Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 13 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kaalapurushidi Kadhalu - 13 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kaalapurushidi Kadhalu – 13 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

 . అపురూప అనుబంధాలు 
(తరువాయి భాగం 15)

విజయవాడలో..
దీప రమణి వచ్చి లేపే వరకు..  8 గంటల దాకా నిద్ర పోయింది..
ఏం దీపా  రాత్రి నిద్రపట్టలేదా.. ఇంత లేటైంది.. లేచేందుకు..?”
అదేం లేదక్కా ఎందుకిలా మొద్దు నిద్ర పట్టిందో.. ” అని మాట దాటేసింది..
రమణి సామాన్యగానే వున్నా, దీప ఆమెను చూసేందుకు తడబడసాగింది..
కారణం గత రాత్రి ఆమె కు తెలిసి వచ్చిన రమణి రెండో పక్క ..
పోనీలే అమ్మా.. నీ ట్రైన్ 10. 30 కి. వెళ్లాలంటే తొందరగా తయారవు.. ” అంటూ ఆమె వెళ్లి పోయింది..
ఆమె గట్టి గా వుండు.. అని అన్నా, దీప ఉండగల మనఃస్థితి లో లేదు..
అలా అని ముందేం చెయ్యాలో.. ఆమెకి పాలుపోవటం లేదు..
అంతా అయోమయం..
దేముడా నువ్వే నాకో దారి చూపించు..‘ అనుకుంది.. మనస్సు లో..
 
దీప ను 10 గంటలకు, రైల్వే  స్టేషన్ లో దింపి, వేగంగా ఇంటికి వచ్చాడు రమణయ్య..
మామగారి కి తలుపు తెరిచిన రమణి ” ట్రైన్ కదల కుండానే..వచ్చేసినట్లున్నారే.. ” అంది కవ్వింపు గా నవ్వుతూ..
మామా నీకేం.. ఇంత ఆత్రమా.. ?’ అన్న వెక్కిరింత ధ్వనించింది.. ఆమె ప్రశ్నలో..
అదేమీ లేదు .తనే మీరు వెళ్ళండి.. మావయ్యా.. నేను ఎక్కి వెళ్తాను..‘  అని బలవంతంగా నన్ను పంపే సింది..” అన్నాడు సంజాయిషీ గా..
అలాగా.. పోనీ లెండి .. ” అంటూ, లోపల బిడ్డ ఏడుపు గొంతు వింటూ, గది  లోకి వెళ్లి పోయింది..
అవునమ్మాయ్.. నిన్న రాత్రి అన్నావ్.. నేను తిరిగొచ్చాక పాలు పిడుకొనే లేదు.. అని.. అంటే అంతకు ముందు నాల్గు రోజులూ పిండుకొన్నావా.. పారా బోశావా..?” కోడలి వెంటనే లోపలికెళుతూ  అడిగాడు..
రమణి, బిడ్డను వుయ్యాల లోంచి తీసుకుంటూ.. మావగారి ని చూసి నవ్వింది..
పర్వా లేదు…బాగానే విని గుర్తు పెట్టుకొన్నారు.. అవును.. పిండుకొన్నా.. పోయిన నాలుగు రోజులూ.. అవా ఆరు గంటలకొక విడత గా అర్ధ అర్ధ  లీటరు గా ఊరుతుంటాయా.. నా బాయల్లోఎంతని పట్టించు తాను.. పిండినా, పారబోయలేదు.. లేండి.. అలా దిగాలు మొహం పెట్టక్కరలా.. అంతా చేర్చి పది పన్నెండు లీటర్ల చన్నుపాలు, భద్రంగా, ఫ్రిడ్జిలోనే పెట్టించాను.. ”  అంది రమణి పిల్లవాడి కి బాటిల్ పాలు  ఇచ్చెన్దుకు రెడీ అవుతూ..
రమణయ్య ముఖం  వెలిగింది..
అది చూసి రమణి మోహకంగా నవ్వింది..
 
సరే గానీ నేను ఇంత వరకూ అడగలేదు.. రాత్రి మన ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక మీరు గానీ.. చెయ్యి ఝాడించుకొని కార్చేసు కొన్నారా..?” అడిగింది మావ గారి ని..
లేదమ్మాయి..” అన్నారాయన ..
ఓహో.. అలా అయితే, మనం ఇవ్వాల్టి కామ యాగం మొదలెట్టే ముందు, మీకు కార్పించేయాలి..  గత నాలుగైదు రోజులూ, మీరేమీ చేసుకోలేదంటే.. ఎక్కువ సేపు చెయ్యలేరు  నాతో.. నాకు తాపీ గా ఓ గంటైనా కుమ్మించుకోవాలని వుంది.. కాబట్టి ఓ పని చేయండి నేను వీడికి ఈ బాటిల్ పాలిస్తూ మిమ్మల్ని  రెచ్చ గొడతా.. చూస్తూ నా ముందే కార్చుకోండి .. చివర లో కావాలంటే నేనూ ఓ చేయి జోడిస్తా .. అలా ఖాళీ అయ్యారంటే, నాతో మీది రెండో రవుండ్ అవుద్ది.. మనం ఎలా కావాల్నో అలా మలుచుకోవచ్చు.. తాపీ గా.. వూ..?”
గొప్ప ఆలోచనరా ..” అంటూ రమణయ్య.. తన పాంటు షర్ట్ విప్పేసు కుంటూ లోపలి ఉడుపుల తో.. ఆమె ముందు పడక కుర్చీలో పడుకొని.. ఎడం చేత్తో, తన మొడ్డను, డ్రాయర్ లోంచి బయటకు తీసి.. దువ్వుకో సాగాడు..
చిలగడ దుంపలా, లావుగా వున్న, దాన్ని తమకంగా చూస్తూ, రమణి, తన నాలిక తో తన పెదాల్ని తడుపు కొంటూ.. నవ్వింది..
పిల్లాడి కి పాలు ఇచ్చేది బాటిల్ లోంచే అయినా, తన పమిటని జార విడిచేసి.. రవికను తెరిచి వేసి.. బ్రా ను unhook చేసుకుంది..
రెండో  చేత్తో, విప్పేసుకున్న ఉడుపులు లోంచి, తన పాలిండ్లను బయటకు పెడుతూ.. “బాటిల్ పాలు బాలే వా కన్నా.. అమ్మ పాలు తాగుతావా .. నా బుజ్జీ.. కావాలంటే చెప్పారా.. కుడుపుతాను.. ” అంటూ మామ గార్ని వోర గా చూస్తూ మత్తు గా నవ్వింది..
ఆమె అన్న మాటలన్నీ.. తనని ఉద్దేశించి అన్నవేనని.. అతని కి సరిగ్గానే అర్ధం అర్ధమౌతుంటే, మొడ్డ బిగి ని పుంజుకొంటూ.. రుబ్బుడు పత్రం పిడిలా ఏపు గా నిక్కేయ సాగింది..
రమణి, కొడుకుది చిన్న చేతిని, అందుకొని తన ఎడం స్థనాని కి మీద ఆనించుకుని.. “బాగుందిరా కన్నా..అమ్మ బాయల తో ఆడుకో.. హూ.. ” అంటూ, ఆ చిన్న అరచేతి తో.. తన చను మూతిని తడిమించుకోంది .
ఆమె చేష్టలకి, రమణయ్య మొడ్డ ఎంతో సేపు.. ఉండబట్టలేక పోతోంది..
ఆమె చేతి లోని పాల బాటిల్, సగాని కి పైగా  ఖాళీ అయిపోయిందని  గమనించిన రమణయ్య.. తన మొడ్డ చిమ్మేసే స్టేజి కి వచ్చిందని గ్రహిస్తూ.. పడక కుర్చీ లోంచి లేచి.. కోడలి ని సమీపించాడు..
 
పరిస్థితి ని పూర్తి గా అర్ధం చేసుకున్న రమణి “మావయ్యా.. అలానే, ఆ టేబుల్ మీదున్న బౌల్ అందుకోండి .. తీసుకు రండి..ఇలా ” అంది.. సాంత్వనం గా.. నవ్వుతూ..” ఏనుగు మొడ్డ..” అంది లావుగా ఆడే మామ గారి మేడ్రముని కసి గా చూస్తూ..
ఒక చేతి లో మొడ్డను బిగించి, మెల్లగా ఆడించుకుంటూ, మరో చేత్తో పింగాణీ బౌల్ ని, పదిలం గా పట్టు కొని .. ఆమె తల వద్ద నిలిచాడు..
పిల్లాడు ఆ పాటికి, బాటిల్ పాలు ఖాళీ చేసేసి.. మగత గా నిద్రలోకి జారాడు..
రమణి  కొడుకుని పదిలం గా తన ఒడి లోంచి ఎత్తి పక్కనే అమర్చి వున్న మెత్తటి పక్క మీద పడుకో బెట్టింది..
పిల్లాడు పడుకొన్న స్థలాని కి కొంచం ఎడం గా జరుగుతూ, మామ గారి ఎగిరి పడే.. మొడ్డను, రెండు చేతులూ చేర్చి, అందుకుంటూ, తలెత్తి ఆయన కళ్ళ లోకి కైపు గా చూస్తూ.. “బంతులు మాంచి బరువు లో వున్నాయ్.. అర లీటరయినా దిగుద్దా అయ్య గారి పాయసం..?” రెట్టించింది..
ఆమె పట్టుకి ఆయన నరాలు మూల్గాయి..
ఈ బంతులంటే.. నాకు చాలా ఇష్టం మామా.. ” అంటూ, ఆయన మొలను మృదువు గా తన ముఖాని కి ఇంకా దగ్గిర గా జరుపుకుంటూ, నాలిక చాచి, ఆ లావాటి బంతులను.. అన్ని పక్కలా నాకి.. నోరంతా తెరిచి  వాటిని పదిలం గా అంగిలిలోకి పీలుస్తూ దవడలు బిగించి నొక్కింది..
రమణయ్య కు హాయి తరంగాలు వొళ్ళంతా చివుక్కు మనగా.. “అమ్మడూ.. మ్మ్.. ” అని మూల్గుతూ మొల ను నిక్క దీసేస్తూ.. తన వట్టల ను ఆమె నోటి నిండా కూరేసాడు..
ఆమె ఆయన గారి మొడ్డను, ఏటవాలు గా పైకి లేపి పడుతూ, బంతులాట కొనసాగిస్తూ.. మొడ్డ ను నిలు వెల్లా పిసికి.. పిండ సాగింది..
రమణయ్య తట్టుకో లేక పోతున్నాడు..
“ఆగలేనే .. అమ్మాయి..  అమ్మా.. హా ..” అని మొల ను బిగదీయ సాగాడు..
కొద్దీ క్షణాల్లో తాను అవుటవుతాడని.. పసి గట్టిన ఆమె, ఆయన్ని పక్కనే వున్న కుర్చీలో కూర్చో జేస్తూ, అతని చేతి లో బౌల్ ని సర్ది పడుతూ, నైపుణ్యం గా మామ గారి మొడ్డను పిండింది..
తన మొడ్డ పాయాసాలను ఆ బౌల్ లో దింపు కొంటుందని గ్రహించిన రమణయ్య, కోడలి ఆంతర్యం కి అనుగుణం గా తన మొలను సర్దు కుంటూ ఎగ చిమ్మాడు.. ఐదు రోజుల స్టాక్ నూ..
“హా..హా..మ్మ్.. ” అని ముక్కుతూ.. మెలికలు తిరిగి పోతూ.. కళ్ళు తేలేసాడు..
షుమారు గా బౌల్ నిండింది
తృప్తి గా చూసింది రమణి..
ముని వేళ్ళ తో, ఆ చిక్కటి రసాన్ని, కొద్ది గా తీసి, తన రెండు చళ్ళ మూతుల కూ రాసుకొంది ..
మామగారి వంక చూసి నవ్వింది.. ఆయన తాను మొడ్డ రసాన్ని అలా పాలిండ్లకి పూసుకోవటం ఆబగా చూస్తూంటే..
జెర్సీ ఆవు పొడుగుల్ని పిండాలంటే, స్మూత్ గా ఆ ఆవుపొదుగు లోని పాలన్నీ కార్చేయాలంటే.. దాని ముచ్చికల కీ ఇలానే, స్మూతేనెర్ రాస్తారుట విదేశాల్లో.. ఇదీ అంతే.. నా పొదుగుల్లోని పాలు, చివరి బొట్టు వరకూ, నేను తరిపి తరిపి చేపాలంటే.. ఇలా చెయ్యాలి మరి..” అంది వివరంగా..
బౌల్ లో, ఇంకా షుమారు గా వున్న, తన  చిక్కటి రసాన్ని చూసి.. “దీన్నేమి చేస్తావ్ ?” అన్నాడు.. మగత గొంతులో..
చాలా పని వుంది.. వేచి చూడండి.. ” అంది బౌల్ ని పదిలం గా ఎడం గా ఉంచుతూ….
మీ ఫీడ్ కి టైం ఐయ్యింది.. మంచం మీదకు వెళదాం ” అంటూ లేచింది రమణి..
 
ముందు, నిద్ర పోయే బిడ్డ ను పదిలం గా ఎత్తుకెళ్ళి, ఉయ్యాల లో భద్ర పరిచింది..
తిరిగొచ్చి కొంచం నీరసం గా కూర్చుని వున్న మామ గారిని, చేయందుకొని, నవ్వుతూ ఆ రూమ్ లోనే, ఓ పక్కా గా వున్న, తమ పడక మీదికి, పిలుచు కెళ్ళింది..
అలసి పోయావా మామా.అవునులే మరి, అన్నిరోజులు నిల్వను ఎగ చిమ్మాలంటే.. వొళ్ళంతా అలిసే.. పోతుంది.. మీకెలా.. బలం చేకూర్చాలో నాకు తెలుసు.. రండి.. ” అంటూ, తాను మంచం ఎక్కి మధ్య లోకి జరిగి.. రమణయ్యను కూడా, తన తో పాటు కూర్చో జేసింది..
గుర్రాన్ని.. తటాకం వరకూ తీసుకెళ్ళేదే ఈ కాపరి పని.. అటు పై.. ఆకలి ..దాహం తీరేంత వరకూ ఆ తటాకాన్ని తరచి తరచి.. ఆస్వాదించాల్సింది.. గుర్రమే మరి..” అంది, సూచనా ప్ర్రాయం గా తాను అంతకు ముందే విప్పుకొన్న బట్టలను, తన దేహ సౌందర్యాలకు.. కాంతుల కూ.. అడ్డం రాని  విధం గా, విడమరచి ఉంచుతూ..
ఆమె పాలిండ్లు.. నిండు కుండల్లా, బిర్రు గా, వెడల్పాటి నల్లటి మూతులతో.. మధ్య లో చిటికిన వేలు చివరి కణుపు ప్రమాణం లో ఉబికి సున్నితంగా, ఊపిరి కి అనుగుణంగా, యెగిరి పడే ఆ గోపురాల మీద, చిన్న చిన్న శివ లింగాలా, అన్నట్లు.. నిలబడి ఉంటే, మెరుస్తూ .. వున్నాయి..
రెండింటి నిండా పాలున్నాయి మామా.. నీదే ఆలస్యం.. మీద పడి.. పూతన చళ్లని  ఆ  కృష్ణుడు కుమ్మి చీపినంత గా.. కుడుచుకో.. వూ.. ” అంటూ.. కవ్వింపు గా తాను వెల్లకిలా  వాలిపోయింది.. పడక మీదికి..
రమణయ్య మరి ఆగలేక పోయాడు..
ఆమె మీది కి ఎగ బ్రాకుతూ.. ఆమె  చళ్లను రెండింటినీ,  పిసుకుతూ, పోసిషన్ లోకి సర్దుకోసాగాడు..
ఆయన గారి అనుభవజ్ఞమైన అర చేతుల్లో, ఆమె పాల పొంగులు మరింత బరువు గా బిగువు గా పొంగ సాగాయి..
నీ బాయలు తినేస్తానే.. నా లంజ దానా .. ” అంటూ కసి గా రెండింటినీ దగ్గిర గా చేసి అదుముతూ.. ముఖాన్ని ఆ కొండల మీదికి చేర్చి.. మెత్త గా కుమ్ముతూ .. పొడుచుకొచ్చే ముచ్చికల ను.. నాలిక తో అల్లాడించ సాగాడు..
ఆయన ఆవేశాని కి.. వేగాని కి ఆమె కండరాలన్నీ, కమ్మ గా మూల్గాయి..
తినేయరా నా మగాడా.. నీకు తినిపించేందుకే.. వాటిని నాకిచ్చ్హాడురా ఆ దేముడు.. అమ్మా.. కుమ్మరా.. నా కొడకా.. నా మగాడా.. నా మామా.. అందరూ నువ్వే ఐ.. నన్ను నుజ్జు నుజ్జుగా నలిపెయ్.. కండరాలు పిగిలి లా నలిపెయ్.. అదీ.. అందుకేరా నువ్వంటే పడి  చస్తా.. నీ చీకుడి కి నా అట్టడుగున్న పాల బొట్టు కూడా ఎగ చిమ్ముతుందిరా.. అమ్మా.. చీక్కో.. హూ.. .. ” అంటూ తన స్తన్యాన్ని.. అతని అంగిలి లోకి ఎగ చిమ్మింది..
ఆ తియ్యటి పాల బొట్టు, నాలికను తాకగానే, ఆయన లోని ఆవేశం నసాళం కి తాకగా, ఆబగా, స్థనాన్ని నోటి నిండా కూరేసుకొని ఎగ బీలుస్తూ.. చీప సాగాడు..
ఆయన కుదుపులకు ఆమె తియ్యగా మూల్గుతూ.. మెలికలు తిరిగి పోతూ రెండు చేతులా ఆయన ముఖాన్ని తన రొమ్ము కి అదిమేసుకుంటూ.. ఎగ చేప సాగింది తన స్థనాల  తియ్యటి పాలను..
 
గత రాత్రి వున్న టెన్షన్ లాంటిది, ఏమీ లేక పోవటం తో.. ఆ ఇద్దరూ.. ఈ లోకాన్నే మరచి పోతూ.. ఆడ మొగలు పొందే శారీరిక సుఖాలను.. విచ్చల విడి గా పొందుతూ.. క్రీడించారు..
కుడిచే బాయి లో పాలు తగ్గు ముఖం పడుతుంటే.. ఆమె లాలన గా ఆ స్థనాన్ని ఆయన నోటి నుంచి తప్పించి.. రెండోవది నోటి కి అందిస్తూ కుడిపించు కుంది..
రమణయ్య భార్య పోయినా, కోడలి రూపం లో రమణి ని తన కి పొందు పరచి, తన యావలన్నిటినీ తీర్చుకునే అవకాశాల్ని కల్గించిన, ఆ దేముడి కి శత కోటి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొన్నాడు.. మౌనంగానే..
అరగంట సేపు అలా పెనుగులాడుకొన్న ఆ జంట, తృప్తి గా, అలసట గా, పడక మీద  వెల్లకిలా వాలుతూ పడుకొన్నారు..
చాలా రోజుల తర్వాత, చక్కటి పాల చీపుడుని మామ అందించ గా, రొమ్ములు రెండూ ఖాళీ కాగా.. రమణి వొళ్లు  హాయి గా మూల్గింది..
తన కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాన్నట్లు.. మామ గారి నిలువెల్లా నిమిరి, సేదతీరుస్తూ, తన లోకి లాక్కుని  పొదువుకోని, పడుకొంది ఓ అరగంట సేపు..
ఆ అరగంట లో వారి వారి శరీరాలు, శక్తిని పుంజుకొని మామూలయ్యాయి..
 
రమణి మొదట్లో లేచింది..
ఆ కదలికకు రమణయ్య కనులు విప్పి చూసి.. ‘ఏంటన్నట్లు’ కళ్ళు ఎగరేసాడు..
అప్పటి కి ఆయన వంట్లో క్రొత్త శక్తి నిండి, మనసంతా ఉషారు గా అనిపించింది..
మామ గారి లో ఉత్తేజనం చూస్తూ, కోడలు తృప్తి గా నవ్వు కొంది..
టైం 12 అవుతోంది.. భోజనం చేద్దామా.. ?” ప్రియం గా అడిగింది మామ గారి తలను నీవుతూ..
అవును నీకు మరీ ఆకలివేస్తూ ఉండొచ్చు.. నీ శక్తినంతా నాకు పాలుగా చెపేసావు..మరి.. ” అన్నాడు పాలన్నీ  ఖాళీ అయినప్పటికీ, తమ తెంపరి తనం తగ్గలేదంటున్న, ఆమె రొమ్ములను, లాలన గా నిమురుతూ..
అలా అని కాదు మామా.. పాలన్నీ వున్నప్పటి కంటే.. వాటిని నీ లాంటి  పోటు గాడి కి పూర్తి గా చేపి కుడిపితేనే, చాలా ఎనర్జిటిక్ గా అనిపిస్తుంది తెలుసా.. చాలా బాగా కుడిచావ్..ఎంతో హాయి గా ఉల్లాసం గా వుందిప్పుడు .. నీ లాంటి మొగాడి చీకుడి కోసమే.. నా లాంటి ఆడది అర్రులు జాస్తుంది.. లే పోదాం.. భోజనం అయ్యాక .. ” కన్ను కొట్టింది చిలిపి గా మామగారికి..
రమణి బట్టల్ని సరిచేసుకుంటూ.. వంటిట్లో కి వెళుతూ “మామయ్యా.. కొంచం  ఆ బౌల్.. అదే మీరు.. నింపిన బౌలండీ.. దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారా .. తర్వాత మనం ఉపయోగించాల్సి రావచ్చు..” అంది..
కోడలు పిల్ల దాన్ని దేనికి ఎలా ఉపయోగిస్తుందా అని ఆలోచిస్తూనే, రమణయ్య కోడలు చెప్పినట్లు చేసాడు..
ఫ్రిడ్జ్ తెరిచి, దాన్ని పెట్టేటప్పుడు గమనించాడు, ఒక పెద్ద గ్లాస్ జార్ లో తెల్లటి పాల వంటి  ద్రవమ్..
అదే అయివుండాలి, కోడలు అంటున్న ఆమె చనుబాలు.. పితుక్కోని భద్ర పరిచినవి.. అనుకొన్నాడు..
ఓ క్షణం పాటు, వాటిని అందుకొని, తాగేద్దామా అని అనుకొన్నా వద్దు.. కోడలికి ఏదో ప్లాన్ వుండి  ఉండాలి.. తాను దాన్ని చెడకొట్ట కూడదు..‘ అన్న భావన రాగా, మనస్సుని నిగ్రహించుకున్నాడు..
ఆ తర్వాత ఒక గంట పాటు, ఆ కాముకులు జంట, సాధారణ మామా కోడళ్ళు గా ప్రవర్తిస్తూ.. భోజనాలు ముగించారు..
కొద్ది  సేపు టి . వి. చూసారు..
కడుపు లో పడ్డ ఆహారం అరిగి,  ఎనర్జీ గా శరీరం లో నలు మూలలను చేరాక, ఆ ఇద్దరి లోనూ మళ్ళీ చిలిపి కుతులు తలెత్త.. సాగాయి..
 
రమణి సోఫా లో కూర్చుని ఉంటే.. రమణయ్య ఆమె కాళ్ల కు తాకుతూ.. సోఫా కు చేరగిల బడి నేల మీద కూర్చుని వున్నాడు….
ఇద్దరూ ఈటీవీ లో వచ్చే ప్రోగ్రాము చూస్తున్నారు..
వంట్లో శక్తి పుంజుకొన్నది అనగానే, రమణయ్య కుడి  చేయి మెల్ల గా అందుబాటులో వున్న కోడలి ఎడమ తొడ పైకి పాకింది..
ఆ స్పర్శ కి ఆమె నరాలు, చిన్న గా సంగీతం పాడటం మొదలెడుతూంటే.. మనస్సు లో.. కొత్త కోరికలు చిగుళ్లు వేయటం గమనిస్తూ.. బెట్టు గా మామ గారి చేతి అడ్డుకొంది ..
ఆమె అలా తన చేతిని ఆపగానే.. రమణయ్య తలెత్తి ఆమె కేసి చూసాడు.. ఎం అలా..?’ అన్నట్లు కళ్ళు ఎగురవేశాడు..
ఆమె మెత్త గా ఓ చిరునవ్వు వదిలి.. చేతులూరుకోవా..?’ అన్నట్లు కళ్ళతోనే మెత్త గా నవ్వుతూనే మందలించింది..
రమణయ్య అంత తో వదలక, మూతిని బిగించి, పెదాలను ముందుకు తోసి ఆడిస్తూ.. నోటికేదొ..కావాలి ‘ అన్నట్లు సంజ్ఞ చేసాడు..
ఆమె నవ్వుతూనేతన రొమ్ములను ఓ సారి చూసుకొని, ఓ చేత్తో సర్దుకుంటూ…. బాయలా ?.. ఇప్పడేగా కుడిచారు.. కదమ్మా‘  అన్న సందేశం రవాణా అయ్యేలా  బుంగ మూతి ఆడించింది..
రమణయ్య ఆమె సందేశాన్ని గ్రహించి, కొంచం నిస్పృహ అవుపించేలా, చిన్న గా పెదాలను విరుస్తూ.. ‘ పోనీ పప్ప .. ఇవ్వరాదా.. ?’ అన్నట్లు ఆమె మొల లోకి ఓ చూపు విసిరి ప్రశ్నించాడు..
నిజాని కి ఆమెకు, అక్కడే గుల గా వుంది..
మగాడి అవసరమూ, వుంది..
అయితే, బెట్టు కి చిన్న గా కళ్ళను మూసి తెరచి.. నో.. ‘ అన్నట్లు తలను కదిలించింది..
అమ్మాయ్ పిల్లాడు లేచే టైమా..?”  అడిగాడు తన  మౌన పోరాటాన్ని ఆపి..
ఆమె లోలోన నవ్వుకోంది .. మామగారు స్ట్రాటజీ మార్చిన దానికి..
ఇప్పు డే కాదు లెండి.. మరో గంట టైముంది.. ” అంది నిర్లిప్తం గా..
” ఓహ్ ..అలాగా.. అలా అంటే మనం మరో రౌండు..” అంటూ ఆమె కేసి తిరిగి, తలని సోఫా మీద ఆమె మోకాలు పక్కాగా ఆనించేసి.. రెండు అరచేతుల తో.. ఆమె తొడలను పట్టి మెత్త గా  వత్తటం మొదలెట్టాడు.  
 
ఆయన అలా చమ్మ గా వత్తుతూంటే, ఆమె లోని ఆడతనపు నరాల సళ్ళిస్తూ, ఆమె లో కుతిని రగిలించటం మొదలైంది..
ఆమె నోరు బిగించి, నవ్వుతూనే.. చెప్పినా వినరమ్మా.. మీరు‘ అన్నట్లు తలను పంకించి.. తన అంగీకారం తెలియ జేస్తున్నట్లు.. తొడల మీద తిరుగాడే ఆయన చేతుల మీద, తన వాటిని వేసి ప్రియం గా అదుము కుని రుద్దించుకోంది ..
సంతోషం తో పొంగిపోతూ రమణయ్య, వెంటనే తటాల్న తన చేతుల్ని ఆమె తొడల మధ్యకు దూర్చేసి.. పైకి పాకించి.. ఆమె పూకు పెదాల్ని తడిమాడు..
అలాంటి దాడిని ఎదురు చూడని రమణి, “వావ్.. హ్మ్మ్.. “అని గట్టిగా ఊపిరిని వదిలి.. ఆయన చేతులను నైటీ లోంచి, తన తొడల మధ్యనించి బహిష్కరిస్తూ.. “మీ చేతులు మరీ ఊరుకోవేం..చెప్పా పెట్టకుండా అలా దూరిపోవటమేనా.. ?” అంది .. మందలింపు గా.. నవ్వు ని  తన లో చెలరేగే ఆత్రాలను కొంచం సేపటి కి అణిచి పెట్టుకుంటూ..
రమణయ్య “సారీ అమ్మాయి.. ” అంటూ తన నిరాశను.. ప్రకటిస్తూ.. సోఫా కి చివర గా జరిగి ఆనుకొని కూర్చున్నాడు..
రమణి అర్ధం చేసుకుంది..
మామగారు, తాను అంత వరకు చూపిన బెట్టే, తనకే, తనపై చూపిస్తూ.. తన ప్రేమ పోరాటం గెలవటానికి చూస్తున్నాడని..
కొంచం సేపు, ఏమౌతుందో చూద్దాం, అని వూరికే వుండి పోయింది..
రమణయ్య ఎక్కువ అనుభవం వున్న మగాడు కాబట్టి.. తాను మరి కొంచం సేపు అలానే  దీసుకొని ఉంటే.. ఆమె, తానే దిగొచ్చి.. కమ్మటి రతీ సుఖాన్ని ఇస్తుందని.. ఎదురు చూస్తూ.. వుండిపోయాడు.
ఇంతలో, పిల్లాడు లేచేసి, ఏడవ సాగాడు..
మామ కోడళ్ళు ఇద్దరూ, ఈ ఎదురు చూడని సంఘటన కి ఉలిక్కి పడ్డారు..
రమణయ్య  గంట టైముందన్నావ్.. ఏంటిది..పో.. పోయి వాడి అవసరాలు చూసి రా.. ‘ అన్నట్లు కోడలి వంక చూసాడు..
రమణి మరి చేయగలిగింది లేక లేచి గది లోకి వెళ్ళింది..
 
రమణయ్య కొద్ది సేపు అక్కడే కూర్చుని, టీ. వి. లో ఆసక్తి లేక.. కట్టేసి, లేచి..మేడ మీది గదికి వెళ్లి, పక్క మీద నడుం వాల్చాడు..
గది లో నించి టీ. వి. కట్టి వేయబడటం గ్రహించిన రమణి,  పిల్లాడికి పాలు పట్టే ప్రయత్నం లో ఉంటూ.. మామ గారు.. ఎప్పటి లాగా.. ఆ గది లోకి వచ్చి కూర్చోవటమో.. పడుకోవటమో చేస్తారు.. తాను ఆ ఉదయం, తనని ఊరించి రెచ్చగొట్టినట్లు.. రెచ్చగొట్టి.. లైను లోకి తెచ్చుకొని.. బాబు నిద్ర పోగానే.. కమ్మ గా కుమ్మించుకోవచ్చును, అనుకుంటూ పిల్లాడి నోట్లో  బాటిల్ ది,  పీక చొప్పించి, ఆ పాలను, కుడప సాగింది.. 
5 నిముషాలు గడిచినా, ఆమె ఎదురుచూసినట్లు.. రమణయ్య ఆ గది లోకి పోలేదు..
ఏమైందబ్బా..నిజంగానే కోపమా..అయ్యో రామా.. పిల్లాడి డ్యూటీ కాగానే.. ఆయన డ్యూటీ బాగా చేసి.. మురిపించాలి.. ‘ అనుకుంది రమణి ..
మొగుడి తోడు లేక,  కొట్టుమిట్టాడుతున్న తన ఆడతనాని కి, ఆరాటం తీర్చి.. మొగుడునే మరిపిస్తున్నారు ఆయన..
అలాంటి ఆయన కి ఎంత చేసినా.. ఎలా చేసినా తప్పు లేదు.. తనకేమీ తక్కువ కాదు.. అనుకుంది ఆమె ఆడ మనస్సు ..
పదినిమిషాల్లో, పిల్లాడికి పాలు పట్టటం పూర్తి కాగా.. వాడు ఇంకా నిద్ర పోక పోవటం తో.. కొంచం గా విసుగనిపించినా.. అణుచుకుని.. తీసుకెళ్లి ఉయ్యాల లో వేసి ఊగించ సాగింది నిద్రబుచ్చాలని. అపురూప అనుబంధాలు
(తరువాయి భాగం 16)
ఆమె మనస్సు లో వెంపర్లాడే ఆరాటానికి పూర్తి వ్యతిరేకం గా, పిల్ల వాడు.. నిద్రపోయేందుకు, సమయం తీసుకొన్నాడు..
దాదాపు మరో  పది నిముషాల తర్వాత, నిద్ర లోకి జారాడు ఆ పసివాడు..
గబ గబా హాల్లోకొచ్చింది.
ఆమె కు సోఫా ఖాళీ గా దర్శనమిచ్చింది..
ఆమె మనస్సు ఉసూరు మంది..
‘ఆయన కి  నిజంగానే చాలా కోపం అయినట్లుంది.. వెంటనే చల్ల బరచాలి.. అయినా ఎక్కడికెళ్ళి వుంటారు..? మేడ మీది గదిలో వుండి  ఉండాలి..’ అనుకోంది ..
పిల్లవాడు మరో రెండు గంటలు లేవడు .. పర్వా లేదు..అనుకొంది ..
మామగారి ని  శాంత పరచి, అనూహ్యమైన సుఖాలను అందించాలని నిర్ణయించుకొని.. ఫ్రిడ్జ్ దగ్గిరకెళ్ళి, దాంట్లో  తాను ఉంచిన తన చనుబాలు (పిండి భద్ర పరచినవి) జార్, వాటి వెంటనే వున్నబౌల్లో (సేకరించిన ఆయన) మొడ్డ రసాలు.. బయటకు తీసింది..
వీటిని బ్రహ్మాస్త్రం లా వాడొచ్చు అనుకోంది ..
బౌల్ లోని ఆయన చిక్కటి మొడ్డ రసాల్ని, ప్రియం గా చూసి.. చూపుడి వేలితో కలియ బెట్టింది..
వేలిని బయటకు తీసి, ఆ వేలి చివర అంటుకొని వున్న  బిందువులని, వాసన పీల్చింది..
మదపు వాసన మత్తెక్కిస్తోంది..
కళ్ళు మూసుకొని, గుండెల నిండా ఆ సువాసనలను పీలుస్తూ.. పులకరించి పోయింది..
 
అలానే, ఆ వేలి చివరను, నోట్లో వేసుకొని, చప్పరించింది ..
గొప్ప  రుచి‘ అనిపించిందామెకు..
బౌల్ లోనిది, మరికొంచం వంపు కొని  తాగుదాము అనుకొంది..
టెంప్ట్ అయినా, తేరుకుని.. అలా దాన్ని ఖాళీ చేస్తే, తాను అనుకుంటున్న మిశ్రమణ కి ఇబ్బంది అవుతుంది .. అనుకొంటూ, మొడ్డ రసాల్ని ఆరగించేది విరమించుకుంది..
బౌల్ లోని మొడ్డ రసం లోకి జార్ లోని చనుబాలను వంపి.. స్పూన్ తో కలియ తప్పింది..
పిల్లడికని ఉంచిన స్పేర్ ఫీడింగ్ బాటిల్ తీసుకొని, దాని లోకి, తాను తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని నింపింది .
దాన్ని తీసుకొని, వీధి తలుపు వేసి గడియ పెట్టి, హాల్లోంచి మేడ మీదికున్న మెట్ల మీదు గా పైకి వెళ్ళింది..
రమణయ్య గాఢం గా, నోరు కొంచం గా తెరుచుకొని, నిద్ర పోతున్నాడు..
మొదట్లో ‘పెద్దాయన, నిద్రపోతున్నాడు, లేపగూడదనిపించినా..’ తనకి, కిక్ ఇవ్వాలంటే, తాను కిరిక్కుగా ప్రవర్తించాలనుకోంది ..
తాను మామగారి పక్క కు చేరింది.. చేతి లో ఫీడింగ్ బాటిల్ తో..
మంచం అంచున మెల్ల గా కూర్చొని.. ఆర తెరిచి వున్న, ఆయన నోటి పెదాల మధ్య బాటిల్ నిపుల్ చొప్పించింది..
రమణయ్య, పెదాలకి ఆ మెత్తదనాల నిపుల్ తగలగానే.. నిద్ర లోనే.. చీకటం మొదలెట్టాడు..
అబ్బా..ఎంత కుతిరా  బాబూ..? అయినా, బాయిలో అంత రుచి ఆకర్షణా ఉన్నాయా..ఆడది కావటం తో తనకి ఆ రుచి తెలియటం లేదేమో.. ‘ అనుకుంది.
అంత నిద్రలోనూ, తాను తయారు చేసిన మిశ్రణాన్ని…చీకుతున్న, మామ గారి ని  ప్రియం గా చూసింది..
సున్నితం గా, ఆయన తలను, నిమర సాగింది..
సగం బాటిల్ ఖాళీ అవుతుంటే, మిగతా పాలు రసాల మిశ్రణం.. నోటి కి అనువు గా జారేలా బాటిల్ ని కొంచం ఏటవాలు గా పట్టి వుంచ సాగింది..
ఆ  రమణయ్య కళ్ళు తెరిచాడు..

ఎదురు గా కోడలు రమణి..
ప్రియం గా.. తన తలను నిమురుతూ.. నవ్వుతూ, ఫీడింగ్ బాటిల్ తో   కుడుపుతోంది ..
చీకటం  ఆపేసి “యేంటమ్మాయ్..కుడిపిస్తున్నావ్ ?”  అడిగాడు.. బాటిల్ లో వున్నది చూస్తూ..
అవి, తాను పిండి ఫ్రిడ్జి లో భద్రం చేసిన తన చనుబాలు.. అని కనిపెట్టేసాడు.. ఆమె మాట్లాడక ముందే..
ఇదేంటి బాయల్లో పాలు చేపక నిలువుంచినవి.. కుడుపుతున్నావ్?’అ నే అర్ధం కలిగించేలా కోడలి పొదుగుల ను.. ఆమె చేతి లోని బాటిల్ ని మార్చి మార్చి చూసాడు..
ఆమె అతని చూపుల్లో ఆంతర్యం పసిగట్టి నవ్వింది..
” నేను వచ్చేసరికి, మీరు నిద్ర లో వున్నారు.. నా బాయి నోటి లో దోపానంటే మీకు వెంటనే.. మెలుకువ వచ్చేస్తుంది.. నా బలువుల రాపిడికి.. నేను పక్కలోకి ఎక్కే అలజడికి.. అందుకని ఇదైనా ఈ గుబ్బల్లోంచి పిండి వున్నవే, అని కుడిపాను..  ఏం  బాలేవా.. రుచి లో తేడా ఉందా.. ?” లాలన గా అడిగింది పూర్తి గా వివరిస్తూ..
రుచి తేడా అని కాదు.. ” అంటూ, ఆమె ను రెండు చేతులా పట్టి మీదికి లాక్కుంటూ.. బలం గా భారం గా ముఖం మీదికి ఆనుతున్న ఆమె పొదుగుల్లో తన ముఖాన్ని ఎగ రుద్దాడు..
“ఈ పొదుగుల్లోంచి చీపితే.. వెచ్చగా.. గుమ్మా పాలు లా ఉంటాయి.. అందుకు.. ” అన్నాడు బిరుసెక్కి లావు గా పొడుగ్గా సాగి వున్న, ఆమె ముచ్చిక ను నాలిక తో అద్ది, నోటి ఎంగిలి తో చను మూతులంతమేరా తడి చేస్తూ..
మహా పోకిరండి బాబూ.. మీరు.. ” అంది అతడి వేగాని కి వుక్కిరిబిక్కిరౌతూ….
“పిల్లాడు నిద్రపోయాడా.. మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే లేవడుగా ..?” అని అడుగుతూ ఆమెను పక్క లోకి లాక్కు న్నాడు..
మామగారి మొరటు దనం ఆమెకు బాగా నచ్చింది..
అమ్మయ్యా ..   మామ గారు ఇంత తొందరగా సులువుగా మూడ్లోకి వచ్చారు.. ఆయనెంత మొరటు గా చేసినా నేనేమీ వద్దన్నను.. చమ్మగా చేయించుకుంటా..‘ అనుకుంది మనస్సు లో ఆ కామిని రమణి..
ఆ నిద్రపోయాడు.. ఇప్పుడిప్పుడే లేవడు లెండి.. ఏ సంకోచం వద్దు.. రెచ్చి పొండమ్మా మీ ఇష్టం.. ” అంది, ఆయన ఆమెను కౌగలింత లో బిగించి, ఉక్కిరి బిక్కిరి గా నలిపేస్తూంటే.. కండరాలన్నీ కమ్మ గా మూల్గు తుంటే..
తనకా పట్లు ఎంత హాయినిస్తున్నాయో.. మామగారికి తెలియ జేస్తూ.. తనని మరింత ఉసిగొల్పాలని.. ఆయన చుట్టూ తన చేతుల్ని  చుట్టి బిగించి.. తన స్తనాల్ని ఆయన ఎద కేసి అదిమి రుద్ద సాగింది..
ఒక చేయి ఆయన వీపు మీదు గా క్రిందకు జార్చి.. ఆయన పిర్రల మీద  వేసి,  ఆయన మొల ను తన మొల లోకి లాక్కుంటూ, ఉబుకుతున్న ఆయన గారి రాడ్ కి తన దిమ్మను వత్త  సాగింది..
కోడలు కూడా మాంచి కాకా మీదుంది గ్రహించిన ఆయన, పరమ సంతోషం గా.. తనని మంచం మధ్యకు లాగి.. వెల్లకిలా తిప్పి, ఆమె పక్కా గా మీదికి వొరుగుతూ.. ఆమె ఆణువణువూ అదిమేస్తూ, కండరాలన్నీ చిదిమి పోయేలా, తన వంటిని, ఆమె పైన నిలువెల్లా పరిచి, నలిపేయ సాగాడు..

ఇన్నినాళ్ళ సంభోగాల లో, మామ గారు అంత ఉద్రేకం గా తనని నలిపి వేయలేదు..
ఆమెకు ఆ ధాటి చాలా సుఖం గా వుంది..
అయినా మాట వరసకు.. “అబ్బా.. ఏం బాబూ, ఇంత వేగం.. ఆత్రం.. వూ.. మళ్ళీ దొరకనేమో అన్నట్లు నలిపేస్తున్నారు.. వూ.. నేను ఎక్కడికీ పోవటం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలన్నా.. వద్దనేది.. లేదు గా.. ” అంది అనునయం గా ఆయన వీపుని రాస్తూ.
“అలా అనే దానివి ఇన్దాకెందుకు.. నేను కావాలని సూచిస్తూంటే.. విదిలించేసావ్..?” నిలేశాడు.. కోడల్ని, ఆమె తలని పైకి అదిమి పట్టి, నిడుపైన ఆమె గుండ్రటి కంఠాన్ని, మెల్లగా పళ్ల తో.. కరిచి వదులుతూ ..
ఆ తర్వాత ఆమె చెవి తమ్ములను మునిపంట కరుస్తూ చీకుతూ..
అమ్మ బాబోయ్.. దానికా కోపం.. తప్పైపోయింది.. బాబూ.. ఇంకెప్పుడూ, అలా చెయ్యను.. అయినా మీకు కోపం వచ్చినా, మహా రంజు గా చేస్తున్నారు సుమండీ.. హూ.. బాగుంది.. ఇలానే రెచ్చిపోండి.. నన్ను నలిపి కొరికి తినేయండమ్మా.. హా..” అని మామగారి దూకుడు కి జోహార్లు చెప్పింది..
రమణయ్య, ఆమె అలా క్షమాపణ చెప్పాక, కొంచం శాంతించినట్లై.. ఆమె పక్క లో పడుకుండి  పోయాడు..
రమణి మామగారి కేసి వత్తి గిల్లింది..
కోడలి బలువు స్థనాల సామీప్యత.. రమణయ్య కళ్ళు తెరిచేలా చేసింది..
కళ్ళు తెరిచిన ఆయన కళ్ళకు నిండు గా.. ఆమె నైటీ లో బరువు గా జెర్సీ ఆవు పొదుగుల్ని మరిపించే రొమ్ములు సున్నితం గా ఆడుతూ కవ్వించ సాగాయి..
అయితే ఆయన కి  కోడలు ఎలా స్వయానా… తనను బుజ్జగించి.. రంగం లోకి దింపుతుందా..? చూడాలని పించింది..
ఆమె సారీ అన్న కంఠం లో తీరు, తను అలా చేస్తుందన్న.. ఒక ఆశాకిరణాన్ని రగిలించటమే, ఆయన ఆ ఆలోచన కి నాంది..
రమణి మామగారి ని కళ్ళతోనే.. నవ్వుతూ బుజ్జగించి.. రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నించింది..
మెల్లగా, ఆయన పక్కగానే, ఆ వొత్తిగిల్లిన పాశ్చర్ లోనే, కొంచం గా పై పైకి జరుగుతూ..తన పొంగారే పాలిండ్ల ను.. ఆయన ముఖానికి ఎదురు గా అందుబాటు లో వుండేలా సర్దుకుంది..
రమణయ్య కి, ఆ బాయల ఆకర్షణ తట్టుకోలేనిది గా అనిపిస్తూంటే.. బలవంతాన పళ్ళు బిగించి… మనస్సు ని నిగ్రహించుకున్నాడు..
మొలలోది మాత్రం, వూరిపోతూ, గట్టిపడిపోతోంది.. ఆయన మనస్సుని ధిక్కరించి..

ఆమెకి మామ గారి బెట్టుతనం, బాగా కిక్ ఇస్తూంటే.. మరింత మోహకం గా నవ్వుతూ, ఓ చేత్తో ఆయన తలని నిమురుతూ.. మెడ మీది కి పోనిచ్చి, ఆయన ముఖాన్ని, తన గుబ్బలకెదురు గా ఉండేలా చేసు కుంటూ, మరో మోచేతి మీద తన వంటి ని బాలన్స్ చేసి, తన నైటీ ఫ్రంట్ బటన్స్.. తప్పిస్తూ.. ఆయన్ని మరింత వుడికిలింతగా.. కవ్విస్తూ నవ్వ సాగింది..
“అలసి పోయారా.. అబ్బాయి గారు.. కొంచం ఇంధనం వేయమంటారా ..?” చిలిపి గా మామగారి ని ప్రశ్నించింది..
రమణయ్య మాట్లాడక పోయినా.. ఆమె చేయబోతున్నది తనకీ కావాలన్నట్లు తానే, ముఖాన్ని, ఆమె యెద  కెదురు గా అమర్చుకొని.. ఎదురు చూడ సాగాడు..
మామగారి బెట్టుతనం కొనసాగించటం కనిపెడుతూ.. ఆమె లోలోన నవ్వుకుంది..
తప్పు చేసింది తనే కాబట్టి, తానే ఆయన్ని బుజ్జగించి బులిపించాలని గ్రహించింది.
ఆయన మెడ మీదున్న తన అరచేతిని, క్రింది కి జారుస్తూ, ఆయన భుజం మీదు గా ఆయన బనియన్ లోకి దూర్చింది..
ఆయన వక్షం మీది బుడిపెలను, అరచేత రాసి, మునివేళ్ళ పట్టి మృదువు గా నులుముతూ, ఆయన రొమ్ములో షాక్ తరంగాలను పుట్టించ సాగింది.. 
బిరుసెక్కిన ఆ మొనలను అలా చిదిమే సరికి.. ఆయన చమ్మ గా మూలిగాడు..
మామా.. కొంచం.. నీ బాయి  కుడవనా.. ?”  అడిగింది, ఇంకా ఆయన వక్షపు బుడిపెలను.. ఒకటి విడిచి మరొకటి గా ఆడిస్తూనే..
కోడలి చేతి వాటం కి పులకించి పోయే ఆయన, మత్తుగా కళ్ళు మూసుకునే.. “వూ ” అనేసారు..
రమణి లేచి కూర్చుంటూ మామగారిని వెల్లకిలా పండేసింది..
ఆయన బనియన్ ని విప్పి అవతల వేస్తూ, అరచేతి తో ఆయన నగ్న వక్ష స్థలాన్ని నీవింది..
పక్కనే అందుబాటు లో వున్న ఫీడింగ్ బాటిల్ అందుకొని, మామ గారి కళ్ళ ముందు గా ఆడించింది.. కవ్వింపు గా..
ఆయన నాలిక చాచి పెదాల్ని తడుపు కుంటూంటే.. ‘అబ్బా.. ఆశ..అప్పడం..వడ.. ‘అన్నట్లు మూతి మూడు వంకర్లు తిప్పుతూ వెక్కిరించింది..
బాటిల్ ని మామ గారి వక్షస్థలం మీద కి తెచ్చి, నిపుల్ లోంచి, బాటిల్ లోని మిశ్రమాన్ని .. సన్న ధార గా ఆయన వక్షపు బుడిపెల మీదికి పిండి, తలను వంచి.. నాకింది.. బుడిపెల చుట్టూ ..మీద..
ఆమె చేతల కు, ఆయన గారి ఆయుధం, లుంగీ లో ఎగిరెగిరి.. పడటం  ఓరకంట చూస్తూ.. ఫీడింగ్ బాటిల్ ని తిప్పి టేబుల్ మీద వుంచేస్తూ, ఈ సారి మామ గారి వక్ష స్థలం మీది బుడిపెల చుట్టూ వున్న కండను, తన నోటిలో కి పీల్చి పట్టి, పాలకోసం చీకినట్లు లాగి వదల సాగింది..

అమ్మాయ్.. ఎందుకే వుడికిస్తావ్.. ఆ ఇంధనాన్ని వేయిరా.. కడుపు ఆవురావురు మంటోంది.. ” అన్నాడు, ఈ సారి చేయి చాచి, ఆమె నైటీ లో బలం గా గట్టి గా ఊగుతున్న ఆమె సళ్ళను పిసుకుతూ..
ఆమె  వళ్లు తీగెలా వణికింది.. ఆయన పిసుకుడికి..
“అమ్మ..మ్మా శ్.. ” మైకం గా మూల్గింది..
ఆమె, తన ఎడం చేత్తో, వూడి వున్న నైటీ చెరగులు, ఎడం గా జరిపి.. భారం గా ఆడుతున్న ఎడమ స్థనాన్ని, మామగారి నోటి కి అందేలా ఆయన మీదికి జరిగి.. “చీకుకొండమ్మా.. గుమ్మ పాలు.. వూ.. అమ్మా.. అదీ.. ” అంటూ నోటి నిండా సర్ది.. ఎడమ చేతిని ఆయన తల క్రిందేసి ఆ తలను అనువు గా సర్దింది.. బాయిని చేపు కొనేందుకు..
రమణయ్య, ఆబ గా, రెండు చేతులా, కోడలి గుమ్మటం లాంటి గుబ్బను వడిసి పట్టి, నోటి లో కూరు కుంటూ  తల ని పై పైకి ఎగురవేస్తూ.. కుడవడం మొదలెట్టాడు..
ఆమె ధారాపాతం గా స్తన్యం చిమ్మసాగింది, వెచ్చ గా ఆయన నోటికి నిండు గా..
జెర్సీ పొదుగు లోంచి  చిమ్మే లావాటి పాల ధారలా, ఆమె పాల ధరలు తియ్య గా నోటి నిండా నిండుతూంటే, చన్ను మూతిని చప్పరిస్తూ కుడవ సాగాడు..
ఆమె ఆయన గారి చీపుడి కి, సుఖం వళ్ళంతా ఆవరిస్తూంటే, చేపుకొచ్చిన ఆవు, దూడ తన పొదుగుని యెగ బొడుస్తూ  చీపెప్పుడు, హాయి గా, మొర నెత్తినట్లు, తల ని పైకి ఎత్తి, సన్న గా మూల్గుతూ, మెల్ల గా తన పొంగును ఆయన నోటిలో కదిలించ సాగింది..
మామా ఎంత ఆకలిరా నీకు.. చీక్కో.. కడుపు నిండా చీక్కో.. రెండు పొదుగులూ చేపుతా కడుపారా కుడుచుకోరా భడవా.. అమ్మా.. బాగా చీక్కోని బలం గా పెంచుకోరా నీ దడ్డు ని.. నా పూకుని అదర దెంగుదువు.. అమ్మా. ఎన్ని రోజులైందిరా నీది నిండు గా దింపుకొని దెంగించుకుని.. కావాలిరా, ఇవ్వాళ్ళ కడుపు నిండా దెంగాలిరా నా మిండ మొగుడా.. ” అని వెర్రిగా ప్రేల సాగింది..   
రమణయ్య ఆమె ప్రేలాపనకి మరింత రెచ్చిపోతూ, ఎగ కుడిచాడు
ఉండుండి కుళ్ళబొడుస్తూ, కుడిచాడు..
ఆమె అతని ఊపులకి వాటం గా సర్దుకొని, మీద గా వాలి వుండి.. చన్నుపాలు చేపింది..
రెండు రొమ్ములూ పూర్తి గా కుడిపించి, పక్కకు జరిగి, పక్క మీద వాలి పోయింది తృప్తిగా..

చేయి చాచి, మామ గారి మొడ్డను పట్టి ఆడిస్తూ.. “మీదే వంతు ఈ ఆట లో ఇక దెంగండి.. ” అంటూ నైటీని పూర్తి గా విప్పేసి, అవతల వేసి, తన శరీరాన్ని నగ్నం గా పరుస్తూ ఆయన్ని మీదికి లాక్కుంది…
రమణయ్య, కోడలు బార్లా చాచి, విప్పార్చిన, ఆమె నున్నటి ఏపైన అరటి బోదేల్లాంటి.. తొడల్ని తన అరచేతుల తో నిమురుతూ.. ఆవేశం తో ఉబికి.. బత్తాయి తొనల్లా.. రసాల తో తడిసి పిచ పిచాలాడే ఆమె నిలువు పెదాల్ని, తన దప్పపాటి వేళ్ళ తో, సవరదీస్తూంటే…ఆమె, మొత్తను.. షాక్ కొట్టినట్లు, పైకి ఎగర వేస్తూ.. “అమ్మ..మ్మా.. హూ..మ్మ్.. ” అని మూల్గుతూ తల ను వెనక్కి విసర సాగింది..
ఆమె పూకు రసాల చిక్కటి జీర ఒకటి, ఆమె నిలువు పెదిమల మధ్య గా జారుతుంటే.. ఆయన కసి గా.. తన అడ్డు పెదాల్ని బిగించి “మ్మ్.. ” అంటూ, ఆమె నిలువు పెదాల ను తన కుడి గుప్పిట లో మృదువు గా బిగించి పడుతూ నులుమాడు ఆమె మత్తెక్కిన కళ్ళలోకి తమకం గా చూస్తూ..
చంపుతున్నారమ్మా.. ఉష్హ్.. అమ్మ..మ్మా.. దూర్చ కూడదూ.. ?” కైపు గా మూల్గింది.. తన ఎడం చేత్తో ఆయనగారి మడ్డను అంది పుచ్చుకుని మెత్త గా పిసుకుతూ.. ఆడిస్తూ..
తొందర పడతావేం..పిల్లవాడు ఇప్పుడిప్పుడే లేవడుగా.. తాపీ గానే దెంగుకుందామ్.. నీ పప్ప గిన్నె నిండు గా పొంగి.. పొర్లుతోంది.. ముందొకసారి.. దాన్ని జుర్రేస్తే.. ఆ పై మళ్ళీ తాపీ గా వూరేదాకా చిలకొచ్చు.. ఏమంటావ్..?” అడిగాడు మురిపెం గా కోడలి ఆడతనం ని అరచేత అదిమి అదిలిస్తూ..
మహా రసికులు బాబూ మీరు.. మీకెలా కావాలంటే అలానే కానివ్వండి.. అయితే ఆ పాయసాల్లో నాకూ భాగం ఇవ్వగలిగితే.. ” చిలిపి గా నవ్వుతూ, కన్ను గిలిపి, మామ గారి మొడ్డ బంతులను నిమిరింది ఆయనకీ కసి పెరిగేలా..
“దానిదేం భాగ్యం.. కావాలంటే నీ చేతా జుర్రిస్తా.. ” అంటూ మంచం పక్కా గా అటూ ఇటూ చూసాడు..
గత రాత్రి దీప కి ఫ్రూట్ సాలాడ్ ఇచ్చిన బౌల్, అందు బాటు లోనే స్టూల్ మీద ఉండటం ఆయన కి సంతోషదాయకం గా అన్పించింది..
రమణి మామగారి చూపుల్లో పరమార్ధం గ్రహించి, ఆయన చేయబోయే రసాస్వాదన ఊహించుకుంటూ.. మరింత పాయసాలను వూరింది.. తన పులకించే పూకు లో..
మామ గారు.. క్రిందికి జారుతుంటే.. అనువుగా కాళ్ళు ఇంకాస్త విడదీస్తూ ఆయన కి దారి కల్పించింది..
రమణయ్య కి ఆడతనం పాయసాల్ని జుర్రటం వెన్నతో పెట్టిన విద్య..
తన భార్య ఉండగా.. తాను దాదాపు ప్రతిసారి ఆమె ను బులిపించి బులిపించి రసాల్ని జుర్రేవాడు..
కొత్తల్లో ఆమె కొంచం ఇబ్బందిగా కదిలినా.. క్రమేణా మొగుడి కళకి  దాసోహం అనేక తప్పలేదు..
తానూ తనంతట తానే మొగుడికి, రెచ్చగొట్టి రసాలు త్రాపిచటమూ, చేసింది సంసార జీవితం పక్వమౌతున్న కొద్దీ..
రమణయ్య కి ఆ క్షణం లో తాను, తన పెళ్ళాం తొడల్లో దూరి, పప్ప పాయాసాల ను జుర్రబోతున్నానా అన్నంత ఊపు రాసాగింది..

రమణి మామగారి కి తోడ్పడుతూ, ఆయన తలని, రెండు చేతుల తన దిమ్మ మీది కి లాక్కుంటూ, మొత్త ను పైకి లేపుతూ, తన పువ్వుని మరింత విచ్చదీస్తూ.. లోపలి నుంచి ఉబికి వచ్చే చిక్కటి తేనెలు ఆయన కి నైవేద్యం గా అందించ సాగింది..
రమణయ్య.. ఆమె నిలువు పెదాల్ని మునివేళ్ల తో విప్ప దీసి, నాలికను దోపాడు ఆమె తేనెలూరే తుట్టిలోకి..
ఆమె అతడి నాలిక తాకిడి కి, అదిరిపడుతూ, అతని తలని, రెండు చేతులా పప్ప లోకి అదిమేసుకుంటూ.. “మ్మ్..హా.. అయ్యో..జుర్రేయండి.. మ్మ్..  అమ్మా..ఆపుకోలేను బాబూ.. కార్చేస్తా.. హా.. ఆ.. ” అని మెలికలు తిరిగి పోసాగింది..
రమణయ్య, కుడి చేయి చాచి, అందుబాటు లో స్టూల్ మీదున్న బౌల్ ని అందేసుకొని, దాన్ని నేర్పు గా ఆమె పైకెత్తి దింపుతున్న ఆమె మొత్త కి క్రిందు గా సర్దుతూ నాలిక తో జుర్రాడు..
చిక్కటి పాయసం, ఆయన నోట్లోకి, జార సాగింది..
ఆయన కొంచం అంగిటి లోకి పీల్చాక, మిగతా ధార, బౌల్ లోకి జారే లా, బౌల్ ని అనువు గా అమర్చి.. నాలిక చివరి తో.. పూకు లోని కండరాలకు రాపెడుతూ.. ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతూ, కార్చేలా చేస్తూ, ఆ పూకు తేనెలను బౌల్ లోకి దింపాడు..
రమణి రెండు నిముషాల పాటూ నిలువెల్లా వణికి పోతూంటే.. పెదాల్ని బిగించుకొని అరుపుల్లా బయట పడాల్సిన తన మైమరపు ధ్వనులను..సన్నటి మూల్గులు గా బయట పడనిచ్చింది..
మామగారి భుజాల ను తన లో పొంగే పరవశాల తాకిడిల బలం అర్ధమయ్యేలా, పిసుకుతూ మీది మీదికి లాక్కుంది.

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: