ila Kuda Jaruguthunda

ila Kuda Jaruguthunda – 1 | ఇలా కూడా జరుగుతుందా?! | telugu hot stories

ila Kuda Jaruguthunda - 1 | ఇలా కూడా జరుగుతుందా?! | telugu hot stories

ila Kuda Jaruguthunda – 1 | ఇలా కూడా జరుగుతుందా?! | telugu hot stories

kamal kishan

ila Kuda Jaruguthunda | ఇలా కూడా జరుగుతుందా | telugu hot stories
ila Kuda Jaruguthunda | ఇలా కూడా జరుగుతుందా | telugu hot stories
కేశవ్, కేశవ్” అంటూ అరచిన అరుపులకి మెలకువ వచ్చి లేచాడు కేశవ.
“ఏమయ్యిందమ్మా…….?! పొద్దున్నే…………చెప్పు ఏం కావాలి?” విసుగ్గా అంటూ మంచం దిగి షార్ట్ పైకి లాక్కున్నాడు.
“వెదవ జన్మ, వెదవ జన్మ, ఛీ…. ముందు బాత్రూంలోకి తగలడు, అడ్డమైనవన్నీ ఈ కళ్లకే అగుపడి చస్తున్నాయి” అంటూ దుమ దుమలాడుతూ చెయ్యి విదిలించుకుని వెళ్లిపోయింది. కనకం అనే కనక మాలక్ష్మి.
తిట్టుకుంటూనే బాత్రూమ్ లోకి నడిచాడు కేశవ.
ఆజాను బాహువు సినేమా హీరోలా, విశాలమైన ఛాతి, సింహంలాంటి నడుము సురద్రూపి అయిన చూపు.
అమ్మేప్పుడూ అంతే…….తిడుతూ ఉంటుంది అనుకొంటూ సింక్ దగ్గర నిలబడ్డాడు పోసుకోవడానికి….బెల్లాయి షార్ట్ ని గట్టి పట్టి టెన్త్ ఏర్పడినట్లు లేచి కూర్చోవడంతో……..అప్పుడర్ధమయ్యింది అమ్మ ఎందుకు తిట్టిందో………….?!
బ్రష్ చేసుకుని, సింక్లో ధారగా వదిలేసి.. చివ్వరి నాలుగు బొట్లూ జాడించేసి బయటపడ్డాడు. జిమ్ములో గంట కష్టపడి ఇంటికి వచ్చాడు.
రాగానే కాఫి ఇచ్చింది. తాగుతూ అడిగాడు.
“ఏమయ్యింది ఇందాక ఆలా అరుస్తున్నావ్ అంటూ…………?”
“గౌరి పెళ్ళిరా………..ఇంతకు ముందే అన్నయ్యగారు చెప్పారు. పెళ్లి కుదిరిందట., మంచి సంబంధం, కట్నం కూడా ఎక్కువగా అడగలేదుట., మనతో పాట్టూ కొన్నారే ఆ స్థలం మాత్రం అడిగారుట. అయినా అది ఇద్దరికీ అనుకున్నారు కదా…. రెండో దానికీ ఏమిస్తారో…..?!…….నువ్వే జాబ్ లో ఉంటే………..మనం అనుకోవడం కానీ….ఎందుకులే” బోలెడు నిట్టూర్పు విడిచింది..
“టిఫిన్ పెట్టవే……ఆ గౌరికే లేదు…….నువ్వు తెగ ఇదయిపోతున్నావ్ గానీ……చిన్నప్పటి నుండీ కలిసి మెలిసి తిరిగామా……మాటవరసకైనా అడిగిందా?!”
“ఆడపిల్ల; అదెందుకు అడుగుతుందిరా……?! నువ్వే తెలుసుకోవాలి. అయినా అయిపోయిన పెళ్ళికి బాజాలెందుకు…..ఓటి డప్పుకు తాళ్ళాలెందుకు., ఎవ్వన్ణని ఏం నాబం మనకు ప్రాప్తం లేదు అంతే….ఇదిగో తిను”
“అలా నిష్టూరాలాడకమ్మా…………..నువ్వు చూడలేదు కాబట్టి అలా మాట్లాడుతున్నావ్”
“ఏంట్రా చూడలేదు…………..ఆ పిల్ల నోరారా అత్తమ్మా ……. అని పిలిచేది., తప్పేముంది ఆ పిలుపు నిజం చేసుకుంటే……..?!”
“అత్తమ్మా” అంటూ లోపలికి వచ్చింది శ్రావ్య.
కళ్ళు తుడుచుకుంటూ “ఏంటే శ్రావ్య, మీ అక్కకి సంబంధం కుదిరిందటగా………….”
“అవునత్తా……..నిన్ను రమ్మంది అమ్మ” అంటూ జారకపోయినా…….ఓణీ గుండెల మీద నుండి తీసి కళ్ళతోనే కేశవాణి పరికించి మళ్ళీ వేసుకుంది”
“ఏంటే పిల్లా?!… అంత టిమటిమలాడుతోందా పైట నిలవడంలేదు…..మీ అక్క తరవాత నీ పెళ్లేగా……ఇంకెంత వచ్చే యేడు 20; డిగ్రీ అయిపోగానే పెళ్ళి…………..అప్పుడు చూపించు నీ మగడికి పిందేలు రాలగొడతాడు”
“అంత మొగాడు దొరికితే ఇప్పుడైనా రెడీ…………దూలెక్కిపోతోంది ఇక్కడ….రాత్రుళ్లు నిద్ర పట్టక.,”
“నిద్ర పట్టకపోతే బోర్లా పడుకోవే……………నీ వయసుకు తగ్గ మాటలెనా ఇవి………..”
“నువ్వే అన్నావ్, పంతొమ్మిది అని…..పైటేసి 7 ఏళ్ళైంది……….ఇవి చూడు ఇప్పటికే బ్రాలో ఇమడలేక అయ్యో పాపం అంటున్నాయ్. నీ కొడుకునిచ్చేయీ……..అత్తమ్మా అంటూ నీ కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతాను”
“ఏం వయసు మునిగిపోయిందే………అప్పుడే బ్రా కావాల్సి వచ్చిందీ ….ఒరేయ్ షర్ట్ వేసుకోరా…….. నా కొడుకు మీద పడిందీ……నీ కన్ను……….ఇవ్వన్నీ ఆకర్షణలే……… మగాడి ఒడ్డూ పొడుగు చూసి కాదే వాడి మనసు చూసి ప్రేమ గెలుచుకోవాలి”.
“ఇవ్వన్నీ ఎందుకు గానీ., నేను ఎందుకు నచ్చలేదు అత్తా……………….?!”
“అదేం లేదే….. చిన్న పిల్లవి కదా……….గౌరి వాడికి ఈడూ జోడూ; వాడికి 26 గౌరికి 23; నీ కంటే నా కొడుకు 7 ఏళ్ళు పెద్దాడు. నీ వయసులో ఆకర్షణలు ఉండేవే………..అది నీ వయసు తప్పు”
“అత్తమ్మా………….నువ్వు ఇంతలా అడుగుతున్నావ్ కాబట్టి చెబుతున్నాను. నీ కొడుకు నన్ను మూడేళ్లుగా పాడుచేస్తున్నాడు. వాడి చెయ్యి పడే ఇవ్వన్నీ ఇలా బలిసి పోయ్యాయి”.
“హవ్వ, ఈ పిల్లకి సిగ్గూ శరం లేదు., నమ్మేవాడుంటే చెప్పవే……………అందగత్తె…, మీ అక్కనే చూడలేదు నా కొడుకు నువ్వేంత?!……”
“చూడు నీ కొడుకు నా వాటిని ఎలా తొంగి చూస్తున్నాడో………………….?!”
“విప్పి చూపించవే………………కనపడట్లేదేమో?!”
“నువ్వు నమ్మవు కదూ…………..” అంటూ లేచి టేబుల్ మీద టిఫిన్ చేస్తున్న కేశవ దగ్గరకు వెల్లివాది పెదాలను నోట్లోకి తీసుకుని కస్సున కొరికింది.
“ఆ………. ఆ జాకెట్ ముక్క కూడా విప్పేయ్యావే………………నీ పిదప సల్లు చూసి కోరుక్కు తింటాడూ………….”  వెటకారంగా అంది కనకం.
“బావా….. విప్పమంటావా?!”
“వాణెందుకు అడగటం నే చెబుతున్నాగా…………….విప్పెయ్….సిగ్గు నీకన్నా ఉండాలి మాకన్నా ఉండాలి”
“వద్దులే దడుచుకుంటాడేమో……?!”
“సిగ్గు ముంచుకొచ్చిందా?! అంతేనే……మాటలవరకే ఎవ్వరైనా…………….చేతలకొచ్చేసరికి తెలిసోస్తుంది అసలు కథ”
“ఇంతలా ఎగబడుతుంటే చలించలేదంటే అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో……………”
“పొద్దున్న చూడాల్సిందే నువ్వు………….చూస్తే ఆ మాటనవు….”
“రా బావా అదేదో చూద్దాం………”
“వెళ్లరా….అదేదో చూపిస్తుందట……ఈ లోగా నేను వీళ్ళ అమ్మని కలిసొస్తాను”.
“ఊరుకో అమ్మా……………దీని మాటలకి నువ్వు ఇదయిపోతున్నావ్”
“నా కళ్ళు గప్పి మీ ఇద్దరు చేసేది నాకు తెలియదనుకున్నారా?! మీ సంగతి నాకు ముందే తెలుసూ……….నాటకాలాడక………..త్వరగా తెముల్చుకోండి. జాగ్రత్తరా……..ఇక దాని సైజులు పెంచక…………ఇప్పటికే చూడలేకపోతున్నాం……..”
అంటూ బయలు దేరింది.
“బావా………..ఇక రా మీ అమ్మ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది” అంటూ వంటి మీద ఓణ్ణీ లాగేసింది.
“సిగ్గులేదే నీకూ….”
“సిగ్గు పడే…….మా అక్క నిన్ను వదులుకుంది……….నేను తెలివైన దాన్ని………….కాబట్టే నిన్ను దక్కించుకున్నాను”. అంటూ రెండు చళ్ళ మధ్య కేశవ్ ముఖాన్ని దాచుకుంది.
కేశవకు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయినట్లు అయింది.
ఇద్దరూ బర్త్ డే సూట్లోకి వచ్చేశారు.
టేబుల్ మీదే శ్రావ్యని పడుకోబెట్టి మీదకు వాలిపోయ్యాడు కేశవ.
రెండు గంటలపాటూ ఇష్టంగా కుమ్మించుకుంది శ్రావ్య.,
ఇద్దరూ బట్టలేసుకుని శ్రావ్య ఇంటికి వచ్చారు.
అక్కడే ఉంది కనకం వాళ్ళ వదినకి సాయం చేస్తూ……
ప్రయత్నం ఎందాకా వచ్చిందో అని సైగ చేసి అడిగాడు. మీ అత్త కాంతం ఒప్పుకోవట్లేదు అంటూ సైగ చేసి ప్రత్యుత్తరమిచింది కనకం.
ఏమోరా….నువ్వే వచ్చి కనుక్కో…………….”అని గుసగుసగా చెప్పింది

సరేలే నేనే కనుక్కుంతాను. అంటూ భోజనానికి కూర్చున్నాడు.
మావయ్య గురు నారాయణగారు కూడా వచ్చారు. కాళ్ళూ చేథూలూ కడుక్కొని అందరూ భోజనానికి కూర్చున్నారు.
మావయ్యని అడుగుడామంటే…….ధైర్యం చాలట్లేదు.
అడుగుదామని నోరు తెరిచాడు కానీ……….”ఏరా.” అనగానే నోటికి తాళం పడిపోయింది.
పెళ్లిపనుల గురించి ముహూర్తం, పెళ్లి మంటపం వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ సంబంధం కలుపుకోవడం గురించి ఒక్క మాతా మాట్లాడట్లేదు గురు నారాయణ.
శ్రద్దగా అన్నిటికీ సమాధానాలు ఇస్తున్నాడు కేశవ.
డైనింగ్ టేబల్ కింద కాళ్ళకి ఏదో తగిలింది.  లంగానో చీరో………
కళ్లేత్తి శ్రావ్యని చూశాడు. శ్రావ్య చిలిపిగా చూసి సైగ చేసింది ప్లేట్లోని సున్నుండ కావాలా అంటూ చూపిస్తూ………
“ఊహూ నీ ఉండ కావాలి అంటూ సైగ చేశాడు.
“దా… చీక్కో అంటూ ఎవ్వరూ చూడకుండా పైట తప్పించి టేబల్ అంచుకీ తన చన్ను వత్తుతూపైకి ఉబికిన చన్ను మీద సున్నుండని పెట్టి నాలుకని సున్నాలా చుట్టి రా………..అంటూ వయ్యారాలు పోయింది.
మళ్ళీ కాలి మీద కాళ్లతో రాస్తున్నారు.  కాలి వేళ్ళను వేళ్ళతో పట్టుకొని మెటికలు లాగుతున్నారు. జల్లుమంది కేశవకి.
కొంచెం మీదకి పాకి తొడల మధ్య లాండ్ అయ్యింది.
కాలితో రాస్తూ జీన్ ఫ్యాంట్ బటన్ రాక జిప్ లాగేసింది ఆ కాలు.
చేతిని టేబల్ కిందకు తీసుకెళ్లి ఆ కాలికి అనుకూలంగా బటన్ విప్పేశాడు.
ఆ కాలు లోపలికి పోనిచ్చి అండర్ వేర్లో ఉబ్బుని రాయసాగింది.
డ్రాయర్ కిందకు లాక్కున్నాడు. అప్పటిదాకా ముడుచుకుని ముసుగేసుకున్న ఆయుధం కవర్ తొలగడంతో బయటకు స్వేచ్ఛగా బయటికి దూకింది.
అలానే ఆ కాలి వేళ్ళ మధ్య మగతనాన్ని పట్టి తోలుని వెనక్కు లాగింది.
బోడిపెని రాస్తూ……నెమ్మదిగా వత్తసాగింది.
వళ్ళంతా జల్లుమంటోంది కేశవకి. 90 డిగ్రీలకోణంలో నిక్కి నీలుగుతోంది.
ఆ కాళి వాడి పట్టు మగతనం శీర్షాన్ని గుంజుతూ ఇంకో కాలును కూడా జత చేసింది. రెండు కాలి బొటన వేళ్ళ మధ్య పట్టి లాగుతూ…..కిర్రెక్కించసాగింది.
ఆపవే అన్నట్లు చూశాడు శ్రావ్య వైపు…., శ్రావ్య ఏంటి అన్నట్లు కవింతగా చూసి కన్ను కొట్టింది.
అయిపోయ్యేలా ఉందే చంపుకుతింటున్నావ్ అంటూ సైగలతో చెప్పాడు కానీ ఆపలేదు.
కాళ్ళు చేత్తో పట్టుకుని ఆపేశాడు. ఒక కాళ్ళు కిందకు దించింది కానీ ఒక కాలు మాత్రం వాడి తొడల మీదే ఉంచి రాస్తోంది.
తొడల మీద రాపిడికి అసలే తారాస్తాయిలో ఉన్న కామం కక్కెసేలా ఉంది.
ఆ కాలు పట్టుకుని పాదం కింద చక్కిలి గిలి పెట్టసాగాడు. ఆ వెళ్ళు పట్టుకోగానే ఏదో తేడాగా అనిపించింది. ఆ కాళి వెల్లకి మెట్టెలు ఉన్నాయి.
అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళా?! పెళ్ళైన వాళ్ళేవారున్నారు?! అమ్మా, అత్తయ్యా………….వాళ్ళు గాక ఇంకెవరున్నారు. కర్మాగాలి అమ్మ కాదు కదా పొద్దునే నా బలుపు చూసింది. అమ్మే అయ్యుంతుంది. ఛీ అమ్మని చూసి లేపుకున్ననా?! అనుకొంటూ గబగబా ఆ కాలుని కూడా దించేసి., ఫ్యాంట్ జిప్ పెట్టుకుని చెయ్యి కడిగేసుకున్నాడు.
తల్లిని ఆ దృష్టితో ఇప్పటివరకూ చూడలేదు. తీరా…….ఇప్పుడు………ఇదేంటి?! ఏం జరుగుతోంది?.
అనుకొంటూ………బయలుదేరాడు.
పక్కింటి మణమ్మ ఎదురొచ్చింది.
ఎదురుబడి “ఏం కేశవా? మీ అత్తమ్మ ఉందా?” అంటూ అడిగింది.
“ఉందత్తా………ఇప్పుడే భోజనాలు చేసి మామిడి పండు పిసుక్కుని తింతాంది ఎళ్ళు”
“ఇట్టాంటి మాటలతోనే గడిపేస్తాన్నావా? ఏంటి………ఇంకొన్నాల్లాగూ పిసుక్కునే వయసుకూడా పోద్ది., పెద్ద కండల వీరుడొచ్చాడు పిసకడానికి…….పని చూసుకోరా పిల్లడా……..”
“నీ నోట్లో నోరు పెట్టడమే పాపం”
“మరి ఎవ్వరి నోట్లో పెడదామనుకున్నావెంటీ…..?!”
“నీ కూతురు నోట్లో……………..”
“పెళ్ళయి పదేళ్ళయింది….పిల్లలేరని నేనేడుస్తుంటే……….లేని నా కూతురుకు లైన్ వేయడానికి వచ్చాడు…మగాడు” అంటూ లోపలికి వెళ్లిపోయింది.
“పొద్దునే ఎవ్వరి ముఖం చూశానో ఏంటో…”అనుకొంటూ ఆఫీసు కి బయలు దేరాడు.
వీడూ, వీడి ఫ్రెండ్ సురేశ్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక ప్రాజెక్టు తీసుకున్నారు. డానికి ఇంకా బిల్ల్స్ క్లియర్ కాలేదు. మహా అయితే 6 నెలల్లో వీళ్ళచేతికి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి.
ఆన్లైన్ లో మైల్ correspondence చేసి కొత్త ప్రొజెక్ట్స్ వర్క్ ఔట్ చేసుకుని బయలుదేరాడు ఇంటికి.
ఇంటికి వెళ్తూఉంటే భయంగా ఉంది. తల్లితో ఇడవ్వడం అంటే ఏదో భయ్యంగానే ఉంది. అమ్మ, అందగత్తె ఒప్పుకోక తప్పదు. తను అమ్మ పొలికే…………RX 100లో హీరోలా ఉంటానని అందరూ అంటూ ఉంటారు.
అమ్మ కూడా నన్ను చూడగానే కావాలని నడక మార్చేస్తుంది. కావాలని చీరని బొడ్డుకిందకు జార్చేస్తుంది. నడకలో కూడా తిప్పుకుంటూ వెనక నుండి చూస్తున్నాడా లేదా అన్నట్లు చూస్తుంది.

ఆ పిర్రలు కూడా ఏం సొగసుగా ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద కుండలు బోర్లించినట్లు. పాపం నాన్న ఎలా తట్టుకుంటున్నాడో…..
పిర్రల మధ్య టార్చ్ లైట్ వేసుకుని వేదకాల్సిందే ఏ బొక్క దేనిదో……..నడుముకి అప్పుడే రెండు టైర్లు వచ్చేశాయి.
అయ్యాయో తప్పు ఇలాంటి ఆలోచనలు తప్పు. తప్పేముంది, ఎందుకొచ్చిన గొడవ; అలా రెచ్చగొడితే మాత్రం చూడాలా?!
అయ్యో……… అంటూ ఏవో ఆలోచనలతో గట్టిగా బ్రేక్ వేశాడు. ఎదురుగా మణమ్మ, అత్తయ్యతో పనయినట్లుంది.
  చురుగ్గా చూసింది మణమ్మ.“చూసుకోలేదత్తా………….ఏమనుకోకూ”
“నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు చూస్తావ్లే…… పదహారేళ్ళ పిల్లనయితే చప్పరించి పారేస్తారు మీ కుర్రాళ్ళు. అమ్మాయితో ఇదవ్వడానికి వయసేనేంటి? అయినా నాకేం తక్కువ??!!!ఆ ఇది ఏంటి నాకు?! అయినా గుద్దేసినతరువాత……..అనుకునేదేముందిలే…………….” అనుకొంటూ వెళ్లిపోయింది.“ఏదో బాధలో ఉన్నట్ట్టున్నావ్ ఆత్త్తా” అంటూ బండి దూకించాడు.

ఇంటికి వెళ్తే అమ్మ చూసే చూపు…., ఆ చూపు తలుచుకుంటే……..హమ్మయో వళ్ళు జలపరిస్తోంది!!!!. ఎటువంటి సిట్యుయేషన్స్ ఫేస్ చేయాలో ఏమో???!!!!! అనుకొంటూ
ఇంటికి చేరుకొన్నాడు..

సాయంత్రం అవ్వడంతో స్నానం చేసి ముస్తాబయ్యింది కనకం.
కొప్పులో పూలు అలంకరించుకొని, వయ్యారంగా నడచి వస్తోంది..
చీర కొంగు కప్పలేక ఇబ్బంది పడుతోందో లేక ఆ బంతుల ఎత్తే అంతో తెలియట్లేదు కానీ ఆ నడుముని పూర్తిగా కప్పలేకపోతోంది. ఒక చన్ను పొడుచుకొచ్చి జాకెట్లో నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నది.

తల్లిని గుమ్మం ముందు గులాభి రంగు చీరలో చూడగానే గుండెలు జారీ పోయ్యాయి.
అమ్మ నడుమేటి ఈ రోజు చిక్కి శల్యమైనట్లుంది.
పాపం ఆ భారాలను ఎలా మొస్తోందో?! ఆ నడుము. అవి మొయ్యలేకనే చిక్కిపోయినట్లుంది.
ఛీ అమ్మని గురించి అలా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను.

నడుము సన్నగా ఉంటే………పై భారాలూ;  వెనక బలుపు స్పష్టంగా కనపడతాయని.

వఛ్చి వయ్యారంగా నడుము మీద చెయ్యి వేసుకుని తిప్పేసుకొంటూ…………
“అయ్యగారు  ఏ రాచకార్యాలు వెలగబెట్టి వస్తున్నారో…………………..ఇప్పటిదాకా??!!!”ఒక చన్ను ఎగతోస్తూ వయ్యారంగా అడిగింది.

“…………………………………..” మౌనంగా లోపలికి వెళ్లిపోయ్యాడు కేశవ

“వినపడనంత ద్యానంలో ఉన్నారా ఏంటి రాజా వారు?!. ఇక్కడ ఒకత్తి కాచుకూర్చుంటుంది అన్న ధ్యానం అయినా ఉందా అని”

“…………………………………”మౌనమే సమాధానం అయ్యింది కేశవకి.

“నోట్లో బెల్లం గడ్డ పెట్టుకున్నవా?!”

“అబ్బా, ఏం లేదమ్మా………” విసుగ్గా అన్నాడు

“బావా…………………” అంటూ శ్రావ్య గెంతుకుంటూ వచ్చింది.

సమయానికి ఊడి పడుతుంది. దీని గుద్ద పగలదెంగాలి..ఛీ ఛీ గూబ పగలగొట్టాలి; బూతులోచ్చేస్తన్నాయి”  అనుకొంటూ……….“ఏంటే…….చిన్న పిల్లలా…..?!ఎగ్గిరి మీదడతావ్”.

“నేను చిన్న పిల్లనే……………మీ కొడుకే పెద్దాదాన్ని చేశాడు….”, “రా….బావా” అంటూ చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది.

“వాడు వచ్చింది ఇప్పుడే…….వెదవ సంతని….వాడ్ని ఫ్రెష్ అవ్వనీ…….స్నానం చెయ్యనీవా…….”

“…..స్నానం చెయ్యరా నువ్వు……….”

“చేస్తాడ్లే అత్తమ్మా………………..(కేశవని సమర్ధిస్తూ……..) మా పని అయిపోనీ తీరుబడిగా…………నేనే చేయిస్తా తానం” అంటూ మూతి ముప్పై వంకర్లు తిప్పింది శ్రావ్య.

“ఏ పని అయ్యింతరువాతా………….?!” కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది కనక.

“.మ్…..చెప్పాలా?!…………ఈ పని” అంటూ పయిటని లాగేసి……….గోముగా కేశవాణి చూస్తూ……కేశవ చేతిని బలిసిన గుబ్బల మీద వేసుకుని………….ఇందుకు……..అర్ధమయ్యిందా” అంది.

కనకానికి వళ్ళు మండిపోతోంది. తనది మాత్రమే అనుకున్నది ఎవ్వరో లాక్కెలిపోతున్న చిన్న పిల్లాడిలా ఉడుక్కుంటూ  చూసింది.

“పొద్దున్న అయింది కదే……..?!………..మళ్ళీనా?!.. హవ్వ!” అంటూ నోరు నోక్కుంది.

“తిమ్మిరిగా ఉందత్తయ్యా……………………” అంటూ కేశవాణి గట్టిగా హత్తుకుని

శ్రావ్యకి బాగా తిమ్మిరి ఎక్కినట్లుంది. కేశవని లాక్కెలిపోయింది బెడ్రూం లోకి.

కేశవని బెడ్ మీదకు తోసి వాడి షర్ట్ విప్పేసింది. బనీన్ తీసెసింది.

“ఏముంది బావా నీ బాడీ………….మా కాలేజీలో నీ పేరు చెబితే………అమ్మాయిలు పిసికెసుకుంటారు. మనిద్దరి మధ్యా ఇది ఉందని తెలిసి నా మీద ఎంత అసూయ పడుతుంటారో…………తెలుసా……..?!

కేశవ, పైట జారిపోయిన దాని చను గుబ్బల్ని చూస్తున్నాడు. శ్వాస తీసుకున్నప్పుడల్లా క్లీవేజ్ లో నుండి తన్నుకు వస్తున్నాయి. వాటి బలుపు జాకెట్ హుక్స్ ని తెంపెసేలా ఉన్నాయి ఆ ఊపిరికి.
ఒక్కసారిగా ఎక్కడలేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది శ్రావ్యకి. కేశవ చూపులకి తాట్టుకోలేక వాడి తలని తన బొడ్డులో దాచేసుకొంది.
“అట్టా చూడమాకు బావా……… సిగ్గెస్తోంది బావా…” అంటూ అల్లుకుపోయింది.

కేశవ జాకెట్ పై నుండే……………కస్సున పిండేసాడు.
“హా….పిండేస్తున్నావ్…బావా………”అంటూ తలుపు వైపు చూసింది శ్రావ్య.
కనక ద్వారం దగ్గర నిలబడి జరుగుతున్న తమాషా అంతా చూస్తోంది.
కేశవ కూడా చూశాడు కనకని.
కేశవ కావాలనే కిర్రెక్కించడం మొదలు పెట్టాడు.
జాకెట్ కింద నుండి చేతులు దూర్చి గుబ్బల్ని వడిసి పట్టి పైకి లేపాడు. తెల్లగా సూర్యుడు చూడని ప్రదేశం కావడంతో తెల్లగా ఉంది. కేశవ వడిసి పట్టడంతో పచ్చని నరాలు ఉబికి వస్తున్నాయి.
ఉబికి వచ్చిన నరాలని పంటి మధ్య కటుక్కున పట్టి కొరికేశాడు.
“ఆః ఆహ్” అంటూ కేశవ చేవ్వి కొరికేసింది శ్రావ్య.

కేశవ అలా జాకెట్ లో చెయ్యి దూర్చ్చేసరికి హుక్ ఫట్ మని ఊడిపోయింది.
శ్రావ్యకి ఈ జాతరంతా కనక చూస్తోందని తెలుసు. అందుకే జాకెట్ హుక్స్ విప్పేసి, బ్రా లంగా మీద నిలబడి
కేశవని వెనక్కు తోసింది.
కేశవని ఏమీ మాట్లాడాద్దని సైగ చేసి వాడి మగతనాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని నాలుకతో ఆబగా చీకసాగింది. కావాలని ఆంటీకి వినపడాలని గట్టిగా చీకెస్తూ గుమ్మం వైపు చూసింది.
ఆంటీ కళ్ళూ, శ్రావ్య కళ్ళూ కలుసుకున్నాయి.
చిన్న పిల్లాడికి ఐస్ క్రీమ్ ఆశ చూపించి ఊరించి తినేసినట్లు కనకానికి సైగలతోనే వాడి ఆయుధాన్ని చూపించి నోటినిండా కుక్కుకొంది.

కనకానికి నరకంగా ఉంది. శ్రావ్యని పక్కకి తోసేసి ఆబగా కుక్కుకోవాలని ఉంది. మొత్తలో…………..ఆరునొక్క రాగాలు పాడేస్తున్నాయి. కానీ కొడుకయిపోయ్యాడు.
ఇది మాత్రం నా కొడుకుని నంజుకుని తినేస్తోంది.. అబ్బా……. ఎలా మూలుగుతోందో………….అంతా బాగుందా………….?! ఆ బొక్కలో నాలుకతో పొడుస్తోంది..”
“ఆంటీ…………., ఏంటో అన్నారు వినపడలేదు…అబ్బా మీ అబ్బాయిది………….ఉఫ్…. గొంతులో ఇరుక్కు పోయింది. హమ్మయో…………..ఎమ్మోడ్డరా…..ఇది” అంటూ నోట్లో నుండి తీసింది.
అది శ్రావ్య నోట్లో నాని ఉమ్మితో మెరవసాగింది.
“ఎలా ఊరిస్తోందో……………..?!”అనుకొంది కనకం.
శ్రావ్య కనకానికి చూపిస్తూ తన బాయలకి రాసుకొంది. ఆ ముచ్చికలకి రాసుకోసాగింది. గులాబీ రంగులో మొడ్డపండు ముచ్చికలకి తగలగానే…………..స్…స్స్ అంటూ మూలగసాగింది శ్రావ్య.
ఆ ముచ్చికలకి ప్రీ కం తగిలి అవి మెరుస్తున్నాయి. ఆ బాయని పైకి లేపి తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకెసింది.
శ్రావ్య పై వాటికి రాస్తూ బొడ్డులో రంగరించి పూ రెమ్మల మధ్యకు తీసుకొచ్చింది. పూ రెమ్మలకు ముందే వాడి మొడ్డకి క్లిటోరిస్ తగిలి కసిగా అరిచేస్తోంది శ్రావ్య.
కనకానికి శ్రావ్య అరుపులు, కూజితాలకు కాళ్ళ మధ్య నల్లా తిప్పినట్లు కారిపోతోంది. ఏమన్నా కానీ తప్పో రైటో………ఎప్పుడు కానీ దెబ్బ పడకపోతే పిచ్చిదాన్ని అయిపోవడం ఖాయం అనుకొంటూ….. లంగా లేపి రెండు వేళ్ళతో పూ రెమ్మల్ని తడుముకోసాగింది.
శ్రావ్య, కనకం చూస్తుండగానే……తన తొడలు వెడల్పు చేసి కస్సున దింపుకుంది గూటాన్ని.
“హమ్మా…………………ఏంటే గొణుగుతున్నావ్?………………….నీ యమ్మ ఎలా కన్నావే వీణ్ణి?! కొబ్బరికాయలు వలిచే గునపం పొడుచుకున్నట్లు………….ఏంట్రా……………….దేవుడా….”
“ఏంటే…నువ్వు?!!!!!………., మేము ఎప్పుడూ దింపుకోలేదా? ఇంతలా ఎప్పుడైనా అరిచామా?!”…
“బావది దింపుకునే ఛాన్స్ నీకు లేదు కదా………”
“ఏ….ఎందుకు లేదు?…..వాడు నా కొడుకు. వాణ్ణి నేనేమన్నా చేసుకొచ్చు”
“ఇలా పూకులో దోపుకోగలవా?!……..వీడి మొడ్డ మీద ఎదుగురుతోంటే…హ హ హ హ..  ఏముందత్తా….నరాలు కోసేసినట్లు. థాంక్స్ అత్తా…..మంచి మడ్డని కన్నావే..’ నా కోసం……..”
“థాంక్సే……………”
“ఆ….ఆహ్ దెంగరా బావా.. దెంగు……….నలుపు……..అలా అవి నీ కళ్ళముందు పొగరుగా ఎగురుతూంటే……….ఏం చేస్తున్నావ్? నలిపెయ్ వాటిని నలిపి నాశనం చేసేయ్ ఆ ఆ ఆ ఆ……………నా కొడకా…..ఈ ఒక్క వేపన్ చాలురా………..హూం హూం”
“ఎందుకే అలా అరుస్తావ్?!” అంటూ శ్రావ్య పొగరేక్కిన సండ్లు పట్టుకుని నలిపేస్తూ……..ఒక ముచ్చికని పట్టుకుని గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డ కనకాన్ని చూసి ఆ ముచ్చికని రెండు వేళ్ళతో కసిగా పిండేశాడు.
శ్రావ్య వంటి మీద నూలు పోగు లేదు. బెడ్ రూంలో లైట్ కాంతిలో శ్రావ్య సండ్లు ఒక రితంలో ఎగురుతూచాలా కసిగా ఉన్నాయి. కనకం శ్రావ్య సాండ్లని తన సండ్లతో పోల్చుకోసాగింది.
తనవే పెద్దవి. కానీ దానివి పట్టు జారలేదు. ఎంత నలిగినా ఆ పొగరు తగ్గలేదు. రోజూ నెయ్యి, పాలూ పోసి పెంచుతున్నాడుగా అన్నయ్య అందుకే వాటికి అంత పొంకం.
ఏంట్రా……………నేను ఉన్నానని కూడా లేకుండా దాన్ని అలా ఎగరేసి ఎగరేసి దెంగుతున్నావ్. దాని పిర్రలు ఎలా తగులుతున్నాయో తొడలకి……..అనుకొంటూ వంటి మీద ఒకటొకటిగా అన్నీ తీసేసి పై వాటిని నలుపుకొంటూ……చేతిని పూ రెమ్మల మధ్య కస్సున దింపేసుకొంది.
అక్కడ శ్రావ్యకి దగ్గరపడిపోయింది.
కనక అడుగులు తడబడుతూ లోపలికి వచ్చేసింది..
కనక వంటి మీద నూలుపోగాయినా లేదు.
బాయలు ఊగుతూ ఉన్నాయి. కేశవ వాళ్ళ నాన్న కట్టిన తాళి బాయల ముచ్చికలకీ తగిలి అటూ ఇటూ తారట్లాడుతోంది.
నడుముకింద బలుపు కొవ్వు పట్టి ఎగురుతోన్నాయి..
కేశవకి కోరిక పేట్రేగి నిలువు స్తంభం శ్రావ్య ఆడతానాన్ని తొలిచేసి లోపల కంఠా వెళ్ళి తొలిచేస్తోంది. శ్రావ్య అప్పటికే ఎగిరి ఎగిరి కార్చుకోబోతుండగా దాన్ని కేశవ మీద నుండీ లాగిసింది కనక.
కానీ అప్పుడే శ్రావ్య కార్చేసుకొంది. ఆ రసాలు గాల్లో జల్లులా ఎగ్గిరి కనక ముఖం మీద పడ్డాయి.
కేశవకి ఇంకా కారలేదు అప్పుడే వట్టల్లో సలపరం మొదలైంది. చుబుకు చుబుకు మంటూ కనక ముఖం మీద శ్రావ్య సండ్ల మీదా కార్చేసుకున్నాడు.
శ్రావ్య కేశవని బాత్రూంకి తీసుకెళ్లిపోయింది.
కనక విరహంతో ఏం చెయ్యాలో తెలియక వంటగదిలోకి నడిచింది. బాత్రూమ్ లో వాళ్ళ రాక్షస క్రీడని వింటూ వంట ముగించింది. శ్రావ్యా, కేశవ గంట తరువాత కానీ బయటికి రాలేదు.

2ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

ila Kuda Jaruguthunda – 1, ఇలా కూడా జరుగుతుందా?!,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,jabardasth telugu sex stories

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: