Idhi Naa Motta Modhati Katha

Idhi Naa Motta Modhati Katha – 46 | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories

Idhi Naa Motta Modhati Katha - 46 | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories

Idhi Naa Motta Modhati Katha – 46 | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories

kamal kishan

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Idhi Naa Motta Modhati Katha | ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ | telugu adult stories
రమ్య: “మీ అన్ననా వాడు ఓకే మీ బ్రదరా…….. కమల్ రా బాయ్ అన్నావ్….”

 

రాధీ: “దీన్నేమనాలి; వాడు నా బ్రదర్ అని ఎప్పుడైనా చెప్పానా? మరి నిన్ను అక్కా అంటున్నగా?! నీకు కూడా బ్రదర్ అయితడా? దేడ్ దిమాగ్ ఊకే బాడీ పెంచుడు గాదు జర్ర దిమాగ్ పెట్టు………రాబే సాలే క్లాస్ కి వస్తలేవా? మీ అక్క ముఖం చూస్తే మూడోస్తదా?”

 

రమ్య: “గిట్ల బాడీ పెంచినగాబట్టే నా ఎమ్మట వస్తడు………….నీ అసుంటోల్ల ఎమ్మటగాదు”

 

రాధీ: “కమల్ వస్తవా రావా?……………….నీకు hug ఇస్తా అన్నా రావా?”

 

రమ్య: “నేను కిస్స్ ఇస్త రా..”

 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724
రాధీ: “నేను లిప్ to lip కిస్స్ ఇస్తా……..రా”

 

రమ్య: “అరేయ్ కమల్, నీ పిల్లలకి పాలిస్తా వస్తవా? Day and night ఎన్ని సార్లు కావాల్నంటే అన్నీ సార్లు”

 

కుమారి teacher: “బెల్ రింగ్ అయింది ఏం చేస్తున్నారు క్లాస్కి పోకుండ……….గో to క్లాస్సెస్…………మూవ్.
రమ్య: “మీ అన్ననా వాడు ఓకే మీ బ్రదరా…….. కమల్ రా బాయ్ అన్నావ్….”

