Kadha Puranam

Kadha Puranam – 6 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 6 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 6 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

 .

ఐతె లోపలకు రాంగనె భార్యలను మీదకు గుంజుకొని పెదవులందుకున్నరు మగోండ్లు..
.. పెదవుల మీద ఒత్తిడి తక్కువయ్యెదాక గువ్వపిట్టలెక్క భర్త కౌగిట్ల ఒదిగి, ఐనంక చిన్నగ ఇడిపించుకొంటాంటే , ..ఆకలౌతున్నదె!.. అనె చంద్ర..
..డ్రెస్ మార్చుకోని బిర్యాని గరం చేస్త!.. అనుకుంట , చిన్నగ పెదవులు తుడుచుకుంట , అల్కగైన మనస్సుతొ సింధు బెడ్రూంల కురికె..
మంచంమీదున్న నైటీనందుకొని దబ్బదబ చీరె ఇడిచి ,బ్లౌజ్ హుక్స్ ఇప్పుత తలెత్తె.. అద్దం ల గోధుమ ముద్దల పైన అద్దిన వక్కపోకలెక్కున్న చనుమొనలు కానొచ్చె.. ..ఇట్లౌతున్నయేందివి?!.. అనుకుంట సుతారంగ అర చేతుల్తొ తొ టచ్ చెయ్యంగనె అలగ్ న మొలల్లెక్క పొడుచుకొచ్చె.. ..సిన్మ గర్మీలున్నడు..ననిపి నలిపి పెడ్తడుగావచ్చు వీట్లను.. అనుకుంట చూపుడు వేళ్లతొ లోపలకు ఒత్తుకొని , నైటీ ల తల దూర్చి , నడుం దాక క్రిందకు గుంజి , టైట్ గ ఉన్న పెట్టికోట్ నాడాను లూజ్ చేస్తుంటె, వెనుకనుండి రెండు చేతులు చుట్టి, కుదుర్ల వద్ద పట్కొనొత్తె..
..ఆఁఁ.. అనుకుంట , పెట్టీకోట్ ను జారిడిచి, చేతులను కిందకు తోస్త వెనుకకు తిరిగిన సింధు పెదవులను మర్ల బంద్ చేసి , అట్లనే నడుము బట్టి , బెడ్ వైపు నడిపించె
..సిన్మ గర్మీ ఇప్పడె ఎక్కినట్లున్నది దీయనకు!.. అనుకుంట , చిన్నగ పెదవులిడిపించుకొని ..ఆకలౌతాన్నదంటివిగద!.. అనె సన్నగ..
..ఔగద!.. జల్ది బిర్యాని గరం చెయ్యు.. నేనిప్పుడె బాత్రూంకు పోయొస్త!.. అనుకుంట సింధునొదిలి హాల్ లకు నడిచె చంద్ర.. .. సన్నగ మూల్గె ఆమె శరీరం ..
..తిన్నంక ఉన్నది లె నీ పని!..అని సంఝాయించుకుంట వంట ఇంట్లకు నడిచె..
….. …. …… …. …….
..ఉఁ..ఊఁ..మ్మ్.. ప్చ్ప్చ్… అనుకుంట పెనుగులాడి పెనిమిటి కౌగిట్లకెల్లి బైటబడి, వాచిన పెదవులను తుడుచుకుంట, ..థియేటర్లై..న..ది .. చూడలే నట్లున్నది..అ , అల్కగైన మనసుతో ఓరకంట మగనిని చూస్త, ఒయ్యారంగ పిఱ్ఱలూపుకుంట బెడ్రూంలకు నడచె సుకన్య..
..నీ య మ్మఁ..చి ర గ దెం గ్త నె నిన్నియ్యాలఁ.. అనుకుంట ,మ డ్డను కిందికొత్తుకుంట వెనకబడె ఫణి..
.. బాత్రూంలొ అవసరం తీర్చుకోని వాపసొచ్చె చంద్రకు ఆ చప్పుడ్లినొచ్చి, ఒక క్షణమాగె..
..ఓ యమ్మ!.. .ఏఁం ద యో!.. ఏందా ఆత్రం!!.. పిన్ను తియ్యనివ్వు.. చీరె చిరు గు తది.. , .. అఁ ..అఁ.. చిన్నగఁ..హు క్స్ తె గు తయి.. ..ఇ స్స్..బ్రా .. ఇ డు వ నీ!.. అనె సుకన్య గులుగుళ్ళు, ,..నే ఇడిపిస్తగదనె!.. అనె ఫణి బొంగురు గొంతుక ఇనొచ్చి , .. ..అప్పుడె షురూ చేసినట్లున్నడు అన్న!!.. అనుకుంట ఒక్క క్షణం ఆగె
..ఉఁ..ఊఁ..మ్మ్..ఉఁ మ్ ప్చ్.. ..క్వింటల్ వజనున్నవ్.. మీదబడి మూతి మూస్తె సావగల!.. అనె సుకన్య బరువుగ గాలి పీలుస్త,
..అంటె? ..గా బక్క సీన్మ హీరోలెక్కుండుమంటవా?!..
..అట్ల నువ్వెన్నడౌతవ్ గానీ.. గా పక్కింటాయన్లెక్క వజన్ తక్కువౌతె పెద్దమాట!!..
..అట్లైతె ..దెబ్బ..చాల్తాదె నీకు?.. అనుకుంట ఏం జేసిండోగానీ.. ..అఁ మ్మ్..ఆఁఁ.. చి న్నగ… సంపుతవా!.. అనుకుంట మూలుగులు , మంచం కిరకిర చప్పుండ్లు మొదలైపోయె పక్కింటి బెడ్రూం ల..
…అంటె .. నన్ను మెచ్చినట్లా ఈమె!?.. ట్రై చేస్తె పడ్తది!!.. అనుకుంట, ఉత్సాహంగ సన్నగ విజిల్ వేసుకుంట డైనింగ్ టేబుల్ కాడికొచ్చె..
..ఏంది సంగతి!.. అన్నట్లు జూసె.. అప్పటికె అన్ని తయార్ గ ప్లేట్లల్ల పెట్టి కూర్చున్న సింధు..
..ఏం లే!.. అన్నట్లు తల ఊపుత ప్లేట్ అందుకోని తినుడు షురూచేసె .. మధ్యమధ్యల , పల్చగున్న నైటీ దాచలేని సింధు పొంగులను మైకంగ చూస్త..
..అట్ల చూస్తున్నవూ!..అని సిగ్గుగ అనుకుంట కుర్చిలకెల్లి లేచి రొమ్ముల దగ్గర టైట్ గ పట్టిన నైటీని లూజ్ చేస్కుంట మర్ల కూర్చొని తినబట్టె ..
..పెద్ద గౌతున్నయే ఇయి!.. అనుకుంట సడెన్ గ చెయ్యి జాపి తన దిక్కున్న సన్నును అందిన మందం పట్కోనొత్తి.. చూపుడు , బొటికెన వేళ్లతొ ఉబ్బిన పై మొనను ఇంకింత ముంగలకు గుంజె ..
పెయ్యంత కరెంట్ పాకినట్లవుడుతో , ..రోజీమూడ్ల ఉంటె , కలలు చిటికెల పండుతయి గదా! అని మనసుల అనుకుంట , ..ఏఁ..తినరాదు!!.. అని చిరుకోపం నటిస్త సింధు , ముసిముసి నవ్వులతో తినుడు ముగించిరి ..
..సింధు క్లీనింగ్ చేస్తుండగనె చంద్ర మంచమెక్కి ఎదురుచూడబట్టె.. ఆమె వంటింటి పనులు ముగించుకొని మంచమెక్కగనె, చిన్నగ పక్కన చేరి , మెడ ఒంపుల ముఖం దూర్చి ముద్దులాడ్త ,..ఎట్లున్నది సిన్మ?.. అనె కొంటెగ
..థూ!..గలీజ్ సిన్మ .. ఒక్కనివే చూసి రానుంటివి!..
.. మస్తున్నది గద!..జంటగ చూస్తెనే మజ!..
.. మనమిద్దరమె చూడనుంటిమి.. , పక్కింటోళ్ళతో కలిసెళ్ళాల్నా!..
..వాళ్ళదే సిన్మకొస్తున్నరని నాకేమెరుక?!.. బైటికొచ్చినంక తెలిసె.. కంపెని ఉంటదని ఊకున్న.. ఏం కష్టమొచ్చెనట!..
..నీకేమర్థమౌతది?!..
..ఏ..ఊకొ!..అనె చంద్ర , సింధు ఒడిలొ చెయ్యేసి తొడలు నిముర్త..
.. వెంటనె థియేటర్ల తన ఒడిల పడిన పక్కింటి ఫణి చెయ్యి గుర్తుకొచ్చె.. ..చీర , పెట్టికోట్లున్నంకగూడ తొడలకు గిలిగింతలు పెట్టిన దాని మీది చిక్కని వెంట్రుకలు గుర్తుకొచ్చె.. ..ఓపలేక పెనిమిటి మెడను పెనవేసె ఆమె చేతులు..
..గరమైపోయినట్లున్నదిది!..అనుకుంట సింధును పండబెట్టి , నైటి పైకెత్తుతాంటె , పూర ఇప్పనికె వీలుగ చేతులు పైకెత్తె ..
..పొంగిన సింధు రొమ్ములను కుదుళ్ళ వద్ద పట్తాంటె .. ఈమెవె అట్లట్ల అంకితె , పక్కింటామె..వి పడ్తయా!!.. అనె ఆలోచన మెదలంగనె బలంగ పిసికె చంద్ర ..
..ఏ..య్య్..అంట చేతులను పక్కలకుతోస్త , భుజాలు పట్టి మీదకు గుంజుకొనె..
మీదెక్కి పెదవులందుకొంటాంటె.. వానినింకింత తెరిచిఅప్పగించె..
.. ఓపినంత కాలం పెదవుల రసాలు త్రాగి, తుమ్మెదలెక్క పైకి లేస్తాంటె ,భర్త నడుము పట్కొని కిందకొత్తె సింధు..
..ఆయన తొడల నడుమ కూలబడతాంటె పంగలింకింత ఇప్పుకొనె..
.. అనార్ లెక్క ఎఱ్ఱగ విచ్చిన భార్య పూరెమ్మలను చూడంగనె , ..ఈమెదె ఇట్లుంటె , తెల్లగున్న పక్కింటామెదెట్లుంటదో!…అనుకుంట , నిక్కిన మడ్డను జొఱ్ఱబెడతాంటె.. , థియేటర్ల తన బొడ్డును గుచ్చిన పక్కింటాయన
..దా ని..బలుపు..గుర్తుకొచ్చె.. ..ఆయనదైతె ఇంత అల్కగ జొఱ్ఱుతదా!?.. అనె ఊహ మనస్సులొ మెదలంగనె ఆమె లో తు ల కెల్లి .చి వ్వు.. మని రసాలెగజిమ్మె..
.. తొవ్వ జిగురౌడుతో , చేతుల మీద శరీరంను పైకి లేబట్టి , పిచ్చల వరకు దిగుతాన్నమడ్డను చూస్కుంట , మళ్ల పూర్తిగ బయటకు గుంజుకుంట ,చిన్నగ ఊగుడు మొదల్జేసె .. శరీరం వేడెక్కుడుతో సింధుగూడ అటుదిక్కు దొంగచూపులు చూస్కుంట చిన్నగ నడుమెత్తబట్టె..
..ఒకే ..ప..ని.. చూసె ఇద్దరి చూపులు కలుస్తయిగద!.. ..అట్ల కలువంగనె , ..ఎ.ట్లు..న్న..ది..అన్నట్లు కన్నుగీటె చంద్ర..
..ఎఱ్ఱగైన చెంపల్తొ , ఏఁ..అనుకుంట , సిగ్గుగ నగుకుంట ..ఇంకొక దిక్కు తల తిప్పుకొనె సింధు
..తల ఇంకింత ఒంచి, ఆమె అదిరే సండ్లను ముద్దాడ్త, చిన్నగ కొరుకుత జో రె క్కువ జేసె చంద్ర..
.. చంద్ర నడుము మీదున్న చేతులను చంద్ర పిఱ్ఱల మీదకు జారిడిచి , తన పిఱ్ఱల్ను పై పై కెత్తుకుంకుంట తన మొత్త కు ఇంకింత గట్టిగ ఒత్తుకోబట్టె..
..ఆమె జోష్ ను ఒక నిముషం పైన ఓపలేక , ..హుఁ..హుఁమ్..హుమ్మ్.. ఆఁఁ అనొర్లుకుంట, ఉడికే తన ఉద్రేకంను కుమ్మరించి పైన సోలిపోయె చంద్ర..
.. ..ఏ.. ఇంకింత ..దెం గి.. తె..మస్తుండెడిదిగదా!..అంట ఆ క లి తీరని శరీరమంటున్న.. , చాలు తీ!….జోరు పెంచుతుండు గద!.. అనుకుంట , మగని పిఱ్ఱల్ను గోర్లు దిగెటట్లు గుచ్చుత ,నడుమెత్తి జిగురిడిచి , మెత్తగ
వీపు దువ్వి , చిన్నగ పరుపు మీద ఎల్లకిల పండబెట్టి , కండ్లు మూసుకొనె సింధు.
.. ఎంతసేపైన నిద్రరాక పోవుడుతో , ఏమైన ముచ్చట బెట్టె ఆలోచనతో చంద్ర దిక్కు తిరిగి , తొడను నడుము పైన, చెయ్యిని ఛాతీ పైన వేసి చిన్నగ రుద్దుత , .. పండినవా! .. అనె , మగని చెంపకు చెంప ఆనించి..
..చప్పుడు చెయ్యలె చంద్ర..
..చిక్కగ నిద్ర పట్టినట్లున్నది!.. అనుకుంట మంచం దిగె , బాత్రూం పోయొచ్చి పండుకోవచ్చని.. హాల్ లోనికి రాంగనె , సన్నగ మంచం కిరకిరలినొచ్చె పక్కింటి బెడ్రూంలనుండి..
.. ఒ ద్దొ ద్దు..అనుకుంటనె గోడకు చెవి ఆన్చె సింధు
..అఁ..ఆఁఁ..ఆఁఁ.. అ మ్మ్ఁ అమ్మొ.. చిన్నగ…
..అఁ..అ మ్మ్ఁ ..అఁమ్మ్..అఁమ్మఁ..పానం పోతాన్నదయ్యా!..
..అ ట్ల పిఱ్ఱల్లేబట్టి.. గుద్దుత వేం ద య్యా ..నడుమిరుగుతదయ్యా .. అనె సుకన్య లొల్లి..
.. ఆ వెన్కనె ధబ్బ్ మని మంచం మీద బరువుగ పడ్డట్లు చప్పుడు
.. ..ఏ నీ యఁమ్మఁ.. ఏ మిర్గదె.. అంట ఫణి బొంగురు సమ్జాయింపు
… ఆ వెంట మంచమిరుతదా!.. అన్పించె లెవెల్ కు కిరకిర్లు పెరిగి , ఒక్క పాలి బందైనయి .. బరువుగ విడిచే ఊపిరి చప్పుండ్ల నడుమ..
.. పెయ్యంత గరమైపోయె సింధుకు .. ఆ గర్మి అంత తొడల నడుమ కురికొచ్చె.. చెయ్యొత్తుకుంట ఆపుకొని, బాత్రూంలకురికె సింధు ..
.. కడుక్కోనికె పది నిముషాలు బట్టె..
..వాపసొస్తాంటె సన్నగ మాటలినొచ్చె పక్క బెడ్రూంలకెల్లి .. మర్ల గోడకు చెవి ఆన్చె ..
..అట్ల లేబట్టి గుద్దు దెందుకు..జారిడుచుడెందుకు.. అంట సుకన్య గులుగుళ్ళు ..
..బరువు తక్కువ చేస్కొవె అంటె వింటవా?!..
..ఆ సిన్మ పోరిలెక్క అవుమంటవా?..
..అట్ల నువ్వెన్నడవాలె గాని , పక్కింటామె లెక్క అవు చాలు..
..ఏమయ్యో..చూపు అటు మర్లుతున్నదా!.. అందుకె .. పొరుగింటి పుల్లకూర..మంచిదంటరు..
..ఏ ఊకో!.. అనుకుంట ఏం జేసిండో ఫణి , ..ఉఁ..ఉఁ..ఉమ్మ్ఁ.. అనె సుకన్య గొంతు.. , ఆ వెన్కనె మంచం పైన బరువెక్కువైనట్లు కిరకిర్లు..
..మర్లనా!.. అఁమ్మ్ఁమ.. ఆ లేబట్టుడేందయ్యా..పక్కింటామె ననుకున్నవా!..
…అఁమ్మ..మ్మఁ.. …అఁమ్మ..మ్మఁ.. ఆఁ..ఆఁ..ఆఁ.. అంట పెద్దగనె ఒర్ల బట్టె సుకన్య..
..ఇంక వినలేక బెడ్రూంల కురికి మంచం మీద ఎల్లకిల పండిన చంద్ర ను తన దిక్కు తిప్పుకుంట ఆయన నడుము మీద తొడ వేసి సండ్లను ఛాతీకొత్తె….
..ఏ.. అనుకుంట సింధు తొడను పక్కకు తోసి ఇంకొక దిక్కు తిరిగి పండె చంద్ర..
..థూ నా బతుకు..అని తిట్టుకుంట , పూ రెమ్మల మధ్య వేళ్ళతొ కెలుక్కుంట కండ్లు మూసుకొంటాంటె సుకన్య మాటలు గుర్తుకొచ్చె..
..నేను గాని ఫణి సాబ్ కు చిక్కితె లేపి లేపి దెం గు త డా!..అన్న ఆలోచన మనసు ల మెదలంగనె చివ్వుమని మదమెగజిమ్మె .. కండ్లు మూతలు బడె సింధుకు..
ఏ..ఊకొ!..అనె చంద్ర , సింధు ఒడిలొ చెయ్యేసి తొడలు నిముర్త..
.. వెంటనె థియేటర్ల తన ఒడిల పడిన పక్కింటి ఫణి చెయ్యి గుర్తుకొచ్చె.. ..చీర , పెట్టికోట్లున్నంకగూడ తొడలకు గిలిగింతలు పెట్టిన దాని మీది చిక్కని వెంట్రుకలు గుర్తుకొచ్చె.. ..ఓపలేక పెనిమిటి మెడను పెనవేసె ఆమె చేతులు..
..గరమైపోయినట్లున్నదిది!..అనుకుంట సింధును పండబెట్టి , నైటి పైకెత్తుతాంటె , పూర ఇప్పనికె వీలుగ చేతులు పైకెత్తె ..
..పొంగిన సింధు రొమ్ములను కుదుళ్ళ వద్ద పట్తాంటె .. ఈమెవె అట్లట్ల అంకితె , పక్కింటామె..వి పడ్తయా!!.. అనె ఆలోచన మెదలంగనె బలంగ పిసికె చంద్ర ..

…..ఏ…ఊకో! గిసువంటివి ఎన్ని చూసుంటారు ఆళ్ళు అనుకుంట సింధు తొడలు పట్టి నిమురా అన్నడు చంద్ర.
…….ఎమ్మటే…..థియటర్ల ఒళ్ళో పడిన పక్కింటి ఫణి చెయ్యి జ్ఞాపకమైంది…….చీర, లంగా లోపట తొడలకు గుబులు అయినా దాని మీద చిక్కగ ఎంటికలు గుర్తొచ్చే….ఆపలేక పెనిమిటి మెడకు పెనవేసిన ఆమె చేతులు….
…ఉడుకుడుకున్నది!….అనుకుంట సింధును పండబెట్టి, నైటీ పైకి గుంజుతుంటే…ఇప్పనీకి సేతులు పైకెత్తబట్టే…..
పైకి గుంజుతానంటే చేతులు రొమ్ములకి దగిలి చాతి గుమ్మంటాది.
మొలికలెక్క పొంగిన రోమ్ముల కుదుళ్ళ పడతాంటే……………

కళ్లంటె మూతబడె గాని మనసు కలలు కంటనేఉండె ..
..ఎవరో బెడ్రూం తలుపు చిన్నగ తోసినట్లనిపించంగనె అటుదిక్కు చూసె… ..ఎవడొ దొంగ లెక్క చిన్నగ లోపలికొస్తున్నడు.. నీలం జీన్స్ మీద తెల్లని షర్ట్ తొడిగిండు .. వాని ముఖం క్లియర్ గ కన్పిస్త లే గాని , ఎక్కడ్నొ చూసినట్లె కొడ్తుండె.. ..ఇంతల వాడు తన దిక్కే చూసి , కన్నుకొట్టి షర్ట్ ఇడువబట్తిండు .. లోపల బనియన్ తొడగలేదేమొ , మైదానంలెక్కున్న వాని తెల్లని ఛాతీ పైన పల్చగ వెంట్రుకలు కన్పిస్తున్నయ్..
..దొంగ ..దొంగ.. అనొర్లాలని ప్రయత్నం చేసె గాని , నోట్లకెల్లి మాటెళ్ళక పోయె.. ..దడదడలాడె గుండెతొ వాని దిక్కే చూస్త, సండ్లను రెండు చేతులతొ నొక్కుకొనె ..
..వాడు ..ఆ ప ని నే చేస్త గద!… అన్నట్లు రెండు చేతులు ఆమె దిక్కు జాపి హారన్ కొట్టినట్లు వేళ్లను కదిపె..
..గి వీ న్న ట్ల పి సు కు త నంటుండా!…అనిపించంగనె శరీరమంత ఒణికె.. ..ఏఁ..లెగు!.. అనుకుంట చంద్ర పైన చెయ్యేసి ఊపె.. అటు దిక్కు తిరిగి పండె గాని లెవ్వడాయె!..
..ఏం చేస్తున్నడొ వీడు!?.. అనుకుంట వాని దిక్కు చూపు తిప్పె.. ..సన్నగ నగుకుంట జీన్ పాంట్ బటన్ తొ కుస్తి పడ్తున్నడు.. .. అండర్వేర్ తొడిగిండొ లేదొ కొడుకు!.. అనె ఆలోచన మనస్సుల రాంగనె , ..థూ!.. అనుకుంట ,భర్త దిక్కు మర్లి కళ్ళు టైట్ గ మూసుకొనె..
..ఐన సర్ర్ మనె చప్పుడినిపించంగనె ఒక కన్నిప్పి వాని దిక్కుచూసె.. .. గాడిదె కొడుకే అయుంటడు వీడు ..అనిపించె సింధుకు , దుంప లెక్క ముంగలకురికొచ్చిన వాని మ డ్డ చూడంగనె …
.. పెయ్యంత గరమైపోయె….థూ!..అనుకుంట కండ్లు మూస్కొనె గాని , ఏవో అడుగుల చప్పుడు వినిపించంగనె , దగ్గరకొస్తున్నడా ఏంది?.. అనుకుంట.మర్ల తెరిచె..
..నిజంగనె ఒస్తున్నడు ..తన తొడల్నె గుచ్చి గుచ్చి చూస్త!.. ..వాని కన్న ఒక ఫీటు ముందు ఉరికొస్తున్నది , .. ఎ ఱ్ఱగ , ఒంటి కన్ను రాక్షసుని లెక్కున్న వాని మడ్డ గుండు.. ..దాని ఎనుక గూటం లెక్కున్న మగతనం, ..దాని కాండం కు అంటుకొని బలిసిన నిమ్మకాయల్లెక్కున్న పిచ్చలు.. ..నమూనాకొన్నైన వెంట్రుకలు లేవు.. దా.. ని.. మీదగాని , కాండం చుట్టుముట్టుగాని , పిచ్చల మీదగాని..
.. వాన్ని గిట్ల ముద్దాడమంటడో.. ఇంకేం చెయ్యుమంటడో.. లేక వాడే ఇం..కే..మ..న్న చేస్తనంటడో కొ డు కు!.. ..దీం ట్ల.. గాని జొఱ్ఱ బె డ్తె , ఊ పి రి బందైపోయి సస్తనేమో ! అన్కొని పై పెదాల్ను తడుముకుంట నోరు టైట్ గ మూస్కొనె..
, .. వీన్ల గాని జొఱ్ఱ బె డ్తె బేహోష్ ఐపోతనేమొ!.. అన్కొని తొడల మధ్య తడుముకుంట , తొడల్ను బిఱ్ఱుగ ఒత్తుకోని , ..దేవుడా!…దేవుడా!..అని శ్రీదేవి లెక్క అనుకుంట భర్త వైపు తిరిగిపోయె..
..ఎవరో మీదెక్కినట్లు మంచం కిర్రు మనంగనె ..దేవుడు తన ప్రార్థన మన్నించలేదని అర్థమౌడుతొ, కళ్ళు టైట్ గ బంద్ చేసి , భర్త పిక్కల మీద ఎడంకాలేస్కుంట , బల్లి లెక్క ఆయన వెన్నుకు అతుక్కుపోయె సింధు..
..ఇంతల మంచమెక్కినోడు ఎడమచేయిని నైటీలోన పూర్తిగ జొఱ్ఱబెట్టి , చూపుడు వేల్ను చిన్నగ బొడ్ల గుచ్చి, తిప్పబట్టె..
.. వాని మోచెయ్యి తొడల మధ్య రుద్దుతాంటె.. వాని వేళ్ళు పొత్తికడుపును నిమురుతాంటె చెయ్యి మీది వెంట్రుకలు మెత్తగ గుచ్చుతాంటె గులగుల నోర్వలేక అటిటు కదిలె సింధు
..మోకా జూసి వీపు కిందికెల్లి కుడి చెయ్యి జొఱ్ఱబెట్టి , ఆమె కుడిసన్నందుకొని.. చూపుడు వేల్తొ చనుమచ్చను నిమిరి ..చేతికి నిండుగున్నదొదినె!.. అని సన్నగ అనుకుంట మెత్తగ ఒత్తె…
..పెయ్యిల కరెంట పాకినట్లై సన్నగ ఒణుకుత ..ఈ మరిదెవ్వడో.. అనుకుంట వీపుతొ, పిఱ్ఱల్తొ వాన్ని కిందకుతోసె ప్రయత్నం చేసె.. ..వాడు వీసమెత్తు జరగలే గాని, పిఱ్ఱల మధ్యల ఒక ఉడుకుడుకు ఇనుప కడ్డీ జొచ్చినట్లనిపించె.. ..ఇ స్స్.. అని మూల్గుత , ..దేంట్ల జొఱ్ఱబెడ్తడో కొడుకు!.. అనుకుంట ఇంకింత ముడుచుకుపోయె సింధు..
..వాడు నైటీని నడుము పైకి జరుపుకుంట , చంద్ర పిక్కలమీదున్న తన కాలు ను ఆయన నడుము మీదకు జరిపినంక, అరచెయ్యిని సింధు పొత్తికడుపు మీదకు జారిడిచి ఒక్క ఝట్కల ఆమెను తన కడుపుకొత్తుకొనె..
..ఎక్క డ జొస్తదో!.. ..ఏ ..బొ..క్క.. వి చ్చుక పోతదో!!.. అనుకుంట పానాలుగ్గ బెట్టుకొని పళ్ళు బిగబట్టి , కండ్లు మూసుకొనె సింధు..
..ఐతె ..అ ట్లేం..కాకపోవుడుతో తన అదృష్టంను తనే నమ్మలేక , కళ్లు వాల్చి పొత్తికడుపు దిక్కు చూసుకొనె.. ..ఇంతల వాడు ఇంకొక ప్రయత్నం చేసిండేమొ.. పూరెమ్మలను క్రిందికెల్లి రుద్దుకుంట, పల్చని పొత్తికడుపు ను దాటి మూడంగుళాలు ముంగలకురికొచ్చి , మర్ల ఎనుకకు పోయె వాని ఎఱ్ఱని దుంప..
..అయ్య!..మర్ల వీని గురి తప్పెగదా!!.. బాధపడుతూండంగనె, వాని మడ్డ గుండు ..చి..న్న.. బొ క్క ను రుద్దబట్టె.. ..థూ!.. అనుకుంట ఎడమ అరచెయ్యిని చిన్నగ తొడల నడుమకు జరిపి వాని దుంప ను సుతారంగ కరెక్ట్ తొ వ్వ ల సద్రుకొనె సింధు..
..వాన్ది ..స..ర్రు.. న జొఱ్ఱంగనె , ..వా..మ్మో..అనుకుంట నోరు ను భర్త వీపుకదిమె, మూల్గు బైట్తకెల్లకుంట.. .. ఆ ఎన్కనె ఆమె పూరెమ్మల ను ..ఫ..ట్ట్.. మ నిపించె వాని పిచ్చలు.. జ ఱ్ఱు న బైటకురికొచ్చె ఆమె జిగురు..
..తొవ్వ సాఫవుడుతొ గుంజి గుంజి ..దెం..గ బట్టె.. దొంగ కొడుకు.. ..పూ చెంపలు ఎఱ్ఱ గయ్యె టట్లు పడబట్టె వాని పిచ్చల దెబ్బలు..
.. అఁ..మ్మఁ.. .. అఁ..మ్మఁ.. అనె చప్పుళ్ళెళ్ళబట్టె నోట్లకెల్లి..
..లొల్లి కి లెవ్వగలడీయన..అనుకుంట, చేతివేళ్లతొ వాని పిచ్చల దెబ్బలనాపుకుంట , పళ్ల మధ్య పెదాలను నొక్కిపెడ్త భర్త వీపు కు నోరు అదిమె..
..ఏఁ..కొ రుకుతవేందె!.. అనుకుంట వీపు విదిలించె చంద్ర ..
..ఆ..ఝట్కకు తెలివొచ్చె సింధుకు.. వెల్లకిల పడున్నది ..క్రిందగాని , పక్కల గాని ఎవ్వడు లేడాయె.. .. తన ఎడమ చెయ్యి తొడల మధ్యుండె.. చేతి వేళ్ళు రెమ్మలలోన జొచ్చుండె..
..థూ..ఎంత గలీజ్ పని చేస్తున్న!.. అని తనను తనె తిట్టుకుంట , బొక్కబోర్ల తిరిగి , వేళ్లకంటిన జిగురును బెడ్ షీట్ కు తుడుచుకుంట కండ్లు మూసుకొనె.. .. …… ….
..బెడ్రూం తలుపు కిఱ్ఱుమనుడుతొ మర్ల తెలివొచ్చె సింధుకు.. బోర్ల పండే ఒక కన్నిప్పి చూడబట్టె..
..ఇంకెవడొ దొంగ లెక్క చిన్నగ లోపలికొస్తున్నడు.. చౌకట్ కు తాకకుండ తలకిందకు దించుకొని , ఒక సైడ్ కు తిరిగి ఒస్తున్నడు..
..అంత ఘనం ఎత్తు, ఎడల్పు ఉన్నడా కొడుకు!,, అనుకుంట చూడబట్టె .. .. చిన్నగ లోనికొచ్చి , వాడు చక్కగ నిలబడంగనె ..
..నిజమమ్మా!..ఛె ఫీటెత్తున్నడు .. ..దాన్ల సగమెడల్పున్నది వాని ఛాతీ .. మగోడంటె ఇట్లనే ఉండాలె.. చూడరాదు!..అనుకుంట మనస్సు నచ్చజెప్తాంటె రెండుకళ్ళిప్పి చూసె వాని దిక్కు..
..నీలం జీన్స్ కు నిండుగున్నయి తొడలు .. బ్లూ చెక్స్ హాఫ్ బుష్ షర్ట్ లోకెల్లి గూడ కన్పిస్తున్నయి , మెలి తిరిగిన కండలు … వీని ముఖం గూడ క్లియర్ గ కన్పిస్త లే గాని , ఎక్కడ్నొ చూసినట్లె కొడ్తుండె..
..ఎక్కడ చూస్తినా వీన్నీ!..అనుకుండంగనె వాడు తనదిక్కోపాలి జూసి, చిన్నగ నగుకుంట షర్టిడువబట్టె.. ..థూ!..అనుకుంటనె చూడబట్టె..
..దండల పైన పల్చగ , ముంజేతుల మీద చిక్కగ, ఉన్నయి వెంట్రుకలు.. ..గజమెడల్పున్న ఛాతీ నిండుగ రింగులు తిరిగిన వెంట్రుకలు.. నడుము కాడ అయి ఒక పాయ లెక్క సన్నబడి , ట్రౌజర్ లోనికి జొఱ్ఱుతున్నయి..
..తొడల మీద..ఆ డ.. ఎట్లైనుంటయి.. వెంట్రుకలు.. ..పొత్తికడుపు పైన భీ ఫుల్లున్నయా ఏందీనికి?!.. అనిపించంగనె పెయ్యంత కరెంట్ పాకినట్లవుడుతొ కండ్లు టైట్ గ మూసుకొనెసింధు..
..ఏఁ..చూడరాదమ్మఁ.. అంట మనసు సంజాయించుడుతొ చిన్నగ కండ్లిప్పె..
..వాడు చిన్నగ పాంట్ బటనిప్పి సర్ర్ మని చప్పుడు చేస్కుంట జిప్ కిందకు గుంజిండు..
..ఈ చప్పుడిని భర్త గాని లేచిండా!.. అనుకుంట మెడతిప్పి ఆయన దిక్కు జూసె.. ముందులెక్క అటుముఖం జేసి పండున్నడు..
..నిష్టూరుస్త మెడ వాపస్ తిప్పె సింధు..
..వాడు కొంచెం ముంగలకొంగి టైట్ గ పట్టిన పాంటును పిఱ్ఱల మీదికెల్లి క్రిందికి గుంజుతాంటె , చిక్కని వెంట్రుకలతొ టేక్ బల్ల లెక్కున్న వాని కడుపు, మద్ది మాను లెక్కున్న వాని తొడలు కన్పడబట్టె..
..ఆ పనైనంక వాడు చక్కగ నిలబడతాంటె ఉబ్బుగ ముంగలకొచ్చిన మొల భాగం కానొచ్చె.. ..ఈడైన ఝాంగ తొడిగిండో లేదో!.. అన్న ఆలోచన మనస్సుల మెదలంగనె గుండెలు దడదడ లాడబట్టె..
..వాడు మొల కాడ అట్కాయించిన పాంట్ ను చిన్నగ తప్పియ్యంగనె .. యూ ఆర్ రైట్ ఎగైన్!.. అన్నట్లు అండర్వేర్ లేని పాంట్లకెల్లి అలగ్ న ఫీటు ముంగలకురికొచ్చె వాని మడ్డ..
..ముందొచ్చినోని దా ని కంటె దొడ్డుగున్నది.. ..నల్లదుంగ లెక్కున్నది .. .. దాని చుట్టు ముట్టు నరాలు ఉబ్బున్నయి.. ఒంటి కన్ను ఇంకింత భీకరంగున్నది.. ..పిచ్చలు ఇంకింత బలిసున్నయి..
.. వాడు గ దా న్ని సదురుకుంటమంచం దిక్కు నడిచొస్తాంటె చిన్నగ అటిటు ఊగ బట్టె ..
..దా న్ని గిట్ల నా దాం ట్ల జొఱ్ఱబెడ్తె నే జచ్చుడు గ్యారెంటి.. అనుకుంట భర్త దిక్కు మర్లి .. లెగు!..అనుకుంట చిన్నగ ఊపె.. .. చిన్నగ గురక పెట్టుకుంట పండిండే గాని లెవ్వడాయె..
..ఛీ!..ఈయనేమొ లెవ్వడాయె.. నే ఇట్లనే పంటె ఈయన భీ ముందోనిలెక్క జొఱ్ఱబెట్ట గల!..అనుకుంట , బోర్ల మర్లి,,తొడలు టైట్ గ దగ్గరకొత్తుకుంట శరీరంను పరుపుకదుముకొ నె సింధు..
..ఇంకొక మనిషెక్కినట్టు మంచం ..కిఱ్ఱు.. మనంగనె, నా నడుం బట్టి, నన్నెల్లెల కల తిప్పి దెం గు త డే మొ!.. అనుకుంట ..దేవుడా!..దేవుడా!..అని భగవంతుని తలుచుకుంట శరీరంను పరుపుకు ఇంకింత ఒ త్తు కొనె..
..ఐతె మంచమెక్కినోడట్లేం చెయ్యక పోవుడుతొ.. ..బచాయించిన!.. అనుకుంటుండంగనె , మోకాళ్ళ మీదున్న నైటీ నడుము మీదకు రాబట్టె..
.. నైటీ లేప్తె లేపిండు గాక .. నే నిట్ల పంటె ఎట్ల జొఱ్ఱ బెడ్తడు?!..అనుకుంట మొత్తనింకింత టైట్ గ పరుపుకొత్తుకొనె..
.. ఆయన చేతులు తన నడుమొంపును మెత్తగ రుద్ది, ఆపైన పిఱ్ఱలు పట్టి పి స కం గనె .. ఇ స్స్..అని మూల్గె మనసు..
..కొద్దిగ తన పైనకు జరిగిండేమొ!.. ఆయన ఊడుకుడుకు మగతనం తన వెన్నెముకను రుద్దబట్టె..
.. ఓపలేక నడుము మెలికలు తిప్పుత పరుపు పైకెత్తిందేమొ, నడుమొంపుల్లనుండి పొత్తికడుపు దిక్కు అరచేతులు జొఱ్ఱుడు మొదలాయె..
..అ య్యఁ.. పక్కా.. గ నన్నెల్లెల కల తిప్పుత డింక! ..అనుకుంట గుండె రాయి చేస్కొని ఎదురుచూసె సింధు..
..ఐతె అతడట్లేం చెయ్యక , పొత్తికడుపు కిందికెల్లి ఒక చెయ్యిని నైటీ లోనకు జొఱ్ఱబెట్టి , అరచెయ్యి తొ పొత్తికడుపునాక్రమించి , చిటికెనె వేలుతొ మానం ను, చూపుడు వేలుతొ బొడ్డును కెలకబట్టె..
..గులగుల నోపలేక నడుమింకింత పైకెత్తినదేమొ!.. మీదెక్కినోని మగతనం ఆమె పిఱ్ఱల నడుమ జొచ్చె..
..థూ!..ఇట్లె క్క డ పెడ్తడు!?..అనుకుంట గిలగిలలాడతాంటె .. ..ఏఁ..ఊఁకొ!.. అనె ఓదార్పు చెవిల ఇనబడె..
..మీద బరువెయ్యకనె చెవికాడకొంగినట్లున్నడు!.. అని మనసుల్నె మెచ్చుకుంట కదులుడు బంద్ జేసె..
..గుడ్..అనుకుంట ..గ దాన్ని.. సదురుకున్నడేమొ , ఆయన మగతనం తన రెమ్మలను రుద్దబట్టె..
..ఇట్ల గూడ పెట్టొస్తదా!?.. అనుకుంటాండంగనె , ..చూడరాదు!.. అనుకుంట , ఖాలిగున్న చేతి వేళ్ళతొ పూరెమ్మలనిప్పదీసి మడ్డ గుండు ను జొఱ్ఱబెట్టె..
..ఇ స్స్..అనుకుంట తొడలింకింత ఇప్పె సింధు..
..ఇంకొక్క పాలి ..గుడ్!.. అనుకుంట ఎనుకెక్కినోడేం జేసిండో ఏ మొ!.. ..రెమ్మలొక్కపాలి ఇచ్చుకపోయె .. లోనకెల్లి స ర్రు న ఉరికొచ్చె జిగురు.. ..ఎంత లోనకు జొఱ్ఱ బెట్టిండో!..అనుకుంట సిగ్గిడిచి ఎడమ చెయ్యి వేళ్లతొ రెమ్మలను తడుముకొంటాంటె..
..ఏఁ..ఇంక కొస నే సక్కగ జొఱ్ఱలె!.. అనుకుంట చెవిల ఇనిపించె..
..థూఁ!.. ఫు ల్లుగ జొఱ్ఱబెడ్తె నే సచ్చుడు గ్యారెంటి.. అనుకుంట పరుపు మీద పడబోయె సింధు..
..ఏం జావవు!..అనుకుంట ఎనుకెక్కినోడు రెండు చేతులను నైటీలోన జొఱ్ఱబెట్టి , అరచేతులతొ రెండు సండ్లను బట్టి మెత్తగ పిస్కుత, ఏం జేసిండో ఏమో గాని , ఆమె పూరెమ్మలొక్కపాలి ఇచ్చుక పోయె..పానాలు
..జి వ్వు..మంటాంటె , ఒడలంత నీరసమై పోతాంటె .. .. బాధనోర్వలేక , ముడుచుకుపోత తన అరచెయ్యిని కస్సున కొరుక్కొనె..
..ఏఁ..అట్ల కూలబడిపోతవేంది?..అన్కుంట ముంజేతులతో ఆమె పొత్తికడుపును పైకెత్తుత , ..చేతుల మీన బరువాప్కొరాదు!..అని చిన్నగ గొణుగుత మ డ్డను చిన్నగ వెన్కకు గుంజుకొనె.. .. వా న్ది బైటకెల్లంగనె పానం కుదుట బడినదేమొ , సింధు చిన్నగ చేతుల మీద పైకి లేచి, మెడ ను కొంచెం వెన్కకు తిప్పి, వెనుక ఎ క్కి నో న్ని ఓరకంటచూస్కుంట , సన్నగ నగుకుంట , తల కిందికొంచి ,కుక్క లెక్క పిఱ్ఱలు పైకెత్తె..
..మూడ్లకొచ్చినదీమె!.. అనుకుంట వాడు బైటకు గుంజిన మడ్డను ఒక్క ఝట్కల కాండం దాక దింపె …
..ఛస్తిని రో!.. అనొర్లుదమనిపించెగాని, పక్కనె పండిన భర్త ఎక్కడలేస్తడో!.. మాటెల్లకుండ చెయ్యి నోట్ల కుక్కుకోవాలె….అనుకుంట, తల నింకింత పరుపు పైనకొంచి అందుబాట్లకొచ్చిన వెచ్చని కండను ..కసుక్కున.. కొరికె!
.. నీ యఁమ్మఁ.. ఇట్ల కొరబడ్తివేందె?!.. అనె రోజినే స్వరం చెవిల బడంగనె , ..అఁయ్య..ఇది భీ కలనే నా!?..అని తిట్టుకుంట శరీరంను పరుపుకింకింత టైట్ గ ఒత్తుకొనె..
..ఇట్ల పండినవేందే!?..అనుకుంట మెత్తని చేతులు తన నడుము పట్టి గుంజుతాంటె వేరె మార్గం లేక, ఎల్లెలకల తిరిగె సింధు..
..తిరుగుడాలస్యం, మీద ఎప్పటి లెక్క బరువు పడుడు, .. తొ డ ల నడుమ ..అ ల వా టై నది ఘుసా యించుడు ఒక్క క్షణంల జరిగిపోయె..
..ఐతె ఇప్పటివరకు కన్న కలల మహాత్యమేమొ , సింధు శరీరానికి రోజు లెక్క ..నె ప్పి.. అనిపించుడిడిచి బెట్టి .. ఇం త నే నా!?.. అనిపించె ..
.. ఆ వెన్కనె .. చీ!.. త ప్పు!.. అసొంటి ఆలోచనలు చెయ్యొద్దు.. అని మనసు మందలించంగనె , ..నిజమె!.. అనొప్పుకొని, తొడలిప్పి తొవ్విస్త , భర్తను బిఱ్ఱుగ కౌగలించుకొని ఆయన పిక్కల మీన మడమలెక్కించి.. చిన్నగ నడుమెత్తుడు షురూ జేసె..
..అప్పటికి , మామూలు కంటె తక్కువనె ..ఊ గి.. , హుఁ..హుఁ..హూఁ..అని రొప్పుకుంట, ..ఇయాల ఇంత గరమున్నవేందె?!,, అని ఆమె పెదవులు కొరుకుత , జర్రు న పిచ్చల జమైన స్టాకిడుచుకుంట , ..నీకు టైమేగద!..అనుకుంట , .. ఊఁ.. నిన్ననె మొదలాయె!.. అనే ఆమె సమాధానమినకనె సండ్ల మీద సోలిపోయి సన్నగ గుఱ్ఱు పెట్టుడు షురూ జేసె..
.. అలువని శరీరం ..ఉ స్సు రు.. మంటాంటె , ప్రతి దినం కన్న రెండు మార్లు ఎక్కువనె ..ఎ క్కిం డు.. గదమ్మ! .. ఏడికాడికె సర్దుకోవాలె అని మనసు నచ్చజెప్పుడుతొ..నిజమే గద! అనుకుంట భర్త తలను చిన్నగ మెత్తమీదకు మార్చి, బాత్రూం దిక్కు నడిచె ..
..హాల్ దాట్తాంటె .. రాత్రి పక్కింటోళ్ల మంచం కిఱకిర్లు యాదికొచ్చి .. మర్ల పెయ్యంత గరమై పోయె..
..థూ!..వాండ్ల ఊసు నాకెందుకట!.. అన్కుంట బాత్రూంల జొచ్చి , తులసమ్మకు ప్రదక్షిణాలు చెయ్యాలె..అనుకుంట  తల స్నానం జేసి, ..తప్పు ఆలోచనలు రానియ్యద్దు తల్లీ.. అని మొక్కుకుంట  ఇంటెనుకున్న  తులసమ్మ చుట్టు  నూరు ప్రదక్షిణాలు చేసి తలెత్తిన సింధుకు   ..గడ్డపారను నేలల  ఉల్ట పాతి , పచ్చి కొబ్బరికాయలొల్చె ఫణి సాబ్ కన్పడె..
..చూడొద్దాయన దిక్కు!..అనుకుంటనె చూసె.. ..ఖాలి , శాండో బనియన్ మీదున్నడేమొ , కండలు తిరిగిన దండలు, ఛాతీ , వానిమీది చిక్కని వెంట్రుకలు కండ్లబడె..
..ఎఱ్ఱబడ్డ చెంపలతొ తలదించుకుంటాంటె , నడుము పైనకు లేపి కట్టిన లుంగిలకెల్లి , ఫుల్లుగ వెంట్రుకలున్న ఆయన బలిసిన తొడలు కన్పడె..
..థూ!..కట్టు తప్పబట్టెగదా మనసూ!.. అని బాధ పడ్త , ఇంట్లకు పోనికె మెట్లెక్కుతాంటె  .. సింధు!.. అనె పక్కింటాయన పిలుపిన్పడె..
..ఎన్నడు లేన్ది పేరెట్టి పిలుస్తున్నడూ!.. అన్కుంట బెదురుగ ఆయన దిక్కు తల తిప్పె..
..ఇగొ!..ఇయి తీస్కొ!.. అన్కుంట టెంకాయలున్న అరచేతులను ఆమె దిక్కుజాపె..
…ఒద్దు!..అన్కుంట ఇంట్లకు పోతాంటె , .. ఏఁ తీస్కొ రాదు!..మనింటి చెట్లవె!.. అంటున్న సుకన్య మాట ఇన్పడె..
..ఇక తప్పక తలొంచుకొని  టెంకాయలదిక్కే చూస్కుంట ముందడుగేసె..
..ఆయన వేళ్ళు టెంకాయలను నిమురుత , రౌండుగ తిప్పుత , ముచికలను సవరదీస్తాంటె పెయ్యంత జివ్వుమనె సింధుకు.. ..ఎట్లనో వాన్నందుకొని , ఒక్క ఉరుకున ఇంట్ల కొచ్చి ,  పూజ మందిరం ల జొచ్చి ..
..దేవుడాఁ..తల్లీఁ నన్ను కాపాడుండ్రి.. కట్టు తప్పనీయకుండ్రి.. అనుకుంట మనసు నిలకడయ్యేదాక  పేరుపేరున మొక్కి , బైటకొచ్చె..
.. నీళ్ళు, పాలు , చాయ్ పత్త , శక్కర్  కలిపి గరం చేస్తాంటె , రాత్రి కలల్ల సీన్లే కండ్ల ముందు మెదలబట్టె.. ..ఎవడొ తన వీపెనుక పండి , ఇంకెవడొ తనను కుక్కలెక్క ఒంగ బెట్టి ,ఇంకెవ్వడొ తనను మీద పండ బెట్కొని..
..దెం గి న.. తీర్లె కండ్లముంగల మెదల బట్టె ..
..థూ!..అన్కుంట ఆలోచన్లను అదుపు చేస్కొని , .. ఆయనెన్నడు ఇసొంటి ప్రయత్నాలైన చెయ్యలే గద!.. నే నెక్కడ చూడలేగద!..అని సోచాయించె సింధు ను , ..చూడలే!..అనెట్లంట వమ్మ!..దినాము చూస్తనే ఉంటవ్ గద..పక్కింటామె ఇచ్చిన పుస్తకంల!.. అనుకుంట గుర్తు జేసె మనసు ,  ఆమె వేళ్ల మీన సు ర్రు న ఉడుకుడుకు చాయ్ పోస్కుంట..
..అప్పుడు తెలివొచ్చె సింధుకు..ఔ గదా!..ఆ గలీజ్ బొమ్మల బుక్కు చూసినందుకె పడ్తున్నయ్ గావచ్చు .. ఇయాలె వాపస్ జేస్త!.. ..అన్కుంటాంటె ,
..ఖాలి చూస్తె ఏమైందట!.. ఆ తీర్లల్ల భర్త ఎక్కి నట్లు.. కల బడాలె గాని ..ఎవడొ.. ఇంకెవ్వడొ దెం గినట్లు బడ్తయా కలలు!?.. నీగ్గాని ఆ మొగోళ్ళ మీన ఖాయిషున్నదా ఏంది?!..అనుకుంట చురక బెట్టె మనసు..
.. నిజమా!?..తనగ్గాని వేరె మొగోళ్ళ మీన ఖాయిషున్నదా!?..అని సోచాయిస్తాంటె..  ,  ..చాయ్ బెట్టిన వానె!?.. అనె భర్త పిలుపు ఇనిపించె హాల్ ల కెల్లి..
.. థూ!..త ప్పు!.. అని చిన్నగ అనుకుంట  , ఇదో!..తెస్తున్న!..అని పెద్దగ అంట ,  దబ్బదబ  చాయ్ ను జాలీ నుండి  ట్రే ల తయారున్న కప్పులల్ల పోసి, హాల్ లోనికి తీస్కొచ్చె సింధు..
…  …….  ……   ….                  …….  ……   ….             …….  ……   ….    …….  ……
.. చంద్రను ఆఫీసుకు పంపించి , సింధు వెనకకు మర్లుతాంటె ,  ..కళ్ళు ఎఱ్ఱగున్నవేందమ్మ!?.. నిద్ర జాలలే!?.. అనె సుకన్య పలకరింపు వినబడె..
…నాయి భీ ఎఱ్ఱగున్నయిలే!.. ..నువ్విచ్చిన బిర్యానీ తిన్నంక నీ బావ నన్నుపండ నిస్తెగద!.. ఎట్లొండినవ్ తల్లీ!?..
..ఏఁ..ఇంట్లకు రా!..బజార్లేంది ఈ ముచ్చట్లు?!..అనుకుంట సుకన్యను చెయ్యి బట్టి లోపలకు గుంజె సింధు..
..ఐతె ఇప్పుడు చెప్పమ్మ.. ఏం గలిపినవ్?? ..అనె సుకన్య, సోఫాల కూర్చుంట..
..కొత్తగేం చెయ్యలె.. కొంచెం ఎల్లిగడ్డ , గరమ్ మసాలాలెక్కువైనయ్..
..ఏందో ఏమొ గాని.. గది తిని నా ప్రాణం తిన్నడు నీ బావ.. ..చంద్రన్న గూడ నిన్ను పండనియ్యలే!?..
.,ఔ.. అని భర్తను సపోర్ట్ చేస్కొనె సింధు , ఆమె పక్కనె కూర్చుంట..
..గా సీన్మ గూడ తోడైనట్లున్నది!..ఔ..నీకు టైమేనా!?.
…ఆఁ.. నిన్ననె మొదలాయె!.. అని గొణిగి , ..నీకు?.. అనెదురుప్రశ్న వేసె..
.. ఇంక రెండు రోజులున్నయి..
.. రాత్రంత పండనియ్యలే అంటున్నవ్ గద!.. బావ మ స్తి డిచుం టడు!!..  అనె సింధు ఈర్ష్యగ..
.. ఆఁ.. అట్లిట్ల ఇడుచుడు గాదు..  ఐతె ఏమట!?..
..అట్లంటున్నవేందమ్మ!.. అనె సింధు,  భర్త ఇడిచె చుక్కలను గుర్తుతెచ్చుకుంట..
..పని తీర్వనిది  ఎంత ఘనమైతె ఏమట!.. ..గంగి గోవు పాలు గంటెడైనను జాలు.. అనె పద్యం నేర్వలే స్కూల్ల?..
..ఈసారి తీర్తదేమోనమ్మ మన కోర్కె!!..
..తీరాలె..
..దబ్బున తీరకపోతె!?..
..వేరె మార్గాలాలాలోచించాలె!..
అయ్యొ!..ఏందమ్మ ఆ మాటా!?..
..నిజం!..  నువ్వు కూడ ఆలోచన చెయ్యు.. అనుకుంట లేచె ..
..పోని తీ!.. చాయ్ తెస్త..కూర్చొ..
..ఒద్దమ్మ .. కళ్ళు మూస్క పోతున్నయి.. అనుకుంట బైటకు బైటకు నడిచె సుకన్య..

12c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 6, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: