KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 142 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 142 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 142 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

చనిపోయిన వాళ్ళను   తీసుకొని వచ్చి ఈ బండ మీద పెడతాము ,   అంటే వాళ్ళను  అడివి తల్లికి  ఆహారంగా వదిలేస్తాము, రెండు వారాల తరువాత వచ్చి  ఆ బండ మీద మిగిలిన  ఎముకలను  అటువైపు  నూకే సి ఆ బండను క్లీన్ చేస్తాము ” అంటూ   కీసర బాసరగా  అరిచాడు.
 
ఇండియాలో  ఇటువంటి సాంప్రదాయం  ఎక్కడో నార్త్ ఇండియాలో  ఉన్నట్లు  తెలియడం వలన తను చెప్పింది అర్థం అయ్యింది .   రాత్రి గాలికి వచ్చిన  వాసన  బండకు అటువైపు  కుళ్లిన ఎముకల వాసన.   అది వాళ్ళకు పవిత్ర  స్థలం అని  తెలిస్తే  అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళ మే కాదు.   చీకటి పడడం వలన తొందరలో   దాని మీదకు ఎక్కవలసి వచ్చింది.
 
నేను ఆలోచనలో ఉండడం తో    వర్షా  అంది “ఏమైంది , ఎందుకు వాళ్ళు  మనల్ని  కట్టేశారు”
“మనకు శ్మశానం  ఎలాగో  వాళ్ళకు ఈ బండ అలాగా  అంట , శవాల్ని  ఈ బండ మీద వదిలేసి జంతువులకు పక్షులకు ఆహారంగా వదిలేస్తారు అట , కొన్ని రోజుల తరువాత  వచ్చి  మిగిలిన ఎముకల్ని  ఆ బండకు  అటువైపు నూ కేస్తారు,  వాళ్లకు ఇది పవిత్రం మైన స్థలం , వాళ్ళ జాతి వారు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఈ స్థలానికి రావడం వాళ్లకు నచ్చదు   , దాన్ని వాళ్ళు  పెద్ద  తప్పుగా పరిగణిస్తారు”
“మనం తెలియక చేసింది  , తెలిసి చేసింది కాదుగా ,  ఆ విషయం వాళ్ళకు చెప్పు ” అంది  శ్రీ 
 
మా కు  మాట్లాడే  ఛాన్స్  ఇవ్వకుండా ,  మా ముగ్గురి  కళ్లకు  గంతలు కట్టి    వాళ్ళ వెంట  తీసుకొని వెళ్లసాగారు.   
 
అందరి కంటే ముందు గూడెం పెద్ద , అయన వెనుక   ఇంకొందరు పెద్దవాళ్లు   వాళ్ళ వెనుక  వయసులో ఉన్న యువకులు  వాళ్ళ మద్యలో మమ్మల్ని నడిపించ సాగారు. మా బ్యాగులను  వెనుక ఉన్న వాళ్ళు మోసుకొని రాసాగారు.
పట్టుకున్న కూనలు ఇద్దరు చాలా అందంగా ఉన్నారు , వాళ్ళను చంపకుండా  మనమే  పెండ్లి చేసుకొందాము. అంటూ వాళ్లలో  వాళ్ళు ఎదో మాట్లాడు  కొంటూ ముందుకు సాగిపో సాగారు
 
దాదాపు  ఓ  మూడు గంటలు ప్రయాణం చేసిన తరువాత  వాళ్ళ గూడెం వచ్చింది అనుకుంటా, మా కళ్లకు కట్టిన  గంతలు  విప్పారు.
అడవికి మద్యలో  చదునైన ప్రదేశం లో   వెదురు , మట్టి తో  గోడలు  కట్టి  ఆ గోడ పైన బోద   వేసి కట్టిన పూరిల్లు  ఉన్నాయి  దాదాపు  ఓ  45 దాకా ఉండవచ్చు.
 
మేము గూడెం లోనికి వెళ్ళగానే , లోపల పనులు చేసుకొంటు  ఉన్న  ఆడవాళ్ళు  అంతా  బయటకు వచ్చారు.  ఆడవాళ్ళు  పైన  ఎటువంటి అడ్డంకి లేకుండా  రొమ్ములు  వదిలేశారు.  కింద మాత్రం   కొందరు  చర్మం  తో  చుట్టుకున్నారు , ఇంకొందరు   బట్టల తో  చేసిన  పోట్టి స్కర్ట్  లాంటి వాటిని  మొలకు   కట్టుకున్నారు.
మగవాళ్లు  అందరికి కింద మొలకు మాత్రం  అడ్డంగా   చర్మం  తోను , లేదా బట్టతోను  గోచి లాగా    కట్టుకున్నారు.    
అందరూ మమ్మలి  ఓ  వింత ప్రాణులు చూచినట్లు చూడసాగారు ,    వర్షాను , మరి  శ్రీ  దగ్గర  గూడెం లోని  స్త్రీలు  అందరూ  జమకూడి  ఇద్దరినీ పట్టి పట్టి చూడ సాగారు.
 
సరిగ్గా  సూర్యుడు నడి మికి  రావడం  వలన , ఏకధాటిగా  3 గంటలు నడవడం వలన ,   అందరికి నీళ్ళు బాగా  దప్పిక వేయ సాగింది  ,   వాళ్ళ ఇద్దరి పరిస్థితి చూసి   నీళ్ళు కావాలని   గూడెం పెద్దను అడిగాను.
 
నా వైపు కోపంగా  ఉరిమినట్లు చూసి ,   ఆ చూపులను అమ్మాయిల వైపు తిప్పి వాళ్ళ  బాద  గ్రహించి
 
“ఒసేవ్  నారి ,  ముంతతో నీళ్ళు తాయే ” అంటూ అరిచాడు. 
 
ఓ  18 , లేక 19  లోకి అడుగు పెడుతున్న ఓ  పిల్ల   ఆ మాటలు  విని  ఓ  ఇంట్లోకి పరుగెత్తి కెళ్ళి   మట్టి ముంతలో నీళ్ళు తెచ్చి    వర్షాకు ఇచ్చింది . వాళ్ళకు  ఇద్దరికీ  చేరోకటి చేతిని  కట్టేయడం  వలన ఇంకో  చేత్తో  ఆ ముంత పట్టుకొని ఆబగా   ముంతలో నీళ్ళు  తాగి , శ్రీ  కి ఇచ్చింది   శ్రీ  నుంచి  అదే ముంత  నా నోటికి అందిచ్చింది
 
నిక్క బోడుచుకొన్న మచ్చికలతో   బాగా  చేతి నిండా బలిసిన రొమ్ములతో కింద మొల మాత్రం మే కప్పుతూ, బలిసిన తొడలతో  నాకు అనుకోని నిలబడ్డ  ఆ  నారి  అందించిన నీళ్ళు తాగుతూ  చుట్టూ గమనించ సాగాను.
 
నేను  నీళ్ళు తాగి చాలు అని  తల ఉపగానే    తన నా నోటి నుంచి ముంతను తీసేసి   వర్షా , శ్రీ  ల దగ్గరకు వెళ్ళింది.  
 
“వాల్లు ఎక్కడికీ   వెళ్లరు లే , వాళ్ళ చేతులు విప్పండి , కావాలంటే నా చేతులు  ఇలాగే ఉండనీ ” అంటూ  గూడెం పెద్దకు  చెప్పాను.  
 
వాల్ల ఇద్దరి దగ్గరకు వెళ్లి , వాళ్ళ కున్న కట్లు విప్పి ,  ముగ్గరిని ఓ   మూల నున్న గుడిసెలో తోసి  ఆ గుడిసెకు తడికను అడ్డం పెట్టారు ,     మాతో పాటు మా సామానులు  తెచ్చి  అదే  గుడిసెలో ఓ మూల పెట్టారు.
 
“ఇక్కడ నుంచి బయట పడ్డం  ఎలాగా,  రాత్రి  కాగానే పారి పోదామా”  అంది వర్షా
“ఎంత దూరం పోతాం, మనం ఎటునుంచి వచ్చామో తెలియ కూడదని  మన కళ్లకు  గంతలు  కూడా  కట్టారు , మనం సగం దూరం పొయ్యే లోపల వాళ్ళు  వెతుక్కుంటూ వస్తారు, దొరికి పోతాము”
“పారి పోక పొతే ,  వాళ్ళు  మనల్ని  ఏమైనా చేస్తారేమో”
“రాత్రికి  వాళ్ళు గూడెం లో పెద్దలంతా కలిసి మనకు ఎదో శిక్ష వేస్తారు ,  ఆ శిక్ష అనుభవించిన తరువాత  అప్పుడు మనల్ని వదిలేస్తారు”
“వాళ్ళ చూపులు చూస్తుంటే  నీకు శిక్ష వేసి వదిలేయవచ్చు, కానీ మమ్మల్ని  వదిలేలా కనిపించడం లేదు”  అంది  వర్షా
మేము మాట్లాడుతూ ఉండగా మాకు నీళ్ళు ఇచ్చిన నారి   ఓ చేట  లో   తినడానికి  కొన్ని పండ్లు  తీసుకొని వచ్చింది.  
 
లోపలి వస్తున్న  నారి ని చూసి ,  తన బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి అందులో  కొన్ని పూసల దండలు , కొన్ని రంగు రంగుల రిబ్బన్లు తీసి  తన కిచ్చింది.      వాటిని చూసి సంతోషిస్తూ అవి తన  మేడలో వేసుకొని చూసుకొంది.
అది చూసుకోవడం చూసిన  శ్రీ  తన బ్యాగు లోంచి  చిన్న అడ్డం తీసి  తన చేతికి ఇచ్చి అందులో తన మొహం ఎలా చూడాలో  చూపించింది.
తన అందాన్ని  అద్దం లో చూసుకొని మురిసిపో సాగింది.
ఏపుగా బంగన పల్లి మామిడి కాయల్లా  పెరిగిన తన రొమ్ముల వైపు చూస్తున్నా నన్ను చూసి వర్షా అంది.
“నీకు  ఇక్కడ ఉన్న  అన్ని రోజులు  ఫ్రీ షో  , ఎంజాయ్ చెయ్యి”
“కళ్ళ ఎదురుగా కనబడు తుంటే చూడక కళ్ళు ముసుకోనా”
“అందుకే ఎంజాయ్ చెయ్య మంటున్నా”
“నాకు చూస్తుంటే , ఎదో  జెలసీ  ఫీలింగ్  ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది”
“ఆ నువ్వు నాకు కాబోయే మొగుడు , అది  వాటిని చూపించి ఎక్కడ తన్నుకొని పొతుందో  అని నాకు జెలసీ”   అని   ఆ తరువాత తను ఎం మాట్లాడిం దో  మననం చేసుకొని
“సారీ , ఎదో మాట్లాడాను , వాళ్ళు ఎం చేస్తారో అని  ఆలోచనలతో  నా బుర్ర పనిచేయడం  లేదు”  అంది. 
 
సరేలే  ఎలా  జరిగితే  అలా జరుగుతుంది  ఈ పండ్లు  తినండి  ఎం పరవా లేదు అని చెప్పగా  తను తెచ్చిన పండ్ల తిన సాగారు.  నారి  నా చేతులకు  కట్టిన  తీగలు విప్పగా నేను  వాళ్లతో పాటు  ఓ రెండు పండ్లు  తిని  ముంతలో నీళ్ళు తాగాను.
పండ్లు తెచ్చిన  అమ్మాయి పేరు నారమ్మ ,  గూడెం పెద్ద కూతురు.  వాళ్ళ  గుడిసె  మమ్మల్ని ఉంచిన గుడిసెకు  పక్కనే ఉంది.  
వాళ్ళ అన్నా  వదినలు పక్కనే ఉన్న ఇంకో  గుడిసెలో  ఉంటారట.   వాళ్లకు  9 నెలల బాబు.
వాళ్ళన్న  గూడెం లో అందరి కంటే బలవంతుడు  అంట.
వీళ్ళ ఇద్దర్ని  ఇష్టపడ్డాడు  అంట ,  మొన్నాడు జరిగే పోటిలలో అందరిని గెలిచి  వీళ్ళ  ఇద్దర్ని  పెళ్లి చేసుకొంటాడు అంటూ  చావు కబురు చల్లగా చెప్పి ,  వెళ్ళు ఇచ్చిన  గిఫ్ట్స్  తీసుకొని  వెళ్ళింది.
“ఈ అడవిలో  ఇలాంటి పరిస్థితి  వస్తుంది  అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ,  నీ  దగ్గర  గన్  ఉందిగా , అందరిని భయపెట్టి  అప్పుడు పారి పోదాము.” అంది వర్షా
“వాళ్లతో  గొడవ పెట్టుకొని  ఎక్కువ దూరం పారిపోలేము , వాళ్ళ  దగ్గర బాణాలు ఉన్నాయి చూసావా , వాటికి విషం పూసి ఉంటారు  ఒక్కటి చాలు పైకి పోవడానికి”  అంది  శ్రీ
“మరయితే  ఆ  గొట్టం గాడిని పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడే ఉండాలా ఏంటి”
“కొద్దిగా ఓపిక పట్టు, ఆ టైం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా గన్  తీసుకొని  పారిపోదాం  ఈ లోపల  ఆ బ్యాగ్ లో ఉన్న గన్ తీసుకొని  ఎక్కడన్నా  దాపెట్టండి, వాళ్ళకు బ్యాగ్  లో ఉన్న వస్తువులు చెక్ చేయాలని గానీ  లేదా వాటిని తీసుకుందాము  అని గానీ  ఆలోచన రాలేదు”
బ్యాగ్ లోంచి  ఓ  పిస్టల్  ఆ పిస్టల్  లో వాడే  గుళ్లు ఉన్న రెండు బాక్స్ లు తీసి ఆ గుడిసెలో  దాపెట్టింది.
 
“ఈ సాయంత్ర మే  మనకు ఎ విషయం  తెలిసేది , అంత వరకు  మనం ఇక్కడే ,కావాలంటే ఓ కునుకు తీయండి   నడిచి అలిసిపోయారు కదా”
“వాళ్ళు మనల్ని ఎం చేస్తారో  అని  ఓ పక్కా టెన్షన్  గా ఉంటే , నీకు నిద్ర వస్తుందా  ఇప్పుడు ” అంది వర్షా
“మీరు కావాలంటే ఆలోచిస్తూ ఉండండి  నాకు ఛాన్స్ దొరికింది  ఓ నిద్ర  వేస్తా ”  అంటూ   అక్కడే ఓ వైపు కు  ఒత్తి  గిలా పడి  నిద్రలోకి జారుకున్నాను.
 
దాదాపు  ఓ రెండు  గంటలు పడుకున్నాను  ఏమో  “శివా  ఎవరో , వస్తు ఉన్నట్లు ఉన్నారు  లే ” అంటూ నా భుజాలు పట్టుకొని  ఊపుతుండగా  మేలుకవ వచ్చింది. 
 
నారి  తెచ్చిన పండ్లు బాగున్న ట్లు ఉన్నాయి ఇద్దరు కలిసి   ఆ చేటలో  ఉన్నవి మొత్తం లాగించారు.       నేను  లేచి  ఆ కొట్టం కట్టడానికి  నిలువుగా పాతిని  గుంజకు  అనుకొంటూ ఉండగా  నారి  తో పాటు  ఇద్దరు బలంగా  ఉన్న  వారు వచ్చి మమ్మల్ని గూడెం  మధ్యలోకి తీసుకెళ్లారు.
 
వాళ్ళ కుల దైవం  అనుకుంటా   ఓ పెద్ద రాతికి   అలంకరణ చేసారు ,  ఆ పక్కనే  పెద్ద  అరుగు లాగా బండలు వేసారు  వాటి మీద గూడెం పెద్దతో పాటు  ఆ గూడెం లో  వయసైన వాళ్ళు కూచుని ఉన్నారు .     కింద  బాగా చదును చేసి ఉన్నట్లు ఉన్నారు ,  గూడెం లో  జనాలు అందరూ అక్కడ కుచోన్నారు
మమ్మల్ని  అక్కడికి  తీసుకొని రాగానే ,  వాళ్లలో వాళ్ళు మాట్లోకోంటు ఉన్న వాళ్ళంతా   calm  అయిపోయి   మా వైపు , గూడెం పెద్దల వైపు చూడ సాగారు.
“ఈ  అడవిలోకి  వీళ్లతో ఎం పని మీద వచ్చావు ” అని  అడిగాడు గూడెం పెద్ద. 
“పొద్దుననుంచి  ఈ చేతులు కట్టేశారు ,  కొద్దిగా కట్లు విప్పుతారా   చుట్టూ మీ వాళ్ళు ఉన్నారు గా నేను  ఎక్కడికీ  పారు పోను లే ” అంటూ చేతులు చంపించాను.
 
తన వాళ్లతో  కొద్దిగా తర్జన బర్జన పడ్డాక , నా  చేతులకు కట్టిన తీగెలు  తెమ్పెసారు.    ఓ  మూడు నిమిషాలు   చేతుల్లో రక్తప్రసరణ  వచ్చేంత వరకు వాటిని కొద్దిగా అటు ఇటూ తిప్పి, అవి కంట్రోల్  లోకి  రాగానే.  అడివిలో ఓ కోట ఉంది అది చూడడానికి వచ్చాము అని చెప్పాను.   
“మా  శ్మశానం  పైకి  ఎక్కి  దాన్ని అపవిత్రం చేసారు , మా  గూడెం  దేవతకు  ఆగ్రహం  తెప్పించారు, నువ్వు ఒక్కడి వే ఉంటే అక్కడే చంపి  ఆ  బండ మీదే  నిన్ను అడివి దేవతకు ఆహారం  వేసే వాళ్లం , నీతో పాటు  ఆడపిల్లలు వచ్చారు , వాళ్ళను చూసి  నిన్ను ఇంత  వరకు ప్రాణం  తో వదిలేసాము” అన్నాడు.
 
“రాత్రిళ్లు  అడవిలో జంతువుల బాద పల్లెక  ఆ బండ ఎక్కాము గానీ  అది మీ  అడివి తల్లి  ప్రదేశం అని మాకు  తెలియదు ,  ఈ  పారికి మా తప్పు  కాయండి  రెండో సారి ఇటూ వైపు రాము ”  అన్నాను
 
“తీర్పు చెప్పాల్సింది మా నాయన నువ్వు కాదు ” అంటూ గట్టిగా  హుంకరించాడు   గూడెం పెద్ద పక్కన కుచున్న   నల్లగా తుమ్మ మొద్దు లాగ  ఉన్న ఓ మొరటోడు.
 
“గూడెం పెద్ద అట్టే ఉన్నట్లే అయన కొడుకు, ఏంది  రంకే లేస్తున్నాడే”  అంటూ  గుస గుస లు వినిపించ సాగాయి
“ఆ అమ్మాయిల మీద కన్నేసి నాడు ,  వాన్ని  తప్పిస్తే  వాళ్ళ నిద్దర్నీ , ఎలుకోవచ్చని  ఈడి ఆశ “అంటూ ఇంకో మూల నుంచి  ఇంకొందరు గుస గుసలు.
“పాపం  వాడి పెళ్ళాం  మొన్నే  కదరా  దోర లాంటి బిడ్డని కంది  ఆ బిడ్డను చూసి  మన   గూడెం అంతా , మనకో  వారసుడు వచ్చాడని అనుకున్నాం కదరా , ఈడు ఇప్పుడు అల్ల  ఎంబడి పడితే  ఆ పిల్లా,బిడ్డ సంగతి ఏందిరా ” అన్నాడు   నా పక్కన ఉన్న  ఇంకొక డు.
కూచున్న  వారిలో  ముందు వరుసలో   ఓ చంటోడికి పాలు పట్టిస్తున్న  ఓ ముద్దు గుమ్మ  కనిపించింది   బహు శా  ఆమె  కావచ్చు  ఆ గుడెపు పెద్దాయన  కోడలు.  చంటోడికి  ఓ  8 నెలలో  9 నెలలో ఉండవచ్చు అనుకుంటా
 
ఆ  బండ మీదున్న పెద్దలు  వాళ్లలో వాళ్ళు మాట్లాడుకొని  ఓ  కొలిక్కి వచ్చినట్లు ఉన్నారు  ,  ఆ గూడెం పెద్ద చేయి  ఎత్తగానే  అందరూ మాట్లాడం ఆపి  అయన వైపు చూసారు ఎం చెప్తారో  అని.
 
“మన గూడెం జనాలు తప్ప  వేరే ఎవ్వరు చూడని ,  ఎక్కడి ప్రదేశం లో ఎక్కినందుకు  వీల్ల ను   చంపుడు పున్నం రోజున  మన  గంగమ్మ తల్లికి బలి  ఇవ్వాలి , కానీ    జంతు బలులు  తప్ప  జనాల్ని బలులు ఇచ్చేది మన గూడెం  పెద్దలు ఎప్పుడో ఆపేశారు. అందుచేత  ఈ   మగోడికి  100 కొరడా  దెబ్బలు  శిక్ష  విధిస్తున్నాను.    ఈ  శిక్ష  మొన్నాడు  పున్నమి  రోజున  అమలు చేయబడుతుంది.  ఆ నూరు కొరడా  దెబ్బలు తరువాత   వాడు ఇంకా బతికుంటే  అడివి  బయటకు పంపుతాము లే కుంటే  ఎ బండ మీదకు    బతికుండగా  ఎక్కాడో  అదే బండ మీద  ఈడి శవాన్ని పడుకోబెట్టి  మన వన దేవతకు ఆహారంగా  వదిలేద్దాం . 
 
ఈ  అమ్మాయిలు ఇద్దరి నీ   గూడెం ఆచారం ప్రకారం      అదే  పున్నం రోజున   జరిగే  పోటీల్లో  ఎవరు గెలుస్తారు వాళ్ళు  ఈళ్ళను  సొంతం చేసుకోవచ్చు.
 
“తెలియని తప్పుకు , ఇంత  పెద్ద శిక్ష  వేయడం  మంచిది  కాదు ” అంటూ గట్టిగా  అరిచాను.
 
“తెలిసినా , తెలియక పోయినా తప్పు తప్పే”  మన్నాడు  వరకు   నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు తిని తాగు, కానీ ఇక్కడ నుంచి  తప్పించు కోవాలని చూడుకు , తప్పించు కొంటూ  ఎవరి కంట  పడ్డా  అక్కడే చంపేస్తారు  గూడెం లో  జనాలు. 
 
 వాళ్ళు    ఇద్దరు నీతోనే ఉంటారు మొన్నాటి వరకు  ,  పోటిలలో  ఎవరు గెలిస్తే  వాళ్ళు సొంతం చేసుకుంటారు మొన్నాడు  అంత వరకు  ఎం మాట్లాడు కొంటా వో  మాట్లాడుకో
 
“మేము  ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళక పొతే మా వాళ్ళు వస్తారు, మీరు చేసింది వాళ్ళకు తెలిస్తే వాళ్ళు మిమ్మల్ని  వదిలి పెట్టారు.”
“మా గూడెం ఇంత  వరకు పరాయి  వాళ్ళ కంట  పడలేదు, ఒక వేల మీ వాళ్ళు వస్తే అప్పుడు చూసుకుందాము లే ”  అంటూ   వెళ్ళాను తీసుకెళ్లి  లోపల గుడిసెలో వదలండి, ఆ గుడిసెకు గట్టిగా కాపలా పెట్టండి  అంటూ  తన వాళ్ళకు ఆదేశించాడు.
మమ్మల్ని  గుడిసెలో   తోసి  ఆ గుడిసె ద్వారానికి అడ్డం గా  తడికను పెట్టారు.
“ఎం చేయాలన్నా  మనకు రెండ్రోజులు మాత్రమే  టైం ఉంది  ఆ తరువాత  ఎం చేయడానికి  లేదు” అంది వర్షా
“పోనీ ఎం చేద్దాం నువ్వే చెప్పు వర్షా ? ఎలా  తప్పించు కొందాము” శ్రీ
“ఏమో నక్కా  నాకు ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది , అనవసరం గా  ఇందులోకి నిన్ను లాగానే అని బాధగా ఉంది”
“నువ్వు బలవంతం చేస్తే రా లేదుగా , ఇష్టం అయ్యే వచ్చాలే ,  నువ్వు ఎం  బాధ పడకు  శివా ఉన్నా డుగా ఎదో ఒకటి చేస్తాడు లే, నువ్వు టెన్షన్  పెట్టకు” అంది శ్రీ.
రాత్రికి  మరో మారు  పండ్లతో  వచ్చింది  నారి,  గూడెం లో  కొద్దిగా చీకటి పడగానే  , కాగడాలు  వెలిగించారు
తనతో పాటు  ఓ  కాగడా తెచ్చింది మేము  తినడానికి
సాయంత్రం నుంచి నా కట్లు  కట్ట లేదు,  నా పక్కన వచ్చి  తీరికగా కూచుని మాకు పండ్లు  సర్వ్ చేసింది.  నా వైపు చూస్తూ అదో  తన్మయత్వం లోకి జారుకో సాగింది.
తన చూపులో కోరికను  వర్షా గమనించి నట్లు ఉంది. “అక్కా  దాని  వాలకం చూసావా , అది  శివా పక్కన పెళ్ళాం  లాగా కుచోంది  , ఈ యనేమో  ఇదే ఛాన్స్  లే  అని దాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడు  చూడు అంది”  దానికి  అర్థం కాకుండా.
“దాని ద్వారా అన్నా మనకు  పారిపోయే చాన్స్  వస్తుందేమో  శివా ట్రై చేస్తున్నాడు ,నువ్వు నీ సోది ఆపి ఈ పండ్లు  తిను”  అంది శ్రీ
“నీకు మనువయ్యిందా ?” అన్నాను నా వైపు చూస్తున్న నారిని
“ఇంకా  లేదు ,  గూడెం లో 4  కుర్రాళ్ళు  నాకోసం  ఈ పున్నం రోజున పోటీ పడతా ఉండారు , వాళ్లలో ఎవరు  గెలిస్తే  వాళ్లతో నా మనువు”
“నువ్వు చాల అందంగా  ఉంటావు  నీకోసం నలుగురే నా పోటీ పడతా ఉండేది,”
“నువ్వు కూడా  పోటీ  పడతా వా  , మానాయనకు చెప్పి నీ  శిక్ష  రద్దు చేయమంటాను” అంది  తన శరీరాన్ని  నా కేసి రుద్దుతూ.
“నువ్వు చెపితే  వింటాడా ?”
“ఏమో  తెలవదు , కానీ  అడుగుతా నువ్వు పోటీ  పడతానంటే”
“అడిగి చూడు , కానీ  వీళ్ళ కోసం  ఎవరు పోటీ పడతారు ?”
“ఏమో  గూడెం లో చానా మంది  వీల్ల కోసం పోటీ పడతారు, మా అన్న కూడా  పోటీ పడతా అంటూ ఉన్నాడు,  వాడే గెలుస్తాడు , వీళ్ళు ఇద్దరు  వాడి పెళ్ళాలుగా  వెళ్ళాల్సిందే”
“గెలిచినప్పుడు చూద్దాం లే”
“వాడు  , బండోడు గూడెం లో  వాడిని ఎదిరించే  వాడు  ఎవ్వరు లేడు”
“నువ్వు  అడుగు మీ నాయనను , నీ కోసం నేను పోటీ  పడతా,  నువ్వు చానా అందంగా ఉంటావు.”
“పెళ్లి చేసుకోవడానికి  పోటీ పడాలి  జత కట్టడానికి  పోటీ  అవసరం లేదు  ఎం లేదు , వాళ్ళు పడుకోన్నాక వస్తా  నువ్వు రెడీగా ఉండు , నీతో  ఈ రాత్రికి జత కట్టాలని ఉంది” అంటూ నా చెవిలో గుస గుస లాడి  తలుపు తీసుకొని వెళ్లి పోయింది.
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page