KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 76 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 76 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 76 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

అది సరే కానీ , మా వాన్ని చూసి , అంత  ఉంది  అన్నా వు అంటే  అమ్మాయి గారు  ఎన్ని చూసావు  ఏంటి ? ”  అన్నను.
 
“ఎవ్వరి వీ చూడలేదు లే , మా బావ  ఉన్నాడు గా, అతనే  నీతో  కొట్లాడాడు చూడు  వాడే  , ఎలాగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం  కదా  ఓ  రెండు సార్లు కలిశాను “
“ఓహో అందుకే నా అమ్మాయి గారి కి ముందూ  వెనుకా బాగా పెద్దవి అయ్యాయి “
“అవి  వాడి వల్లెం  కాదు లే ,  నా  బాడీ  తత్వమే  అంత”
“నిజంగా నమ్మ మంటా వా ,  ఇంత  అందమైన  మరదలు నాకే ఉంటే ,  రాత్రి పగలు  వాటి పనే పట్టే వాన్ని , ఇంతకీ మీ  బావ ది , ఈ బావకంటే పెద్దగా ఉండదా “
“పో , బావా అన్నీ  పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు  అడుగుతున్నావు”
“అంటే చూస్తే పరువా లేదు గానీ   ప్రశ్నలు  అడిగితే  తప్పా “
“ఎదో పొరపాటు న చూశా   అన్నా గా “
“మరి  నాది పెద్ద దా  , మీ  బావ ది పెద్ద దా “
“నీదే పెద్ద ది  అన్నా కదా చూసిన వెంటనే”
“ఏమో  దూరం నుంచి  చూసావు కదా , సరిగా చూసా వో లేదో  అని  అడిగా “
“అంటే దగ్గర నుంచి  చూసి చెప్ప మంటావా “
“అంతే గా  మరి “
“అంటే మళ్లా  చూపెడతా వా  ”  అంది  నా తొడల మద్య చూసి నవ్వుతూ. 
“నువ్వు చూస్తా  అంటే , నా కేమి అభ్యంతరం చూపడానికి ,  అందమైన మరదలు  మాట్లాడుతుంటే నే   ఇంతగా  లేస్తుంది , ఇంకా  నువ్వు చూస్తాను అంటే  , నా ఫ్యాంట్  పగిలి పొతుందే  మో  అని భయంగా ఉంది “
 
“పగిలిపోతుంది  అనుకుంటే , జిప్ తీసే , అప్పుడు ఫ్యాంట్  పగలదు”
“అదేదో నువ్వే  తీసి పుణ్యం కట్టు కోవచ్చు  కదా  మరదలా ” అంటూ  తన చేయి పట్టుకొని నా మీదకు లాగాను.  తను  తన మోచేతులతో  సపోర్ట్  తీసుకోని  నా ముందుకు  వంగి  , తన చేత్తో  నా ఫ్యాంట్  జిప్  కింద కు లాగి 
“ఇప్పుడు  ఫ్రీ  గా ఉందా “
“అదే చేత్తో  కొద్దిగా  దీన్ని  కూడా  కింద కు  పీకి  మీ చిన్న బావకు  కొద్దిగా ఫ్రీడం  కల్పించ వా”
“అబ్బా  అన్నీ  నేనే చేయాలా ,  నువ్వు తీసుకో వచ్చు గా “
“నేను చేయాల్సిన వి  నేనే చేస్తా గానీ  ,  ఇది మాత్రం నువ్వే చెయ్యాలి ”  అంటు తన చేతిని  నా జిప్ మధ్య కు  తోసాను.  తన చేతిని  నా జాకీ లోన కు పెట్టి  ,  బావిలో  కొడద చాపను పట్టు కొన్నట్లు నా మొడ్డను పట్టుకొని  జాకీ  లోంచి  బయటకు  తీసి , జాకీని  కింద కు  తోస్తూ
 
“ఇంతగా  కాలి పోతుంది  ఎందుకు “
 
“మరి  అందమైన  మరదలు చెయ్యి పడితే  కాల కుండా  చల్లగా ఉంటుందా   ఏంటి”
“నువ్వు మాటి మాటి కీ   అందమైన మరదలు ,  అందమైన మరదలు అని  నన్ను మునగ చెట్టు  ఎక్కిస్తున్నావు”
“నిజం చెపి తే  ఎవ్వరు  నమ్మరు లే  మరదలా , అయినా  ఆ అక్కా చెల్లి ఇద్దరి లో   ఎవ్వరి కై నా   వీటి  కంటే పెద్దవి గా ఉన్నాయా ” అన్నాను  ,నా చేతిని కొద్దిగా ముందుకు చాపి  తన  కుడి రొమ్మును పట్టుకోం టు.  
 
నా ఒక చెయ్యి  తన రొమ్ములో కొద్ది బాగాన్ని మాత్రమే పట్టు కో కలిగింది ,  తనను పూర్తిగా పట్టుకోవాలి  అంటే  నా రెండు చేతులు ఉపయోగించాల్సిందే  అనుకుంటూ.
 
“కావాలంటే  చూడు , నా చెయ్యి  చాలడం  లేదు  నిన్ను పూర్తిగా పట్టు కోవాలంటే,  కొద్దిగా దగ్గరకు రా ” అంటు తన చేతిని పట్టుకొని  పూర్తిగా నా పక్కకు  లాక్కున్నాను
తను పూర్తిగా నా పక్కకు వచ్చి అనుకోని  పిర్రల మీద  కూచుని ,  కాళ్లు  కొద్దిగా ముందుకు  ముడుచు కొని కుచోంది. 
నా రెండు చేతులతో  జాకెట్ పై నే  తన కుడి రొమ్మును పట్టుకొని  ఒత్తు తూ, “చూశా వా , ఇప్పుడు చెప్పు  నీ ఫ్రెండ్స్  కు  ఇంత  ఉన్నాయా  ఎవ్వరి కై నా ”  అన్నాను తన కళ్ల లోకి చూస్తూ.
 
“ఎవ్వరి కీ    ఇంత  లేవు లే “
“చూశా వా , నేను  ఎందుకు  అన్నా నో  అందమైన  మరదలా  అని  , అందుకే మా చిన్నోడికి  కూడా  నువ్వంటే  ఇష్టం  , అందుకే  నిన్ను చూడ క  ముందే  తనకు  తెలిసి పోయింది  నువ్వు అందంగా  ఉంటావు అని , ఇప్పుడు చూడు నిన్ను చుసాడు గా , స్టిఫ్ఫ్  గా ఎలా సెల్యూట్ చేస్తున్నా డో  నీకు”  అన్నాను నా మొడ్డ వైపు చూపిస్తూ.
      
“కోతలు  కొయ్యకు  బావా, దానికే మైనా  కన్నులు ఉన్నాయా  నన్ను చూడ డానికి
 
“మన లాగా  రెండు కన్నులు  లేవు లే , ఒకటే కన్ను  , కావాలంటే  నీ  వేళ్ళతో  తడిమి చూడు మనకు కంట్లో  తడి ఉన్నట్లే  వాడికి కూడా  తడి ఉంటుంది”  అంటు  తన చేతిని  తీసుకోని నా మొడ్డ బుడిప మీద  వేసాను .
 
ఓ వైపు అప్పుడే ఉచ్చ పోసుకొని రావడం  వలన , ఇంకో  వైపు  దాని సన్ను లు   పిసకడం  వలన  నా మొడ్డ  గుండు  ముందు బాగం  తడి గా తగిలింది తన వేళ్ళకు.
“చూశా వా ,  తడి గా  ఉందా ” అన్నాను.
 
“బావా,  నువ్వు  వినే వాళ్ళు ఉంటే  చెవిలో పువ్వులు  బాగానే పెడతా వే ”  అంది   నా మొడ్డ మీద  చేతిని అలాగే  ఉంది.
“ఏంటి  అంత మాట  అనే శావు  ఇప్పుడు నేను ఎవ్వరి  పూకు లో  పువ్వులు  పెట్టాను ,  సారీ  చెవిలో పువ్వులు  పెట్టాను  ” అన్నాను.
“ఇక్కడ ఉన్నది నేనే కదా ,  నా చెవిలో లోనే పువ్వులు పెడుతున్నావు  కదా ,  కన్ను , నీళ్ళు  , తొక్కా  తోట కూరా  అంటు , నేను ఎమైనా చిన్న పిల్లను  అనుకొన్నా వా, నేను  అప్పుడే చెప్పాగా , మా బావతో   కలిశాను  అని ,  అందులో  ఎం  వస్తుందో  నాకు తెలియదా ”  అంటు నా వైపు  చూసి  కన్ను గీటి  నవ్వింది.
 
తనతో పాటు నేను నవ్వేస్తూ.   “నాకు తెలుసు లే  నువ్వు  కిలాడీ వీ  అని , ఎదో  ఇలా  ఇది  ఎగిరి ఎగిరి  పడుతుంటే  , ఇందులో  కొద్ది సేపు  దించేస్తే ఆ  ఎగి రెది తగ్గుతుంది  అని అలా  నీకు  దడే మేస్తున్నా”   అంటు  నా చేతిని  తన లంగా  కింద నుంచి తన కాళ్ల మద్య ప్యాంటి  మీద  నుంచి తన బొక్కను పట్టు కొన్నా
 
“స్స్  , బావా అక్కడ చెయ్యి  వెయ్యకు  , అంటు”  తన  ఇంకో చేత్తో నా భుజం పట్టుకొని ,   నా మొడ్డ మీ దున్న చేత్తో  నా మొడ్డను పిసక సాగింది.   ఇంకా లెట్  చేస్తే  మమ్మల్ని పట్టు కోవడానికి  రాజీ  తో పాటు మొత్తం  బెటాలియన్  అంతా వచ్చినా రావచ్చు , మళ్లా ఇంట్లాంటి ఛాన్స్  దొరుకుతుందో  లేదు  అనుకుంటూ.  తనను  రెండు చేతులతో  దగ్గర కి లాక్కొని  తన పెదాలను  నా నోట్లో కి  తీసుకోని  తన  జాకెట్  బటన్స్ తప్పిస్తూ  తనను  అక్కడే  పచ్చిక మీద  పడుకో  బెట్టి , నా ప్యాంట్  ను మోకాళ్ల కింద కు  లాక్కొని  ,  తన  లంగా ను  తన పొట్ట మీద కు  లేపి , తన   ప్యాంటి ని తన  కాళ్ల మద్య నుంచి  వేరుచేసి  , తన  బ్రా ని పైకి జరిపి  మేరు పర్వతాలలా పైకి బయట పడిన  తన రొమ్ములను  చేతులతో పిండుతూ  తన మీద నిలువుగా పడు కొన్నా ను. 
మా మాటలతో  , నా చేతులతో  అప్పటికే బాగా వేడెక్కి నట్లు  ఉంది ,  నా  మొడ్డ కు  , మొల బాగానికి తన పూకు  మీద  నుంచి  జిగట జిగట  గా తన తడి  తగిలింది.    నా మొడ్డ  తన ఉపస్త కు  తాక గానే , న్యూటన్  ౩  సూత్రం  ప్రకారం  తన కాళ్లు రెండు  వెడల్పు  చేసి తన చేతిని  ముందుకు  జరిపి  నా మొడ్డను  తన రెమ్మల మద్య సర్దు కొని   నా వైపు చూసింది. 
 
గ్రీన్  సిగ్నల్ అందుకున్న  రేస్ కార్  లా  తన లోకి  నిలువుగా  దూసుకొని పోయాను.   తన రెమ్మల మద్య రాపిడి కలిగిస్తూ  తన పూకు  అడుక్కుంటా  దిగబడి పోయాను.
“మ్మ్  , బావా చిన్నగా పొడవచ్చు గా,  మంటగా ఉంది  , కొద్ది సేపు  అలాగే ఉండు ”  అంటు కాళ్లు రెండు నా పిర్రల వెనుక వేసి తనకే సి ఒత్తు కుంది.  నా ఫ్యాంట్ పూర్తిగా విప్ప నందు వల్ల  కొద్దిగా బైట ఉండి  పోయిన నా మొడ్డ  తన కాళ్లతో  లాక్కోవడం వల్ల  పూర్తిగా  తన లోకి  దిగబడి మా ఇద్దరి  మెత్తలు అతుక్కొని పోయాయి ఫెవికాల్ యాడ్  లా.
 
“నిండుగా  ఉంది ,  ఇలాగే  ఉండి  పోవాలని ఉంది బావా”   అంది  నా ముక్కును  తన నాలుకతో  తాటిస్తూ.    తన ఎడం  రొమ్ముని  నోట్‌లోకి తీసుకోని  ముచ్చికలను  పళ్ళతో  కొరుకుతూ  , కుడి చేత్తో  తన  ఇంకో రొమ్మును అందినంతా పట్టుకొని  పిసక సాగాను.
 
“ఏయ్  అలా  , కొ రక్కు, నొప్పిగా ఉంది”   అంటు రెండు చేతులు నా తల వెనుక  వేసి  రొమ్ముల కేసి ఒత్తుకొంది.   పైన  రొమ్ములతో  రొమాన్స్ చేస్తూ , కింద  నడుం  తో  మెల్లగా పోట్లు వేయ సాగాను .
 
“ఇప్పుడు మంట తగ్గిందా,  ఇంకా  దున్న నా”  అన్నాను  తన  పెదాల మీద  ముద్దు పెడుతూ.
 
“మ్మ్ ,  కానీ  మరి , మంట  తగ్గింది లే ”  అంటు  కింద నుంచి  తన గుద్ద  పైకి  ఎగరేసింది.   కొద్దిగా  పైకి లేచి తన కాళ్ల మద్య  కూచుని , తన తొడలు  వెనక్కు  నెట్టి  విచ్చు కొన్న తన పూకు  బొక్కలో నా మొడ్డతో  గుద్ద  సాగాను.    ఆ గుద్దుల్లకు  తన గుద్ద  పచ్చిక మీద  స్పాంజి లా  రి యాక్ట్  అవుతూ  గుద్దు  గుద్దు  కు  పైకి  లేస్తూ నా మొడ్డ   తన బొక్క  లోతుల్లో  దూరడానికి సహకరించ సాగింది.   
 
నా మొడ్డ తన పూకు  లోతుల్లో  దిగబడుతూ,  వేసే ప్రతి పోటు   తన గొల్లి మీద వత్తిడి తే  సాగింది.
 
అలా  పది గుద్దు లు  గుద్దా నో లేదో  తన గుద్ద  పైకి లేపి  తన కాళ్లు  బిగ పట్టి  నన్ను మీద కు  లాక్కుంటు  పోటెత్తిన వరదలా  “మ్మ్ ,  ఆ, బావా  , ఆ …….ఆ……………..ఆ………………”  అంటు  నా మొడ్డ చుట్టూ  చిప్పిల్లి  పోయింది. 
 
ఉదృతమైన భావ ప్రాప్తి నుంచి తేఱు కోవడానికి  ఓ  రెండు నిమిషాలు పట్టింది  తనకు.   నా మొడ్డ  వెచ్చని పూ రెమ్మల మద్య స్టీం  కోసం  బట్టలన్నీ  విప్పుకొని కూచున్నట్లు  ఉంది.   తనే మో కళ్ళు మూసుకొని భావా లోకంలో  ఉంటే , నేనే మో  తన  బంతులతో  ఆడుకో  సాగాను.  
 
“నీకు  ఇంకా  కాలేదా ఏంటి,  గుంతలో  దిగేసి న  గడారు  లాగా  ఇంకా నిగిడే  ఉంది,  మా బావ అయితే పెట్టి  పెట్టగానే కార్చేసే వాడు.”  తను అన్న మాటలు  నా మొడ్డకు చేరినట్లు ఉన్నాయి  తన ఛాతి  ఇంకో  రెండించు లు ( అదేనండి  మొడ్డ పొడవు ) పెరిగింది తన పూకు  లోపల
 
“నాకు ఇలా కాదు  గానీ  , కొద్దిగా మోకాళ్ల మీద  కూచుని ముందుకు వంగు తావా  , కుక్క లాగా  వెనక నుంచి  చేస్తా , అలా  అయితే  నీ  వెనుక ఎత్తులు చూస్తూ తొందరగా  కార్చేసు కొంటా”
 
“వెనక నుంచి  పెడితే  ఇంకా  మంటగా  ఉంటుంది  ఏమో “
“ఎం  ఉండదు లే  , పూర్తిగా మింగేశావు గా  ఇప్పుడు ,  నొప్పిగా ఉందా ? ”    లేదులే  అంటు  లేచి  తన లంగా ముందు బాగాన్ని మడిచి  మోకాళ్ల కింద పెట్టుకొని  ముందుకు  వంగింది   మో చేతుల సపోర్ట్ తో వంగింది. 
 
వెనుక చేరి  లంగా ను తన పిర్రల మీద  నుంచి  తన పైకి  వేసి,  విచ్చు కొన్న గుమ్మడికాయలా  ఉన్న తన పిర్రల  మద్య నుంచి  తన పూకు పెదాల మధ్య కు తోసాను నా మొడ్డను. 
 
నేను  వెనుక నుంచి  తోయగా తడి తడిగా  ఉన్న తన పూకు పెదాల మద్య నుంచి  సర్రు మంటూ  తన పూకు మట్టాన  దిగబడి పోయింది నా మొడ్డ.  ఆ దూరుడు కు కీచుగా  అరుస్తూ , “చిన్నగా తొయ్య లేవా  ఏంది.  దొరికింది కదా అని  అలా తొయ్యక పొతే”
“సారీ , అబ్బా , నువ్వు  రడి గా ఉన్నావు అనుకొన్నా “
“రడి  అయితే మాత్రం ,  నీ దే మన్నా చిన్నగా ఉందా  తట్టు కోవడానికి, నోట్లో కి  వచ్చి నట్లు ఉంది “
“మరీ  అంతగా పొగడ కు  దిష్టి  తగులుతుంది మీ చిన్న బావకు  ”  అంటు తన రెండు పిర్రలు ఉతగా  పట్టుకొని వెనుక నుంచి దరువెయ్య సాగాను.   నేను ముందుకు నెట్టడం , తన పిర్రల తో  తన వెనుకకు  నెట్టడం ,  ఉయ్యాల  లాగా  ఇద్దరం  ముందుకు  వెనుక కూ  ఉగ సాగాము. 
 
నా మొడ్డ  తన పూకు లోతులను కొలుస్తుండగా   తన గొల్లి కి  కలిగే  రాపిడికి  తన నోటి నుంచి నాన్నని మూలుగు సౌండ్  పెరగ సాగింది.  రేస్ కార్  accelerator నొక్కితే   వెనుక నుంచి సౌండ్ ఎలా పెరుగు తుందో ,  వెనుక నుంచి  నా ఉఫులు పెరిగే  కొద్దీ  తన ముందు నుంచి  సౌండ్ పెరగ సాగింది.
 
“ఏయ్  , సౌండ్ కొద్దిగా తగ్గిచ్చు ,  చుట్టూ పక్కల ఎవ్వరై నా ఉన్నారంటే  దొరికి పోతాము”
“నువ్వు  వెనుక నుంచి కుమ్మే ది  తగ్గి చ్చు  ”  అంటు  తన పైట చేరుగు ను  నోట్లో  కుక్కు కొంది.   నేను వేగం తగ్గకుండా  కుమ్మ సాగాను.  తన సౌండ్ తగ్గింది  కానీ  నాకు అనుగుణంగా  తను  వేగంగా ఊగుతూ  తన గుద్దతో ఎదురోత్తులు ఇవ్వ సాగింది.
 
ఓ  రెండు నిమిషాలు  సాగింది ఆ ఉయ్యాల ఉపుడు.  భూమిజా  ఉఫులు  తగ్గి పోతూ తన శరీరం  అంతా టైట్  గా బిగ పట్ట  సాగింది. తన బొక్క  కండరాలు  నా మొడ్డను పట్టుకొని , విడుస్తూ తనకు చివరకు  వచ్చింది  అనడానికి సూచనగా  తన  మోచేతుల మీద  నుంచి తన భుజాలను  పచ్చిక లో  ఆనించి దాదాపు  పడుకున్నట్లు  ఉండి  పోయింది.
 
తన గుద్ద  గాళ్లో  నా మొడ్డ తన బొక్కలో  లింకు  విడకుండా ఉండడం  వలన  తన  పిర్రలను  గట్టిగా పట్టే సు కొంటూ , కసిగా  తన  పూకు బొక్కలో  అడుక్కుంటా  పొడుస్తూ తన పూకు మట్టాన  వెచ్చగా  కార్చే సాను. 
 
చివరి  బొట్టు  తన  పూకు లో  కార్చి , ఏమాత్రం  ఓపిక లేక , అక్కడే  మోకాళ్ల మీద  కుచోంది  పోయాను.    నా మొడ్డ  తన  బొక్క లోంచి  పెద్ద సౌండ్ తో ఉడి పోవడం  వలన , మా ఇద్దరి  రసాలు ,  అగ్ని పర్వతం  పేలి నప్పుడు  వచ్చే  లావా లా మెల్లగా  తన బొక్క లోంచి  కారి  కింద  పచ్చిక లో  పడ  సాగింది.   మా రసాలు  తన లంగా మీద  పడ  కుండా తన మోకాళ్ల  కింద లంగా ను  ముందుకు  పీక్కొని  తన కాళ్లు  కొద్దిగా  ఎడం  చేసి తన బొక్క లోంచి రసాలు పూర్తిగా కింద  కారెంత  వరకు ఉండి   ఆ తరువాత పైకి  లేచి   తన ప్యాంటి  తొడుక్కొని ,  తన లంగా  సర్దుకొని  నా వైపు  చూసింది. 
 
తను  రడి  అవు తున్నప్పుడే  నేను  నా దాన్ని జాకీ  లోపలి తోసి ప్యాంటు పైకి లాక్కొని జిప్ వేసుకొని  ఆ  చెట్టు కింద నుంచి బయటకు వచ్చాను.  నా వెనుకే  తను కూడా  తన లంగా కు  అంటి న  పచ్చిక ను దులుపు కొంటూ  , నేను  ఇటు వైపు నుంచి వెళతా ను  నువ్వు   అటు వైపు నుంచి వెళ్ళు  అంటు  నా దగ్గరకు వచ్చి  నా  బుగ్గలపై  ముద్దు పెట్టుకొని  పారిపోయింది. 
 
శాంతా  వాళ్ళ ఉరిలో  ఉండగా అక్కడ  లతను  ఇలాగే చెట్టు కింద చేయడం  గుర్తుకు వచ్చింది.   లత  పల్లెటూరి పిల్ల , ఇదే మో   కొద్దిగా పల్లె తనం  కొద్దిగా పట్నం  వాసన ఉన్న  గుంట.   లతతో  పోలిస్తే  దిని వి అన్నీ పెద్ద వే అని ఆలోచిస్తూ తను చెప్పిన దిశగా  అడుగులు  వేసు కొంటూ  పోయాను. 
 
కొద్ది  దూరం  వెళ్ళే కొద్ది ఓ చెట్టుకు  అటు వైపున రాజీ  లంగా  కలర్  కనబడింది.  డై రేక్ట్  గా దొరికి పొతే  బాగోదు   అనుకోని  తన  వెనుక ఉన్న చెట్టు  వెనుక  కొద్దిగా  సౌండ్  చేశాను  తనకు వినబడే విధంగా .  ఆ సౌండ్  కు  తను నా వైపు  పరుగెత్తు కొంటూ  వచ్చి  నన్ను  తాకి 
 
“అందరూ  దొరికే సారు , నువ్వు ఎక్కడ  దాక్కున్నావు  ఇంత సేపు , నేను  ఇక్కడికి రావడం  రెండో సారి “
 
“మొదటి సారి నువ్వు రావడం చూసి , ఇక్కడ నుంచి  ఇంకో చోటికి వెళ్ళాను  అందుకే  నీకు  కనబడ లేదు.”
“వర్షక్క  ఇప్పుడు దొంగ  , పద  అక్కడికి వెళదాము ” అంటు నా చేతిని పట్టుకొని  ఉఫు కొంటూ  అక్కడికి  వెళ్ళాము.   వర్షా  దొంగగా  ఉన్నప్పుడు  , సుమతి  కళ్ళు మూయగానే,  బావిలో  మెట్ల  కింద  దాపెట్టు కొని  తను వాళ్ళ ను వెతకడానికి వెళ్లి నప్పుడు పైకి  వచ్చి  సుమతి  పక్కన  పడు కొన్నాను.    దూరం నుంచి చూస్తే  సుమతి  మాత్రమే కనబడుతుంది.  దగ్గర గా చూస్తే  నేను  కనబడతాను.   
 
“వాళ్ళు  వచ్చినప్పుడు లేపు”  అంటు  తల కింద చెయ్యి పెట్టు కొని  నిద్ర పోయాను. 
 
“బావా , ఇంక  వెళదామా ”  అన్న  పిలుపుకు  మెలకువ  వచ్చింది.     కళ్ళు  తెరిచి చూస్తే ,  అంతా  ఎర్రగా కనబడ సాగింది. ఏంటి అని చూసే కొద్దీ  నా తల మీద  సుమతి పైట   కప్పబడి ఉంది.  నేను పడుకున్నప్పుడు  సుమతి ఉన్న వైపు కాకుండా ఇంకో వైపుకు పడుకొని ఉన్నాను.  చాలా సేపు పడుకున్నట్లు ఉన్నాను.  చెట్ల ఆకుల  సందు లోంచి  వచ్చే  ఎండ నా మీద పడ కుండా  తన పైట  కప్పింది.
 
నేను అటు వైపుకు  తిరిగే  కొద్ది ,  తన పైట  నా మీద  కప్పడం  వలన ,  నేను  ఇప్పుడు  డైరెక్ట్  గా తను పైట  కింద ఏమి  దాచు కోవా లో  అవన్నీ  చూడ  సాగాను. 
 
ఆరోగ్య వంత మైన  రొమ్ములు  తన జాకెట్  హుక్స్  తెమ్పేసేటట్లు  కనబడ  సాగాయి ,  అక్కడ నుంచి  కింద కు  దిగే కొద్ది  నిగ  నిగ లాడుతూ  తన లోతైన బొడ్డు కనబడింది. ఆ బొడ్డును  చూడగానే  ,  కోరికను  అదుపులో ఉంచు కోలేక ,  చేతి వేళ్ళతో  తన బొడ్డు మీద  తడి మాను.   అక్కడ నా చేతి వెల్ల  స్పర్శకు  ఉలిక్కిపడి  తన చేత్తో   పైట మీద  నుంచి  నా చేతిని పట్టుకొని.
 
“అందరూ  వెళుతున్నా రు , నువ్వు  లేస్తే మనము  వెళదాము  అంది ”  తన చేత్తో  నా చేతిని గట్టిగా  ఒత్తి పెడుతూ.      తన మాటలకు అర్థం  అక్కడ  ఎవ్వరు  లేరు అన్నమాట అనుకుంటూ  కొద్దిగా ముందుకు  జరిగి  తన బొడ్డు మీద  నా పెదాలతో ముద్దు పెట్టాను. 
 
“బావా , ఎవరైనా చూస్తే  బాగోదు , లే  పోదాము ” అంటు  తన పైట  తీసి  సరిగ్గా  తన భుజాల చుట్టూ కప్పుకుంది.   నేను  అక్కడ నుంచి లేచి  ముందుకు చూసే కొద్దీ  , అందరూ వెళుతున్నా రు.
 
“పద  వెళ్దాం  ”  అంటు  తన  వెంట  వెనుకగా  లయబద్దంగా  కదిలే  తన  ఉరువులను చూస్తూ  నడవ సాగాను. 

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button