Ladies Tho StudyRoom

Ladies Tho StudyRoom – 3 | లేడీస్ తో స్టడీ రూమ్ | telugu dengudu kathalu jabardast

Ladies Tho StudyRoom - 3 | లేడీస్ తో స్టడీ రూమ్ | telugu dengudu kathalu jabardast

Ladies Tho StudyRoom – 3 | లేడీస్ తో స్టడీ రూమ్ | telugu dengudu kathalu jabardast

veerannachowdhary8

Ladies Tho Study Room | లేడీస్ తో స్టడీ రూమ్ | telugu dengudu kathalu jabardast
Ladies Tho Study Room | లేడీస్ తో స్టడీ రూమ్ | telugu dengudu kathalu jabardast

సంజు అక్క కాసేపు పడుకుందాం అని పిలిచినా నాకు ఎందుకో దీపు అక్క ఎం అనుకుందో ఏమో అని ఆలోచన లో ఉండి ఇప్పుడు వద్దు అనేసాను….. అలా ఆ రోజు సంజు నేను చదువుకున్నాం…… మధ్య మధ్యలో సంజు అక్క సళ్ళు చూసి చూడనట్లు చూస్తున్న తనేం పట్టించుకోకుండా నాతో ఫ్రీ గా నే ఉంది…..అలా సాయంత్రం అయింది సంజు క్లాస్ కి పోయి…..దీపు ఇంటికి వచ్చింది…..కాని నేను అనుకున్నట్లు గా తను ఎం ఫీల్ కాలేదు అనిపించింది….. ఏమో నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఏమైనా అంటుందా అనుకుంటూ చదువుకున్నాం కాని మా మధ్య అలాంటి టాపిక్ రాలేదు…… నైట్ నేను దీపు అక్క పక్కనే పడుకున్న.

దీపు : ఎరా బాగా కష్ట పడ్డావా త్వరగా పడుకుంటున్నావ్.

నేను ఏంటి ఇది ఇలా అడుగుతుంది అని హా ఏంటీ అని సాగదీసాను.

దీపు : అదే రా చదివి అలసిపోయావ అంటున్న.

నేను : హ్మ్ అవునే ఈరోజు కొన్చమ్ అలుపు గా ఉంది.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

దీపు : సరే లే పడుకో….(అంటూ నా మీద చెయ్యి వేసి పడుకుంది).

నేను అలా నిద్రపోదాం అని ట్ర్య్ చేసేసరికి అక్క నా చెస్ట్ ని పిసికింది……..

నేను ఏయ్ నీ ఎమ్మా అని తన చేతులు ని తీసేసాను…. తను నవ్వి మళ్ళీ కాసేపటికి చెస్ట్ మీద నొక్కింది…. నేను మళ్లీ ఎందుకే అలా నొక్కుతున్నావ్ అని అడిగా.

అక్క : ఎందుకు రా అలా ఐపోతున్నావ్ అమ్మాయిలు లా ఏమి లేవుగా….. అని మళ్ళీ నొక్కింది.

నేను అక్క వైపు తిరిగి చేతి మీద గిల్లి ఎలా ఉంది అని అడిగా.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

అక్క : హా వెధవ చేతి మీద ఎందుకు రా గిల్లావు.

నేను : హా నువ్వు గిల్లినపుడు లేదా.

అక్క : ఆహా నేను నీకు చేతి మీద గిల్లా లేదు గా.

నేను : హహహ అలా అని నీకు అక్కడే నొక్కమంటావా.

అక్క : చంపుతా వెధవ (నవ్వుతూ).

నేను : కదా మూసుకొని పడుకో.

అక్క : హహహ పడుకోను గా (అంటూ మళ్ళీ నాకు నొక్కింది).

అంతే నాకు కోపం వచ్చి చీకట్లోనే అక్క నైటీ మీద చెయ్యి వేసి అక్క చెస్ట్ నొక్కాను గట్టిగా…. ఒక్క క్షణం ఎం అయిందో నేను ఎం చేసానో అర్ధం కాలేదు కాని చాలా హాయిగా అనిపించింది.

అక్క  (నవ్వుతూ) నా చెయ్యి తోసేసి వెధవ అని తిట్టి కొడుతుంది నన్ను.

నేను : హహ మరి వద్దు అన్నా కదా.

అక్క : అలా అని అక్కడ నొక్కేస్తావ రా పంది వెధవ ఛీ సిగ్గు లేదు.

నేను : అబ్బా మరి నాకు నొక్కినప్పుడు లేదు

అక్క : నాకు నీకు తేడా లేదా.

నేను : ఏంటి తేడా

అక్క : ఆహా నొక్కావ్ గా తెలిలేదా తేడా.

నేను : హహహ సారి కోపం లో అలా నొక్కేసాను.

అక్క : అబ్బా మళ్ళీ సారి ఒకటి చేసింది చేసేసి.

నేను : ఫీల్ అవ్వకే నొప్పి పెట్టిందా.

అక్క నవ్వుతూ పొర పిచ్చి క్వశ్చన్ లు వేయక.

నేను : హహహ

అక్క : ఓయ్

నేను : హ

అక్క : చెప్పు రా ఏమైనా

నేను : సారి చెప్పగా

అక్క : అవసరం లేదు లే నీ బోడి సారి.

నేను : మరి ఎం చెప్పాలి.

అక్క : అవును రా అమ్మాయికి అక్కడ నొక్కకూడదు అని తెలీదా అంత ధైర్యంగా చెయ్యి వేశావ్.

నేను : ఏమో నే అది అంత ఆలోచించ లేదు.

అక్క : నేను సీరియస్ అయ్యితే…ఎం చేసే వాడివి రా.

నేను : నువ్వా సీరియస్ ఆ

అక్క : హా ఎవరైనా అలా ప్రవర్తిస్తే కోపం వస్తాది గా అమ్మాయిలకి.

నేను : అవును అనుకో…. కానీ చెప్పగా సారి.

అక్క : హ్మ్ నువ్ మంచి ఫ్రండ్ కాబట్టి నాకు కోపం రాలేదు రా….ఇంక ఎవరైనా అలా చేస్తేనా.

నేను : క్షమించి నందుకు థాంక్స్ ఏ బాబు….

అక్క : హహహ

నేను : ఎందుకు మల్ల నవ్వు

అక్క : ఎం లేదు లే

నేను : చెప్పు మరి

అక్క : ఇప్పటి వరకు ఎవరు అలా నొక్కలేదు లే నన్ను….. నొక్కితే ఎలా ఉంటాదా అని అనుకునే దాన్ని.

నేను : అవునా ఎలా ఉంది

అక్క : పోరా అన్ని చెప్తారు మరి.

నేను : చెప్పు మరి.

అక్క : మూసుకొని పడుకోవోయ్ నాకు నిద్రొస్తుంది….

అక్క పడుకుంది…. నేను పక్కకి తిరిగి ఆహా ఎంత పని జరిగింది అంటూ నవ్వుకుని పడుకున్న.

మల్ల తర్వాత రోజు పొద్దున్న అయింది పక్కన చూస్తే దీపక్క లేదు……నైట్ జరిగిన చిలిపి పని గుర్తొచ్చి నవ్వుకున్నా….. నిజమే ఎంత అయినా అక్క మంచిది కాబట్టి ఎం అనలేదు…. ఆ మాట పక్కన పెడితే అక్క చెస్ట్ నొక్కిన స్పర్శ ఇప్పటికి నా కు గుర్తొస్తుంది….. నొక్కిన క్షణం అమ్మో లోపల ఇంత ఉన్నాయా అనిపించింది…. ఏది ఏమైనా గాని చాలా హాయి ని ఇచింది ఆ స్పర్శ….. మెత్తగా ఎదో లా……. ఎందుకో నా మూడ్ సంజు అక్క పక్కలోకి పోదం అని మనసు లాగింది…. అంతే నా దుప్పటి తీసుకుని హాల్ లోకి వచ్చాను….. అంత లో దీపు అక్క ఫోన్ చేసిన్ది.

అక్క : రేయ్ రాఖి

నేను : హ అక్క

అక్క : లేచావ

నేను : ఇప్పుడే

అక్క :హ్మ్

నేను : హ్మ్

అక్క : సంజు

నేను : ఇంక పడుకుంది.

అక్క : ఒక్కసారి రూమ్ లోంచి బయటకు రావా మాట్లాడాలి.

నేను : వస్తున్నా ఉండు

నేను : హ చెప్పు

అక్క : ఎం లేదు రా నైట్ జరిగిన సంగతి సంజు తో చెప్పకు రా

నేను : నవ్వుతూ ఎం సంగతే

అక్క : ఆహా అప్పుడే మరచి పోయార సర్.

నేను : అవును కదా మరచి పోయా గుర్తు లేదు.

అక్క : ఒక్కటి తగిలించి ఉంటే గుర్తు ఉండేది 

నేను : హహహ అదా ఆ విష్యమా…. గుర్తొచ్చింది….

అక్క : హహహ వేషాలు

నేను : హహ

అక్క : హ్మ్ నువ్ మాట్లాడుతూ అలా అనేశావ్ అనుకో….అది వేరేలా అనుకుంటాది రా.

నేను : హే చి నేను ఎందుకు చెప్తానే.

అక్క : అదే అంటున్న చెప్పవు లే కాని ఒక వేళ మన సంజు ఏ కదా అని వాగేస్తే….అసలే ఇద్దరు కలిపి సీన్లు సినిమాలు చూస్తారు

నేను : హహహ 

అక్క : అందుకే నా భయం…. నువు గబుక్కున ఎదో సీన్ చూస్తూ దీపు అక్క కి ఇలాగే నొక్కాను అన్నావ్ అంటే అంతే నా పని.

నేను : హహహ ఎక్కువ భయపడకు.

అక్క : నువ్వు కోపం లో నొక్కావ్ అని అనుకోదు కదరా…… ఇది రాత్రి పూట ఇలాగే నొక్కించుకుంటుంది ఏమో అనుకుంటాది.

నేను : యహే ఆపుతావా ఇంక ఒక్కసారి పొరపాటున నొక్కానో లేదో పది సార్లు చెప్తున్నావ్…. పక్కన ఎవరూ లేరా… అలా మాట్లాడుతున్నవ్.

అక్క : హహహ లేరు లే వాష్ రూమ్ కి వచ్చాను.

నేను : అవునా

అక్క : హ

నేను : ఒకే చెప్పను లే చెప్పావ్ గా

అక్క : హహహ హమ్మయ్య థాంక్స్ బాబు ఉంటాను.

**********************

ఫోన్ మాట్లాడి నేను లోపలకు వచ్చాను అంతే బెడ్ మీద సంజు అక్క కనిపించ లేదు….. బాత్రోమ్ లోకి దూరింది అనుకుంటా….. ఇది ఇంత త్వరగా లేవటం సృష్టి లో విచిత్రం అనుకుంటూ….నేను కూడా ఫ్రెష్ అయ్యి చదవటం మొదలు పెట్టాను……అంత లో సంజు కూడా ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చింది

సంజు : గుడ్ మానింగ్ రా

నేను : మానింగ్ అక్క

సంజు : ఎవరితో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నవ్ పొద్దున్నే

నేను : మా ఫ్రండ్ లే

సంజు : ఓహ్

నేను : ఏంటి నువ్వే నా ఇంత పొద్దున్నే లేచింది.

సంజు : హహహ ఎరా

నేను : ఈ టైమ్ కి ఇంకా బెడ్ దిగవు గా

సంజు : నైట్ వాటర్ ఎక్కువ తాగటం వల్ల పొద్దున్నే టాయిలెట్ వచేసింది రా….అందుకే లేచిపోయా.

నేను : ఓహ్ నేను ఇంకా నీతో పడుకొచ్చు లే కాసేపు అనుకున్నా.

సంజు : హహహ అవునా.

నేను : హ

సంజు : నేను మీద కాళ్ళు చేతులు వేస్తా ఏమో మీ దీపక్క ల సరిగ్గా పడుకోను…..మళ్ళీ తను చూస్తే నువ్ ఫీల్ అవుతావు.

నేను : హహహ తనేం చూడలేదే మనం అలా పడుకోటం…. ఎం అడగలేదు.

సంజు : ఏడ్చింది లే….నాకు అలా ఎవరైనా ఉంటే పట్టుకుని నిద్ర లోకి పోతాను.

నేను : హహహ తెల్సు నాకు నచ్చింది అని చెప్పగా.

సంజు : అబ్బో నచ్చితే మా పక్కన కాకుండా అక్కడ ఎందుకు పడుకుంటారు సర్.

నేను : హహహ తను నేను చదివి పడుకుంటాం.

సంజు : మంచిది బాబు మేము చదివే వాళ్ళం కాదు…. అంటూ మూతి తిప్పుకుంది.

నేను : హహహ నేను అలా అనలేదే బాబు.

సంజు : సర్లే అనేశావ్ గా

నేను : ఫీల్ అయ్యవా అని బుక్ పక్కన పడేసి అక్క బెడ్ మీదకి వెళ్ళాను.

సంజు అక్క కోపం నటిస్తు ఎం లేదు అనింది…… నేను అక్క ని బుజ్జగిస్తూ….. సర్లే కాసేపు పడుకుందాం రా అని అడిగా.

సంజు : ఇప్పుడా

నేను : హ

సంజు : నాకు నిద్ర రాట్లేదు.

నేను : నాకు వస్తుంది

సంజు : అయితే పడుకో.

నేను : అబ్బా నువ్వు పడుకుంటే బాగుంటది.

సంజు : ఆహా ఇప్పుడు మీ అక్క లేదు కాబట్టి పిలుస్తున్నావ్…. అది ఉంటే దాని పక్కలోకి పోతావ్.

నేను : హహహ అలా ఎం కాదే…..నువ్వు ఎంతో తను అంతే…. కానీ నువ్ నేను అలా పట్టుకుని పడుకుంటే బాగోదు కదా తన ముందు.

సంజు : అందుకని తను లేనప్పుడు పడుకుందామ.

నేను : హ అర్ధం అయింది కదా.

సంజు : హ్మ్ సరే రా మరి.

అక్క నేను బెడ్ మీద పడుకున్నాం……అక్క నిక్కర్ పైన వైట్ కలర్ టాప్ ఏసుకుని ఉంది….అక్క నా పక్కకి వచ్చి ఇద్దరికి దుప్పటి కప్పింది….. నేను అక్క వైపు తిరిగా…. అక్క నా వైపు తిరిగి దగ్గరకి జరిగి నా మీద తన తొడ ని బలంగా వేసి నా చెస్ట్ కి తన సళ్ళు మెత్తగా అంటుకుపోయే ల పడుకుని నవ్వుతుంది…..

నేను : బాగుందా.

అక్క : నీకు బాగుందా.

నేను : వెచ్చగా ఉంది

అక్క నా తొడ ని తన తొడ తో నొక్కుతూ రాఖి అని పిలిచింది.

నేను : కళ్లు మూసుకుని హ్మ్ అన్న

అక్క : ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఇలా కలిసి పడుకుంటే అక్క తమ్ముడు అవుతారా.

నేను : ఉహు అవ్వరు.

అక్క : మరి బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవుతారా.

నేను : ఉహు అవ్వరు.

అక్క : మరి లవర్స్ అవుతారా.

నేను : ఒసేయ్ మూసుకుని పడుకుంటే నిద్ర అవుతారే…..

అక్క : హహహ…. రాఖి… నిద్ర రాట్లేదు రా అంటూ తొడ ని ఇంకా నొక్కుతూ….. తన సళ్ళను ను తాకిస్తుంది.

నేను కళ్ళు తెరిచి అక్క వైపు చూసాను…. అక్క నా వైపే చూస్తుంది.

నేను : ఏంటి

అక్క : ఇంత చనువు ఇచ్చిన చాలా జాగ్రత్తగా వుంటావ్ కదా.

నేను : నీ బాధ ఏంటి చెప్పు.

అక్క : నచ్చింది రా రాఖి.

నేను : ఎంటే

అక్క : ఫ్రెండ్లీ గా ఒక అబ్బాయి తో ఇలా పడుకోటం.

నేను : అవునా

అక్క : హ్మ్

నేను : నిజమే నే నాకు అలాగే ఉంది.

అక్క : పెళ్లి అయ్యాక మొగుడి తో పడుకోటం వేరు రా….. కాని ఒక ఫ్రండ్ తో ఇలా దగ్గరగా బాగుంది రా.

నేను : అవునే అంటూ అక్క నడుం మీద చేయి వేసి దగ్గరకి లాగాను

నాకు లోపల మూడ్ ఫుల్ గా వచ్చింది కాని నేను మంచి వాడిని అనే ముద్ర ఎక్కడో అడ్డు వస్తుంది.

అక్క కూడా అంత కంటే చనువు తీసుకుని ముందుకి వెళ్ళట్లేదు అనిపించింది….కాసేపటికి ఇద్దరం అలాగే నిద్రపోయాం…..అక్క సళ్ళ స్పర్శ కి ఉన్న మత్తు అలాంటిది….

ఒక రెండు గంటలు మత్తు నిద్ర తర్వాత సంజు అక్క కి నాకు మెలుకువ వచ్చింది…..అయినా కాని అలాగే పడుకుని ఉంది అక్క.

నేను : అక్క

సంజు : హ్మ్

నేను : క్లాస్ కి రెడీ అవ్వు

సంజు : హ్మ్

నేను : ఏంటి హ్మ్

సంజు : లేవాలి అనిపించట్లేదు రా

నేను అక్క తొడ మీద చెయ్యి వేసి మెల్లగా నా తొడ మీద నుంచి తీసాను…. అక్క కూడా నన్ను వదిలి పక్కకి పడుకుంది……. ఇద్దరం అతుక్కుని పడుకోటం వలన అక్క సళ్ళకి చెమటలు పెట్టేసి అవి నా షర్ట్ ని కూడా తడిపేసాయి…..కాసేపటికి అక్క లేచి రెడీ అవటం స్టార్ట్ చేసింది.

నేను ఈరోజు ఇంక నైట్ వరకు చదవాలని ఫిక్స్ అయ్యాను…. అసలే చాలా టైమ్ వేస్ట్ అయింది అని బుక్స్ పట్టుకుని దీపక్క రూమ్ లోకి పోయాను….. అక్కడ స్టడీ చెయిర్ మీద ప్లాన్క్ ఎస్కొని ఇంక చదవటం మొదలు పెట్టాను……. సంజు అక్క ఎప్పుడు వెళ్లిందో కూడా తెలీదు అంత లా మునిగిపోయా.

కాసేపటికి దీపు అక్క వచ్చింది….. అక్క ఎప్పుడు నేను చదువుతున్న సమయం లో మాట్లాడదు…. అదే తన లో ఉన్న మంచి క్వాలిటీ.

అక్క వచ్చి నైటీ పట్టుకుని బాత్రోమ్ లోకి వెళ్ళింది…. నేను చదువుతున్న అది గమనిస్తూ నే ఉన్న…..కాసేపటికి అక్క నైటీ వేసుకుని రూమ్ లోకి వచ్చింది….. నేను అక్క వైపు చూసాను.

అక్క : చాలా సీరియస్ గా ఉన్నావ్

నేను : లే ఈ చాప్టర్ ఐపోవాలి అందుకే

అక్క నవ్వుతూ కాసేపు బుక్ వైపు చూడు అంది….. నేను ఎందుకు అని అన్న…. అక్క హుక్ కి ఉన్న తన డ్రాయర్ ని తీస్తూ ఇందుకు అని అంది…. నేను నవ్వుతూ చేంజ్ చేస్కుంటావా అని అడిగా…..తను నవ్వుతూ అవును అని అంది….నేను బయటకి పోతాలే ఉండు అని లెవబోయా…. తను అంత అవసరం లేదు లే సీరియస్ గా చదువుతున్నావ్ గా అని నా ముందే ఒక మూల కి పోయి నైటీ ని పైకి ఎత్తి లోపల ఉన్న డ్రాయర్ ని విప్పుతుంది…..నేను బయటకి వెళ్లాలా వొద్ద అన్న సందిగ్ధత లో అక్క నే అలా చూస్తూ ఉండిపోయా……అక్క లోపల ఉన్న డ్రాయేర్ విప్పేసి కింద పడేసి నన్ను చూసి రేయ్ ఎం చూస్తున్నావ్ రా చదువుకో అంటూ నవ్వింది…. నేను వెంటనే తల దించేసాను…..అక్క అలాగే నవ్వుతూ వేరే డ్రాయేర్ వేసుకుంది..

నేను : ఐపోయింద

అక్క : హహహ ఎప్పుడో ఇంక చూడొచ్చులే.

నేను : నీ పంది బాత్రూమ్ లోనే చేంజ్ చేస్కోచు గా.

అక్క : ఆహా అక్కడ అయితే జారిపోతా అని భయం రా ఒంటి కాలి మీద.

నేను : అవును లే.

అక్క నవ్వుతూ బెడ్ మీద పడుకుంటు….. అయినా సిగ్గు లేదా రా అలా చూస్తున్నావ్ ఆడపిల్ల డ్రాయేర్ వేసుకోవటం.

నేను : ఒసేయ్ నాకు గాప్ ఎక్కడ ఇచ్చావే నేను బయటకి వెళ్దాం అనుకునే లోపే సగం పని ఐపోయింది.

అక్క : హహహ ఇంక ఆపులే….. ఇంక ఏమైనా అంటే నాకే సిగ్గు లేదు అంటావ్.

నేను : అవును నీకే సిగ్గు లేదు.

అక్క : పోరా ఎదో సీరియస్ గా చదువుతున్నావ్ అని లేపటం ఇష్టం లేక.

నేను : అయినా ఇది పెద్ద విష్యమా ఇంత లా చర్చ పెట్టడానికి.

అక్క : హహహ నీకు అన్ని చిన్న విషయాలే బాబు…. కానీ మాకు అవి పెద్దవే.

నేను : ఎం పెద్దవి

అక్క : అబ్బాయి ముందు డ్రాయేర్ చేంజ్ చేస్కోటం చిన్న విష్యమా…..నువ్వే చెప్పు

నేను : ఏమో అది నీకే తెలియాలి….మనిషి మీద అభిప్రాయం బట్టి మంచి చెడులు ఉంటాయి.

అక్క : హ్మ్ అలా ఎం లేదు లేరా నీ మీద ఎప్పుడు మంచి అభిప్రాయమే ఉంటాది లే.

నేను : అయితే ఇంకేటి బాధ…..

అక్క : ఎం లేదు బాబు కొత్త కదా కాస్త సిగ్గు పడ్డా రేపటి నుండి సిగ్గు లేకుండా నే చేంజ్ చేసుకుంటా….

నేను : హహహ సరే ఇంక పడుకుంటావా.

అక్క : హా ర….కాసేపు పడుకుని సాయంత్రం చదువుతా.

నేను : సరే లే నేను బయటకి పోత….నువ్ లైట్ లు ఆపుకుని పడుకో……(అంటూ నేను బుక్స్ పట్టుకుని బయటకి వచ్చేసా).

నేను హాల్ లో సంజు బెడ్ మీద పడుకుని చదువుతున్న…

ఒక అరగంట పోయాక దీపక్క వాట్సాప్ లో ఎదో పిక్ పెట్టింది…. ఓపెన్ చేసి చూసా…. అది ఒక మీమ్….. అది ఏంటి అంటే అమ్మాయిలు హస్బెండ్ ముందు ఇలా ఉంటారు అని ఒక అమ్మాయి ఫుల్ గా చీర కట్టుకుని బాగా తయారు అయ్యి ఉంది…..అదే బెస్టి ముందు ఇలా ఉంటారు అని బికిని లో జుట్టు విరబోసుకుని సెక్సీ గా ఉంది…..అది చూసి నవ్వినట్లు స్మైలీ పెట్టాను.

వెంటనే అక్క రిప్లై అని వస్తుంది.

అక్క : ఎం అర్ధం అయింది రా నవ్వుతున్నావ్.

నేను : హస్బెండ్ పాపం కదా

అక్క : హహహ అది నిజమే రా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఉన్న చనువుగా హస్బెండ్ దగ్గర కూడ ఉండలేం.

నేను : అబ్బో అయితే నువ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ముందు ఇలాగే తిరుగుతావ.

అక్క : లేడు ఉంటే తిరిగే దాన్ని.

నేను : అబ్బో నిజమా

అక్క : నిజమా ఏంట్రా వెధవ…. నన్ను అక్కడ నొక్కిన మొదటి అబ్బాయి నువ్వే అని చెప్పా కదా.

నేను : హహహ 

అక్క : నవ్వు చూడు….ఎదో బెస్టి లే అని లైట్ తీసుకున్న…..లేదంటే.

నేను : ఆహా అయితే నేనే నా నీకు బెస్టి.

అక్క : హహహ అంతే గా మరి డ్రాయేర్ చేంజ్ చేయటం కూడా చూసేసావ్…. మరి బెస్టి కాకా ఇంకేంటి.

నేను : హహహ అయితే బెస్టి ముందు సిగ్గు పడకూడదు అని అర్ధం అయింది కదా.

అక్క : హా బాగా అర్థం అయింది ఇప్పుడే.

నేను : హమ్మయ్య అయితే నేను చూసిన తప్పు లేదు అనమాట.

అక్క : హహహ చంపుతా వేషాలు వేస్తే పని చుస్కో.

నేను : హహ సరే పడుకో..

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/dFX1YwqamIo
https://youtu.be/dFX1YwqamIo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/dFX1YwqamIo
https://youtu.be/dFX1YwqamIo

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Ladies Tho StudyRoom – 3, లేడీస్ తో స్టడీ రూమ్,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Ladies Tho Study Room

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

One Comment

  1. ఎం కాకా ప్రెసెంట్ పేజీ నుండి suggestions స్టోరీస్ కి వెళ్లలేకపోతున్నాం. స్టోరీస్ బాగున్నాయి కానీ adv మరి ఎక్కువ గా ఉన్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page