KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 149 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 149 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 149 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

అలాంటి విగ్రహం  నా జీవితం లో ఎక్కాడా చూడలేదు ,  కాళీ మాత   విగ్రహం   అలాంటి విగ్రహం గురించి వినడమే కానీ  చూడడం మొదటి సారి.
7 అడుగుల ఎత్తుతో  చూడగానే  వళ్లు  జలదరించే టట్లు ఉంది. 
 
తనేమో  ఆ విగ్రహం  తనకు బాగా పరిచయం ఉన్నట్లు  దాని దగ్గరకు వెళ్లి కొద్దిగా ఎగా  దిగా చూసి దాని వెనుక వైపు వెళ్ళింది.   తన వెంట నేను కూడా  ఆ విగ్రహం వెనక్కు వెళ్లాను.
 
ఆ విగ్రహం వెనుక  ఓ  మనిషి  అటు ఇటూ  తిరగడానికి   వీలుగా ఉంది.    వర్షా   విగ్రహం వెనక్కు వెళ్లి    కొద్దిగా   తన చేతికి అందే ఎత్తులో విగ్రహం వెనుక వైపున అరచేత్తో  గట్టిగా తట్టింది.
 
“వర్షా , ఎం చేస్తున్నావు ” అన్నాను  తను ఎందుకు అలా  చేత్తో తడుతుంది అర్థం కాక. 
 
నా మాట వినకుండా  మరో మారు గట్టిగా  చేత్తో తట్టింది ,  ఆ విగ్రహం వెనుక ఎటువంటి  మెకా నిజం  ఉందొ  తెలియలేదు కానీ  తను మూడో సారి  చేత్తో తట్టే సరికి   ఓ చిన్న తలుపు   ఓపెన్ అయ్యింది. 
 
వర్షా ఆ  తలుపు వెనుక చేతిని పెట్టి  లోపల నుంచి గుడ్డలో చుట్టిన ఓ మూటను  బయటకు తీసింది.    తను ఒక  చేత్తో తీయడానికి వీలు కాక  రెండు చేతులు ఉపయోగించి  ఆ మూటను  బయటకు లాగింది.  
 
దాదాపు  7  లేదా  8 కేజీల బరువు ఉన్నట్లు ఉంది  ,   తనకు హెల్ప్ చేస్తూ  ఆ మూటను  తన చేతుల్లోంచి తీసుకొని  కింద పెట్టాను.   ఓ సారి   లోపలికి  తొంగి చూసి అందులో ఎమీ  లేవని నిర్ధారణ చేసుకోన్నాక  ఆ తలుపు తిరిగి అలానే మూసేసి  నా పక్కకు వచ్చింది.
“ఇంతకీ  ఎం ఉన్నాయి ఈ   మూటలో  ” అన్నాను  తను వైపు చూసి
“నాకేం తెలుసు , నేను లోపలి ఎలా వచ్చానా  కూడా  తెలియడం లేదు నాకు , ఎదో  శక్తి నన్ను ఇక్కడికి లాక్కొని వచ్చినట్లు  వచ్చేశాను”
 
“విప్పి చూద్దామా , లేకుంటే పైకి వెళదామా”
“పైకి వెళ్ళడం ఎందుకు , ఇక్కడే  చూద్దాం  ”  అంటూ ఆ మూటను  విప్పడానికి సాయం చేసింది.  ఓ   దళసరి గుడ్డలో   విడివిడిగా   ఇంకో  పలుచని బట్టలో చుట్టబడి ఉన్నాయి   తాళ పత్ర గ్రంధాలు.  
 
వాటిలో  ఒక దాన్ని విప్పి  లోపల చూశాము , అందులో  ఏవో మనిషి బొమ్మలతో  సంస్కృతం లో  రాసి ఉన్నాయి , చూస్తుంటే  అవి  ఎ  ఆయుర్వేద గ్రంధాలో ఉన్నట్లు ఉన్నాయి.  విప్పిన దాన్ని   తిరిగి  పలుచని బట్టతో చుట్టెసి అక్కడే పెట్టాము.     ఆ  గ్రంధాల పక్కన గుండ్రంగా   ఉన్న ఇంకో  చిన్న మూట  కనబడ్డ ది.  
 
దాన్ని  విప్పే సరికి  అందులోంచి     చేతి నిండుగా పెట్టేంత  5 నిగ నిగా మెరిసే రాళ్లు కనిపించాయి. 
“ఇవి ఎం రాళ్లు , ఇంతగా మెరిసి పోతున్నాయి”
“సరిగ్గా తెలియదు , కానీ   ఇవి  ముడి  వజ్రాలు అయ్యి ఉండవచ్చు   వీటిని  సాన పడితే కానీ  ఎటువంటి వో తెలియదు, కానీ  కచ్చితంగా  విలువై నవే  అయ్యి ఉంటాయి”  అంటూ  వాటిని తిరిగి అక్కడే పెట్టాము.
 
అందులో చూడడానికి  ఇంక ఏమీ కనబడలేదు   దొంతరలుగా  పేర్చిన ఆ గ్రంధాలు తప్ప.   
“వీటిని  ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికే   నీకు  గత జన్మ  జ్ఞాపకాలు   గుర్తుకు వచ్చాయి , ఇందులో ఎదో  ముఖ్యమైన విషయాలు ఉండే ఉంటాయి  లేకుంటే  నిన్ను  తమ వైపుకు ఎందుకు ఆకర్షిస్తాయి.”
“ఏమో  ఉండ వచ్చునెమో,  కానీ   నేను కూడా  ఈ ప్రదేశం లో ఒకప్పుడు ఉన్నాను అనే ఆలోచనే  గొప్పగా ఉంది”
“నిజమే , ఈ  రాళ్లు  విలువ  మన లెక్క పెట్టడానికి  వీలు కానంతగా ఉంటుంది, ఇవి చాలు నీ జీవితం టర్న్ కావడానికి.”
“ఇవి నేనే ఉంచుకోవచ్చు ,  వేరే ఎవరికీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా 
లీగల్  గా నీవే  అవ్వాలంటే  ,  నీవు  ఈ  రాజ వంశానికి వారసురాలి వి అని ప్రూవ్ చెయ్యాలి ,  కానీ   నీ పూర్వ  జన్మ  గురించి  చెప్పితే ఎవ్వరు నమ్మరు  , ఒక వేల నమ్మినా  అది లీగల్  గా  వాలీడ్  కాదు.”
“అంటే  మరి  వీటిని ఎం చేద్దాం”
“ఏమో ప్రస్తుతానికి  ఇక్కడ నుంచి బయట పడదాం  , ఆ తరువాత  వీటిని గురించి  కలిసి ఆలోచిద్దాం”  అంటూ   ఆ మూటను యధా  విధిగా  కట్టి   ఇద్దరం తన బెడ్రుం  లోకి వచ్చాము. 
 
“ఇక్కడ కొద్ది సేపు కుచోందాము” అంది వర్షా
“సరే   ” అంటూ నా వెంట తెచ్చిన   ఆ  మూటను  ఎంట్రన్సు  లో పెట్టి   కూచోవడానికి అనువుగా  ఉన్న  బండ మీద ఉన్న మట్టిని నా వంటి మీదున్న  టవల్  తో  విదల  కొట్టి  అక్కడ కుచోన్నాను. 
 
తను  నా పక్కనే వచ్చి   కూచుని   నా వైపు చూస్తూ
“థేంక్స్  , బావా  అడగ్గానే  నిద్రలో వస్తున్న కళలు గురించి ఎగతాళి చేయకుండా   ఇంత  దూరం మా వెంట వచ్చి ,   మా ఇద్దరినీ  కాపాడుతూ వచ్చి నందుకు”
“అబ్బో  పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావే  “
“ఎం , ఉన్న మాట చెప్తే  వేళాకోళంగా ఉందా నీకు”
“వేళాకోళం కాదు ,  నీ నోట్లోంచి పెద్ద పెద్ద మాటలు వస్తుంటే  ఆశ్చర్యంగా  ఉంది అందుకే అలా అన్నా”
“ఇంకో  ఆశ్చర్యమైన  విషయం చేయనా ” అంటూ   నా దగ్గరకు జరిగి నా పెదాల మీద  ముద్దు పెట్టుకొంది    క్షణం లో
 
తను చేసిన ఆ చర్య నుంచి  తెరుకోంటు  “ఏంటి అమ్మాయి గారికి అంత ధైర్యం  వచ్చింది ఉన్నట్లు ఉండి “
“నా మొగుణ్ణి నేను ముద్దు పెట్టుకోవడానికి ధైర్యం ఎందుకు “అంటూ  నా భుజం మీద  తల  ఆనించి.
“ఒహో  నీ బెడ్రుం  లోకి  రాగానే  ఎక్కడ లేని ధైర్యం ,   పెద్దరికం మాటలు   నువ్వు పూర్తిగా మారి పోయావే”
“నేనేం మారలేదు,  కానీ   ఏంటో  తెలియని ఆనందంగా ఉంది   ఇది  చుసిన తరువాత”  అంటూ   ఇంకా  నాకు అతుక్కొని పోయింది.
“ఓయ్ , ఇంకా  దగ్గరి కి వస్తే   ఇక్కడే  అన్నీ జరిగి పోతాయి , కొద్దిగా  దూరంగా జరుగు.”
“జరగని , తప్పేముంది  నా మొగుడితో నా బెడ్రుం  లో ” అంటూ  ఆ పై మాటల రాక  తన మొహాన్ని  నా మెడ వంపుల్లో దాపెట్టు కొంది.
 
ఇద్దరం  పక్క పక్కన ఉండడం  వలన  తనను వెంటనే నా వళ్ళోకి  లాక్కొని తన మొహాన్ని చేతుల్లో తీసుకొంటు తన పెదాలను నా పెదాలతో పట్టి బంధించి  తన అధరామృతాన్ని  జుర్రుకో  సాగాను. 
 
తన చేతులు నా మెడ చుట్టూ వేసి తన రొమ్ములు నా ఛాతి  కేసి నొక్కి పట్టి  తన పెదాలను నాకు దాసోహం చేస్తూ  నా ముద్దులోని మాధుర్యాన్ని ఎంజాయ్ చెయ్యసాగింది. 
 
తను నాకు  కుడి వైపు ఉండడం  వలన  ఎడం చేత్తో తనను  సపోర్ట్  గా పెట్టుకొని  కుడి చేతిని తన  ఉరువుల  మీదకు జరిపాను. తన పిర్రల మీద నా చేతి స్పర్శ  తగల గానే  తను నా మీదకు ఇంకా జరుగుతూ  తన రొమ్ములు నాకేసి నొక్క సాగింది. 
 
తన పెదాలతో  నా పెదాలను జోడీ  చేస్తూ నా నాలుకను తన నోట్లోకి తోసి దానితో ఆడుకుంటూ ,   కుడి చేతిని  తన లంగా  లోపల దూర్చి  తన పిర్రల మీద వేసాను. 
 
నా చేతి ఆక్రమణకు  అనుమతి ఇస్తున్నట్లు  గా మిన్నకుండి  పోయింది ఎటువంటి ఆటంకం చూపక.    
 
ఓ నిమిషం పాటు సాగిన మా చుంబన కార్యక్రమానికి  కొద్దిగా విరామం ఇచ్చాము ఊపిరి తీసుకోవడానికి అన్నట్లు ,  తన మొహాన్ని   నా  ఎదలో దాపెట్టుకుంది సిగ్గుతో.
 
నా కుడి చెయ్యి  తనకేం విరామం  అవసరం లేదు అన్నట్లు  తన  పిర్రల మీద  తన పనితనం చూపిస్తూ వాటి గట్టి దనాన్ని  తన ప్యాంటి పైనుంచి ప్రదర్శించ సాగింది. 
 
ఆపిన  ముద్దలా కార్యక్రమాన్ని  తిరిగి  తనే ప్రారంభించింది   తన పెదాల తో నా పెదాలను పట్టేసుకొంటు.  తను  కొద్దిగా ఆక్టివ్ గా  తన  నాలుకను నా నోట్లోకి తోసింది.  ఆ నాలుకకు రెస్పాండ్ అవుతూ ,  కింద నా చేతిని  తన ప్యాంటి  పై నుంచి  కిందకు తోసాను.
తన పిర్రల మీద  ఎటువంటి అడ్డంకి లేకుండా నా చెయ్యి అక్కడ తగల గానే  ఇంకొద్దిగా నాకేసి అతుక్కొని పోతూ  మా ఇద్దరి మద్య  గాలి అడనంతగా అతుక్కొని పోయింది.
 
కాలం కౌగిట్లో  రాత్రి కరిగి పో సాగింది
ఇక్కడ  నా కౌగిట్లో  తను నలిగి పో సాగింది. 
బయట నిద్రా  దేవి సంది ట్లో  శ్రీ   సేదతీరసాగింది.
 
నా  కుడి చెయ్యి   తన ప్యాంటి పై నుంచి తన పిర్రల మీదకు  జారి  వాటి మద్య నుంచి  తన  పూ పెదాల మీదకు పాకింది.    అక్కడ నా చేతి వెల్ల  చల్ల దనానికి  తన పూ పెదాలు  వెచ్చగా  తన  వేడితో  సెగ రెప సాగాయి. 
 
నా కౌగిట్లో ని వర్షాను   అలాగే   కింద పడుకో పెట్టి  తన మీదకు పాకాను.   పెదాల మీద నుంచి తాన రొమ్ముల మీదుగా తన లంగా  , టి షర్టు రెండు కలిసే చోటుకు చేరి  తన బొడ్లో నా నాలుక దోపుతూ   ,  రెండు చేతులను తన రొమ్ముల మీదకు జరిపి వాటిని మెల్లగా మర్దించ  సాగాను.
 
అఖాతాన్ని తలపిస్తున్న తన బొడ్లో నా  నాలుక  లోతట్టు ప్రాతాల్ని  శోధించే  జలాంతర్గామిలా   కలియు తిరగ సాగింది.  
తన టి షర్టు మీద నుంచే తన రొమ్ములు నలుపుతూ  తన ముచ్చికలను వేళ్ళతో నలప సాగాను.   అప్పటికే తన స్థాయిని మించి  వేడేక్కింది   ఎప్పుడైతే నా  నాలుక తన బొడ్లో దూరిందో ,  నా నాలుక వేడికి  తన లోని వేడి నంతా  ద్రవ రూపంలో  తన పూ పెదాల లొంచి బయటకు వస్తుండగా    నా తలను తన రెండు చేతులతో అదిమి పెట్టి   తన కాళ్లను దగ్గరగా  జరుపుకొని  చిప్పిల్లి పోయింది.
 
తన బొడ్డు మీద నుంచి నా దృష్టిని తన రొమ్ముల మీదకు పెడుతూ తన పైన ఉన్న టీ షర్టు ను తన నుంచి వేరుచేసాను.   కొద్దిగా పైకి లేచి దానిని తన నుంచి వేరుచేయడానికి సహాయం చేసింది.  నల్లటి బ్రా  తో  కింద పొడువు లంగా లో  తన కల ల్లో  వస్తున్న బెడ్ రూమ్ లో  బయట నుంచి పడుతున్న వెన్నల వెలుగులో  మెరిసిపో సాగింది.
 
తన కింద  ఉన్న లంగాను కూడా  తన నుంచి వేరు చేసి తన కింద వేసాను కుచ్చు కోకుండా,    పైనా కింద నల్లటి  బ్రా , ప్యాంటి  తో  అడవిలోకి వచ్చిన అప్సరసలా  ఉంది.
కళ్ళు మూసుకొని  తన భావ ప్రాప్తి నుంచి తెరుకోంటు ఉండగా  తన వంటి మీదున్న ఆ రెండు పీలికలను తీసి పక్కన పెట్టాను,   తను  కళ్ళు తెరిచే లోపల ఇద్దరం పుట్టిన పాపాయిల్లా  తయారు  అయ్యాము .
 
కళ్ళు తెరిచి  తన వంటి మీద బట్టలు లేవని తలచి  సిగ్గుతో  తన కళ్ళు ముసుకుంది.    తన మీదకు వంగి  నా పెదాలను తన రొమ్ముల మీదకు జరిపాను. 
“స్స్  , స్స్ ” మని సౌండ్ చేస్తూ తన  మొహం మీదున్న చేతుల్ని  నా తల మీదకు జరిపి  తన రొమ్ముల కేసి నొక్కుకోసాగింది.     రొమ్ముల మొదళ్లను చేతులతో పట్టుకొని  ఒత్తుతూ ,  వాటి ముచ్చికలను  నా పెదాలతో  పిలుస్తూ , భావ ప్రాప్తితో  తగ్గినా కోరికను రెట్టింపు చేయసాగాను.
 
నా పెదాలు  తన రెండు రోముల మీదకు  మారుతూ  వీటిని ప్రేరేపిస్తుంటే, నా   చేతి వెళ్ళు తన ఉపస్త మీదకు  చేరి తన పూ పెదాలను విడదీసి  తనకు ముందే తను కార్చిన రసాలను  ఆ పెదాల అంచులకు రాస్తూ  తన  గోల్లితో  ఆడుకోసాగాయి.
 
తన కీలక మీదున్న నా చేతి వెల్ల వత్తిడికి తన కోరికలు  కిర్రెక్కిస్తుంటే  పిర్రలు పైకి ఎగేసి ఆ వత్తిడిని వంట పట్టించు కో సాగింది.   తన  పూ పెదాలు  ఉట బావిలో నీళ్ళలా తన రసాలను గ్యాప్ లేకుండా  వదల సాగింది. 
 
తన కలలో వచ్చే రూమ్ లోనే తనకు  మొదటి రాత్రి  జరగాలని రాసి పెట్టి ఉంది అనుకొంటూ ,  తన రొమ్ముల మీద నుంచి తన కాళ్ల మధ్యకు చేరాను.  నా మనసులోని భావాలు  తనకు అర్థం అయినట్లు తన రెండు కాళ్లు  ఎడం చేసి  తన పూ పెదాలు  విచ్చుకోనేట్లు చేసింది.
 
కానీ తన కళ్ల లో  అదో రకం భయం కనబడ సాగింది.   తన మీదకు ఒరిగి , తన పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకొని , “నీకు ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తా లే ” అంటు తన చెవిలో మెల్లగా చెప్పాను తన మీద పడుకోవడం వలన    వేడెక్కి న నా  రాడ్డు    పూ పెదాల మీద పోడవ సాగింది.    ఆ వత్తిడికి తన  కాళ్లు ఇంకా కొద్దిగా ఎడం చేసింది.

ఓ చేత్తో నా భుజంగాన్ని  పట్టుకొని తన పూ పెదాల మీద   పైకి కిందకు తాటిస్తూ ,  తను కార్చిన రసాలను నా మొడ్డ  గుండుకు పట్టించి తన పెదాల మద్యన  ఉంచి  మెల్లగా  లోపలి నెట్టాను.

వెన్నలో  దించిన  కత్తిలా  వేచ్చాగా తన రసాలతో తడిచిన పూ పెదాల మద్య  బిర్రుగా   మొడ్డ గుండు  తన కన్నెరికం అంచు వరకూ దిగబడి పోయింది.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

తన పూ పెదాల మద్య నుంచి వెచ్చగా , బిర్రుగా  ఆ ఇరుకుదన్నాన్ని ఆస్వాదిస్తూ  తన కన్నెరికం పొర అంచుకు దిగిన నా మొడ్డ బలుపుకు తన పూ పెదాలు కొద్ది కొద్దిగా  stretch  అవుతుంటే   వాటి నొప్పికి  తన కంట్లోంచి నీళ్ళు కార సాగాయి.

ఓ చేతిని మా ఇద్దరి మధ్యకు తెచ్చి  వేళ్ళతో తన గొల్లిని మీటుతూ , పైన తన పెదాలను నా పెదాలతో పట్టి జుర్రుకోం టు  కింద పెదాలను  నా మొడ్డతో గుటించ సాగాను.

తన గొల్లి మీద  నా వెళ్ళు చేసే గోలకు ,  పైన నా పెదాల తాకిడికి కింద  తన పూకు పెదాలు  ఉటలు  ఊరుతుండగా తన  కళ్ల లో బాధ పోయి కోరిక కలగ సాగింది.   ఆ కోరికను గ్రహించి   చిన్న చిన్న గా పొడుస్తూ  ఒక్క సారిగా కొద్ది శక్తితో  నా నడుం  ను కిందకు  దూశాను.

తన కన్నె పొరను చీల్చుకుంటూ  నా మొడ్డ తన పూకు అడుక్కంటా దిగిపోయింది.   ఓక్క క్షణం పాటు  తన  బొక్కలో ఎదో  వేడైన  రాడును దూర్చి నట్లు ఫీల్ అవుతూ ఒక్క సారిగా ఉలిక్కి పడింది.

తన బొక్క అడుక్కంటా నా మొడ్డను నొక్కి పట్టి  అక్కడే కొద్ది సేపు ఉండిపోయాను.   తన పూకు పెదాలు రసాలతో తడిచి నా మొడ్డను  వడేసి పట్టేస్తుండగా అక్కడక్కడే  గూటించ సాగాను. ఓ  5 నిమిషాలు  దేంగే సరికి  తన పూకు పెదాలు నా మొడ్డ బలుపుకు అలవాటు అయ్యి వెచ్చగా దింపుకోసాగింది.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

పైకి లేచి తన కాళ్లు కొద్దిగా ఎడం చేసి  కొద్దిగా వేగంగా పోడవ సాగాను ,  తన కళ్ళు ఎడం చేసే కొద్దీ  తన పూకు పెదాలు పూర్తిగా విచ్చుకొని  నా మొడ్డను  దింపుకోసాగింది.

కన్నె పొరను చీల్చిన  బిగుతనం  ఇంకో ఇంచి పొడవు  ఇంకో  ఇంచి  చుట్టూ కొలత తో పెరిగి  తన  పూ కంతా  నిండిపో సాగింది.

బలిసిన తన తొడలను ఉతగా  పట్టుకొని విచ్చు కొన్న తన బొక్కలో  దరువులు వెయ్య సాగాను.     మా ఇద్దరి మొత్తాల మధ్య  తడిచిన  రసాలు ఓ  వింతైన శబ్దం చేస్తుండగా   నిలువుగా  పోట్లు వెయసాగాను.

నా మొడ్డ  తన  గొల్లి మీద చేసే వత్తిడికి మరో మారు లొంగి పోతూ మొట్ట  మొదటి సారి తన బొక్క నిండుగా మొడ్డ నింపుకొని  ఆ మొడ్డ చుట్టూ   చిప్పిల్లి పోయింది.

నా పిర్రల మీద తన కాళ్లు వేసి నన్ను తనలోకి  అదుము కొంటూ  తన చేతులతో నా చుట్టూ వేసి  రొప్పుతూ బిగుసుకొని పోయింది  ఓ నిమిషం పాటు  ఆ భావ ప్రాప్తి తమకంతో.

ఓ  రెండు నిమిషాల పాటు  తన పూకు పెదాలు  నా మొడ్డ చుట్టూ మొదటి సారి కోగిట్లోకి వచ్చిన  ప్రియుడిని పట్టేసిన ప్రియురాలిలా  పట్టే సి ఉంచాయి.   ఆ వెచ్చదనాన్ని అనుభవిస్తూ   తన రొమ్ముల మీద మరో మారు దాడి చేసాను తన కౌగిట్లో నుంచి కొద్దిగా తేరుకొని.

తన భావ ప్రాప్తి లో  బిరుసెక్కిన తన ముచ్చికలు నా పెదాల కి గట్టిగా తాకుతుండగా  వాటిని పెదాలతో మెత్త పరుస్తూ,అడుక్కంటా  తాకిన నా మొడ్డ ను  కొద్ది కొద్దిగా కదిలించ సాగాను.

కొద్దిసేపటి కి తేరుకొని ,  నా మొహం నిండా  ముద్దులు పెట్ట సాగింది.
“ఏయ్ , ఏంటి అంత ప్రేమ  ఉలగ పోస్తున్నావు”
“నా మొగుడికి  నేను ముద్దులు పెడితే తప్పేం టి , అన్నిటికి  రీజన్  చెప్పాలా ఏంటి ?”
“తప్పు అనడం లేదు , ఉన్నట్లు ఉంది అంత ప్రేమ ఎందుకో”
“ఎం  లేదు ఉరికే”  అంది నేను కింద  నుంచి   తన  బొక్కలో ఆడించే  వేగం పెంచ సాగాను.      కింద నుంచి మెల్లగా  తన పిర్రలు కదిలిస్తూ నా  పోట్లకు అనుగుణంగా ఎదురోత్తులు ఇయ్యసాగింది.

ఓ  4 నిమిషాలు  తన మీద పడుకునే పొడిచి ఆ తరువాత పైకి లేచి తన కాళ్లను పూర్తిగా వెనక్కు మడిచి  విచ్చుకొన్న  తన పూకులో  పోట్లు వెయసాగాను.
కింద నుంచి కుతిగా  తన గుద్దను పై కేగేస్తూ  పోటు  పోటు  కు ధీటుగా  ఎదురోత్తులు ఈయ సాగింది.
మరో  7 నిమిషాల పాటు సాగిన ఆ  గుద్దు లాటలో  తన  శ్వాసలో  వేగం పెరుగుతూ  ఉండగా తన నోట్లోంచి వచ్చే మూలుగు లు  తను తారా  స్థాయికి చేరుకుంటుంది  అని అర్థం అవుతుండగా, వెచ్చని  తన పూకు పెదాలు ఇచ్చే బిగుతనం  నా వట్టల్లోని వీర్యాన్ని  నా మొడ్డ గొట్టం ద్వారా  10 హార్స్ పవర్ సుబ్మేర్సిబుల్  పంప్ వేసి తోడి నట్లు  బయటకు వస్తుండగా  నా మొడ్డను తను పూకు అడుక్కంటా నొక్కి పట్టి   కార్చుకో సాగాను.
తన కాళ్లను మరో మారు నా  వీపు మీద వేసి  నన్ను తన లోనకు  లాక్కుని   బిగుసుకొని పోతూ  వేచ్చాగా నా మొడ్డ రసాలతో  తన రసాలను కారుస్తూ జత చేయ సాగింది.
ఓ  పది నిమిషాల పాటు ఇద్దరం  ఆ సుఖ సాగర మైధున అలసటలో  సేద తీరాము.
మెత్త బడ్డ  నా మొడ్డ తన బొక్కలోని  మా ఇద్దరి  రసాలతో పాటు మెల్లగా బైటకు రాసాగింది.
తన గుద్ద మీద కారుతున్న  మా ఇద్దరి రసాలు  చల్ల దనానికి  తను కొద్దిగా తేరు కొని.
“ఇంక  లే , చాలా బరువు ఉన్నారు” అంటూ నన్ను  పక్కకు నెట్టింది.
తన మీద నుంచి పైకి  లేచి   పక్కకు ఒరిగి
“నీ కలలో వచ్చే  పడక  గదిలోనే నీకు  మొదటి రాత్రి జరిగింది,  ఇదేదో  ఇంతకూ ముందే అనుకున్నట్లు గా ఉంది కదూ”
“నిజమే ,  నేను కూడా  గమనించ లేదు , కానీ  ఎందుకో  ఇక్కడి కి  రాగానే  నాకు నీ మీద ఎక్కడ లేని ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది,  అందుకే నెమో  ఇక్కడ కలవాలని రాసి పెట్టి ఉంది.”
“ఏమైనా థేంక్స్,  మొదటి రాత్రికి
“సిగ్గు లేకుండా  థేంక్స్   ఒక్క టా చేసిన దానికి
“సిగ్గు లేకుండా బట్టలన్నీ  విప్పేసి  , కుమ్మిచ్చు కోలేదు , అప్పుడు లేని సిగ్గు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పు” అన్నాను తన వంటి వైపు చూస్తూ.
అంత వరకు తన వంటి మీద  గుడ్డలు లేవన్న సంగతి  జ్ఞాపకం వచ్చినట్లు.   కింద నుంచి   తన లంగాను  తన మీదకు లాక్కొని
“అక్క  నిద్ర లేస్తే  బాగుండదు  పద వెళదాం”  అంటూ  ఇద్దరం బట్టలు వేసుకొని   తను పడుకున్న ప్రదేశానికి వెళ్ళాము అక్కడ నుంచి.
“నాకు కింద  అంతా  జిడ్డు జిడ్డుగా  చికాకుగా ఉంది  , నువ్వు రావా నేను  స్నానం చేస్తా”
“ఇంతకూ ముందు ధైర్యంగా   గుడి  లోపలికి  వెళ్లావు , అప్పుడు ఉన్న ధైర్యం ఇప్పుడు లేదా ఏంటి ?”
“అప్పుడు అక్కడ ఉన్నది నేను కాదులే,  వస్తావా  రావా ?”
“వస్తున్నా  , పద”  అంటూ తన వెనుకే  నీళ్ళల్లో  దిగాను.

please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page