్టుకుని వత్తేసాను”,
“ఆహ్, అవి కాదు”
“నా నడుం పట్టుకోరా, చచ్చీ చెడి నిన్నే నా నడుం పట్టుకోమని అడగాల్సి వచ్చింది.” పిచ్చి వేషాలు వెయ్యకు చంపేస్తాను వాటిని మళ్ళీ పట్టుకున్నావంటే”,
“calm గా ఉండు.”
నడుము చుట్టూ చేయి వేసి పట్టుకున్నాను. చెయ్యి బొడ్డు దగ్గరకు వెళ్ళిపోతోంది; చుట్టూ చుట్టేసి పడుకున్నాను, అక్కడ అంతా చెమట తో తడిచి పోయి కిందకు జారిపోతోంది..
“mam వెనకకు జరిగిపోతోంది”,
మావాడి మీద కూర్చుని, “కదలకు అలానే ఉండు” అంటూ నా దాని మీదకు వెనకకు దొబ్బుతోంది, దీనికి కూడా లేచ్చినట్లుంది.
మా వాడు లేచి దాని బొక్కను వెదుకుతున్నాడు. చీర అడ్డం ఉంది కదా “mam ఇక్కడ చెమట అంతా తడిగా పచ్చిగా ఉంది”
“అయితే……, పర్వాలేదు అలాగే పట్టుకో”,
చెయ్యి జారి, కుచ్చిల్ల మద్యకు వెళ్ళిపోతోంది.
అక్కడ పెట్టాను చెయ్యి, వేడిగా, కొలిమిలా ఉంది “mam ఇక్కడ వేడిగా ఉంది”c 
“ఆఆఅ……….ఎక్కడరా?”

“ఇదిగో ఇక్కడ”, అని చీర లోపలకు చేయి పెట్టాను. చిన్నగా మొలకలు కొంచెం కిందకు చూపుడు వేలితో లోపలకు వేలితో గుచ్చి, బొడిపి పైకి లేపాను.
బండి squeals, shaking in accord, my fingers excavation. ఇది ఎక్కడో గుద్దేస్తుంది. పైట చాటున జాకెట్ మీద నుండి మొనలు దొరికాయి చిన్నగా నలుపుతూ….
“ఆఆఆఆఆఆఅహ్” “ఏం చేస్తున్నావురా…” “అక్కడ చెయ్యి పె..ట్ట..కు…”
“ఒరేయ్… తట్టుకోలేను. ప్లీజ్”
“mam ఇక్కడేదో అడ్డుగా ఉంది”,
“ఆహ్ ఆహ్, దేనికి అడ్డుగా ఉందిరా నువ్వు నన్ను fingering చెయ్యడానికా” బండి అటు ఇటు కదులుతోంది.
“అమ్మాఆఆఆఆఆఆఅ”
“అది నా clitoris pl don’t touch it, I can’t tolerate, its………….. “
“ఓహ్ ఓహ్ ఆఆఅ oh my GOD”.
ఒక్కసారి break వేసేసింది
నా వేళ్ళ మీద వెచ్చటి రసం కక్కేసింది.
“ఒరేయ్, నాకు ఓపిక లేదురా..
“ఒక help చేస్తావా, నువ్వు నడుపుతావా?”
“ఓకే, mam”, అని నేను బండి తీసుకుని నడుపుతున్నాను.
“దొరికావురా.. నీ సంగతి చెబుతాను ఉండు, అని నా ప్యాంట్ జిప్ ఓపెన్ చేసింది.“
“ఆఆఆహ్ mam వద్దు mam బండి”
“నన్ను హింస పెట్టావు కదా…నీ బలుపు మొత్తం తీర్చేస్తాను. మళ్ళీ ఇంకోసారి లేవాలంటే భయపడాలి”.
నాది తోలు వెనకకు రోల్ చేసి నలుపుతోంది. నాకర్ధం అవుతోంది ఇది నన్ను రోడ్ మీదే కార్పించేస్తుంది.
అమ్మాఆఆఅ……. ప్లీజ్ mam, నా వల్ల కాలేదు, బండి control తప్పింది, విజయా వదిలేటట్లు లేదు, వెళ్ళి ఒక్కసారి బ్రేక్ వేసాను. చూస్తే అది పోలీస్ స్టేషన్.
తీసుకు వచ్చింది. పోలీస్ స్టేషన్ కు. కర్మ అంతే అలానే ఉంటుంది.
బండి స్టేషన్ బయట ఆపి. “నీ మీద కంప్లైంట్ చేస్తే, ఈ వేషాలకు full stop అవుతుంది” అని నన్ను తీసుకుని లోపలకు వెళ్ళింది..
“నా తప్పేంటి mam? నేను ఏం చేశాను?”
“నీ తప్పేం లేదు బాబూ, నీకు ఇంత గాడిద మొడ్డ ఇచ్చి ఊరిమీదకు తోలారే వాళ్ళని అనాలి, అది చూసి మనసు పాడుచేసుకుంటున్న మాది మాది తప్పు”.
లోపల ఒక కానిస్టేబుల్ కంప్లైంట్స్ రాస్తున్నాడు
నాకేమో బాగా ఆకలిగా ఉంది
“మిస్స్ బాగా ఆకలిగా ఉంది. ప్లీజ్ నేను మా ఇంటికి వెల్లతాను”,
“తప్పిన్చుకుందామనుకున్తున్నావా?”
ఇటు తిరిగి చూస్తే లేడీ S.I బయట నుండి లోపలకు వస్తోంది. నన్ను చూసి నా వైపుకు నడుచుకుంటూ వచ్చింది.
కూలింగ్ గ్లాస్సెస్ లో నుండి చూసి కళ్ళు ఎగరేసింది.
S.I ని చూసి కానిస్టేబుల్ లేచి సెల్యూట్ చేశాడు
“ఏంటి matter, ఎవ్వరు?” అని గొంతులో పోలీస్ క్రౌర్యం నింపుకుని, మమ్ముల్ని ఉద్దేశించి అడిగింది.
“ఇంకా తెలియదు mam”
విజయా టీచర్ ని చూస్తూ “mam, మీరు రండి, come to my room”.
“హైయి రాములు, 2 చాయ్, ఒక పాలు పంపించు”,
“మీరు చాయ్ తాగుతారు కదా? చెప్పండి mam, whats the ప్రాబ్లం”,
“ఒక్క నిముషం మీరు ఇలా రండి S.I గారూ”,
“yah, “
“మా స్టూడెంట్ mam నేను ……………….. స్కూల్ లో maths టీచర్ ను….. మీకు ఎలా చెప్పాలో అర్ధం కావటం లేదు”
“whats wrong?”
వీడు మా స్టూడెంట్ కానీ “adolescence” that the reason, He could not concentrate on studies”,
“and…”
“girls కి వీడు ఫ్యాన్, వాళ్ళ నుండి దూరం చెయ్యలేకపోతున్నాను. వాడు కనిపించిన అమ్మాయిని looking like seducing them”.
“what?”/41
“మా స్కూల్ లో లలిత అని ఒక అమ్మాయిని ఈ రోజు…. వీడు..అంటూ..”విజయా నాన్చుతోంది
“nothing S.I గారూ, ఏమీ లేదు, ప్లీజ్ నా మాట వినేటట్లు చెయ్యండి. కొంచెం భయ పెట్టండి”.
“భయపెడితే ఇంకా మొండి కొడుకులవుతారు teacher”, “అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పండి?” అన్న S.I మాటకు, విజయా టీచర్ గోళ్ళు కొరుక్కుంటూ… దిక్కులు చూస్తోంది…..
“ప్లీజ్ నాకు మీ help కావాలి S.I గారూ”
“చెప్పండి. ఏం help కావలి మీకు?
“నేను వీళ్ళ maths teacher ని, నా పేరు విజయ”
“ఈ రోజు.. వీడు.. స్టోర్ రూమ్ లో మా స్టూడెంట్ లలితను………..వేస్తుండగా చూసాను..”
“He…. had her virginity”
“you mean Deflowered” ఆశ్చర్యం తో అడిగింది S.I
“Yes, mam”
“And today, in the store room, also they did and fucked rigorously”. చాలా కైపుగా చెబుతోంది., విజయ.
“లల్లీ, దానమ్మ; దాన్ని కసి తీర కుత్త పగల కొట్టాడు. తలుచుకుంటూ ఉంటే..,” 
“ఆ గుద్దుడు…ఓర్నాయనో”

“ఆ లేత పూకు.., వాడు, రాక్షస మొడ్డ వేసుకుని కుమ్ముతుంటే…………… “
“ఆ లంజ కూడా ఎంత కసిగా కుమించుకుందో”, సళ్ళు నలుపుకుంటూ “మీరు ఊహించలేరు S.I గారూ”, “ఓహ్……ఆ మొడ్డ దోపుడు ‘|ఫటక్ ఫటక్ ఫటక్|’ మని వీళ్ళ అరుపులకంటే ఎక్కువయిపోయింది..
“దాన్ని అలా చూస్తే…..” “అది దాని పూకులో దింపుకుని, ఆ లంజ ఎంత గా కులుకుతోందో”,
“అబ్బా.. పూకునిండుగా ఒడిసి పట్టుకోని….. వట్టలు దాని పూకు మీద తగులుతుంటే నాకు దాన్ని చూస్తే అసూయగా ఉంది.” కింద పెదాన్ని పంటి కింద హింస పెడుతూ… బలిసిన కొబ్బరిబొండాలు ఎగరేస్తూ…”mam మీర్ ఎదో ఒకటి చెయ్యాలి, వాడు సెక్స్ మానియాక్ అయిపోతున్నాడు”.
వింటున్న S.I “mam మీరు టీచరేనా మీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అలా ఉంది?”.
“వాడు ఆ అమ్మాయితో సెక్స్ చేసాడంటే అది వాడి లవర్ ఏమో? మీకేంటి?, కళ్ళు ఎగరేస్తూ అడిగింది, S.I
“వాడి మొడ్డకు మీరు పడిపోలేదు కదా? అని అడిగింది, S.I
S.I ని ఎక్కడో చూసినట్లుంది, పెదవి కొరుక్కోవడం ఆ వంపు ‘నవ్యా’ లా ఉందే yes no doubt నవ్య,
ఓహ్, నవ్యాది ఇదే P.S,
ఓహో అందుకేనా నన్ను చూడగానే కళ్ళెగరేసింది. సరే చూద్దాం, madam గారి action ఎంతవరకు వెళ్తుందో,
“నేను ఏమీ ఫిదా అవ్వలేదు”. తల అతూ ఇటూ ఆడిస్తూ, కులుకుతూ అంది విజయా టీచర్
“తీసుకోండి.,” అని చాయి బిస్కట్స్ వైపు చూపించింది.
“నువ్వు కూడా బిస్కట్స్, పాలు తీసుకొ”
“ఏం పేరు నీది”
“కమల్ mam”
“మీరు లోపల కూర్చోండి, mam”
“సరళా, డోర్ క్లోజ్ చెయ్, అని consitable కు చెప్పింది
“అట్లనే madam”,అని constable సరళ, door క్లోజ్ చేసి, అడ్డంగా నిలబడింది.
“సరళా, ఆ హ్యాండ్ కఫ్స్ ఇవ్వు”
“నువ్వు రా కమల్” అని.
నన్ను బరబరా గుంజుకుని పోయి ఒక టేబుల్ ముందు ఉన్న కుర్చీ లో కూర్చో పెట్టి నా చేతిని వెనకకు విరిచి కట్టి హ్యాండ్ cuffs వేసింది.
అది రేవోల్వింగ్ చైర్,
నేను మాట్లాడబోతే, “హుష్ ష్ష్…………..” అంటూ సైగ చేసింది.
నా షర్టు బటన్స్ తీసేసి, ప్యాంట్ గుంజేసింది.
తన షర్టు తీసేసింది వైట్ కలర్ వెస్ట్/peticoat
మేడలో సన్నని చైన్ ఒక నల్లపూసల గొలుసు ఆ వెస్ట్ లోనుండి కైపెక్కినచేలా తొంగి చూస్తున్న బలిసిన సళ్ళు, దీన్ని నెలరోజులపాటు నలిపినా త్రుప్తి తీరదు.
చంకల్లో చిన్న చిన్న మొలకలు, ఆ బనీను కింద bra లైన్స్
అక్కడ తెల్లగా, కొంచెం గులాబి రంగులో, ఏం కసి గా ఉంది బాస్సూ..
S.I mam., సన్నగా విజిల్ వేసుకుంటూ….
కాప్ గిరాటేసి, చేతిలో లాఠీ పటుకుని, ఎడమ చేతిలో కొట్టుకుంటూ మీదకు వస్తోంది. దాని pose చూస్తే ఇరగోట్టేట్లుంది.
“ఏంటి సంగతి?, ఆ…కమల్ కదా నీ పేరు”
“నీ age ఏంది? నువ్వు చేసే పనులేంది? గప్పుడే నీకు పోరిలు కావాల్నా?”, నా చెవి మేలి తిప్పి అడుగుతోంది.
కానీ నవ్యా షర్టు ఎందుకు తీసిందో అర్ధం కాలే. దీనమ్మ రోజూ exercises చేసి మంచి shape ఉన్నాయి. స్తన ద్వయం అని కవులు వర్ణిస్తుంటారు కానీ ఆ బలిసిన సళ్ళు చూస్తే ఆ రెండిటి మద్య మొడ్డ దోపాలి అని ఉంది.
36-26-34 perfect సైజు
మావాడు, ముఖం మీద ఆడుతున్న బంతులు చూడగానే టింగు మని నిద్ర లేచాడు.
ఇప్పటి దాకా విజయా టీచర్ నలిపెసింది. ఇప్పుడు ఇది., ఏం చేస్తుందో ఏంటో?
“ఏంట్రా, ఏంటి అది లేస్తోంది. ఛీ నీ యమ్మ ఆడది, కొంచెం చూపిస్తే చాలు, దాన్ని చూపులతోనే చూలాలిని చేస్తర్రా….. మీరు”. “నా సళ్ళు కానస్తున్నాయ్ గానీ, నా చేతిలో లాఠీ కనపడతలే”,
లాఠీ తీస్కుని, నా బుజం మీద ఒక్కటి పీకింది, “అమ్మా”
నా తొడల మీద లాఠీ తో పీకింది,
“ఓర్నాయనో..”
కానీ క్రమంగా నాకు లాఠీ దెబ్బలు బాగున్నాయి. నన్ను లాగి కొడుతుంటే, దాని సళ్ళు అటూ ఇటు లయబద్దంగా ఊగుతున్నాయి.
సళ్ళు చూసి మావాడు చొల్లు కారుస్తున్నాడు, ఇంకేముంది ఫుల్ గా నిక్కి కొబ్బరి చెట్టులా నిలబడ్డాడు.
నా గూటాన్ని గుప్పెట్లో బిగించి “నా కొడకా లాఠీ కన్నా దొడ్డుగుందిరా..” అని
లాఠీ లేపి, మొడ్డ మీద ఒక్కటి పీకింది,
“అబ్బా…….నీ యమ్మ లంజ”
“ మాయమ్మనా…”,
మళ్ళీ ఇంకోటి పీకింది “నొప్పి అనిపించటం లేదా? చర్మాన్ని వెనక్కు లాగి మొడ్డ బొక్క చర్మం రెండు వేళ్ళతో పట్టుకుని నలుపుతోంది “నొప్పి లేదురా…” గట్టిగా పిసికి “ఇప్పుడు నొప్పి లేస్తలేదా?” 
“ఎంత ఘనం నిల్చుని ఉంటాదో, నేను కూడా చూస్తా… అని నాదాని మీద మధ్యవేలు బొటనవేలితో బిగించి కొట్టింది”.

పళ్ళ బిగువున నొప్పిని భరించసాగాను, చుర్రుకుమంటోంది. మొడ్డమీద లాఠీఛార్జ్, బిగుసుకుని నరాలు పొంగుతున్నాయి..
“mam, షర్టు వేసుకోండి
ఏంటి?
“…మీ..మీ…సళ్ళు, మీరు వంగున్నా చాలా బిగుతుగా….బాగున్నాయి..నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది. mam”
bra తో సహా పేటి టాప్ ను పైకి లేపేసింది..”ఇప్పుడు చూడు”
“నీకు ఇలా కాదు అని తన ప్యాంటు తీసేసి, నా బుజం మీద ఒక కాలు చేర్చి తన పూకు నా నోటి దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చింది,
నోట్లో పోస్తుందేమో అనుకున్నాను,
కానీ నోటి దగ్గర పెట్టి “నోట్లో పోయ్యల్నా”
“కొడకా, దీని చూస్తే ఎలా ఉంది? చీకాలని ఉందా అయితే చీకు” అని ముందుకు తీసుకువచ్చి “ఊ.. కానీ”
pungent smell, అక్కడో patch, కొంచెం తడిగా.., చేసేది ఏం లేక, ప్యాంటీ మీదనుండే నాలుకతో నాకసాగాను.
దీని మూలుగులు ఎక్కువయిపోయ్యాయి..”బాగుందిరా అట్లనే చీకు” అని నా మొడ్డ పట్టుకుని పిసికేస్తోంది.
పళ్ళబిగువున మూలుగులు ఆపుకున్నాను కానీ
అది దాని మూలుగులు ఆపుకోలేక “అమ్మా… సాలేగా నీ అయ్యా.. మ్… సంపక తింటున్నావు రా…” మూలుగులు కాస్తా అరుపులయి పోయ్యాయి.
“.మ్మ్మ్ ఓఓఓఓఓఓ….వు..మ్.”, నా తల పట్టుకుని రెండుకాళ్ళు నా మెడ చుట్టూ వేసి వెనకకు వంగి నా మొడ్డ మీదకు వాలి నాదాన్ని నోట్లో తీసుకుంది, కానీ తలని freeగా move చేయలేక నాలుకతో glide చేస్తోంది.
నాకు, దాని కసిపిర్రలు, నా గడ్డం కిందకు, దాని పూకు నా నోట్లోకి, నా మొడ్డ దాని నోట్లోకి చేరిపొయ్యాయి..
ప్యాంటీ ని నోటితో కొరికేసి, నాలుక పూకులో పోడుస్తున్నాను. అది తట్టకోలేక నాది కొరికింది
తట్టుకోలేక గట్టిగా “నీ అమ్మా, ఏమైంది., అట్లా కోరికావ్” అని అరిచాను.
దాంతో నా మీంచి లేచి,
నా పెదాలు కోరికేస్తూ.. “పోనీ పెదాలు కొరికితే……..O.K నా?”!
నా పెదాలు నా గెడ్డం, గొంతు.., నా chest nipples కోరికేస్తూ
“పోనీ ఇది ఎలా ఉంది? బాగుందా రా… మిండగా” అంటూ తన సళ్ళతో నా ముఖం మీద కొడుతోంది..nipples బాగా erect అయ్యి ఉన్నాయ్. నోటితో దొరక బుచ్చుకుని పంటి మద్య కసుక్కున కొరికాను “అబ్బబ్బ్బ్బబ్బ్బ్బ”
“మళ్ళీ కోరుకుతావా?” అంటూ నా గుత్తి పట్టుకుని ఒక్క నొక్కు నొక్కింది
“ఓర్నాయనో………..నొప్పిగా ఉంది mam… “తన కాళ్ళు వెడల్పుచేసి, నా మొడ్డను పూకు పెదాల మద్య పెట్టుకుని, ఒక్కసారిగా దించేసింది
“ఓహ్ మై GOD, you are a pervert mam”
“pervert..ఆ..” నా పెదాలు కోరికేస్తూ…నా మొడ్డ మీద కూర్చుని లేస్తోంది.
“నా కొడకా రాకెట్ launcher మస్తుగుంది రా…..”
మా వాడు పూకు పగలుదీసుకుని దూసుకుపోతున్నాడు. “ఇది రౌడీ రా బాబోయి…….”
“ఆఆహా చంపెస్తున్నావురా….నీ అయ్య, మునక్కాయిలు ఎక్కువగా తింటున్నావా…నా కొడకా ఇంత ఏపుగా పెరిగింది”.
“సళ్ళు కొరకరా..నమిలేయి……….ఏ… నమిలెయి..నాన్నా ఆఆ ఆఆ యా ఆ ఆ అ అ అ అ అ అ అ “
నా చుట్టూ కాళ్ళేసి చైర్ arms మీదుగా దొబ్బుతోంది. మా వాడికి రాపిడి ఎక్కువైంది.
“ఇంకోసారి వేరే అమ్మాయి వెనుక వేల్లతావా? చెప్పు ఇంకోసారి వెళ్ళతావా?, నిన్ను ఇలానే…………..యా…
దాని clitoris కు తాపడం అయినట్లు కసిగా రాసుకుపోతోంది. ఇంకా దగ్గిరకు జరిగి,
“నా మొగ్గ నలిగిపోతింది పిలగా” అంటూ నా మొడ్డ మీద ఎగురుతోంది
నేను కిందనుండి ఎదురోత్తులు ఇవ్వసాగాను
“ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అఆః ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్, బాగుందిరా..”
“అలానే తొయ్యి, నీ బలుపు నా పూకు తొలిచేస్తోంది, సమ్మగా ఉందిరా పోటు….లోపలికి, ఇంకా లోపలి, పొడువు, అలాగే….పోటేయి మావా… తోలిచేయ్….”
“నేను చాలా లక్కీ mam..”
“నేను కూడా లక్కీ నే రా;………నిండుగా కడుపులోకి తోస్తున్నవుగా….లోపల వేసెయ్….”
“లోపల వేస్తే ఏం కాదాmadam?”
“ఏం కాదులే……..మ్మ్ ఆఆఆ బాగుందిరా నీ మొడ్డ కి నేను కూడా పడి పోయానురా ఓహ్ ఓఓఓఒ ఉఫ్, కుమ్ముకోరా ” ముద్దుగా నా చుట్టూ చేతులు బిగించి నా షాట్లకు వర్లుతునే ఉంది.
అలా 15 నిముషాలు గడిచిపోయింది
తనకు కారిపోయింది అని తెలుస్తూనే ఉంది రెండు సార్లు అలానే 2 సార్లు.కార్చుకుంది.
 మళ్ళీ స్పీడ్ గా చేస్తోంది
“నాకు కారిపోతోంది మావా… అబ్బా.. నా chest నలిగి పోతోంది. నన్ను ఎప్పుడూ ఇలానే నలిపేయ్, నేను నీ మొడ్డకు బానిసను రా..fuck me, fuck me hard.”
నాకు కూడా దగ్గిర పడినట్లే ఉంది
“mam గట్టిగ పటుకోండి “
5c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Idhi Naa Motta Modhati Katha – 23, ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ,telugu adult stories,telugu boothu kathalu, srungara kathalu,jabbardasth.in

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: