Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 54 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 54 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 54 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories
II-31

 
ఇది ఇలా వుండగా, విజయవాడ లో చలపతి తాయారు కూతురు దీప ల కామ కేళులు, నిరాటంకంగా, రస స్పూర్తి తో.. కొన సాగుతున్నాయి..
దీప లో కాంతిమతి ఆవాహన కూడా కొనసాగుతూ వుండటం, ఆ సీనియర్ దంపతుల కు క్రొత్త క్రొత్త రీతుల లో రతులను సాగించేందుకు..వివిధ విధాల రసాస్వాదన్లు చేయటానికి, చేయించటానికి, తోడ్పడుతూ వచ్చింది..
అదేమీ సృష్టి విచిత్రమో, మామూలు సమయాల్లో తల్లి తండ్రుల తో సాధారణం గా ప్రవర్తించే దీప, తల్లి దండ్రులు కొంచం సూచనా ప్రాయం గా తమ రతి వుత్సాహాలను తన ముందు ప్రదర్శిస్తే చాలు, వెంటనే తాను ఆ పెద్ద ముత్తైదువ కాంతిమతి, రతీ అపరావతారం లోకి మారిపోతూ, త్రికోణ రతి కి కూడా సై అంటూ రచ్చ రచ్చగా దెంగులాటల కు తలపడటం, ఆ పెద్ద దంపతుల సెక్స్ జీవితాలకు కొత్త మెరుగులు సమ కూరుస్తూ వుంటే, కూతురి కి త్రుప్తి కలిగేలా, తామూ తెగిస్తూ, దెంగులాటలు సాగిస్తూ వచ్చారు..
అలా ముగ్గురూ, మత్తులో మునిగి తేలాక, తేరుకున్నాక..అంత వరకూ ఏమీ జరగలేదా..తమకేమీ తెలియదా అన్నంత విధం లో, అతి సాధారణం గా చరించటమే, వారికి పరిపాటి ఐయ్యింది..
చలపతి తాయారు ఆ రకంగా వర్తించటం, తమకి అన్ని విధాలా అనుకూలం గా వుండటం తో..కూతురికి, తాను ఎంత విచిత్రంగా రోల్ ప్లే లో పాల్గొంటూ, అటు పిమ్మట యెంత అమాయకురాలి గా ఏమీ తెలియని దానిలా..జరగని దానిలా వుండటం గురించి, తెలియ జెప్పటం కానీ, చర్చించటం కానీ చేయ లేదు యెప్పుడూ..
వారి ముగ్గురి కి ఆ పసి పాపడు ఎప్పుడూ అవరోధం గా రాకుండా, తన పాటికి తాను, తల్లి చనుబాలు ఇచ్చినా..లేక, వొక్కోసారి, ఆ వూట తల్లి తన కామకేళి లో ఖర్చు చేసేస్తే, బాటిల్ పాలు, లేదా ఇతరత్రా ఆహారాన్ని ఇచ్చినా..మారాం చేయకుండా, ఆరగిస్తూ, ఆమెకు ఎలాంటి ఆటంకం అంతరాయం  కలగని విధం గా పెరుగు తున్నాడు ..
అది వారందరికీ గొప్ప వరంగా అమరిందనే చెప్పాలి..
 
ఏవో కొన్ని సార్లు, కొన్ని తప్పని పరిస్థితుల్లో, వారి కామ యాగాలు జరగపోయినా..దాదాపు ప్రతి రోజూ గతి తప్పని విధం గా, వోక్కసారైనా..అదీ రాత్రి భోజనాల అనంతరం, ఆ ముగ్గురు దెంగులాట లో తెలియాడటం పరిపాటి అయ్యింది..
దీప చలపతి, తమ అమ్మా కొడుకుల శృంగారం లో దిగుతూంటే, తాయారు మురిపెం గా వారి పెనుగు లాటలూ..చూస్తూ, తనలో కామతపన వుచ్చకట్టానికి చేరినప్పుడు, తనూ, కాంతిమతి కి పొత్తిళ్ళ లో పాపలాగా, లేదా అత్త గారి ప్రోద్బలం తో మగని దెంగుడు కి లోబడే కొత్త పెళ్లి కూతురి లాగా, లేదా పక్కింటి పాపాయమ్మ లాగా..అదీ కాకపోతే, చలపతి స్వంత తల్లి..కాంతిమతి అక్క లాగా, పాత్రల ను ధరిస్తూ ఆ రతీ యాగాన్ని రక్తి కట్టించటం కూడా జరిగింది..
ఆ కామ దృశ్యాలలో కొన్ని తుణుకులు –
 
ఆ రాత్రి భోజనాలు అయ్యాయి..
సమయం 8 గంటలు అవుతోంది..
అలవాటు ప్రకారం, భోజనం కాగానే, దీప గది లోకి వెళ్లి పిల్లవాడి కి తన బాయి చేపి..వాడు కడుపు నిండాక త్రేన్చాక..జో కొట్టి నిద్ర బుచ్చుతుంది..
ఆమె పిల్లాడికి తాము భోజనానికి కూర్చునే ముందే, కొద్దిగా సాలిడ్ కాంపౌండ్ తినిపిస్తుంది అలవాటు గా..
ఆ తర్వాత, 30-40 నిముషాల తమ రాత్రి భోజనాల కార్య క్రమానంతరం, గదికి తిరిగొచ్చి, వాడికి తన చన్ను చీపుతుంది..
అప్పటికే కొంచం వరకూ తన బొజ్జ నిండి వుండటం తో, ఆ పసివాడు..ఆమె పాలను ఎక్కువ గా ఆస్వాదించక పోయినా..తల్లి పాల రుచికి అలవాటు ఐనవాడు కావటం తో ఆమె చన్ను నోటి కి అందించిన వెంటనే కుడు స్తాడు..
వాడలా చీకటం ఆమెకు తన స్తన్య గ్రంధులకు వుసిగోల్పటం కి నాంది గా ఉంటూ వుండటం తో.. తనూ పసి వాడిని లాలిస్తూ, పాలను చీపించు కుంటుంది..
ఆమె లో, తర్వాత జరగబోయే కామయాగం కి ఆమె లోని ఆడతనపు నరాలూ తయ్యారౌటం కూడా మొదల వుతుంది పిల్ల వాడు అలా కుడిచేప్పుడు..
“కుడవరా..చళ్ళప్పా..కుడు..బంగారూ..” అంటూ కొడుకుని ముద్దు చేస్తూ, (పెద్ద కొడుకు) చలపతి తనని ఎంతలా రొచ్చు చేయబోతాడో తియ్య గా తలచుకుంటూనే, ఆ చిన్నారి పొట్ట ను నింపుతుంది..
పిల్లవాడు శాస్త్రానికి అన్నట్లు, రెండు మూడు వుగ్గరిన్నులు పాలు కుడిచాక, కడుపు నిండి పోగా.. త్రేన్చి నిద్ర లోకి జారుతాడు..
వాడిని భద్రం గా తన పక్క లో పండ బెట్టి, తాను కాంతిమతి గా పూర్తిగా మారిపోతూ, పొంగే పుట్టెడు కామా తురుతలతో, ఆడతనాలు ఆవురావురు మంటూంటే..కామరంగం కేసి కదులు తుంది..
 
ఆమె అపర రతీ దేవిలా గది లోంచి హాల్లోకి రావటం, హాల్లోనే సోఫా లో లుంగీ లో మాత్రం సెక్స్ కోసం ఎదురు తెన్నులు చూసే మగాడు..చలపతి..వంటింట్లో చివరి పాత్రలను తోముతున్న తాయారూ కనిపెడుతూ గమ నిస్తూ, మానసికం గా తామూ, మరుకేళి కి ముందౌతారు..
“ఏం నాన్నా ఇంకా నిద్రపోలా..వోహో..ఇదింకా వంటింట్లోనే కుస్తీలు పడుతోందా..ఏమే పిల్లా..అబ్బాయిని  ఎంత సేపని వెయిట్ చేయిస్తావే..సర్దింది చాల్లే..రా..వచ్చి వాడిని నిద్రపుచ్చే విధం చూడు..” అంటుంది ..తల ను సారించి వంటింట్లోకి చూస్తూ, తాయారు ని వుసిగోల్పే లా నవ్వుతూ..
ఆమె ముఖ కవళికలు..మాట తీరు బట్టి, దీప కాంతిమతి గా మారిందని గుర్తించిన తాయారు.. “ఆ.. వస్తు న్నానండీ..ఇదిగో మరో మూడు పాత్రలే వున్నాయి..ఈ లోగా మీరే కొంచం మీ అబ్బాయి తో కొంచం మాట్లాడు తూ వుండండి..” అంటుంది..
“అలాగేలే..తొందరగా రా..మా వాడు పెద్ద మగాడైనాడే..వాడికి అమ్మ పక్కలో కంటే, పెళ్ళాం పక్క లోనే నిద్ర పోవాలనే వయస్సు..తెలీదా ఏంటి..?” అంటూ తను సోఫా కేసి నడుస్తుంది..
“ఆ వస్తున్నాగా..వో పదినిముషాలు..వచ్చే..” అంటుంది తాయారు, ఆ తల్లీ కొడుకులకు రతీ రంగం సిద్ధం చేసే అవకాశం కల్పిస్తూ..
సమీపిస్తున్న తల్లిని చూస్తూ.. “అది వస్తుందిలే..నువ్వు వచ్చి కూర్చో..” అంటూ తల్లికి సోఫా లో చోటు చేస్తూ సర్డుకొంటాడు..చలపతి..
ఆమె కూర్చోగానే, ఆమె భజం చుట్టూ చేయి వేస్తూ, దగ్గిరిగా జరుగుతూ.. “అమ్మా నాకెందుకో మన తొలి సంగమం అయిన మరుసటి రోజు ఉదయం గుర్తుకోస్తోందే..” అంటాడు చలపతి, ఆమె భుజం చుట్టూ వున్న తన చేతి ని మెల్లగా ఆమె పమిట లోకి జారుస్తూ ఆమె బటన్స్ వేయకుండా వదిలి వేసిన రవిక చెరగుని పక్కకు జరిపి ఆమె రోమ్ముని తడుముతూ..
ఆ స్పర్సకి ఆమె “మ్..హ్మ్మ్.. “ అని ముక్కుతూ, అతనికి అనువుగా చేరువౌతూ.. “ఎంటిరా.. చళ్ళప్పా..నీ చిలిపి పనులు..అది.. నీ పెళ్ళాం పక్కనే వుందిరా..తప్పు కదూ..?” అంటుంది తమకం గా కుడి అరచేత్తో అతడి చెంప ని రాస్తూ..
వంటింట్లోంచి తాయారు, హాల్లో మొదలౌతున్న రాస కేళి సంవాదాన్ని ఆలకిస్తూ, తన లో కుతులను పోగు పర్చుకోవటం మొదలెడుతుంది..
 
“పర్వాలేదు అమ్మా..అది చాలా మంచిది..అయినా ఇక్కడ లేదుగా..ఏమీ అనుకోదు లే ..ఆ రోజు ఉదయం నేను ఆలస్యం గా లేచాను.. గుర్తుందా..?” అడుగుతాడు తన చేతి వేళ్ళ తో పాల తో నిండు గా బరువు గా వున్న ఆమె స్తనం ని తడుముతూ..
“మ్..గుర్తుందిరా..కన్నా..నేనే నీ కన్నా ముందు లేచి..అలసట గా నిర్మలం గా నిద్రపోయే నిన్ను చూసి, చిన్నగా ముద్దాడి ‘చాలా కష్ట పడ్డాడు బంగారం..లేవంగానే ఆకలంటాడు..ఏదన్నా చేసిపెడదాం..’ అను కుంటూ, చప్పుడు కాకుండా మంచం దిగి, ఫ్రెష్ అయ్యేందుకు బాత్రూం కి వెళ్ళా..కార్యక్రమాలు ముగించి వచ్చి, మరో చీరే రవిక వేసుకొని, తలజుట్టు దువ్వుకొని, ముడేసుకుంటూ, వంటింట్లోకి చేరా..ఆతర్వాత అరగంట కి కాబోలు నువ్వొచ్చావు..”
“అవును..నిద్ర లేచి చూస్తే, పక్క లో నువ్వు లేవు..గడిచిన రోజు రాత్రి జరిగిన మధుర సంగమ సుఖాలు గుర్తుకోస్తూంటే, నాది బిర్ర బిగుస్తూ, నిన్ను మళ్ళీ దెంగాలి అనిపించ సాగింది..ఐతే ఉదయపు అవసరాలను తీర్చుకోవాల్సి రావటంతో..అందిన బట్టలన్ను సర్దుకొని బాత్రూం లో దూరా ”
“అబ్బా..మరీ బూతులు మాట్లాడకురా బాబూ..వింటూంటే, నాకేమేమో అవుతోందిరా కన్నా..” అంటూ  అతడి కి మరింత చేరువై, రెండు చేతులా వాటేసు కుంది..కొత్తగా పెళ్ళై, మొగుడు మారాముగా, ‘మళ్ళీ దేన్గాలే’ అంటే, విని, పులకించి, సిగ్గుపడే..పడుచు పిల్ల లా..
“నువ్వు వంటిట్లో ఉంటావని ఊహించి, వచ్చి, నిన్ను వెనుక నుంచి వాటేసుకొని ‘అమ్మా..ఐ లవ్ యూ’ అంటూ మేడ మీద గట్టి గా ముద్దాడా..నువ్వు సిగ్గుల మొగ్గలా అయి ‘ఛీ పోరా..పెంకోడా..’ అంటూ తలని తిప్పుకుంటూ, చూపులు దాచేసావ్..నేను, నీ చుబుకాన్ని మృదువు గా పట్టి నీ ముఖాన్ని నాకేసి తిప్పు కుంటూ, మెల్లగా అదురుతున్న నీ ఆధారాలని చప్పరించి ముద్దాడాను..”
“వూ..నువ్వలా నా పెదాలను చప్పరిస్తూంటే..నాలో నాకే తెలియకుండా, కుతి రేగి, చేతి లోని పని వదిలేసి, రెండు చేతులా నిన్ను చుట్టి, దగ్గిర గా లాక్కొని, నీ నోట్లో నోరు అదిమి, మన నాలికలను పెనవేస్తూ, తపన గా నీ ఎంగిలిని జుర్రాను.. నీ అర చేయి నా వీపుని వోత్తుతూ, రాస్తూంటే, నేను నా రొమ్ములు నీకు అదిమేస్తూ, నీ లండు, కడ్డీ లాగా ఆ తోడ లాగూ లోంచే, నా తొడల మధ్య కు దూరాలని పోడుస్తూంటే, నాది పులకించింది ..వూటలు మొదలైనాయి..”
“నీ స్పందన, నాలోని ఆవేశాన్ని మరింత వుధృతం చేస్తూంటే.. ‘అమ్మా..నువ్వే నా కలల రాణీ వే..నా సెక్స్ బోణీ వే..’ అని నీ చెవిలో గొణుగుతూ, నీ రవిక మీదు గానే నీ రొమ్ములను పిసకసాగాను..చను మూతిని పిండుతూ..పొడుచుకొస్తున్న ముచ్చికను వేళ్ళతో ఆడించాను..నిన్ను నిజంగా అక్కడికక్కడే ఆ,వంటింటి చప్టా మీద చేర్చి దెంగాలన్న ఆత్రం తో నీ చీరెను పైపైకి నెట్టేస్తూ, పమిట జారిపోగా..లోనెక్ రవిక లోంచి బయట కు ఉబికి వచ్చే నీ పొదుగుల పై భాగపు నునుపులు ముద్దాడుతూ, నిన్ను ఆ చప్టా మీది కి చేర్చ బోతున్న సమయాని కి సరిగ్గా, పాప లేచి ఏడవటం వినపడింది..”
“నేను నీ చేతల మైకం లోంచి, ఉలిక్కి పడుతూ బయట పడుతూ..నిన్ను వదిలించు కొని గది లోకి వెళ్లి పాపను ఎత్తుకొని, వెళ్లి మంచం మీద కూర్చొని..దాన్ని వొడిలో వేసుకొని..బ్లౌజు విప్పి, దాని నోటి కి రోమ్ముని అందించే వేళ కు, నువ్వూ గది లోకి రావటం చూసి, ఎందుకో సిగ్గనిపించి, నా పమిట ను సర్దుతూ, వొడి లో పాపనీ, నా చళ్ళని కప్పేసాను..నువ్వు మమ్మల్ని తదేకంగా చూస్తూ..నేను పాప తలని నా రొమ్ము కు సర్దు కొంటూ కుడుపుతూంటే..పక్కకు చేరి..మా పక్కనే నేల మీద మోకరిల్లుతూ, మత్తు గా నా కళ్ళ లోకి చూస్తూ, నా పమిటను మెల్లగా అడ్డం లాగేస్సావ్..నీ కళ్ళ లోని కామం కుతి నన్ను వివశురాలిని చేస్తూంటే, పూకు లో పులకింతలు..చళ్ళ లో చేపింతలూ, జాస్తి అవ సాగాయి..నీ చేతి ని దూరం గా తోయ బోయాను ..కానీ, అప్పటికే నువ్వు నా రెండోవ రొమ్మును, రవిక చెరగు వెనుక నుంచి బయట కు రప్పించి, పాల భారం తో అల్లాడే నా చన్ను మూతిని, పచ్చటి ఆ కుండ లాంటి రొమ్ము చివర లో నల్లగా వున్న, రూపాయి బిళ్ళ సైజు ఎరియోలు మధ్యలో, నిక్కి, ఉలిక్కి పడే చన్మొన..ఆబ గా చూడటం, చూస్తూంటే నా చేతి లో బలం క్షీణిం చి..నిన్ను నెట్టటం బలహీనమై పోయింది..”
“కొద్ది గంటల క్రితమే, నువ్వు నీ స్థనాలు నా పరం చేసేసి, నన్ను ఏమైనా చేసుకో అన్న లైసెన్స్ ఇచ్చివున్నా ..ఆ తొలి దెంగుడు ఆత్రం లో, నీ గుబ్బల నునుపులు..అందాలు అంత తాపీ గా గమనించ లేదేమో..అప్పుడు అలా, ఆ రొమ్ము నున్న గా నిండు పొదుగు లా, పసిమి రంగులీనుతూ అవుపిస్తూంటే ..ఆ పచ్చటి పొంకాల గోపురం మీద, కాఫీ పొడి రంగు లో పరుచుకుని వున్న ఎరియోల్..ఆ మధ్య గా ఉబికి వచ్చే స్థనాగ్రం, చాలా ఇంపుగా, సెక్సీ గా నా నరాల్ని తోడేస్తూంటే..ఆ చన్నుని, నోటి నిండా దోపేసుకుని, పాలు కుడవాలని కుతి చెలరేగిందా సమయం లో..ఆబ గా ఆ చన్నుని నోట దోపుకునేందుకు తలని చాపితే, నువ్వు నన్ను ఆపావు ..నేను ఆశ్చర్యంగా..’ఏం..అలా..?’ అన్నట్లు నీ కళ్ళ లోకి చూస్తే..నువ్వు సిగ్గు తడబాటు..చిరు సంకోచం మిళి తం అయిన చూపుల తో.. ‘వుహూ…నన్నిలా బులిపించి..బులిపించి..నిన్న రాత్రి..రెండు బాయల్నీ ఖాళీ చేసే సావ్..పిల్లది లేచి ఏడిస్తే..దానికి చేపాలని వెళ్ళినప్పుడు..వీటిల్లో ఊట తగ్గి ఉంటుందనిపించి, దాని కని దేముడు నాకిచ్చిన పాల సంపద, నీకు దోచి పెట్టానే, అని సంకట పడాల్సి వచ్చింది..మన సుఖాలకని పసి దానికి అన్యాయం చెయ్యొచ్చా..?అని తల్లడిల్లాను?’ అని నన్ను సమాధాన పరుస్తూ బుజ్జగిస్తూంటే..నాలో  ఎందుకో ఆ పిల్ల దాని మీద అసూయ కోపం కలుగుతూంటే..వుడుకుమోతుగా ‘అమ్మా..అలా అంటావేమే..? నేనూ నీ కొడుకునేగా..నాకు బాయి కావాలంటే ఇవ్వకుండా మాడ్చటం మాత్రం న్యాయమా..? వుహూ..పెద్ద కొడుకు గా నీ బాయల మీద మొదటి అధికారం నాదే..కాదంటే వోప్పుకోను..దానికి మరీ పాలు చాలటం లే దంటే..ఆవు పాలో..వేరే సాలిడ్ ఆహారమో అలవాటు చెయ్యి..అంతే గానీ నాకు చేపనంటే..ఏడ్చేస్తా..’ అన్నా బుంగ మూతి పెట్టి నీ ముఖం లో సుముఖ మైన కవళికలను కనిపెట్టి తిరిగి నీ చన్ను కుడిచేందుకు మీదికి జరిపాను తలను..”
“మ్..హ్మ్మ్…గుర్తుందిరా, నీ చిలిపి బుంగ మూతి, నీ కళ్ళ లో ఆద్రత ఆత్రం.. ఆవేశం బాగా గుర్తున్నాయ్..
నీ మాటల్లో, నా మీది, నీ ప్రేమ ఆకాంక్ష పొంగిరావటం చూస్తూంటే, నాలో వ్యతిరేకిత జావకారి పోతూంటే.. కాదన లేకపోయాను, నీ వాదనను..నువ్వు నా చన్నుని లంకించుకొని చీకుతూంటే నా నవ నాడులూ జివ్వుమనగా, పోదుగుల్లో పాలు జాలజలా చిమ్మటం మొదలై, పిల్లదాని నోట్లో వరదలు గా నిండగా, అది పొలమారి ఉక్కిరి బిక్కిరౌతూ చన్ను వదిలి దగ్గింది..నేను కంగారుగా దాన్ని సమాధాన పరుస్తూ నీ తల పట్టి మళ్ళీ ఆపి.. ‘ఆగరా వెధవా..చెబితే వినవా..? నీ కుడుపులకి..పిల్లదానికి పోల మారు తోందిరా బాబూ..నా బంగారు కదూ..నా మాట వినమ్మా..వొక్క ఐదు నిముషాలు వుగ్గబట్టుకు కూర్చోరా నాన్నా..దీనికి కావాల్సిన నాలుగైదు వుద్ధరీనుల పాలు చేపేస్తా..ఈ చిన్ని బొజ్జకు అంతకన్నా అక్కరలేదు..అది నిద్ర లోకి జారిందంటే .. ఆ తర్వాత, రెండింటినీ పూర్తి గా ఖాళీ చేస్తూ చీక్కొందువు..వూ.. మా బంగారు బాబూ..అమ్మమాట వినమ్మా ..’ అని బ్రతిమాలి..నిన్ను నా నుంచి దూరం చేశా..నేను అన్నట్లే, మరో ఐదు నిముషాల్లో పిల్లది కడుపు నిండగా, నోటి లో వున్న చన్నుని చీకటం ఆపేసి..నిద్ర లోకి జారిపోయింది..నా ముఖ కవళికల బట్టి నువ్వూ పరిస్థితి అర్ధం చేసుకొని..మెల్ల గా లేచి, నా వొడి లోంచి దాన్ని పదిలం గా ఎత్తుకు పోయి, పడక లో పండ వేసి ముద్దు గా దాని నుదురు ముద్దాడి.. ‘థాంక్స్ రా అమ్మడూ..’ అని నాకేసి తిరిగి వస్తూంటే..నీ మనస్సు లోని అంతరార్ధం గ్రహిస్తూ, నేను మంచం మీదికి, మధ్య లోకి జరిగి సర్దుకొని కూర్చుంటూ.. ‘దేనికిరా నాకు చెప్పాల్సింది, దానికి థాంక్స్ అని చెబుతున్నావ్ ..అల్లరి వెధవా..రా ఇప్పుడు రా..గుమ్ము పాలు రెండింటి నిండా వూరి వున్నాయ్..కడుపు నిండా చీకుదువు..వూ..’ అంటూ, నాలోనూ నీ నోటి పీల్పుడుల కు నరాలు అదురుతూండ గా..బాయిని చేపుతూ, ఆ కుండలను ఖాళీ చేయించుకోవాలన్న కాంక్ష బలవాత్తరమైపోగా, నా  చళ్ళని నీవు కుంటూ నీకు ఎదురెత్తి ఆడిస్తూ, నిన్ను ఆహ్వానించాను..కదూ..?”
“మ్..అవునే అమ్మా, నీ ఆ నిండు పొదుగుల పాలు చీపాలని ఆత్రం గా నీ పక్క లో చేరిన నన్ను, నీ వొడి లోకి లాక్కుంటూ, నా తలని నీ రొమ్ము కేసి జరుపుతూ, నీ బాయి నా నోట్లో చొప్పించి.. ‘ఇహ కుడవరా కుంకా..తాపీ గా కడుపు నిండా చీపుకో..మనకెలాంటి ఆటంకం లేదు..రాదు..అ..మ్మా..హూ.. అదీ..చీపరా ..నాన్నా..బంగారూ..హ్మ్మ్..పాపకి ఎలాంటి లోటు లేకుండా వుంటే..నీకెంత కావాలన్నా చేపుతారా బాబూ.. పెద్ద కొడుకువి..అమ్మ పాలు ఎప్పుడూ నీవేరా..అది నీ చెల్లెలు కాబట్టి, దానికీ కొంచం షేర్ ఇవ్వాలమ్మా మరి ..వూ..నా బంగారం నువ్వు..హాయి గా వుందిరా నువ్వు కుడిచేది..ష్..’ అని పరవశించి పోతూ, నా తల ని ప్రియం గా నిమురుతూ, నాకు బాయి కుడిపావు..నేను వోకదాన్ని ఖాళీ చేస్తూండగా, నన్ను రెండో చన్ను కి మారుస్తూ పాలు చేపావు..నేను మత్తు గా నీ మధుర ద్రావకాన్ని కుడుస్తూ, చివర లో చిలిపి ఆలోచన రాగా పాలు ఇక అయిపోతాయని తెలిసేప్పుడు..చివరి పీల్పుడు లో పాలని నోటి నిండా నింపు కొని మింగ కుండా అలాగే వున్చేసుకోన్నాను..నువ్వు నీ రొమ్ములు ఖాళీ అవగా, తృప్తి గా నా తలను నిమిరి వొడి లోంచి తప్పిం చి ఆరాంగా మంచం మీదికి వెనక్కి వాలిపోతూ పడుకొన్నావు..నేను లేచి, పుక్కిట లోని చనుబాల ను అలాగే పట్టి వుంచుతూ..నీ మీది కి వంగి, నీ నోటికేసి నా నోరు చాపాను..నేనేమీ చేయబోతున్నానో తెలియని నువ్వు, నేను ఎప్పటి లాగా నోటి ముద్దు కోసం ఆరాట పడుతున్నానని అనుకోని..నోరు తెరిచి, నా తల ను పట్టి, నా ముఖాన్ని మీదికి అదుముకున్నావు ..నేను, నీ నోరు అలా తెరుచు కోగానే, నా నోటి లో వుగ్గబట్టి ఉంచిన నీ చనుబాలు, నీ నోటి లోకి గుప్పించాను..వొక్క క్షణం వుక్కిరిబిక్కిరి అయిన నువ్వు, మరుక్షణమే నేను, నీ పాలే నీ చేత తాగించ బోతున్నానని గ్రహించి, నన్ను ఆపబోయావు..నేను నిన్ను భుజాల ను అది మి పట్టి, కదలనివ్వకుండా చేసి, నువ్వు నీ అంగిలి లోని పాలను గుటకలు వేసే వరకూ, నా నోటిని నీ నోటి కి బలం గా తాపడం చేసి ఉంచేశాను..నీకు వేరే దారి లేక నీ పాలను తాగేసావ్.. నేను నిన్ను వదిలి లేచాక ‘ఛీ వెధవా..నా బాయి నా చేతే తాగి స్తావా..పోకిరోడా..’ అని ముద్దుగా నన్ను మందలిస్తున్నట్లు నవ్వుతూ, చిరు సిగ్గులు వోలికిస్తూ, నా వీపు చరిచావు..నేను గర్వం గా నవ్వాను..”
“వూ..నాకూ బాగా గుర్తుంది..నా బాయి నేనే తాగటం ఎందుకో తమాషా గా తోచింది..అలా తాగిన తర్వాత అర్ధమైంది..మగాళ్ళు బాయి కోసం యెందుకు ఉవ్విళ్ళు వూరుతారో..ఆ రుచి, ఆ చిక్కదనం, తాగేప్పుడు వుండే కిక్, మరెలాంటి పాలు తాగేటప్పుడు రాదనుకుంటా..అంతే కాదు స్తన్య పానం కాగానే మగాడి లో కామోద్రేకం రెట్టింపు అవుద్దంటారు..నిజమే..అదీ అప్పుడే తెలిసింది..నా పాలు చీపాక నువ్వు నా చీరే విప్పె య్యాలని తొందర పడుతూంటే..నాకెందుకో తెలియని విధం గా సిగ్గనిపించి ‘వద్దురా కన్నా.. సిగ్గేస్తోందిరా ..మొండి మొలతో..వుహూ..వద్దు బాబూ..కావాలంటే..చీరెను పైకి లేపేసి..చూసుకో..చేసుకో..’ అంటూ శోభనం రాత్రి పెళ్ళికూతురు లా మెలికలు తిరిగాను..నిన్ను ఆపుతూ..చల్ల గాలి తాకిడికి నా నగ్న స్థనాలు పులిపి రెక్కి పోతూంటే, వాటిని పమిట చెంగు తో కప్పుకో బోతూంటే .. నువ్వు కళ్ళ తోనే వద్ద న్నట్లు తలనాడిస్తూ.. ‘వీటిని ఇంకా అలానే చూడనియ్యవే..’ అంటూ, నా చేతులని నేట్టేసావు..అప్పటి కి నన్ను దిగంబరరాలుని చేసే ప్రయత్నం విరమించుకోన్న నువ్వు, మంచం మీదే, మోకాళ్ళ మీద లేస్తూ, నీ మొల కున్న తోడ లాగు ని తొలగించేసి, మళ్ళీ బిరుసెక్కి ఐరన్ రాడ్ లా ఎగిరెగిరి పడే నీ మొడ్డను, నాకు కళ్ళ నిండా చూపేవు..దాన్ని అలా చూస్తూంటే, నా నోరు తడారి పోతూంటే, క్రింది పూకు లో తడి వూరసాగింది ..మరు క్షణమే, సిగ్గు ముంచుకు రాగా, కొత్త పెళ్లి కూతురిలా కళ్ళు దిన్చేసుకోన్నాను..నువ్వు నా చేతిని అందుకొని, నీ లండు మీదికి వేసుకుంటూ.. ‘ఎందుకే అంత సిగ్గు..వూ..? నాది చూసావుగా, నన్నూ నీది చూడనియ్యి..’ అన్నావు చిలిపిగా..నీ వెచ్చటి రాడ్ అరచేతి లో చమ్మగా తగులుతూంటే, నా పిడికిలి మెల్లగా దాన్ని చుట్టేసింది.. నువ్వు పెదాలు బిగ బట్టి మూల్గుని అణుచు కుంటూ.. ‘అవునే అమ్మా ఇన్నేళ్ళ లో బాబాయిది ఎన్నో సార్లు చూసి వుంటావ్..నీది చూపించే వుంటావ్..ఇప్పుడేంటి నాది చూసేందుకు..నీది చూపించేందుకు అంత మెలికలు తిరిగి పోతావ్..?’ అని రెట్టిన్చావ్..నేను మరింత సిగ్గుపడినా నీ మోడ్డని చమ్మగా అముకుతూ.. ‘లేదురా బాబూ ..మేమెప్పుడూ బట్టలు అన్నీ విప్పేసి చేసుకోలా.. ఆయన ఎన్ని సార్లు దేన్గినా నా బట్టలు పైకి తోసి దూర్చేవారే కానీ నన్నెప్పుడూ బోసిగా చూస్తూ చేస్తానని అనలేదు.. ఆయన తో చేసేటప్పుడు, నేను మహా విప్పితే, నా రవిక బాడీ మాత్రమే..రొమ్ములను పిసుకుతూ చేసేసే వారు ..నాకే వారు..తప్పితే, చీకింది కూడా అంతంత మాత్రమే..ఇటీవల నుంచి నువ్వు చీకటం మొదలెట్టి నప్పడి నుంచే నాకు తెలిసి వస్తోందిరా ఆ మగాడి చీకుళ్ళ లో వుండే సుఖం..ప్చ్..’ అనేశాను నీకు సమాధా నం గా సిగ్గు ఎగ్గు పక్కకి పెట్టేసి..అలా మాట్లాడటంలో ఏదో త్రిల్ ఉందనీ అప్పుడే తెలిసిందిరా..నాకు..నువ్వు నా పరిస్తితి అర్ధం చేసుకొని, లాలన గా నా బుగ్గలను నిమురుతూ.. ‘పోనీలేవే..అదంతా వదిలేయ్..ఇప్పుడు నేనే నీ మొగుడు…కొడుకు ..అనుకో ..సరేనా..మనం నిజమైన ప్రేయసీ ప్రియుల్లా అన్నీ విప్పుకొనే..దేన్గు కోవాలే..అప్పుడే సుఖం జాస్తి..’ అంటూ నేను వద్దంటున్నా వినకుండా నా చీరే..పాంటీ లాగేసావ్..నేను సిగ్గు తో గట్టిగా గా కళ్ళు మూసుకోన్నాను..తొలిసారి వో మగాడి ముందు నా బోసి మొలని పరిచానన్న విషయం మనస్సు లో మెదులుతూంటే..సిగ్గు తో నా బుగ్గలు వేడెక్కిపోయి ఎర్రబడిపోయాయి..చివరి ప్రయత్నం గా నా తొడలను రెండింటినీ దగ్గిరగా వోత్తేసుకున్నా నా ఆడతనాన్ని దాని చుట్టు దట్టంగా వున్న జుత్తును నీ కళ్ళ నుంచి దాచేద్దామన్న ఊహ తో..”
“నువ్వలా నీ బంగారాన్ని దాచుకోవాలని ప్రయత్నిచిన కొద్దీ, నాలో నిన్ను ఆణువణువూ శోధిస్తూ.. రేపెడు తూ దెంగాలన్న వెర్రి ముదిరి పోసాగింది..అయితే, నా కుర్ర మొడ్డకి నీలో దిగబడి పోయి చమ్మ గా చిలుకు తూ..చిమ్మేయ్యలన్న ఆత్రుత క్షణక్షణానికీ ఎక్కువ అవుతూ వచ్చింది..ఆ కుర్ర వయస్సు లో నా ఆ ఆతృత ను నిగ్రహించుకోలేక పోతున్నాను..నీకేమో నేనంత వివరంగా మూల మూల తడమతం మరింత సిగ్గుని రే పెడుతూంటే..నన్ను restrict చేయ్యలనేమో.. మీదికి లాక్కుని, నా నోట్లో మళ్ళీ నీ చన్ను తురికి.. ‘పాలు వూరాయిరా..భడవా..కెలికి చంపెస్తున్నావ్..బాయి కుడుచుకో ..వూ..’ అంటూ పాలు చేపటం మొదలెట్టావ్.. తియ్యటి పాలు నన్ను మైమరపిస్తూంటే..నువ్వు నోటి నిండా కూరి, నాతలని రోమ్ముకి అదిమేసుకుంటూ, ఎగ కుడుపుతూంటే, నిన్ను శోధించే కార్యక్రమం తత్కాలంకి, వదిలేసి, లేగ దూడలా నీ పొదుగు మీదికి కలైబడు తూ చీకసాగాను..నువ్వు మూల్గుతూ, నా ముఖం తో నీ రోమ్ముని మెత్తగా కుమ్మించుకుంటూ, నేను చేసే చీకుడు రగడ కి నీ పూకు లో జిల మొదలౌటంతో, నా చేతిని వొక దాన్ని నీ తొడల మధ్యకు లాగి వేసు కుంటూ.. ‘ఏమైనా చేయ్య్యరా..చచ్చిపోతున్నా..’ అన్నావు రొప్పుతూ..నీ పూకు పెదాలు, రసాల లో తడిసి.. బత్తాయి తోనల్లా నా చేతి వెళ్ళ కు నున్నగా స్లిప్పరీగా తగులుతూంటే..కొద్ది సేపు ఆ స్పర్శని ఆనందిస్తూ వేళ్ళని లోపలి చొప్పించాను..నువ్వు..షాక్ తగిలిన దానిలా వులుక్కి పడుతూ నన్ను బలం గా నీ మీదికి లాగేసుకొని.. ‘చళ్ళప్పా..అమ్మ ఆగలేదురా..దెంగ రా..’ అంటూ, నా మోడ్డ ని నీ బొక్క లోకి దింపేసుకున్నా వ్..నేను రెట్టింపు ఉత్సాహం తో నిన్ను దేన్గుతూంటే..నువ్వు అప్పటి వరకూ చూపిస్తూ వచ్చిన సిగ్గు భిడి యం నీటి కి వదిలేసి, నీ కాళ్ళు రెండింటినీ నా పిరుదుల మీద లంకె వేసి..పెద్ద పెద్దగా ముక్కుతూ, మూల్గుతూ, నా వీపు నిమురుతూ, రెచ్చగొడుతూ, రెచ్చిపోతూ, దెంగించు కొన్నావ్.. ”
“అవునురా బాబూ, నా వల్ల కాలేదు..నువ్వు బాయి కుడిచేంత సేపూ నా ఆడతనం లో ఆరాటం నసాళం కి చేరింది..ఆ బొక్క నిండా మొడ్డ దింపు కోకుండా ఆగలేక పోయాను..నేనేం చేస్తున్నానో..మాట్లాడు తున్నానో ..నాకే వొళ్ళు పోయి తెలియటం లేదు..నీ మొడ్డ పూకు లో కక్కేయ్యాలని అదిరి పడటం నా పూకు కండరాల కు తెలిసి వస్తూంటే..పట్టలేని తమకం తో.. ‘ఆహా..చిమ్మరా..నా రాజా..అమ్మ పూకు నిండా చిమ్మేయ్..ఉష్హ.. నాకూ ఐపోతోందిరా, మగడా కార్పించారా అమ్మా..హా..దెంగు..నా రాజ..హా.. మ్..వూ..అయ్యూ..’ అని ప్రపం చం బ్రద్దలైపోయే సుఖం తో అల్లాడిపోతూ, నా పూకు రసాలు ఎగ చిమ్మాను ..నీ మొడ్డ రసాల ఫౌంటెన్ కి దీటు గా..”
తాయారు వంటింట్లో పని పూర్తి అయ్యాక, మెల్లగా డైనింగ్ స్పేస్ కి వచ్చి, వోక chair లో కూల బడి, కొద్ది దూరం లోనే మొగుడు అతడి పినతల్లి రోలేప్లి చేస్తున్న తమ కూతురు దీప సంవాదాల్ని వింటూ, వారి ముఖ కవళికలు గమనిస్తూ, ఉడుకెత్తి పోతూ, బట్టలన్నీ విప్పేసుకొని, బాయల్ని పిసుక్కొంటూ.. పూకు ని రుద్దు కుంటూ పూకు రసాలని కార్చుకో సాగింది..
అలా ట్రాన్స్ లో తనెంత సేపుందో తనకే తెలియదు..
కొంచం స్పృహ వచ్చాక కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి..కూతురి వొడి లో తన భర్త పడుకొని వుండటం..అతని పెదాల మధ్య తన చను మూతి చేరి వుండగా, భర్త ఆ చన్ను చీకుతూనే కళ్ళుమూసుకొని వుండటం ..అతడి  తలను దీప ప్రియం గా నిమురుతూ…మొలలోని  మోడ్డని లాలిస్తూ వుండటం కనపడింది..
 
తాయారు మెల్లగా లేచి సోఫాను సమీపిస్తూంటే, దీప ఆమెను నవ్వుతూ చూస్తూ ‘శబ్దం చెయ్యమాక..’ అన్నట్లు సంజ్ఞ చేస్తూ లో స్వరం లో.. “అన్న నిద్రపోతున్నాడు..చప్పుడు చేయ్యమాకవే..” అంది వడి లోని కొడుకు మీది ప్రేమ కళ్ళ నిండా పోర్లుతూంటే..
తాయారు కొంచం ఖంగు తిన్నది..చిన్నత్త గారి రోల్ ప్లే లో మునిగివున్న కూతురి వాలకం మాటలు గమనిస్తూ..
‘అన్న…అంటొంది..అంటే నేను తన కూతురు..పసిపాప అనా ఈమె ఉద్దేశ్యం..? వావ్..నాకు మరొక కొత్త పాత్ర కల్పించిది..తన పసిపాప లా..ఆ వంక తో నేను ఆమె బాయి కోసం మారాం చెయ్యొచ్చు..కుడవ వచ్చు ’ అన్న భావనలు, ఆలోచనలు తాయారు మనస్సులో చోటు చేసుకొన్నాయి..
అలా అనిపించిన మరు క్షణమే తనూ సోఫా దగ్గిరకు చేరి, దీప ముందర మోకరిల్లుతూ, మారాం చేసేదానిలా బుంగమూతి పెట్టుకుంటూ “నాకూ ఆకలేస్తోందే..” అంది గారాము గా అందమైన గుమ్మటం లా నగ్నం గా గాలి పోసుకుంటున్న దీప రెండోవ స్తనాన్ని తన చేత్తో రాస్తూ..
దీప నవ్వుతూ..తల్లి తల మీద మెత్తగా మొట్టుతూ.. “పోకిరిదానా..వాడికి కుడిపానని..పోటీ కి వస్తున్నావా ..వుడుకుమోతా..వూ..?” అని రెట్టించింది తన కళ్ళలో తన కన్న బిడ్డే అలా మారాం చేస్తూంటే వుండే ప్రియం తమకం కురిపిస్తూ..
పెళ్ళాం కూతురుల సంవాదాన్ని చలపతి వింటూనే వున్నాడు..
తను మైకం లో అలా కళ్ళు మూసు కున్నాడే గానీ నిద్రలోకి పోలేదింకా..
వారి చిలిపి మాటలు ఆటలు మరింత కొనసాగింప చెయ్యాలి అనిపిస్తూంటే..కళ్ళు మూసుకొని… “పోనీవే అమ్మా ..పసిపిల్ల అది..దాని కడుపూ నింపు..” అన్నాడు తన నోటి లో వున్న చన్ను మూతిని మెత్త గా చప్పరించి చీకుతూ..
“వుష్..ఇదా చిన్నపిల్ల..?దీనివి ఎంతున్నాయి చూడు..బాయే వుంటే..మనిద్దరికీ కడుపు నింప గలవురా దీని అడ్డాలు..అయినా చళ్ళప్పా, రోజూ దెంగుతూనే వున్నావుగా దీన్ని..కడుపు చెయ్యవేమిరా ఈ లంజ కానకి.. ?” అంటూ లావుగా కామావేశం తో బిరుసులేక్కిన తాయారు రొమ్ములను, ఆట కారితనం గా అరచేతుల తో ఆడించింది….
“చూసావా..అమ్మ కూడా ఏమంటోన్దో..చెబితే వినదే అమ్మా ఇది.. ‘నాకీ వయస్సులో కడుపా..నలుగురూ నవ్విపోతారు..’ అని అంటూ అదేదో మాత్రలు వాడుతోందే వద్దే అన్నా వినకుండా..” అన్నాడు పినతల్లి పాత్ర లో సాగుతున్న దీప తో..
“అవునేంటే..భడవా కానా..? ఎవరేమనుకుంటే మనకేంటే..కమ్మగా కడుపు చేయించుకొంటూ..ఈ గుమ్మటాల నిండా బాయి నింపు కున్నావంటే..ఈ చళ్ళప్ప కి కూడా చేపావంటే మహా కమ్మ గా కుమ్ముతాడే..ఈ ఆంబో తు మొడ్డ తో..అనుభవంతో అంటున్నా..విను..” అంది చలపతి మొడ్డ ని ప్రియం గా సవరిస్తూ అదే సమయం లో తల్లి తాయారు చళ్ళు పిసుకుతూ..
“అదేంటే అమ్మా..అన్న తో చెల్లిని నన్ను కడుపు చేయించుకో అంటావు..వూ..?” చిలిపి గా రెట్టించింది తాయారు.. దీప నోటి నుంచి మరిన్ని బూతులు వినాలని, పూకు పులకిస్తూంటే..
“ఈ చోద్యం బావుందే పిల్లా .. ముప్పొద్దులా మీదేక్కిన్చుకొంటావే..కొసరి కొసరి దెంగించు కొంటావే.. అయినా మీదెక్కి మొడ్డను దింపే వరకేగా మీ ఈ అన్నా చెల్లి బంధం..?రోట్లో పత్రాన్ని దింపు కొని రుబ్బించు కొనేట ప్పుడు..చెల్లీ లేదు..అన్నా లేడు..అప్పుడుండేది ఆడా..మగా అంతేగా..? మేమిద్దరం లేమూ..?వాడు అమ్మా అమ్మా అంటూ బాయి చీకుతూనే నేను ‘రారా నా మగడా’ అని మీదేక్కించు కొంటూ వుంటే….ఇరగ దేన్గ టంలా..? అదంతేనే..తల్లీ..పూకు లో మొడ్డ దిగెంతవరకే లోకానికి తెలిసే సంబంధాలు..ఆ తర్వాత ఉండేవి రహస్యమైన అపురూప అనుబంధాలు..అరెరే..మాటల్లోనే మొడ్డ మొరేత్తేస్తోంది..వూ.. చళ్ళప్పా..ఈ సారి ఈ పాప పూకే దేన్గరా బాబూ..దీని భావి లో వూటలు వురకలే స్తున్నాయిలా వుంది ..నీ కవ్వమెట్టి గిల కోట్టా వంటే పాతాళ గంగ పొంగటం ఖాయం..రావే పిల్లా..ఇలా నా కాళ్ళ మధ్యగా నా మీదికి వంగుతూ పైకి జరుగు..నా రొమ్ములూ కుడువ వచ్చు..వాడూ నిన్ను కమ్మగా కుక్క దెంగుడు దేన్గుతాడు..” అంటూ చలపతి కి పెళ్ళాం తో దెంగులాట కు రంగం సిద్ధం చేసింది..

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button