Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 2 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 2 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 2 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

రాచరికపు రహస్యం (తరువాయి భాగం) 
ఆమె మనస్సు లో మిగిలి వున్న విచక్షణా జ్ఞానం ఆమెను అదిలించి లేపింది..
“అప్పుడంటే వేరు.. ఇప్పుడు నువ్వు పెరిగి.. పెద్దయిన మొగాడివిరా.. తప్పు కదురా .. వద్దు.. ” అంటూ అతడిని వారించ బోయింది.. ఆమె చనుకట్టు వస్త్రాన్ని విక్రముడు విప్పబోతూంటే..
విక్రముడు ఓ చేత్తో అడ్డగించబోయే తల్లి చేతిని మృదువుగా ఆపివేస్తూ.. “దీనిలో.. తప్పేముంటుంది.. తల్లీ .. అదీ కాక నేనిప్పుడు ఈ రాజ్యానికి రాజుని.. నాకేమి కావాలన్నా.. కాదనరాదు.. ఎవ్వరూనూ.. ” అంటూ ఆమె వస్త్రాన్ని.. విప్పటం కొనసాగించాడు..
అతని చేతి తాకుళ్లకి ఆమె రొమ్ముల్లో విపరీతమైన సుఖ తరంగాలు రేగుతూంటే.. ఆమె లో వ్యతిరేకిత జావా కారిపోసాగింది..
విక్రముడు వణికే వేళ్ళ తో ఆమె వస్త్రాన్ని లాగేస్తూంటే సులోచనాదేవి అవాక్కైపోయింది..
ఆమె పాలిండ్లు.. పెద్ద తాటిపళ్ళ ప్రమాణం లో.. యెగిరి బయట కి వూరుకుతూంటే.. విక్రముడు వాటిని కళ్ళు పత్తి కాయల్లా విచ్చదీసుకొని.. చూడ సాగాడు..
అతని చూపుల కి ఆమె లో నరాలు జివ్వుమన్నాయి..
ఎదురుచూడని.. పులకింతలు వొళ్ళంతా  ప్రాకాయి ..
ముఖం సిగ్గు తో యెర్ర బారిపోయింది..
రెండు చేతుల తో.. తన నగ్న పొంగులని కప్పేసుకొనే ప్రయత్నం చేస్తూ.. “వొద్దు..విక్రమా.. ఇక్కడితో.. ఆపేయ్.. ఎవరికైనా..” అని ఆమె ఏదో అనబోతూంటే.. విక్రముడు తలను తటాల్న పైకెత్తి.. ఆమె అదిరే అడ్డు పెదాల్ని ముద్దాడి.. చప్పరించాడు..
అతని చేతులు ఆమె పొంగుల్ని కప్పేసి.. మెత్తగా వత్త సాగాయి..
ఆమె అతడి ముద్దుని వదిలించుకోవాలని ఒక పక్క బలహీనమౌతున్న మనస్సు చెప్పింది వినాలనుకొన్నా.. ఆమెలో చాలా నెలలు గా.. తీర కుండా పేరుకుపోయిన ఆడతనపు వాంచ్ఛలు పురి విప్పుకోవటం మొదలైంది..
విక్రముడు ఆమెలో వ్యతిరేకిత చల్లబడుతూ వుండటం గ్రహించి.. మనస్సులో సంతోషపడుతూ.. ఆమె అపారమైన పాలిండ్లకేసి తిరిగి తన ఆకలి చూపులు సారించాడు..
ఆ పొదుగులుపాల తో నిండు గా.. బరువు గా ఆమె ఎద మీద కొంచం గా క్రిందికి జారుతూ.. వెడల్పాటి నున్నటి నల్లటి చనుమూతి మచ్చలు.. వాటి మధ్య ఉబికి.. పొడుగ్గా సాగి ఆవు ముచ్చికల్లా ఠీవి గా ఎగిరి పడే .. చూచుకాలు.. విక్రముడికి ఈ జగత్తు లోనే అతి సుందరాతి సుందరమైన సృష్టి లాగా అవుపించ సాగాయి..
అతనికి తల్లి స్తనాలు పెద్దవని ముందు నించే తెలిసినా ఇప్పుడవి నగ్నం గా అలా కళ్ళ నిండు గా అవుపిస్తూంటే.. పాల తో నిండిన అవి.. తాను అనుకున్నదాని కంటే  మరింత పెద్దవి గా.. మోహకంగానూ అనిపించ సాగాయి..
తాను ఇన్నాళ్లుగా లోలోనే అణుచుకొన్న కుతులను తీర్చుకొనే సమయం దగ్గిరౌతోందని.. వయస్సు ఉరకలు వేయటం మొదలెట్టింది..
ఆ పాలిండ్ల లో నిండి వున్న  పాలు కడుపు నిండా కుడవ వచ్చునని.. అతని మనస్సు గంతులు వేయ సాగింది..
తాను ఆ పొదుగు ల్లోని అమృతాన్ని ఎవ్వరి పోటీ..అడ్డంకు లేకుండా తాగుతూనే వుండొచ్చు అన్న భావన రాగానే అతనికి వాళ్లంతా ఆలా మేఘాల మీద తేలుతున్నంత హాయి కల్గింది..
రెండు చెతులా ఆమె కుడి రొమ్ము దోసిళ్ళ పట్టినట్లు పడుతూ.. ఆ లావు.. నునుపు.. మెరుపుల కల బోతలా వున్న, విభిన్న రంగుల గుబ్బల నిబ్బరం చూస్తూ..”ఏమందంమ్.. ” అన్నాడు వేళ్ళ తో పొడుచుకొస్తున్న ముచ్చికను ఆడిస్తూ..
ఉష్హ్.. మ్మ్.. వద్దు విక్రమా.. ఎవరికైనా తెలిస్తే..” సన్నగా మూల్గింది.. రాణీ సులోచనాదేవి..
ఆ భయమే లేదు.. తల్లీ.. ఇది మన అంతరంగ మందిరం.. ఎవ్వరూ రారు.. నా.. అనుమతి లేనిదే.. నిర్భయం గా మనం ఆడుకుందామ్.. సుఖిద్దామ్..” అన్నాడు విక్రముడు.. తల్లి రెండు రొమ్ములనూ ఒకటి మార్చి మరొకటి గా చేతుల్లో ఆడిస్తూ బరువులను చూస్తూ.. ఆమె కళ్ళ లోకి మొహం నిండిన చూపులు సారిస్తూ..
ఆ చూపుల్లో ఏం మహిముందో గానీ అతని లో పెల్లుబికివున్న కామం ఆమె కళ్ళ లోకి.. మనస్సు లోకి.. చొచ్చుకు పోతున్నట్లవుతూ రాజమాత కళ్ళు బరువై సగం వాలిపోయాయి.. 
మొదటి సారిగా.. ఆమె  చేయి కొడుకు తలను తడిమింది.. 
“చెబితే వినవా..?” మాదక స్వరం లో అడిగింది..
ఆమె కళ్ళ లో ప్రేమ అతడికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది..
 
విక్రముడు.. తల్లి మరి వద్దనదని గ్రహించి, తన ముఖాన్ని ఆ పాలిండ్ల వైపు వంచుతుంటే.. రాణీ “ఇక్కడొద్దు.. తల్పం.. మీది కెళదాం.. ” అంది.
విక్రముడు సంతోషం గా లేచి తల్లి ని తూలికా తల్పం వద్దకు నడిపించాడు ఓ చేత్తో.. రొమ్ముల పక్కల రుద్దుతూ..
అతని చేతలకి సులోచనాదేవి మరింత కామోద్దీపిత అవుతూ.. విక్రముడి భుజం మీద వూనుతూ.. తల్పం చేరింది..
తాను తల్పాన్ని అధిరోహించి.. ఎత్తైన తల దిండ్ల మీద వాలుతూ.. అతనికేసి వోరగా తిరిగి పడుకొని.. కుడి చేత్తో రొమ్ముని ముందుకు సాగిస్తూ.. “రాజా వారు.. రావచ్చు.. ” అంది అరమోడ్పు కన్నుల తో..  
విక్రముడు ఆమె శృంగార హేలను చూస్తూ మరింత సంతోషం గా.. పక్క లోకి చేరాడు..
ఆమెను వెల్లకిలా సర్దుతూ ఆమె ఎత్తి చూపిన స్థనాన్ని రెండు చేతులా అందుకొని.. నోరు తెరిచి.. చను మూతిని.. దోపుకున్నాడు..
అమ్మా.. ఆహ్.. మ్మ్.. ” సులోచనాదేవి పులకింతల తో కళ్ళు మూసుకుంటూ.. కొడుకు తలని రొమ్ము కి అదిమేసుకుంది..
విక్రముడు.. పెదాల తో చన్ను మూతిని బిగించి నాలిక చాచి.. నోటిలో బిర్రు గా అల్లాడే ఆమె లావాటి.. పొడుగైన ముచ్చికను.. అదిలించాడు..
హా.. మ్మ్.. హు.. హుం.. ” అని నోటి పెదాల్ని బిగించి.. మూల్గుతూ కొడుకు తల నిమిరింది..
“చీకు..” రొమ్ముని మరింత నోటిలోకి తోసింది..
విక్రముడు చను మూతిని అదిమి పట్టు పీలుస్తూ చీక సాగాడు..
వెచ్చటి.. పాల ధారలు అతని అంగిటిలోకి జర్రున చిమ్మాయి..
ఆ తియ్యటి ద్రావకముని గుటకలు వేస్తూ మరింత చీకాడు..
ఆమె పరిసరాలు..పరిస్థితి మరిచిపోతూ.. విక్రముడు తలను భద్రం గా తన రొమ్ము కి అదిమేసుకుంటూ.. “చీకరా.. కన్నా.. హాయి గా వుంది.. శ్.. యెంతకావాలన్నా చేపుతారా ..బంగారం.. నా కుండల్ని.. ఖాళీ గా చీపుకో .. పసివాడు పోయాక.. ఈ పొదుగుల్ని ఎలా ఖాళీ చేసుకోవాలిరా.. దేముడా అని తికమక పడే నాకు నువ్వు దేముడిలా దొరికావురా.. కడుపారా చీపుకో.. నా బంగారు కొండా..” అని పరవశం గా.. బాయి చేప.. సాగింది.. నరాలన్నీ సళ్ళిచ్చి తియ్యగా మూల్గుతుంటే..
 
 
ఎప్పుడూ గంభీరంగా వుండే తల్లి అలా మనసు విప్పి కసి గా మాట్లాడుతూంటే విక్రముడి కి కొంచం ఆశ్చర్యం అనిపించినా.. యెనలేని ఆనందాన్ని కూడా కల్గించింది..
కట్టి విప్పబడ్డ.. లేగదూడ తల్లావు పొదుగుని ఏగ  కుడిచినట్లు.. తల్లి రొమ్ముని మెత్త గా యెగ కుమ్ముతూ .. బాయి కుడవ సాగాడు..
సులోచనాదేవి కట్టుబాట్లను గాలి కి వదిలేస్తూ.. కొడుకు ని మీదికి మీదికి సర్దుకుంటూ.. పాలను చేపింది..
పదినిముషాల బాటు కుడి రొమ్ముని పూర్తిగా కుడిచేసాక.. ఆమె తన రెండో రొమ్ముని నోటా దోపుతూ.. “ఇదీ తాగరా .. ” అంటూ ఆదమరచి.. కుడిపింది..
విక్రముడు అమితానందం తో రెండు రొమ్ములూ ఖాళీ చేసాడు.. ..
రాణీ వెనక్కి సర్దుకుంటూ చోటు యివ్వగా విక్రముడు ఆమె పక్కలో సావధానం గా వెల్లకిలా పరుండి పోయాడు.. తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకుంటూ..
సులోచనాదేవి.. కొడుకుని దగ్గిరగా పొదువుకుంది..
“కడుపు నిండిందా.. రాజా గారికి..?” చిలిపిగా అడిగింది.. ఓ చేత్తో అతని పొట్టను నీవుతూ..
అమ్మా.. నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి మరి.. ” అన్నాడు విక్రముడు మెత్తగా ముఖాన్ని తల్లి పాలిండ్ల కి అదిమి రుద్దుతూ..
రాజు తలచుకొంటే.. నేను కాదనగలనా.. కబురు చెయ్యండి చాలు.. మీ పక్కలో వాలుతాను.. ” అంది ప్రియం గా లావులతో కొడుకు ముఖాన్ని అముకుతూ.. పరవశంగా..
రాజా మాతగా మీరు మా మందిరంలోని ఉండిపోవచ్చు కదా.. ?” అన్నాడు..
తమరి ఆజ్ఞ..” అంది వినయం చూపుతూ.. నవ్వుతూనే..
రాజా వారి ఆకలి తీరిందనుకొంటాను.. అనుమతి యిస్తే నేను వెళ్ళొస్తాను.. తమరు తిరిగి కావాలంటే.. వస్తా.. ” అంది రాజమాత.. మెల్లగా లేచి తల్పం దిగేందుకు తయ్యారవుతూ ..
ఆమె పాలిండ్లు, పాలన్నీ విక్రముడికి చెపేసినా ఇంకా నిండు బంతుల్లా.. ఆడాయి విక్రముడికి.. నోరూ రిస్తూ.  
ఆమె ఓర  కంట కొడుకు ఆబ చూపులు కనిపెట్టినా .. తన స్తనాలు ఆ చూపుల వేడికి తిరిగి పురెక్కి పోసాగినా.. తను వెంటనే విక్రముడికి లోనైపోతే.. చులకనైపోగలనని అనుకుంటూ.. మనస్సును బిగ పట్టుకుంది..
ఏంటా చూపులు.. పోకిరోడా..?!’ అన్నట్లు ఓ చిరునవ్వు చూపు కొడుకుకి వేస్తూ.. తాను తల్పం దిగి పోయి.. వస్త్రాలను.. ధరించ సాగింది..
 
తల్లి తన అందాల ప్రదర్శన తో తనని రెచ్చగొడుతోందా.. అన్న భావన కలుగుతున్నా విక్రముడు.. తొందర పడ దలచుకోలేదు..
తమ శృంగార హేల మెల్ల మెల్లగా సాగితేనే.. రసవత్తరం గా వుంటుందని అనుకొంటూ.. తల్లిని మరి బలవంతం చేయకుండా వెళ్లనిచ్చాడు..
మందిరం చేరిన సులోచనా దేవి మనస్సు.. గందర గోళంగా వుంది..
ఆమె అంతరాత్మ.. లో బలహీనమై నోరు నొక్కేసుకున్న విచక్షణా  జ్ఞానం.. మరొక్క సారి.. తలెత్తుతూ.. ఆమెను ఆవరించిన శారీరిక కామ వాంచ్ఛల మైకాన్ని వెనక్కి తోసేసేందుకు ప్రయత్నించ సాగింది..
దానినించే ఆమె లో గందరగోళం ఎక్కువ గా వుంది..
కొడుకు కొద్ది క్షణాల క్రితమే తన స్థనాలని కుడుస్తూ ఇచ్చిన సుఖం ఆమె మరువ లేకుండా వుంది..
తను నోటి నిండా రొమ్ముని కరిచి పట్టి.. పెదాలు దవడ తో సుతి మెత్త గా.. కండరాన్ని.. వత్తుతూ.. నాలిక చాచి.. ఉబికిన ముచ్చికను మెలేసి లాగుతూ.. పాల నాళాలలోంచి వెచ్చటి పాల ధారను గుంజుతోంటే.. చమ్మ గా నరాలన్నీ మూల్గటమే కాక.. తొడల మధ్య కూడా పులకింతలు రేగటం.. అలనాడు.. తన భర్త తన మీద ఎగబడి.. పాలిండ్లు కుడుస్తూ అదిరే పూకు కండరాలను కుళ్ళ బొడిచి అందించిన సుఖాలను గుర్తుకు తెస్తూ మళ్ళీ ఆ రకమైన ఆనందాలకై అర్రులు జాచేలా చేసింది .. ఆమె ఆడతనంని ..
కొడుకు కనక తనని వదలకుండా.. మభ్య పెట్టి మళ్ళీ చెలరేగి వుంటే తనే అన్నింటినీ పరిచి అందించేసి.. మరుగున పడిన భర్త తో కామ హేలి సుఖాలను.. జుర్రుకొని వుండేదేమో ..
అనూహ్యం గా.. విక్రముడు తన మీద పడలేదు..
తానూ తన హోదా అభిమానం ఇంకా అడ్డు వస్తూండగా.. అతడ్ని నోరు తెరిచి అడగలేక పోయింది వెంటనే .. తనని.. దున్నేయమని..
కొంచం వేచి చూడాలని.. విక్రముడే తనంత తానే శృంగార కేళికి వురికి  రావాలని.. అప్పుడు  తను కొంచం బెట్టు చేయటం.. తిరస్కారం చూపటం చేయటం జరిగితే మరింత రెచ్చిపోయి.. తనని ఆక్రమించేసు కొని.. వావ్.. తలచుకుంటేనే పుష్పం నిండా జలాలు ఊర సాగాయి రాణీ సులోచనాదేవికి..
అవును.. తను విక్రముడికి రాణీ.. తామిద్దరే ఉండేటప్పుడు.. రాజమాత.. సర్వజనాల ముందు..
ఈ రెండు పాత్రలలోనూ తనకు దొరికే సుఖాలను తలచుకుంటూ.. కొడుకు.. తనకి  మళ్ళీ యెప్పుడు కబురంపుతాడా అని ఎదురు చూడ సాగింది  ఆమె ఎదురు చూపులు తొందరగానే ముగిసి పోయాయి..
మధ్యాహ్నం.. భోజనం  చేసి నడుం వాల్చిన సులోచనా దేవి విక్రముడి దాసి రాక తో లేచి కూర్చుంది..
ఆమె ఏమీ చెప్పక ముందే.. “వస్తున్నానని.. చెప్పు..రాజు గారితో..”  అనేసింది.. ఆశల తో వుప్పొంగే.. మనసుని అదుపులో పెట్టుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తూ.. ముఖంలో గంభీరత చూపిస్తూ..
తను విక్రముడు ముందు ఎంత బెట్టు.. చెయ్యాలి.. ఎంత అసమ్మతిని ప్రదర్శించాలి.. ఎలా అతనికి ఆవేశం పెంచి.. తన ని చమ్మగా దెంగేలా చెయ్యాలో.. మనసులోనే తీర్మానించుకుంటూ.. రాజు గారి మందిరం వైపు వెళ్ళింది..
ముఖాన్ని గంభీరంగా పెట్టుకొని.. మందిరంలోకి ప్రవేశించిన సులోచనాదేవి, విక్రముడు.. తూలికా తల్పం మీద అర్ధనగ్నం గా.. అతి తక్కువ బట్టల తో.. విలాసం గా కూర్చుని వున్నది చూసి తాను ఎదురు చూసే క్షణాలు దగ్గిరే  వున్నాయని మనసు యెగిరి పడుతోంటే.. ఆ ఆవేశాన్ని బయటకు పడనీయకుండా.. ముఖం ని మరింత గంభీరం గా చేసుకుంది..
మందిరంలోకి ఆమె ప్రవేశించగానే.. ఆమె వెనకే.. తలుపులు మూయబడటం ఆమెకి తెలుస్తున్నా.. గాభరా పడ లేదు..

“రాజామాత గారు.. తలుపు గడియ పెట్టి దగ్గిరకు వస్తే.. బావుంటుంది.. “అన్నాడు విక్రముడు..
ఆమె తలుపు గొళ్ళెం వేసి కొడుకు వైపు తిరిగి.. “విక్రమా.. నేనెంత ఆలోచించినా మన ఈ క్రొత్త సంబంధం .. అసహజం గా అనిపిస్తోంది.. మానేద్దాం.. నాయనా.. ” అంది మనసులోని ఆశ వేరే గా ఉన్నప్పటికీ.. అతని స్పందన చూడాలని..
విక్రముడు తల్పం దిగి ఆమె వైపు మెల్లగా వస్తూ..”ఎందుకలా అంటున్నారు..మీరు నాకు తల్లి కాదా.. నేను.. మీకు.. కొడుకునే కదా..మీ బాయి తాగే హక్కు నాకు లేదా..దీనిలో అసహజం ఏమిటో.. నాకైతే తెలియటం లేదు..అమ్మా.. “అంటూ ఆమెను సమీపించి రెండు చేతులు ఆమె భుజం పైన వేసి.. మెత్త గా వత్తాడు..
ఆ స్పర్శకి ఆమె మనసులో పరుగులెడుతున్న కామ కాంక్షలు పై చేయి అవుతుంటే.. వొళ్ళు సన్నగా వణికింది..
ఆమె తమాయించుకోంది.. “అలా కాదు.. పుత్రా.. నువ్విప్పుడు.. పెరిగి పెళ్లీడుకొచ్చిన మొగాడివి.. ఇలాంటి కోర్కెలుంటే.. అవి పెళ్లిచేసుకొని.. పెళ్ళాం  తీర్చుకో వచ్చు కానీ.. ముసలి తల్లిని నన్ను..” సన్న గా నసిగింది..
అలా అయితే.. మీ భావన లో మొగుడు పెళ్ళాం బాయిని కుడవడం సమంజసం కదా..? అప్పుడైతే.. నా ఆకాంక్ష మరింత సమంజసమే  మరి.. మీరు నాకు అమ్మ మాత్రమే కాదు.. ఇంతకు ముందే.. చెప్పానుగా .. మిమ్మల్ని నా రాణి గా చూసుకో బోతున్నానని.. అలా.. మీరు నాకు పెళ్ళామే కదా.. అప్పుడు మీ పాలు నేను మీకు  మొగుడు గా  చీప వచ్చును ..అందువలన ఇలాంటి సంకోచాలను మీ మనసులో వుంచుకో రాదని నా అభిప్రాయం..”

విక్రముడు ఇంకా తనని తనకు పెళ్ళాంగానే ఆశిస్తున్నాడని ఖరారు అవుతుంటే ఆమెలో ఒక వింత పుల కింత.. తన పెళ్ళై, తొలి రాత్రి రాజు ఎదురైనప్పటి భావన.. పులకింత మాదిరిది.. కలిగింది..
అయితే ఆమె తన పరవశత్వం.. బయట పడనివ్వ లేదు..
మెల్లగా కొడుకు చేతుల నుండి వెనక్కి జరుగుతూ.. “మీరనే సంబంధం బహిరంగం చేయలేము కదా.. ఆ సంకటం తో మీరు ఆశిస్తున్నట్లు మీతో కాపురం చేయటం అంత రక్తి యుతం గా ఉండదు అను కుంటాను …. ” నసిగింది సులోచనాదేవి..
“మీ మనస్సులో అలాంటి ఆతంకం పెట్టుకోరాదని మా ఆశ, ఆదేశం.. ముందే చెప్పినట్లు.. మనం ఎలాంటి భయం లేకుండా ఈ మందిరంలో చరించ వచ్చు.. మీరూ అలంటి  నిర్బంధనా భావం తో వుండాలని.. మా ఆదేశం గా గ్రహించండి.. ” అంటూ తల్లిని రెండు చేతుల పట్టి దగ్గిర గా లాక్కున్నాడు..
అతని తొలిచే చూపులని ఎదుర్కోలేక ఆమె తల దించుకోండి..
అప్పుడామె కంట పడింది విక్రముడు మొలలో బిగుస్తూ ఎత్తుగా తన్నుకొస్తున్న మగతనం
ఒక్క నిముషం ఆమె గొంతు తడి ఆరిపోయినట్లయింది..
ఆమెలో అణిగి మణిగి వున్న కామ వాంచ్చ పెల్లుబికి పోసాగింది..
విక్రముడు తల్లి భుజాలను రెండు చేతులా అదుముతూ ఆమెను తన మొల ముందు మోకరిల్లి జేశాడు.. “చూడండి.. మీరు నన్నెలా ఊరించి..వుబ్బపెట్టారో .. దాన్ని సమాధానపరచటం కోసమే మిమ్మల్ని రప్పించి వలసి వచ్చింది.. ” అంటూ ఆమె తలని తన మొల దగ్గిరకు జరప సాగాడు..
ఆమె కొంచం బెట్టు జేయాలని.. “తప్పు విక్రమా.. ఇది చాలా తప్పు.. తల్లి తో ఇలా…” అంటున్న ఆమె ముఖాన్ని రెండు చేతులా మొలలోకి అదిమేసుకుంటూ..” ఉష్హ్.. మీరు నా రాణీ అని చాలా సార్లు చెప్పాను.. రాజు గా మరో సారి ఆదేశిస్తున్నాను.. వూ..” అంటూ ఆమె ముఖం మీద తన ఉబ్బరాన్ని రుద్ద సాగాడు..

ఆమె ఊపిరాడక ఉక్కిరి బిక్కిరి అవసాగింది.. కానీ ఆమె చేతులు విక్రముడి ని నిరోధించే ప్రయత్నాలు గానీ తప్పించుకొని ఎడం గా జరిగిపోయే ఉద్దేశ్యాలు గానీ ప్రకటించ లేదు..
తాకండి..రాణీ.. మీరే ఈ బలుపుకు కారణం.. దాన్ని శాంతిప జేయాల్సిన బాధ్యత మీదే మరి.. వూ..” అంటూ తల్లి చేతినొకదాన్ని.. తన మొడ్డ కి తాకించాడు..
సులోచనాదేవి కొయ్యబారిపోయింది..
ఆమెకి తన దివంగత భర్త తనని పురికొల్పుతున్న భావన బలమై పోతూంటే.. అప్రయత్నంగానే.. ఆ ఉబ్బరాన్ని అరచేతి నిండా పట్టి అదిమింది..
హూ..మ్మ్.. బాగుంది.. మీకు తెల్సు.. చెయ్యండి.. అడ్డు వస్త్రాన్ని విప్పేయండి.. వూ.. ” మూలిగాడు.. విక్రముడు.. మొలని తల్లి ముఖంకేసి మరింత జరుపుతూ.. 
సులోచనా దేవి లో నిగ్రహం సడలిపోతోంది..
ఆమె ఎంత నిరాశక్తి చూపించాలనుకొన్నా.. ఆమె చేతులు ఆమె మెదడు మాటలను లెక్క చేయనట్లు కదులుతూ అతని లంగోటీ ముడిని  విప్పేసింది..
అతడి బారాటి మొడ్డ రోకలి బండ లా బిర్ర బిగిసి.. చెంగున ముందుకు ఉరికింది ఆమె ముఖానికి గట్టిగా తాకుతూ..
ఆ ఏపైన మొగతనాన్ని.. మెల్ల గా చేతిలో ముడిచింది.. లావాటి మొడ్డ పండు.. బలమైన ఆ కాండం ని పత్తి కాయల్లా విచ్చుకున్న కళ్ళ తో చూస్తూ..
విక్రముడు తల్లి కళ్ళలో పొంగే కామాతురుత చూస్తూ పొంగి పోయాడు..
” నాన్నగారిది లా ఉందా..వూ..?” అడిగాడు మొడ్డను ఆమె కళ్ళకెదురు గా ఆడిస్తూ..
వూ.. నీదే.. చాలా పెద్దదిరా.. ” అందామె.. నిద్రలో ఉన్నట్లు కళ్ళు అరమూతలు కాగా..
ఆమె మాటలకి విక్రముడికి గర్వం పెల్లుబక గా.. మొడ్డ మరో అంగుళం మేరకు సాగింది..
ముద్దెట్టుకో  మరి..” అన్నాడు.. దాన్ని ఆమె వణికే పెదాల కి దగ్గిరగా చేస్తూ..
ఆమె అతడ్ని మరింత ఉడికించాలనుకోంది ..
“నేనా..?” అని పెదాలను బిగించింది కవ్వింపు గా పైకి నిరాశక్తిని ప్రకటిస్తూ..
“ఔను.. మీరే.. రాజుగారు అడిగితే మీరిలాగే.. అని అవిధేయత చూపారా..?” దబాయింపు గా అడిగాడు..
“అలా కాదు విక్రమా ఆయన నా భర్త.. ఆయన్ని తృప్తి పెట్టటం నా ధర్మం పెళ్ళాం గా.. ఆయన ఎప్పుడు అడిగినా ఏదీ కాదన లేదురా.. నువ్వు నా కొడుకువే.. అందుకే నా తాత్సారం .. ”
మీకు నేను మొగుడిని కూడా.. ” అంటూ మొడ్డ పండుని ఆమె పెదాలకి ఆనించి రుద్దాడు..
ఆమె మరి నిగ్రహించుకోలేక పోయింది.. నోరు తెరిచి మొడ్డని దూరనిచ్చింది..

ఆమె చేతులు అతని పిర్రలను చుట్టగా అతను ఆమెకి అనువుగా మొలను ముందుకు తోసి.. “చీకు..రాణీ .. మా నాన్న గారిది కుడిచినట్లు.. కుడు.. పాయసాల్ని పీల్చేయ్.. హూ.. ” అని ఆమె తలని రెండు చేతులా స్థిరం గా పట్టి మొడ్డను ఆమె నోటిలోకి.. బయటకు.. ఆడిస్తూ..
వెంటనే.. అతనికి తోచింది..
తన రసాలను మొట్టమొదటి సారి.. ఆమె పూకులో నింపాలి.. నోటి లో కాదు..
ఆమె పూకు లో తన రసాలను నింపి ఆమెకు కడుపు చేసి తన వారసుడిని కనిపించాలి ..
అలా ఆమె తన కడుపు లో తన బిడ్డను పెంచే సమయం లో.. తాను మొడ్డ పాయాసాలను ఆమె కడుపు నిండా నింపటం ఉచితం.. అనుకొన్నాడు.
మెల్ల గా తన బలిసిన మొడ్డను ఆమె బిగించి ఉంచిన అడ్డు పెదాల మధ్యనుంచి బయటకు  తీసాడు..
అది “తప్ ” మనే శబ్దం తో.. బయటకు వచ్చింది..
అంతవరకూ వచ్చి కొడుకు అలా ఎందుకు చేసాడో అని ఆశ్చర్య పోయే రాణీ.. తలెత్తి అతడిని అయో మయం గా చూసింది..
విక్రముడు.. తల్లి భుజాలను మృదువుగా పట్టి.. ఆమెను పైకి లేపాడు..
ఆమె ఎంత అణుచుకుందామనుకొన్నా… ఎంత దాచుకుందామనుకొన్నా.. ఆమెలో వుప్పొంగే కామో ద్వేగం .. ఆమె వంటిని ఆవరించగా.. ఆమె బుగ్గలు ఉబికి ఎర్రబారటం.. పెదాలు పనస తొనల్లా.. వూరి వణకటం.. ఆమె వక్షోజాలు బరువుగా వూగటం .. విక్రముడికి గోచర మవసాగింది ..
తల్లి లోని ఆ ఆవేశాన్ని పరికించి అతనికి మనస్సు సంతోషం తో గంతులు వేసింది..
ఆమె నిండు పాలిండ్లు..ఉద్రేకం తో  పొటమరించి ఉబికిన ముచ్చికల నుంచి.. స్తన్యపు బొట్లను చిమ్మటం.. ఆ పాలబిందువులు.. ఆమె చను కట్టు వస్త్రానికి పైకి తడిగా తెలియటం .. అతనికి మహదానందం కల్గించింది..
ఆమె కాళ్ళ లోకి మోహకంగా చూడ సాగాడు..
ఆ చూపులు ఆమెను మరింత కామోద్రుక్తురాల్ని.. చేస్తూంటే.. వంట్లో రేగే పులకింతలు అణుచుకుంటూ.. కొడుకు మెల్లగా తన వుడుపులను వలుస్తూంటే .. మంత్ర ముగ్ధలా కళ్ళు బరువుగా క్రిందికి వాలుతుంటే.. నిలబడి పోయింది.. వారించలేని స్థితి లో ..
ఆమె వుప్పొంగే రొమ్ముల మీదినించి చను కట్టు వస్త్రం ఊడిపోగా.. విక్రముడు.. ఒక చేత్తో.. ఆమె కుడి స్థనాన్ని కుదురు కింద తన అరచేయి చేర్చి, ఆ బరువైన పొదుగుని పైకి.. లేపుతూ.. తలనొంచి.. పొడుచుకొచ్చే చన్మొనను నాలిక తో తచ్చాడి.. నోరు తెరిచి.. పాలతో ఉబ్బిన ఆ చనుమూతిని నోటిలోకి.. లాక్కుని.. పెదాలు బిగించి పట్టి అదుముతూ ఎగ బీలుస్తూ చీకాడు..

అమ్మ్మ్..మమ్మా ..హా.. విక్రమా.. ఊహ్హ్హ్.. సహ్హ్హ్హ్.. ” అని మెలికలు తిరుగుతూనే.. అతడి తల వెనక చేయి వేసి.. ముఖాన్ని రొమ్ము మీదికి అదిమేసుకుంటూ రొమ్ముని నోటి నిండా తోస్తూ వక్షాన్ని ముందు కు జరిపింది..
ఆమె రొమ్ము ఎగ చిమ్మే వెచ్చటి పాల ధరలు అతని అంగిలిలో పులకింతలు రేపుతుంటే.. అతను తన రెండో చేతిని ఆమె వీపు చుట్టూ వేస్తూ ఆమె వక్షాన్ని మరింత ముందుకు లాక్కుంటూ రొమ్ముని పట్టినంత నోటినిండా కూరుకుని పాలు చీక సాగాడు..
సులోచనా దేవి నరాలు మెలిబడుతూ వొళ్ళంతా హాయి గా మూల్గ  సాగింది..
విక్రముడి స్తన్య పానం, ఆమెలో కొడుకు తన పాలు తాగుతుంటే వుండే అనుపమాన సుఖం కన్నా.. వాటమైన మగడు.. సంభోగానికి ముందు పురెక్కిస్తూ బాయి తాగుతుంటే వుండే అపరిమిత సుఖం విజృంభిస్తూ శరీరం నలుమూలలా పాక సాగింది..
ఆమె నిద్రాణమైన అంతరాత్మ కొంచం కళ్ళు తెరిచి ఆమెను అదిలించింది..
‘ఆ మగాడు మొగుడు కాదు.. కొడుకు.. అతనిని సంభోగించటం నీతి విరుద్ధం..’ అని హెచ్చరించింది.. తన బలహీన స్వరం లో..
ఆమె ఆకలిగొన్న ఆడతనం ఆ హెచ్చరికను.. త్రోసిపుచ్చేచేందుకు తయ్యారవుతూ మళ్ళీ.. కొడుకుకి సులభం గా తన ఆడతనాలను అందిస్తే తన హోదా చిన్నబోవటమే కాక శృంగార హేల లో రక్తి తక్కువ వుతుందన్నది గుర్తుకు రాగా.. కొంచం నిరాశక్తి.. విషాదం ముఖం లోకి తెచ్చుకుంటూ.. మెల్లగా విక్రముడ్ని .. విడిపించుకోంది.
“మీకు ఇంత తొందరగా నా అవసరం వస్తుందనుకో లేదు..” అంది ముఖం కొంచం గంభీరం గా చేసుకొని..
విక్రముడు నవ్వతూ మళ్ళీ చేతిని ఆమె నడుం చుట్టూ వేసి.. “రాణీ గారు నా అవసరం పూర్తి గా తీర్చ కుండానే వెళ్లారు మరి.. ” అన్నాడు.. ఆమె బుగ్గ మీద సున్నితంగా తన పెదాలతో రాస్తూ..
సులోచనా దేవి వంట్లో కామాగ్ని మరింత రగులుతోంటే.. పళ్ళ బిగువున నిగ్రహించుకుంటూ.. “రెండు పొదుగుల్నీ పూర్తిగా చేపిన తదుపరే, మీరు త్రేనిచ్చాక వెళ్లాను ..నేను …” అందామె అతని గుచ్చేస్తున్న కళ్ళలోని కామాతురతను.. తన కళ్ళ నిండు గా నింపుకొంటూ..
ఆమె అతనేంచేసినా ప్రతిఘటించగల మానసిక స్థితి లో లేదు..
అది ఆమెకీ తెల్సు.. అతనూ గ్రహించాడు..

విక్రముడు ఆమెను మెల్ల గా తల్పం వైపు నడిపిస్తూ ఒకటొకటిగా ఆమె వుడుపులను విప్పి నేల పాల్చే శాడు…
“రాజు గారి ఆకలి అంతటితో తీరదని.. రాణీ వారికి తెలియదని అనుకునేంత పసివాడుకాడీ విక్రముడు రాణీ..” అంటూ ఆమెను  పూర్తి నగ్నంగా తల్పం  మీదికి చేర్చాడు..
ఆమె మెల్లగా తన ఎడం కాలుని మడిచి తల్పం మీదానిస్తూ రెండో కాలు బారుగా నేలను తాకుతుంటే తల తిప్పి తన వెనకున్న కొడుకుని.. అరమోడ్పు కన్నులతో చూసింది.. చాలా.. ఇంకేంటి..?’అన్నట్లు..
ఆమెను అలా చూస్తూంటే విక్రముడి మొడ్డ మరింత బిగిసింది.. అతనికి కొంచం నొప్పిగా అనిపించగా..
ఆదో తియ్యటి నొప్పి..
ఆమె గుండ్రటి పిరుదులు.. మెత్తటి తలగడల లా వెనక్కి తన్నుకు రావటం.. మడచబడిన ఎడం తొడ.. బారుగా వున్నా కుడి తొడ కొంచం ఎడంగా తెరువబడి.. ఆమె ఆడతనపు లావాటి పెదాలు.. ఆమె భగ  ప్రదేశం లో వున్న జుత్తు మధ్య నుంచి బయటకు పొడుచుకుని వస్తూ అతని కళ్ళలో పడుతూంటే.. ఆ పనస తొనల్ని చప్పరించేయాలని అతనికి నోరూర సాగింది..
రాజా మాత కొడుకు చూపులెక్కడ తచ్చాడుతున్నాయో.. గమనించక పోలేదు..
అతని మనస్సు లో ఉరకలు వేసే ఆలోచనలు ఏమిటో ఆమె ఊహించే సరికి ఆమె ఆడతనం లో చెమ్మ వూరసాగింది..
ఆ చెమ్మ ఆమె నిలువు పెదాల మీదికి పాకేందుకు ఆట్టే సమయం పట్ట లేదు..
ఆమె తడిసిన పూ పెదాలు మెరుస్తూ విక్రముడ్ని.. వివశుడ్ని చేయ సాగాయి..
విక్రముడు మెల్లగా ఆ తల్పాన్ని చేరి ఆమె పక్కనే తల్పం అంచులో కూర్చుని…
ఎడం చేత్తో ఆమె వీపుని నీవుతూ.. ఆ చేతిని ఆమె పిరుదుల మీదుగా క్రిందికి జారుస్తూ చూపుడు మధ్య వేళ్ళను జాచి జోడించి.. రసాలతో పిచ ..పిచ లాడే ఆమె నిలువు పెదాల మీద చేరుస్తూ మెత్తగా వత్త సాగాడు..
రాణి ఆ స్పర్శకి ఉలిక్కి పడుతూ.. దాని నుంచి వంట్లో మెరుపులు మెరిసినట్లౌతుంటే.. “హ్మ్మ్.. హూ.. స్హ్హ్హ్.. ” అని మూల్గుతూ తలను కొంచం పైకి లేపుతూ వీపుని నిక్కదీసింది..
ఆమె పాలిండ్లు.. నిండావు పొదుగుల్లా భారంగా ఆడాయి.. నిడుపాటి ముచ్చికలతో..
విక్రముడు.. తన రెండొవ అరా చేయి ఆమె పాలిండ్ల క్రిందకి జరిపి కుడి స్తనాగ్రాన్ని మెత్తగా పిసికి.. పిండాడు.. ముని వేళ్ళు.. మడుస్తూ..
రాణీ సులోచనా దేవి కొడుకు.. చేష్టలకు తబ్బిబ్బు అవుతూ అలానే తల్పం మీద ముందుకు జారి వాలిపోయి.. తెప్పరిల్లి.. వెల్లకిలా తిరిగి పడుకొని ఉండిపోయింది..

విక్రముడూ మెల్లగా తల్పం మీద నుంచి దిగి ఆమె ను ఎగా దిగా చూడ సాగాడు..
ఆమె లావాటి ఎత్తైన పిరుదులు తల్పం అంచులో.. పొడవాటి రెండు కాళ్ళు.. నేలమీదికి జారి ఉండగా ఆమె భగ మండల ప్రదేశం పరుచుకొని కనపడుతూ విక్రముడిని.. ఉసిగొల్ప  సాగింది..
కొంచం ఉబ్బెత్తుగా.. బోర్లించిన మూకుడిలా విశాలంగా పరచుకొని వున్న ఆ భగ మండలం దిట్టం గా పచ్చ గా మెరుస్తున్నా.. ఆమె ఆడతనము రాగి ..నలుపు రంగుల సమ్మిళిత రంగులో.. వున్న జుత్తు పచ్చిక బైలు లా ఆమె ఆడతానపు పెదాలను.. చూచాయి గా దాచేస్తూ మన్మోహకం గా వుంది..
ఆమె లావాటి బాయలు.. పాల భారం వలన కావచ్చు..కొంచంగా ఆమె ఎదమీద కుదించుకొని. పక్కలకు..పరచుకొని వున్నా.. లావాటి..పొడవాటి ముచ్చికలు.. నిటారుగా పొడుచుకొస్తూ వెడల్పాటి.. నున్నని..నల్లటి.. చనుమూతుల్లో ఠీవిగా.. కవ్విస్తున్నాయి..
విక్రముడు  తల్లి.. అందాలను కళ్ళతోనే తాగేస్తూంటే.. అతడి మొడ్డ తన గట్టిదనాన్ని.. నిరూపిస్తూ.. యెగిరెగిరి పడసాగింది..
దాన్ని సులోచనాదేవి.. అరమోడ్పు కళ్ళతో చూస్తోంది..
విక్రముడు ఆమెను అలా చూస్తూనే.. మెల్లగా నెల మీద మోకాళ్ళ మీద మోకరిల్లాడు.. ఆమె కొంచం గా విడదీసిన తొడల మధ్య గా..
కొడుకు ఏం చేయ బోతున్నాడా అని ఆసక్తి తో.. రాణీ సులోచనా దేవి.. తన మోచేతులు పడక మీద మోటించి కొంచం పైకి తలను వంటిని లేపి చూడ సాగింది.. విక్రముడు ముఖం ఆమె అర తెరిచిన తొడల మధ్య గా రసాల తో తడిసి ఉబ్బి వున్న యోని పెదాల కు ఎదురు గా అతి చేరువ గా వుంది..
విక్రముడు తల్లి తొడలను రెండు చేతులా నీవుతూ వాటిని మరింత విప్పారించి.. వేళ్ళ తో రసాల తో తడిసి వోడుతున్న ఆ యోని జుత్తుని వేరు గా చేస్తూ.. ఆ అందమైన విచ్చిన పుష్ప సౌందర్యాన్ని కళ్ళ తో గ్రోలుతూ.. అక్కడి నుండి విరజిమ్మే మదపు వాసనని ఆస్వాదిస్తూ.. ముఖాన్ని ఆమె యోని కి దగ్గిర గా జరిపాడు..
అతని వేడి శ్వాస తన ఆడతనపు రెమ్మల కి తాకుతుంటే.. రాణీ సులోచనాదేవి కి  ఇహలోకపు జ్ఞానం మరుగు పడుతూ.. యేవో సుఖాల లోకంలోకి తేలి పోతున్నట్లు.. వొళ్ళంతా గగుర్పొడవ సాగింది..
ఆ ఆడతనపు పెదిమలు.. తాను ఊహించిన దానికన్నా అందం గా.. మరీ అందం గా.. అవి తనవే కాబోతున్నా యన్న భావన వల్ల  నేమో .. అనిపించ సాగాయి..
ఆ దప్పమైన పెదాలు దట్టం గా వొరుచు కుంటూ.. వాటి వెనుక గా వున్న సుఖాల సొరంగాన్ని.. మూస్తున్నాయా అనిపించింది.. విక్రముడికి..
ఆ భావాని కి అతని లో ఆ లోపలి చిక్కటి ఊటలను జుర్రాలన్న కుతి పెరుగుతూ వుంది..
మెల్లగా తన పొడవాటి వేళ్ళతో ఆ రెమ్మలను.. వేరు చేస్తూ వత్తి పడుతూ.. ఆ రెమ్మల పైగా తొంగి చూస్తున్న.. దానిమ్మ గింజంత ప్రమాణంలో.. రసాల తో తడిసి.. వున్న యోని బొడిపెను కసి తో చూడ సాగాడు..
ఆ బుడిపె ప్రమాణం.. తడిదేరి ఉలిక్కి పడుతున్న స్థితి చూస్తూంటే.. విక్రముడికి తల్లి కూడా వేడి మీదే వుందనిపించింది..
ఆమె వ్యక్త పరిచిన విరక్తి హవాభావాలు.. మారైనా పోయివుండాలి.. లేదా అవి పూర్తి గా తెచ్చిపెట్టుకున్న నటనలై వుండాలి ..అనుకున్నాడు..
ఆ భావన రాగానే.. అతనిలో కోర్కె రెట్టింపు.. ధైర్యం మూడింతలు గా పెరిగింది..

“వద్దు..కుమారా.. ఇంకేం చెయ్యొద్దు.. ఆపేయ్..” అనే తల్లి మాటలను లెక్క చేయకుండా ఆమె తొడలను మరింత విడదీసి అదిమి పట్టి.. నాలిక చాచి ఆమె పొడుచుకొస్తున్న యోని బుడిపెని సున్నితం గా తాకాడు కొన తో..
“అమ్మ..మ్మా.. హా.. హా..” ఆమె అదిరిపడుతూ మొత్తను పైకి ఎగరేసింది..
విక్రముడు ఆమె తొడల మీది తన చేతుల పట్టు చెరగకుండా పట్టి వుంచి  .. తలని సున్నితం గా ఆడిస్తూ .. ఆమె బుడిపెని నాలిక తో రాస్తూ ఆడిస్తూ ఆమె లో కోర్కెను.. పెంచేయ సాగాడు..
ఆమె పొత్తి కడుపు కండరాలు బిర్ర బిగుస్తూ భగ మందిరం.. అదిరి అదిరి పడటం.. ఆమె తన చేతలు తల్పం మీద పరుపుని బిగబట్టి పిండేస్తూంటే.. తనలో పొంగే కామ తరంగాల కు నిలదొక్కుకునేందుకు.. మెలికలు తిరిగిపోతూ వుండటం .. విక్రముడికి, చూడలేక పోయినా అవగతం అవుతోంది..
ఆమె అలా మెలికలు తిరిగి పోయేది.. లోలోన పొంగే రసాలు విడుదల చేయాలనా ..లేక.. ఆ విడుదలను అరికట్టాలనా .. విక్రముడికి అర్ధం కాలేదు..
తల్లి వుండుండి “వద్దురా.. విక్రమా.. ఆపరా.. వదలరా .. అమ్మ.మ్మా.. ” అని అంటున్నా ఆమె తన మొలని యెత్తెత్తి అనుకూలం గా అందిస్తోందనిపించింది.. విక్రముడికి..
ఆమె యోనిని అలా ఆటాడిస్తూనే అతడు కళ్ళు పైకి ఎత్తి ఆమె కేసి చూసాడు..
ఆమె పాలిండ్లు.. వాటిమీది ముచ్చికల కిరీటాలూ.. పాల వూట తో తడిసి.. యెగిరెగిరి పడటం కన్నుల విందు గా తొచింది ..
ఆమె తొడల మీదనుంచి ఓ అరచేతిని పైకి చాచి..
పాల పొదుగు కుదురుని అంది పుచ్చుకొని.. పిసికాడు కసిగా.. తన నాలిక పోట్లను బుడిపె మీద సాగిస్తూనే..
ఆమె రొమ్ము పాల ధరను ఎగచిమ్మ గా.. అది గాలి లోకి లేచి.. తిరిగి క్రిందకు అతడి చేతి మీద ఆమె స్థనం మీదే పడింది.. చిక్కటి జిగిటి పొర గా కప్పేస్తూ..

ఆమె తొడల తో పెనుగులాడటం నిలిపి వేయడం తో.. విక్రముడు తన రెండో చేతి వేళ్ళను రెండింటిని ఆమె యోని లోకి చొప్పించి.. ఆమె ఊరుతున్న చిక్కటి ద్రవాలను చిలక సాగాడు..
ఆమె యోని కండరాలు ఆ వేళ్ళ చుట్టూ బిగుస్తూ వణకటం అతని కి తెలుస్తోంది..
ఆమె మిగతా వళ్ళు కూడా బిగిసి పోతూ అదిరి పడుతుండటం గమనించిన విక్రముడు ఆమె రసప్రాప్తి కి దగ్గిరౌతోందని.. పసిగట్టాడు..
ఆమె భగప్రదేశాన్ని, యోనిని, వదిలి పైకి లేచాడు..
సులోచనాదేవి.. నిరుత్తరాలిలా చూస్తోంది.. కొడుకుని.. తనని అంత వరకూ తెచ్చి యిప్పుడిలా ఎందుకు నిలిపేశాడా అన్న ప్రశ్నార్థక చూపుల తో..
“రాణిగారికి.. కార్చుకోవాలనిపిస్తోందా..?” చిలిపి గా నవ్వాడు.. ఆమె యోని రసాలతో తడిసిన తన పెదాలను విరుస్తూ కవ్వింపు గా..
“హా.. రాజా.. ఆపొద్దు.. దయ చేసి.. చీకండి..చిలకండి.. నన్ను.. కార్చుకోనివ్వండి.. రాజా.. వూ..” కామ పూరిత ధృక్కుల తో వేడుకొంటూ..
“కానీ మహారాణీ.. మీరొకటి మర్చేపోతున్నారు.. రాజు గారి ఆకలి మొదట్లో తీరాకే.. మీ వంతు వచ్చేది మరి..” అన్నాడు విక్రముడు ఆమెను ఉడికిస్తూ..
“అలాగే.. రండమ్మా.. రెండింటి నిండా వున్నాయి.. కుడుచుకుంటూ.. నన్ను.. గుల్లించి.. ఆ..రండి…” అంటూ .. విక్రముడు అనే ఆకలి తన బాయి తో తీర్చొచ్చనుకుంటూ.. కుడి పొదుగుని స్వయం గా అతని కేసి ఎత్తి చూపుతూ ఆహ్వానించింది..
అయితే విక్రముడికి ఆ క్షణంలో ఆకలి తీర్చ గల్గింది తన యోని మాత్రమేనని ఆమె వెంటనే గ్రహించలేక పోయిందా తల్లి..
విక్రముడు ఆమె కాళ్ళను వంటిని తల్పం పైకి సర్దుతూ తనూ.. శయ్యను అధిరోహించాడు..
కొడుకు ఆబ గా పక్కలోకి చేరి పాల భారం తో ఆడే తన సళ్ళను.. కబళిస్తూ పాలు కుడుస్తాడని తన నరాల కు సుఖం గా శాంతిని చేకూరుస్తాడనుకున్న సులోచనాదేవి ఆశ్చర్యపోయేట్లు.. విక్రముడు ఆమె కాళ్ళను బార జాపించి విప్పదీయిస్తూ.. తాను మోకాళ్ళ మీద ఆ విచ్చుకున్న పంగ మధ్య కు చేరాడు..

విక్రముడు ఆమె పొడవాటి కాళ్ళను రెండు చేతులా పైకి లేపించి.. తన తలకిరు ప్రక్కలా.. భుజాల మీద సర్దుకుంటూ.. చిక్కటి రసపు తీగెల తో తెరుచుకుంటున్న ఆమె యోనిని.. తదేకం గా చూస్తూ.. మొలని ఆమె ఆడతనం వద్ద కు చేర్చసాగాడు..
సులోచనా దేవి కి అప్పుడు అర్ధమైంది.. విక్రముడికి ఏ ఆకలి తీర్చుకోవాలని వుందో..
ఒక పదిహేను నిమిషాల క్రితమైతే తను అతడ్ని వారించి వుండేది ‘వద్దు..విక్రమా.. ఇది తగదు.. మనం తల్లి కొడుకులం రా. ‘ అని అంటూ..
అయితే ఇప్పటి పరిస్థితి వేరే..
పూర్తిగా మారిపోయింది..
ఆమె అంతరాత్మ.. మూగబోయి.. చాలా సేపైంది..
శారీరిక అవసరాలు ఆమె వంటి లో విలయ తాండవాలు చేస్తూంటే.. అతడి బలిసిన పొడుగాటి మొడ్డ.. తన నిండు గా దూరి పోయి చమ్మ గా యోని కండరాలను.. కరిగించేసి.. ప్రోగుబడి వుప్పొంగే రసాల్ని వెదజల్లింపజేయాలని.. ఆమె ఆడ మనస్సు.. మౌనంగానే.. చూపుల మూలకం గా అతడికి తెలియజేసే ప్రయత్నం లో వుంది..
“రాణీవారి కి రాజు గారి చేత.. దెంగించుకొని.. కార్చుకోవాలని..లేదూ..?” చిలిపి గా రెట్టించాడు.. తన మొడ్డ ముందు పండుని.. ఆమె ఉబికి.. ఆత్రం గా అదిరిపడుతున్న యోని పెదాల కు అదిమి..రాస్తూ..
ఆ స్పర్శకే.. ఆమె కళ్ళు మత్తు గా మూసుకు పో సాగాయి..
అర్ధనిమీలిత నేత్రాల తో.. విక్రముడిని చూస్తూ.. “హూ.. కావాలి.. మహా రాజా.. దెంగుకో.. నీ రాణీ..ని .. వూ.. ” పలవరించింది.. రాణీ సులోచనాదేవి..
విక్రముడు మెల్లగా తన మొడ్డ పండుని.. ఆమె పూకు పెదాల్లోకి దూరుస్తూ.. “అమ్మకి.. కొడుకు మొడ్డ  తో దెంగించుకోవాలని.. కుతి గా వుంది కదూ.. ?.. చెప్పమ్మా.. నా మొడ్డ బావుందా..?” రెట్టించాడు ఆమె లో కుతి, కసి పెరిగేలా..
“ఔను.. ఉందిరా .. దోపరా.. నిండా దోపి.. నీ రోకలి బండ తో.. పచ్చడి చెయ్యరా.. బాబూ.. వూ..” ఆమె ఆవేశం గా తలూపుతూ అంది..
విక్రముడు.. తన అంగాన్ని ఆమెలోకి దింపసాగాడు..

ఆమె.. అంత లావూ పొడుగు.. దించుకొన్నికొన్ని ఏళ్లవుతోంది.. పెళ్ళైన కొత్తల్లో, రాజా రవి వర్మ అంగం దీనంత పెద్దదిగా కాక పోయినా ఆమె కన్నె యోని కి నిండు గా దిగుతూ సుఖాలను మరిగించింది..
అయితే రెండు మూడేళ్ళ లో.. విక్రముడు పుట్టుక  నుంచి గానీ.. రాజా వారి అనేక దెంగుళ్ళ నుంచి గానీ.. ఆమె యోని కొంచం విస్తారమైపోయింది..
రాజా వారిది దానికి తగినంత బలవలేదైతే..
అందు వలన ఆమెకి రాజా వారి పోట్లు  తొలిలో వున్నంత బిగువు గా సుఖం గా ఉండక పోయినప్పటికీ.. సర్దుకుంటూ, అందిన సుఖాల తో సరిపెట్టుకుంటూ వచ్చింది రాణీ సులోచనాదేవి, వేరే గత్యంతరం లేక..
కానీ ఇప్పుడు విక్రముడి మేఢ్రము ఆమె కి కావాల్సినంత లావు పొడవు తో.. యోని నిండా దిగి అమిత సుఖాలను రేప సాగింది ఆమె ఆడతనం లో..
నిజం చెప్పాలంటే అతడు దిగుతున్న తొలి క్షణాల్లో ఆమె యోని కండరాలు సాగటం దాన్ని తమ లోపలికి ఇముడ్చుకోవటం లో కొంచం కష్టం కాగా, ఆమె.. సన్నగా.. మూల్గింది..
కానీ మరి కొద్దీ క్షణాలకే, ఆమె ఆడతనం దొరుకుతున్న చమ్మటి పోట్లకు పులకించి పోతూ.. సుఖం,గా మూల్గ సాగాయి..
విక్రముడికి ఆ క్షణం లో తను చాలా కాలం గా కంటున్న కలలు నిజమౌతున్నందుకు.. చాలా సంతోషం
గా అనిపించసాగింది..
ఆ సుఖ క్షణాలను ముగిసి పోకుండా అలాగే కొనసాగాలన్న ఆశ తో అతి మెల్ల గా తల్లిని దెంగ  సాగాడు..
తల్లి కాళ్ళని వెనక్కి మడుస్తూ ఆమె మొలకు తన మొల ఢీ ఇస్తూ.. లోకంటా దింపి తీసి దెంగ సాగాడు..
సులోచనాదేవి దొరుకు తున్న సుఖాని కి ఇహలోకాన్ని మరిచిపోయి.. రెండు చేతులూ కొడుకు పిరుదుల పై వేసి అతడి పోట్ల ను వాటం గా వేయించుకో సాగింది..
విక్రముడు మెల్లగా ముందుకు ఆమె మీదికి వంగి.. బరువు గా యెగిరి పడే ఆమె పాలిండ్లను ఒక చేత్తో పిసక సాగాడు..
పాల ధరలు ఎగచిమ్ముతూంటే.. వీలైనంతగా తలని ఆడిస్తూ ఆ ధారలను నోట పట్టేందుకు ప్రయత్ని స్తున్నాడు..
సులోచనాదేవికి అతడి చేష్టలు చాలా కసిని, కుతిని రేపాయి..
ఆమె దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కడుపు చేయిచుకొన్నదే.. మొగుడితో తన బాయి చీపిస్తూ అతగాడు పెట్రేగిపోయి.. చమ్మ గా ఆడతనాన్ని అదర దెంగాలన్న ఆశతోనే..
అయితే రాజా రవి వర్మ యుద్ధం లో మరణించటం ఆమెకి ఈ కోరికను తీరని కోరికగా మిగిల్చేస్తుందను కుంది..తాను..
ఇప్పుడు కొడుకే మొగుడు గా మారి, తన కోర్కె తీర్చేందుకు వున్నాడనుకోగానే ఆమె లో యెనలేని సంతోషం కలుగుతూంటే  పాలిండ్ల లో పాలూ.. యోని లో రసాలు విపరీతం గా ఊర సాగాయి..

కొడుకు తలను ప్రియంగా నిమిరింది..
తన యోని దిమ్మను ఎదురు మోదుతూ .. అతడిలో కసిని పెంచింది..
ఆమె అలా చేయగానే ఆమెకు పోటు మరింత ఘాటు గా కావాలేమో అనిపించి.. విక్రముడు ఆమె స్థనాన్ని పిసకటం ఆపేసి చేతులు శయ్యమీద ఆమె కి రెండు పక్కలా  ఆనించి.. తన పోటు  వూపు పెంచేసాడు..
ఆమె అతడ్ని మరింత రెచ్చగొట్టాలని తన రొమ్ములను తానే పిసుక్కుంటూ పాల ధారాలను అతని ముఖం మీద చిమ్మించ సాగింది..
ఆమె ఆ చర్యకి విక్రముడు.. ఆబ గా నోరు తెరుస్తూ అందినంత పాలను నోట పట్టుతూ గుటకలు వేస్తూనే.. తల్లిని ఆడతనం అడుగంటా అదిమి పెట్టి.. దెంగసాగాడు..
ఆమె ఆవేశంగా అతడికి ఎదురొత్తులు యిస్తూనే ఒక రెండు ఘడియల లో హఠాత్తుగా చేతుల్ని పక్కకు జార్చేసి.. తలను పక్కకు తిప్పేసింది.. తన మొత్తను.. బలంగా పైకెత్తి విక్రముడి మొలకి మోదుతూ.. “హూ..ఆయావ్.. హూ..”అని పెద్దగా మూల్గింది ..
తల్లికి ఐపోవస్తోందని విక్రముడికి అర్దమైయింది..
తన బలువు మొడ్డను ఆమె యోని లోనికంతా బలం గా తోసి అదిమి పట్టి కుదించాడు..
ఆమె వొళ్ళంతా కదిలింది..
పాలిండ్లు బలంగా యెగిరి పడగా.. ఆ పొదుగుల్లోంచి పాల ధారలు  చిమ్ముతూ ఆమె మెడ  మీద చేతి దండాలు మీద చల్లి.. తెల్లటి చిక్కటి పాల బిందువులు మెరుస్తున్నాయి..
విక్రముడికి.. వాటిని చప్పరించాలని నోరూరుతున్నా తమాయించుకుని.. తల్లికి రసాలు  కారాలని మరింత గట్టి గా మొడ్డని గుల్లించాడు..
ఆమె యోని లో..కండరాలు అదురుతూంటే, సులోచనాదేవి తన తొలి రేయి సంభోగ సుఖాన్ని మరుపు కొస్తుందా అన్నట్లున్న రతీ సుఖాన్ని చవి చూస్తూ, పళ్ళు బిగించి, నిస్తేజురాలై తొడలు రెంటినీ కొడుకు పిరుదుల చుట్టూ బిగించేసింది..
తల్లికి అంత తృప్తిని కలిగించ గల్గినందుకు విక్రముడు పొంగిపోతూ తన మొడ్డ చుట్టూ పొర్లుతున్న ఆమె వెచ్చటి రసాల కి పులకిస్తూ అప్పుడే కళ్ళు తెరిచిన ఆమె కళ్ళలోకి చూసాడు..
సులోచనా దేవి కొడుకుని ప్రేమగా కృతజ్ఞతా పూర్వకం గా చూస్తూ, తనింకా కార్చుకోలేదని గ్రహించి.. చేయి చాచి అతని రొమ్ము మీది ముచ్చికలు మీటింది.. వేళ్ళతో నులిమింది..
అదే  సమయం లో రెండో చేయి కూడా చాచి అతని మొడ్డ బంతులను ఆడించింది..
‘చాలా.. కార్చుకో..వూ’ అన్నట్లు కళ్ళాడించిది..

విక్రముడు ఆమె పాలిండ్లను కళ్ళు విప్పార్చి..నిశితంగా చూసాడు.. తన మొడ్డతో ఆమె యోనిలో చిలుకు తూనే..
ఆ బాయల్లోంచి పాలు ధారలు గా ఎగచిమ్మటం.. నిలిచి.. చిక్కటి పాలు ఆమె పొడవైన ముచ్చికల్లోంచి.. మెల్లగా పైకి ఉబుకుతూ పక్కలకి.. ఆ భండారాల మీదికే జారుతున్నాయి..
అమూల్యమైన ఆ స్తన్యం అలా జారిపోతూ.. వృధా కావటం అతని మనస్సుకి నొప్పి అనిపించింది..
ఆమె రొమ్ముల పైనుంచి జారుతున్న ఆ పాల ధరలు క్రిందున్న శయ్య మీది బట్టను తడిపేస్తూంటే.. పరుపులోకి ఇంకి పోతూంటే.. అంత వూటా తన కడుపులో నిండాల్సింది కదా అన్న భావన అతని లో కలుగుతూ.. కొంచం నిరాశ రేపింది..
కొడుకు చూపులను పసిగట్టిన రాజమాత అతని మనోభావాలను అర్ధం చేసుకుంటూ.. తనలా దిగాలు పడటం ఇష్టం లేనిదై.. తనని పురెక్కించి.. లావుగా బరువుగా ఊగే అతడి మొడ్డ బంతుల్లో వూరుకు లేసే రసాల్ని చిమ్మించాలనుకుంది..
ఒక చేత్తో అతడి వట్టలను మెత్తగా వత్తుతూనే.. రెండో చేతి వేళ్ళతో అతడి పిరుదుల్ని.. రాస్తూ రెచ్చ గొట్ట సాగింది..
విక్రముడు ఆమె చర్యలకు మళ్ళీ వేగం పుంజుకున్నాడు..
నిలువెల్లా ఆమెలోకి దిగిపోతూ బలం గా దెంగనారంభించాడు..తల్లిని..
సులోచనాదేవి పరవశం గా కళ్ళు మూసుకొంటూ తన ఆడతనాన్ని యెదురెత్తి అతని మొలకేసి మోదుతూ తనని వుసిగొల్పింది ..
తన రెండు చేతులూ అతని పిరుదులమీదేసి.. పిసుకుతూ.. అతడిని ‘మరింత కుమ్మరా’ అన్నట్లు తన మొలలోకి అదుముకోసాగింది..
విక్రముడు చిలుకుడికి.. ఆమెలోని రసాలు నురగలు కక్కుతూ.. అతడి మొడ్డను వెచ్చగా ముంచేస్తూ.. యోని కండరాల్లోంచి వుప్పొంగి బయటకు కారుతూ.. అతడి బంతులనూ ఆమె బలువు తొడలనూ ముంచెత్తుతున్నాయి..
అతడికి మరి వుక్కబట్టలేననిపించింది..
” రాణీ  ఆపుకోలేనే ..అమ్మా..హా..హు.. ” అని పెద్దగా మూల్గుతూ వొళ్ళంతా బిగ దీసుకు పోతూంటే.. పళ్ళు  బిగించి.. తన దండాన్ని యోని లోపలికంతా.. తోసి అదిమేసి.. చిమ్మేసాడు.. తన లో అన్ని నాళ్లూ ప్రోగుబడిన కామపు కసిని చిక్కటి రసాలు గా..
సులోచనా దేవి ఆ చిమ్ముడు ధాటికి యోని కండరాలు పులకించిపోతూంటే.. అప్రయత్నంగానే.. తొడలను దగ్గిరిగా బిగించేస్తూ.. తన లోకంటా దిగ బడిన కొడుకు మేఢ్రము బిగ బట్టి.. రసాల్ని పిండింది తన ఆడతానపు లో కండరాలను.. సంకోచింప జేస్తూ..

అదే సమయంలో విక్రముడు పిరుదుల మీదున్న చేతులని అదుముతూ.. అతడిది మరింత లోపలి దిగబడాలన్నట్లు.. తన యోని మండలాన్ని పైకి లేపి అతని మొలకి ఎదురు బాదింది..
అతని రసాల వెల్లువ ధాటికి ఆమెకు తెలియకుండానే యోని కండరాలు అదిరిపడుతూండగా.. మరో సారి.. రసోత్పత్తి.. అవగా.. “రాజా.. నా.. రాజా… అబ్బా.. ఆహా.. ” అని మెలికలు తిరిగిపోయింది..
తల్లిని అలా రెండు సార్లు కార్పించ గల్గినందుకు విక్రముడు రొమ్ము గర్వంతో.. విశాలం గా వుబికింది ..
మెల్లగా ఆమె మీదనుంచి లేస్తూ .. ఆమె మొల మధ్యనుంచి వెనక్కి జరుగుతూ.. తన అంగాన్ని ఆమె యోనిలోంచి.. బయటకు తీస్తూ.. ఆమె ఆడతానాన్ని నిశితం గా చూడ సాగాడు..
ఆమె యోని పెదాల మధ్య నుండి.. చిక్కటి రసపు తీగె జారుతూ పడక మీద పడుతూ వుండటం చాలా అందంగా.. ఉత్తేజిత కరంగా అనిపించింది..
అలా ధారా ధారగా వొడుతున్న రసాలు… ఆమెవి.. తనవి చేరినవి.. మనస్సు ఉప్పొంగుతుండగా తదేకం గా చూడ సాగాడు..
పడక మీద రసాల మడుగుని చూస్తూ.. దాన్ని వెంటనే ముందుకు వంగి నాలుకతో జుర్రేయ్యాలని అతని మనస్సు ఉరకలు వేయ సాగింది.. నిగ్రహించుకున్నాడు..

రాణీ సులోచనాదేవి మెల్ల గా లేచి కూర్చుంది..
విక్రముడ్ని చూస్తూ.. “రాజు గారికి నాతో పని అయిపోయిందనుకొంటా .. సెలవిస్తే.. నా మందిరాని కి వెళ్లాలనుకుంటున్నా ..” అంది మెల్ల గా .
విక్రముడికి ఆమె చూపుల్లో కోపం కన్నా కొంచం తృప్తి ఉన్నట్లు తొచ సాగింది..
లోలోన సంతోషిస్తూ.. “వూ.. మీరు ఇప్పటికి వెళ్ళొచ్చును.. రాత్రికి తిరిగి కలుసుకుందాం.. ఆ మధ్య ద్వారం ఉపయోగించ వచ్చు.. మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ వుంటాం.. పాలను తగు ప్రమాణంలో తేవటం మర్చేపోవద్దు సుమా ” అన్నాడు..చిలిపిగా నవ్వుతూ..
రాజమాత ముఖం సిగ్గు తో ఎరుపెక్కిపోతుంటే  తల దించేసుకుంది..
తల్పం ను దిగి ఉడుపులు ధరిస్తూ వోర కంట, కొడుకు.. తల్పం మీద, ముందుకొంగి.. అంతకు ముందు తన యోని లోంచి.. జారిన చిక్కటి రసాల మడుగుని.. తన నాలిక చాచి.. నోటిలోకి వేసుకుంటూ చప్పరించటం.. చూస్తూ మళ్ళీ తన యోని కండరాలు పులకిస్తూ బిగుసుకోవడం గ్రహిస్తూ.. మనసుని నిగ్రహించుకోసాగింది..
అతని కామాతురత.. ఆమెకి తన గతించిన భర్తనే గుర్తు చేయసాగింది..
ఆమె మనస్సు ఇరవై ఏళ్ళ వెనక్కి వెళ్లగా.. వొళ్లంతా ఆ నాటి కామేచ్ఛతో నిండుతూ, ఆడతనం ఆవురావురు మనసాగింది.. మొడ్డ .. దాని ఘాటైన పోట్ల కోసం..
ఆ క్షణంలో ఆమె దృక్పథం పూర్తిగా మారిపోయింది.. అంతవరకూ ఆమె అనుభవిస్తున్న సంశయాత్మక సంకటాలు చ్చిద్రమైపోయినట్లై ఆమెలో కొట్టు మిట్టాడుతున్న నీతి నియమం.. సంఘపు కట్టుబాట్లు గురించి వున్న సంకోచాలు.. తునాతునకలైపోగా.. ఆమె మనస్సు.. కొడుకుతో కలిసి రతీ సుఖాలను.. గ్రోలమని ఆమెను పూర్తిగా వప్పించేసింది..
కొడుకు ఆబ గా తన పాలిండ్లను చీకిందీ.. పాలను కుడిచింది .. తనకెంతో.. సుఖాలను ఇచ్చింది గుర్తుకు వస్తూంటే.. ఆ సుఖాలను జారవిడుచుకోరాదని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చిందామె..
ఇప్పుడు తన యెదుట ఏ ఆతంకం లేకుండా విక్రముడు.. తన యోని రసాలను గ్రోలటం ఆమెను మరింత ఉత్తేజ పరిచి.. ఇకముందు ఎలాంటి జంకు..గొంకులు లేకుండా కొడుకుకి అడిగేవన్నీ ఇస్తూ దైహిక సుఖాలను జుర్రుకోవాలని.. తీర్మానించుకొంది రాణీ..కాదు కాదు.. రాజామాత సులోచనాదేవి..
దుస్తులన్నీ ధరించాక ఆమె మెల్లగా మందిరం లోంచి బయటకు వెళ్ళబోతూ.. ద్వారం వద్ద కొద్దీ క్షణాలు ఆగి.. విక్రముడికేసి తిరిగి చూస్తూ..”మహా రాజా.. తమరు శాసించినట్లే.. రాత్రికి మీ ఆకలి మరింత తీరుస్తాను.. పాలతో.. ” అని నవ్వి వెళ్ళిపోయింది..

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button