Jeevitham

Jeevitham – 24 | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast

Jeevitham - 24 | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast

Jeevitham – 24 | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast

Jeevitham | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast
Jeevitham | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast
 neverforget_ur_firstkiss

నేను:- నీరజా వారం పస్తు పెట్టావు ఈ రోజు మొడ్డ కి కరువు పోయే దాకా కుమ్ముకోని.

నీరజా:- సుధీర్ కొన్ని రోజులు ఓపికపట్టు నీవు చెప్పింది నిజం ఎదురు ఇంటి నుంచి ఎవ్వరో మనలను గమనిస్తున్నారు. నేను మా నాన్నగారిని అమ్మను పిలుస్తాను. మా నాన్నగారు వాడి సంగతి చూసుకుంటారు.

నేను దివ్య అక్క కు ఫోన్ చేసి నీరజా గారు చాల కోపం గా ఉన్నారు నన్ను తిట్టారు నీతో ఆలా మాటాల్డుతునానని.

దివ్య అక్క:- నేను ఫోన్ చేశాను నీరజా అక్క చాల కోపం గా మాట్లాడి పెట్టసింది.

నేను:- నీవు వచ్చినప్పుడు మనం నీరజా గారిని క్షమించమని అడగాలి. ఈ సారి నాకు నీ పాలు ఇవ్వకపోతే ఊరుకొనేది లేదు
 
దివ్య అక్క:- ఆలాంటి ఆశలు పెట్టుకోకు.

నేను:- ఎందుకు బావ గాని తాగుతున్నాడా నాకు ఇవ్వడానికి పాలు ఉండవా.

దివ్య అక్క:- బావ ఎందుకు తాగుతాడు.

నేను:- ఏమి మనిషే రా బాబు మీ ఆయన జామపండు లాంటి పిల్లను పక్కన పెట్టుకొని జపము చేస్తున్నాడు.

దివ్య అక్క:- మా ఆయన జపము చేస్తున్నాడు అని నేను నీకు చెప్పానా

నేను:- జపము కాకుండా ఏమి చేస్తున్నాడో చెప్పచు కదా. నా కథ మొత్తం విని ఇప్పుడు నీ కథ చెప్పమంటే  ఆటలు ఆడుతున్నారు

దివ్య అక్క:- నీవు వెధవ కాబట్టి నీ కథ చెప్పావు నేను కాదు కాబట్టి నేను చెప్పను
 
నేను:- సరే నీకు మీ ఆయనకు మధ్యన విష్యం నాకు ఎందుకు. నాకు నీ పాలు కావాలి ఇప్పుడు గౌరవంగా అడుగుతున్నాను ఒప్పుకుంటే మంచింది లేకపోతే నీవు వచ్చినప్పుడు నేను బలవంతం గా పాలు తాగుతాను.

దివ్య అక్క:- సరే చూదాం నేను ఇవ్వను నీవు ఎంత పోటుగాడివో కూడా చూస్తాను

నేను:-  సారె రోజులు లెక్కపెట్టుకో

నీరజా వాళ్ళు నాన్నగారు మూడు వారలు ఉన్నారు ఎదురింటి అంకుల్ కి గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇంకో సారి వాళ్ళ విష్యం లో జోక్యం చేసుకుంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను అని వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్లారు. తరవాత అర్జున్ దసరా సెలవులకు వచ్చాడు వాడు రెండు వారలు ఉన్నాడు.

నాకు ఎగ్జామ్స్ అవ్వాయి ఇప్పుడు 2nd. షిఫ్ట్ జరుగుతున్నది. నేను బట్టలు ఉతికి ఎండబెట్టబానికి మెడ పైకి వెళ్ళాను అక్క నీరజా ఉంది.

నేను:- ఎలా ఉన్నావు.

నీరజా:- సూపర్. ఏంటి అబ్బాయి గారి దర్శనం కరువైనది

నేను:- ఓపిక పట్టమన్నావు మీ పుట్టింటి వాళ్ల మూడు వారలు నీ కొడుకు రెండు వారలు ఉండడం వళ్ళ నీకు ఇబ్బంది కలగకూడదని కలవలేదు. నీ కొడుకు వెళ్ళినతరువాత నిన్ను కలుదాం అనుకుంటే నాకు 2nd. షిఫ్ట్ 11. గంటలు బస్సు. మీ ఆయన రోజు 10.15. వరకు gurkha లాగా కాపలా కాస్తున్నాడు కదా అందుకు కలవడానికి కుదరడం లేదు. ఈరోజు మీ gurkha లేడా ఇంత ఉదయం పైకి వచ్చావు.  

నీరజా:- ఈ రోజు మీటింగ్ ఉంది అని ఉదయం వెళ్లారు.

నేను:- మీ బట్టలు తీస్తారా నేను వేసుకుంటాను.

నీరజా:- ఏంటి

నేను:- మీరు ఆరబెట్టన బట్టలు తీస్తే నేను బట్టలు ఆరడానికి వేస్తాను.

నీరజా:- అవునా నేను నా బట్టలు తీస్తే నన్ను వేసుకుంటావు అనుకున్నాను.

నేను:- ముందు ఇక్కడ బట్టలు వేస్తాను తరవాత నీకు వేస్తాను నా రూమ్ కి వేళ్ళు నేను వస్తాను.

నేను నా రూమ్ కి వెళ్ళాను అక్కడ నీరజా లేదు నేను కిందకు వెళ్ళాను మెయిన్ డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉంది. నేను వెనకాల డోర్ నుంచి వెళ్ళాను

నీరజా వంట చేసుకుంటుంది.

నేను:- ఇక్కడ ఉన్నావా రూమ్ లో ఉన్నావు ఏమో అని అటక తో సహా మొత్తం రూమ్ వెతికాను.

నీరజా:- అటక ఎందుకు ఎక్కుతాను.

నేను:- ఏమో నాకు ఏమి తెలుసు అట్టక మీద కుమించుకోవాలి అని ఉంది ఏమో. నీకు ఎక్కడ కుమ్మించుకోవాలి అని అనిపిస్తే అక్కడ కుమ్మాలికదా.

నీరజా:- సరే నాకు పని ఉంది వేళ్ళు

నేను:- సరే నీ పని నీవు చేసుకో నేను ఒక్క సారి కొంత మంది hi  చెప్పి వెళ్తాను అని చీర పైకి ఎత్తి పూకు పట్టుకోవాడిని ప్రయత్నిస్తున్నాను. తొడలు రెండు దగ్గర గా నొక్కి పెట్టింది. పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. నీరజా ప్లీజ్ రా రెండు నెలలు అవుతుంది ఒక్క సారి తేని పట్టు ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాను.

నీరజా:- నేను పనిలో ఉన్నాను ఇప్పుడు కాదు.

నేను:- సరే మీ ఇష్టం తేని పట్టుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు కనీసం పాల కుండలను పట్టుకొని వెళ్తాను ప్లీజ్ అని పిర్ర నిమురుతున్నాను.

నీరజా:- ఇప్పుడు వద్దు నాకు పని ఉంది.

నేను:- సరే మేడం గారు మంచి మూడ్ లో లేనట్టు ఉన్నారు మల్లి ఎప్పుడు వస్తుందో ఈ అవకాశం అని పిర్ర మీద చెయ్యి ని తీసుతుంటే  అనుకోకుండా గుడ్డ బొక్కకు నా చెయ్యి తగిలింది. ఒక సారిగా నీరజా గారిలో ఒళ్ళు జాలదరింమ్పు తెలిసింది. వెంటనే చేతిని మల్లి గుడ్డ బొక్క చుట్టూ రాయడం మొదలు పెట్టాను.

అప్పుడు వరకు పర్వతం లాగా దృఢం గా ఉన్న మనిషి మంచు పర్వతం లాగా కరగడం మొదలయింది.

నీరజా ఒకసారి నీ సొల్లు పిసకాలి అని ఉంది పిసకనా.

నీరజా:- నీ ఇష్టం

నేను:- మరి ఇప్పుడువరకు పని ఉంది అన్నావు.

నీరజా:- పని ఇప్పుడు కూడా ఉంది కానీ అంతగా బ్రతిమాలుతున్నావు అని అదే పోనిలే అని ఒప్పుకుంటే  ఇప్పుడు నాటకాలు ఆడుతున్నావు.

నేను:- ఏమి ఆడినా నిన్ను బుజ్జగించడానికే కదా అని సొల్లు నొక్కుతున్నాను.

నీరజా:- నీకు ఏమి కావాలి అన్న నేను ఇస్తాను గుద్దను ఆలా అనకు

నేను:- మాటలు తడబడుతున్నాయి ఏంటి సంగతి గుద్దను ఆలా అంటే బాగుందా. స్టవ్ ఆపి బెడ్ రూమ్ కి నడువు

నీరజా:- వస్తున్నాను పద అని వంటగది తలుపు వేసి స్టవ్ ఆపి వచ్చింది.

నేను గట్టిగా కావగలించుకొని ఎన్ని రోజులు అవ్వింది నిన్ను ముట్టుకొని కనీసం కుర్రాడు పస్తులు ఉంటున్నాడు. పూకు నాకడం, మొడ్డ చీకడం, పూకు దెంగడం అలవాటు చేశాను అవి లేకుండా ఇన్ని రోజులు ఎలా ఉన్నాడు అని ఆలోచన ఉందా నీకు.

నీరజా:- ఆలోచించడానికి ఏమి ఉంది మొడ్డ కొట్టుకోవడం వచ్చు కదా.

నేను:- దొంగ లంజ అన్ని రుచులు అలవాటు చేసి ఇప్పుడు చేతిపని చేసుకోమని సలహా ఇస్తున్నావా తప్పు నీదికాదు  ఈ నోటిది అని పెదాలను అందుకొని ముద్దు పెట్టాను  

నీరజా:- ఇంక చాలు

నేను:- లంజకానా మీ ఆయన నీ నోటిని బాగా దెంగుతున్నట్లు ఉన్నాడు రెండు నెలలకి నోరు బాగా సాగినట్లు ఉంది.

నీరజా:- ఎందుకో తెలియదు ఈ మధ్య రోజు రాత్రి నోటిని దెంగుతున్నాడు. పూకుని వేలు తో ఆటఆడిస్తునాడు.

నేను:- దేవుడా అయితే నా బుజ్జి ముండను రోజు చిత్ర హింసా పెడుతున్నాను ఒక సారి చూసుకొని నా బంగారాన్ని అని మంచం మీద పడుకోబెట్టి పూకు మీద ముద్దు పెట్టి పైకి వచ్చి నీరజా పక్కన పడుకొని ఎందుకు నన్ను దూరం పెడుతున్నావు.

నీరజా:- నేను ఎందుకు దూరం పెడుతున్నాను నాకు పని ఉంది అంటే.

నేను:- అయితే నీ రెండు పెదాలతో ఒకటి అబద్ధం చెప్పుతుంది. నీ నిలువు పెదాలు అబద్ధం చెప్పడం లేదు అందుకనే  పూకు తడిగా ఉంది. రసాలు ఊరుతున్నాయి.

నా వల్ల నీకు సమస్య రాకూడదు నిజం చెప్పు

నీరజా:- ఏమి లేదు మన ఇద్దరికీ సంబంధం ఉంది అని ఎదురింటి అంకుల్ మా నాన్నగారికి కల్యాణికి చెప్పాడు. మన ఇద్దరినీ రెండు వారలు  గమనించి మన మధ్య ఏమి లేదు అని నమ్మకం కుదిరినతరవాత అంకుల్ కి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
కళ్యాణ్ కూడా క్యాంపులు మానేసాడు. మగాడి మనసులో ఒకసారి సందేహం మొదలైతే అది పోదు అది మన ఇద్దరికీ మంచిది కాదు.

నేను:- సరే నీరజా ఇంక మనం దెంగించుకోవద్దు. ఈ రోజు ఆఖరి సారి ఇద్దరం మనసు విప్పి దెంగించుకుందాము.

నీరజా:- ఈ రాజు వద్దు ఒక మంచి రోజు చూసి అప్పుడు చేసుకుందాము.

నేను:- సరే నీ ఇష్టం కానీ ఈ రోజు నాకు నీ పూకు నాకాలి అని ఉంది కనీసం దానిపైన ఒప్పుకో.

నీరజా:- సరే నాకు.

నేను:- పైగా నీకు ఒక విష్యం చెప్పాలి దివ్య అక్క వచ్చే వారం వస్తుంది. అక్క నా మొగతనం మీద పందెం కాసింది నేను అక్క పాల తగలేను అని. నాకు నీ సహాయం కావాలి అక్క పాలు తాగడానికి. నీవు సహాయం చేస్తే నీవు కూడా అక్క పాలు తాగడానికి అవకాశం ఇస్తాను.

నీరజా:- నేను ఏమి చేయాలి రా.

నేను:- నా ప్లాన్ చెపుతాను విను

నేను దివ్య అక్క మొన్న ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పుడు నీవు విని మా మీద కోపం గా ఉన్నావు అని నేను చెప్పాను. అక్క నిన్ను క్షమించమని ఆగడానికి వస్తుంది. అప్పుడు నేను అక్క ముందు నీ బయలు తాగుతాను  దానిని మంచి మూడ్ లోకి తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు దాని పలు తాగుదాము

నీరజా:- అర్ధం కాలేదు

నేను:- అర్ధం కాకపోవడానికి ఏమి ఉంది నీ సొల్లు పూకు ని ఇంకో అమ్మాయి తో నాకిస్తాను, నీకు ఇష్టం అయితే నీవు కూడా దాని సొల్లు, పూకు నాకచ్చు  అని జాకెట్ విప్పుతున్నాను. చాల టైట్ గా ఉంది జాకెట్.   

లంజ కళ్యాణ్ గాడు పిసికి పిసికి సొల్లు పెంచుతున్నాడా చూడు పాపం ఈ జాకెట్ హుక్స్ లో నుంచి కూడా నీ సొల్లు బయటకు వస్తున్నాయి.

నీవు ఎంత నిగ్రహం ఉన్న మొగాడి ముందైనా ఒక్క సారి నీ పైట జారిస్తే వాడి నిగ్రహం మొడ్డగుడిసిపోకపోతే నేను దెంగడం ఆపేస్తాను.

లంజ ఇంటి ముందు ఉన్న అంకుల్ కి నీ సొల్లు చూపించి ఉంటావు అందుకనే వాడు నీ మీద పడ్డాడు. నేను నిన్ను దున్నుతున్నాను అనుకోని నా మొడ్డ మీద కొట్టాడు.లంజ జక్కెట్ తీయవే ఊరించింది చాలు అని వాళ్ళో పడుకున్నాను

నీరజా జాకెట్ హుక్స్ తీసింది. ఒక్కసారిగా బాయ వచ్చి నా మొఖం మీద పడింది. పడ్డ బాయను చికుటూ ఇంకో బాయ ముచి ను నలుపుతూ లంజ ఎప్పుడైనా ఇంకో ఆడదాని సొల్లు నొక్కావా.

నీరజా:- ఛీ ఛీ…  ఎందుకు నొక్కుతాను

నేను:- నీ సంగతి ఏమో కానీ అక్క ముందు నేను నీ పూకు నాకుతున్న సన్నివేశం ఊహించుకుంటుంటే నాకు ఇక్కడ నరాలు చిట్లిపోయేటట్లు ఉంది అని డ్రాయేర్ లో మొడ్డ మీద నీరజా చెయ్యి వేసాను.

నీరజా:- గురుడు మంచి కసిమీద ఉన్నాడు కదా అని   డ్రాయేర్ లో నుంచి మొడ్డ ను తీసింది.

నేను:-  అక్క కి పోటు పడి సంవత్సరం దాటుతుంది  నీ పూకు నాకుతుంటే కచ్చితంగా అక్క తీగలో చెలనం వస్తుంది. అక్కకు మొడ్డ చీకటం తెలియదు కాబట్టి నీ పూకు నాకిన తరవాత నా మొడ్డ ను చీకు. దెంగించుకోవడం అంటే పూకులో సుల్ల పెట్టి ఊపి కార్చుకోవడం కాదు ఇంకా చాల చేసుకోవచ్చు అని అక్క కు చూపించాలి. నీ అమ్మ ను దెంగ నీవు నా మొడ్డ చీకుతున్నావు  అన్న ఊహాకె నేను కార్చుకుంటాను అలాంటిది అక్క ముందు నీవు నా మొడ్డ చీకుతుంటే ఎన్ని సార్లు కార్చుకుంటానో

నీరజా:- ఆపరా బాబు ఆ దివ్య తో మనం చెస్తామో లేదో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ఆ ఊహతో కింద తడిచిపోతుంది. నీ ఇష్టం రా నాకుతావో దెంగుతావో  ఏదో ఒకటి చెయ్యరా.

నేను:- లంజ దీనికే  ఇలా  అయిపోతే అక్క నీ పూకు నాకుతుంటే నేను నీ నోరు దెంగుతుంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించు. అక్క నాలిక నీ పూకు లోపలి వెళ్లి రసాలను జుర్రు తుంటే పైనా ఊపిరి ఆడకుండా నేను నీ నోరు దెంగుతుంటే

అబ్బబ్బబ…. ఆగలేను పాంగ చాపవే బండ లంజ. ఈరోజు నేనో నీ చేట పూకో నేనో తేలుచుకోవాలి  అని చీర ఎత్తి మొడ్డ దుర్చాను నేను కసిగా వూగుతున్నాను నాకు చెమటలు పడుతున్నాయి కానీ నీరజా low  voltage వల్ల కొట్టుకుంటున్న బల్బ్ లాగా కసి ఎక్కుతుంది మల్లి తగ్గిపోతుంది. నాకు కారిపోవడానికి దగ్గరకు వస్తుంది నేను ఒక్కసారిగా బయటకు తీసి చేతితో గింజ ను నలుపుతున్నాను. లంజా మంచి కసిగ ఎక్కిస్తున్నావు చెమటలు పట్టిస్తున్నావు. ఒక్క సారి నీవు  అక్క పూకు నాకుతు ఉంటె నేను నీ పూకు దెంగుతున్నట్లు ఊహించుకోవె అని తనను కుక్కలాగా పోసిషన్ మార్పించాను.

నీరజా:- నీ దెంగుడుకాదుకని నాకు వాళ్ళు నెప్పులు వస్తున్నాయి తొంగరగా కార్చి దుకాణం కట్టిపెట్టు.

నేను:- లెగిసినా మొడ్డ మీద రాయి వెయ్యడం అంటే ఇదే నే లంజ అని మల్లి దెంగుతున్నాను నేను వేగం తో పాటు  బలం గా కూడా దెంగుతున్నాను కానీ నీరజా కి ఆనాటలేదు అలసట వల్ల చెయ్యి జారీ నీరజా గుడ్డ బొక్క కి తగిలింది.

అప్పుడువరకు low  voltage  ఉన్న బండికి కి హై వోల్టాగే వచ్చినట్లు కదిలింది.

నీరజా:- దానిని ముట్టుకోకు అన్నాను కదరా.

నేను:- నా మొడ్డ ని తీసి గుడ్డ బొక్క చుట్టూ రాసాను అంతే అప్పుడు వరకు చలనం లేడి బండలాంజ ఇప్పుడు కదులుతుంది. నేను మొడ్డ ను బొక్క నుంచి మొదలు పెట్టి గింజ వరకు రాస్తున్నాను.

నీరజా:- ప్లీజ్ రా ఆలా అనకు మదం ఎక్కిపోతుంది. లోపల పెట్టారా

నేను:- రెండు పోట్లు పొడవడం బొక్క చుటూ రాయడం  కసిగా నాలుగు పోట్లు వేయడం మొడ్డ తో బొక్క చుట్టూ రాయడం. ఈ రాపిడికి లంజ వణుకుతుంది

నీరజా:- లంజాకొడకా గుద్ద ముట్టవద్దు అంటున్నాను కదా రా దానిని ముట్టుకోవడం తప్ప నన్ను ఏమైనా చెయ్యి.

నేను:- లంజ ఇపుడు నాకు అర్థమైంది మాంత్రికుడు ప్రాణం చిలుక లో ఉన్నట్టు నీ తిమ్మిరి కి రహస్యం నీ గుద్ద బొక్క లో ఉంది. మంచి రోజు చూసుకొని నీ గుద్ద దెంగుతాను.అని వేలుతో గుద్ద బొక్క చుట్టూ తిప్పుతూ దెంగుతున్నాను నీరజా మూలగడం మొదలు పెట్టింది.

నీరజా:- లంజాకొడకా దెంగరా ఇంకా వేగంగా గా దెంగు. కన్నె పూకు ని పిల్ల పూకుని ఎవరైనా సుఖపెడతారు నాలాంటి దానిని దెంగి ఏడిపించారా. అర అడుగు మొడ్డ ఉంటె చాలదురా ఆ మొడ్డ ను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియాలి

అంతే రా పోడు…

అలాగే పోడు…

దొమ్మరి లంజ కొడకా గుద్ద బొక్క దగ్గర రాయరా బొక్కను నలపరా …

అంతే రా అలాగే నలుపు…నలపరా… అని గట్టిగా అరుస్తుంది దాని అరుపు తపక్ తపక్…. మని నా వట్టల శబ్దం తో గది మోగుతుంది. ఇంక ఓపికలేక ఇంకో నాలుగు ఊపులు ఊపి కార్చుకున్నాను.

నేను బట్టలు వేసుకొని పైకి వెళ్ళాను.

ఆదివారం వచ్చింది నేను మెడ మీద సూర్యనమస్కార ఆసనాలు వేస్తున్నాను. కళ్యాణ్ గారు నీరజా గారు బట్టలు ఎండబెట్టడానికి పైకి వచ్చారు.

కళ్యాణ్ గారు:- సుధీర్ ఏమి చేస్తున్నావు.

నేను:-  ఆసనాలు వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు శంఖప్రక్షాళన కి వెళ్తున్నాను.

కళ్యాణ్ గారు:- శంఖప్రక్షాళన అంటే.

నేను:- మన digestive tract మొత్తం క్లీన్ చేయడం కళ్యాణ్ గారు. రెండున్నర లీటర్లు గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగాలి  అప్పుడు pranayama చేయాలి. తరవాత మోషన్ వస్తుంది మొత్తం పేగులు నుంచి మలద్వారం వరకు అంత క్లీన్ అవుతుంది. అప్పుడు vomit చెయ్యాలి. దీనిని వారానికి ఒక్కసారి చెయ్యాలి. దీని వల్ల వెయిట్ గైన్ అవ్వరు వెయిట్ లాస్ వస్తుంది.

కల్యాణ గారు:-  నీరజా నీవుకూడా ఇది చేయి బరువు తగ్గితే నీకే మంచిది.

నేను:- కళ్యాణ్ గారు మీరు చెయ్యండి బాడీ కి చాల మంచిది పైగా నీరజా గారికి తోడు ఉంటారు.

కళ్యాణ్ గారు:- నీ శంఖప్రక్షాళన అవిన తరవాత కిందకు రా అప్పుడు నేను,నీరజా ట్రై చేస్తాము.

నేను కిందకు వెళ్ళాను ఇద్దరితో శంఖప్రక్షాళన చేయించాను. మీరు ప్రతి సోమవారం చెయ్యండి. ఆ రోజు అల్ఫాఆహారం తీసుకోండి.

నేను:- నీరజా గారు దివ్య అక్క వచ్చింది మిమ్మలిని కలవాడని వస్తుంది అని చెప్పమంది. మొక్కు తీర్చుకోవడానికి వచ్చారు అంట నిన్న బస్సు స్టాప్ దగ్గర కనిపించి చెప్పింది. నేను ఈ రోజు కలవడానికి వెళ్తున్నాను.      
       
నీరజా:- దివ్య ప్రకాష్ కూతురు. సాయంత్రం మనం కూడా వెళ్లి కలసి రావాలి

నేను సాయంత్రం దివ్య అక్క వాలా ఇంటికి వెళ్ళాను అక్క బావ కూడా ఉన్నాడు. కొంత సేపు బావ తో మాటలాడి అక్క దగరకు వెళ్ళాను.

నేను:- అక్క నీ వల్ల నాకు చాల కష్టం వచ్చింది.

దివ్య అక్క:- నేను ఏమి చేశాను.

నేను:- నీకు సుప్రియ కథ చెపుతున్నపుడు నీరజా గారు కూడా విన్నారు. అప్పుడు నుంచి నను బ్లాక్మెయిల్ చేసి నన్ను వాడుకుంటున్నారు.

దివ్య అక్క:- అంటే

నేను:- అంటే అవకాశం వచ్చినపుడల్లా అఆఇఈ…. లు చేయాల్సివతుంది. అది కాకా ఆవిడ దగ్గర సెక్స్ పుస్తకాలూ   ఉన్నాయ్ నేను వాటిని చదువుతుంటే ఆవిడ విని కామం తో రగిలిపోతుంది.

దివ్య అక్క:- నేను నమ్మను మొత్తం కథ చెప్పు.

నేను:- సరే ఇప్పుడు కాదు బావ ఎప్పుడువరకు ఉంటాడు.

దివ్య అక్క:- రాత్రి కోణార్క్ కి వెళ్తాడు.

నేను:- నీవు ఎన్ని రోజులు ఉంటావు

దివ్య అక్క:- నేను ఇక్కడ ఒక నెల ఉంటాను

నేను:- సరే నేను ఒక పని చేస్తాను సాయంత్రం నీరజా గారు వస్తారు. నేను తనతో నీకు రెండు పుస్తకాలు పంపుతాను వాటిని చదువు అప్పుడు నా మీద కొంచం నమ్మకం కుదురుతుంది. నేను ఆ పుస్తకాలను నీరజా గారి బాగ్ లో పెడతాను వాటిని తీసుకో. నేను రెండు రోజులో వచ్చి కలుస్తాను.

బావ వస్తున్నాడు అక్క ఇంక వెళ్తాను ఇప్పడు వెళ్లి చదువుకోవాలి. కాళీ దొరికినపుడు వస్తాను కొంత సేపు పాప తో ఆడుకొని వెళ్తాను.

దివ్య అక్క:- నీరజా అక్క తో నేను రెండు రోజులో వచ్చి కలుస్తాను అని చెప్పు.

సరే అక్క చెపుతాను అని వచ్చేసాను. నీరజా గారు ఎండిన బట్టలు తీస్తున్నారు

నేను:- నీరజా నీ హ్యాండ్ బాగ్ లో రెండు సెక్స్ కధల పుస్తకాలూ పెట్టుకొని వెళ్ళు ఆ బాగ్ దివ్య అక్క రూమ్ లో పెట్టు. దివ్య అక్క ను ఇక్కడికి రమ్మని పిలువు మర్చి పోకు. మీ ఇద్దరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కొంచం కోపం గా మాటలాడు.

పక్క రోజు నేను ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నాను నీరజా కనిపించింది

నీరజా:- నీవు చెప్పినట్లు దివ్య ఆ పుస్తకాలూ తీసుకుంది. నేను కొంచం కోపం గా మాట్లాడాను. దివ్య వాలా అమ్మగారిని దివ్య ను ఇక్కడికి పంపడానికి ఒప్పుకున్నారు.    

రెండు రోజులతరువాత నేను ఉదయం 9.౩౦ గంటలకు  నేను దివ్య అక్క ఇంటికి వెళ్ళాను

నేను:- ప్రకాష్ గారు నాకు లోన్ గురుంచి కొంత సమాచారం కావాలి. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ లోన్ తీసుకున్నాను నీరజా గారు నాకు collateral  గా ఉన్నారు. నాకు జాబ్ permanent అవ్వగానే ఆ లోన్  లో నుంచి  నీరజా గారిని తపించవచ్చా.

ప్రకాష్ గారు:- నేను కనుకొని చెపుతాను అని బ్యాంకు కి వెళ్లిపోయారు.

నేను:- అక్క పుస్తకం చదివేవా

దివ్య అక్క:- ఈ పుస్తకాల ఎక్కడి రా నీకు

నేను:- నా మోకానికి అంత సీన్ ఉందా ఇవి నీరజా గారి ఇంటిలో ఉన్నాయ్ దగ్గరగా ఒక వంద పుస్తకాలూ వరకు ఉంటాయి. నీవు ఎప్పుడు వస్తున్నావు నీరజా గారి ఇంటికి

దివ్య అక్క:- రేపో గాని ఎల్లుండి గాని వస్తాను.

నేను:- సరే విష్యం చెపుతాను విను ఆ రోజు నీకు ఫోన్ చేసి సుప్రియ గురుంచి నీతో చెప్పినదంతా నీరజా కూడా విన్నది. నన్ను ఇంటిలో నుంచి వెళ్ళిపోమన్నది. రెండు రోజుల తరవాత కళ్యాణ్ గారు వూరు వెళ్లారు. నీరజా గారు వచ్చాను నేను అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాను ఒట్టి టవల్ మీద ఉన్నాను  

నీరజా:- అసలు దివ్య కి నీకు మధ్యన సంబంధం ఏంటి. ఆడపిల్ల తో ఆలా మాటలాడచ్చా. ఈ విష్యం నేను దివ్య తో కూడా మాటలాడి అప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో నిర్ణయిస్తాను. నీవు మంచోడివి అని మేము నీకు సహాయం చేస్తుంటే నీకు కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కి పోయినివి.

నేను:- నీరజా గారు ప్లీజ్ మేము ఏదో సరదాగా మాటలాడుకుంటున్నాము అంతే.

నీరజా:- నీ దెంగులాట విషయాల చెప్పుకుంటూ మాటలాడుకుంటున్నాము అంటావా. అసలు ఆ రోజు నిన్ను ఇల్లు కాళీ చేయించాలి కానీ నీవు కళ్యాణ్ ఎదవావేశాలు నాకు చెప్పి నాకు సహాయం చేసావు కాబట్టి నిన్ను క్షమించాను.

నేను:- నీరజా గారు ఈ ఒక్కసారి నన్ను క్షమించండి మీరు ఏమి చెప్పినా నేను చేస్తాను.

నీరజా:- అర్జున్ నీకు ఏమో పుస్తకాలూ ఇచ్చాడు ఇటు తీసుకొని రా

నేను:- బూతు పుస్తకాలు ఇచ్చాను ఆ పుస్తకం చూసి గట్టి గా చదువు అంది నేను ఒక కధ మొదలుపెట్టాను చదువు తున్నాను కింద నా తమ్ముడు కూడా నెమ్మదిగా లెగుస్తునాడు టవల్ లో గుడారం లాగా ఉన్నాడు నీరజా గారు నా మొడ్డ చీకడం మొదలు పెట్టారు కధ నేను ఒక్కసారే పూర్తి అవ్వము. అప్పుడు నుంచి నన్ను ఒక లంజ లాగా వాడుకుంటున్నారు.

దివ్య అక్క:- నేను నమ్మను.

నేను:- సరే నీ కళ్ళ ముందే నేను నీరజా గారిని దెంగుతాను అప్పుడు నమ్ముతావా. రేపు మా ఆఫీస్ కి నైట్ షిఫ్ట్ లో వెళ్తాను నీవు సరిగా 10.౩౦ కు రా. ముందు మనం నీరజా గారిని క్షమించమని అడుగుదాము. నీవు ఒక్క హెల్ప్ చెయ్యాలి నీవు నీరజా గారిముందు పాలు ఇవ్వాలి నీ రెండు బయలు తెరిచి నీరజా కు చూపించు. నేను ఆ రూమ్ కి రాను కానీ తరవాత నీకు వాగ్దానం చేసినట్లు నీరజా గారిని దెంగుతాను.

దివ్య అక్క:- నేను రాను ఇంగో నీ పుస్తకాలూ తీసుకొని వెళ్ళు.

నేను:- అక్క ప్లీజ్ నీవు నీరజా గారిని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు తీసుకొని రా ఇప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నాను అని వెళ్ళిపోయాను

ఆ రోజు నేను 2nd. షిఫ్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ చేశాను ఉదయం ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాను కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు.

కళ్యాణ్ గారు:- ఇప్పుడు వస్తున్నావా.

నేను:- అవును కల్యాణగారు ఒక ఫ్రెండ్ వూరు వెళ్ళాడు నేను వాడి షిఫ్ట్ కూడా చేస్తున్నాను. వాడు వచ్చిన తరవాత నా షిఫ్ట్ చేస్తాడు. మూడు రోజులు ఇలా చెయ్యాలి. మల్లి 11. కి వెళ్ళిపోవాలి అని రూమ్ కి వెళ్లి పడుకున్నాను.10.౩౦ కి లిగిసి ఫ్రెష్ అవ్వి కిందకు వచ్చాను కళ్యాణ్ గారు ఆఫీస్ కి వెళ్లిపోయారు అక్క ఇంకా రాలేదు.

నీరజా:- ఎవరికోసం ఆ ఎదురు చూపులు.

నేను:- దివ్య అక్క వస్తుంది అని చెప్పింది అందుకు ఎదురు చూస్తునాను

నీరజా:- ఈ రోజు దానిని ఎక్కాలి అని డిసైడ్ అవ్వవు కదా.

నేను:- లేదు నీరజా నేను ఎవ్వరిని బలవంతం చెయ్యను ఆవకాశం ఇచ్చినదానిని వదలను.

ఇంత లో మెయిన్ గేట్ శబ్దం వచ్చింది చుస్తే దివ్య అక్క వస్తుంది.

నీరజా:- నాకు అనుమానం లేదు ఈ రోజు ఇది నీ తో దెంగించుకోవడానికి వస్తుంది.

నేను:- నేను కాదు ఇద్దరం దెంగాలి రెడీ గా ఉండు ఈ రోజు నీకు పాలభిషేకం చేస్తాను.

దివ్య అక్క వచ్చింది నీరజా పాపను తీసుకొని దివాన్ మీద పడుకోబెట్టింది. మంచి నీళ్లు తీసుకొని వస్తాను  అని లోపలి వెళ్ళింది.

నేను:- రాను అన్నావు

దివ్య అక్క:- నీకోసం రాలేదు నీరజా ఆంటీ ని కలిసి క్షమాపణ చెప్పి వెళ్ళాలి అని వచ్చాను.

నేను:- సరే అయితే నేను వెళ్తాను.

దివ్య అక్క:- నిన్న పోటుగాడిలాగా ఏదో చూపిస్తాను అని తొడ కొట్టావు

నేను:- నీవు చూడడానికి రాలేదు అన్నావు. సరే నీ ఇష్టం రెడీ గా ఉండు పాపకి పాలు  పట్టించు నేను పైకి వెళ్లి వస్తాను అని వెళ్ళిపోయాను.

ఆంటీ మెయిన్ డోర్ వేసింది. నేను వెనకాల డోర్ నుంచి లోపలి వెళ్ళాను. హాల్ లో ఎవ్వరు లేరు నేను బెడ్రూమ్కి వెళ్ళాను అక్క మంచం మీద కూర్చొని పాలు ఇస్తుంది నీరజా అక్కకు ఎదురుగా కూర్చొని ఏదో మాటలాడుతున్నది. నన్ను చూసి అక్క పైట కప్పింది.

నేను:- నీరజా గారు ఒకసారి హాల్ లో కి రండి

నీరజా:- పరవాలేదు చెప్పు

నేను:- సరే మీ చెవిలో చెప్పుతాను అని చెవిలో

నీరజా అక్క సొల్లు చుసిన తరవాత మంచి కసిగా ఉంది ప్లీజ్ ఒక సారి నా మొడ్డ చీకవే అని చెవులు నాకుతూ కోరుకుతున్నాను . చూడు నా మొడ్డ ఎలా ఉరకలు వేస్తుందో. నీ గుడ్డ బొక్క చుట్టూ నా మొడ్డ తో ప్రదక్షిణాలు చేయిస్తాను. అని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. నీరజా చేతిని నా మొడ్డ మీద వేసాను. ఒక చేతితో నీరజా nighty బటన్స్ విప్పుతున్నాను అక్క ఎదురుగా ఉంది అని కూడా ఇద్దరం పట్టించుకోవడం లేదు నేను ఆంటీ సొల్లు పిసుతున్నాను ఆంటీ నా తలా పట్టుకొని లిప్ కిస్ ఇచ్చింది ఇద్దరం కసిగా ఒకరి నాలుకలు ఒకరం జుర్రుకుంటున్నాము పెదాలు చీకుకుంటున్నాము. మా చేకుడిలో ఆంటీ సొల్లు పిసకడం నేను నీరజా ను పైకి లేపాను nighty కిందకు పడిపోయింది. మంచం మీదకు తోసి కాలు ఎడం చేసి పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాను నేను ఎంత కసిగా నాకుతున్నానో నీరజా కూడా అంత కసిగా పైకి లేపుతుంది. ఇంత లో పాపా ఏడుపు వినిపించింది ఇద్దరం అక్క వైపు చూసాము అక్క షాక్ లో ఉంది పాపకు మల్లి పాలు ఇచ్చి పడుకో బెట్టింది. పిన్ని పాపను అక్క దగ్గరనుంచి తీసుకొని మంచం మీద పడుకోబెట్టింది

మేము ఇద్దరం బట్టలు లేకుండా ఉన్నాము నేను అక్క పక్కకు వెళ్లి అక్క చేయి తీసుకొని లెగిసి నా మొడ్డ మీద వేసాను. టాక్ మని వెనకకు తీసుకుంది నేను అక్క చేయి పట్టుకొని మంచం మీద నుంచి లేపి అక్క పెదాలను అందుకున్నాను. అక్క పెదాలను బిగించింది.నేను వెనకాలకు వెళ్లి చెవిలో ఇప్పుడే మొదలవింది కంగారు లేదు నీ శరీరం లో ప్రతి అవయవం కి సఖ్యం చుపిస్తాము అని చెవిలో ఊదుతు మెల్లగా నాలికతో  చెవి మొదలలో నాకుతున్నాను ఆలా చెవి వెనకాల నాకాను అప్పుడువరకు నిగ్రహం గా ఉన్న అక్క నా బుజం మీద తన తలా వాల్చింది నేను అక్క పెదాలను అందుకున్నాను ఇప్పుడు అక్క పెదాలను నాకు అప్పగించింది నేను అక్క పెదాలను ముద్దులాడుతూ పెదాలను కోరుకుతున్నాను. అక్క కాలును మంచం మీద పెట్టి నా చేతిని అక్క పూకు మీద వేసాను. ఇప్పుడు అక్క నా పెదాలను కొరకడం మొదలు పెట్టింది. నేను నా వేలును అక్క పూకులోకి పెట్టాను అప్పుడుకే తడిసి ముద్దగా ఉంది నేను లోపల వేలు పెట్టి బయటకు తీసి నీరజా వైపు పెట్టాను.

అక్క నా పెదాలను వదిలి నీరజా వైపు తదేకంగా చూస్తుంది. నీరజా నా వేలును నోటిలో పెట్టుకొని ఫుల్ గా నాకి  వదిలింది. నేను ఇంక ఆలశ్యం ఎందుకు అని అక్క చీర కుచ్చిళ్లు లాగాను నీరజా లంజ బొండు విప్పింది. పీట తెచ్చుకొని అక్క కాళ్ళ కింద వేసుకొని అక్క పూకు నాకడం మొదలు పెట్టింది. మొదటి సారి పూకు మీద నాలిక పడడం ఏమో అక్క మెలికలు తిరిగిపోతుంది నేను అక్క పెదాలను అందుకున్నాను ఇప్పుడు వరకు అక్క నా పెదాలను ముద్దులాడిన అక్క ఈ సారి తన నాలికతో నా నోటిని దెంగుతుంది కసిగా కోరుకుతుంది  నా నాలికను తికమక పెడుతుంది. నీరజా కూడా పూకు నాకడం మొదటిసారి కాబట్టి చాల తొందరగా కసిగా నాకుతుంది ఆ నాకుడికి అక్క కార్చుకుంది.

నీరజా:- దివ్య సూపర్ ఉందే నీ పూకు ఈ పూకు నాకు అమ్మవే నేను ఎంత డబ్బు ఇచ్చి ఐన కొనుకుంటాను.

అక్క సిగ్గుపడుతుంది.

నేను:- అక్క నీరజా కు కావలిసింది ఇచ్చావు నాకు పాలు కావాలి ఈ పాలు కోసం ఎన్ని కలలు కన్నానో.

దివ్య అక్క:- నేను నీకు పాలు ఇవ్వను కావాలి అంటే నీరజా కు ఇస్తాను అని నీరజా ను వాళ్ళో పడుకోబెట్టుకొని నీ ముందు పాలు ఇస్తుంది.

నేను:- అక్క నీ ఇష్టం ముందు మీ ఇద్దరు ఆ మంచం మీదనుంచి లెగండి మీ కుదుపులకి పాపా లెగుస్తుంది.

ఇద్దరు లెగిసి డబల్ కోట్ మంచాలు విడదీశారు మల్లి నీరజా అక్క వాళ్ళో పడుకొని ఇంకో బాయ దగ్గరకు వెళ్తుంది. నేను త్వరగా వెళ్లి ఆ బాయను నోటిలోకి తీసుకొని బలంగా లాగాను పాలు వచ్చాయి చప్పగా ఉన్నాయ్. అప్పుడు వరకు నాటకాలుఆడిన అక్క నా తలను నిమురుతుంది  

నేను బండ  ఇది నా బాయ దీని జోలికి వస్తే గుడ్డ దెంగుతాను అని అక్క ను పడుకోబెట్టి పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాను. నీరజా లాగా కాకుండా నేను నెమ్మదిగా ముద్దులు పెడుతూ జగ్గలో నాకుతూ పూకు పైన నాకడం మొదలు పెట్టాను పైనుంచి కిందకు నాకుతున్నాను అక్క నా తలలో చేతులు పోనిచ్చి తలను రుద్దుతున్నది ఇప్పుడు పైన గింజను నాకడం మొదలు పెట్టాను. అక్క చేయి నా తలను స్పీడ్ గా రుద్దుతున్నది తన పూకుకి తలను నొక్కుతున్నది.ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పూకు లో నా నాలుక దూర్చాను నాలికను లోపలి బయటకు అంటున్నాను మంచి రసాలు ఊరుతున్నాయి ఒక్కసారిగా పూకును జుర్రను మల్లి నాలిక పెట్టి దెంగుతున్నాను. అక్క మంచి కసిగా ఉంది అని లెగిసి నా మొడ్డ లోపలి తోసి అక్క పెదాలను నా నోటితో మూసను కింద దెంగడం మొదలు పెట్టాను అక్క కసిగా నా వీపిని  రక్కుతున్నది. నేను ఒకసారి ఆపి నెమ్మదిగా ఊపడం మొదలు పెట్టాను సడన్ గా బలం తో ఒక్క పోటు  పొడిచాను  మల్లి నెమ్మదిగా  దెంగుతులు అప్పుడపుడు బలం పోట్లు పొడుస్తునాను. ఆలా చేస్తుంటే అక్క కంటిలోనుంచి నీళ్లు వస్తున్నాయి. నేను కూడా స్పీడ్ పెంచి కార్చుకున్నాను.

అక్క మీద నుంచి లెగిసి

నేను:- అక్క ఎలా ఉంది నీ రసాల రుచి.

నీరజా:- దివ్య నాకు మాత్రం నీ పూకు బాగా నచ్చింది.

నేను:- బండ నిన్ను అడిగానా అక్క నీవు చెప్పు

అక్క నవ్వతూ బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళింది

నీరజా:- ఎందుకు అంత కంగారుగా దేన్గావు దానిని

నేను:- దెంగడానికి అవకాశం ఇవ్వక పోతే అంత మంచి పూకు ను మిస్ కాకూడదు అని

అక్క బయటకు వచ్చింది

దివ్య అక్క:- నేను వెళ్తాను లేట్ అవుతుంది. అక్క కొంచం నీళ్లు ఇస్తావా అని నా పక్కన కూర్చుని

మరి నీరజాపురణం ఎప్పుడు చూపిస్తావు.

నీరజా మంచి నీళ్లు ఇస్తూ అన్ని చూపిస్తాడు కంగారుపడకు ఇంటికి వేళ్ళు అని పంపింది

49c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

Jeevitham – 24 ,జీవితం,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Jeevitham

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page