Karana Janma

Karana Janma – 4 | కారణ జన్మ | telugu dengudu kathalu jabardast

Karana Janma - 4 | కారణ జన్మ | telugu dengudu kathalu jabardast

Karana Janma – 4 | కారణ జన్మ | telugu dengudu kathalu jabardast

Karana Janma | కారణ జన్మ | telugu dengudu kathalu jabardast
Karana Janma | కారణ జన్మ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Ravi9kumar

నేను, దేవి మైధిలి నివాసము నుంచి బయటకి వస్తూ ఉంటే ఆ తెగ ప్రజలు అందరూ నన్నే చూస్తూ ఉన్నారు. నేను నేరుగా ఆ పూజా మండపము దగ్గరకి వెళ్ళి నిలబడి దేవి మైధిలి స్వరం కోసం వేచి చూస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు దేవి మైధిలి అక్కడ ఉన్న అందరికీ తన స్వరం వినిపిస్తూ మాతో
నా జనులారా , మీకు ఉన్న శాపము నుంచి విముక్తి కొరకు మీ తెగలో ఉన్న ఆడవారితో ఈ నాధుడు చేయవలసిన సంభోగ కార్యమును నేను వివరించాను. నా మాటలు అన్నీ వినిన నాధుడు రవి, తన అంగీకారం నాకు తెలిపెను. అంటే మీ శాప విముక్తి కొరకు ఇతడు మీ తెగ ఆడవారితో సంభోగం చేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నాడు” అని ఆమె చెప్పడంతో ఆ తెగ ప్రజలు అందరూ సంతోషగానాలు చేశారు.
ఆ తరువాత మరలా దేవి వారితో “ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పటి నుంచి మీలో ఉన్న ఆడవారికి తమ అండాలు విడుదల అయ్యే కచ్చిత సమయం తెలుసుకునే వరాన్ని ఇస్తున్నాను. ఈ వరము యొక్క ప్రభావం,  మీలో ఉన్న ఆడవారు అందరూ ఈ నాధునితో సంభోగం చేసేవరకు మాత్రమే ఉంటుంది. కనుక నేను ముందుగా మీకు సూచించిన ప్రకారంగా మీరు ఈ నాధునితో సంభోగం మాత్రమే జరపవలెను . పిల్లలను కను ఆలోచన రానీయకుండా నా వరమును ఉపయోగించి మీ అండములు విడుదల కానీ సమయములోనే సంభోగములో పాల్గొని మీ శాప విముక్తి కొరకు మొదటి చర్యగా సంభోగ కార్యాన్ని ఆచరించండి” అని దేవి చెప్పిన తరువాత జయమ్మ వారి తెగ జనుల తరపున “మాట ఇస్తున్నాము దేవి. మీరు చప్పినట్టే చేస్తాము” అని మాట ఇచ్చింది.
ఆ తరువాత మళ్ళీ దేవి వారితో
ఈ క్షణము నుంచి మీరు ఈ నాధునితో సంభోగం జరపవచ్చు. ముందుగా జయమ్మతో మొదలై తన కుటుంబము లోని వారి వంతు వయస్సు ప్రకారం అయ్యాక మిగిలిన వారి వంతు వచ్చేదాకా వేచి ఉండండి
నాధా ఇక నీ సంభోగము జయమ్మతో మొదలుపెట్టవచ్చును. అయితే నేను మరలా చెపుతున్నా గుర్తుంచుకో. ఈ తెగ పవిత్ర జీవన విధానమును నువ్వు కూడా ఆచరిస్తూనే వారితో సంభోగం జరుపుము. ఎట్టి పరిస్తితులలోనూ ఇతర జనులు అంటే ఈ తెగ పురుషులు చూస్తుండగా నీవు సంభోగం జరపకూడదు.
అయితే ఆడవారిలో కామ కోరికలు ఏర్పడడం చాలా కష్టం కనుక కొన్ని పనులు చేయుటకు అంగీకరిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం నా జనులలో పెళ్ళికాని అమ్మాయిలు , చిన్న పిల్లలు లేరు కాబట్టి కొన్ని పనులు చేయుటకు నేను సమ్మతి తెలుపుతున్నాను.  ఆ పనులు ఏమిటి అంటే, నువ్వు చేసే సంభోగ కార్యమును, ఈ తెగ ఆడవారు తమ కోరికలు పెంచుకోవడానికి లేదా కోరికలు కలగడానికి నీ లైంగిక చర్య చూడవచ్చును. నువ్వు కూడా నీకు ఇష్టమైతే ఆ స్త్రీ కుటుంబం లోని ఆడవారు చూస్తుండగా నువ్వు లైంగిక చర్యలో అంటే రతిలో పాల్గొనవచ్చును. అలాగే నీకు ఇష్టమైతే ఇరువురితో ఒకేసారి రతి జరుపవచ్చు. కానీ నేను ఇచ్చు ఈ అనుకూలత నీకు మాత్రమే నాధా రవి, అలాగే ఈ తెగ జనుల మీద ఉండే శాపం తొలగిపోయే వరకు మాత్రమే .
అలాగే ఆడవారి అండము విడుదల అయ్యిందో లేదో నీవు తెలుసుకొనిన తరువాత తగు జాగ్రత్తతో సంభోగం జరిగించుము. అలాగే ఈ తెగ వారు వారి సంభోగ కార్య క్రమమునకు ప్రత్యేకముగా ఏర్పరచుకున్న వారి గుడిసెలలో నువ్వు కూడా వెళ్ళి సంభోగము చేయవచ్చును. అలాగే నేను నీ కొరకు ఒక ప్రత్యేక మైన కొత్త గుడిసెని నది ఒడ్డున నిర్మించుటకు ఆదేశాలను ఇచ్చును. ఆ నివాసము పూర్తయిన తరువాత నీవు ఆ గుడిసె నివాసములో కూడా సంభోగ కార్యము కొనసాగించవచ్చును.
ఇక రాజా జయోత్తమ, నీవు ఈ నాధుని కొరకు నది ఒడ్డున ఒక గుడిసె నిర్మించుము. అందులోనే ఈ నాధుడు నివసిస్తాడు. అలాగే ఈ నాధుని సంభోగ కార్యము పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి అవాంతరములు జరగకుండా నీవు అలాగే నీ తెగ జనులైన పురుషులు జాగ్రత్తగా ఉండుము
ఇక జయ నితో ఒక విషయం చెపుతాను. ఆ విషయం ఈ నాధునితో సంభోగం జరపబోయే ప్రతీ స్త్రీ గుర్తుంచుకొని నేను చెప్పే పనులు మీ సంభోగం అయిన పిదప చేయవలెను. ఏ పనులు చేయాలో నీకు అలాగే నాధా రవికి చెపుతున్నా జాగ్రత్తగా వినండి” అని చెప్పాగానే నేను నాతో పాటు జయ అలాగే మిగిలిన ఆడవారు వినడం మొదలెట్టారు
అప్పుడు దేవి మాతో “నాధా , నీవు ఈ తెగలోని  శాప విముక్తి కోసం సంభోగం చేయడానికి సిద్దమయ్యావు. కనుక ఆ ప్రయత్నంలో నువ్వు ఏ స్త్రీతో అయితే లైంగిక చర్యలో పాల్గొంటావో ఆ కార్యము చివర నీవు నీ వీర్యమును స్త్రీ యోని లో కచ్చితంగా విడుదల చేయాలి. ఒకే స్త్రీ తో ఎన్ని సార్లు రతిలో పాల్గొంటావో అది నీకు మరియి ఆ స్త్రీ యొక్క ఇష్టం , కానీ రతి చివర మాత్రం నీ వీర్యాన్ని తన యోనిలో మాత్రమే వదలాలి.
ఆ స్త్రీ రతి పూర్తయిన తరువాత తన యోనిలోనుంచి కారే నీ వీర్యాన్ని, అలాగే ఆ స్త్రీ రసాలను ఒక చిన్న పాత్రలో జాగ్రత్తగా నింపకోవాలి . మీ రతి పూర్తయిన తరువాత ఆ స్త్రీ , నీతో కలిసి నది ఒడ్డునకు వెళ్ళి, మీ రసాలు నింపుకున్న పాత్రలోని రసాలను ఆ స్త్రీ యొక్క పొట్ట ప్రదేశమునకు , యోని బయట ప్రదేశమునకు, స్తనాలకు, పిరుదులకి పట్టించుకోని నీ చేత మర్ధనా చేయించుకోవాలి.
అలా మర్ధనా చేసుకొన్న తరువాత మీరు ఇరువురూ చల్లని నీటితో స్నానం ఆచరించాలి. ఈ పద్దతిని నీవు సంబోగం చేయు ప్రతీ స్త్రీ తో తప్పకుండా ఆచరించాలి. ఈ తెగ లోని ప్రతీ స్త్రీలతో నీ సంభోగం అయ్యేవరకు ఈ పద్దతినే ప్రతీ స్త్రీ తో ఆచరించాలి.
అప్పటి దాకా ఆ స్త్రీల భర్తలు తమ భార్యాలతో సంభోగం చేయరాదు.  ఈ విషయాన్ని ప్రతి పురుషుడు తప్పక గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
చివరిగా నాధా రవి, ఇక జయమ్మతో నీ సంభగము సంతోషముతో ఆరంబించుము . జయ తో నీ సంభోగం పూర్తయ్యిన తరువాత నేను నిన్ను నా నివాసములో కలుసుకుంటాను” అని చెప్పింది. ఆ తరువాత దేవి మాధిలి స్వరం వినిపించలేదు.
మైధిలి స్వరం వినిపించడం ఆగిన తరువాత ఆ తెగ లోని రాజు మరియు ఇతర పురుషులు అందరూ కలిసి నాకోసం ఒక నివాసం నిర్మించడానికి అవసరమైన కలప కోసం అడవిలోకి వెళ్లారు. అప్పటికే సూర్యాస్తమయం అయ్యి చీకటి పడినా కూడా రాజు మరియు మిగతా పురుషులు కాగడాలతో అడవిలోకి వెళ్ళారు.
వారు వెళ్ళాక నేను నా పక్కనే ఉన్న జయ దగ్గరకి వెళ్ళాను. జయ వెనుక ఒక ఆమె ఇప్పటిదాకా నిల్చొని ఉంది. ఆమెని చూస్తుంటే అచ్చం జయ లాగే ఉంది. కానీ జయ కన్నా వయసులో చిన్నగా అనిపించింది. ఆమెని చూస్తూ జయతో “ఆమె ఎవరు జయ … అచ్చం నీ పోలికలతో ఉంది” అని అడిగాను. అందుకు జయ తన వెనుక నేను చూపించిన ఆమెని చూసి నాతో “తను  నా కూతురు . పేరు దమయంతి” అని చెప్పింది. జయ కూతురు మమ్మల్ని చూసి ఒక నవ్వు నవ్వి వెనక్కి తిరిగి ఎక్కడికో పోతూ ఉంది. అప్పటికే చీకటి పడటం వలన ఆ గుడిసెల మద్యలో కొన్ని కాగడాలు వెలలిగించి ఉన్నారు. అవి వీది దీపాలులాగా చాలా కాంతిని ఇస్తూ ఉన్నాయి. ఆ కాంతిలో జయ కూతురి పిర్రలని చూస్తూ నేను కప్పుకున్న చర్మపు వస్త్రం మీదనుంచే నా మడ్దని నలుపుకుంటూ ఉన్నాను.
ఆమె జయ కూతురు అని తెలిసి నేను జయతో “నీలాగే చాలా అందంగా ఉంది జయ …. ఎత్తు పల్లాలు అన్నీ నీ పోలీకలే ” అని అంటూ మళ్ళీ కసిగా నేను కప్పుకున్న చర్మపు వస్త్రం మీదనుంచే నా మడ్దని నలుపుకుంటూ ఉన్నా. నేను చేస్తున్న పని చూసిన జయ నాతో “ మరి నాతో సంభోగం ఎప్పుడు మొదలుపెడతావ్ పురుషా” అని అడిగింది. అందుకు నేను “నా కోసం కొత్తగా ఒక గృహం కడుతున్నారుగా జయ , ఆ గుడిసె అయ్యాక ఆ గృహం లోనికి , అలాగే నీ గృహం లోనికి ఒకే సారి ప్రవేశం చేస్తాను” అని అన్నాను. నా మాటలు వినిన జయ “నీ ఇష్టం పురుషా , నువ్వు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు నేను సిద్దం” అని నవ్వుతూ అనింది.
జయతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు కడుపులో ఆకలి వేసింది. ఇక ఆ ఆకలి అపుకోలేక నా పక్కనే ఉన్న జయతో “చాలా ఆకలిగా ఉంది జయ ఏమైన తినడానికి పెడతావా”అని అడిగాను. అప్పుడు జయ నాతో “అయ్యో ! చాలా ఆకలిగా ఉందా పురుషా ….. పద నా నివాసము లోకి వెళ్దాము” అని చెప్పి నా చేయి పట్టుకొని తన గుడిసె లోకి తీసుకెళ్లింది.
ఆ గుడిసెలోకి వెళ్లిన తరువాత నా ముందు ఒక తుంగతో చేసిన చాప వేసి దానిమీద కూర్చోమని చెప్పి ఆ గుడిసె గుమ్మం దగ్గరకి వెళ్ళి బయట ఉన్న ఎవరినో పిలుస్తూ “చంద్రావతి ….. చంద్రావతి ….. ఇలా రావా” అని పిలిచింది. నేను ఆ  చాప మీద కూర్చొని జయమ్మ పలికిన పేరు వినగానే  “చంద్రావతి …… పేరు చాలా బాగుంది జయ . ఆ వచ్చే ఆమె ఎవరు”అని అడిగాను. అందుకు జయ “తను నా కోడలు పురుషా ….. ప్రస్తుత మా తెగ రాజు అలాగే నా కుమారుడు అయిన జయోత్తముని భార్య” అని చెప్పింది.
తను చెప్పిన కొద్ది సేపటికి ఆమె నేను ఉన్న గుడిసె లోపలకి ఏవో పాత్రలు పట్టుకొని వస్తూ ఉంది.  ఆమె తన పేరుకు తగ్గట్టే గుండ్రటి మొహంతో అందంగా ఉంది. తను నేరుగా లోపలకి వచ్చి నా ముందు తను తెచ్చిన పాత్రలు పెట్టి తన అత్త జయమ్మ పక్కన నిలబడి తనతో “ఇంకేమైనా కావాలా అత్తా” అని అడిగింది . చంద్రావతి స్వరం చాలా తియ్యగా వినడానికి సొంపుగా ఉంది.
నేను చంద్రావతి వైపు చస్తూ ఉన్నాను. తన స్తనాలు మరి పెద్దగా కాకుండా నా చేతులకి సరిగ్గా ఇమిడేలా ఉన్నాయి. అంధమైన ముఖముతో , నవ్వుతూ ఉంటే బుగ్గల మీద సొట్ట పడుతూ ముద్దుగా కొంచెం బొద్దుగా ఉంది. అలాగే ఆ నడుము కొద్దిగా కండపట్టి చూడగానే నాలో కోరికలు రేకెత్తించేలా ఉంది. చంద్రావతి కూడా కింద జయ లాగే జనుప నారాతో చేసిన వస్త్రాన్ని తొడల దాకా కట్టుకొని ఉంది. ఆ కింద బలమైన తెల్లని తొడలు చాలా కసిగా ఉన్నాయి.
నేను తన అందాలని చూస్తూ ఉండడం గమనించిన జయ నాతో “ఆకలి అన్నావుగా పురుషా ….. ముందు భోజనం పెట్టుకొని ఏమి చేయకుండా ఉంటావే….. తినవా” అని చిలిపిగా కన్ను కొట్టి అడిగింది. బహుశా తన కోడలి అందాలు చూస్తూ ఏమి చేయకుండా ఉన్నందుకు అలా అనిందో ఏమో అని తిరిగి తనతో “నా ముందు పాత్రలు పెడితే చాల జయ , వచ్చి వడ్డించరా” అని అడిగాను. అందుకు జయ “నేను వడ్డించాల లేక నా కోడలు వడ్డించాల పురుషా?” అని కైపుగా పెదాలు కొరుక్కుంటూ నాలో కసి పెంచేలా అడిగింది.
అప్పుడు నేను “ఇద్దరూ వడ్డిస్తే ఇంకా బాగు ….. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వచ్చి వడ్డించండి” అని అన్నాను. నేను అలా ఇద్దరినీ రమ్మంటే వాళ్ళు ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకొని చిన్నగా నవ్వి ఇద్దరు నా ముందుకు వచ్చి వడ్డించడానికి వంగోని ఉన్నారు. అలా వంగోవడం వలన వాళ్ళిద్దరి సళ్ళ చీలికను చూస్తూ పెదాలు తడుపుకుంటూ ఉన్నాను.
నేను అలా వాళ్ళ సళ్ళని చూస్తూ ఉండడం వాళ్ళు గమనించి కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయడం మొదలెట్టారు. ముందుగాఆ జయ ఒక అరటి ఆకుని నా ముందు పెట్టి దానిని కొన్ని నీళ్ళతో కడిగి అన్నం వడ్డించింది. అలాగే తన పక్కన ఉన్న చంద్రావతి మూడు రకాలైన కూరలు వడ్డించింది. తను అన్నం వడ్డించడం చూసి తనతో “మీరు వడ్లు కూడా పండిస్తారా జయ” అని అంటే జయమ్మ “అవును పురుషా , మా మగవారు వడ్లు , గోదుమలు ఇంకా కొన్ని రకాలైన వాటిని అడవిలో పండిస్తారు” అని చెప్పింది.
తను ప్రతీ సారి పురుషా పురుషా అని అంటూ ఉంటే నేను “చూడు జయ , ఇక ప్రతీ మాటకి పురుషా అని అనకు . మమూలుగానే పిలువు . ఎప్పుడైనా కావాలంటే అలా పురుషా అని పిలువు” అని అన్నాను. అందుకు జయ “సరే” అని అనింది. ఇక నేను మళ్ళీ “నువ్వే కాదు మీ జనులు అందరూ అలానే పిలవండి” అని చెప్పి తను వడ్డించిన భోజనం తినడం మొదలెట్టాను.
కూరలు చాల రుచిగా ఉన్నాయి. కూరలలో  ఉప్పు కారం పులుపు ఉన్నాయి. అడవిలో ఉన్న వీరికి ఉప్పు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అని సందేహం వచ్చి జయమ్మ ని అడిగాను. అందుకు జయ నాతో “ ఈ అడవిలో ఒక చోట చాల కాలం నుంచి ఉప్పు నీటి ఊటతో ఉండే ఒక కొలను ఉంది . ఆ నీటిని ఎండబెట్టి  ఉప్పుని తీస్తాం . దానినే వంటలలో వాడతాం ”అని చెప్పింది.
వీళ్ళు పేరుకే అడవి జాతి జనులు కానీ చాలా తెలివితో వివేచనతో జీవిస్తూ ఉన్నారు అని అర్ధమైంది. చాలా ఆకలిగా ఉండే సరికి కడుపు నిండా తిన్నాను.
అన్నం తినేసి జయతో “జయ నేను ఇక్కడే కాసేపు నిద్రపోతాను. మళ్ళీ లేచాక మీ తెగలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆడవారిని నాకు పరిచయం చెయ్యి”అని చెప్పి ఆ గుడిసెలోనే ఒక పక్కన పనుకున్నాను.
కొద్దిసేపు నిద్రపోయి కళ్ళు తెరిచి చూసే సరికి నేను ఉన్న గుడిసెలో ఎవరో ఒక ఆమె అక్కడ ఉన్న వస్తువులు సర్దుతూ ఉంది. నిద్ర మత్తులో ఆమె ఎవరో సరిగ్గా కనిపించలేదు. ఆమె ఎవరా అని కళ్ళు బాగా నలుపుకొని పైకి లేచి చూసా. అక్కడ ఉన్నది జయ కూతురు దమయంతి. అచ్చం జయ లాగే ఉంది. పక్క నుంచి కనిపిస్తూ ఉన్న దమయంతి సళ్ళని ,పిర్రలని  చూడగానే నా మడ్ద నిగడడం మొదలైంది.
అమ్మ పోలికతో ఉన్న దమయంతి పిర్రలని ఒక సారి కసిగా పిసకాలని కోరిక కలిగి నా మడ్దని నలుపుకుంటూ పైకి లేచాను. నేను పైకి లేవడం చూసిన దమయంతి తను చేస్తున్న పనిని అపి నన్ను , నేను కట్టుకున్న చర్మం వస్త్రం పైన ఉబ్బులా కనిపిస్తున్న నా మడ్దని మార్చి మార్చి చూస్తూ ఉంది. నేను తన దగ్గరగా వెళ్తూ దమయంతితో “నువ్వు జయ కూతురివేగా?
అవును ఇందాక నన్ను అడిగావని మా అమ్మ జయమ్మ చెపితే ఒక సారి కనిపించి పోదామని వచ్చాను
నువ్వు అచ్చం మీ అమ్మలాగే ఉన్నావ్ …. చివరికి నీ ఎత్తు పల్లాలు కూడా” అని అన్నాను. నా మాటలకి సిగ్గుపడుతూ సన్నగా నవ్వుతూ నాతో “అందరూ లానే అంటారు …. నేను మా అమ్మ పోలిక అని
అవును అందుకే నిన్ను చూడగానే నాకు చాల నచ్చావ్ ….. జయ నీ వయసులో ఉంటే అచ్చం నీ లాగే ఉంటుంది” అని చెపుతూ తనకి పూర్తి దగ్గరగ్గా వెళ్ళి ముందు నుంచి కౌగిలించుకున్నాను. నేను కౌగిలించుకుంటుంటే తను ఎలాంటి అడ్డంకి నాకు చెప్పకుండా నా కౌగిలిలో ఉంటూ నా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టు కసిగా చూస్తూ ఉంది.
దమయంతి కళ్ళలో ఉన్న కసి చూసిన నా మడ్ద తన వస్త్రం మీద నుంచే తన పూకుని గుచ్చుతూ ఉంది. నా మడ్ద తగలగానే కళ్ళు మూసుకొని చిన్నగా స్స్ స్స్ అని మూలిగింది. తన మూలుగులు విని నా చేతులని తన నడుము మీద నుంచి తప్పించి పిర్రల మీదకి పోనిచ్చి చిన్నగా పిసికాను.
నేను తన పిర్రలని పిసికితే మళ్ళీ మూలుగుతూ కళ్ళు తెరచి నాతో “నన్ను చూసే మీరు ఇలా అయితే నాకు ఒక కూతురు ఉంది. ఈ మద్యనే తనకి పెళ్లి అయింది. నా కూతురు కూడా అచ్చం నాలాగే , అలాగే జయమ్మ లాగే ఉంటుంది. మేమిద్దరం వయస్సులో ఎలా ఉండేవారమో అని నా కూతుర్ని చూసే అర్ధం అవుతుంది” అని చెప్పింది.
తన మాటలు విని నాలో కసి పెరిగి తనతో పచ్చిగా “నువ్వు నీ అమ్మే కసిగా ఉంటే ఇక  నీ కూతురు కూడా  ఉందా…. హా … ఒసే …. నాలో కసి పెరిగేలా మాట్లాడకు దమయంతి ….. మ్  ఇక్కడే నిన్ను నీ కూతురిని కసి తీరా దెంగాలని ఉంది” అని అంటూ తనని వెనక్కి తిప్పి వెనుక నుంచి నా మడ్దని తన పిర్రల మద్యలో గుచ్చుతూ మళ్ళీ వాటేసుకొని ఈ సారి సళ్ళని పిసుకుతు అన్నాను.
నా తాపం కసి చూసిన దమయంతి నాతో “నీకే కాదు పురుషా నాకు కూడా అలానే ఉంది . కానీ ముందు మా అమ్మ జయమ్మ ని దెంగితేనే గా నా వంతు ఆ తరువాత నా కూతురి వంతు వచ్చేది” అని నాతో పాటు బూతులు మాట్లాడుతూ చెప్పింది . తన బూతులు విని నేను “పర్లేదు నువ్వు కూడా బూతులు మాట్లాడుతున్నావే …” అని అంటే దమయంతి నాతో “మా భర్తలతో దెంగించుకునేటప్పుడు బూతులు పచ్చిగా మాట్లాడుతాం అలాగే ఆడవాళ్ళమే ఉంటే కూడా మాట్లాడుతాం
మరి నాతో ఎందుకు బూతులు మాట్లాడుతున్నావే ….” అని అంటే తను  “తొందరలో నీతో కూడా దెంగించు కుంటానుగా అందుకే” అని చెప్పింది.
తన కసి మాటలు విని నేను తనతో “ఇక నా కసి అపుకోలేను ….. నువ్వు వెళ్ళి నీ అమ్మని పిలువు …. అది వచ్చాక నీ అమ్మని కసితీరా దెంగుతా” అని వెనుకనుంచే తన పిర్రల్ని దెంగుతున్నట్టు నా నడుము ఊపుతూ తన సళ్ళని చేతులతో పిసుకుతూ ఉన్నాను. నా మాటలు విని నాతో “ నేను వెళ్ళడం ఎందుకు …. అదిగో మా అమ్మ వచ్చింది ఇక వెళ్ళి నీ తాపం మొత్తం తీర్చుకో ”అని నాతో చెప్పింది. తను అలా చెప్పడంతో నేను “ఏది ఎక్కడే నీ అమ్మ …. హా …..” అని అంటూ గుమ్మం వైపు చూసా.
అక్కడ ఆ గుడిసె తలుపు వేసి తలుపుకి అనుకోని తన కూతురిని నన్ను చూస్తూ ఉంది. నేను జయ ని చూసి కూడా దమయంతిని వదలకుండా జయతో “ హా ….. జయ ! నీ కూతురు కూడా అచ్చం నీలాగే కసిగా ఉంది …. ఇలా దీన్ని చూస్తుంటే ఇక్కడే దెంగి నా కసి అంటా తీర్చుకోవాలని ఉంది జయ” అని అంటూ జయ కూతురి సళ్లు పిసుకుతు ఉన్నాను.
జయ నా దగ్గరకి వచ్చి నాతో “నా కూతురి వంతు వచ్చేదాకా నువ్వు ఓపికగా ఎదురుచూడాలి దానికన్నా ముందు వరుసలో మొదటిగా నేను ఉన్నాగా ….”అని చెప్పింది. తన మాటలు విన్నాక నేను జయ ఇక తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు ఇప్పుడే ఇక్కడే నిన్ను దెంగి నాలో తాపం తీర్చుకుంటాను ….. నువ్వు సిద్దమేనా” అని అంటే జయ నాతో “ఇందాక కొత్త నివాసంలో నా గృహ ప్రవేశం చేస్తా అన్నావుగా….. మరి ఇప్పుడు” అని జయమ్మ అనింది.
జయ మాటలు వినిన దమయంతి నా చేతులతో సళ్లు పిసికించుకుంటూ ఉంటే తనలో కామ కోరికలు పెరిగి నా దెంగుడు కోసం పరితపిస్తూ తన అమ్మతో “ఒసే అమ్మా ….. పురుషుడి తాపం అర్ధం కాటంలేదా ? నీ మీద ఉన్న కసి కామం అంతా  నా మీద చూపిస్తున్నాడు ఇటు చూడు నా సళ్లు ఎలా పిసికేస్తున్నాడో …. హా ….. స్స్ …. అమ్మా ఇక అన్నీ వదిలి నీ సర్వస్వం మన పురుషునికి అర్పించవే ….. ఆ ఆ హా …. నీ తరువాత నా పూకు జిల తీర్చుకుంటాను అమ్మా ఒప్పుకోవే ….హ్స్ మ్ ….” అని అంటూ ఉంది.
దమయంతి మాటలు వినిన జయ నాతో “నీ కోరిక అర్ధం అయింది పురుషా …. అప్పుడు అలా అన్నావు అని ఇంతసేపు నాలోని కోరికలు అణిచిపెట్టాను . ఇక నా వల్ల కూడా కాదు నా కూతురిని వదిలి దాని అమ్మ అయిన నా పూకు సంగతి చూడవా ….. హా ….. దా వచ్చి నన్ను, నీ కసి తీరేదాకా దెంగి నువ్వు సుఖపడు ….. అలాగే నన్నూ సుఖ పెట్టు” అని తన చేతులు చాపింది.
మద్యానం నుంచి జయ అందాలు చూస్తూ తనని ఎప్పడు దెంగుదామ అని ఆరాటపడుతూ ఉంటే ఆ క్షణం ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నా చేతులలో ఉన్న దమయంతితో “నిన్ను విడవలేక విడిచిపెడుతున్నా దమయంతి ….. నా కోరికలు అన్నీ నీ అమ్మతో తీర్చుకొని ఈ రాత్రికే నీ అమ్మ చూస్తుండగా నిన్ను కూడా ఇక్కడే దెంగుతా ఇక సిద్దంగా ఉండి …. నీ అమ్మతో నా దెంగులాట చూస్తూ ఉండు” అని తన బిగుతైన రెండూ సళ్లని  ఒక్కసారి గట్టిగా పిసికి  దమయంతిని వదిలిపెటాను.
దమయంతిని వదిలిన నేను నేరుగా జయమ్మ కౌగిలిలో ఒదిగిపోయి నా చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతు తన పెదాలపై ముద్దులు పెట్టడం మొదలెట్టాను. జయ మెత్తని పెదాలు చీకుతూ ఉంటే ఆ పెదాల రుచిని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నా. బహుశా ఇంతకు ముందే బోజనం చేసినట్టు ఉంది . ఆ కూర రుచి తన పెదాలకు అంటి ఉండడంతో ఆ రుచి బాగా నచ్చి తన నోటిలో నాలుక దోపు తన నాలుకతో యుద్దం చేయడం మొదలెట్టాను.
తన పెదాలు చీకుతూ, నాలికని కూడా చీకుతూ ఒకరి ఎంగిలి ఒకరం మార్చుకుంటూ మింగుతూ ఉన్నాము. మా మూతి చీకుళ్ళు కొద్ది సేపు సాగిన తరువాత నేను జయ సళ్ళకి చుట్టుకొని ఉన్న ఆ జనుప నారా వస్త్రాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే నాకు మరింత సులువుతారం చేయడానికి జయనే తన వస్త్రాన్ని తీసేసింది.
ఇప్పుడు నాముందు జయ కొద్దిగా సాగిన మెత్తని పెద్ద పెద్ద సళ్లు ఉన్నాయి. వాటిని చూస్తూ ఆగలేక నా నోరు తెరచి జయ సళ్ళని చీకడం మొదలెట్టాను.
అసలు ఇంతవరకు ఎలాంటి దెంగుడు అనుభవం లేని నేను ఇంతలా చేస్తున్నానా అని అనుకుంటూ తన సళ్ళని చీకుతూ ఇంకో చేత్తో మరో సన్ను ముచ్చికని నలుపుతూ ఉన్నాను. నా ప్రతి చర్యకి జయ మూలుగుతూ మొదటిసారి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నాతో పచ్చిగా “హా ….స్స్…… పిసుకు ఇంకా పిసుకు … అయ్యో . ఇలా పిసికించుకొని ఎంతకాలం అయ్యిందో తెలుసా పురుషాఆ ఆ అ ఆ….. హా ….. అమ్మా ….. సళ్లు పిసుకుతుంటేనే ఇలా ఉంటే ఒక నువ్వు దెంగడం మొదలెడితే తట్టుకోగలనా …. మ్ం గట్టిగా పిసుకు…..” అని అంటూ ఉంది.
జయ మాటలు విని నేను ఇంకా గట్టి గట్టిగా సళ్ళని ముచ్చికలని పిసుకుతూ తన మరొక సన్నుని చీకుతూ ఉన్నాను. కొద్దిసేపటికి జయ నా నోటిలో నుంచి తన సన్నుని తీసేసి నాతో “పురుషా ….. సళ్లు చీకింది చాలు , నీకు ఇష్టమైతే నా పూకుని నాకుతావా ….” అని గోముగా అడిగింది.
జయమ్మ అలా పూకు నాకమని అడుగుతూ ఉంటే మాకు పక్కగా నేల మీద కూర్చొని తన పూకుని తానే రుద్దుకుంటూ సళ్లు పిసుక్కుంటూ ఉన్న దమయంతి నాతో “మా అమ్మ అలా గోముగా అడుగుతూ ఉంటే కాదనకు పురుషా …. నీ నోటి పని మా అమ్మకి చూపించి తనలో రసాలు ఊరేలా చేయి” అని చెప్పింది.
జయని మొదటిసారి నగ్నంగా చూసినప్పుడే తన పూకుని నాకాలని అనుకున్నా. ఇక ఇప్పుడు ఆ ఆశ తిరబోతుంది అని సంతోషపడి జయతో “ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కింద పనుకో జయ నీ పూకుని నాకుతా” అని చెప్పాను. నేను చెప్పడమే ఆలస్యం తన పూకు కనబడకుండా నడుముకి కట్టుకొని ఉన్న ఆ వస్త్రాన్ని తీసేసి పూర్తి నగ్నంగా నా ముందు నేలా మీద పనుకొని కాళ్ళు ఎడంగా చేసుకొని నన్నే చూస్తూ కసిగా తన పెదాలు కొరుక్కుంటూ ఉంది.
 
ఆ విదంగా జయ తన కాళ్ళని ఎడంగా చేయడం వలన తన నల్లని పుకు నాకు కనిపించింది. శరీరం అంతా తెల్లగా ఉన్నా కూడా పూకు మాత్రం నల్లగా ఉందే , కానీ ఆ పూకు లోపల మాత్రం ఎర్రగా తన రసాలతో మెరుస్తూ ఉంది. ఆ ఎర్రని నల్లని పూకుని చూస్తూ ఉంటే నా నోటిలో ఊట ఊరడంతో తన కాళ్ళ మద్య బోర్లా పనుకొని పూకుకి దగ్గరగా నా నోటిని ఉంచి ఆ పూకులో నుంచి వచ్చే వాసన గట్టిగా పీల్చాను.
జయ మధపు వాసన తో నాలో కామ కోరికలు ఎక్కువగా అయ్యి వెంటనే నా నోటిని బాగా తెరిచి తన పూకుని మొత్తం జుర్రుకోవడం మొదలెట్టాను. అలా జుర్రుకుంటూ జయ పూ పెదాలని చీకడం మొదలెట్టాను. అలా చీకుతూ ఉంటే జయ పూకులో నుంచి అదో రకమైన రుచితో రసాలు కారడం మొదలయ్యాయి. వాటి రుచి మొదట్లో పెద్దగా నచ్చక పోయినా పోను పోనూ అవే అమృతంలా అనిపించడంతో నా నాలికని పూకులోపలిదాకా దూర్చి అక్కడ ఉన్న రసాలను కూడా జుర్రుకోవడం మొదలెట్టాను.
నేను జయమ్మ పూకుని కసి తీరా నాకుతూ చీకుతూ ఉంటే జయ గట్టి గట్టిగా ములుగుతూ “అమ్మో …. హా .. చాలా బాగుంది ….స్స్ .. అలా కొరక్కు పురుషా ఆ అ .. మెళ్లిగా నాకు ….. మ్  ఇంకా చీకు .. హా ….హహమ్మ హ్మ ….. ఇక నా వల్ల కాదు పురుషా ….. నీ మడ్డ పోటు కోసం ఇక ఆగలేను ….. అమ్మో …. ఇక దెంగవా …” అని అడిగింది.
జయమ్మ ఎప్పుడైతే దెంగవా అని అడిగిందో నేను తన పూకుని నాకడం మాని పైకి లేచి నా మడ్డ చుట్టూ ఉన్నా వస్త్రాన్ని తీసేశాను. అలా తీసేసి పూర్తిగా బట్టలు లేకుండా నా నిగిడిన మడ్దని అడిస్తూ జయతో “ జయ …. నా జీవితంలో ఇదే మొదటి దెంగుడు …. ఎలాంటి అనుభవం లేని నన్ను దెంగడంలో ప్రావీణ్యం సాదించేలా తీర్చవా …” అని అన్నాను.
నా మాటలకి జయమ్మ “నాకు చేతనైనంత వరకు చేస్తాను పురుషా” అని చెప్పింది. జయ మాటలు విని నేను అలాగే నిలబడి ఒక్క సారి దేవి మైధిలిని నా మనసులో తలచుకొని “మైధిలి , ఇక ఈ తెగ వారికోసం నా మొదటి దెంగుడు మొదలుపెడుతున్న …. నన్ను ఆశీర్వదించు” అని కోరుకున్నాను. అప్పుడు నాకు మాత్రమే వినపడేలా దేవి నాతో “నాధా ….. నీతో ఎప్పుడూ నేను , నా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి . ఇక ఏమమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నా వారధి అయిన జయతో నీ సంభోగం మొదలుపెట్టి నీ కోరికలు తీర్చుకొనుము” అని చెప్పింది. ఆమె మాటలు విని నా మనసులోనే దేవికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాను.
ఆ వెంటనే నేను జయ మీద పనుకొని నా మడ్దని తన పూకు మీద ఆనించి ఒక సారి మమ్మల్నే చూస్తున్న దమయంతిని చూశాను. దమయంతి ఏమో నన్ను జయని చూస్తూ ఉంది. అప్పుడు నేను జయ కళ్ళలో చూస్తూ జయమ్మ తో “ నీ చేత్తో నా మడ్దని నీ పూకులో పెట్టి నాకు దారి చూపించు జయ” అని అన్నాను. నేను చెప్పానో  లేదో నా పెదాలని ఒక సారి ముద్దు పెట్టుకొని నాతో “ ఈ క్షణం కోసం మద్యానం నుంచి ఎదురుచూస్తున్నాను పురుషా ….. నువ్వు మా వద్దకి వచ్చి మద్యానమే అయినా  కూడా నేను ఇలా నీ పొందుకోసం ఆరాటపడుతున్నా అని నన్ను తప్పుగా అనుకోకు పురుషా ….. నీతో సంభోగం చెయ్యాలి అని మా దేవి మాకు చెప్పిన రోజునుంచే నేను నా తెగ జనులు లోని ఆడవారు మా మనసులలో నీతో సంభోగం మొదలెట్టాము . అందుకే ఇప్పుడు నీతో ఇంత తక్కువ సమయంలో కూడా ఇంత దగ్గరగా ఉండగలుగుతున్నాం ” అని చెప్పింది.
తన మాటలు విని నేను “ఇప్పుడు అంతా అర్ధం అయింది జయ.  నిన్నూ నీ తెగ జనులలో ఆడవారిని నా మనసులో తప్పుగా అనుకోను” అని చెప్పాను. నా మాటలు వినిన జయ సంతోషించి  తన చేత్తో నా మడ్దని పట్టుకొని తన పూకులో సర్దుకుంది.
జయ పూకులోని వేడిని గ్రహించిన నేను ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నా మడ్దని నెమ్మదిగా ముందుకు నెడుతూ జయ పూకులోకినా మడ్దని పూర్తిగా దించేశాను. నేను నా మడ్దని ఎప్పుడైతే జయ పూకులో దించానో అప్పుడు అమ్మా …. అని అంటూ తియ్యాగ అని నాతో “  ఇక నీ మడ్దని లోపలకి బయటకి అంటూ నడుము కదిలిస్తూ నన్ను కసితీరా దెంగు … హా …..” అని అంటే నేను తను చెప్పినట్టు నా మడ్దని జయ పూకులో లోపలకి బయటకి అంటూ నా నడుముని ముందుకి వెనక్కి కదిలించడం మొదలెట్టాను. నెమ్మదిగా దెంగుతూ మల్లిగా వేగం పెంచాను.
నేను తన పూకుని వేగంగా దెంగుతూ తనతో “హా …. నీ పూకు బలే బిగుతుగా ఉంది జయ …. ఆ .. సమ్మగా ఉంది …. ఇలా నా  మొదటి దెంగుడు ఒక అంధమైన ప్రౌడ తో జరుగుతుంది అని అనుకోలేదు .. ఒసే  నిన్ను దెంగుతూ ఉంటే నాకు బూతులు పచ్చిగా వస్తున్నాఏ ….. స్ …..” అని మూలుగుతూ అన్నాను.
నేను అలా అంటుంటే జయ నా దెబ్బలకి అనుగుణంగా తన మెత్తని కదిలిస్తూ “ఆగకు …. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టు పురుషా.. ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా నన్ను దెంగు….. ఇలా నా కూతురు చూస్తుండగా నన్ను దెంగుతావు అని అస్సలు అనుకలేదు ….. హా ….. దమయంతి …. చూస్తున్నావా ….. నీ ముందే ఎలా పంగా జాపానో …. హా ….. స్స్.. నా తరువాత నువ్వే  నే కూతురా ….. హా..” అని అంటూ ఉంది
జయ , దమయంతి అని పిలుస్తూ నా చేత దెంగించుకుంటూ ఉంటే నేను దమయంతి ని చూస్తూ “ హా …. జయ నీ  కూతురు ముందు నిన్ను దెంగుతా అని నేను కూడా అనుకోలేదే ….. నా పెళ్ళామా” అని అన్నాను. నేను తనని పెళ్ళామా అని అనడం వినిన జయ నాతో పురుషా నేను నీ పెళ్ళాం అని అన్నావా … హా ..” అని అడిగింది .
అప్పుడు నేను “అవునే పెళ్ళామా ….. నా కింద నా మడ్డతో కసిగా దెంగిచ్చు కుంటూ ఉంటే పెళ్ళమే కాదే ….. ఏ కాదా” అని అడిగితే జయమ్మ నాతో “పురుషా …. నువ్వు అలా అంటూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది ….. హా ఇంకా గట్టిగా దెంగు నా పూకు దూల తీరేలా హ్మ ….. మ్  ఇంకా హా అద్దీ …..” అని అంటూ నా నడుము చుట్టూ తన కాళ్ళు తో బిగించింది.
నేను జయమ్మని దెంగుతూ ఉంటే మా దెంగులాట చూస్తున్న దమయంతి నాతో “నువ్వు అక్కడ అమ్మ పూకుని దెంగుతూ ఉంటే నా పూకులో దెబ్బలు పడుతున్నట్టుగా ఉంది పురుషా ….. ఇంకా కసిగా దెంగు హా … స్స్ అమ్మని ఇంకా గట్టిగా దెంగు ….” అని అంటూ తన నడుముకి ఉన్న వస్త్రం తీసే పూకుని చేత్తో రుద్దుకుంటూ గట్టిగా అరుస్తూ మళ్ళీ నాతో “ ఇటు చూడు పురుషా నా పూకు ఎలా ఉందో ….. నీ మడ్ద దెబ్బ కోసం ఆరాటపడుతూ ఉంది ….. మ్….” అని తన వేళ్ళతో పూ రెమ్మలు విప్పి నాకు తన నల్లని పూకుని చూపిస్తూ ఉంది.
దూరం నుంచి దమయంతి పూకుని చూసిన నాకు కన్న కూతురు చూస్తుంటే తన అమ్మని దెంగుతున్నాను అని గుర్తుకు రావడంతో నా వీర్యం  వచ్చేలా అనిపించి వేగంగా రెండూ దెబ్బలు వేసి జయమ్మతో “ జయ …. నీ కూతురి ముందే నిన్ను దెంగుతూ ఉండడంతో నాకు చివరకి వచ్చేసేలా ఉంది ….. హమ్మా …. ఇక ఆ ఆ ఆ ఆ ఆగలేను నా వీర్యం నీ పూకులో కార్చేస్తున్నా ఆ ఆ …. అని అంటూ నా వీర్యం మొత్తం జయమ్మ పూకులో విడతల వారీగా కార్చేసాను. నాతో నా నడుముని తన కాళ్లతో గట్టిగా పట్టుకొని పెద్దగా మూలుగుతూ నాతో పాటు జయ కూడా తన రసాలు కార్చేసింది.
నా వీర్యం కార్చేసి తన మీద నుంచి లేయబోతుంటే జయ నన్ను అడ్డగించి నాతో “అప్పుడే లేవకు పురుషా …. ఇందాక దేవి మైధిలి చెప్పింది మర్చిపోయావ ….. మనయిద్దరి రసాలు చిన్న పాత్రలో పట్టుకోవాలిగా …. మర్చిపోయావ” అని అనింది. అప్పుడు నేను “అవును నిజంగానే మర్చిపోయాను జయ సరే ఇలానే ఉంటా” అని చెప్పాను.
ఆ తరువాత జయ తన కూతురితో “ దమయంతి …. ఒక చిన్న పాత్రని నా దగ్గరకి తీసుకురావా” అని చెప్పితే దమయంతి తన అమ్మ చెప్పినట్టు ఆ గుడిసెలో ఉన్న ఒక పాత్రని తీసుకొని జయకి ఇచ్చింది. తన కూతురు తెచ్చిన పాత్రని తీసుకొని నాతో “ ఇక నిదానంగా నా మీదనుంచి లేచి నేను చెప్పినప్పుడు నీ మడ్దని నా పూకులోనుంచి తీయవా పురుషా” అని అనింది.
జయ చెప్పినట్టు నా మడ్ద తన పూకులోనే ఉంచి కొద్దిగా పైకి లేచి నా మడ్దని తన పూకులోనే ఉంచి మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాను.
నేను అలా కూర్చోగానే తన పూకు కింద  చిన్న పాత్రను పెట్టింది. అప్పుడు నేను నా మడ్దని తీసేశాను. నేను ఎప్పుడైతే తీశానో మా ఇద్దరి రసాలు కొద్ది కొద్దిగా జయ పూకులోనుంచి ఆ పాత్రలో పడుతూ ఉన్నాయి. జయ పూకులో నుంచి మొత్తం రసాలు కారిన తరువాత నేను ఆ పాత్రని తీసుకొని దేవి మైధిలి చెప్పినట్టు జయమ్మ సళ్ళకి , పిర్రలకి ,యోని బయట బాగానికి ,  పొట్ట బాగానికి రాసి మర్ధన చేయడం మొదలెట్టాను. కొద్ది సేపు మర్ధనా చేశాక ఇద్దరం అక్కడే నేలమీద పనుకున్నాము.
మేము ఇద్దరం అలా పనుకొని ఉంటే దమయంతి నా పక్కకి వచ్చి నాలాగే పనుకొని  నా గుండెల మీద చేతి వేళ్ళతో రాస్తూ నాతో పురుషా ….. మా అమ్మని దెంగావుగా ఇక నా పూకు సంగతి చూడవా…..” అని అంటూ తన సళ్ళని నా బుజాలకి తాకిస్తూ ఉంది. దమయంతి అలా అడుగుతూ ఉంటే నా మడ్ద మళ్ళీ నిగడడం మొదలెట్టింది. నిగుడుతున్న నా మడ్దని చూసిన దమయంతి నాతో “ బలే …. ఇటు చూడు మా .. పురుషుని మడ్ద మళ్ళీ నిగిడింది ….. ఇక నా పూకు దూల తీరబోతుంది ….” అని అంటూ నా మడ్దని పట్టుకొని తన చేత్తో పైకి కిందకి అంటూ నా మడ్దని మరింతగా నిగిడిస్తూ ఉంది.
నా మడ్డని అడిస్తూ ఉంటే జయ నాతో “ ఇక ఆలస్యం దేనికి పురుషా ….. నా కూతురి పూకుని కూడా దెంగి తన పూకులో నీ వీర్యం వదిలేయ్ ….  ఆ తరువాత ముగ్గురం కలిసి స్నానం చేద్దాం” అని చెప్పింది .
నా మడ్ద పూర్తిగా నిగిడింది కాబట్టి నేను కూడా దమయంతిని దెంగడానికి పైకి లేచాను. నేను పైకి లేవగానే దమయంతి తన అమ్మ జయమ్మ పక్కనే నేల మీద వెల్లకిలా పనుకొని తన సళ్ళకి చుట్టుకొని ఉన్న వస్త్రాన్ని అలాగే కింద ఉన్న వస్త్రాన్ని తీసేసి నగ్నంగా ఉంటూ రెండూ కాళ్ళు ఎడంగా చాపి నాతో “ఊ ఇక నీ దెబ్బలు చూపించు పురుషా ….” అని అంటూ కసిగా పెదాలు కొరుక్కుంటూ నన్ను రెచ్చగొట్టింది.
తను అలా రెచ్చగొడుతూ ఉంటే నేను తనతో “వేస్తానే నా మడ్డతో గట్టిగా దెంగుతానే ….. నీ అమ్మ ముందే నా కసి తిరేలా దెంగుతా” అని తన మీద పనుకొని నా మడ్దని కస్సున దింపాను.
జయ పూకు కంటే దమయంతి పూకు బిర్రుగా ఉండడంతో ఆ బిగుతును ఆస్వాదిస్తూ దమయంతి సళ్ళని పిసుకుతు వేగంగా దెంగడం మొదలెట్టాను. నా దెబ్బలకి అనుగుణంగా తన మెత్త ని అడిస్తూ నాకు ఎదురొత్తు లిస్తూ “స్స్స్ .. మ్  .. దెంగు దెంగు గట్టిగా హా … ఇంకా .. అమ్మా .. చూడవే నీ ముందే ఎలా దెంగుతున్నాడో హా…. స్స్ ….అమ్మో ….” అని అంటూ ఉంది.
అటు జయ ఏమో మా ఇద్దరి దెంగుడు చూస్తూ తన సళ్ళకి ఉన్న రసాలని  మర్ధనా చేసుకుంటూ ఉంది . అటు జయమ్మ చూస్తుండగా దమయంతిని వేగంగా దెంగుతూ తన సళ్ళని పిసికుతూ ముచ్చికలు నలుపుతూ “మీ అమ్మ కూతుర్ల  పూకులు దెంగుతుంటే ఒకేలా ఉన్నాయే ….. బిర్రుగా మెత్తగా బలే కసిగా ఉన్నాయే …. స్స్ .. హా ….” అని అంటూ దెంగుతూ ఉన్నాను.
కొద్దిసేపు అలా ఇద్దరం దెంగిచ్చుకున్న తరువాత దమయంతి తన రసాలు కార్చేసింది. తనతో పాటు నేను కూడా నా వీర్యం తన పూకులో కార్చేసాను. ఆ తరువాత ఇందాక చేసినట్టే నేను మా ఇద్దరి రసాలను ఇక పాత్రలో పట్టుకొని నా చేత్తో దమయంతి సళ్ళకి , పిర్రలకి , యోని బయట బాగానికి ,  పొట్ట బాగానికి పూసి మర్ధన చేశాను.
ఆ తరువాత ఆ గుడిసెలోనే జనపనారాతో చేసిన రగ్గులను ముగ్గురం చెరోకటి కప్పుకొని నది దగ్గరకి వెళ్ళి చల్లని నీళ్ళతో స్నానాలు చేశాము.
మా స్నానాలు పూర్తి చేశాక నేను జయతో “ మీ ఇద్దరితో నా సంభోగం అయిపోయింది ఇక ఎంత మంది ఉన్నారు జయ”అని అడిగాను. అందుకు జయ నాతో “మా తెగలో మొత్తం 25 మంది జనులు ఉన్నాము పురుషా . అందులో 12 మంది మగవారు ఉన్నారు . మిగిలిన 13 మంది లో ఇద్దరితో నీ సంబోగం అయ్యాక 11 మంది ఉన్నారు. వారిలో నా కుటుంబం వారు ముగురు ఉన్నారు” అని చెప్పింది.
జయ మాటలు విన్నాక నేను “అయితే ఆ ముగ్గురుతో ముందు సంభోగం జరపాలిగా . ఇప్పటికే రాత్రి అయ్యింది. ఇక వెళ్ళి నీ గుడిసెలోనే నిద్రపోయి రేపటి రోజున వారి సంగతి చూస్తాను” అని చెప్పి నది చుంది జయమ్మ గుడిసె లోకి వెళ్ళాను.దమయంతి తన గుడిసెలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక నేను జయమ్మ పక్క పక్కనే  పనుకొని జయ గుడిసెలోనే నిద్రపోయాము.

9c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

Karana Janma – 4, కారణ జన్మ , telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Karana Janma

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page