KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 41 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 41 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 41 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

వీళ్ళను  మాకు వదిలి పెట్టు , హమీద్  చూసుకొంటాడు ”  అంటూ   అందర్నీ  లాకప్  లో తోసి  వచ్చాడు. 
“ఇంటికి వెళదాం రా  రేపు  కావాలంటే  పల్లెకు వేలుదువు  కానీ”    అనగా  , ఇద్దరం  కలిసి  వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము .  ఆ రాత్రికి అక్కడే పడుకొని  పొద్దున్నే  లేచి   రామి రెడ్డి వాళ్ళ షాప్ దగ్గరకు వెళ్లి  పెద్దాయనను  తీసుకోని  డ్రైవర్ తో   పల్లెకు వచ్చాను. 
 
శాంతా  వాళ్ళ నాన్న  నాకోసమే ఉన్నట్లు ఉన్నాడు ,  నేను రాగానే  “నేను ఈ రోజు వెళ్లి పోతాను  నువ్వు  ఇంకో  వారం ఉండి  ఆ తరువాత్  పిల్లలను తీసుకోని వచ్చేయ్ , వాళ్ళకు  కాలేజీ  స్టార్ట్  అవుతుంది ”   అంటూ  మద్యానం  వెళ్లి పోయాడు.    ఇంకా వారం రోజులు   ఎలా గడపాలా అని ఆలోచించు కొంటూ   ఓబులేసు షాప్ దగ్గరకు వెళ్లాను.
 
నన్ను చూడగానే  షాప్ లోంచి  బయటకు వచ్చి  ” రాన్నా , ఇక్కడ కుచో ”  అంటూ  లోపలున్న స్టూలు  తీసుకొచ్చి  తన కొట్టు పక్కన వేసి  , షాప్ లోంచి  సిగరెట్టు  అగ్గి పెట్టె  తెచ్చి ఇచ్చాడు.     “నీ  మీద  టౌన్ లో ఎవరో  కొట్లాటకు వచ్చారని  డ్రైవర్ చెప్పాడు, ఇంతకూ  ఎవరన్నా వాళ్ళు ? “
 
“ఇంతకు  మునుపు  వాళ్ళల్లో  ఒకడి  అన్నని  పోలీసులకు పట్టి ఇచ్చాను,  ఇప్పుడు వాడికి  చాన్స్ దొరికింది  అందుకే  కసి తీర్చుకోవడానికి  ట్రై  చేసాడు.”
 
“మన పిల్లోల్లను  తీసుకోని పోదామన్నా , కొడుకుల్ని  లేపెస్తారు.  నువ్వు  ఉ  అను చాలు  ,  డ్రైవర్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి  నాకైతే  ఉడికి పోతుంది ?”
“వాళ్లకు   చేయాల్సిన పెళ్లి  ఆల్రేడి   అక్కడ  స్తేసన్లో   జరుగుతుంది,  మనము  వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. “
“ఇట్లాంటి వాటికి పోలీసులు  వద్దన్నా  ,  మన కుర్రాళ్ళకి చెపితే ,  కాళ్ళు  చేతులు  తీసేస్తారు  , ఆ తరువాత  కొడుకులు  జీవితం లో ఎప్పుడూ  మన వైపు  చూడరు”.
“ఈసారి ఎప్పుడైనా  అలా  జరిగితే ,  నీకు  కబురు  చేస్తాలే  అప్పుడు తప్పకుండా  కుర్రాళ్ళని తీసుకోని వద్దువు కాని  ”  అని చెప్పాను తనను తృప్తి పరచడానికి.   అక్కడి  నుంచి  సర్పంచి ఇంటికి వెళ్లాను.  
 
నాలుగు  రోజులు   ఎటువంటి  ప్రత్యేకతా లేకుండా  గడిచి పోయింది .  నాలుగు రోజుల్లో  ఓ  రోజు  రాత్రి యాదమ్మ  వచ్చి  ఓ  రెండు సార్లు పూకు పెకాడించు కొని ,  ఓ  సారి  గుద్ద  గులాయించుకొని  వెళ్ళింది.    ఓ రోజు  మద్యానం  సర్పంచి కోడలు శైలజా ఇంటికి రమ్మనగా  వెళ్లి  తన బొక్కకు పట్టిన బుజు  ఓ  రెండు గంటలు  దులిపి వచ్చాను.    ఇంట్లో  అప్పుడప్పుడూ  శాంతా  తో   టిపిన్లు చేస్తూ  గడిపేశాను.
 
మేము   ఎల్లుండి  వెళతాము  అనగా  , రాజి వాళ్ళ అమ్మ  ఫోన్ చేసింది.    వాళ్ళకు  రావడానికి కుదరడం లేదు.   శివాను పంపండి , రాజిని తీసుకోని వస్తాడు  అని.   ఇంట్లో పెద్దాయనకు చెప్పి   ఆ రోజు మద్యానం కారులో  రాజి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్లాను తనను తీసుకోని రావడానికి. 
 
నేను వెళ్ళే టప్పటికి  సాయం కాలం అయ్యింది,   అందరూ  ఇంట్లోనే  ఉన్నారు.    పరామర్శల తరువాత  అందరం కలిసి భోజనానికి  కుచోన్నాము.     నిర్మలా పెళ్లి ఇంకో  నెలలో పెట్టుకోవాలను కొంటున్నారు  అని చెప్పారు.    అంటే  ఈ ఊరికి  ఇంకో సారి  రావాల్సి  వుంటుంది అనుకొంటూ  భోజనం ముగించాను.  
 
“యశోదా వాళ్ళింటికి  ఓ సారి వెళ్లిరా , వాళ్ళ  నాయన  నువ్వు వస్తే   ఓ  సారి పంపమన్నాడు.  ఆ  అమ్మాయిని  హైదరాబాదులో ఎక్కడో చేరుస్తా  అన్నావటగా” అన్నాడు  రాజి వాళ్ళ నాన్న.
 
“సరే ”  అంటూ   రాజీ తో కలిసి  యశోదావాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము. 
మేము  వెళ్ళే కొద్ది వాళ్ళు కుడా అప్పుడే భోంచేసి  కుచోన్నారు.
“ఎం  శివా  బాగున్నావా ?  ఎప్పుడోచ్చావు ”  అన్నాడు పెద్దాయన
“ఇప్పుడే వచ్చా”
“కొద్దిగా ముందు రావాల్సింది  కలిసి  భోంచేసేవాళ్ళము గా “
“ఇప్పుడే   తిన్నాము మేము కుడా ”  అంటూ  రాజి  సమాదానం ఇచ్చింది.
“నేను రేపు   మా అత్తా వాళ్ళ  ఊరికి  వెళుతున్నా , అక్కడ నుంచి  హైదరాబాదు కు వెళతాను ,  మాకు స్కూల్  స్టార్ట్  అవుతుంది  సోమవారం నుంచి”  అంది రాజి
“మరి  అలా గయితే యశోద ను ఎప్పుడు చేరిపిద్దాము “
“మీరు కుడా  మాతో పాటు వస్తారా లేక  , యశోద ను తీసుకోని సోమవారం కానీ  లేకుంటే  ఆ వారంలో ఎప్పుడు వచ్చినా పరవా లేదు ,  ఇయర్  బిగినింగ్  కదా , పెద్దగా పాటాలు  జరగవు ”  అన్నా
“ఆలా గయితే మేము   బుదవారం  గానీ  లేకుంటే  బెస్తవారం గానీ  వస్తాము  ,  నీకు ఫోన్ చేసి వస్తాము  లే “
“రాజీ  ఉన్న స్కూలు  అయితే బాగుంటుంది ,   ఆ స్కూల్ లో  రాజీ  తోడుగా ఉంటుంది, నువ్వు  వెళ్ళిన తరువాత ఆ స్కూల్ లో  అడ్మిషన్ చూడు శివా”
“నేను వెళ్ళిన  వెంటనే  కనుక్కొని ఫోన్  చేస్తాను , మీరు  ఆ తరువాత రండి “.  కొద్ది సేపు  అక్కడే ఉండి  ఇంటికి వచ్చేసాము.   రాజి వాళ్ళ అమ్మ  రాజీ కి కావాల్సిన  బట్టలు అన్నీ  సర్దేసింది.   
 
పొద్దున్నే  టిఫిన్ చేసి  8.౩౦  కల్లా  బయలు దేరాము.    “నువ్వు తప్పకుండా పెళ్ళికి  ఓ వారం ముందే   రావాలి  రాజి  తో పాటు  ”  అంటూ నిర్మలా  గట్టిగా నాతొ  మాట తీసుకొంది.   సరే నంటూ   అందరి దగ్గరా వీడ్కోలు  తీసుకోని   రోడ్డు  ఎక్కాము.    సాయంత్రానికి   ఇల్లు చేరుకొన్నాము.      రేపు  పొద్దున్నే   బయలు దేరుదాము   అని చెప్పి అన్ని  కారులో  సర్దేయమని  యాదికి  చెప్పి  నేను పల్లెలోకి వెళ్లాను.
 
ఓబులేసు షాప్ దగ్గర కొద్ది సేపు గడిపి ఆక్కడి నుంచి  సర్పంచి  ఇంటికి వెళ్లి , వాళ్ళకు  రేపు హైదరాబాదు  వెళుతున్నాను అని చెప్పి వచ్చాను.   దారిలో   లతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి  అక్కడ కాఫీ  తాగి  వాళ్ళకు  చెప్పేసి వచ్చాను.
 
“అయ్యగారి  ఉరు షికారు  అయిపోయిందా ?”  అంది  శాంతా.
“రేపు  వెళుతున్నాము గా అందుకే అందరికి  వెళ్లి ఓ సారి చెప్పేసి వచ్చాను ”  అన్నాను.
“నేను  అదే  అడుగుతున్నాను,   అందరికి చెప్పేసి వచ్చావా , లేక ఇంకా ఎవ్వరైనా మిగిలి ఉన్నారా ?”  అంది  ఎగతాళిగా
“చప్పాల్సిన వాళ్ళు  ఇక్కడ  లేరులే  , వాళ్ళు  రాయచోటిలో ఉన్నారు ”  అన్నాను తనను  ఉడికించడానికి
“రాయచోటికి వెళ్లి చెప్పి రావాల్సింది  మరి “
“ఎలాగు వెళ్ళే దారిలోనే కదా ,  రేపు వెళ్ళే టప్పుడు బండి  ఆటే తిప్పుతాలే ”  అన్నాను.   ఈ లోపున  రాజి , పెద్దాయన  బయటకు రాగా  మా టాపిక్    గుట్టలో దొరికిన సంపద మీదకు వెళ్ళింది.

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button