Kodalu Pilla

Kodalu Pilla – 21 | కోడలు పిల్ల | telugu hot stories

Kodalu Pilla - 21 | కోడలు పిల్ల | telugu hot stories

Kodalu Pilla – 21 | కోడలు పిల్ల | telugu hot stories 

iam.aamani

Kodalu Pilla , కోడలు పిల్ల , telugu hot stories
Kodalu Pilla , కోడలు పిల్ల , telugu hot stories

వదిన బోరింగ్ ఉందన్నావు కద. నీవు సరే అంటే మనం సరదాగా ఓ గేమ్ ఆడుదామా? అన్నాడు. 
వాడు అలా అడిగేసరికి మనుసులో నాకు ఆడాలి అనిపించింది. కానీ వాడిని ఆట పట్టిద్దామని అదేంటి వీర్ మొగుడు-పెళ్ళాం ఆడే ఆట అన్నావు కదా. నువ్వు నేను ఆడటం ఏంటి?

నువ్వన్నది కూడా నిజమే. ఓ పని చేద్దాం వదిన. నీకు గేమ్ ఆడటం ఇష్టముంటే గేమ్ అయ్యేవరకు నువ్వు నేను ఫ్రెండ్స్ లాగ అనుకోని ఆడుదాం. అప్పుడు నీకు నాకు వదిన మరిది అనే తేడా లేకుండా ఉంటుంది. ఏమంటావు?

వాడు అలా అనేసరికి ఆలోచనలో పడ్డాను. 
నన్ను చూసి అయ్యో వదిన ఎదో సరదాగా ఆడుదాం. నీకు ఇష్టమైతేనే. అయినా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవ్వరుకూడా లేరు కదా, సరదాగా ఉంటుంది. గేమ్ ఆడినమా? మర్చిపోయామా? అన్నట్టుగా ఆడుదాం. ఏమంటావు?

నువ్వు అన్నది కూడా బాగుంది. నీతో ఆడి, మీ అన్నయ్య తో ఆడుతాను. నాకు ఓ కొత్త గేమ్ నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది, అలాగే ఆయనకు నేర్పినట్టు ఉంటుంది. ఆయనతో కలిసి ఆడినట్టు ఉంటుంది అన్నాను. 

సరే వదిన. అయితే ముందు గేమ్ గురుంచి చెబుతాను. జాగ్రత్తగా విను. కోప్పడకూడదు. 
హమ్…..సరే చెప్పు ఏంటో గేమ్. 

గేమ్: 

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం ఆః క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ ఞ ట ఠ డ ఢ ణ త థ ద ధ న ప ఫ బ భ మ య ర ల వ శ ష స హ ళ క్ష ఱ. 
…………….అన్ని తెలుగు అక్షరాలు. 

అన్నిటిని ఒక పేపర్ లో రాసి వాటిని ఫోల్డ్ చేసి ఒక డబ్బాలో పెడతాను. అందులో నుండి ఒకసారి నువ్వు, ఒకసారి నేను ఒక్కొక్కటి తీయాలి. నేను తీసిన దానిలో ఏ అక్షరం ఉంటె ఆ అక్షరం తో వచ్చే మన వంటి భాగాన్ని నువ్వు చెప్పాలి. నువ్వు తీసినప్పుడు ఎదోస్తే దాని మీద నేను చెప్తాను. చెప్పడమే కాదు ఆ పార్ట్ ని ఎవరిది వాళ్ళే  వొంటి మీద చూపించాలి. అది ఏదైనా. తీసిన పేపర్ ని మళ్ళి డబ్బాలోనే కలిపేసి మళ్ళి తీయాలి. ఒకవేళ ఇంతకు ముందు వచ్చిన అక్షరమే వస్తే పర్వాలేదు కానీ, ఆ అక్షరానికి తగ్గట్టు ఇంతకు ముందు చూపించిన బాడీ పార్ట్ కాకుండా వేరే పార్ట్ చూపించాలి.

Example: నేను ‘ప’ అనే అక్షరం తీసానే అనుకో, ‘ప’ గుణింతం తో వచ్చే పార్ట్ ని, నీ వంటి మీద  చూపించాలి. ప తో పెదాలు, పెదవి, పాదం ఇలా అన్నమాట. 

ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న బట్టల లోపల ఉండే పార్ట్స్ చూపించాల్సి వస్తే వొంటి మీద ఉన్న బట్టలను కూడా తీసి మరి చూపించాలి. అలా చుపించాక దాన్ని నేను టచ్ చేస్తాను. నేను చూపించింది నువ్వు టచ్ చేయాలి. అలా అని మరీ ఎక్కువసేపు కాదు. 30సెకండ్స్ మించకుండా. ఇది గేమ్. 

వాడు గేమ్ గురించి చెప్పగానే లోలోపల నాకు ఆనందం వేసింది. కానీ దాన్ని దాచుకుని, ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది. పెళ్ళాంతో ఆడే ఆట నీ వదినతో ఆడుదామని అనుకుంటున్నావా? సిగ్గుందా? అన్నాను. 

చూడు వదిన ఏదైనా సరదాగా తీసుకోమని చెప్పాను. మనం వదిన మరిది కాకుండా ఆడుదామని ముందే చెప్పాను. బయట వాతావరణం వర్షంతో, లోపల టీవిలో హాట్ సాంగ్స్ రావడంతో నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది. నీకు కూడా నచ్చుతుందేమో అని ఈ గేమ్ గురుంచి చెప్పాను. నేను కోప్పడకు అని ముందే చెప్పాను కదా. నీకు ఇష్టం లేకపోతే వొద్దు. ఇంకోటి ఏంటంటే నీకు ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందో నాకు అంతే ఇబ్బంది ఉంటుంది ఈ గేమ్ లో. ఆలోచించు అన్నాడు. 

వాడు అలా అనగానే, కొద్దిగా ఆలోచించినట్టు చేసాను. వాడు అన్నది నిజమే. శీలం అనేది కేవలం ఆడదాని సొత్తెం కాదు కదా. నాకు కూడా వాడిని నగ్నంగా బట్టలు లేకుండా దగ్గర నుండి చూసే ఛాన్స్ వస్తుంది. పైగా ఇక్కడ నేను కావాలని చూపించడం లేదు. వాడే ముందు గేమ్ మొదలుపెట్టాడు కదా. నాకు కావాల్సింది అదే కదా. వాడే ముందు స్టెప్ తీసుకోవాలి అనుకున్నాను. అలానే నాకు అనుకూలంగా వాడే గేమ్ ఆడుదాం అన్నాడు. 

ఇంతలో ఏంటి వదిన ఆలోచించావా? నీకు కష్టంగా ఉంటె వొద్దులే వదిన అన్నాడు. 

నేను సరే వీర్ ఇక్కడ ఎం జరిగిన మన మధ్యలోనే ఉండాలి. నీకు నాకు తప్ప ఎవరికీ తెలియకూడదు. 

అయ్యో వదిన. నా మీద నీకు నమ్మకం లేదా? 

నమ్మకం అని కాదు వీర్. ముందు జాగ్రత్త. ఆడపిల్లను కదా. 

సరేవదిన నా మీద నమ్మకం పెట్టుకో. 

ఓకే వీర్. కానీ ఇందులో అన్ని అక్షరాలకు తగ్గట్టు మన బాడీ పార్ట్స్ ఉండవు కదా. అప్పుడు ఎలా మరి?

అది నిజమే వదిన. ఓ పని చేద్దాం. గేమ్ అయిపోయాక అలాంటి అక్షరాలూ ఎవరికీ ఎక్కువ వస్తే, వాళ్ళు చెప్పినట్టు తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు చేయాలి. ఏమంటావు?

హా. ఇది బాగుంది వీర్. ఎలాగో ఆడేది ఇద్దరమే కదా. నువ్వన్నట్టే చేద్దాం అన్నాను. 

ఇంకోటి వీర్. 

ఏంటి వదిన?

వొంటి మీద పార్ట్స్ తో పాటు, వొంటి మీద ఏమున్నా అవి కూడా లెక్కలోనే వస్తుంది కదా? అంటే డ్రెస్, బ్యాంగిల్స్, etc . 

అవును వదిన అవి కూడా లెక్కలోకి తీసుకుందాం. ఇంకో విషయం వదిన వొంటి భాగాలు కేవలం తెలుగులోనే చెప్పాలి. మిగితావి నీ ఇష్టం.

సరే వీర్. 

కానీ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ వదిన అన్నాడు. 

ఏంటి అని అడిగాను. 

ఒకవేళ వొంటి మీదవి చెప్పాల్సి వస్తే వాటిని తీసె ఛాన్స్ వేరేవాళ్లకు ఇవ్వాలి. అంటే నీవి నేను, నావి నీవు.  

ఆమ్మో! నేను అలా చేయలేను బాబు అన్నాను. 

వదిన మళ్ళి మొదటికే వస్తున్నావు. కపుల్స్ గేమ్ అన్నాక ఇలాంటివి తప్పవు కదా. పైగా ఇలాంటి హై-డోస్ లేకపోతె గేమ్ లో ఎం మజా ఉంటది నువ్వే చెప్పు. 

ఓహో! ఇంతవరకు ఎంతమందితో ఆడవా ఈ గేమ్?

అయ్యో వదిన అంత అదృష్టం నాకు లేదు. ఎవరితో ఆడుతాను చెప్పు. 

ఏమో బాబు నాకేం తెలుసు నీ ఖాతాలు. 

వదిన నిజం చెబుతున్న నేనెవరితో ఆడలేదు గేమ్. నీతోనే ఆడబోతున్నాను. అది నీవు ఒప్పుకుంటేనే. 

నమ్మమంటావా?

నిజం వదిన నన్ను నమ్ము.  

సరే అయితే. నీ మీద నమ్మకంతో ఒప్పుకుంటున్నాను. గేమ్ ఆడటానికి నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. 

సరే వదిన ఒక్క నిమిషం నేను పెన్, పేపర్ & డబ్బా తీసుకుని వస్తాను అంటూ వెళ్ళాడు. 

2నిమిషాల్లో అవి తీసుకుని వచ్చి నేను పడుకున్న లాంగ్ సోఫాలో కూర్చుని పేపర్ మీద అక్షరాలూ రాస్తున్నాడు. నేను లేచి కూర్చుని వాటిని ఫోల్డ్ చేస్తూ డబ్బాలో వేస్తున్నాను. అలా 5నిమిషాల్లో రాయడం, ఫోల్డ్ చేయడం అయిపోయింది. సోఫాకి ఇరువైపులా ఇద్దరం కూర్చున్నాం. 
వదిన కూర్చోడానికి ఇబ్బంది లేదు కదా అన్నాడు. 
ఇప్పుడు పర్లేదు వీర్ కొద్దిగానే తగిలింది. పెద్ద నొప్పి లేదు. ఎలాగో పడుకునే ముందు బామ్ రాసుకుంటాను కదా అన్నాను. 
సరే వదిన. అయితే స్టార్ట్ చేద్దామా గేమ్?
సరే వీర్. 

********************************************

 


వీర్ టీవీ ఆఫ్ చేసేసాడు. మొబైల్ లో ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ చిన్న సౌండ్ లో పెట్టి పక్కన ఉన్న టేబుల్ ని మా సోఫా దగ్గరికి జరిపి దాని మీద పెట్టాడు. 

ముందుగా ఎవరు తీయాలి పేపర్? అని అడిగాడు. 

నేను కాయిన్ ఎగరేద్దాం. ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు చెప్పినట్టు ముందు తీయాలి అన్నాను. 

ఓకే వదిన. 

కాయిన్ ఉందా?

ఒక్కనిమిషం అంటూ లోపలి వెళ్లి వాడి వాలెట్ తీసుకుని వచ్చాడు. అందులో నుండి 1రుపీ కాయిన్ తీసుకుని ఇదిగో అంటూ నాకు అందించాడు. 

నేను అడిగాను టేల్స్/హెడ్?

వీర్ ఆల్వేస్ టేల్స్ అన్నాడు నా తొడల వంకా చూస్తూ. 

వాడి చూపు, వాడి మాట నాకు ఎక్కడో తగిలినట్టు అనిపించింది. నేను లోలోపల వాడి మీద కసి కోరికను అణుచుకుంటూ కాయిన్ ఎగిరేసాను. టేల్స్ వచ్చింది. 

వీర్ పేపర్ తీయాలి. 
నేను డబ్బాను బాగా ఊపి తీయమని చెప్పాను.  వీర్ డబ్బాలో చెయ్యి పెట్టి ఒక పేపర్ తీసాడు. వాడు తీసిన పేపర్ లో ఎలాంటి అక్షరం ఉందొ? నేను ఎం చూపించాలో అని కొద్దిగా టెన్షన్ పడుతున్నాను. వాడు పేపర్ ఫోల్డ్ తెరుస్తున్నాడు. నా గుండె చప్పుడు మెల్లగా వేగం పెంచేసుకుని లబ్ డబ్ అంటూ కొట్టుకుంటుంది. వీర్ పేపర్ తీర్చి చూసాడు. వాడు తర్వాత నా వైపు చూస్తున్నాడు. నేను టెన్స్ పడుతూ వాడి వైపే చూస్తున్నాను.

ఒక పక్క మొబైల్ లో మ్యూజిక్, ఇంకో పక్క నా లోపల టెన్షన్ తో కొట్టుకుంటున్న గుండెచప్పుడు. ఎం వచ్చిందో చెప్పు వీర్ అన్నాను. వీర్ సమాధానం చెప్పకుండా పేపర్ ని చూపించాడు. నేను పేపర్ వైపు కళ్ళు పెద్దగా చేసి చూసాను. అప్పుడు కానీ నా టెన్స్ తగ్గలేదు. వచ్చింది ‘మ’ అక్షరం.
నేను ‘ముక్కు’ అని ఆన్సర్ చేసాను.

వాడికి దొరికిందే మహా ప్రసాదం అనుకుని ఆనందంగా ముందుకు జరిగి నా ముక్కుని అందుకుని దాన్ని సుతారంగా పాముతున్నాడు. వాడి స్పర్శకి నాలో ఏవేవో పులకింతలు కలుగుతున్నాయి. వాడు అలా అరనిమిషం పాటు ముక్కుని, దానికి ఉన్న ముక్కు పుడకని నిమురుతూ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది వదిన అంటూ దాన్ని తడిమి వదిలాడు.

ఇప్పుడు నేను పేపర్ తీయాలి. వీర్ ఆ పేపర్ ని ఫోల్డ్ చేసి, డబ్బాను బాగా ఊపి నన్ను తీయమన్నట్టు కళ్ళతో సైగ చేసాడు.
నేను కూడా కళ్ళతో సమాధానం చెబుతూ డబ్బాలో చెయ్యి పెట్టి ఓ పేపర్ తీసాను. వాడిలో ఎలాంటి టెన్షన్ అనిపించలేదు. నాకు తెలిసి నా కంటే ఎక్కువ ఆనందం వాడికి ఉంది. ఎందుకంటే, వాడు నన్ను తాకిన, నేను వాడ్ని తాకిన నా కన్నా ఎక్కువ సంతోషించేది వాడే కాబట్టి. ఎప్పటి నుండో నా మీద కసి కోరికతో ఉన్నాడు కదా.
ఎం వచ్చింది వదిన అనగానే నా ఆలోచనలో నుండి ఈ లోకంలోకి వచ్చాను.

నేను కూడా సమాధానం చెప్పకుండా వాడికి పేపర్ చూపించాను. వచ్చిన అక్షరం ‘బ’.
వీర్ కొద్దిగా ఆలోచించినట్టు చేసి ‘బుగ్గలు’ అన్నాడు.

వాడి తెలివికి మెచ్చుకోవాలి. బుగ్గ అంటే ఒకే చంపని తాకేదాన్ని. కానీ వాడు బంపర్ ఆఫర్ లాగ రెండు బుగ్గలు తాకమన్నట్టు బుగ్గలు అని చెప్పాడు.
నేను ఇక తప్పదని వాడి దగ్గరికి కొద్దిగా జరిగి వాడి బుగ్గలను చేతులతో అందుకున్నాను. అబ్బాహ్ ఎంత ముద్దుగున్నాయో? ఈ మధ్యే ట్రిమ్ చేసినట్టు, చిన్న వెంట్రుకలు సన్నగా గుచ్చుకుంటున్నాయి. వాటిని పట్టుకుని చిన్నగా నొక్కుతున్నాను.

అలా పట్టుకున్నందుకు నేను కొద్దిగా వంగాల్సి వచ్చింది. అసలే లో నెక్ టీ షర్ట్ కావడంతో లోపల ఉన్న నా రెండు బత్తాయిలు వాడి కమిటీకి కనువిందు చేస్తున్నాయి. నేను వాడి మోహంలో చూస్తుంటే వాడి చూపు మాత్రం నా లో నెక్ లో ఉంది. వాడి నోట్లో నుండి చిన్నగా మ్మ్ అంటూ ములుగు వచ్చింది. అది నేను వాడి బుగ్గలు పట్టుకున్నందుకు కాదు అని నాకు అర్థమైంది.  వాడలా చూస్తుంటే నాకు కూడా కసెక్కింది. చూడనీ అన్నట్టుగా అలానే వంగి వాడి బుగ్గలను అరనిమిషం పాటు చిన్నగా పిండి వదిలాను.

తర్వాత వీర్ పేపర్ తీసాడు. వాడు తీసిన ప్రతిసారి నా గుండె చప్పుడు వేగంగానే కొట్టుకుంటుంది. ఎక్కడ వాడికంటే ముందు నేనే విప్పి చూపించాల్సి వస్తుందేమో అని. ఈసారి ‘అ’ వచ్చింది. నేను ఊపిరి పెద్దగా పీల్చుకుని అరచేయి చూయించాను. వాడు నా చేయిని అందుకుని సుతారంగా దాన్ని వాడి చేతులతో తడిమి వదిలాడు.

నేను ఒక పేపర్ తీసాను. చూసి కొద్దిగా షాక్ అయ్యాను. ఏమైంది వదిన అన్నాడు వీర్. ఇంకాలేదు అన్నాను. ఎం వచ్చింది అని అడిగాడు. నేను పేపర్ చూపించాను. వచ్చింది ‘త’ అక్షరం. ఎక్కడ వాడు తొడలు అందిస్తాడో అని వాడి వైపే చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ‘త’ తో అది ఒక్కటే తోచింది. చూద్దాం వీడేం చెబుతాడో అని వాడివైపు చూస్తున్నాను. వాడు ఆలోచించినట్టు చేసి చేతిని తొడల వైపు తీసుకెళ్తూ నావైపు చూస్తున్నాడు. నేను కొద్దిగా టెన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాను. వాడు అలా చేతిని తొడ మీది వరకు తీసుకెళ్లి ‘తల’ చూపించాడు. హమ్మయ్య ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకుని ఇందాకటిలాగే వంగి వాడి తలని నిమురుతున్నాను.

ఈసారి వాడి మొహం నా లో నెక్ కి చాలా దగ్గరగా ఉండటంతో వాడికి నా బంతుల దర్శనం చక్కగా కనిపిస్తుంది. వాడు ఊపిరి పీల్చుకుని, వదిలినప్పుడల్లా వేడి గాలి నేరుగా టీ షర్ట్ లోపలికి వెళ్లి నా ఎదబంతులను, వాటి మధ్య ఉన్న చీలికను తాకుతుంది. అలా నేను అవుతుందని ఊహించలేదు. కానీ వాడలా చేసేసరికి ఒక్కసారిగా నా బంతులు వాడు వదిలిన వేడి గాలికి వేడెక్కి నేరుగా ఆ గాలి నా బంతుల్లోకి చేరి బెలూన్ లాగ ఉబ్బి కొద్దిగా పెద్దదైనట్టు అనిపించింది. నేను వాడి తలను అరనిమిషం నిమిరేలోపే వాడు మూడు, నాలుగుసార్లు శ్వాస తీసుకుంటూ టీ షర్ట్ లోపలికి వదిలాడు.

తర్వాత ఆ పేపర్ ని డబ్బాలో వేసి బాగా ఊపి వాడివైపు చూసాను. వాడు కసి చూపులతో నా ఎడవైపు చూస్తూ ఒక పేపర్ తీసాడు. కానీ వాడి చూపు పేపర్ మీద ఏముందో చూడటం మానేసి నా వైపే చూస్తున్నాడు. ఎందుకలా చూస్తున్నాడా అని నా వైపు నేను చూసుకున్న. అప్పుడు కానీ నాకు అర్ధం అవ్వలేదు. ఇందాక జరిగిన సంఘటన వల్ల నా బంతుల ముచ్చికలు నిక్కబొడుచుకుని సూది మోనల్లాగా టీ షర్ట్ మీదుగా పొడుచుకుని కనిపిస్తున్నాయి. చూడగానే నాకే సిగ్గుగా అనిపించింది.

కవర్ చేసుకుందామా అని అనుకున్న కానీ ఎలా కవర్ చేయాలి? ఒకవేళ చేతులను అడ్డుపెడితే బాగోదు. ఎలాగో నాకు, వాడికి కావాల్సిందే కదా వాడు చూసేది, నేను చేయించేది అనుకుని ఏమైంది వీర్ ఎటు చూస్తూ ఆలోచిస్తున్నావని అడిగాను. నా మాటలకు తేరుకుని ఏంలేదు వదిన అంటూ తడబడుతూ అన్నాడు. చూసింది, ఆలోచించింది చాలు కానీ పేపర్ లో ఎం వచ్చిందో చెప్పు అన్నాను. వాడు కొద్దిగా భయపడినట్టు చేసి పేపర్ చూసి నాకు చూపించాడు.

ఈసారి వచ్చిన అక్షరం ‘ప’. వాడికి ప వచ్చిందని చాలా సంబరం పడ్డాడనుకుంటా. ప తో చాలానే వస్తాయి కానీ అస్సలైనది వాడికి కావాల్సింది, నాకు దాన్ని శాంతింపజేసుకునేది ఏంటో మీకు కూడా ఈపాటికే అర్ధం అయివుంటుంది. కానీ ఇప్పుడే అది చూపిస్తే కిక్ ఏముంటుంది. వాడితో నా తనువంతా తడిమించుకోవాలని ఉంది. అందుకే నేను బాగా ఆలోచించి ‘పాదాలు’ చూయించాను. వాడు నా పాదాలను వాడి వొడిలో పెట్టుకుని వాటిని చిన్నగా పాముతుంటే చెక్కిలిగింతలు అవుతూనే నరాలు జివ్వుమని లాగి కాళ్ళ వెంబడి పాకి నా సొరంగ ద్వారం లోకి కరెంటు దూరినట్టు అయ్యింది.

అక్కడి నుండి మెల్లగా పైకి చేరి నా రొమ్ములను తాకింది. మ్మ్ ఆహ్ వీ……ర్ చక్కిలిగింతలవుతున్నాయి అంటూ మూలుగుతూ చెప్పాను. వాడు నా మాటలు పట్టించుకోకుండా నన్ను వాడి వశం చేసుకోడానికి అలానే పాముతూ ఉన్నాడు. అలా గేమ్ కండిషన్ ప్రకారం అరనిమిషం వరకు వాటిని నిమిరి వదిలాడు.

ఒక్కనిమిషం వదిన ఇప్పటివరకు ఏమేం వచ్చాయో, ఏమేం చెప్పామో నోట్ చేసుకుంటాను అంటూ పెన్, నోట్ బుక్ అందుకుని రాస్తున్నాడు. నేను కాళ్ళు దగ్గరికి చేసి పేపర్ ఫోల్డ్ చేసి డబ్బాలో వేసాను. వీర్ నోట్ బుక్ లో నోట్ చేసి డబ్బాను బాగా ఊపి నన్ను తీయమని చెప్పాడు.

నేను డబ్బాలో చేయి పెట్టి ఒక పేపర్ తీశాను. ‘మ’ అక్షరం వచ్చింది. అది చూడగానే నా తొడల మధ్య తడి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఒకవేళ వాడు ఎక్కడ మొడ్డ అని నోరు విప్పుతాడో అని. ఎం వొచింది వదిన అని అడిగాడు. నేను పేపర్ చూయించాను. వాడు చూసి నా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తున్నాడు. నేను వాడి కళ్ళలో చూస్తున్నాను ఎం చెబుతాడా అని. వాడు అలా చూస్తూనే చేయెత్తి పెదాల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి వాడి మీసాన్ని చూపించాడు. హమ్మయ్య వీడు కూడా నాకు లాగే నిదానంగా నన్ను టెంప్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుని వాడి మీసం వైపు చూసాను.

చిన్నగా ట్రిమ్ చేయడంతో మీసం చేతికి అందనంతగా ఉంది. నేను కొద్దిగా వంగి, నా చేతిని దగ్గరికి తీసికెళ్ళి వాడి మీసం మీద వేసాను. నేను అలా వంగడమే ఆలస్యం వాడి చూపు మొత్తం నా టీ షర్ట్ లోపలే. వాడు కళ్ళు పెద్దగా చేసి నా లోతైన చీలికతో పాటు పావు వంతు సళ్ళను చూస్తున్నాడు. కాకపోతే నేను ఒక చేతితోనే మీసాన్ని నిమురుతున్నాను కాబట్టి వాడికి ఇంతకూ ముందు కనిపించేంత స్పష్టంగా కనిపించలేవు. పాపం కొద్దిగా నిరాశ చెందినట్టు ఉన్నాడు. నేను పావు నిమిషం మీసాన్ని నిమురుతూ, ఇంకో చేయెత్తి రెండు వైపులా పాముతున్నాను. అప్పుడు వాడికి ఏం కావాలో అవి చక్కగా కనిపించాయి. నాకు కూడా అలా చూపించడం నచ్చి కొద్దిగా ఎక్కువసేపే నిమిరి వదిలాను.

తర్వాత వీర్ పేపర్ తీసాడు. ‘ళ ‘ వచ్చింది. అది చూయించాడు. ఆ అక్షరంతో ఏమి లేకపోవడంతో నేను గెలిచాను. నోట్ బుక్ లో రాసిపెట్టాడు వీర్.

ఆ తర్వాత నేను తీశాను. ‘అం’ అక్షరం వచ్చింది. వాడు దాన్ని చూసి ఆలోచించి కుడి చేతి చూపుడు వేలు ముందుకు చాపాడు. నేను ఏంటి అన్నట్టు చూసాను. వాడు ఇదిగో వదిన ప్రతి వెలికి మూడు అంగుళాలు ఉంటాయి కదా. అందుకే వేలు చూపించాను అన్నాడు. నేను వాడి తెలివికి మెచ్చుకుని, ఒక వేలిని పట్టుకుంటే చాలా? లేక అన్ని వేళ్ళ అంగుళాలను పట్టుకోవాలా? అని అడిగాను.

నీ ఇష్టం వదిన అంటూ రెండు చేతి వేళ్ళను చాపాడు. నేను కూడా నవ్వి నా రెండు చేతులతో వాడి వారి చేతులను తాకకుండా వాడి వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో అందుకుని వాడివైపు చూస్తూ నిమురుతున్నాను. వాడు కూడా నా కళ్ళలో చూస్తూ, కొద్దిగా కిందికి కూడా చూస్తున్నాడు. పాపం వాడు అనుకున్నది కనిపించలేదు. నాకు నవ్వు వచ్చి లోలోపల నవ్వుకుంటున్నాను.

ఈసారి నేను తీసాను. ‘భ ‘ వచ్చింది. ఇప్పుడేం చూపించి తాకమంటాడో అనుకుంటూ వాడికి పేపర్ చూయించాను. వాడు చూసి కొద్దిసేపు ఆలోచించి ‘భుజాలు’చూపించాడు. వాడు అలా చూపించేసరికి కాలేజ్ కుర్రాడు కదా, జిం చేసి బాగానే పెంచాడు. పైగా ఇప్పుడు నాకు లాగే పల్చటి టీ షర్ట్ వేసుకున్నాడు. పైగా అది స్లీవ్ హాండ్స్ లాగ ఉంది. ఇక తప్పదు కదా అని కొద్దిగా ముందుకు జరిగి వాడి కళ్ళలో చూస్తున్నాను. కమాన్ వదిన నా దగ్గర ఇలా సిగ్గుపడకు అన్నాడు.

నేను కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూనే ఒక చెయ్యి కుడి భుజం మీద వేసాను. నేను భుజాలు అన్నాను. అంటే రెండు అన్నాడు. నేను ఇక తప్పదని ఇంకొద్దిగా వంగాను. కానీ వాడు విగ్రహం లాగ స్ట్రెయిట్ గా కూర్చోవడంతో నాకు మరింత వంగాల్సి వచ్చింది. ఇంకొద్దిగా ముందుకు జరిగి వంగుదామంటే మధ్యలో పేపర్స్ డబ్బాతో పాటుగా నోట్ బుక్ కూడా పెట్టి ఉంది. అవి పక్కన పెట్టి జరిగితే ఇక పూర్తిగా వాడికి అతుక్కోపోయేలా ఉన్నాను. అందుకే ఉన్న చోటు నుండే వంగి వాడి భుజాలను అందుకున్నాను. అలా అందుకునే సరికి నా బత్తాయి లాంటి సళ్ళు కూడా కొద్దిగా కిందికి వేలాడటంతో, వాటి బరువుకు టీ షర్ట్ లో నెక్ మరింతగా పెద్దదై సగానికి వాడి కళ్ళకు కనువిందు అయ్యాయి.

నేను చేసేది ఏంలేక అలానే వంగి వాడి భుజాలను నిమురుతున్నాను. అవి చాలా బలంగా ఉన్నాయ్. వాటిని నా చేతులతో నిమురుతుంటే నాకు వాటికింద నలగాలనే కసి కలుగుతుంది. వాడేమో వాడి పని చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. వాడి చూపే కాదు ముక్కు, పెదాలు దాదాపు నా లో నెక్ లోపల దూరినంత దగ్గరగా ఉన్నాయ్. వాడి శ్వాస వదిలినప్పుడల్లా వేడిగా నా బంతులను తాకుతుంది. అలా తాకినప్పుడల్లా అవి గట్టిపడుతూ ఎరోటిక్ అవుతున్నాయి. వాటికి తోడు ముచికలు కూడా నిక్కబొడుచుకుని టీ షర్ట్ మీదుగా చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి. నేను అరనిమిషం పాటుగా అలానే వంగి వాడికి ఓ పక్క నా పరువాల ప్రదర్శన చేస్తూనే వాడి వొంట్లో కరెంటు పాస్ అయ్యేలా భుజాలను నిమురుతూ వదిలాను.

అన్ని వాడికి అనుకూలంగానే వస్తున్నాయి. నాకు వచ్చిన కూడా నేనే ఒక మెట్టు వెనక్కి వెళ్తున్నాను. ఈసారి వీర్ ఒక పేపర్ తీసి చూపించాడు. అందులో వచ్చింది ‘న’. వాడు నన్నే చూస్తున్నాడు నేను ఎం చెబుతాను అని. నేను ఆలోచనలో పడ్డాను. ‘న’ మీద ఏం చెప్పాలా అని. వాడు అన్నది వొంటి మీద ఉన్న భాగాలు. అంటే నరాలు లోపల ఉంటాయి. ఇంకా ‘న’ మీద ‘నవ్వు’ చెప్పొచ్చా? నా పిచ్చి కాకపోతే, వాడు క్లియర్ గా చెప్పాడు కదా వొంటి మీద ఉన్న భాగాలని. ఇంకా ఏం వస్తుంది ‘న’ మీద? హా ….నెక్(మెడ) అన్నాను. వాడు నో వదిన ముందే చెప్పాను కదా! బాడీ పార్ట్స్ తెలుగులోనే చెప్పాలని. అవును కదా అంటూ ఆలోచిస్తున్నాను.

ఇక తప్పేలా లేదు కదా. నాకు తోచింది ఒకే ఒక్కటే. ‘నడుము’. ఊపిరి పెద్దగా పీల్చుకుని. ఏదైతే ఏముంది. నాకు కావాల్సింది వాడి స్పర్శ. వాడికి కూడా అంతే కదా. నడుము అని చెప్పాను. చెప్పడమేనా చూపించాలి కదా అన్నాడు. అవును కదా అనుకుని టీ షర్ట్ మీద నుండి నడుము మీద చెయ్యి పెట్టి చూపించాను. వదిన చీటింగ్ అన్నాడు. ఏం చీటింగ్ వీర్ అన్నాను. టీ షర్ట్ అడ్డుగా ఉంటె నీ నడుము ఎలా కనిపిస్తుంది అన్నాడు. ఏమో బాబు నాకు సిగ్గుగా ఉంది. వాడు చూపించని కొన్ని అడక్కుండానే చూపించావు కదా అని నోరు జారాడు.

వాడు అలా అనగానే కళ్ళు పెద్దగా చేసి వాడి వైపు వచ్చి రాని కోపం తో చూస్తున్నాను. ఎదో చెప్పావు ఇందాక ఎం చూపించాను చెప్పు అని అడిగాను. అయ్యో వదిన నేనేం చూడలేదు నువ్వేం చూపించలేదు. ఇప్పుడు చూడబోతున్నాను అని చెబుతున్న అంటూ మాట మార్చాడు. నాకు తెలుసు వాడు నా సళ్ళను కసిగా చూశాడని, ఎప్పుడు చూడని నా కొవ్వుపట్టిన తొడలను కూడా చూశాడని. నువ్వు ఇందాక ఎదో చెప్పావు. నిజం చెప్తేనే నేను ఈ గేమ్ ఆడుతాను లేదంటే లేదు అన్నాను. అయ్యో వదిన అలా చేయకు. సరే కోప్పడమంటే చెబుతాను అన్నాడు. సరే చెప్పు అన్నాను.

అంటే వదిన నిన్ను ఎప్పుడు నిండు డ్రెస్ లో, చీరల్లో ఇంకా నైటీలోనే చూసాను కదా. ఇలా నీవు సడన్ గా షార్ట్ అండ్ టీ షర్ట్ లో కనిపించేసరికి నిన్ను ఎలా ఎక్కడెక్కడ చూడాలో అర్ధం అవ్వడం లేదు అన్నాడు. నస పెట్టకుండా సూటిగా చెప్పు అని కోపంగా అడిగాను. అదే చెప్తున్నా వదిన. నీవు మామూలు డ్రెస్ లోనే చాలా అందంగా ఉంటావు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఇలా ఈ డ్రెస్ లో చూసేసరికి నిన్ను ఎంత, ఎక్కడ చుసిన చూడాలనే అనిపిస్తుంది. నీ అందాలు నన్ను పిచోడని చేశాయి. మరి ఇంత అందంగా ఉంటావని అనుకోలేదు. పెళ్లి అయ్యాక మొదట్లో నిన్ను చూసినప్పటికీ, ఇప్పటికి చాలా మార్పులు వచ్చాయి అన్నాడు. అంటే ఎం మార్పులు సరిగ్గా చెప్పు. అంటే వదిన…… పర్లేదు చెప్పు బాగానే చెప్పావు కదా ఇందాక. ఇంకా నసుగుతావేంటి?

వదిన ముందు నీవు ఇంత బొద్దుగా లేవు కదా. ఇప్పుడు సరిగ్గా ఒక మోడల్ కి ఎక్కడ ఎంత కంద ఉండాలో అలా ఉన్నావు అన్నాడు. ఓహో ఇప్పుడు సరిగ్గా ఉన్నాయన్నమాట నా బాడీ పార్ట్స్. అదేనా? నువ్వనేది. అవును అంటూ తల ఊపాడు. ఇందాక ఎదో విషయం చెప్పావు కదా అది కూడా చెప్పు అన్నాను. వదిన అంటే….. హా అంటే….చెప్పూ….. నీ కాళ్ళు ఇప్పటివరకు మహా అయితే కింది నుండి ఓ జానెడు పైగా చూసి ఉంటాను. అలాంటిది ఇప్పుడు సగానికి పైగా తొడలవరకు చూసే సరికి నన్ను నేనే నమ్మలేక పోతున్నాను వదిన. అదే నీవు ఇప్పటివరకు చూపించని అందాలు అని అన్నాను కదా. అది ఇదే వదిన అన్నాడు. అంటే ఇది కాకుండా వేరే ఎం చూడలేదా? అంటే వదిన చీర కట్టినప్పుడు కొద్దిగా నీ నడుము చూసాను. అందుకే చుపించనివి చూపించావు. చూసినవి దాచేస్తున్నావు కదా. అందుకే అలా అన్నాను వదిన అన్నాడు.

వాడు నన్ను పొగటడం చాలా బాగా అనిపించింది. లోలోపల వాడు చెబుతుంటే పొంగిపొయాను కానీ వాడికి కోపంగా ఉన్నట్టు కవర్ చేసుకున్నాను. అంటే ఇప్పటివరకు నా ఈ తొడలను చూసి అలా చెప్పావా? అవును వదిన. అయితే ఇంకేం చూడలేదు అంటావు? లేదు వదిన ఇప్పుడు ముందు ముందు ఎలాగో ఆ అదృష్టం కల్గుతుంది కదా అప్పుడు చుస్తానేమో అన్నాడు. నేను వాడివైపు అలాగే కోపంగా చూస్తున్నాను. అదే వదిన గేమ్ ఆడుతున్నాం కదా. ఏ అక్షరం వస్తే అది నువ్వు, నేను చూపించాలి కదా అదే చెబుతున్నాను అన్నాడు. సరే బాగానే నేర్చావు మాటలు అంటూ ఓ వైపు తిరిగి కేవలం వాడికి నా కుడి వైపు నడుము మాత్రమే కనిపించేలా కూర్చొని, టీ షర్ట్ ని మెల్లగా పైకి లేపుతూ వాడి వైపు చూస్తున్నాను.

వాడు ఆశగా నా నడుము ఎప్పుడెప్పుడు కనబడుతుందా అని సొల్లు కార్చినట్టు చూస్తున్నాడు. నేను నవ్వుకుంటూ షర్ట్ ని షార్ట్ దగ్గర నుండి జానెడు పైకి లేపాను. అలా అంత పైకి లేపే సరికి ఇందాక నడుము మడతకి దిష్టి చుక్క పెట్టుకున్నది చక్కగా కనిపించడమే కాక, నడుము మడత కూడా కనువిందుగా వాడికి కనిపించాయి. వాడి నోటి నుండి ఇస్స్స్స్… అంటూ ములుగు బయటకు వచ్చింది. వాడు నా నడుముని చూస్తూ ఆ…..అహ్ వదిన ఎంత అందంగా ఉంది నీ నడుము, దానికి అప్పుడే వస్తున్నా మడత అంటూ కుడి చేతిని ముందుకు తీసుకుని వస్తు, వణుకుతూనే నడుమును అందుకున్నాడు.

వాడలా అందుకునే సరికి నేను అమ్మ్ అంటూ మూలిగి కళ్ళు మూసుకున్నాను. వాడు చేతితో నా నడుమును నిమురుతుంటే వాడి స్పర్శకి నా నరనరాల్లో కరెంటు పాస్ అవుతూ నన్ను పిచ్చెక్కిస్తున్నాడు. అమ్మ్మ్ అంటూ చిన్నగా మూలుగుతున్నాను. వాడు కూడా అమ్మ్మ్ వదినా నిజంగా నీవు చాలా అందంగా ఉంటావని చెప్పడానికి ఈ ఒక్క నడుము చాలు వదిన. నిజంగా అన్నయ్య చాలా అదృష్టవంతుడు. ఇన్తనందాన్ని పొందటం వాడి జన్మ ధన్యమైంది అంటూ చిన్నగా మడతను తడిమి గిల్లి వదిలాడు. వాడలా చేసే సరికి ఆఅహ్ అంటూ అరిచి టీ షర్ట్ కిందికి వదిలేసి ఏంట్రా చేయండి, ఇలా గిల్లడం అనేది గేమ్ లో లేదు కదా అన్నాను. సారీ వదిన దాన్ని చూడగానే ఆగలేక పోయాను. మల్లి ఈ అదృష్టం రాదేమో అని ఇలా చేసాను అన్నాడు. నేను కొద్దిగా అక్కడ చేత్తో రుద్దుకుంటూ సరే ఇప్పుడు నేను కదా తీయాల్సింది పేపర్ అని అన్నాను. 

Continue.

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button