Jil Jil Jil Jigelu Rani

Jil Jil Jil Jigelu Rani – 2 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

Jil Jil Jil Jigelu Rani - 2 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

Jil Jil Jil Jigelu Rani – 2 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

kamal kishan

Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories
Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories
పొద్దున్నే స్నానాలు కానిచ్చి దర్శనాలకి పోయ్యారు. సరోజ కూతురుని తీసుకెళ్లి పక్కూరి వీర్నాయుడు అదే మన జమీందారుకి ఇలాకా కదా అక్కడికి తీసుకు వెళ్లింది. తన సోకు చూపించడానికి

ఆచారి దగ్గర బంగారపు వస్తువులు చేయించుకొని బయలుదేరింది.
సరాసరి దమయంతి వెళ్ళింది., తన బంగారం చూపించింది
“అప్పా………….చూసినావా? పక్కూరి మగాడు రాత్రంతా నన్ను వేసుకుని బంగారం పెట్టాడు.నేనంటే తెగ మోజు పడతన్నాడనుకో……………….” అంటూ తిప్పుకుంటూ పైట తీసి చూపించింది.
“ఓసీ నీ వళ్లు బంగారం కాను. ఊళ్ళో షరాబునెవ్వరినో పట్టానన్నావ్……………. ఆడేట్టాడా ఏంటి?”
“షరాబు కాదప్పా……………మంచి మొగాడు అచ్చం నాయిడు గారని దిబ్బ మీద గుడి కట్టించాడు గందా…….”
“ఆయబ్బి సచిపోయినాడు కదే……..”
“ఆ సచిపోయినాడు గందా……………..ఆయన కొడుకు………..అమ్మయో విశాలమైన ఛాతీ ఇంతుంటది ఆ ఛాతీ మీద పడుకుంటే మా చెడ్డ ధైర్యంగా ఉంటుంది. మగటిమికి ఊళ్ళో 100 మంది  ఆడొల్లు పిల్ల, పెద్ద అందరూ దాసోహమనాల్సిందే…………..”

నాయిడు 50మంది తో యవ్వారం జరిపాను  అంటే……….సరోజ ఇంకో 50 పెంచేసింది.
ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక అనేవాళ్ళు లోకంలో ఎక్కువ.

ఇట్టాంటి కబుర్లు చానా ఇన్నాంలే………………….నా మొగుడు వచ్చే వేళయిందీ………….కనీసం నువ్వాన్నా సుఖపడుదువుగాని వెళ్ళు స్నానం చెయ్యి” అంటూ

“ఒసే కనకం నీళ్ళు తోడవే…………..”
“వెళ్ళు నలుగు పెట్టి స్నానం చెయ్యి; వంటికి పట్టిన జిడ్డు, కాళ్ళకి పట్టిన జిగతా కరిగిపోతుంది”
అంటూ సరోజ పైట లాగేసి సరోజ చనుగుబ్బలు పట్టి బాగానే నలకొట్టినట్లున్నాడు. అంటూ చీర లంగాతో సహా పైకి లేపి ఆడసిర్లో వేలు పెట్టేసింది.
“హమ్మయో అక్కా………….పుండయిపోయిందే…………రెత్రి అంతా………….కుళ్ళబోడిచాడు..చూడు ఇంకా జిగట పోనేదు….”
“అవునప్పా………..రాత్రి నేను చూశా. నాయీ కూడా పిసికినాడు సామి” ఆశ్చర్యంగా చెబుతోంది రాణి.
“నిన్నెందుకు పిసికాడే…………..?”
“ఏమో మా అప్పనడుగు……………….నేను బాగుంటానుగా అందుకు”
“ఏం పిసికాడే…….పిచ్చి పిల్లా? రొమ్ములు పిసికాడా?! ఈ పిల్లకి 14 నిండినయో లేదో  రణానికి కొకెత్తుతోంది.”.. అంటూ
“ఎళ్ళు భోజనం చెయ్యి పో………..” అంటూ తరిమేసింది రాణిని.
రాణి భోజనం చెయ్యడానికి వెళ్లిపోయింది.
విశాలమైన ఇల్లు; ఇల్లు అనేకన్నా భవంతి అనచ్చేమో?!
ముందు వైపు దివాణం. గుర్రపు బగ్గీ, ఆ పక్క కార్ షెడ్., మేడ సున్నపురాయితో కట్టిన చలువరాతి మేడ ఈర్నాయుడు తల్లిది ఆ దివాణం. ఒక్ పక్క ఈర్నాయుడు కుటుంబం, తిజోరీ, పెద్ద వంట గది., ఇంకో పక్క ఆడాళ్ళు స్నానాలు చెయ్యడానికి గదులు, వచె పొయ్యే ఊరి పెద్దలతో సందడిగా ఉంటుంది.
ఈర్నాయుడుకి  తల్లి చెప్పింది వేదం.
దమయంతికి సంతు లేదని మగాడికి ఒకరు కన్నా ఎక్కువ ఖాతాలుంటేనే మగాడుగా గుర్తిస్తారనీ నూరిపోసింది. అదే రివాజయ్యింది. దాంతో పుట్టింటి నుండీ పరగణాలు తెచ్చినా……దమయంతి మొగుడి మాటకే సై అనాల్సోచింది.
దమయంతి ఆ నల చక్రవర్తి కోరుకున్న అంతా అందంగా లేకపోయినా అనాకారి మాత్రం కాదు. పసిమి వళ్ళు, చళ్ళు 36 అంగుళాలు ఎప్పుడో దాటేశాయి. వయసు ఎంత దాచినా దాగుదు. చీర కచ్చా పోసి కట్టుకునేది, రవిక నేడు అందరూ తొడిగినట్లు తొడుక్కుని హుక్కులు పెట్టుకునే ఆచారం అత్తగారు మెచ్చదు. బంతుల్ని బలవంతంగా ఒక గుడ్డ పేలికతో దాచుకుని వెనక ముడి వేసుకునేది. పొరపాటున పయిట జారితే; చూసినవాడు గుండె గులాబీ జామ్……మే; 
అయినా మొగుడి చాటు అందాల విందు సరోజ ముందు కుట్టిన జాకెట్లు వేసుకుని మురిసిపోయ్యేది. చదువు బడిలో Schooling పూర్తి చేసింది.
సరోజా ఆ లంగా గుండెల మీదకు ఎత్తుకో…..నీళ్ళ గదిలో ఏమాడతావులే………….బయటే చేద్దిగాని అంటూ లంగా నాడాని చను గుబ్బల మీదకు కట్టి ఎగసి పడుతున్న ఎదని పట్టి లోపలికి తోసింది.

దొడ్డి తోవన బావి దగ్గర చట్రాయి మీద కూర్చోబెట్టి “కనకం” అంటూ కేకేసింది.
కనకం, సరోజ వంటికి నువ్వుల నూనె, పసుపు, నలుగు పిండి తీసుకుని వంటికి పట్టించి జామ నూనె బాయలమీద గుమ్మరించి, నువ్వుల నూనెతో కురులు విడదీసి కుదుళ్లు విరుస్తూ……..
నలుగు కలిపిన పసుపు రాశితో అంతా మర్దనా చెయ్యసాగింది. అలా ఒళ్ళంతా మర్ధనా చేసి పది నిముషాలకి నలుగు దులపరించేసింది.

లోటా తీసుకుని నీళ్ళు పోయడానికి ఉపక్రమించింది కనకం.

వళ్ళంతా కొత్త నిగారింపుతో పిటపిటలాడిపోతోంది సరోజ, తలమీద నుండి పడిన నీళ్ళు జాలువారి కొండలమీద పది కిందకి వాటర్ ఫాల్ లా పడుతున్నాయి..
“ఏంటక్కా ఈ సారి గంగ తానాలూ………………చల్లని నీళ్ళు గుబ్బల మీద పడి ఒళ్ళు జీవ్వంటోంది…. పూ రెమ్మలు జీవ జీవ లాడుతున్నాయ్….వద్దక్కా………….. ఏదో శోభనం పెళ్లికూతురులా ఎంటిది?” సిగ్గు పడుతూ మెలికలు తిరిగిపోతోంది సరోజ.
“నీకెంతే నిత్య పెళ్లి కూతురువి. ఏదో నా మొగుడు సర్దా పడతాన్నాడుగా లేకపోతే ఊర్లో దేన్నో ఒక దాన్ని తగులుకుంటాడు; ఏ రోగమో అచ్చుద్ది. తగులుకుంది నిన్నే అయితే ఏ గొడవా లేదు”
అంటూ మళ్ళీ తానే అంది
“నీ కూతురు కూడా ఎవదినో తగులుకున్నట్టుంది. దాని నడక మారిపోయింది. పై ఏతుల్ని మాటి మాటికీ తడుముకుంటోంది. కాళ్ళు మూడంకెస్తోంది…దాన్ని కూడా ఎక్కడైనా తగిలించావా! ఏంటి?”
“అదేం లేదక్కా…………….ఏమన్నా ఉంటే నీకు చెప్పకుండా ఉంటానా?” అతి వినయంగా చెప్పింది సరోజ.
“సర్లే…………తానాలు కానిచ్చి లోపలికి రా…….” అంటూ పిర్రలు తిప్పుకుంటూ “దాన్నేవాడు తగులుకున్నాడో………?” హు నా మొగుడూ ఉన్నాడు; కంచానికెక్కువ మంచానికి తక్కువ, ఎవణని ఏం లాభం…..ఇంత అందం ఏ బూడిదలో పోసిన పన్నీరన్నట్లు”
దమయంతి బాగుంటుంది. మంచి చన్ను కట్టు గిరజాల జుట్టు. గుండ్రని ముఖం. కొటేసిన ముక్కు, బలిసిన తొడలు కవ్వీస్తూంటాయి. ఆ కులుకేమో గానీ తెగ తిప్పుకుంటూ నడుస్తుంది. దానికి తోడు కొవ్వు పట్టిన పిర్రలు 40 సైజ్ లో అడుగేస్తే కాశీకెళ్ళినవాడు కూడా కార్చేసుకుంటాడు అలా ఊగిపోతుంటాయి.
తన దురదృష్టాన్ని తిట్టుకుంటూ…. విస్సురుగా గదిలోకి వచ్చింది. వస్తూనే రవికని లాగి పారేసింది.
ఒక్కసారిగా లాగేయ్యడంతో రొమ్ములు ఏదో గుమ్మడి కాయల బరువుకు కట్టిన బట్ట తొలగించించితే దొర్లి పడ్డట్టు బయటకు దూకాయి.
మంచి తిండి, గుమ్మ పాలూ వంటికి పట్టేసి అసలే పసిమి వొళ్ళేమో ఆ మచికలు లేత చింత గులాభి రంగులో ఎప్పుడూ నిల్చుని కొరకొరా చూస్తుంటాయి.
నిలువుటద్దం ముందు నిలబడి రేడు బాయాల్ని రెండు చేతులతో పట్టుకుని నలిపెసుకుంటూ తెగ నిట్టూరుస్తోంది.
“ఆడ పుట్టుక పుట్టినందుకు ఒకడి పాలవ్వాలి, ఒకడికి పాలివ్వాలి. ఇవి ఎంత పొడుగు నిక్కపొడుచుకుంటే ఏనాబమ్ హూ………” అంటూ అనుకోసాగింది.
ఈ మాటలు దమయంతి అత్తగారు రంగానమ్మ చెవిలో పడ్డాయి. రంగానమ్మ 4 పుష్కరాలు చూసింది. కొడుక్కి ఏరికోరి 10 సంవత్సరాల చిన్నదాన్ని కట్టబెట్టింది. కానీ వాడు మేజువాణీ, పేకాటలకు తన ఆస్తి అంతా తగలేస్తుంటే…………..కట్టడి చేసి దమయంతితో పెళ్ళిచేసింది. ఎప్పుడో ఒకసారి దమయంతిని పక్క మీదకు లాగేవాడు ఇప్పుడు 40 వీర్నాయుడుకి., పెద్ద ముండల ముఠాకోరు.
దమయంతి మాటలు విని లోపలికి వచ్చింది.
“ఆ ఆ నువ్వు ఇలానే పట్టుకుని అందరికీ చూపించుకు తిరుగు. ఎవ్వడో ఒకడు ఈవెంటబ్బా……..పొడుచుకొచ్చాయి అని చూకేసుకుంటాడు………..అప్పుడు సారి పోతుంది”
“అదేం లేదు అతయ్యగారు, నా దురదృష్టానికి నేను ఏడుస్తున్నాను……..తప్పుగా అనుకోకండి”
“దీనిలో తప్పుగా అనుకునేదేంటే? పిచ్చిపిల్ల; నా కొడుకు సంగతి నాకు తెలియదుటే……….వాడు సుఖపడతాడని అందమైన పిల్లని చూసి పెళ్ళిచేశా. ఊళ్ళో ఉన్న సాని ముండల ముడ్డెంక పరిగెడతాడు కానీ ముంగిట్లో ఉన్న మహాలక్ష్మి ముఖం చూడడు. ఈ మగాళ్ల తీరే అంత;…. కొత్తగా లోబాడీలు అవీ తెప్పించినట్లున్నావ్……… వేసుకో…” అంటూ మురిపంగా దమయంతి భుజం తట్టి కదిలింది రంగానమ్మ.
బయట కోలాహలం అంతా విన్నారు దమయంతి, వెళ్లిపోతున్న రంగానమ్మ
“అదిగో నీ మొగుడు వచ్చినట్లున్నాడు. ఇంకా సరోజ మేజువాణీ మొదలైనట్లుంది. ఆ వెదవని పలకరించి వస్తాను. నువ్వు రాకుసే” అంటూ కదిలింది రంగానమ్మ.
సరోజని తాత వేసుకోవడం చూశాడు తిరుమల రావు,. సరోజ సిగ్గు విడిచి వళ్లు నిగ్గదీసి సుఖాలలో విహరించడం చూశాడు.
జున్నుముక్కలాంటి రాణిని మళ్ళీ వేసుకోవాలి; ఎలాగైనా కొర మీసం పదును సరోజకి చూపాలి దాని పొలం లో కార్చాలి అనుకొని……. సరోజ అందచందాలు మరుపుకు రాక రెండో రోజే  తాతకి చెప్పకుండా బయలుదేరాడు సరోజ కొసం.
ఎలాగోలా ఎవ్వరి కంటా పడకుండా అంతపురం లోకి పిల్లిలా చేరుకున్నాడు.
సరోజ అప్పుడే స్నానం చేసి లోపలికి వెళ్ళడం చూశాడు.
సరోజ వెళ్ళిన వైపే చప్పుడు చేయకుండా వెళ్ళాడు. సరోజ కంట పడలేదు.
తువ్వాలో చళ్ళు దాచుకున్న దమయంతి విప్పేసి వాటిని ఏతి పట్టుకుని పిసుక్కోవడం చూశాడు. అత్త రంగానమ్మ మాటలు వినగానే కథ అంతా అవగతమయ్యింది. రంగానమ్మ వెళ్ళగానే మెల్లగా లోపలకు అడుగుపెట్టాడు.
దమయంతి రెండు కాళ్ళూ తెర్చి వేళ్ళతో తన ఆడతానాన్ని తేర్చుకొంటూ నిలువుటద్దం లో తొడల సింగారం చూసుకోంటోంది.
వెనకగా వెళ్ళి నిలబడ్డాడు. అద్దం లో ఏదో కదలిక కనపడి వెనక్కు తిరిగి కెవ్వున కేక వెయ్యపోయింది. ఎందుకంటే అప్పటికే తిరుమల రావు ఒంటి మీద అన్నీ తీసేసి బ్యాట్ పటుకుని సవరించుకుంటున్నాడు.
“ఏయ్ ఎవ్వరూ నువ్వు?” అంటూ అడిగే లోపు గట్టిగా నోరు మూసేసి కౌగిట్లో బిగించేశాడు.
చేతుల మధ్య తప్పించుకోవాలని గింజుకుంటోంది.
దమయంతి నోట్లో మూలుగులే వస్తున్నాయి.
బలిసిన పిర్రల మధ్య గూటం లా తగులుతోంది. ఇంకాసేపట్లో తన శీలం మంట కలవకపోతోందని అర్ధమయ్యింది. తిరుమల కళ్లలోకి దీనంగా చూడసాగింది దమయంతి.
“ఏ వద్దా?………….ఈ బలుపు ఇలానే వదిలేద్దామా?!…………నీ రొమ్ములు చూడు ఇంత బలంగా కవ్విస్తున్నాయి. వీటిని వదిలేద్దామా?……….చూడు నీ పప్ప మొగాడి గూటం కోసం ఆవురావుమంటూ…………….తామర పువ్వులా గులాభి రంగులో ఎలా నోరూరిస్తోందో………” అంటూ తన నోటితో నోరు మూసేసి సల్లని కసిగా పిసికి వదిలేశాడు.
నోటి మీద చెయ్యి తీయడం తో “హ్హా………… “ అంటూ తమకంగా అరిచింది దమయంతి.
చను మొనల్ని సన్నగా అరచేత్తో జాడించినట్లు కొట్టాడు. ఒక లాంటి మార్ధవమ్; విరుపు తో వెన్ను జల్లుమంది దమయంతికి వద్దు వద్దు అంటూ మనసు గోల పెడుతూన్నా……………….పిర్రల బలుపుని వెనుక గూటానికి ప్రాసగా రుద్దసాగింది.
మడ్డ వేడి కాల కూత విషమ్లా వేడిని జిమ్ముతోంది. తన పిర్రలు కరిగిపోతాయేమో…………..అన్నట్లు సన్నగా “వేడిగా ఉంది” అంటూ. వెనక్కు తోసింది పిర్రల్ని.
అలానే పట్టుకుని వణుకుతున్న పెదాల్ని పంటి మధ్య పట్టి కస్సున కొరికేశాడు.
“ఆన్ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ………..” అంటూ తట్టుకోలేక తిరుమ వైపు తిరిగి గట్టిగా హత్తుకుని రా…………………..నువ్వువేవారైనా………….ననెలుకో……….అంటూ
బలమైన చేతులతో వడిసి పట్టి రా…………………..నా శీలం మంట కలపడానికి వచ్చావుగా……..రా అంటూ చెయ్యి పట్టుకుని నగ్నంగా ఆది మానవుడు ఆడమ్ ని ఈవ్ తొలి సంగమానికి తీసుకు వెళ్ళినట్లు వెళ్ళింది.
దమయంతి వెనుక దమయంతి పిర్రల ఊపుని చూస్తూ ఎగురుతున్న పిర్రల్ని పట్టి వత్తెస్తూ నడవసాగాడు.
మొగుడు తప్ప ఎవ్వరూ చూడని బలుపుని, ఆ ఊపుని దోచుకోమని లాక్కెళ్తోంది దమయంతి.
దమయంతి పిర్రల వయ్యారం చూస్తే ఆగలేకపోయ్యాడు తిరుమల.,
కస్సున వెనుకానుండి నడుము పట్టి వాటేసుకుని మీదకు లాక్కుని మంచం మీద విస్సురుగా తోశేశాడు.
అది పట్టేమంచం 11 అడుగుల పొడుగూ 9 అడుగుల వెడల్పు బర్మాటేక్. అంత మనిషి కూడా ఎగ్గిరి పడింది మంచం మీద. చళ్ళు మంచం మీద బోర్లా పడి, దూది పరుపు పై గుద్దుకుని మదగజం పాదం కింద బత్తాయి పండు నలిగినట్లు ఊగాయి.
దమయంతి 40 అంగుళాల పిర్రల చాటున చలమలా ఉబ్బెత్తున కనపడసాగింది.
నిటారుగా స్తంభం లా నిలబడ్డ మొడ్డని ఆశగా చూసింది.
“చాలా బాగుంది. అడుగు బద్దంత ఉంది” అంటూ మురిపంగా చేత్తో పట్టుకుని
“.మ్ నెమ్మదిగా చేయి.., ఇంత పొడుగుది నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. లోపలకు పెడితే నొప్పి పుడితే తీసేయాలి సరేనా” అంటూ టోపీ ని వెనక్కు లాగి గుండుని పట్టుకుని గుప్పిట నిండుగా బిగించసాగింది.
కొబ్బరి బోండాల్లాంటి చళ్ళు మధ్య బంగారపు త్రాడు చన్ను మధ్య దాక్కుని కిందకు చెరీ పాత రూపాయి అంతా సూత్రాలు వజ్రాలు పొదిగి; నల్ల పూసలు ముత్యాలు పేని, ఇవి పెళ్ళైన పొంకాలు నీకు అధికారం లేదు అన్నట్లు పొగరుగా నిలబడ్డాయి. ఆ  కిందుగా బలిసిన నడుము  లోతైన సుడిగుండం, కింద బలంగా పిర్రలు కొవ్వు పట్టిన తొడల మధ్య చీకటి గుహ;
ఆ తొడలు ఇరుకుగా మాయ చేస్తూ…………పెద్దింటి ఆడపడుచు జరగబోయే శ్రుంగారానికి తల్లడిల్లిపోతూ ఊపిరి బలంగా తీసుకోసాగింది.
తిరుమల కి తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది.
దమయంతిని మంచం మీదకు లాగేసి
దమయంతి మీద పడ్డాడు.
ఇద్దరూ వేడి మీద ఉన్నారు వాళ్ళ వేడి వాల్లనే కాల్చేస్తోంది.
తిరుమల చెయ్యి పడ్డ చోటల్లా వింత అనుభూతికి లోనవుతోంది దమయంతి.
దమయంతి కళ్లలోకి చూస్తూ………… పెదాలని పెదాలతో పట్టు లాగాడు. హూం అంటూ సహకరిస్తోంది.
గొంతులో నుండి మూలుగులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ పెదాలని తన పంటితో పట్టుకుని కస్సున కరిచేశాడు.
“వద్దు గాట్లు పడతాయి”. అంటూ చళ్ళు చూపించింది సిగ్గుతో కొరికేసుకో అన్నట్లు……
కోరికతో దహించుకుపోయి ముచికలు పొడుచుకొస్తూ వివశ్వమయిపోతోంది.
కాంక్షగా ఆ చల్లని చూసి ఇటు దమయంతిని చూసి ముచికానీ నోట్లో పెట్టుకుని కస్సున కొరికేసాడు.
“హాహ హ మ్. కొరకమంటే ఇలానా కొరికేది” అంటూ గోముగా నొప్పి భరిస్తూ అంది.
చేతుల్లో పట్టట్లేదు ఆ బంతులు. చేతుల నిండుగా బిగించి నలగొడుతూ మోకాలితో తొడలని వేరుచేశాడు
తిరుమల మగతనం బలిసిన త్రికోణాన్ని పొడవసాగింది.
తిరుమల మొడ్డ తాకాగానే…………హా హ హ హ హ హ హ హ సిగ్గెస్తోంది ఊపిరి ఆడట్లేదు అంటూ చుట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది.
దమయంతి చేతుల్ని పట్టి తన ఆయుధాన్ని తీసుకుని దమయంతి చేతికి ఇచ్చి “ఇది సరిపోతుందా?……..నిన్ను గెలవడానికి” అంటూ నోట్లో నాలుకతో పొడిచి,
చళ్ళు పిసికెస్తో……………పూ పొద మీద ములికిని తన మొడ్డా పట్టుకున్న దమయంతి చేతుల మీదుగానే మొడ్డతో ములికిన్ తాటిస్తూ గులించసాగాడు.
భరించలేక అరిచేస్తోంది దమయంతి.
ఆ ఆ అరుపులు అప్పుడే వచ్చిన రంగానమ్మ చెవిన పడ్డాయి. లోపలికి దూసుకొచ్చింది. ఏం జరుగుతుందో అని
చూస్తే…….కోడలు తన కామం తీర్చుకోవడానికి ఎవరో యువకుడిని సమాయుతం చేస్తోంది.

ఏం టక్కరి వే నువ్వు మా కళ్ళు కప్పి రంకు మొగుణ్ణి మరిగావా?

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Jil Jil Jil Jigelu Rani – 2,జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,dengudu kathalu,kamasastry kathalu,telugu sex stories in jabardasth,xossipy

year

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: