Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 45 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 45 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 45 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

II-22
 
భర్త అంగం నుంచి తనకి అందాల్సిన ఆనందాలు, అప్పుడప్పుడు మాత్రం..నెలకొకసారి మాదిరి..అదీ అసంపూర్ణం గా లభిస్తూంటాయి అన్న భావన మనస్సులో కలగగా..తను చూసిన ఆ తిరగిలి పిడి మీద మోజు రగల సాగింది..
కొద్ది కాలం గా, చలపతి తన పట్ల కామద్రుక్కులు సాగిస్తూ వుండటం, ఆమె గమనిస్తూనే వుంది..
ఏదో ఎదిగే వయస్సు..తెలియని వయస్సు అని, అతడిని ఎప్పుడూ ఖండించలేదు..
ప్రసవం అయ్యాక అతడి చూపులు తన చన్నుల మీద ఆకలి గా తిరుగాడుతూ వుండటం కూడా ఆమె గమనించక పోలేదు..
గత రాత్రి తను పాప కి పాలు కుడిపే సమయం లో, అతగాడు, తను కూడా బాయిని చీపాలన్నంత..ఆబ గా తన రొమ్ముల ను చూసింది కూడా, ఆమె పసిగట్టే వుంది..
అదే సమయం లో, అతడి తోడ లాగు లో టెంట్ లేవటం చూస్తూ ‘వీడు నిజంగా నా చన్ను చీకితే..ఎలా వుంటుందో..?’ అన్న భావన రాగా, ఆమె పూకు వూరిన విషయం ఆమె కి మాత్రం తెలుసు..
ఆమె నిజానికి, చాలా కాముక స్వభావురాలు..
భర్త తో తన అక్కరలు తీరటం లేదని తెలిసినా, మరో మగాడి తో కూడి, తన అవసరాల్ని తీర్చుకోవాలని అనిపించినా, ధైర్యం చేయలేక, వూరికే వుండిపోయింది యిన్ని ఏళ్ళు..
చేతుల తో స్వత్రుప్తి పొందటం అలవాటు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అలాంటి పరిస్థితిలో..వేరే దారి కనపడక..
 
ఇప్పుడు చలపతి రాక, ఉనికి, ఆమె కు కొత్త అర్ధాల ను దారుల ను సూచించటం మొదలెట్టాయి..
గత వొకటి రెండు రోజులు గా, చలపతి ని కనుక, తనకి మగ దిక్కు గా చేసుకుంటే..తమ కామకలాపాలు ఇంటి లోకే పరిమితమౌతూ..గుట్టు రట్టు కాకుండా తన అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చు..వయస్సుని వంపులను సార్ధకం చేసుకోవచ్చు..అన్న ఆలోచన ఆమె లో క్రమం గా బలపడ సాగింది..
అదీ కాక, వాడు తన కన్నా చాలా చిన్న వాడు..దగ్గిర సంబంధీకుడు కావటం వలన వాడికి తానే అతని గతించిన తల్లిలాంటి దానినని ..తన బాయి కావాలనుకుంటే నిరాటంకం గా చీక్కోవచ్చని  ఆశ చూపి..ఆ పై మెల్ల గా ముగ్గు లోకి దింపేయ వచ్చునన్న గట్టి నమ్మకం కలగ సాగింది కాంతిమతి లో…
అతడి దిట్టమైన శరీరం, ఆ పైన అంతకు ముందే తను కన్నుల నిండు గా చూసిన అతగాడి మగతనం, ఆమె ఊహలను ఈ లోకం లో వుండనివ్వటం లేదు..
తన మొగుడు ఎటూ ఆ పని మీద ఈ పని మీద, నెల లో సగం రోజులు బయట ఊళ్లకు పోయి వస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి, తాము ఎదేచ్చగా తమ సంగమాలు సాగించ వచ్చునని తీర్మానానికి రావటానికి, ఆట్టే సమయం పట్టలేదు తనకి..
ఆమె లో చలపతి మీద మొహం, అతడి తో దేన్గించు కోవాలన్న కామం, స్థిరపడి పోయాయి..}
 
పిన్ని అలా తిరిగి వెళ్ళి పోయాక, నాకు నేను అలా ఆమె కన్నులెదుటే..నా రసాల ని చిమ్మటం చాలా తప్పనిపించి.. పది నిముషాల తర్వాత గది లోంచి బయట కు వచ్చి, ఆమె వంట ఇంట్లో వున్నది గమనించి..మెల్ల గా వెళ్లి.. “సారీ..పిన్నీ..ఆపుకోలేక పోయాను..” అని లో స్వరం లో దీనం గా చెప్పాను..
తను వెనక్కి తిరిగి, నన్ను చెడామడా తిట్టేయటమో..లేక లెంప వాయించటమో..చేస్తున్దనుకున్నా..
తను తల తిప్పకుండానే.. “పోన్లేరా..ముందు ముందు జాగ్రత్త గా వుండు..” అని మాత్రం అంది సాదా స్వరం లో..
నాకు పెద్ద బరువు నా గుండె మీది నుంచి దింపేసినట్లు ఐయి “అలాగే..పిన్ని..” అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళబోతూ వుంటే.. “ఎందుకురా నన్ను ‘పిన్నీ..పిన్నీ..’అని వేరుచేసి పిలుస్తావ్..?నిన్ను అమ్మ లాగానే చూసుకుంటున్నాను కదా..?అమ్మా అనే పిలవరా..నాకు పెద్ద కొడుకు అనుకుంటా..” అంది మాద్రవమైన గొంతు తో..
ఆమె ఆ మాటలు నన్ను కరిగించేసాయి..
“అలాగే అమ్మా..నేను పక్కింటికి ఆటలకు వెళ్ళొస్తా..” అని అక్కడి నుంచి కదులుతూంటే.. “అలాగే వెళ్లి రారా ..తొందర గా వచ్చేయి వంట ముగుస్తోంది..” అంది తను..
ఎందువలనో నాకు ఎక్కువ సేపు ఆడుకోవాలనిపించ లేదు.. పావు గంట లో తిరిగి వచ్చేసాను..
అమ్మ టీవి చూస్తూ వుంది
“ఆకలేస్తోందేర్రా..? భోంచేస్తావా ..?” అడిగింది చిరునవ్వు తో..
నేను తల అవును అన్నట్లు వూపబోతూంటే, పాప గది లోంచి లేచి తన ఏడుపు మొదలెట్టింది..
“ఓహ్..దీనికీ ఆకలేస్తున్నట్లుంది..ఆగ గలవా దాని కడుపు నింపే దాకా..తర్వాత నీకూ కడుపు నింపుతా..” అంది గది లోకి లేచి వెళ్తూ..
“అలాగే కానీయమ్మా..నేను వెయిట్ చేయగలను..” అన్నా..మనస్సు లో ఆమె అన్న మాటలు ‘తర్వాత నీకూ కడుపు నింపుతా’ నాలో వేరే అర్ధం కలిపిస్తూంటే..మనస్సు ‘అమ్మ నాకూ బాయే ఇచ్చి కడుపు నింపుతుందా ..?’ అన్న పేరాస తో వేడెక్కి పోతోంటే..
అమ్మ పాపను తీసుకొని హాల్లోకి వచ్చి.. “చలపా..వీధి తలుపు వేసేసి రా నాన్నా..” అంది తను దివాను మీద పాపను వొడి లో వేసుకొని సర్దుకుంటూ..
 
ఆమె పిలుపు ‘చలపా’ ఆమె మాద్రవమైన స్వరంలో, ఆమె నిజంగానే నా కన్నతల్లి అనిపించసాగింది..
అమ్మ కూడా నన్ను మరీ ముద్దు చేసేప్పుడు, అలానే పిలుస్తూ..వుండేది..
నేను తలుపులు వేసి వచ్చేసరికి..ఆమె పాప ను తన స్థనాలకు సర్దుకుంటూ..చనుమూతి ని దాని నోటి లోకి దూరుస్తూ.. “కుడవ్వే కన్నా..నీ అన్న కూడా ఆకలి మీదున్నాడు..వాడి కడుపూ నింపాలి మరి..చీక్కో.. తొందరగా..” అంటూ, ఆ పిల్లది నోటి లోని పాల పీక వంటి ముచ్చికను చీకుతూంటే, పరవశం గా కళ్ళు మూసుకోంది కొద్ది క్షణాలు..
ఆమె మాటలు మళ్ళీ వింత గా తోచాయి..నా మనస్సు కి ఇష్టమైన అర్ధం ‘తను నాకు కూడా తన చనుబాలు ఇచ్చి కడుపు నిమ్పుతుందా..?’ నాలో కల్గుతూ నన్ను మళ్ళీ ఊహాలోకం లోకి తీసుకెళ్ల గా..
ఆమె పమిట ను వడి లోకి జార్చేసి, రవిక చెరగుని లావాటి తన రొమ్ము పై భాగానికి జరిపేసి..ఆ పసిమి రంగులీనే నున్నటి స్థనాన్ని, నా కళ్ళ కు ఇంపుగా కనపడేలా, కూర్చుని వుంది..
తాపీ గా కూతురి తలను నీవుతూ, రోమ్ము మూతిని తన చూపుడు మధ్య వేళ్ళ మధ్య కత్తెర లా లేపి పడుతూ, ఆ పసిదాని నోటి నిండా దోపుతూ, చేప సాగింది..
పాప తన్మయత్వం తో, తల్లి ఇచ్చే రొమ్ము పాలను తాగటం చూస్తూంటే..నాకూ ఎప్పటి లాగే ఆమె పక్క లో చేరిపోయి..వొడిలో సర్దుకుపోతూ, తన రెండోవ చన్నుని కుడవాలన్న చపలం క్షణ క్షణానికి తీవ్రం కా సాగింది ..
అమ్మ చెల్లెలి చేతిని అందుకొని, యధాలాపం గా అన్నట్లు, తన రవిక చెరుగు మరుగునున్న రెండోవ బాయి మీదేసు కొని, మెల్ల గా రాచుకోవటం మొదలెట్టింది..
ఆ చెరగు జరిగి, ఆ స్థనం పొంకం..వెడల్పాటి నల్లటి ఎరియోల్..దాని మధ్య దప్పం గా పొడుగ్గా, రాటు దేలిన ముచ్చిక బయట కు కనపడుతూంటే..నాకు మనస్సు ఆగటం లేదు..
తనెందుకో జరిగిపోయిన రవిక చెరుగుని సర్డుకోకుండా వదిలేసి, నాకు కను విందు కొనసాగించింది..
నా తోడ లాగూ లో మొడ్డగాడు బిరుసెక్కి తన్నుకోస్తూంటే ఎలా నిభాయించాలో తెలియక, వో అరచేత్తో అదుముకొనే ప్రయత్నం చేస్తూంటే, అమ్మ చూపు ఆ మొల మీద పడనే పడింది..
 
లండు మరింత బిర్రు గా అల్లాడింది..ఆమె చూపుల తాకిడికి అన్నట్లు ..
మరుక్షణమే అమ్మ తన చూపు నా మొల మీద నుంచి తిప్పేసింది..
మరి రెండు నిముషాల్లో పాప కడుపు నిండిపోగా, అమ్మ చన్నుని వదిలి నిద్ర తో తల ని అమ్మ వడి లోకి వాల్చేసింది..
అమ్మ మెల్ల గా చెల్లి ని ఎత్తుకొని, గది లో ఉయ్యాలలో వేసేందుకు వెళ్ళింది..
తన పమిట నేల మీద జారాడుతోంటే..అలాగే వదిలి..బలంగా ఇంకా పాల తో నిండి ఉన్నట్లున్న గుబ్బల మీద ఊడిన రవిక చెరగులు పైకి జరిగి పోగా, ఆ బరువులు భారం గా అల్లాడుతుంటే..అపర దేవతా స్త్రీ లాగా ఆమె వెళ్ళేది చూస్తూంటే..నాకు మొడ్డ రసాలు అక్కడికక్కడే కారి పోతాయా అనిపించింది..
నిభాయించుకోవటం.. బ్రహ్మప్రయత్నం అయ్యింది..
నిముష కాలం లో తిరిగి వచ్చిన ఆమె నన్ను నిరుత్తరుడిని చేసేలా.. “నా బాయలను అలా చూస్తూంటే..నీకు బావుందా..?” అని అడిగేసింది..
ఆమె అలా అడిగే సరికి ఖంగు తిన్నాను..
ఏమి చెప్పాలో తెలియక తలను అడ్డం గాను..నిలువు గానూ ఆడించేసాను..తికమకగా..
“నా అక్కవి..అదే నీ కన్నా తల్లివి.. ఇలానే చూసేవాడివా..?” అడిగింది మృదువు గా తలను తడుతూ చిలిపి గా నవ్వుతూ..
ఆమెకు కోపం లేదని తెలుస్తూంటే, నా మనసు తేలిక పడగా.. “వుహూ..లేదనుకుంటాను..” అన్నాను.. జ్ఞాపకం చేసుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తూ..
“మరైతే నావి మాత్రం అలా ఆబగా చూస్తావేం..? వూ..నేనూ నీకు అమ్మనేగా..?” అంది తల మీద మెల్ల గా మొట్టి..
“సారీ..అమ్మా..” అన్నాను..సిగ్గుగా తల దిన్చేసుకొని..
“సర్లే నేను కొంచం బాత్రూం కి వెళ్ళొచ్చి నీ ఆకలి తీరుస్తా ..వూ?” అంటూ గది లోకి వెళ్ళి పోయింది..
{కాలపురుషుడి కధనం-కాంతిమతి కి కూడా మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకోవటం కష్టంగానే వుంది..
తరచూ ఆమె మనో నేత్రాల లో నిండు గా అతగాడి ఆయుధం అవుపిస్తూ ఉంటూ, మళ్ళీ ఇలాంటి సందర్భాల లో ఆ బలువు పొడవు.. పొడుచుకు రావటం చూస్తూవుంటే…ఆమె కు కుతి ఆగటం లేదు..
ఆడతనం లో రసాల ఊట వుధృతం అవ సాగింది..
అలా అని తనే అతడి మీద పడిపోతూ..కార్యం లోకి దించేందుకు..తను మరీ లోకువై పోతానేమో అన్న సందేహం అడ్డు పడుతోంది..
అందుకే బాత్ రూమ్ లోకి దూరి..తన తాపాన్ని కార్చేసుకోవాలని చలపతి ని తప్పించుకొని వెళ్ళింది..
‘ఒరేయ్ ..వెధవా..ఆంబోతు వెధవా..ఇంత లేత వయస్సులోనే ఇంతది ఎలా పెంచుకోగలిగావురా..అబ్బా ..లాగూ వెనకనున్నప్పుడే చూసేందుకు ఇంత కమ్మ గా వుంది..ఏ అడ్డు లేకుండా నాకెప్పుడు దొరుకు తావురా..? ఆగలేనురా..కన్నా..ఈ అమ్మని దయ దలచి..మీదేక్కేయిరా.. దున్నారా నా బీడులు పట్టి పోతున్న పొలాన్ని.. నీ నాగలి కొర్రు తో..నిజంగానే కాడెత్తు కొస్తున్న కొంటె పిల్లాడివేరా నా లండు రాజా ..నా పూకు కండరాలు నీ పోట్ల కోసం ఆవురావురు మని ఉడికి పోతున్నాయిరా..దేన్గారా నాన్నా..’ అని మనస్సులోనే ప్రేలి పోతూ తన పూ రెమ్మలను వేళ్ళతో విప్పదీసుకొంటూ..బిరుసెక్కి పోతున్న పూకు బుడిపెను చెమరించుకుంటూ..ప్రోగు బదివున్న కామ రసాలని జాలజలా కార్చేసింది..ఆ బాత్రూం కమోడ్ సీట్ మీద కూలబడి..
 
 
ఆ పరవశత్వపు కెరటాల్లో కొద్ది క్షణాలు వోలలాడాక, ఆమె వళ్లు మనస్సు నిమ్మది పడగా.. ఈ ప్రస్తుతం లోకి..వచ్చింది..
‘మ్..హూ..ఎలా ఈ తపనను..తిమ్మిరినీ తీర్చుకోవటం..దేముడా నువ్వే నాకు ధైర్యం త్రోవ దయచేయి స్వామి ..’ అని మనస్సు లో మొక్కుకుంటూ, బాత్రూం బయటకు వచ్చింది..