రాధీ: “దీన్నేమనాలి; వాడు నా బ్రదర్ అని ఎప్పుడైనా చెప్పానా? మరి నిన్ను అక్కా అంటున్నగా?! నీకు కూడా బ్రదర్ అయితడా? దేడ్ దిమాగ్ ఊకే బాడీ పెంచుడు గాదు జర్ర దిమాగ్ పెట్టు………రాబే సాలే క్లాస్ కి వస్తలేవా? మీ అక్క ముఖం చూస్తే మూడోస్తదా?”
రమ్య: “గిట్ల బాడీ పెంచినగాబట్టే నా ఎమ్మట వస్తడు………….నీ అసుంటోల్ల ఎమ్మటగాదు”
రాధీ: “కమల్ వస్తవా రావా?……………….నీకు hug ఇస్తా అన్నా రావా?”
రమ్య: “నేను కిస్స్ ఇస్త రా..”
రాధీ: “నేను లిప్ to lip కిస్స్ ఇస్తా……..రా”
రమ్య: “అరేయ్ కమల్, నీ పిల్లలకి పాలిస్తా వస్తవా? Day and night ఎన్ని సార్లు కావాల్నంటే అన్నీ సార్లు”
కుమారి: “బెల్ రింగ్ అయింది ఏం చేస్తున్నారు క్లాస్కి పోకుండ……….గో to క్లాస్సెస్…………మూవ్.
EPISODE:
తొడల మధ్య చీరని దోపి నలుపుకొంటూ పిలిచింది కుమారి టీచర్.,      
కుమారి టీచర్:  “లచుమమ్మ ఏమయింది వీళ్ళిద్దరికీ…………కమల్ ఇంగరా…………”
కమల్: “ఒక్క నిమిషం మాడమ్” రాధీ వైపు చూస్తూ కుమారి టీచర్ కి ఆన్సర్ చేశాడు.
రాధీ: “కమల్ ఇక్కడి సంగతులు ఏమీ చేప్పద్దు”
కుమారి: “ఎందిరా… రానీకి గింతసేపు?  ఏంది పూస్ పూస్ చెవుల గోరుక్కుంటున్నారు?”
రాధీ: “ఏం లేదు మాడమ్ క్లాస్ కి పోతున్నాం…”
కుమారి: “నేను నిన్నడిగిననా? నీ పేరా కమల్? ఏం సంగతి వాడేమ్మట….నువ్వేల్లు వాడస్తడు”
రాధీ: “…………………………..”
కుమారి: “నేనేం కోరుక్కుని తినగానీ పో…ఏంట్రా? దానితో హుషారీ లెక్కలు చేస్తున్నావా?! రాధీ నువ్వు క్లాస్కిపా………..నువ్వు గూడా పోరా…….మళ్ళా పంచాయితీలు పెట్టినరా?!!!!……….. ప్రిన్సిపల్ కాడికి తీస్కపోతా”……..  “లక్ష్మమ్మా………సాఫ్ సఫాయీ చేయిపిఛినవా? చేయిపీ మళ్ళా ఆర్డగంటయినంక వస్తా…………ఏంది తమాషా చొస్తున్నారా మీరు? Go to your classes……… చదువులు చట్టు బండలయినా వీళ్ళకి బుద్ది రాదు. ఏమనాల్నో ఎందో!?”
రాధీ, దూరం నుండి చూస్తున్న రమ్య కళ్ల ముందే కమల్ మణికట్టు పట్టుకుని క్లాస్ కి తీసుక్కుని వెళ్లిపోయింది.
రాధీ: “కమల్, రమ్య చాలా డేంజర్ రా…………..దున్నపోతులా లావుగా ఉంటుంది”
కమల్: “పాపం అది దున్నలా ఉంటుంది., నిజమేరా…, కానీ దానికేవ్వరూ ఫ్రెండ్స్ లేరు…అదేదో try చేస్తున్నది చెయ్యనీ రాదు…”
రాధీ: “అది అలానే ఉంటుందిరా………అర్ధం చేసుకో…………..దాన్ని పట్టించుకున్నమా నెత్తి తింటది…ఇంక మా గతేం గాను”
కమల్: “నీకేమయింది మంచిగానే ఉన్నావుగా….
రాధీ ఏదో అనబోయింది
ఇంతలో మధుసూదన్ రావు సర్ మాత్స్ క్లాస్ “A” సెక్షన్లో….పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్………ఆయన చెప్పే పద్దతికి కళ్ళు బోర్డుకి అంటక పోతయి. హాఫ్ ఆన్ హౌర్ క్లాస్ తరువాత డౌట్స్ క్లియర్ చేశాడు. మళ్ళీ హోం వర్క్. హోం వర్క్ మొదలవ్వగానే…………..నా నోట్ బుక్ సర్ కి ఇచ్చేశాను. బోర్డు మీద ఫుల్ గా ఉంటే అందరూ వ్రాసుకునేదాకా  చెరపరు.  ఎవ్వరిదైనా బుక్ లో వ్రాసేసి నోట్ చేసుకోమని ఇస్తారు. అందుకే నా బుక్ ఇచ్చి
కడుపు నొప్పి టాయిలెట్ అని చెప్పి బయలుదేరాను.
నాకు డౌట్ నా వెనుకే రాధి వచ్చేస్తోందని.
జెంట్స్ టాయిలేట్ కి వెళ్తూ వెనక్కి చూస్తే………….రాధీ, రమ్య క్లాస్స్ వైపు వెళ్తోంది. నేనెక్కడ దాని ఎనకమాల పడ్డానో అని  దాని బంతులు చూస్తే పిచ్చెకిపోతుంది. రాధీ ముట్టుకొనివ్వట్లేదుగా రమ్యాని అడ్డం పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ రాధీని పండబెట్టడానికి….
రమ్య హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్లా 6 అడుగుల హైట్ తో, చూస్తే భయ్యామ్ వేస్తుంది, అలా ఉంటుంది.  అట్లాంటి బస్టీ ఫిగర్ని……….అలాంటి పొగరు పట్టిన పోట్ల గిత్తని వేసుకోవాలంటే లవడాలో దమ్ముండాలి కానీ satisfy చెయ్యాలంటే మాత్రం టెక్నిక్ ఉండాలి..
కానీ ఇందాక కుమారి టీచర్ హింట్ ఇచ్చింది కదా……బాత్రూమ్స్ ఒక గంటలో శుభ్రం చెయ్యాలి అని ………….అందుకే మధుసూదన రావు సర్ క్లాస్ అని అంత సేపు లవడాని కంట్రోల్ లో పెట్టుకున్నాను.
రాధీ దోలాడుకుంటూనే ఉంటుంది. వెదుకుతూనే ఉండు అన్న ad లో లా……
మనదారి రహదారి. దొంగదారులు ఉన్నాయిగా వెనకమాల window నుండి లేడీస్ టాయిలేట్ లోకి తొంగిచూస్తే………ఎవ్వరూ కనపడలేదు. కానీ వాయిస్ వినపడుతోంది రీసౌండ్ లో………ఎవ్వరూ లేరు కదా రూమ్ సౌండ్ కూడా కాళీ రూంలో రీసౌండ్లో వినపడుతుంది. ఆఖరికి ఊపిరి కొంచెం గట్టిగా తీసుకున్నా అది నిండుగా వినపడుతుంది.
లోపల కుమారీ టీచర్ లచుమమ్మ మాటలు వినపడుతున్నాయి.
లచుమమ్మ: “మాడమ్, వస్తాడంటారా………!?
కుమారి: “ఇచ్చిన హింట్ అర్ధమయ్యే ఉంటుందే…………క్లాస్ సార్ క్లాస్ గదే………….వస్తాడేమో?”
లచుమమ్మ: “మీకు…………..వాడంటే ఏం లేదా?”
కుమారీ: “ఏం లేదా? చస్తున్నానే………….దొంగ నాకొడుకు ఏం పెట్టి పెంచుతోందో వాళ్ళమ్మ, వాడి కొండచిలువని నువ్వు కూడా చూశావుగా?!”
లచుమమ్మ: (చూడ్డటమేంటి?! రోజూ దోపుకుంటున్నానే నీ పరోక్షంలో)
కుమారి: “గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా నా మొగుణ్ణి చంపుకు తినేస్తున్నాను. నా కుతి చూసి పొద్దు పొద్దుగాల ఇల్లు ఇడిచిపెట్టి, పోద్దూకినంక మాపటేలకి వస్తాండు.
లచుమమ్మ: “గదెందమ్మ అట్లాంటివి?”
కుమారి: “ఏమనాలేనా……?! మా ఆయన నాకు ఏదో లంజ-దెయ్యం పట్టింది అంటున్నడు”
లచుమమ్మ: “పైనవి వతేడిదామ్మ……….సండ్లు వతాల్నా మాడమ్”
కుమారీ: “చెయ్యి పడితే వాడు జ్ఞాపకం వస్తాడే?………వస్తే రానీ…దా…. నొక్కి పెట్టు”
గోపికలు వంటి మీద ఒకటొకటిగా అన్నీ తెసేశారు అని చదివామ్ కానీ వీళ్ళిద్దరూ గోపికలు కాదు ఐనా ఒకొక్కటీ తీసేస్తుంటే దాచుకున్న ఆ బంతులు
ఆ హమ్మయో పొద్దు నుండీ లోపల పెట్టి బంధించింది అనద్దు గానీ ఊపిరి తీసెసింది.అనుకొంటూ స్వేచ్చగా బయట పడ్డాయి.

 
లచుమమ్మ: “ఎందమ్మ, అస్సలు నలగలేదు. మీ ఆయన చెయ్యి కూడా వేస్తలేడా?……..” అంటూ లచుమమ్మ ఆ బంతుల మీద చెయ్యి వేసింది.
కుమారి: “హమ్మా…………ఇవి కమల్ గాడి చేతులైతే ఎంత బాగుండే……….. వాడి చేతుల్లో నలగాలే………. హ హ హ హ హ హ మచికలు రాపాడించకే……….. ఇలా బాత్రూమ్ లో కాదే………..నా బెడ్ రూమ్ లో వాడితో…..హ అమ్మ్………ఆ అనిపించుకోవాలే………
లచుమమ్మ: “మీరు మరీనమ్మా……………వాడి కోసం అంతలా ఇదయిపోతున్నారు”
వీళ్ళకి ఒకడుగు దూరంలో తమాషా అంతా చూస్తున్నాడు కమల్ చిరునవ్వు మడ్డకి పులుముకుని.,
కళ్ళు మూసుకుని
కామశిల్పంలా తలెత్తి లచుమమ్మకి వళ్ళు అప్పగించేసి నగ్నంగా నిలబడింది కుమారి.
దగ్గరగావెళ్ళి లచుమమ్మకి సైగ చేశాడు. మౌనంగా ఉండమని.
కుమారి సన్నని పెదాలు ఊరిస్తున్నాయి. ఆ పెదాలు అందుకుని నోట్లోకి తీసుకొని తన చుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా కౌగిట్లో బంధించి పెదాలను పెదాల్థో అనుసంధానం చేసి నోటి రుచిని జూర్రెసుకుంటున్నాడు లచుమమ్మ కింద కూర్చుని కమల్ గాడి మడ్డని ఆబగా నోట్లో పెట్టేసుకుంది.
ఆవు పొదుగుని, లేగ దూడ కుమ్మినట్లు కసిగా కుమ్మెస్తోంది గొంతులో దోపుకుని.
లచుమమ్మా…. కుడవ్వే అలానే కుడు నీ పెదాలు భలేగా ఉన్నాయి.
‘హ అలా వంటి మీద చెయ్యి పామకే, కసిగా ఉంటుంది. .హుమ్ ఊ………..నలుపు
నువ్వాలా జామకాయాల్ని పిండుతూంటే కమల్ గాడే కనపడుతున్నాడే……………. కళ్ళు మూసుకుంటే ఏదేదో చేస్తున్నాడే………..స్స్.స్..స్..స్..స్..స్…మ్మా………
మగాడు పిండినట్లే ఉంది లచ్చూ……………..
అంటూ తమకగా కౌగిలించుకుంది.
‘లచ్చూ……….కళ్ళు తెరిస్తే కమల్ గాడు వెళ్లిపోతాడే ఇలానే పడుకోబెట్టి ఏదో ఒకటి దొపెయ్యవే…………….నీకు కీప్ గా పడి ఉంటాను.  నీకు దండం పెడతానే నాకు ఎదోలా ఉందే……..హ……మ్మ……………యో?
కమల్ లచుమమ్మకి సైగ చేసి, కుమారిని నెల మీద పడుకోబెట్టాడు.,
రెండు చేతులతో తొడలు వెడల్పు చేశాడు. తొడలు బరువుగా…, వేడిగా సుఖంతో ఓలలాడుతూ మదపు వాసన వేస్తున్నాయి. చేతుల్లోకి తీసుకుంటే నున్నగా స్వర్గ ద్వారం ప్రవేశం చేతుల్లో ఉంది.
వెడల్పు చేశాడు….ఎర్రగా ఊరిస్తున్నాయి ఆ పెదాలు; గుండెకి గాలం వేస్తూ క్లిటోరిస్ మబ్బుల్లో చందమామలా……
దండాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని ఆ కామ కీల మీద ఒక్కటేశాడు.
ఉఫ్ అలా వేళ్ళతో కొట్టకే………..ఏదన్నా దోపమంటే………….~~~~~
వేళ్ళతో వెడల్పు చేసి పచ్చి కొమ్మల మధ్య బిలాన్ని పెదాలతో మూసేశాడు
.మ్మ…………..మ్….మ్…మ్….మ్…………మ్ హా ఏం చేస్తున్నావ్
నోట్లో నాలుకని ఆ బిలంలోకి కస్సున తోశాడు హా అంటూ మొత్త ఎగరేసింది.
అలానే నాలుకని మొడ్డ ఆడించినట్లు ఆడించసాగాడు. కుమారి ఎగిరెగిరి పడుతోంది. నాలుకతో పొడుస్తూ…..వేళ్ళు రెండు జొనిపి కామ కీలని కస్సున కొరికేశాడు.
హమ్మా…………..ఏంటే అలా కొరుకుతావ్.
నాలుకతో పొడుస్తూ వెళ్లని జొనిపి డెంగసాగాడు. కుమారి అరిచేస్తూ రెండు కాళ్ళూ ఏతి లచుమమ్మ అనుకుని కమల్ మెడ చుట్టూ వేసి మీదకు లాక్కున్నది.
కుమారి కాళ్ళు వెడల్పు చేసి దండాన్ని చేతుల్లో తీసుకుని కుమారి పెదాలు బంధించి, మిసైల్ ని ఒక తోపు తోశాడు.
అంతే కుమారి నొప్పి తట్టుకోలేక కళ్ళు తెరిచింది.
”హమ్మ్……..మా….ఏం తోశావే……….హ హు” అంటూ చూసింది. ఎదురుగా కమల్ తనని ఆక్రమించుకొని, తనలో దిగబడిపోయ్యాడు. అందుకే ఆ నొప్పి”
“హమ్మా నొప్పి కమల్, వాడి చుట్టూ చేతులు బిగించి
“కమల్, ఏంచేస్తున్నావ్?!,……నేను నీ టీచర్ ని తప్పమ్మా…..టీచర్ ని అలా చేయకూడదు.  టీచర్ ని రేప్ చేస్తున్నావ్….టీచర్ ని అలా వెయ్యకూడదు.  అలా లాగి పొడవకూడదు. అయ్యో ….టీచర్ ని ఎవ్వరైనా….. చప్పరిస్తారా? ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ……..హ
“పోనీ ఇలా చప్పరించనా………?!
“ఇంత టైట్ గా ఉందేంటి టీచర్…………….మా సార్ వెయ్యట్లేదా?!”
“వేస్తున్నాడు కానీ…ఆయన సంగతీ ఇప్పుడేందుకులే…………….నువ్వు ఎంగిలి చేస్తున్నావుగా!?”   
“ఎంగిలి చేసేశానుగా…..ఇంకేంటి?!”
“అమ్మా చంపేస్తున్నావ్………”
“………సారీ టీచర్; ఈ ఒక్కసారి నన్ను allow చేయండి. మీ స్టూడెంట్ వేరే కాల్ గర్ల్ దగ్గరకు వెళ్తే మీకే బ్యాడ్ నేమ్ కదా…. మీరే నా కాల్ గర్ల్ ఈ రోజు”.
కుమారి: “ఇంకో పిట్టని పట్టినట్లున్నవుగా…….. మళ్ళీ కాల్ల్ గర్ల్ అంట…………నీ ఏజ్ ఏంట్రా? కాల్ గర్ల్ కావాలా నీకు………….నన్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నావుగా? నీ కింద పడుకుని పొడుపించుకుంటున్నానా? అంతా అలుసు”
కమల్ గాడు రెండు బంతుల్నీ చేతుల నిండుగా పిండేస్తూ లాగి లాగి పొడవసాగాడు.. కుమార్ పూ రింగ్ టైట్ గా పట్టుకుంటోంది. అయినా లాగి పొడుస్తున్నాడు.
కమల్: “కాల్ గర్ల్ అయితే సహకరిస్తుంది. నువ్వేన్నడు సహకరిస్తున్నావ్?”
కుమారి: “దెంగరా……… అలా చావ దెంగు నా కొడకా………………..? ఇరగొడతా ఇంకోదానికేసి చూసావంటే…?!”
కమల్: నన్నా? నీ పూకుల నా సుల్లీ., ఇంత కసిగా ఉన్నావు నిన్ను ఇలా కాడి కుక్కని దెంగి నట్లు దెంగాలి లెగు. ఒంగో కుక్కలా ఒంగో……………….” అంటూ కుమారి తీయచర్ ని ఒంగో పెట్టి లాగి పూకులో పొడిచాడు.
హమ్మయో అని అరిచేస్తూ కార్చేసుకుంది కుమారి.
కమల్: “ఏంటే…….అప్పుడే కార్చేసుకున్నావ్…….?”
కుమారి: “పోరా……..గూటం ఎక్కడో తగుల్తూంటే కార్చుకోక……….?!ఏం చెయ్యాలి. లచుమమ్మని వేసుకో నాకు రసాలు ఎండి పోయ్యాయి” అంటూ వగర్చసాగింది.
అప్పటికే లచుమమ్మ రెడీగా ఉంది. నేల మీద పడుకుని కాళ్ళు చాచింది.
లచుమమ్మ పూకులో రసాలు ఊరి ఈసీగానే వెళ్లిపోయింది. దాంతో లింక్ విడకుండా నెల మీద వాడు పడుకుని రివర్స్ cow గర్ల్ పొజిషన్ లో లచుమమ్మని పైకి ఎక్కించుకున్నాడు.
కల్లు కంపూడి పొద్దున్న కమల్ గాడితో వేయించుకుని కడుక్కునట్లు లేదు.
40” సైజు సల్లు ఎగరేస్తూ లోతుల్లోకి గుచ్చుకోసాగింది ఆ గూటాన్ని., కుమారిని దగ్గరకు లక్కని తన నోటి మీద కూర్చో పెట్టుకున్నాడు.  
లచుమమ్మకి దగ్గరకొచ్చేసింది. పది పోట్లు వేసి వాలిపోయింది.
కుమారి: “ఎంత పెద్ద గుమాడికాయ అయినా కతి పీటకు లోకువే……………..అన్నట్లు దీని కూడా నీ మొడ్డకు బలి చేసుకున్నవా………రా నీ ప్రతాప్ ఎంతో నేనూ చూస్తాను”
అంటూ వాడి మీదకు చెరీ లచుమమ్మ కార్చుకున్న మొడ్డ మీద ఎక్కింది.
“హూం బానే ఉంది., నేను తట్టుకోగలను ఈ పొజిషన్ లో …………అంటూ దెబ్బలు వెయ్యసాగింది…..ఆ ఆ ఆ ఊ అః అమ్మా ఆఆ….స్…………..”
టీచర్ అలానే పైకి లేపి ఉంచండి దొడ్డికి కూర్చున్నట్లు అట్లానే కూర్చుని పైకి లేపి ఉంచండి అంటూ రెండు సల్లు గట్టిగా పట్టుకుని కసిగా కింద నుండీ పోత్లెయ్యసాగాడు.
హ హ హ అమ్మయో
నీ యమ్మ టీచర్ ఏమున్నవే నీ సండ్లు…….నీ పూకూ నా మొద్దని ఏం పట్టుకుంటాన్దీ. అంటూ కసిగా కింద నుండీ పోత్లెయ్యసాగాడు. కుమారి తట్టుకోలేక అరిచేస్తోంది. టీచర్ నాకు అయిపోతోందే…..నాక్కూడా కారిపోతోంది. పోడు అలానే పోడు అంటూ వాడిని దగ్గరకు లాక్కుని మోతలు కలిపేసి కూలబడిపోయింది.
పుర్చ్ పుర్చ్ అంటూ కార్చేసుకుంది కుమారి టీచర్.
దాంతో దెంగుడు ఆగిపోయింది. కమల్ గాడికి కారడం కూడా ఆగిపోయింది.
హా అంటూ వాడిని గట్టిగా హత్తుకుని అయిపోయిందిరా అంటూ వాడిని హత్తుకుని వాలిపోయింది.
ఒసేయ్, నాకు కారలేదే…………నాకు అంతా తెలియదు ఇప్పుడు కార్చాల్సిందే………….. మర్యాదగా పడుకో……………
“పో బే సాలే………….నాక్ కారి పో యింది. నేను ఇంకా తట్టుకోలేను. కడుక్కుని వెళ్ళు అంటూ వాడి మీంచి లేచింది.
బీరు సీసా బిరడా తీసినట్లు తుబ్ అంటూ విడివడింది. నీళ్ళు మొద్ద చుట్టూ తడిచి ముద్ద అయిపోయింది.
కుమారి: “టైమ్ అవుతోంది రా………….లేకుంటే నువ్వు కారెదాకా? ఆగేవాళ్లం. బయలు దెరు అంటూ డ్రస్ వేసేసుకుని కదిలారు. వాళ్ళిదరి చాటు నుండీ బయలుదేరి లేడీస్ టాయిలెట్ నుండీ బయటపడ్డాడు.
అప్పటికే బెల్ కొట్టేశారు.

Uniform లో లేపుకునే క్లాస్ లోకి రావాల్సి వచ్చింది. చాలా embarrassing గా ఉంటుంది కదా…

లాస్ట్ క్లాస్ ఉంది ఇంకా….. హిందీ టీచర్-శాలిని మామ్ క్లాస్ తీసుకోవాలి కానీ రాలేదు కదా……..
నా సీట్ లో కూర్చున్నాను. ఘడీ ఘడీకి కుమారి ఊగుతున్న పిర్రలే గుర్తుకు వస్తున్నాయి. ఛీ దీనమ్మ! ఇది దిగదు.,అది మళ్ళీ రాదు.
 
నీలిమ నా బాగ్ అండ్ Maths బుక్ ఇచ్చేసింది.
నేను నా సీట్లోకి రావడం చూసి రాధీ మావైపు జరిగింది.
“ఆరే కమల్, అది గలీజుగ అవుపడుతుంది. In shirt తీ….. పొడుచుకొస్తోంది..,…అంటూ నీలిమ షర్ట్ బయటికి లాగేసింది..
“ఛీ…..ఇంకా ఎక్కువ అవుపడుతోందిరా…..షర్ట్ లో…………ఏదో డేరా వేసినట్లు!. చూడలేకపోతున్నాం రా…………”
“నేనేం చెయ్యాలేనే……….ఇందాంక రాధీని చూసి లేపుకున్న, అది షకలు పడుతోంది. అందుకే ఈ డెవలప్మెంట్”
“దాన్ని చూసి లేపుకున్నవా? నన్ను చూసి కాదా?!”
“నిన్ను చూసి అన్న అనుకో…………..ఏం చేస్తావ్?!”
“నన్ను చూసి కాదన్నావుగా………ఇంకేం చేస్తమ్”
క్లాస్ లీడర్-కెప్టెన్ మాకు ఎవ్వరూ లేరు అందుకే అందరూ కెప్టెన్లే; హిందీ క్లాస్ టీచర్ లేదు కాబట్టి…వెళ్ళి కుమారి టీచర్ కి చెప్పారు. హుటాహుటిన కుమారి టీచర్ వచ్చింది.
రాంగానే దాని కన్ను నా మీద పడింది.
“మీ హిందీ టీచర్ రాలేదుగా……నెక్స్ట్ లేస్సోన్ ఏంటి?” అంటూ హిందీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని అడిగింది.
చూపించాం..
“హిందీ ఎవ్వరికీ బాగా చదవడం వచ్చు?”
“అందరికీ వచ్చు మామ్”
“బాగా ఎవ్వరికి రాదు., క్లాస్ లో మొద్దు ఎవ్వరు?”
“కమల్ గాడు విజయ టీచర్ తో బాగా తిట్లు తింటాడు మాడమ్”
“కమల్ come here.., ఇంగరా…………..ఇదిగో బుక్ తీసుకో చదువు”.
“అది కాదు టీచర్…..అదీ….అదీ” మొడ్డలేచి ఇబ్బంది పెడుతోందని ఎలా చెప్పేది? డెస్క్ మీదకు రమ్మంటోంది కనపడి పోతుంది కదా?!….సరే అనుకోని కాళ్లీడ్చుకొంటూ వెళ్ళి నిలబడ్డాను.
అమ్మాయిలకీ….అలానే c-సెక్షన్ కి మారని కొద్ది మంది బాయ్స్ కి ఫ్రీ దర్శనం.
నసుగుతూనే డెస్క్ మీదకు వెళ్ళి నూల్చుని బుక్ తీసి చదవసాగాను.
కుమారి టీచర్ కి విషయం అర్ధం అయ్యింది. తన చూపు అక్కడే ఉంది దాంతో కాళ్ళు దగ్గరకు ముడుచుకుని, ఉబ్బు కనపడకుండా కొద్దిగా వంగి నిలబడ్డాను.
టీచర్ గారికి విషయం అర్ధమయ్యింది. దాంతో ఏడిపించడం మొదలెట్టింది.
“కమల్, గట్టిగా చదువు., వినపడాలి…………ద్యాస చదువు మీద పెట్టు. సాయిగా నిలబడు., మనసులో ఎటువంటి చెడు ఆలోచనలూ రానీయమాకు., ఇప్పుడు చదువు” అంటూ ముందు వరుసలో కూర్చోంది.
బుక్ చూసి చదవసాగాను. “అయిపోయిందా……………ఏంటా………..చదవడం; ఇటు చూడు నా వైపు చూడు…,” అంటూ కింద పెదాన్ని కొరకసాగింది. కళ్ళలో కైపూ………….అంత కైపు ఎలా వస్తుందో ఏమో?!
అలా చూడకే అంటూ సైగ చేశాను. కావాలని పాత సర్దుకున్నట్లు నటిస్తూ………బంతుల మీంచి తీసి మళ్ళీ వేసుకొంది., అది కాస్తా రెండు పొంగుల మధ్య ల్యాండ్ అయ్యింది.దాన్ని తీసుకుని నడుములో దోపుకొని. సర్దుకున్నట్లు చూపిస్తూ……..బొడ్డు దగ్గర కొంచెం తెరిచి బొడ్డు లోతండాలు చూపించసాగింది.
అబ్బా………..ఫ్యాంట్ పిగిలిపోతుందే………అంటూ తన వైపు చూసి, క్లాస్ లో అందరి వైపూ చూశాను. Gents పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ ఆడొల్లు మాత్రం……………అనద్దుగానీ వాళ్ళ దృష్టి నుండీ ఏదీ…. ఏదీ తప్పించుకుని పోదు. ఆ చూపుల్లో సూదంటు రాయే ఉంటుందో?! చురకతులే ఉంటాయే తెలియదు కానీ………వాళ్ళ కళ్ళలో ఎక్కడాలేని కలవర కనిపిస్తుంది.
మొద్దబ్బాయిలందరూ వెనక సీట్ కె పరిమితం కదా………..మొద్దులంటే ఎంత చులకనగా చూస్తారంటే………? వాళ్ళ లంగా నాడాకూడా పెట్టడం వీడికి తెలియదేమో అన్నట్లు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది వాళ్ళ చూపు.
ఒక్క విషయంలో తప్ప.,
ఒకొక్కళ్ళ నడుములు నిటారయిపోయ్యాయి. చూపులు కమల్ గాని వంటిని తూట్లు పొడుస్తున్నాయి.కుమారి చెయ్యి చంకల కింద గుబ్బల మీదకు వెళ్లిపోయింది. అక్కడ నుండీ కవర్ చెయ్యని మెత్తని వయసు పొంగుల్నీ సుతారంగా రాస్తోంది. ఆ క్లీవేజ్లో ఒక వేలు జొనిపి, చదువులో శ్రీకారమ్ బాగా వచ్చిందేమో అక్కడే వేలితో శ్రీ చూడుతోంది.
క్లాస్ మొత్తం వేడి నిట్టూర్పులు విడుస్తోంది.
కుమారి, పక్కల చూస్తే………రాజ్యలక్ష్మి కంటి కొలకుల్లోంచి చూసీ చూడనట్లు చూస్తోంది. భవిత నాలుకతో పెదాలు తడిపేస్తోంది.
భవ్య, “టీచర్…………..మళ్ళీ చదవమనరా…… మాకు అర్ధం కావట్లేదు” అంటూ మెలికలు తిరుగుతోంది.
“ఏయ్, విన్నావా?! అర్ధం కావట్లేదంట……..మళ్ళీ చదువు”.
“ఇప్పటికే 3 టైమ్స్ చదివాను. ఇంకెవరి నైనా చదవమనండి టీచర్….మధ్యూ, రాజలక్ష్మీ మీరిద్దరికీ హిందీ వచ్చుగా చదవండీ……….”
మాధ్యూ లేచి “నేను చదువుతా టీచర్…………” అంది.
“సరే రా………….” అంది కుమారి టీచర్..; చదమంటూ………..
మాథ్యూ వచ్చి “కమల్, నేను చదువుతానూ…. కొంచెం తప్పులు పోతాయి. నువ్వు హెల్ప్ చెయ్యి ప్లీజ్” అంటూ వాడి ముందు నిలబడింది.
మాధ్యూ…స్కర్ట్ మోకాళ్ళ కిందకు ఉండేది ఎప్పుడు తొడల పైకి వెళ్ళిందో అర్ధం కాలేదు. పైన fan తిరుగుతోంది. గాలికి స్కర్ట్ వణికి పోతోంది. తొడలు అరటి స్తంభాల్లా…….నున్నగా బలంగా……….ఆ తొడల మధ్య రవి గాంచని చోటుని కప్పేస్తున్నాయి.  కానీ కొండల మధ్య సూర్యుడు ఉదయించడానికి చీకటిలో మాత్రమే చూసే చోటు కనీ కనిపించకుండా కనిపిస్తోంది.
“ఓసీ నీయమ్మ………..! పాంటీ తీసేసి; స్కర్ట్ ఎగ్గట్టుకుని వచ్చావా?!!!!!” అవాక్కవడం నావంతయ్యింది.
నిలబడింది అమ్మాయి కదా………….?! కుర్రాళ్ళ చూపు మధ్యూ తొడల మధ్య నిలిచిపోయింది. కమల్ గాడి పరిస్థితి ఆనందంతో శిలువేసుకున్నట్లుంది.
జీసస్ crucified for happiness of others. Kamal crucified to a cross named happiness.
అలా ఉంది వాడి పరిస్తితి. పోయి మీద పుట్రలా మధ్యలో మాధ్యూ….కావాలని మీద పడిపోయి ఒక చన్ను భుజంకేసి రాయసాగింది.
కుమారీ టీచర్ వెనక్కు వెళ్ళమని గదమాయించింది. .మాధ్యూ, కమల్ తో ఇదవ్వడం చూడలేక.
రాధీ పరిస్తితి దీనికి బిన్నంగా ఏమీలేదు. కోపంతో గుండెలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి.
మాధ్యూ ఇంకా రెచ్చిపోతోంది. కమల్ గాడి ముందు నిలబడి కొంచెం బెండ్ అయ్యి వాడి మడ్డకి తన గుద్దని రాయసాగింది.
రాధీ కొర కోరా చూడసాగింది.
డెస్క్ దగ్గరకు విసవిసా నడుచుకుంటూ వచ్చి “వాడు మీ బ్రదర్ లాంటివాడు.,వాణ్ని ఎందుకు ఇలా హింసిస్తారు., పాపం ఎన్ని సార్లు చదువుతాడు. రేపు శాలినీ టీచర్ మళ్ళీ క్లాస్స్ లో చెబుతుంది కదా………” అంటూ విరుచుకు పడింది.
కుమారి మామ్ టైమ్ చూసుకుంది బెల్ కొట్టే టైమ్ కావడంతో బాయ్ కి చెప్పడానికి లేచి
కమల్ లాంగ్ బెల్ కొట్టాలి మళ్ళీ రేపు చదవచ్చులే రెడీ గా టైమ్ అయిపోయింది. బై అంటూ బయలుదేరింది కుమారి మామ్.
 లాంగ్ బెల్ కొట్టారు.
బయటికి రాంగానే కళ్యాణి ఫోన్ చేసింది ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని;

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.

UPI ID : pdfs@ybl

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

Idhi Naa Motta Modhati Katha – 46 , ఇది నా మొట్ట మొదటి కథ ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Idhi Naa Motta Modhati Katha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page