వంటి మీద అంత బిగువు బ్లౌసు..లంగా వుంటే, ఆ రాపిడి కి ఆమె లో కామ నాడులు మరింత కసేక్కి పోతు న్నాయా..అనుకుంటూ వాటిని వదిలి loose గా నైటీ వేసుకోవాలనుకొంటూ..గది తలుపు మూయలేదన్నది మర్చేపోయి, తన చీరెను విప్పి, అవతల వేసేసి..బ్రా లంగాల తో నిలువుటద్దం ముందు నిలబడి, తన బిగువుల ను చూసుకోసాగింది.. }
అమ్మ రావటానికి కొంచం ఆలస్యం అయిందేమో అనిపించి, ఆమెకేమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో, కనుక్కో వాలని తన గది వైపు వెళ్లాను..
అమ్మ అద్దం లో తన నిలువెల్లా అందాలను చూసుకుంటూ..చేతులు వెనక్కి చాచి బ్రా హుక్ లను చట్టు చట్టున తప్పించేసి..వూడి పోయిన ఆ వుడుపును పక్క నున్న టేబుల్ మీది కి విసిరేసింది..
అప్పటి వరకూ ఆ బ్రా బంధన లో అణిగి వున్న తన రొమ్ములు నగ్నం గా బిర్రు గా స్ప్రింగ్ బంతులు ఆడినట్లు అల్లాడ సాగాయి..
ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తున్న నాలో, కామోతిరేకిత పెల్లుబికి పోగా అనాలోచితం గా ఎడం చేతిని నా ఎగిసి వస్తున్న మొడ్డ మీద వేసుకున్నా..
ఆమె నైటీ వేసుకొనేందుకు చేతులు రెండింటినీ పైకెత్తగా, ఆమె నున్నటి బాహుమూలలు..పక్కల కు తన్ను కొస్తున్న ఆమె పొదుగుల నునుపులు, నా కంట పడుతూంటే, అతి చిన్న షేక్ కే నా లండు చిక్కటి కామ రసాల ని ఎగ చిమ్మేసింది..
నేను అక్కడ నుంచి పరుగు లాంటి నడక తో నా రూమ్ చేరి పోయి, తలుపులు బంధించేసి, మరోసారి తాపీ గా అంతకు ముందే నన్ను కార్పించిన అమ్మ పొదుగుల అందాలను మనో నేత్రాల లో మరోసారి చూసు కుంటూ మొడ్డను ఆడించుకొంటూ… ‘అం..మ్మా మ్..ఎప్పుడే నాకు నీ వన్నీ ఇస్తావు..? నాకు కావాలె నీ బాయలు..అమ్మా..ప్లీజ్ ఇయ్యవే..నాకు..ప్లీజ్..’ అని గొణుక్కుంటూ మరో సారి కార్చుకోన్నాను తృప్తిగా..
అలా ఎన్ని రోజులు నెలలు నాలో ఉప్పొంగే వాంచ్చ ను కట్టి వుంచగలను అని ఆలోచిస్తే సమాధానం దొరికే ఛాన్స్ కనపడలేదు..
ఆలోచిన్చిన కొద్దీ అమ్మ (పిన్ని) కు కూడా, లోలోన నా పైన కోర్కె ఉందేమో..తనూ నా లాగానే బలవంతాన దాన్ని అణుచు కుంటూ ఉందేమో అనిపించ సాగింది..
నేనే ధైర్యం చేస్తే..???
 
ఆకలి వేస్తున్నట్లు అనిపించి నేను హాల్లోకి వెళ్లాను..అక్కడ నుంచి వంటింట్లో వంటింటి గట్టు మీద ఏదో పని చేస్తున్న అమ్మ కనపడింది..
ఆ క్షణంలో  కామ పిశాచి ఆవరించి వుండాలి..
అంతకు ముందు అనుకుంటున్న, ధైర్యం చేసెయ్యాలి అనిపించింది..
చప్పుడు కాకుండా వంటింట్లోకి వెళ్లి అమ్మను వెనక నుంచి రెండు చేతుల తో చుట్టేసాను..
ఆమె ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలిన దానిలా ఉలిక్కి పడుతూ “ఏంటీ..?” అంటూ వంటిని గట్టి గా విదిలించింది..
{కాలపురుషుడి కధనం-కాంతిమతి, తన వెనుకగా చేరుతూ, తనని రెండు చేతులా చలపతి అలా చుట్టేసి కావలించు కోవటం ఎదురు చూడక పోవటం తో, ఉలిక్కి పడుతూ, వంటిని విదిలించుకొంటూ..”ఏంటీ..?” అంటూ వెనక్కి తిరిగింది..
కామం తో నిండిన బరువెక్కిన కళ్ళ తో చలపతి ఆమెను చూస్తూ వుండటం ఆమె లో విద్యుత్ తరంగాలు ప్రాకినంత స్ఫూర్తి కలగటం తో పాటు.. అతడి బలమైన పిడి ఆమె నైటీ మీదుగానే ఆమె వుపస్తులో పొడుస్తూ వుండటం ఆమె అణిచి పెట్టుకోవాలనుకుంటున్న కోర్కెల తేనెటీగ గూటిని చెదరగోట్టినట్లవ సాగింది..
పళ్ళ బిగువున తన సమన్వయము తిరిగి తెచ్చుకొంటూ… “ఎంటిరా ఇది..చలపా..?ఆకలేస్తే నోటి తో చెప్పొ చ్చుగా..? ఎందుకిలా చేసావ్..?” కొంచం గంభీరం గా అడిగింది..
చలపతికి ఉన్నట్లుండి అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో.. “అమ్మా I Love You..అమ్మా..” అనేసాడు ఆమె కళ్ళ లోకి చూస్తూ..
వాడు అన్న మాటల కి అసలు అర్ధం ఆమె కు వెంటనే గోచరమైపోగా, ఆమె లోలోన పులకించింది..
తనకి కావల్సినదీ వాడలా బరి తెగించాటమే..
కానీ అంత తొందర గా వాడి దారి కి చేరిపోతే, తను చులకనై పోతుందన్న భావన కల్గుతూంటే..వాడిని ఖండి స్తున్నట్లు..ముఖాన్ని గంభీరంగానే వుంచుకొని.. “ఎంటిరా ఏమో వెర్రిగా మాట్లాడుతున్నావ్..కొత్తగా ఈ ‘ఐ లవ్ యు ‘ చెప్పటం ఏంటి..? నువ్వు చెప్పక పోతే మాత్రం నాకు తెలియదా ? అయినా అది చెప్పటానికి ఇలా కావలించు కోవాలా..? పిచ్చోడా..” అంది విషయాన్ని తెల్చేస్తూ కొట్టివేస్తున్నట్లు..
“ఆహా అలా కాదమ్మా..ఇన్ని రోజులూ పైకి చెప్పలేక నాలోనే అణిచి వుంచుకొన్న లవ్ ఇది…నాకు ఈ ప్రపంచం లోని అందరి కన్నా నువ్వంటేనే ఇష్టం, ప్రియం..నిన్ను మించిన ఆడది..ప్రేమించ దగినది మరోక్కరు లేరు నాకు..ఇలా కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు అంటున్నందుకు కోప్పడమాక..I really love you..” అనేసాడు..
కాంతిమతి గుండె సంతోషం తో పొంగిపోయింది..తనకి కావాల్సిందీ ఆ తెగింపే..
“ఎంటిరా ఇది, పిట్ట కొంచం కూత ఘనం అన్నట్లు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావ్..? పిచ్చి గానీ ఎక్కిందా..
అసలు తప్పు నాదే..నువ్వు కొన్ని రోజులుగా నన్ను అదో విధంగా చూస్తున్నది గమనించినా..నిన్నటి కి నిన్న, మళ్ళీ ఇవ్వాళ్ళ, పాప కి బాయి చేపెటప్పుడు ఆకలి గా ఆబ గా చూస్తున్నప్పుడు.. నాలుగు తగిలించి వుంటే ఇప్పుడీ మాటలు అని వుండవు..చిన్న పిల్లాడివి పోనీలే పాపం అని ఊరుకుంటే ఇలా ప్రేలు తున్నావ్..వూ..ఈ మాటలను నీ అసలు కన్నతల్లి..మా అక్క ముందు, నువ్వు అని వుంటే ఏమైవుండేదో తెల్సా..?” అని ఆమె రెట్టిస్తూంటే…
చలపతి ఊహించని విధం గా ఆమె దగ్గిరగా జరిగి రెండు చేతులూ ఆమె నడుం కి చుట్టి మీది కి లాక్కుంటూ చటుక్కున కాంక్ష తో ఉబికి చిన్నగా వణుకుతున్న ఆమె నోటి పెదాలకి తనవి చేర్చి ముద్దు పెట్టాడు..
తన చేతి పట్టు ఆమె నడుం చుట్టూ క్షణక్షణానికి బిగించ సాగాడు..
అతడిని బలం గా వెనక్కి నేట్టివేయ్యాల్సింది పోయి, ఆమె అప్రయత్నం గానే..తన చేతులూ అతని చుట్టూ వేస్తూ, వో క్షణ కాలం పాటు, తన నోరు అర తెరిచి, తన పెదాల్ని పొడుస్తున్న అతడి నాలుక కి తన నోటి లోకి ప్రవేశం కల్పించింది..
అతడి ఉద్రేకపూరిత చుంబనం ఆమె లో అట్టడుగున పడివున్న ఆడ కోరికల ను తట్టి లేపింది..
మొగుడు ఆవేశపూరితం గా తన నోటిని జుర్రుతూంటే, కరిగిపోని ఆడది వుండదు..మొగుడలా తనని గుల్లించి, జుర్రాలని, వేమ్పర్లాడని..వనిత వుండదు..
కానీ కాంతిమతి సాంసారిక జీవితం లో ఆ మెరుపులు బహు కొద్ది కావటం తో..ఆ క్షణం లో కొడుకు వరసే అయినా, మగాడిలా, తనని ఆక్రమించుకునే చలపతి ని నిలుపలేక, క్షణకాలం పాటూ, అతడి ఆక్రమణ కు దారి ఇచ్చింది..
అయితే త్వరితంగానే తాను తేరుకుంది..
ఆమెలోని విచక్షణా జ్ఞానం మేల్కొంది..
తమ ఇద్దరి లో పరస్పరం మరొకరి మీద ఎలాంటి భావనలూ వాంచలు వున్నా, వాటిని కామయాగ గుండం లో పూర్ణాహుతి కి వేయాల్సిన సమయం అది కాదని.. అదే కనక జరిగితే ఇంకా చదువుకొని పైకి రావాల్సిన చలపతి ఆ మొహాగ్ని లో మునిగి, జీవితం లోనే పాతాళం కి అడుగు వేసేస్తాడని అనుకున్న కాంతిమతి.. మెల్లగా అతడిని విడిపించుకొని.. “చలపా..నువ్వు చెయ్యాలి అనుకునేది..తప్పని అనను..నీకు నా పట్ల వున్న ప్రేమ మామూలుగా కొడుకు కి తల్లి మీదుండే ఆ ప్రేమ కాదనీ తెలుసు..నాకూ నీ మీద అలాంటి ప్రేమే ఉందనీ వప్పుకుంటాను..అది సంఘానికి విరుద్ధమైనా, మనం దాని గురించి వెనుకంజ వెయ్యాలని అనను ..కాక పోతే, నీకు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నెలరోజుల్లో ..ఈ సమయం లో నీ ఏకాగ్రత ఆ పరీక్షల మీద వుండాలి..లేకపోతే జీవితమే అల్లా కల్లోలం అవ్వొచ్చు.. మరి కొద్ది రోజలు..వొక నెల…మనం ఇప్పుడు మన మనస్సు లో మరిగే విషయాలను అణిచి పెట్టేసి, నువ్వు పరేక్షలను సవ్యం గా ముగించాక, ఆ తర్వాత ఆలోచించటం మంచిది..చెప్పిన మాట విను. మన ముందు చాలా జీవితం వుంది..సవ్యం గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఉభయత్రా శ్రేయస్కరం..” అని బుద్ధి బోధించింది ..
“అమ్మా నువ్వు అనేది దాంట్లో అర్ధం నాకు తెలుస్తోంది..అలాగే కానిద్దాం..నేను నువ్వు ఆశిస్తున్నట్లే పరీక్షల కు ప్రిపేర్ అవుతాను ..అయితే ఆ తర్వాత నాకు మొండి చెయ్యి చూపొద్దు.. ప్లీజ్..” అని కాంతిమతి పధకాని కి వొప్పు కొన్నాడు..చలపతి..}

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button